• David Kato vermoord

  afrika

  Een eerste ontmoeting met een holebitransgenderactivist kan ook de laatste zijn. Dat was het geval toen ik David Kato in maart 2010 mocht begeleiden bij zijn verblijf in Brussel.

  David Kato is dood teruggevonden in zijn woning in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens ooggetuigen drong een man de woning van Kato binnen en sloeg hem daar twee keer met een hamer. De politie bevestigt dat Kato overleden is, maar zegt de situatie nog verder te onderzoeken. Mogelijk werd hij het slachtoffer van de hetze die door bladen zoals Rolling Stone tegen holebi's en transgenders wordt gevoerd. David had tegen het blad klacht neergelegd.

  Zuid-Afrika

  David werkte als leraar op een lagere school. De jongste jaren werd hij een belangrijke holebi-activist na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika in 1998. Daar had hij gezien hoe homoseksuelen voor hun vrijheid opkwamen. In 2010 gaf hij zijn werk als leerkracht op. Hij concentreerde zich sindsdien ten volle op zijn activiteiten bij SMUG (Sexual Minorities Uganda). Oeganda is een land waar een sterke homofobie heerst die nog wordt aangewakkerd door sommige lokale media en de autoriteiten. Al langer bestaat er internationale vrees dat het Oegandese parlement de wetgeving tegen homoseksualiteit nog zal verstrengen. David Bahati, het Oegandese parlementslid dat verantwoordelijk is voor het wetsvoorstel dat strengere straffen wil opleggen aan holebi's werd eind vorig jaar nog genomineerd voor de homofobieprijs.

  Vrees voor genocide

  Vrienden en medestanders van David omschrijven de activist als iemand die trots was op zijn identiteit en die geen blad voor de mond nam. Hij aarzelde niet om naar de politie te stappen als hij vernam dat homo's waren opgepakt of naar ziekenhuizen waar hiv-patiënten niet de nodige medicatie kregen. afrika WISH-voorzitter Jan Beddeleem vertelt het volgende over hem: "In een door mij opgenomen interview verwoordde hij duidelijk het gevaar voor zijn leven en het leven van anderen: 'We zijn als homobeweging de laatste jaren mondiger en actiever geworden. We kwamen op tegen stigmatisering en voor ons recht op aidsmedicijnen. Mensen die beticht werden onder de huidige sodomiewetten, kwamen terug vrij omdat rechters oordeelden dat er geen bewijsmateriaal was. Dit leidde tot ergernis van sommige religieuze machthebbers. Deze evolutie leidde tot een scherpe tegenreactie met de steun van ultraconservatieve kerken uit Amerika. Als de sfeer verder evolueert zoals het nu gaat, dan leidt dit tot een genocide tegen al wie homo, lesbienne of trans is, of wie er ook maar iets mee te maken heeft."

  Vanackere en Peeters moeten reageren

  Çavaria en WISH dringen aan op een krachtdadig politiek antwoord. Çavaria zal vandaag nog aan de minister van Buitenlandse Zaken Vanackere vragen om de Oegandese ambassadeur meteen over deze zaak te interpelleren. Oegandese asielzoekers die in Europa een procedure hebben lopen op grond van homoseksualiteit, moeten de garantie krijgen op bescherming. Aan ontwikkelingshulp moeten voorwaarden gekoppeld worden in verband met mensenrechten. Het moet daarin expliciet duidelijk zijn dat holebi- en transgenderrechten ook mensenrechten zijn.afrika

  Mieke Stessens van Çavaria: "Ook internationale mensenrechten-ngo's en ontwikkelingsorganisaties hebben een belangrijke rol te spelen. Holebi- en transgenderrechten worden nogal eens stiefmoederlijk behandeld binnen dit soort organisaties. Deze vreselijke moord bewijst dat dit moet veranderen." afrikaVlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (sp.a) sluit zich hierbij aan. Hij werkt aan een resolutie waarin "zowel Kris Peeters als Steven Vanackere opgeroepen worden om de Oegandese regering te vragen een dringend en objectief onderzoek te starten en de schuldigen voor deze laffe moord te straffen."

  Hoe zeggen ze dat ook alweer... Als ze één van ons doden staan er tien anderen op om hem te vervangen? Je kan je aanmelden bij WISH.

  Je kan je rouwbeklag uiten via deze Facebookpagina.

   

 • Çavaria, blijf alstublieft weg van het proces Hachichi

  Laila001_B&W.jpgOp 15 januari maakte Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) bekend dat noch zijn organisatie noch Çavaria zich burgerlijke partij zullen stellen in de klacht van Jean Marie De Meester tegen Mgr. Léonard. Intussen loopt nog steeds het onderzoek rond de moord op Laila Hachichi, waarin beide organisaties zich uitdrukkelijk wél burgerlijke partij stellen. Ik vind dit de wereld op zijn kop. Het is nog niet te laat voor Çavaria om zich terug te trekken. Hieronder mijn pleidooi.

  De feiten

  Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak Laila Hachichi voor de rechtbank komt.  Het is de eerste en voorlopige enige burgerlijke partijstelling door Çavaria sedert het ontstaan van de anti-discriminatiewet in 2007. Door zich burgerlijke partij te stellen kan de holebitransgenderkoepel namens de holebitransgendergemeenschap optreden in dit proces.

  De 18-jarige Laila (foto) werd op 10 oktober 2009 in een huis in de Maasstraat in de Damwijk gevonden met derdegraadsbrandwonden. Reanimatie mocht niet meer baten. Al snel was duidelijk dat het niet om zelfmoord ging. Eind oktober werd een jonge gebedsgenezer opgepakt die betrokken zou zijn bij het 'zuiveringsritueel' waaraan Laila onderworpen werd. De ouders van het meisje worden verdacht van het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen met de dood als gevolg aan hun dochter. Zij zouden hebben opgetreden als mededaders. Ook zij zaten een tijd in de cel.  De andere kinderen werden intussen opgevangen door familie. De politie volgt de piste dat Laila aan een ritueel moest worden onderworpen omdat ze lesbisch was. Vooral het gebruik van het bijtende zuur natriumhydroxide, dat ondermeer in ontstopper voorkomt, veroorzaakte vreselijke wonden. Het product zou door haar huid en vlees tot op het bot gebrand hebben.

  Slachtbank

  De media speelden gretig in op het thema van het ‘lesbische Marokkaans meisje’ Het nieuws veroorzaakte onrust in de holebitransgendergemeenschap.  Als de feiten kloppen worden we nog eens met de neus gedrukt op homofobie en de tragische gevolgen ervan.Moordcommando.JPG De omstandigheden van de moord - een Marokkaans gezin, het gebruik van het bijtend zuur - waren onvermijdelijk ook aanleiding voor minder fraaie reacties: "We mogen ons niet verder naar de slachtbank laten leiden" was een kreet die je regelmatig las op facebook en in artikels. Het leek wel alsof er een islamitisch moordcommando was neergestreken in Antwerpen. Terwijl het eigenlijk om een tragisch familiedrama gaat. U kent dat wel: een dolgedraaide vader die vrouw en kinderen neerschiet. Als dat witte mensen zijn van Vlaamse origine levert dat enkele dagen een vorm van medeleven op. Hier was er vooral haat.

  Zelfmoord komt vaker voor

  zelfmoord20110101.jpgHet komt zelden of nooit voor dat ouders hun kinderen vermoorden wanneer ze ontdekken dat ze homo of lesbisch zijn. De zaak Hachichi is – gelukkig – het enige geval dat ons bekend is. En wat weten we over het zelfmoordgedrag bij holebitransgenderjongeren? Meer dan de helft van de lesbische meisjes heeft ooit aan zelfdoding gedacht, 15 procent heeft minstens 1 poging tot zelfdoding ondernomen. Over hoeveel doden per jaar gaat het? Dat weten we niet. Evenmin of het vooral over 'Marokkaanse' of 'Belgische' jongeren gaat. Zelfmoord is heel moeilijk te detecteren. Laat staan dat de reden voor de zelfmoord – problemen als holebi of transgender – door familie en omgeving gekend, laat staan publiek gemaakt. Uit de cijfers hierboven kan men wel afleiden dat zelfmoord veel vaker voorkomt.

  Holebihaan

  Het Vlaams Belang mengde zich in het debat en verklaarde bij monde van haar districtsraadslid Johan Bellens: "Moest een katholieke priester bij een duiveluitdrijving een lesbisch meisje doden… West-Europa zou te klein zijn. Over Laila Achichi kraait geen holebihaan. Hypocrieten."  Duiveluitdrijving komt ook in de katholieke kerk voor. En het is zeker geen evidente zaak voor alle moslims. Een activist van van de actiegroep Leonard&Co die een tijdje voor een moskee werkte bevestigde mij dat verzoeken om aan een duiveluitdrijving mee te werken daar steevast afgewezen worden. Het Vlaams Belang hoeft ons trouwens geen lessen te leren. Het is nog altijd de partij die zowel racisme als homofobie tot haar handelsmerk maakt. Als het VB verontwaardigd deed over de afzijdigheid van de holebitransgenderbeweging is dat enkel om de twee minderheden tegen elkaar uit te spelen en het racisme bij holebitransgenders op te drijven.duiveluitdrijving.jpg

  Applaus van het Vlaams Belang voor...

  Ook vanuit bepaalde liberale hoek werd druk gezet op koepelorganisatie Çavaria en op het CGKR om zich burgerlijke partij te stellen in deze zaak.  Ze speelden in op de emoties die de zaak had losgemaakt. Zij kregen een schouderklopje van het Vlaams Belang. Nu is het niet omdat het VB iets zegt dat we er automatisch tegen moeten zijn. Toen die partij zich uitsprak tegen de Lange Wapper was ik om die reden geen voorstander van de LangeWapper.  Het VB kon zich niet permitteren om voor de Lange Wapper te zijn. De meeste van hun kiezers in dat deel van Antwerpen waren er immers tegen. Dat is een verschil met dit dossier: hier speelt het VB op eigen terrein: het racisme. De partij profiteert graag van de spanningen tussen holebitransgenders en allochtonen en kiest daarbij zelfs tijdelijk de kant van de holebi’s. Tenminste, dat laatste lijkt zo. Dat duurt net zo lang tot het VB zich bij een volgende gelegenheid uitspreekt tégen homorelaties, zoals Filip Dewinter onlangs deed naar aanleiding van Wereld Aids Dag: "De beste preventie rond hiv is het promoten van duurzame en heteroseksuele relaties" verklaarde hij in het Vlaams Parlement.

  Reactie van Çavaria

  Het siert Çavaria dat ze lang hebben nagedacht. Men was zich bewust van de complexiteit van de zaak. Bovendien heeft Çavaria nog maar weinig expertise in huis als het aankomt op het dialogeren met moslims. Die problematiek werd totnogtoe - op enkele uitzonderingen na - verwaarloosd.  Dat is jammer. Holebitransgenders klagen over agressie door allochtonen en we stellen bij holebitransgenders racisme vast. Beide problemen kunnen niet los van mekaar gezien worden en vragen om een oplossing. Het lot van holebitransgenders in de Marokkaanse gemeenschap verbetert voor geen meter door de inbreng van Çavaria in dit proces.

  Uiteindelijk bezweek Çavaria - samen met het CGKR - voor de druk. In het persbericht waarin daarvan melding wordt gemaakt houdt men een slag om de arm. Mieke Stessens: "Door onze burgerlijke partijstelling zijn we er in elk geval zeker van dat het mogelijke haatmotief  'seksuele geaardheid' voldoende onderzocht wordt door de onderzoeksrechter. Dat is voor ons cruciaal. Als uit het onderzoek blijkt dat Layla's geaardheid geleid heeft tot haar tragische dood, dan moet dit gevolgen hebben. Homofobie is verwerpelijk. Daarom maakt onze wetgeving strafverzwaring mogelijk indien er gehandeld werd met een haatmotief." Het persbericht eindigt met: "Çavaria wacht nu de resultaten van het onderzoek af en zal, als de zaak voor de raadkamer komt, opnieuw reageren." Mogen we hieruit besluiten dat als het haatmotief wordt aangetoond Çavaria doorgaat in dit proces? Ik mag hopen van niet.

  Proces legt hypotheek op dialoog

  Laat dit heel duidelijk zijn: Çavaria hoeft zich niet te mengen in het proces om zeker te zijn dat de daders gestraft worden. Als de feiten bewezen worden zullen de daders hun straf krijgen. Daarover duiveluitdrijving_samen.jpgbestaat geen twijfel.

  De aanwezigheid van Çavaria kan wel voor een strafverzwaring zorgen. Daar begeeft Çavaria zich op glad ijs vermits ook de ouders een straf riskeren. We weten dat het gezin opgroeiende kinderen heeft. Elke dag dat de ouders langer in de gevangenis zitten kunnen ze die niet opvoeden. Dat kan niet de bedoeling zijn. De kinderen uit het gezin Lachichi hebben recht op de aanwezigheid van hun ouders vanaf het moment dat de voorziene straf is uitgezeten.  Hier dreigt Çavaria met haar aanwezigheid op het proces een hypotheek te leggen op de goede communicatie met moslims. Wie een klein beetje op langere termijn denkt zal beseffen dat een zwaardere straf door de betrokkenheid van Çavaria contraproductief werkt. Ga als vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap aan je achterban maar eens uitleggen dat je in dialoog wil gaan met een organisatie die ervoor gezorgd heeft dat je buurman langer in de gevangenis heeft moeten zitten. Gevangenisstraf is in dit dossier een rechtvaardige straf als de feiten bewezen zijn. Maar die straf mag geen dag langer duren dan wettelijk bepaald door het strafrecht. 

  Zizo

  Sedert 11 september zijn moslims zondebok nummer één. De homofobie bij moslims wordt uitvergroot. Dat gebeurt niet enkel in deze zaak. De Standaard bracht een stuk over de Antwerpse moskeegidsen waarin de feiten compleet verdraaid werden. Zizo_moskee.jpgDat deze negatieve sfeer ook binnendringt in de holebitransgenderbeweging zagen we aan het stukje in ZiZo (huisblad van çavaria) over de moskeegidsen dat ik hiernaast zet. De foutieve berichtgeving van De Standaard wordt daarin volledig en kritiekloos overgenomen. Men vond het niet nodig in het eerstvolgende nummer een rechtzetting te plaatsen.  Het gaat niet alleen om wat men schrijft, maar ook om wat men niet schrijft. Over het bezoek van de Afro-Amerikaanse homoseksuele imam Daayiee Abdullah  (goed voor 150 aanwezigen op twee avonden in Brussel en Antwerpen) geen woord in Zizo. Het werd nog niet eens aangekondigd op de teletekstpagina’s van Çavaria. De protestactie van 27 februari 2010 tegen Léonard werd doodgezwegen. Toen leden van het Brusselse Regenbooghuis met succes een dialoog aanknoopten met de muzikanten van Sexion D’Assaut was dat ook al geen nieuws voor Zizo. Het gaat hier telkens om initiatieven die werden genomen door verenigingen die bij Çavaria zijn aangesloten.

  Racisme? Nooit van gehoord

  Mochten de feiten zich hebben afgespeeld in een 'Vlaamse' context dan hadden de media het zonder twijfel over een gezinsdrama gehad. Nu werd de nadruk gelegd op de godsdienstige kant van de zaak. Islamofobie neemt toe. Een volwassen holebitransgenderbeweging houdt rekening met het politieke klimaat waarin zaken gebeuren en laat zich niet meeslepen door populisme en racisme. Hier gedragen de verantwoordelijken van çavaria zich als een witte club, die nauwelijk weet wat er onder de migranten leeft en daar zeker geen rekening mee houdt. In de beleidsnota 2011-2015 van Çavaria komt het woord racisme niet eens voor. Ik stel ook een heel groot wantrouwen vast bij vele holebitransgenders als het over moslims gaat. Het is nog altijd een situatie van ‘wij’ en ‘zij’. Wat doet Çavaria daaraan? Niets.

  Çavaria, pas aub de aanbevelingen van ILGA toe

  Çavaria is aangesloten bij ILGA, de Europese- en wereldkoepel van holebitransgenderorganisaties. Op de ILGA-conferentie van 2009 werd een oproep gedaan om het racisme aan te pakken binnen de eigen beweging. België is blijkbaar niet het enige land waar men dit als probleem aanvoelt. Op de jaarlijkse conferentie van ILGA Europe eind vorig jaar werd een resolutie goedgekeurd die de richting aangeeft hoe men omgaat met dit soort problemen zonder het racisme in de kaart te spelen. In de tekst staat ondermeer volgend zinnetje: "We kunnen niemand toelaten dat de verdediging van LGBTI-rechten gebruikt wordt om angst en haat op te wekken." Ik denk dat deze aanbeveling hier van toepassing is. De ene minderheid hoedt zich ervoor een andere minderheid te stigmatiseren. Dat is een duidelijke boodschap van ILGA.  Als Çavaria zich burgerlijke partij stelt focust ze gewild of ongewild op de homofobie binnen één bepaalde groep. Het is de allerslechtste manier om homofobie te bestrijden. Ilga.jpgDe zaak Hachichi mag voor Çavaria geen politieke duiveluitdrijving worden waarbij de homofobie exclusief geprojecteerd wordt op moslims. Als de koepelorganisatie doorgaat met het proces zal dit bij de publieke opinie onvermijdelijk zo overkomen. Waarom houdt Çavaria geen rekening met de bekommernis die internationaal leeft en tot uiting komt in deze resolutie? Is het dan zo moeilijk om te zeggen: er is racisme bij holebitransgenders en er is homo/transfobie bij moslims, laten we daar samen iets aan doen?

  De wet is er om de zwakkeren te beschermen

  Het kan niet de bedoeling zijn om een wetgeving, waar velen onder ons jarenlang voor hebben gevochten, gebruikt wordt om de kleine man/vrouw aan te pakken.  Het gaat niet alleen om het feit dat het Marokkanen zijn, maar ook dat het gewone werkende mensen zijn die net zoals wij allemaal onder invloed staan van racisme, seksisme en homofobie. De strafwet is er om misdrijven zoals de moord op Laila te bestraffen. De burgerlijke partijstelling gebruiken telkens er sprake is van geweld in dergelijke situaties is niet houdbaar. Daarvoor heeft çavaria niet de middelen. Waarom dan wèl in dit geval? Omdat een Marokkaans gezin een gemakkelijk doelwit is? Omdat men in deze zaak gemakkelijk kan scoren? Omdat men zich gedwongen voelt om tegemoet te komen aan racistische tendensen binnen de beweging?
   
  Vertegenwoordig(st)ers van minderheden praten met elkaar en doen elkaar geen processen aan

  Çavaria heeft hier een zware verantwoordelijkheid en gaat in de fout. Ik pleit ervoor om de dialoog te gebruiken in conflicten tussen holebitransgenders en moslims. Een interessante ervaring was de manier waarop met de Franse rapgroep Sexion D'Assaut is omgegaan. Ook hier had men de keuze tussen juridische stappen of de dialoog. Ook hier was er druk om Sexion D'Assaut 'hard aan te pakken'. Dat is gelukkig niet gebeurd. Met een mooi resultaat. De groep verspreidde op haar concert in Brussel een oproep tegen racisme, seksisme en homofobie. Een primeur. Het kan dus anders.

  Gebruik de burgerlijke partijstelling om de machthebbers te corrigeren

  Laten we het recht om ons burgerlijke partij te stellen niet gebruiken om gemakkelijke successen te behalen maar om verantwoordelijken voor de verspreiding van homofobie aan te pakken. In Nederland werd enkele jaren geleden de  imam Khalil El Moumni voor de rechtbank gebracht wegens homofobe uitlatingen.  In België weten we wie er momenteel een sport van maakt om holebi's en mensen met hiv te schofferen. leonard005a.jpgHij verdient wèl een nadrukkelijke aanwezigheid van Çavaria op het proces waarop hij zich moet verantwoorden. Dit zal niet zo eenvoudig zijn.  Maar het zal op termijn een belangrijk effect hebben op scholen, zieken- en bejaardentehuizen en alle instellingen die in handen zijn van de katholieke zuil en een ontradingseffect hebben op de leiders van andere godsdiensten. Heel concreet: De Holebifoon en Wel Jong Niet Hetero lanceerden een nieuwe affichecampagne in de scholen. Hoeveel katholieke scholen zullen gevolg geven aan hun oproep na de banvloeken van Léonard? 

  Alle artikels over moslims en de klacht tegen Mgr. Léonard

 • Léonard en de adreslabels

  Youri_Tijl_Leonard002.jpgOnzin is besmettelijk. Dat is de tekst op een fraaie foto van Mgr. Léonard die een condoom in de mond is gepropt om hem het zwijgen op te leggen. Niet overal even gewenst, zo blijkt.

  Het is een poster die is uitgegeven door Çavaria als reactie op de straffe uitlatingen die de aarstbisschop deed over hiv, holebi-ouders en homoseksualiteit. Youri en Tijl, een homokoppel dat in Mechelen woont, hebben zo'n poster voor het raam hangen. Hun huis staat vlakbij de Sint Romboutskahedraal. Als je goed kijkt kan je op de foto een weerspiegeling van een stuk kathedraal zien.

  Sedert kort wordt het raam beplakt met allerlei kleverigs waardoor de poster onleesbaar wordt.  Youri (rechts op de foto) : "Een ovaal Mariabeeldje van Lourdes in eerste instantie... nu permanent labels die je gebruikt om adressen op enveloppen te kleven. Het is nu reeds de derde keer dat we die eraf halen." Youri_Tijl003.jpgHet recht op vrije meningsuiting heeft blijkbaar speciale beperkingen als je in de buurt van de kathedraal woont.

  Hoe reageer je op zoiets? Youri en Tijl overwegen klacht neer te leggen. Wij kunnen hun voorbeeld volgen en een Léonardposter voor ons raam hangen. Je kan hem hier bestellen of downloaden. Maak een foto van de poster voor je raam (je mag er ook mee op staan) en stuur hem naar mij op. Ik zet hem op deze blog. Doen!

  Lees ook: Léonard en de vrije meningsuiting en Vrijheid van godsdienst is aan beperkingen onderworpen


  Alle artikels over Mgr.Léonard

 • Pink Facebook-activisten, laat jullie stem horen

  Shame_vlag001.jpg

  De 'Shame' manifestatie van zondag 23 januari was een succes. Tienduizenden kwamen op straat zonder dat er één gram papier aan te pas kwam. Geen flyers of affiches, gewoon een computerscherm bracht hen samen.

  Ook de holebistransgenderbeweging experimenteert met het nieuwe speelgoed. De actie in Mechelen vorig jaar was een interessante ervaring. De facebookgroep 'Léonard&co' gaf de aanzet. De koepelorganisaties WJNH en Çavaria volgden.

  We zullen het internet goed kunnen gebruiken in de toekomst. Er zit immers nogal wat ruis op de  'klassieke' communicatie in de beweging momenteel. Een activist-advocaat die de moed heeft om Mgr. Léonard tegen te spreken door hem voor de rechtbank  te dagen kreeg nul op het request van de raad van bestuur van Çavaria. Dat gebeurde niet na een lange en vruchtbare discussie. Jean  Marie De Meester kreeg niet eens de kans zijn project toe te lichten. Jammer. Sedert de openstelling van het huwelijk voor holebikoppels zijn er immers niet echt nog projecten waarvoor mensen warm lopen.  Het lijkt wel of we niets meer hebben om voor te vechten.

  100 % verantwoord

  Léonard geeft nochtans een duidelijk signaal. Duidelijke signalen beter gezegd. In plaats van zich na de misbruikschandalen in de kerk bescheiden op te stellen en ermee op te houden homo's te schofferen doet hij precies het omgekeerde. Het initiatief van Jean Marie kwam dan ook net op tijd. Het is nu of nooit. Gebruken we de moeizaam afgedwongen anti-discriminatiewetgeving nu eindelijk eens om belangrijke veranderingen door te voeren?  De doelstelling is eenvoudig: Léonard moet ophouden holebi's te beledigen door hen ziek en abnormaal te noemen en hen als slechte ouders te brandmerken. Dat is een 100 % verantwoorde eis. Er zijn wettelijke middelen die we nog niet hebben gebruikt. De klacht van Jean Marie brengt Léonard voor de rechtbank waar hij zich moet verantwoorden voor uitlatingen die niet meer van deze tijd zijn. De homofobe uitlatingen van Léonard hebben niets met vrije meningsuiting te maken. Het zijn giftige pijlen die de zwaksten onder ons treffen. De zelfmoordcijfers tonen dat aan. Als de wet er is om de zwaksten onder ons te beschermen dan moeten we hebben daarvoor gebruiken. Léonard moet leren dat hij niet boven de wet staat.

  Iets om voor te vechten

  De eerste reacties op facebook zijn positief.  We hebben weer iets om voor te vechten. Net zoals de jongeren zondag zoveel volk op de been brachten zullen we de moderne technologie gebruiken om ons doel te bereiken: de kring rond Léonard sluiten.

  Lees ook het artikel van Han Soete over het gebruik van Internet in de Mahreblanden.

 • De Meester spreekt

  IMAG0006a.jpgPinkwave, het wekelijkse programma voor holebi's en transgenders had op 20 januari Jean Marie De Meester (uiterst links op de foto) te gast. Hij werd aan de tand gevoeld over zijn klacht tegen Mgr. Léonard.  U hoort eerst Mieke Stessens van Çavaria over de homofobie- en folieprijzen en over de redenen waarom Çavaria weigert zich burgerlijke partij te stellen in dit belangrijke proces. In de loop van het gesprek reageert ook Paul Borghs, medewerker van de Werkgroep Politiek van Çavaria.

  Klik hier en daarna op de MP3 onder 'Leonard in het beklaagdenbankje?' om het interview te beluisteren.

 • Oeganda: Oppositie belooft (misschien) beterschap

  Kizza Besigye001.jpgKizza Besigye (foto), oppositieleider in Oeganda en dus tegenstander van zittend president Yoweri Museveni, heeft laten verstaan dat hij van plan is om homoseksualiteit uit de strafwet te halen als hij verkozen wordt.

  Maandag verklaarde hij dat de Oegandese politie wel dringender zaken te doen had dan het vervolgen van homoseksuelen. Hij voegde er wel aan toe dat hij enkel uit eigen naam sprak en niet uit naam van de vier oppositiepartijen waarover hij de leiding heeft. "Dit is iets wat zich afspeelt in de intimiteit van de mensen hun slaapkamer, tussen toestemmende volwassenen" zei hij nog. Hij weigert ook om homoseksualiteit als immoreel te bestempelen. Eerder deze maand had het gerecht al gezegd dat bladen zoals "Rolling Stone" moeten ophouden met het outen van holebi's.  Deze outing ging gepaard met een oproep om ze te arresteren en te executeren.

  Parlementslid David Bahati daarentegen volhardt in de boosheid en beloofde een wetsvoorstel in te dienen waardoor de lijst van aan homoseksualiteit gekoppelde misdaden nog groter zou worden.  Wat hem een terechtwijzing van president Museveni  opleverde. Die maakt zich zorgen over de verontwaardiging in het buitenland over dit soort initiatieven.

  Bron: E-llico

 • Steeds jonger op zoek naar...

  Ben je bij_Thomas001.jpgBen je bij_Lotte001.jpg

   

   

   

   

   

   

   

   

  De Holebifoon en Wel Jong Niet Hetero lanceren vandaag hun nieuwe affichecampagne. De slogans "Ben je bij hem, maar denk je aan haar?" en "Ben je bij haar, maar denk je aan hem?" verwijzen naar de twijfel over seksuele identiteit. Jongeren stellen zich steeds vroeger vragen over hun seksuele identiteit. Bespreekbaarheid van het thema op school is dus erg belangrijk. Vlaamse middelbare scholen van de eerste graad ontvangen binnenkort twee affiches.

  Jongeren worden steeds vroeger geconfronteerd met vragen en twijfels over hun seksuele identiteit. Wel Jong Niet Hetero (de nationale jeugdbeweging voor holebi's en transgenders in Vlaanderen) wordt de laatste jaren overspoeld door verhalen van jongeren. Ook de Holebifoon (de info- en hulplijn voor iedereen met vragen over het holebithema) merkt een trend van steeds jongere bellers en chatters. Uit hun verhalen blijkt een grote en dringende nood om dit thema op school bespreekbaar te maken. De twee campagnebeelden tonen een meisje en een jongen op de schoolbanken, die nadenken over verliefdheid maar in de war zijn over hun seksuele identiteit. "Ben je bij hem maar denk je aan haar?" en "Ben je bij haar maar denk je aan hem?" geeft die twijfel weer. De posters kunnen apart of samen uitgehangen worden.

  Thema bespreekbaar maken op school

  Michiel Vanackere (Wel Jong Niet Hetero): “Wij merken onder onze leden een duidelijke verjonging op. Steeds meer tieners vinden de weg naar ons aanbod via onze lokale groepen en/of nationale teams. We vinden het belangrijk dat jongeren in een veilige omgeving kunnen samenkomen en praten over homoseksualiteit en transgenderisme. Ook op school moeten die thema’s beter bespreekbaar worden en daar gaat deze campagne over.”

  Mieke Stessens (çavaria): "Als een school de posters uithangt, geeft ze aan dat er over homoseksualiteit gepraat kan worden. Tegelijk kunnen jongeren zien dat ze bij de Holebifoon of bij Wel Jong Niet Hetero terecht kunnen om over hun gevoelens te praten of om informatie te vinden."

  Kennismakingspakket

  Scholen kunnen een gratis kennismakingspakket aanvragen over homoseksualiteit en transgenderisme. Scholen die intekenen op dit basispakket komen op de “tolerolijst” van de website van Wel Jong Niet Hetero. Op die manier wil Wel Jong Niet Hetero aan ouders, (toekomstige) leerlingen, leerkrachten, … tonen welke secundaire scholen (mee)werken aan een tolerant klimaat voor holebi's en transgenders in Vlaanderen.

  Prima campagne. Benieuwd hoeveel katholieke scholen de posters gaan (durven) uithangen.

  Lees ook: Het effect van homofobie op scholieren en Hoe gevaarlijk is Léonard?