• Liga moet blijven

  Liga_human_rights_for_all
  Joke Schauvlieghe schrapt de subsidies voor de Liga voor Mensenrechten in Vlaanderen. Daarmee doet ze deze organisatie infeite de das om. Blijkbaar is het regime deze waakhond liever kwijt dan rijk. Er komt protest tegen deze beslissing, en terecht.

  Zonder geld kan een organisatie zoals de Liga voor Mensenrechten niet werken. Dat weet de minister ook. "Vlaanderen heeft nood aan een mensenrechtenbeweging, aan een Liga die ook hier te lande de schendingen van mensenrechten aanklaagt en bekampt, anders dreigen wij onze vrijheden - die ons welzijn en welvaart hebben opgeleverd - prijs te geven aan een ongenuanceerd veiligheidsdenken dat drijft op angst. Door internationale organisaties wordt er gehamerd op de nood aan méér controle op naleving van mensenrechten op nationaal niveau." schrijft de Liga op haar website.

  Ik wil er graag op wijzen dat deze organisatie in de jaren '80 een belangrijke rol gespeeld heeft in het verwerven van de holebi-rechten zoals we die nu kennen. Op de website kan je nagaan dat hun werking ook nu wel degelijk nut heeft: rechten van gevangenen, het groeiend aantal bewakingscamera's en hun gevaar voor onze privacy, de strijd tegen het terrorisme dat verworven vrijheden onder druk zet en extreem-rechts dat met zijn racistisch gedachtengoed een schaduw werpt over de democratie.

  woensdag 10 maart 2010 organiseert de Liga om 19u30 een solidariteitsbijeenkomst in zaal Trefpunt (Bij St. Jacobs) waar zal nagedacht worden over acties. Je kan je solidariteit alvast  tonen door lid te worden van de facebookgroep.

 • Anorexia

  Graham, een anorectische tiener_Laura Pannack_001

  Léonard vergelijkt homoseksualiteit met anorexia. Fotografe Laura Pannack won de eerste prijs bij de jaarlijkse wedstrijd van World Press Photo in de categorie 'Portraits Singles' met een beeld van Graham, een anorectische tiener. Zo weet u hoe de bisschop holebi's ziet...

 • Carnaval, de leukste tijd van het jaar

  Homoprins001a
  Pastoor Luc Buyens in het Brabantse Reusel in Nederland heeft geweigerd de 24-jarige homoseksuele prins Gijs den Urste uit Reusel (Narrendonk) tijdens de carnavalsmis de communie te geven. Diverse kerkgangers protesteerden.

  Gijs Vermeulen was eerder bij de pastoor geweest om de mis voor te bereiden. Toen kreeg hij te horen dat de prins wel een kruisje op zijn voorhoofd, maar niet de communie kon ontvangen. Vermeulen was overrompeld en tekende geen bezwaar aan. Tijdens een tweede gesprek kwam Gijs hierop terug maar de pastoor was niet te verwurwen. De prins ging toch naar de mis, maar weigerde het kruisje ‘af te halen’. Diverse bezoekers bleven ook zitten, als protest tegen het besluit van de pastoor.

  In de plaatselijke pers heeft Vermeulen de afgelopen weken niet onder stoelen of banken gestoken dat hij al vijf jaar een samenwoont met zijn vriend Michael, dezer dagen ook lid van het prinselijk gevolg. Dat was de pastoor kennelijk niet ontgaan. In de officiële leer van de kerk geldt homoseksualiteit als een zonde en dat kan reden zijn om de communie te weigeren, al gebeurt dat in Nederland vrijwel nooit. "Ik heb een half uur met hem aan de telefoon gehangen’, aldus de prins. ‘Ik heb gezegd dat we niet meer in de veertiende eeuw leven. Maar hij bleef erbij"

  De pastoor is onder andere betrokken bij een hardnekkig protest van enkele katholieken tegen een Eindhovense abortuskliniek.

  Monseigneur Léonard zal de pastoor allicht niet tegenspreken... 

  Meer over Gijs Vermeulen

   

 • Holebi's en Transgenders in verweer tegen Léonard

  Facebook002Het zou wel eens de eerste geslaagde holebi-actie kunnen worden die vanuit een facebookgroep is gestart. Toen het nieuws bekend raakte dat Léonard binnenkort zijn eerste mis opdraagt in Mechelen waren sommigen niet meer te houden.  Als we dit schrijven heeft de groep 2.018 leden. Vorige week donderdag zaten de initiatiefnemers, van wat intussen Leonard&Co is gaan heten, samen met vertegenwoordig(st)ers van koepelorganisatie Çavaria en de  Nationale Holebi-jeugdbeweging Wel Jong Niet Hetero. Eerste resultaat is onderstaande beginselverklaring en het voornemen om samen actie te voeren op zatedag 27 februari, de dag dat Léonard het overneemt van Danneels in Mechelen. Het officiële feestje heeft plaats in de kathedraal, de holebi/transgenders doen het in open lucht, waarschijnlijk rond 13u.

  Wat? De actiegroep Leonard&Co is opgericht  vanuit de facebookgroep ‘Léonard & Co 10.000 X no !!!’ naar aanleiding van de aanstelling van André-Joseph Léonard als opvolger van aartsbisschop Godfried Danneels.  Deze gezamenlijke beginselverklaring werd goedgekeurd tijdens  een gemeenschappelijke vergadering van Leonard&Co,  Çavaria en Wel Jong Niet Hetero op 11 februari 2010. Leonard&Co, Çavaria en WJNH organiseren samen een  protestmanifestatie op zaterdag 27 februari vanaf 13u te Mechelen (Station).

  hand20100214Waarom? In tegenstelling met zijn voorganger kiest Léonard er blijkbaar voor om de confrontatie aan te gaan met gelovigen die volgens hem niet in de katholieke leer passen. Met name holebi's worden niet ontzien. Hij stuurt ook verwarrende berichten rond condoomgebruik  de wereld in.  Zo zadelt hij holebi's op met gevoelens van schuld en onzekerheid. De huidige wetgeving kan en mag  hem niet verhinderen dergelijke uitspraken te doen. Nochtans kunnen woorden ook kwetsen.  We beschouwen het dan ook als ons volste recht hem tegen te spreken en te laten zien dat holebi’s en transgenders fiere, zelfzekere en gelukkige mensen zijn.

  Wie? Leonard&co spreekt mensen aan uit alle lagen van de bevolking ongeacht geloof, ras, huidskleur beroep of sociale status.  Er zijn gelovige holebi's die hun plaats opeisen binnen hun geloofsgemeenschap en er zijn niet-(meer)-gelovigen die er voor kiezen zich te laten ontdopen. Leonard&co wil deze krachten bundelen om het gezamenlijk protest tegen de homofobe uitspraken van de nieuwe aartsbisschop duidelijk te laten horen. Leonard&co richt zich tot homo's, lesbiennes, bisesksuelen, transgenders en hetero's. Iedereen die het niet eens is met de opvattingen van de katholieke kerk zoals ze verwoord worden door Léonard is welkom op onze acties.

  rainbow-flag001Waar? We voeren actie in België omdat we weten dat jonge holebi's, holebi's die zich onzeker voelen en ook hun vrienden en familie door zijn uitspraken kunnen geraakt worden. Het aantal depressies met vaak zelfdoding tot gevolg ligt hoger bij homojongens en nog hoger bij jonge lesbische meisjes dan het gemiddelde bij jongeren. We vrezen dat de uitspraken van Léonard dit enkel kunnen verergeren.  Ook in rusthuizen,  klinieken , scholen en andere instellingen die door de kerk worden beheerd kunnen de anti-holebistandpunten van Léonard mensen schaden.  Priesters en andere religieuzen die homo of lesbisch zijn komen extra onder druk te staan.

  Waar nog? We kijken ook over de grenzen. Regelmatig ontmoeten we holebi's en transgenders uit het buitenland, met name Afrika. We werken ook samen met holebi's in de moslimwereld. Wij luisteren naar hun verhalen en proberen hen te ondersteunen. Zij vertellen ons dat de homofobe uitspraken van garden001religieuze leiders bij hen nog veel harder aankomen. Homofobie gaat er meestal hand in hand met religie. Leonard is er trots op dat hij hier buitenlandse priesters opleidt die terugkeren naar hun land om zijn ideologie verkondigen. Het Vatikaan mengt zich in discussies over  holebirechten op niveau van de VN en de Raad van Europa en probeert telkens een wetgeving die holebi’s en transgenders beschermt tegen te houden. Vaak ontstaan er homofobe coalities met conservatieve moslims en christelijke sekten uit de Verenigde Staten. 

  In veel landen is het voor holebi’s en transgenders veel moeilijker zich daartegen te verdedigen. We beschouwen het dan ook als onze plicht dit mee voor hen te doen hier in België waar we wel die vrijheid hebben.


  Wij komen op voor:
  - Een strikte scheiding tussen kerk en staat.
  - Acceptatie van  iedere gelovige binnen zijn/haar geloofsgemeenschap, ongeachte de seksuele geaardheid.
  - Dialoog tussen de holebi/transgendergemeenschap en de religieuze instanties en leiders.
  - Strikte toepassing van de anti-discriminatiewetgeving tegen elke strafbare daad van homo/transgenderfobie.  Klachten kunnen worden medegedeeld aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

 • Chiro schrijft Open brief aan Paus Benedictus XVI

  chiro005

  De recente pauselijke inmenging in wereldse zaken zoals holebirechten is bij vele mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Ook bij Chirojeugd Vlaanderen, een van de katholieke jeugdbewegingen.

  Nationale Voorzitters Dimitri Vandenbroucke en Maaike Van Miert hebben de paus een open brief geschreven waarin ze hun manier van werken met jongeren uitleggen en er geen doekjes omwinden dat dit in strijd is met wat Rome zegt: "Als het om relaties en seksualiteit gaat willen we als Chiro kinderen en jongeren een kader bieden waarmee ze hun eigen weg kunnen zoeken. Respect en engagement zijn voor ons cruciaal in elke relatie: leid(st)ers in de leidingsploeg en t.o.v. leden, vrienden onder elkaar, verliefden en geliefden. We maken hier uitdrukkelijk geen onderscheid of rangorde naar sekse of geaardheid. Onze drie Chirowaarden graag zien, innerlijkheid en chiro002rechtvaardigheid geven voor ons de samenleving weer die wij hoog in het vaandel dragen. Een samenleving waarin iedereen graag gezien wordt, waarin we ingaan tegen oppervlakkig leven en waarin iedereen eerlijke kansen krijgt. Of ze nu veel of weinig weten, dik of dun zijn, blank of zwart zijn, of het nu jongens of meisjes zijn, of ze graag mannen zien of graag vrouwen zien. Het is dat graag zien, die rechtvaardigheid en dat respect dat we missen in uw opvatting als zou holebiseksualiteit tegennatuurlijk zijn. Wij kunnen niet begrijpen dat u een onderscheid maakt tussen mensen.We zijn ervan overtuigd dat het opvattingen en uitspraken als deze zijn die het moeilijk maken voor jongeren om zich nog welkom te voelen in de Kerk."

  Lees de volledige brief

 • Homohuwelijk verhinderd en Vijf mensen gearresteerd in Kenia

  kenya_mombasa_0210De politie in Mtwapa, Kenia, een stad ten noorden van Mobasa, heeft vijf mensen gearresteerd die ze ervan beschuldigt homo te zijn. Dat meldt de BBC. Homoseksualiteit is illegaal in deze voormalige Britse kolonie maar arrestaties zijn zeldzaam. Godsdienstige leiders juichen het optreden van de overheid toe.

  Volgens de bevoegde ambtenaar van het district, George Matandura werden twee van de mannen aangetroffen met trouwringen met de bedoeling met elkaar in het huwelijk te treden in het Kikambala Beach Resort. De drie andere mannen werden aangegeven door het publiek. Twee verklaarden te zijn geslagen. Een massa volk verzamelde zich bij het politiecommissariaat waar de mannen werden vastgehouden. De bruiloft zou doorgaan in een privé-woning maar het nieuws lekte uit en de plaatselijke bevolking alarmeerde de politie die tot arrestaties overging.

  Kenia_Mtwapa police station OCS K.K.Mutegi rescues the man from the angry mobGeorge Matandura toonde zich dankbaar dat het publiek de politie op de hoogte bracht. Hij wil meer samenwerking zodat de politie meer homo's kan oppakken: "Het is een inbreuk op de wet, onnatuurlijk en wekt de weerzin op van de publieke opinie" Matandura zei aan het persagentschap AFP dat de mannen, die tussen 20 en 25 jaar oud zijn, een "medisch onderzoek zullen ondergaan alvorens we hen beschuldigen van homoseksualiteit". Hij zei ook snel te zullen optreden tegen bars die homo's, lesbiennes, prostitutie en druggebruik toelaten. De vijf jongemannen komen binnenkort voor de rechtbank.

  Een niet nader genoemd lid van een Keniaanse holebibeweging veroordeelde de arrestaties en heeft de Human Rights Commission gevraagd om tussen te komen.

  Kenia_Mtwapa residents protest over a gay marriage that was to take place in Mtwapa on FridayHet geplande huwelijk werd reeds veroordeeld door Islamtische en Christelijke gezagsdragers. De Keniaanse bevolking bestaat uit 45% protestanten, 33% rooms-katholieken, 10 % moslims en 12 % inheemse godsdiensten. Sheik Ali Hussein van de raad van imams en priesters zei aan AFP: "We kunnen deze jongemannen niet toestaan hun  toekomst te ruïneren door hun homoseksualiteit en we zullen alle middelen gebruiken om deze ondeugd aan te pakken". Bisschop Lawrence Chai van de Nationale Raad van Kerken in Kenia zei: "Dit is immoreel en we zullen dit niet toelaten, zeker niet in Mtwapa"

  Reeds eerder werd melding gemaakt van twee mannen die van plan waren om te trouwen maar door de bevolking werden opgejaagd en daardoor afzagen van hun voornemen. Vier maanden geleden trouwden twee Keniaanse mannen in London en het nieuws daarover kwam toen ook in de Keniaanse media.

  Een Belg die in Kenia werkt is niet verbaasd over de recente feiten: hij oordeelt dat zoiets te verwachten was na wat er in buurland Oeganda is gebeurd de voorbije maanden.

  Foto's: politie vormt buffer tussen één van de gearresteerde mannen en de agressieve menigte.

  Meer info

 • Teken de petitie tegen anti-homowet in Oeganda

  U las het hier al eerder: Het Oegandese parlement dreigt een nieuwe wet aan te nemen waardoor homoseksuelen zware celstraffen of de doodstraf kunnen krijgen. Het verzet tegen de anti-homowet neemt toe. Ook de Anglicaanse Kerk keurt de geplande wet af. WISH roept op om een internationale online petitie te tekenen.
   
  Als gevolg van hevige internationale kritiek verklaarde president Yoweri Museveni op zeker ogenblik dat de tekst nog ‘s moest worden bekeken. Maar extremisten gingen in de tegenaanval zodat de wet alsnog dreigt te worden goedgekeurd. Met alle kwalijke gevolgen vandien voor holebi’s in Oeganda.

  Frank Mugisha001“Deze wet zal ons ernstig in gevaar brengen”, zegt de Oegandese homoactivist Frank Mugisha. “Teken de petitie en vraag aan anderen om ons te steunen. Als de wereldwijde reactie massaal is, zal onze regering zien dat Oeganda riskeert in een internationaal isolement te belanden.” Volgens de gevreesde wet kunnen mensen levenslang krijgen als ze een homoseksuele relatie hebben. ‘Ernstige overtreders’ riskeren zelfs de doodstraf. Ngo-medewerkers die aan hiv-preventie doen, kunnen tot 7 jaar cel krijgen omdat ze ‘homoseksualiteit promoten’. Gewone burgers riskeren tot 3 jaar cel als ze ‘homoseksuele activiteiten’ niet snel aangeven bij de politie.
   
  Teken hier de petitie 
   
  Het resultaat van de petitie zal worden bezorgd aan president Museveni, parlementsleden in Kampala, Oegandese ambassades en aan regeringen die Oeganda financieel steunen.

  Meewerken met WISH? Kom naar de eerstvolgende vergadering, maandag 15 februari om 19u30 in het Roze  Huis, Draakplaats, Antwerpen.