• Merhaba genomineerd voor Emancipatieprijs

  Merhaba001.jpgMerhaba (de organisatie voor en door allochtone holebi's met roots in Noord Afrika, Midden-Oosten en Turkije) is een van de genomineerden voor de Emancipatieprijs van de VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims).

  De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt door allochtone en autochtone Vlamingen, moslims en niet-moslims, dichter bij elkaar te brengen en hen steunen om in solidariteit voor elkaar op te komen. Saïd van Merhaba: "Merhaba voelt zich gesterkt door deze nominatie én wil verder zijn rol als positief-kritische bruggenbouwer blijven vervullen. We zijn heel blij met dit duidelijk signaal dat ons vanuit een belangrijke speler in het allochtoon middenveld gegeven wordt. Ik weet ook dat deze prijs onrechtstreeks ook een hart onder de riem is naar bijvoorbeeld ouders van allochtone holebi's toe."

  Voem001.jpgDe 7 genomineerden zijn: Stichting Communicatie in Beeld (CIB), ACW 2060 ? Antwerpen, Moskee Al-Buraq in Mechelen, Ali Salmi, Intercultural Dialogue Platform (IDP), Merhaba, Mina Chebaa - vereniging Vrouwenemancipatie Antwerpen. Op vrijdag 29 oktober 2010 zullen twee van hen de Emancipatieprijs in ontvangst mogen nemen. De winnaars worden op de uitreiking zelf bekendgemaakt.

 • Rudolf Brazda over de roze driehoek

  Aangrijpende video waarin een oude man vertelt wat we nooit mogen vergeten. Homo's in de concentratiekampen droegen een roze driehoek.


  Rudolf Brazda overleed in augustus 2011 op 98-jarige leeftijd.

  Lees ook: Roze & Rood

   

 • Leonard volhardt

  Leonard-Gesprekken.jpgDe uitspraak van Leonard in een naar het Nederlands vertaald interviewboek deed de emoties hoog oplaaien. Vandaag bevestigt hij opnieuw zijn visie in een interview met De Morgen. Wie gehoopt had een exemplaar te laten signeren door de aartsbisschop op de jaarlijkse boekenbeurs mag het vergeten. Leonard heeft afgezegd. Bang voor de fans? Een overzicht van de reacties.

  Eigen schuld dikke bult

  "Ik zie in deze epidemie dus geen straf, hoogstens een soort immanente gerechtigheid, een beetje zoals we op het ecologische vlak soms de rekening gerepresenteerd krijgen voor wat het milieu aandoen."  Zo luidt de kern van de veelbesproken passage. Kerkjurist Rik Torfs verklaart de uitspraak als volgt: "Het is duidelijk dat André Léonard de immanente gerechtigheid niet in de zin van Proudhon of Gambetta, maar in de recentere, meer sombere betekenis ziet. De redenering is dan: er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de daad en de ondergang, althans geen helder vaststelbaar verband. Maar toch: wat gebeurde, zat er aan te komen. De nederlaag ontkiemt in de handeling. Dat is immanente gerechtigheid zoals Léonard ze ziet." Of nog eenvoudiger gezegd: eigen schuld, dikke bult.  Bij sp.a-kamerlid Jan Roegiers ontlokte dat deze reactie: "Hij heeft er blijkbaar voor gekozen dergelijke pijnlijke uitspraak te doen. Ik weet niet of hij beseft welke vorm van lijden die ziekte veroorzaakt" In een opiniestuk in De Standaard merkt Sven Pichal, gezicht van de hiv-spotjes, het volgende op: "Uiteraard geraken ook goed geïnformeerde mensen (zowel hetero's als homo's) besmet met hiv. En uiteraard nam een deel onder hen risico's, lapte een regel aan de laars, had een keer seks zonder condoom. Of wie weet, wel meerdere malen. Maar moeten we hen daarvoor veroordelen? Willen we hen zo graag alleen laten staan met de boodschap dat ze het zelf hebben gezocht? Dat lijkt me oneerlijk, want wie van ons durft er zeggen dat hij nog nooit een risico nam? Leonard_De Morgen.jpgReed u nooit sneller dan 120 op de autosnelweg? Nam u altijd de pil op momenten dat u niet zwanger wilde worden? Sms't u nooit achter het stuur? Eet u nooit eens een frietje te veel? Of nog: wie zonder zonde is…"


  Niet zeuren

  En vandaag dus opnieuw in De Morgen. Hij herhaalt ook nog eens dat het huwelijk "per definitie een stabiele en erkende gemeenschap van man en vrouw" is. Journalisten moeten ook maar eens ophouden om te blijven zeuren over homoseksualiteit: "Maar het probleem ligt eerder bij u! Waarom bent u zo geobsedeerd om altijd opnieuw die vraag te stellen?."

  Klacht

  Het is voor de Brugse advokaat Jean Marie de Meester (foto) alvast een reden om aan te dringen op juridische stappen tegen Leonard. Hij deed dat vorige week al een eerste keer bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR), dat zijn klacht verwierp. De uitlatingen van de aartsbisschop in De Morgen doen hem opnieuw naar de pen grijpen: "De visie van aartsbisschop Léonard aangaande homoseksualiteit zijn inmiddels ruimschoots gekend. Het is juist het herhalend karakter van deze uitspraken dat aanstootgevend is. Jean Marie de Meester001.jpgHet is blijkbaar een onwrikbaar onderdeel geworden van zijn 'beleid' als aartsbisschop.  En ondanks de vele problemen die de roomskatholieke kerk heeft in verband met het misbruik binnen de kerk moet vastgesteld worden dat de aartsbisschop geen moment onderlet laat om homoseksuelen te schofferen en hun seksualtiteit als minderwaardig te beschouwen." Het CGKR mag dus een tweede klacht verwachten. Jean Marie de Meester hoopt ook dat çavaria zijn initiatief wil ondersteunen.

  Reacties

  De afwijzende reacties zijn intussen indrukwekkend. Zelfs de redacties van de oerkatholieke bladen 'Tertio' en 'Kerk en Leven' nemen afstand. Uit het katholieke middenveld reageerden ACW, Pax Christi, Broederlijk Delen en Caritas Catholica Vlaanderen negatief.  Ook  Yves Leterme, Wouter Beke, Rik Torfs en zuster Monica spraken hun afkeuring uit. Sensoa, het Belgische expertisecentrum voor seksuele gezondheid, noemt de uitspraken van aartsbisschop Léonard discriminerend en beledigend. "Dit getuigt van bijzonder weinig mededogen, terwijl dat toch juist een van de belangrijkste christelijke en kerkelijke waarden is", zegt Boris Cruyssaert van Sensoa.  Op Facebook werd de oproep om uit protest de eigen profielfoto te vervangen door het rode aidslintje massaal opgevolgd. De jeugdbeweging Wel Jong Niet Hetero (WJNH) roept de geloofsgemeenschappen op tot solidariteit: "We weten dat in veel geloofsgemeenschappen liefdadigheid en verdraagzaamheid heerst, we roepen deze gemeenschappen dan ook op om hun begrip en solidariteit ook zichtbaar te maken. Het zou een knap gebaar zijn om tijdens de kerkdiensten op 28 november - de zondag voor WereldAidsDag van 1 december - een regenboogvlag uit te hangen uit solidariteit voor gelovigen die holebi- en/of transgender zijn én uit respect voor hiv-patiënten. Voor wie dit groot symbool te gewaagd is: een rood lintje dragen is óók een subtiel doch werelds teken van begrip." zegt woordvoerder Seppe Geerts en ook nog:onzin_is_besmettelijk_klein_0.jpg “Het filosofisch gewauwel van Léonard kan niet anders dan een duidelijke reactie krijgen, zeker omdat de leuze ‘het was niet zo bedoeld’ tegenwoordig veel te fel wordt gescandeerd, net uit die hoek. Jongeren, gelovig of niet, geven hun eigen invulling aan hun geloof en zijn heus niet zo kortzichtig dat ze de kerkleider stilletjes volgen. Als jongeren pikken wij deze uitlatingen niet meer. Wij willen dat jongeren kunnen opkijken naar een gids en spiritueel leider, die op een eerlijke en waardige manier over moraal kan spreken. Daar betalen we immers voor.” De kristelijke jeugdbeweging Chiro nam reeds eerder afstand van het kerkelijk standpunt over homoseksualiteit. çavaria reageerde met een affiche met daarop een foto van de aartbisschop en "Onzin is besmettelijk". Je kan ze downloaden of bestellen, in franstalige of in nederlandstalige versie.

  Krijgt Leonard ook steun? Jawel. Vanuit welke hoek die komt hoeft bijna niet meer gezegd maar ik doe het  toch maar: door het Vlaams Belang is een petitie gelanceerd ter ondersteuning van Leonard.

  Actie tijdens Take Care Week

  Mikpunt lanceerde het voorstel om opnieuw een optocht te houden door de straten van Mechelen op zaterdag 27 november. Dat is precies 9 maanden na de geslaagde actie van 27 februari naar aanleiding van de vorige homofobe opstoot van Leonard. Het voorstel wordt momenteel besproken bij çavaria en WJNH. Enkele medewerkers van 'Leonard&Co' die de vorige actie toen via een facebookgroep lanceerde zien het alvast  zitten. De optocht zou middenin de 'Take Care Week' vallen, de solidariteitsweek met de hiv-patiënten. Een sterker signaal kan je bijna niet geven. Bovendien is het belangrijk dat wie zich getroffen voelt door de uitspraken van Leonard dat klaar en duidelijk kan manifesteren.

 • Bart De Wever onwetend of gewoon kwaadwillig?

  Bart De Wever blijkt ondanks zijn drukke bezigheden toch nog de tijd te vinden om tweewekelijks zijn licht te laten schijnen op actuele gebeurtenissen. Op 19 oktober had hij het over de hiv-uitspraak van Léonard.

  Onder de titel 'Consequent zijn over religies' betreurt hij de uitspraak van Leonard maar voegt er meteen aan toe dat hij niet te vinden is voor een debat over de financiering van de erediensten. BDW blijkt dus niet enkel een trouwe volgeling van werkgeversorganisatie VOKA maar ook de beschermer van de katholieke schatkist die door de belastingbetaler gewild of ongewild gevuld wordt.

  Moskee001.jpg"Geen homo's in de moskee"

  BDW moet per opiniestukje voldoende tekst insturen. Hij had dus nog wat plaats over. Wat is er dan eenvoudiger dan een aanval te doen op de moslims? Hij schrijft: "De grote ophef die sommigen geven aan deze zaak is trouwens omgekeerd evenredig met hun tolerant en cultuurrelativistisch stilzwijgen als dezelfde opinie niet namens God maar namens Allah wordt vertolkt. Er was derhalve nauwelijks enige verontwaardiging toen Antwerpse moslimgidsen verklaarden dat ze onder geen beding homo's wensten rond te leiden in de moskee. Willen we eigenlijk wel weten wat er in sommige moskeeën op ons grondgebied wordt verteld over aids en homoseksualiteit? Léonard zal er maar bleekjes bij afsteken, vrees ik."

  Waarover gaat het?

  In het najaar van 2009 startte het eerste opleidingstraject voor vrijwillige moskeegidsen in de stad Antwerpen. Tien kandidaat-gidsen volgden de opleiding. Zeven van hen rondden met succes de stageperiode van vijf maanden af. Onder de kop 'Geen rondleiding voor homo’s in Antwerpse moskees?' verscheen hierover in De Standaard van 7 oktober een artikel. En jawel hoor: de journalist heeft zijn artikel gekruid met uitspraken die hem toelieten deze vette kop boven zijn artikel te zetten.  Een eenvoudige navraag bij de verantwoordelijke ambtenaar leerde mij dat de twee gidsen behoorlijk aangeslagen waren door het stuk.  Hoe moet je als moslim op zo'n vraag een antwoord geven?  Probeer het maar eens. Het accepteren van homoseksualiteit is een moeizaam proces dat bij de moslims eigenlijk pas gestart is. BDW_latijn2.jpgDat is geen thema om in de krant zomaar iets over te vertellen. De gidsen ontkennen trouwens dat ze het geformuleerd hebben zoals het in de krant staat afgedrukt. Omar Nahas, verantwoordelijke voor het project en auteur van het boek 'Islam en homoseksualiteit' reageerde de dag nadien in Het Laatste Nieuws: “Ik ken die man en zijn houding ten opzichte van diversiteit is heel positief. De islam denkt niet anders over homoseksualiteit dan de katholieke kerk of het joodse geloof. Zo is dat nu eenmaal. Maar ònze regel is: respect voor iedereen.” BDW leest dus blijkbaar maar één krant.

  Geen Ophef

  Een storm in een glas water dus. Maar vermits we sedert 9/11 geen enkel vertrouwen in moslims behoren te hebben en in elke moskee een of andere obscure samenzwering moeten zien verbaast het mij niet dat de 'kwaliteitskrant' De Standaard hier garen bij spint. Het is geweten dat artikels over moslims doen verkopen. En bij elke klik op de website betalen de adverteerders wiens advertenties op die pagina staan.  Dit soort artikels komt de vrede tussen moslims en holebitransgenders uiteraard niet ten goede.  De bewering dat holebi's niet welkom zijn in een moskee wordt trouwens door de feiten weerlegd. In een reactie van het Antwerpse Roze Huis lezen we ondermeer: “Dit voorjaar (op 15 mei 2010) werd een groep van Het Roze Huis net door Adem (een van de gidsen) rondgeleid in een Turkse moskee in Hoboken. Dat gebeurde in het kader van zijn opleiding ‘Welkom in de Moskee’ waarbij ook projectleider Omar Nahas aanwezig was. De rondleiding veroorzaakte geen ophef, noch bij de gids noch bij de andere gelovigen die de holebi’s en transgenders naderhand in de moskee ontmoetten en die hen op thee trakteerden."

  Iftar

  In een lezersbrief van çavaria die ook op hun website staat luidt het: "Een Antwerpse moskeegids zou aan een groep journalisten gezegd hebben dat hij een groep holebi's niet zou rondleiden, omdat dit onverenigbaar is met de regels van de moskee." De zinsnede "zou gezegd hebben" is een zeer zwakke aanhef voor een lezersbrief.  Heeft hij het nu gezegd of niet? Misschien volgende keer eerst een paar telefoontjes doen naar mensen die op de hoogte zijn alvorens zoiets in te sturen. En het dan gewoon beter niet insturen?  "De Antwerpse holebigemeenschap ondernam al acties om de moslims en holebi's dichter bij elkaar te brengen. thee001.jpgZo vierden beide gemeeschappen bijvoorbeeld samen een Iftar-avond tijdens de ramadan." schrijft çavaria nog. Heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.  Maar ik denk dat we intussen wel aan iets sterkers toe zijn dan een maaltijd na zonsondergang. Het wordt tijd dat çavaria een platform creëert waar moslims (holebitransgenders en hetero's) en holebistransgenders (moslims of niet-moslims) van gedachte kunnen wisselen over de relatie tussen de twee minderheidsgroepen. Het wordt tijd dat holebitransgenders en moslims met één stem spreken waar dat nodig is. Misschien worden dan zelfs de columns van Bart De Wever daar beter van. Alhoewel...

  Bart De Wever, die het nodig vindt om holebitransgenders en moslims tegen mekaar uit te spelen op een moment dat holebitransgenders zich opwarmen voor acties  tegen Leonard. Waarvan akte.

  Lees ook: "Wie is er bang van de islam?" en Holebi-imam over God en liefde en Over ver-/wantrouwen en Over de betekenis van “islam” in de nieuwsproductie

   

 • Holebi-imam over God en liefde

  Beluister het interview van Pinkwave met Daayie Abdullah
  Daayiee_Pascal Smet001.jpg

  De krant De Morgen moet blijven bestaan, al is het maar omdat Catherine Vuylsteke er voor schrijft. Telkens WISH iemand uit het buitenland uitnodigt (in dit geval in samenwerking met Mikpunt) staat ze klaar om er een mooi stuk over te maken.  Het interview met Daayiee Abdullah (hier handjes schuddend met minister Pascal Smet) is weer een pareltje geworden.

   

   Afro-Amerikaanse imam Daayiee Abdullah ziet geen conflict tussen Koran en homoseksualiteit


  Imam zijn en homo, het kan. "De Koran is als een glas oceaanwater. Wat erin zit, komt uit de oceaan, maar het is de oceaan niet", stelt de Afro-Amerikaanse homo-imam Daayiee Abdullah. Zijn reis ging van Detroit over Peking en Taiwan naar Cairo, Oman en Saoedi-Arabië. "Natuurlijk heeft de Koran verse lucht nodig", meent, deze zoon uit een baptistische familie uit Detroit, die op doorreis is in België. "Anders is de islam een dode religie"

  Je zou het verhaal van. Imam Daayiee Abdullah op vele plaatsen kunnen laten beginnen. Toen hij in 1983 in Peking studeerde bijvoorbeeld, en via zijn Oeigoerse studiegenoten kennismaakte met de islam. "Ik vertelde hen dat ik homo was en ze zeiden dat dat geen probleem kon zijn. God is liefde. Ze namen me mee naar hun moskee en introduceerden me in hun dertienhonderd jaar oude religie, een geloof dat veel zuiverder en toleranter was dan wat ik op dat moment kende van Nation of Islam of de wahabitische moskeeën in de VS."

  quote_Imam002.JPG

  Nood aan spiritualiteit

  Of je zou bij het sciencefictionboek kunnen starten, dat hij als jongen las. Dat ging over een wees die op Mars was geboren en bracht hem in contact met metafysica. "Mijn hoofd werd er groter van. (lacht) Echt. Tegelijk is religie altijd een deel geweest van mijn leven. Mijn ouders waren opgeleide baptisten. Er werd gebeden voor de maaltijden maar toch waren het ruimdenkende mensen. Toen ik hen op mijn achtste zei dat hun geloof me niet zo aansprak omdat ik me geen weg wist met de Heilige Drievuldigheid, hielden ze me voor dat ik iets anders moest zoeken dat houvast bood. En dus ging ik de hindoeïstische tempels en de moskeeën verkennen die je aan het einde van de jaren zestig in mijn geboortestad Detroit aantrof. Ik wist namelijk wel zeker dat ik nood had aan spiritualiteit"

  De ruimdenkendheid van zijn ouders valt ook af te leiden uit hun reactie op zijn coming-out, op zijn zestiende. "Ik wist sinds mijn vijfde dat ik homo was. Andere jongens praatten over meisjes en mij interesseerde dat niet. Toen ik veertien was, had ik Otis, mijn eerste vriendje, maar die pleegde een dik jaar later om onduidelijke redenen zelfmoord. Nog een jaar later outte ik me tegenover mijn ouders. 'We hebben hier zoveel jongens', zei mijn moeder, die zes zonen had. 'We kunnen er nog wel een jongen bij hebben. Breng die vriend maar mee."

  San Fransissy 

  Als 19-jarige verhuisde de imam, die toen nog gewoon Sidney Johnson heette, naar San Francisco. "San Fransissy, zo noemde ik deze homohoofdstad van Amerika, zij het dat er ook binnen de holebigemeenschap een sterke scheiding bestond tussen de rassen. De zwarten waren in de blanke kringen alleen welkom als ze een blanke partner hadden. Van daaruit is ook mijn activisme gekomen: in 1979 was ik een van de medeorganisatoren van Harvey Milks `Gay March on Washington' en dat maakte me duidelijk dat de blanken veel minder bezig waren met de sociaaleconomische kwesties dan wij Afro-Amerikanen. Er was wel degelijk een zwarte holebibeweging nodig. Bovendien leerde ik dat activisme zinvol is: in 1981 werd discriminatie op basis van seksuele geaardheid verboden onder druk van onze acties"Miami Beach Gay Pride2010_001a.jpg

  Johnson verhuisde naar Washington en werkte als griffier in de rechtbank. Zijn intelligentie trok de aandacht van een rechter, die hem aanraadde om rechten te studeren. "Maar zelf had ik het gevoel dat ik Chinees moest studeren, dat daarin antwoorden zouden liggen op mijn spirituele vragen. En aldus kreeg ik, met dank aan de positieve discriminatie die toen gold, in de lente van 1983 een beurs om naar Peking te gaan."

  Niet in het gareel lopen

  Van Peking en de bekering tot de islam ging het naar Taiwan, waar het Johnson vooral opviel "hoe de wahabieten een greep hadden op de islambeleving. Ik kon me daar volstrekt niet in vinden. Zij willen dat iedereen een kopie wordt van de ideale gelovige. In het gareel lopen, conformeren, dat is voor wahabieten belangrijk. Mij deed dat al te sterk denken aan de baptisten. Wat me in de islam van de Zijderoute van mijn Oeigoerse vrienden had aangesproken was juist het respect voorde individualiteit van elke gelovige en de nadruk op zijn of haar persoonlijke relatie tot God."

  Als hij in 1987 terugkeert naar de VS, begint Johnson plannen te smeden om Arabisch te leren. Met een nieuwe beurs vertrekt hij naar Cairo en later Oman, waar hij het soefisme ontdekt. Na afloop daarvan gaat hij rechten studeren in de VS en vervolgens neemt hij een baan als leraar aan in Saoedi-Arabië, waar het plan rijpt om imam te worden.

  Sodom002.jpgMannelijke suprematie

  "Een ding wat voor mij niet ter discussie kon staan, was de gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarvoor hield ik te veel van mijn moeder en mijn zus. Hen middels een legalistische invulling van de islam allerlei beperkingen opdringen vond en vind ik absolute larie. Naarmate ik meer teksten bestudeerde, kwam ik erachter dat het altijd weer om interpretatie gaat, en dat de islam vaak wordt misbruikt om de eigen mannelijke suprematie te handhaven. De Koran als instrument voor het beslechten van een machtsstrijd dus. Dat kan nooit Gods bedoeling zijn geweest. Dus ging ik zelf die teksten uitvlooien. Het verhaal van Lot bijvoorbeeld, dat aangewend wordt om 'te bewijzen' dat God homofoob zou zijn. Waar het in die parabel over gaat, is Gods afkeer voor verkrachters, niet voor homo's."

  Prisma

  Binnen de moslimgemeenschap werden de liberale zienswijzen van Johnson niet altijd even positief onthaald. "In 2003 was ik net aan het laatste semester van mijn imamopleiding begonnen toen me gevraagd werd of ik een islamitische dienst wilde houden voor een overleden aids-patiënt. Dat heb ik met plezier gedaan en het nieuws was vervolgens te lezen in een homoblad. Hoe dat precies is gegaan, mag Joost weten, maar de directie van mijn opleidingscentrum had het bericht ook gezien en dus werd ik eruit gegooid. Prisma001.jpgDat heeft me in mijn overtuiging gesterkt dat er nood is aan vernieuwing in de islam. De Koran is een glas oceaanwater. Zijn inhoud komt uit de oceaan maar is de oceaan niet. En ook: de Koran is een prisma. Als je dat louter rechtop houdt, zie je grijze streepjes licht. Alleen als je het ding kantelt, slaag je erin het prismamoment te vinden, de regenboog waarin alle mensen verenigd zijn. En daar gaat het in de islam fundamenteel om: tegemoet komen aan de noden van alle mensen. Dat die divers zijn, hoeft niet gezegd"

  Breken en onderdrukken

  Eenvoudig is Johnsons positie nooit geweest: atheïstische homo's keken hem vreemd aan en binnen de moslimgemeenschap was de scepsis groot. "Ik kreeg bijvoorbeeld brieven van zogenaamde moslimgeleerden, die erop wezen dat de rechtsbeginselen van de sharia voor 80 procent overeenkomen met het VS-strafrecht. Dus, gingen ze verder, waar maakt iedereen zich zo druk om? Om die andere 20 procent natuurlijk, die aangewend wordt om vrouwen, minderheidsgroepen, niet-gelovigen en wie dan ook te breken en te onderdrukken. Maar die opmerking werd me niet in dank afgenomen. Mijn combinatie van opleidingen komt me daarom goed van pas. Ze staat me toe de dingen simpel te stellen: de islam onderschrijft de universaliteit van de mensenrechten in al hun aspecten. Ze omvat die en is nog groter. Fundamenteel is dat de bottomline."

  Verschenen in De Morgen van 16 oktober 2010

  Lees ook 'Tijdelijk aanbod: een roze imam' en het verslag van Karolien Poisquet op de site van Kifkif

 • Stripverhaal tegen discriminatie

  Discrimination toi meme001.jpg"Discrimination toi-même" is de titel van een nieuwe brochure in het kader van de campagne 'Stop Discrimination'. Er is ook een affiche en een reeks grappige wenskaarten die de thema's van de campagne ondersteunen.

  De campagne werd gelanceerd op 1 februari 2010 door de minister van gelijke kansen.  In de brochure - die grotendeels als stripverhaal is opgebouwd - vindt je informatie over hoe de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is en niet mag aanzetten tot haat of laster. Je maakt kennis met de stereotiepen die tot vormen van discriminatie leiden waartegen de wet je bescherming biedt: sexisme, racisme, homofobie en discriminatie omwille van een handicap.

  "Seksuele voorkeur wordt in de brochure specifiek genoemd maar Arc_Thierry001.jpgloopt ook door de diverse onderwerpen heen" zegt  Thierry Delaval (foto) van de Waalse LGBT-organisatie Arc-en-ciel. "Dit toont aan dat het werk van de LGBT-organisaties vruchten begint af te werpen. We zijn blij dat de overheid dit opneemt."

  De gratis brochure kan via email besteld worden of via dit groene nummer: 0800 20 000.

 • 20.000 op Pride Johannesburg

  Joburg001.jpg

  20.000 deelnemers aan de pride in Johannesburg manifesteerden op 2 oktober tegen de discriminatie van holebi's en transgenders in Afrika. 

  Een travestiet die zich tot engel had verkleed had plaatsgenomen in een schommel in het midden van eengigantische kaart van Afrika. Daarop de boodschap: "Wij zijn allen Afrikanen". Dat was ook het thema van de 21ste 'Joburg Pride'.  Woordvoerder Luiz de Barros zei aan persagentschap AFP: "Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen worden opgepakt, hun rechten worden bedreigd en het fenomeen wordt steeds erger. In Zuid-Afrika hebben we een zeer tolerante grondwet en dus hebben we de verantwoordelijkheid om de hand te reiken aan onze broers en zusters in de rest van het continent". Zo horen we het graag.

  Joburg002.jpgDe Zuid-Afrikaanse grondwet, die werd aangenomen na de eerste multiraciale verkiezingen in 1994, verbiedt elke vorm van discriminatie wegens seksuele oriëntatie. In 2006 werden ook verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd. Dat staat schril in contrast met de rest van Afrika: 38 van de 53 staten hebben antihomowetten en ook de strijd daartegen. Meer info op deze blog.