• Malawi: homokoppel nog steeds achter tralies

  Malawi001Het Hooggerechtshof van Malawi heeft donderdag jl. geweigerd Tiwonge Chimbalang en Steven Monjeza op borg vrij te laten. Intussen wordt de houding van Malawi vanuit verschillende hoeken bekritiseerd.Het koppel riskeert 14 jaar gevangenisstraf.

  Rechter Rowland Mbvundula roept nog steeds de veiligheid van de twee mannen in om zijn beslissing te staven. Mauya Msuku, de advokaat van het koppel betwist dat. Het koppel leefde reeds samen voor ze hun huwelijk afsloten en zijn nooit verontrust door de lokale bevolking. Daarentegen is het leven in de gevangenis zeer zwaar.

  Vlaamse regering ondervraagd

  Dinsdag ondervroeg Vlaams SP.a-volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (hier in actie aan het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen) minister-president Peeters naar aanleiding van de arrestatie van het Malawisch homopaar. Hij legde het verband tussen twee feiten: Begin december 2009 werd bekend dat de Vlaamse regering 7 miljoen euro ontwikkelingssteun uittrekt voor Malawi. Enkele dagen later arresteerde de politie twee homo’s.

  Jan Roegiers_Mechelen_2008Jan Roegiers vermeldde in zijn tussenkomst de briefschrijf-actie van WISH. Hij kreeg de steun van Ann Brusseel (Open VLD), Luckas Van Der Taelen (Groen!) en Matthias Diependaele (N-VA).

  Peeters stelde in zijn antwoord dat hij over dit specifieke geval al overlegd had met zijn Schotse collega. Zij reist binnen drie weken naar Malawi en zal daar de Vlaamse bezorgdheden overbrengen aan de Malawische autoriteiten. De minister-president schreef ook een brief aan de ambassadeur van Malawi in België.

  Jan Roegiers toonde zich tevreden met de diplomatieke initiatieven van de regering maar besloot dat het beter voorkomen is dan genezen: “Ik pleit er sterk voor om specifieke voorwaarden m.b.t. de naleving van fundamentele mensenrechten en de aanvaarding van seksuele diversiteit op te nemen in toekomstige partnerschapsovereenkomsten en samenwerkingsakkoorden”.

  Jan_Beddeleem001Jan Beddeleem van WISH reageert met gemengde gevoelens: "Ik vind de reactie zeer flauwtjes: Over drie weken zal een Schotse minister het eens gaan bespreken, daar hebben die twee weinig aan. De brief aan de ambassade was wel goed omdat hij verwijst naar het 'Internationaal Convenant over politieke en -mensenrechten'(ICCPR) dat door beide landen werd onderschreven".

  40 organisaties veroordelen arrestatie

  Tiwonge en Steven krijgen ook steun van 40 organisaties die zich met mensenrechten en aidspreventie bezig houden. Zij veroordelen in een gezamenlijke verklaring de medische en psychische onderzoeken die ze moesten ondergaan.  Zij wijzen er op dat hun arrestatie heel wat angst heeft veroorzaakt bij andere holebi's in het land. Bovendien schaadt deze sfeer het werk dat rond hiv-preventie moet gebeuren: "De paragrafen 153 en 156 van het strafrecht ondermijnen het werk rond hiv en schenden de fundamentele rechten in Malawi. Wij roepen de regering van Malawi op de het koppel vrij te laten en deze wetsartikels af te schaffen."

 • Léonard en homoporno

  Léonard_Danneels20100126Bij het Centrum voor gelijkheid van kansen zijn al tien klachten binnengelopen over de anti-homo-uitlatingen van aartsbisschop Léonard. Het is tekenend voor de verontwaardiging die de uitspraken van de nieuwe aartsbisschop veroorzaken. Naast de facebookgroepen en de niet aflatende ijver van de media om de Léonard met zijn standpunten te confronteren.

  In de politieke wereld blijkt voorlopig enkel het Vlaams Belang tevreden met de komst van de prelaat uit Namen. Met hetzelfde gemak waarmee het VB alles wat islamitisch is hekelt, wordt Léonard in de armen gesloten. Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit en woordvoerder van de Antwerpse Vlaams Belang-fractie: "Homoseksualiteit is tegennatuurlijk en dat moet je kunnen blijven zeggen. De ethische standpunten van het Vlaams Belang lopen parallel met wat Léonard zegt, zowel over het homohuwelijk als over abortus. Ik verwacht dat veel van onze mensen tevreden zullen zijn. Al blijft het natuurlijk een Waal." (De Standaard, 16 januari 2010) Als het aan het VB ligt versterkt Léonard zijn greep op katholieke instellingen zoals scholen en ziekenhuizen.

  Een schadelijk netwerk

  Maken we ons druk om niets? Het bisdom Hasselt laat binnenkort leken voorgaan in kerkelijke uitvaarten met een gebedsviering. Dat is het gevolg van het toenemende priestertekort. Een grote meerderheid van de katholieken zou zich niet aan de kerkelijke voorschriften over euthanasie en voorbehoedsmiddelen houden. Is de Katholieke Kerk een gebouw dat al grotendeels is ingestort, zoals Rik Torfs schrijft? En wat is dan de rol die Léonard vanuit Rome toebedeeld krijgt?

  Vele mensen stellen zich deze vragen niet. Ze voelen het onrecht in de uitlatingen van Léonard. Zij zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren en verschillen van mening over wat precies. Sommigen kiezen ervoor om zich te laten ontdopen. Anderen zeggen dat je het instituut niet verbetert door het te verlaten. Voor beide opties valt iets te zeggen. Het feit dat zoveel mensen reageren is belangrijk. In België kan dat. in grote delen van de wereld kan dat niet. Léonard moet niet gespaard worden want hij vertegenwoordigt een organisatie die wereldwijd zeer veel schade aanricht. Wij hebben de mogelijkheid om dit netwerk aan te vallen en het is onze verdomde plicht tegenover de rest van de wereld.

  Mars tegen Sodomie

  Ik was de voorbije dagen op stap met een homo-activist uit Kameroen. In zijn land is katholiek zijn evident, homofoob zijn ook. De Katholieke Kerk is er de promotor van. In Oeganda wordt momenteel een oorlog uitgevochten met als inzet de burgerrechten van holebi's en transgenders. De gezagsdragers deinzen er niet voor terug om ook minderjarigen te mobiliseren. In de Oegandese hoofdstad Kampala namen kinderen afgelopen vrijdag deel aan een ‘mars tegen sodomie’. Duizenden Oeganda_parlement001kinderen liepen mee in een betoging ter ondersteuning van een geplande antihomowet. Dat melden Oegandese kranten. De betogers kantten zich ook tegen ‘geweld tegen minderjarigen’. De 14-jarige Dora Atim verklaarde blij te zijn dat ze erbij was. “Ik steun homoseksualiteit niet”, zei het meisje. “Leerkrachten mogen ons niet meer slaan. En onze ouders moeten goed voor ons zorgen. De regering moet ons beschermen tegen aanrandingen en kinderoffers.” Het meisje heeft allicht zo haar redenen om te protesteren. Maar zoals zo vaak wordt hier een amalgaam gemaakt van homoseksualiteit, seksueel geweld en het aantasten van kinderrechten.

  Volgens die nieuwe antihomowet zouden homoseksuelen in Oeganda levenslang of zelfs de doodstraf kunnen krijgen. Tal van buitenlandse regeringen en geldschieters uitten kritiek op de tekst. Het ontwerp is zo radicaal dat zelfs extreem-rechtse christelijke leiders in de VS er vragen bij stellen. Blijkbaar drijft dit de voorstanders van de wet tot het uiterste. Martin Ssepmpa, een Oegandese priester die zich volop in de kruistocht tegen holebirechten heeft geworpen, organiseerde een persconferentie waarin hij de gruwelen van homoseksualiteit er stevig wou inpeperen door het  tonen... van homoporno. Zelfs in het Westen zou dergelijk spektakel op afkeer stuiten. Pornofilms dienen voor heel wat anders dan het voeden van een anti-holebicampagne. De bijeenkomst werd voortijdig afgebroken omdat iedereen gedegouteerd wegliep. De priester bleek zich echter van geen kwaad bewust.

  Ook dat is Léonard.

 • Çavaria hekelt uitspraken Léonard

  paus_léonard_cartoon_a
  André-Joseph Léonard, de nieuwe aartsbisschop van Brussel-Mechelen, vergeleek op de Franstalige televisie homoseksualiteit met anorexia. Çavaria schrikt niet van deze uitspraak, omdat het al lang duidelijk was dat Léonard erg conservatief is, maar vindt ze wel dom en beledigend.

  Léonard stelt eigenlijk dat homoseksualiteit een ziekte is. hij heeft geprobeerd zijn eerdere standpunt over homoseksualiteit te verduidelijken.  Waar hij vroeger stelde dat homoseksualiteit ‘abnormaal’ is, heeft hij het nu vergeleken met anorexia. “Anorexia is een ontwikkeling die niet te rijmen valt met eetlust, maar ik zou nooit zeggen dat anorexiapatiënten abnormaal zijn”, zo luidde het.

  Mieke Stessens van Çavaria: “Zijn bizarre vergelijking verduidelijkt niets. Voor ons behoudt Léonard dezelfde mening over homoseksualiteit, namelijk dat het abnormaal is, een ziekte zelfs. Het is zijn recht om dat te zeggen, maar het is ook ons recht om erop te wijzen dat zijn uitspraken onzinnig, zeer dom en beledigend zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie schrapte homoseksualiteit trouwens al in 1990 als mentale stoornis."

  Volgens Çavaria is de invloed in België van een man als Léonard beperkt, zeker als het over seksuele moraal gaat. Voor het buitenland ligt dit anders en dat baart Çavaria dan ook meer zorgen. Mieke Stessens: “In België mag de invloed van het Vaticaan beperkt zijn, in andere, zeer katholieke landen, is ze dat niet. Daar heeft de mening van het Vaticaan wel degelijk invloed op het dagelijks leven van de mensen. Het Vaticaan is als staat bovendien vertegenwoordigd in belangrijke internationale instellingen, zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Telkens wanneer er daar resoluties of andere belangrijke teksten over de bescherming van holebi’s en transgenders geagendeerd zijn, toont het Vaticaan zich één van de grootste tegenstanders. De benoeming van Léonard bevestigt deze anti-holebi-keuze”. Çavaria roept de Belgische regering op om in de Raad van Europa en de VN luid en duidelijk op te komen voor holebi- en transgenderrechten.

  Bekijk hier het RTL-fragment

 • Sébastien werkt drukke agenda af

  Seba_003De eerste helft van zijn verblijf zit er bijna op. Veel tijd om te genieten van de Brusselse grote markt of de Antwerpse kathedraal was er niet. Sébastien Mandeng  van ADEFHO Kameroen is hier om contacten te leggen en projecten gefinancierd te krijgen.

  Na een drukke vrijdag in Brussel zijn de banden aangehaald met Advocaten zonder Grenzen, heeft Sébastien een beter beeld over de rest van Afrika gekregen bij ILGA World en had hij een gesprek met Bruno Tuybens (foto), Derde Wereldspecialist van de SPa.

  Seba_001Vrijdagavond kwamen 20 mensen naar hem luisteren en met hem discussiëren in het Antwerpse Roze Huis. Het had iets meer mogen zijn maar de samenstelling van het publiek was veelbelovend: jong en oud, wit en zwart (enkele asielzoekers die hier wonen waren er), activisten en juristen... Het was een mooie start voor het vernieuwde WISH. Tussen de vragen door werd ook de Seba_002brief aan Minister President Peeters ter ondersteuning van Tiwonge Chimbalanga en Steven Monjeza door de aanwezigen ondertekend. Het is uitkijken naar de vraag die Jan Roegiers hierover binnenkort zal stellen in het Vlaamse Parlement.

  Voor een uitgebreid verslag kan je binnenkort terecht op de nieuwe blog van WISH.

 • Sébastien Mandeng is in het land

  Gisteren is Sébastien Mandeng, homo-activist in Kameroen, in Antwerpen aangekomen. Hij blijft er enkele dagen en zal van daaruit een druk programma afwerken. Gisteren liep hij al eens langs bij het Roze  Huis, waar hij kennis maakte met medewerksters Daniëlle en Chloë.

  Sébastien is ondervoorzitter van ADEFHO (Association pour la Défense de l’Homosexualité), een organisatie die zich inzet in Kameroen voor LGBTI. Vooral, maar niet uitsluitend, door homoseksuelen juridische bijstand te geven wanneer ze onterecht in de gevangenis belanden. Wat in Kameroen  geregeld gebeurt. ADEFHO slaagde er al herhaaldelijk in om homoseksuelen vrij te pleiten.

  Sébastien003a
  Deze voormiddag staat een uitgebreid gesprek met het Roze Huis op de agenda. Na de lunch gaat het  richting Kipdorpvest waar Sébastien zal praten met medewerk(st)ers van Sensoa het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). HIV is in Kameroen een groot probleem, zeker bij homomannen. Het ITG is het expertisecentrum bij uitstek. Marie Laga kreeg onlangs de homofolieprijs namens de ITG-wetenschappers voor hun bijdrage aan de strijd tegen aids. Vanavond geeft Sébastien zijn eerste interview voor de micro's van Pinkwave. Je kan dat gesprek online beluisteren. Het programma begint uitzonderlijk om 20u en loopt tot 22u.

  Vrijdag zal hij in Brussel doorbrengen. In de voormiddag staat een ontmoeting met Advocaten zonder Grenzen op het programma. Niet onbelangrijk gezien ADEFHO veel juridisch werk doet. Daarna wordt hij ontvangen door Renato Sabbadini van ILGA World (International Lesbian and Gay Association). Hier zal zeker de samenwerking tussen de Afrikaanse groepen op het programma staan.  In de namiddag heeft hij een afspraak in het federale parlement met geïnteresseerde volksvertegenwoordigers. Bruno Tuybens en  Hilde Vautmans hebben reeds toegezegd. Daarna is een interview met Gaylive voorzien.


  Het Roze Huis001Vrijdagavond kan ook jij Sébastien ontmoeten, als je tenminste naar het Roze Huis in Antwerpen komt. Daar start om 20u een info-avond met hem.


  Zaterdag zit Sébastien opnieuw in Brussel waar hij zal deenemen aan een conferentie met als thema: “Leven als homo of lesbienne in een land waar het verboden is?” samen met een aantal LGBT-asielzoekers. Zaterdagavond zet hij een stapje in de wereld, ondermeer een bezoek aan de Red&Blue zou op het programma staan.

  Zondag is rustdag, ook voor homo-activisten.

  Maandagvoormiddag ontmoet Sébastien vertegenwoordigers van de organisatie Frontline Defenders. Ze zullen ondermeer de risico's bespreken die LGBT-mensenrechtenactvisten ondervinden en hoe die te beperken met netwerken. Daarna gaat het naar het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen.  In de namiddag is er een ontmoeting gepland in het Europees Parlement met leden van de Intergroup LGBT. Dat is een groep met alle Europese roze poltici. In de vooravond duikt Sébastien de RTBF-studio's in voor een interview met het radioprogramma Bang Bang. Ook een gesprek met De Morgen is voorzien.

  Vanaf dinsdag gaat Sébastien enkele dagen logeren bij onze collega's van Tels Quels. in Brussel.

 • Homokoppel in gevangenis na symbolisch huwelijk

  de 20-jarige Tiwonge Chimbalanga en de 26-jarige Steven Monjeza riskeren een gevangenisstraf van 14 jaar als ze schuldig worden bevonden aan homoseksualiteit tussen mannen. Ze werden gearresteerd op 27 december 2009 en opgesloten in de overbevolkte gevangenis van Chichiri.

  Ze werden opgepakt na een symbolische huwelijksceremonie in Malawi.  Twee dagen later verschenen ze voor de rechtbank in Blantyre. Ze werden beschuldigd van 'onnatuurlijke handelingen tussen mannen' en onzedelijk gedrag.

  Op 15 januari verschenen ze opnieuw voor de rechtbank. De rechtszaal zat vol met belangstellenden. Sommige toeschouwers lieten blijken dat ze mannen steunen, anderen riepen beledigingen: “Auntie Tiwo ali ndi mimba” wat betekent: "Tante Tiwo is zwanger". De openbare aanklager stelde dat de mannen samen leven als getrouwd koppel sinds augustus.  Hij vroeg dat ze naar een kliniek zouden worden gestuurd om aan te tonen dat ze seksueel contact hebben gehad. Hun raadsman, Noel Supedi, verklaarde dat de mannen ontkennen seksueel contact te hebben gehad. Hij zei aan de pers: "Er is geen bewijs dat ze seksuele betrekkingen hadden voor hun arrestatie. De grondwet bepaalt dat dit soort experimenten enkel kan met de toestemming van de betrokkene. Ik ben van oordeel dat dergelijk onderzoek vernederend is en een inbreuk op hun privacy."

  malawi226 

  Spijt?

  Mr. Supedi vermoedt dat zij niet echt beseften waartoe hun inititatief zou leiden. "Misschien hebben ze er spijt van", zei hij. "Chimbalanga zag er gelukkig en normaal uit maar Monjeza huilde. Vlak voor de zitting begon moest hij overgeven en viel hij op de grond.  Misschien wist hij niet op voorhand tot wat dit zou leiden." Steven Monjeza zou aan journalisten verklaard hebben: "Het maakt me triest dat ik terug de  gevangenis in moet. De levenstomstandigheden zijn er verschrikkelijk. Mensen overdrijven heel de zaak, Ik kan dit huwelijk net zo goed ontbinden." Tiwonge Chimbalanga weigerde met de pers te praten en beschuldigde hen ervan 'dwaze dingen' te schrijven.

  Cary Alan Johnson, directeur van de 'International Gay and Lesbian Human rights commission' wees op de algemene context waarin dit proces loopt: "Het volk van Malawi heeft lang en hard gevochten voor een goed functionerende democratie: vrije meningsuiting, recht op vereniging en vergaderen en non-discriminatie. We hopen dat politie en gerecht zullen erkennen dat deze mannen geen misdaad hebben begaan en het niet verdienen om opgesloten te worden en door de media belachelijk te worden gemaakt." Ook Amnesty International heeft Malawi opgeroepen om de twee mannen op vrije voeten te stellen.

  Malawi_couple_002Solidariteit

  WISH, de organisatie die in Vlaanderen de solidariteit met LGTB's in het buitenland organiseert, vraagt iedereen om het homokoppel in Malawi te steunen. WISH-voorziter Johan Maertens schreef aan de Minister-president van de Vlaamse regering en doet een beroep op hem om er bij de president van Malawi (Bingu wa Mutharika), en zijn minister van Buitenlandse Zaken (Betty Elisabeth Banda) op aan te dringen dat de fundamentele rechten van holebi’s gerespecteerd worden.  Je kan dit ook doen door een brief, fax of email te sturen naar  Kris Peeters.

  Wil je de brief als PDF, mail me dan even, ik stuur hem naar jou door.

  Fax + 32 2552 60 01

  E-mail: kabinet.peeters@vlaanderen.be

  Je kan deze modelbrief gebruiken:


  De Minister-president van de Vlaamse Regering
  Dhr. Kris Peeters
  Martelaarsplen 19
  1000 Brussel 

  Geachte Minister-president, 

  Met dit schrijven wensen wij onze steun en solidariteit te betuigen aan Steven Monjeza en Tiwonge Chimbalanga, onderdanen van de Republiek Malawi, die worden vastgehouden in de gevangenis Chichiri, Malawi, op beschuldiging van seksualiteit met wederzijdse toestemming onder volwassenen van het zelfde geslacht na een ceremoniële bevestiging van hun homorelatie.

  Wij verzoeken u om tussenbeide te komen door contact te nemen met de president van Malawi, Zijne Excellentie Bingu wa Mutharika, en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. Betty Elisabeth Banda, en er bij deze autoriteiten op aan te dringen dat beide personen ten spoedigste op borgtocht worden vrijgelaten en dat alle aanklachten ten aanzien van deze personen worden ingetrokken.

  Wij verzoeken u er tevens op aan te dringen dat de Malawische overheid homoseksuele betrekkingen tussen twee volwassenen met wederzijdse toestemming decriminaliseert en dat de regering erop toeziet dat alle non-discriminatie clausules en principes van gelijke behandeling uit de Malawische grondwet ook worden toegepast voor homoseksuele, bi-seksuele, lesbische, transgender of interseksuele personen en dat de gelijkaardige bepalingen in het Afrikaanse Handvest voor de rechten van de Mensen en van de Volkeren gerespecteerd worden.

  Wij verzoeken u tevens een beroep te doen op uw geprivilegieerde relatie met de Malawische autoriteiten als donor, om erop aan te dringen dat alle juridische en politionele intimidatie ten aanzien van AIDS/HIV preventie- en gezondheidswerkers wordt gestopt en dat de aanklachten tegen de drie mensenrechtenactivisten van het CEDEP (Centrum voor Menselijke Ontwikkeling) worden ingetrokken en de betrokken verdedigers van onze gezamenlijke belangen - respect voor fundamentele rechten van de mens - worden vrijgelaten.

  Tot slot verzoeken wij u in de schoot van de Vlaamse regering na te gaan of de feiten zoals ze zich nu voordoen de handhaving toelaten van de huidige “intentieverklaring tussen de regering van de Republiek Malawi en de Vlaamse regering betreffende ontwikkelingssamenwerking”. De intentieverklaring biedt in Art.7.1 perspectief om daadwerkelijk de problematiek van decriminalisering van homoseksualiteit en de relatie tussen succesvolle AIDS/HIV programma’s en de strijd tegen homofobie te bespreken en in Art. 9.1 wordt een opening gecreëerd om de huidige arrestaties op een “minnelijke wijze” wel degelijk als een geschil op de agenda te plaatsen.

  Voor de Vlaamse Regering is Art. 6 evenwel de grootste zorg, daar onderwerpt de Vlaamse regering buitenlands (lees: Vlaams) holebi personeel, hun partners en rechthebbenden die geen houder zijn van een diplomatiek paspoort en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van of de werking met de projecten in het kader van de intentieverklaring aan de toepassing van de Malawische wetten. Deze onderwerping is intentioneel een discriminatie ten aanzien van hetero personeel en in strijd met Belgische wetgeving, want de Malawische wetgeving kent een traditie van discriminatoire toepassing van sectie 153 (onnatuurlijke strafbare feiten) en sectie 156 (openbare zeden) die homoseksualiteit de facto strafbaar stelt.

  Wij rekenen op uw bereidheid om deze prangende humanitaire situatie met uw Malawische partners aan te kaarten en verzoeken u om ons ten spoedigste te adviseren over de verdere samenwerkende aanpak van dit probleem.

  Met dank voor de geleverde inspanningen,
  en hopend op positieve resultaten,
  verblijf ik,

 • Léonard wikt zijn woorden

  Léonard20100119
  Zijn homo's abonormaal? Volgens aartsbisschop Léonard heeft hij nooit het woord abnormaal of abnormaliteit in de mond genomen. Het citaat in Télémoustique was volgens hem niet waarheidsgetrouw. Terzake vroeg maandagavond hoe het dan wel zit.

  "Mijn positie is de volgende: seksualiteit komt van 'secare' = scheiden. Er is een verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ik zeg dat homoseksualiteit niet overeenkomt met de objektieve betekenis van de seksualiteit, met het contrast tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Maar dat laat mij hoegenaamd niet toe de homoseksuele mensen als abnormaal te beschouwen. Dat zou een scheldwoord zijn en dat zal ik nooit zeggen en dat heb ik ook nooit gezegd." Op de vraag of homo's in zijn kerk thuishoren: "Uiteraard. Toen ik professor was aan de KUL heb ik dikwijls contact gehad met studenten en ook soms studentinnen die deze situatie meeleefden. Ik heb nooit gezegd dat homoseksualiteit een ziekte is of abberant is. Ik heb gezegd dat het gaat om een ontwikkeling van de seksualiteit die niet overeenkomt met de objektieve bedoeling van de seksualiteit. Ik denk dat iedereen dat kan aanvaarden."

  Denkt u dat ook? We mogen het zijn, maar nog altijd niet doen. En als we het doen houden we het beter voor onszelf. Danneels of Léonard, het verschil is even dun als een hostie. Enkel de stijl is een beetje anders. Maar dat beetje kan heel wat homoseksuele katholieken zuur opbreken. De vraag is of Léonard zal proberen de katholieke visie harder door te drukken in scholen, klinieken en andere plaatsen waar de Kerk nog macht heeft.

  Fijn om weten is dat homoseksualiteit meteen een hot item is in de berichtgeving over de nieuwe kerkvorst. Dat wijst erop dat de holebi/transgenderbeweging er in slaagt de noden van holebi's op de agenda te houden. Tijd om punt 5 uit ons eisenplatform nog even in herinnering te brengen: "De holebibeweging is solidair met iedereen die ijvert voor de erkenning van een volwaardige seksualiteitsbeleving van holebi’s door hun geloofsgemeenschappen of levensbeschouwelijke verenigingen."

  Wordt zeker vervolgd.