Çavaria steunt klacht tegen Léonard

Yves_Jean Marie001.jpg
Lees ook: Çavaria moet consequent zijn

Ik had het hier reeds eerder over de juridische acties van advokaat Jean Marie de Meester tegen de strapatsen van aartsbisschop Leonard. Deze maakte vandaag bekend dat hij voor de tweede keer een 'klacht met burgerlijke partijstelling' heeft neergelegd tegen Leonard. çavaria steunt hem daarin.

Spanningsveld

Nadat aartsbisschop Léonard verkondigde dat hiv een 'immanente vorm van gerechtigheid is, veroorzaakt door promiscue gedrag', namen heel wat geschokte holebi's contact op met çavaria. Er volgde een actie op Facebook en mensen van allerlei pluimage broeden op het organiseren van protestmanifestaties. Juridische stappen konden dus niet uitblijven. "Na consultatie bij andere juristen meen ik dat de aartsbisschop inbreuken pleegt op de antidiscriminatiewet en laster en eerroof pleegt door zijn homofobe uitspraken. Ik wil daarom een juridische toetsing van het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en het homorecht binnen een religieuze context." zegt Jean Marie de Meester (vooraan op de foto) in Het Laatste Nieuws.

"Wat Léonard zegt, is betreurenswaardig en kwetsend," zegt Yves Aerts (achteraan op de foto) van çavaria. "Bovendien lijkt het steeds meer alsof hij één specifieke doelgroep, namelijk holebi's, consequent viseert. Daarom vragen sommigen zich af of hij de grens van de vrije meningsuiting niet langzaamaan overschrijdt. Om die reden heeft dhr. de Meester klacht neergelegd. Als koepelvereniging willen wij die klacht moreel steunen. We doen dit enerzijds omdat we zo een stem willen geven aan de holebi's die kwaad en gekwetst zijn. Anderzijds omdat de vraag of het hier nog om vrijheid van meningsuiting gaat, juridisch interessant en maatschappelijk zeer relevant is".leonard_benidorm001.jpg

Geen tape

Çavaria blijft voorzichtig. Ze benadrukt dat het recht om een mening te uiten, cruciaal is en blijft. Yves Aerts: "Zonder dit recht, zou de holebi- en transbeweging nooit geworden zijn wat ze is. Çavaria wil de aartsbisschop niet zonder meer het zwijgen opleggen. Anderzijds heeft België een wettelijk kader om te bepalen wanneer uitlatingen een mening zijn, en wanneer ze verder gaan. Die wetgeving mag gebruikt worden. "Mensen en instituten mogen hun mening verkondigen, ook als die mening radicaal ingaat tegen de onze. Daarom plakken wij in onze postercampagne geen tape over Léonards lippen, maar sussen we hem enkel met een roze fopspeen die eigenlijk een condoom is. Daarmee willen we niet zeggen dat hij moet zwijgen, maar wel dat hij misschien eens moet nadenken over de effecten van zijn uitspraken".

 Lees ook: Uitspraken Léonard kunnen leiden tot zelfdoding bij jonge holebi's en (Persbericht WJNH) Is het katholiek onderwijs slimmer dan Léonard? en Brugs gerecht stuurt Léonard-klacht door naar Mechelen

De commentaren zijn gesloten.