Léonard: wie schrijft het vervolg?

"Léonard: wordt vervolgd..." zo luidt de titel van een artikel op de website van Çavaria. Wie denkt dat we nu eindelijk gaan lezen dat de koepelorganisatie de klacht van Jean Marie De Meester zal steunen is eraan voor de moeite.  De uitspraken van Léonard hebben een dynamiek in gang gezet die verder kan ontwikkeld worden. De Çavariatop kiest ervoor om die dynamiek af te blokken.

Nochtans weten ze in de Kammerstraat heel goed dat de verontwaardiging en de strijdbaarheid van haar achterban groot is. "De publieke verontwaardiging was enorm. Er kwamen reacties in de pers en çavaria startte met een ludieke affichecampagne, gekoppeld aan een digitaal luik. Léonard wordt op de affiche de mond proces leonard, cavariagesnoerd met een roze condoom. Op de affiche staat "Onzin is besmettelijk". Hiermee wil çavaria aanduiden dat de uitspraken van Léonard beledigend, stigmatiserend en belachelijk zijn. De affiches waren een groot succes. Op verschillende plaatsen en gelegenheden deelden çavaria-medewerkers affiches uit, enkele duizenden exemplaren in totaal. Facebook-gebruikers veranderden massaal hun profielfoto in een fotootje van Léonard en deelden volop de informatie over de campagne via hun persoonlijke Facebook-pagina's." 

Léonard & Co

De anonieme auteur van het artikel  'vergeet' te vermelden dat er al langer verzet was. "Leonard&Co", de eerste facebookgroep in Vlaanderen die tot een manifestatie leidde, mobiliseerde voor een minibetoging op zaterdag 27 februari 2010. Er kwamen een 50-tal deelnemers opdagen, waaronder heel wat jongeren. Çavaria deed mee met lange tanden. Op een vergadering hoorde ik Yves Aerts zeggen: "Voor ons hoeft een actie niet echt, maar als er dan toch iets georganiseerd wordt...". Terwijl de betoging door de straten van Mechelen trok zat de raad van bestuur van proces leonard,cavariaÇavaria te vergaderen in Brussel. Je kon de bui al zien hangen. Zonder druk vanuit de basis zou Çavaria niet in beweging gekomen zijn. Zelfs de fel gesmaakte affiche werd door een reclamebureau aangeboden. Soms zou je gaan denken dat er in de reclamewereld meer holebitransgenderactivisme zit dan in de Kammerstraat.

Woede en verontwaardiging

En toen kwam Jean Marie De Meester. Hij legde klacht neer tegen Léonard.  Na een kortstondig schouderklopje op een persconferentie (foto) werd hij door Çavaria de woestijn ingestuurd. "Çavaria heeft begrip voor deze actie, omdat ze voortkomt uit dezelfde woede en verontwaardiging die ook aan de basis ligt van de affichecampagne."  Als de woede en verontwaardiging dan zo groot zijn, waarom grijpt Çavaria deze kans dan niet met beide handen?  We lezen verder: "Later boog çavaria zich over de vraag om zich bij deze burgerlijke partijstelling aan te sluiten en dus ook voor dit juridische middel te kiezen in deze specifieke zaak. Na discussie met externen en na rijp beraad besloot çavaria om dit niet te doen. "

Jozef mag het zeggen

De 'externen' waarover sprake zitten vooral in het CGKR, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Çavaria doet doorgaans wat ze zeggen. Terwijl dit niet evident is: het CGKR wordt gedomineerd door de CD&V, een partij die niet bepaald ver van de proces leonard,cavariaaartbisschop staat. In dit kleine kringetje werd de beslissing dus genomen. En wat ook opviel: Jean Marie De Meester werd niet uitgenodigd om zijn zaak te verdedigen, noch door Çavaria, noch door het CGKR. Hoe ernstig kan je zo'n beslissing dan noemen? Op 15 januari werd ze door de raad van bestuur gesluisd.  Toch was het niet iemand van het Çavariabestuur, maar Jozef De Witte (foto), grote baas van het CGKR, die het nieuws mocht melden op de nieuwjaarsreceptie in de Vooruit. Een veelzeggend detail. Tot zover een verhaal met soap-allures.

Zandzakjes

proces leonard,cavaria"Ook al vindt çavaria het niet opportuun om de man voor de rechter te dagen, çavaria beschouwt het wel als haar taak om de man blijvend in het oog te houden en van repliek te dienen. Het ZiZo-nummer van februari besteedt uitgebreid aandacht aan de fratsen van Léonard en aan het belang van de vrije meningsuiting." Ik heb bij het schrijven van deze tekst het artikel van ZiZo nog niet gelezen.  In elk geval zal Jean Marie De Meester aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Çavaria. Misschien mag hij daar het woord nemen.  En wat gaat Çavaria doen bij een volgende homofobe opstoot van Léonard? We kunnen de tekst van het volgende persbericht al bijna uit het hoofd opzeggen:  'Wat hij zegt is beledigend, stigmatiserend en belachelijk maar... hij mag het zeggen'. De zandzakjes voor de volgende overstroming liggen dus klaar.

Het is duidelijk dat zoals de zaken er nu voorstaan het volgende hoofdstuk in de Léonard-saga niet door Çavaria zal worden geschreven. Dat is jammer, want daarvoor dient onze beweging namelijk: op een krachtdadige manier reageren op homofobie met de bedoeling deze uit de wereld te helpen. Hoe dit perfect kan rond de klacht van Jean Marie De Meester leest u in mijn volgend artikel.

Je kan Çavaria nog altijd mailen met het dringende verzoek zich in de strijd te gooien. Informatie daarover vindt je hier.

De commentaren zijn gesloten.