• De schoonheid van de regenboog

  midden-oosten, afrika, moslimBij ons is 17 mei intussen 'onze' feestdag geworden, beter bekend als de Internationale Dag tegen Homo- en transfobie (IDAHO). In de Arabische wereld wordt hij ook al gevierd, maar ondergronds. Toch gingen holebi- en transgenderbewegingen uit de belangrijkste landen rond de tafel zitten en schreven onderstaande verklaring. Heel voorzichtig, met de nadruk op: accepteer ons!

  Op 17 mei 1990 riep de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op om homoseksualiteit te schrappen uit de lijst van mentale stoornissen. Daarmee kwam er een einde aan een periode van honderd jaar waarin homoseksualiteit als ziekte werd beschouwd. Het belang van deze dag was voor de internationale LGBT-gemeenschap reden om hem jaarlijks te vieren als Internationale dag tegen homo- en transfobie.

  midden-oosten;

  Nochtans is deze dag in vele landen - waaronder de Arabische landen - niet erkend en wordt hij genegeerd door de regeringen die homoseksualiteit nog als crimineel beschouwen.  Velen onder ons - homo's, lesbiennes, transgenders, biseksuelen en vrije mensen in het Midden-Oosten en Noord Afrika - kijken uit naar een kans zoals deze om hun bestaan uit te drukken in de maatschappij waarin ze leven. Het is ook een mogelijkheid tot erkenning en bevestiging van onze natuurlijk seksuele en genderidenditeit waarmee we geboren zijn. Homoseksueel zijn betekent niet dat we ons niet als een lid van de samenleving voelen en niet dat we de visie op fatsoen van onze medeburgers wensen uit te dagen.

  Om deze wereldgebeurtenis te herdenken willen we er iedereen graag op wijzen dat homoseksualiteit bestaat sedert het begin van van de tijdrekening in alle samenlevingen en beschavingen. Dat zie je duidelijk aan de de afbeeldingen in de tempels van de Farao, de beelden in de Griekse paleizen, de godsdienstige rituelen van de inheemse volkeren van Latijns Amerika en de Arabische en oosterse literaire erfenis die vol staat met verwijzingen naar homoseksualiteit.

  Basisrechten 

  afrika,moslim,midden-oosten

  Wij willen niemands seksuele oriëntatie veranderen en het is niet onze bedoeling u ervan te overtuigen onze genderrol over te nemen. Wij willen benadrukken dat of u homoseksualiteit goed of fout vindt, aanvaardbaar of niet aanvaardbaar, wij als mensen het recht hebben om in vrede te leven, getolereerd te worden en samen te leven met anderen zonder angst of zorgen. Deze basisrechten worden gegarandeerd door onze grondwet en door de universele verklaring van de rechten van de mens.

  De waarheid is dat wij jullie zonen, dochters, broers, zusters, vrienden, collega's en buren zijn. Of  onze seksuele oriëntatie u bekend is of niet.

  Dit betekend niet dat wij niet gebrandmerkt worden door wat er verschijnt in de gedrukte en de audiovisuele media. Zij gebruiken ons als voorwerp van spot, maken ons belachelijk en respecteren ons niet. Het vervormde beeld dat u in gedachten heeft is niet noodzakelijk een juist beeld van onze seksuele identiteit.

  midden-oosten; afrika,moslimOndanks de manier waarop sommigen ons willen voorstellen is homoseksualiteit nooit gelijk aan falen of psychologisch onevenwicht. In de samenlevingen waar homoseksualiteit wordt geaccepteerd zijn velen van ons wetenschappers, kunstenaars en leveren we een grote bijdrage tot de mensheid op diverse terreinen over de hele wereld.

  Het mengen van kleuren

  Wij dromen voortdurend van een wereld die de menselijke diversiteit en de verschillen tussen personen omhelst. Wij vragen uw ogen en harten te openen om deze nieuwe kleur te zien op het kleurenpalet van het leven.

  De schoonheid van de regenboog ontstaat door het mengen van al zijn kleuren. Hetzelfde kan worden gezegd over de menselijke diversiteit en de verschillen tussen de verschillende identiteiten op etnisch, cultureel, godsdienstig vlak en op het vlak van seksuele oriëntatie en gender.

  Ondertekend door onderstaande organisaties uit de Arabische wereld in het Midden Oosten op 17 mei 2011

  Helem, Libanon

  KifKif, Marokko

  ASWAT, Palestijnse Lesbische vrouwen

  Khamsa Network, The Arab Aghreb Network for Freedom and Diversity, Lybië, Tunesië, Algerije, Marokko, Mauretanië.

  Bedayaa - Homo's en lesbiennes uit de Nijlvallei, Egypte en Soedan.

  Freedom Sudan, De Soendanese LGBT organisatie

 • Wacht maar tot ik groot ben (2)

  voer sleutelwoorden inIn 1999 verscheen in de nieuwsbrief van het Roze Aktiefront een scherp artikel over het feit dat WJNH zich gedroeg als een soort broedmachine: Zoveel mogelijk kuikentjes produceren die vanals ze konden lopen zich gedroegen als consumptienichten en -potten die geen enkele prikkel hadden meegekregen om zich te engageren in de holebitransgenderbeweging. 

  Sven Pichal, een van de wonderboys uit de eerste generatie jongeren die in het veilige nest van WJNH mochten opgroeien reageerde in De Magneet, het blad van Het Roze Huis: "Ik denk dat we met onze jongerengroepen op dit moment de handen vol hebben en dat we ons best doen om in de holebi-beweging onze stem te laten horen en onze inbreng te doen. We zijn nog een jonge beweging. Er stromen wel jongeren door. Misschien niet de meerderheid maar toch... Ik denk dat nog wat geduld wel zal lonen. Wacht tot ik 26 ben!"

  Pashokjes

  Sven heeft woord gehouden. Hij is niet alleen consequent bezig als vrijwilliger voor de beweging, hij werd ook nog eens één van onze nieuwe mediagezichten.  Hij was een van de pleitbezorgers van de campagnes die door de holebitransgenderbeweging werden gevoerd tegen het Vlaams Belang. Hij zet zich in voor campagnes over veilig vrijen en vertolkte onze boosheid en verdriet over de moord op David Kato (foto). 

  voer sleutelwoorden in

  Op Kifkif verscheen een opiniestuk dat breekt met de gangbare opvattingen over 'allochtonen'.  Sven Pichal heeft dit opiniestuk mee ondertekend, nadrukkelijk ook als voorzitter van Het Roze Huis. "Alle daden van 'allochtonen' - en vermeende moslims in het bijzonder - worden verklaard in termen van 'hun cultuur'. Vanuit die verklaring wordt dan gezegd dat 'zij' zich moeten aanpassen aan 'ons". Aangezien dat aanpassen maar niet lukt wordt de tegenstelling tussen 'wij' en 'zij' steeds groter en het wederzijds onbegrip groeit alleen maar. Mensen in pashokjes duwen is in deze geen goede strategie.

  Superdiversiteit

  Het is een tekst die je moet laten bezinken.  Let ook op het nieuwe woord dat erin staat: Superdiversiteit. "Beleid moet vertrekken van het feit dat wij een immigratiesamenleving zijn. 'Dé migrant' of 'dé multiculturele samenleving' bestaat niet (meer), superdiversiteit is de realiteit." voer sleutelwoorden inOm het cru te zeggen: het Vlaams Belang heeft jarenlang beweerd dat we worden 'overspoeld' door migranten. Wel, we zijn intussen 'overspoeld'. Of beter: er stromen allerlei soorten beken en rivieren door ons land en dat zal niet meer veranderen. Eén van de stromen is die van de holebitransgenders. Geen klein stroompje. 40.000 deelnemers aan de pride in Brussel, dat betekent iets. De pride laat zien dat ook wij een 'cultuur' hebben. Gaan we die verder laten botsen met andere culturen? Of zoeken we naar een synthese? 

  Falko

  We riskeren trouwens van hetzelfde laken een broek te krijgen.  Wat als men met ons op een gelijkaardige manier gaat afrekenen? Als men bijvoorbeeld de seksuele cultuur van een deel van de homomannen gaat demoniseren als de oorzaak van de verspreiding van hiv? Het hameren op de culturele verschillen kan ook de holebi's en transgenders zuur opbreken.voer sleutelwoorden in  De opmerkingen over het zogenaamde provocerende gedrag op de pride en het 'te' vrouwelijke gedrag van Falko is eigenlijk een reactie op het feit dat ook holebi's en transgenders zich op bepaalde punten niet wensen aan te passen.  

  Çavaria

  Door dit opiniestuk mee te ondertekenen geeft Sven aan dat onze beweging verder door moet groeien naar meer volwassenheid en de 'wij hebben geen tijd om ons met andere minderheden bezig te houden'-mentaliteit van zich moet afgooien. "Ook het middenveld en de bedrijfswereld moeten in eigen boezem kijken", zegt de tekst.  Dat middenveld, dat is ook çavaria.  Ik lanceerde hier al een oproep om de discussie te openen over een belangrijke verklaring tegen racisme van ILGA.  Merhaba stuurde ook een duidelijke boodschap de wereld in. Er begint iets te bewegen en het wordt tijd dat er iets begint te bewegen.

  Bijscholen

  "Zij hebben dus de keuze: ofwel hun mening bij stellen (evt via bijscholingscursus) ofwel terug keren naar hun land van herkomst" schreef Jo Vansteenkiste onlangs over homofobie bij allochtonen. Ik denk dat we allemaal een bijscholingscursus nodig hebben: de ene wat meer over de oorzaken van racisme, de andere over homofobie en misschien zelfs iedereen over transfobie. Er is geen land van herkomst. Er is wel een land waarin we allemaal samenleven. We hebben het recht en de plicht om dat samenleven te organiseren. voer sleutelwoorden inMerhaba, zowat de enige çavariagroep die nauwe banden heeft met de moslims in België, wijst op "de complexe manier waarop discriminaties voor de meesten holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden meervoudig zijn. Velen kunnen zich immers niet permitteren om in een sterke LGBT-identiteit te investeren, terwijl ze zich in andere aspecten van hun leven ook niet ten volle kunnen ontplooien omdat ze bv. minder kansen hebben op de arbeidsmarkt of op een degelijke huisvesting." 

  Solidariteit

  Wat eigenlijk ook betekent dat we er als gemeenschap en als beweging er baat bij hebben terug voeling te krijgen met vakbonden en andere organisaties die voor de werkende bevolking opkomen. Çavaria moet geen vakbondsacties te organiseren, maar kan wel solidair zijn met acties tegen racisme en voor gelijke kansen. Waar waren de holebitransgenders toen men op straat kwam tegen de politieke impasse?  voer sleutelwoorden inSolidariteit is geen product waarop we spaarzaam moeten zijn, integendeel. Een beetje meer maatschappijkritiek is daarbij onvermijdelijk. Merhaba: "We haken af als internationale solidariteit betekent dat we tevreden moeten zijn met een beleid dat asiel op grond van seksuele oriëntatie (net iets) makkelijker maakt, in een context van een Europa dat haar grenzen sluit voor asiel, gezinshereniging en migratie in het algemeen. Wij weigeren gebruikt te worden als stok om etnische en religieuze minderheden te slaan. Behalve de andere nefaste gevolgen dat dit heeft voor onze gemeenschappen, is dit ook de minst efficiënte manier om homofobie te bestrijden."

  De roze ploeg van Ali Salmi

  Ali Salmi (uiterst links op de foto) is schepen van Mechelen "voor welzijn, preventie, diversiteit, emancipatie, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen en contacten met het O.C.M.W." Naar aanleiding van 17 mei, de Internationale Dag Tegen Homofobie, organiseerde hij een actie met medewerking van de voetballers van KV Mechelen als Racing Mechelen. Hij heeft al lang begrepen dat initiatieven zoals deze misschien niet persé goed onthaald worden door zijn achterban maar dat hij toch zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hij heeft een duidelijke opvatting over hoe een diversiteitsbeleid er moet uitzien: "Diversiteit moet dan ook één van de prioriteiten van het Vlaamse en federale beleid worden. Dat beleid moet er op gericht zijn om de verschillende gemeenschappen in contact te brengen met elkaar en samen activiteiten te laten organiseren. voer sleutelwoorden inOp deze manier moet men de vooroordelen bestrijden die over bepaalde bevolkingsgroepen nog steeds bestaan. Een ideale plaats om hiermee te starten is de schoolomgeving." Hij dient ook de pleitbezorgers van 'aanpassen of opkrassen' van antwoord: "Men moet als beleid weten wat men wil: langs de ene kant vragen en eisen dat 'allochtonen' zich zouden moeten integreren, maar langs de andere kant de eigen verantwoordelijkheid niet ten volle opnemen om alle uitsluitingsmechanismen weg te werken. Integendeel, men introduceert er soms nog meer. Dit is niet ernstig en niet geloofwaardig. De doelgroep waarover we het hebben voelt zich niet aangesproken, zelfs eerder uitgesloten en niet aanvaard. De Vlaamse overheid investeert niet voldoende middelen om bepaalde projecten echt effect te laten hebben."

  Eén zwaluw maakt de lente niet. Het is best mogelijk dat het signaal van Sven wordt weggelachen of genegeerd. zo verscheen er op de nieuwspagina van Het Roze Huis totnogtoe geen woord over de tekst op Kifkif. Het is aan de raad van bestuur van çavaria om dit te vermijden en er een constructief debat van te maken. 

  Lees het opiniestuk van Sven Pichal, de ILGA-oproep en het persbericht van Merhaba.

  Beluister het interview met Sven Pichal over het fluitconcert tegen homofobie en over superdiversiteit in Pinkwave van 7 juli.

 • Katholieke scholen weigeren charter over homoseksualiteit

   

  cavaria,proces leonard,katholiek,jongerenKomt deze kop u bekend voor? Als het holebitransgendergebeuren u aan het hart ligt hebt u hem zeker zien passeren. Of toch niet helemaal. Volgens de media waren het niet de katholieke maar de joodse scholen die in de fout gingen. Een staaltje van selectieve berichtgeving, zo bleek later.

  Het begon allemaal zo mooi. Robert Voorhamme, Antwerpse schepen van onderwijs en zelf trotse vader van een homozoon, bracht onderwijsmensen bijeen op een studiedag: "Onderzoek wijst uit dat jongeren een eerder negatieve kijk hebben op holebi-seksualiteit. Leerkrachten weten het thema vaak niet goed te integreren in hun lessenpakket. Holebi-jongeren vinden in het secundair onderwijs moeilijker aansluiting bij de school dan hun hetero leeftijdsgenoten." De studiedag moest eindigen met het plechtig ondertekenen van een charter tegen homofobie in het onderwijs. Prima idee. Het idee van een charter is niet nieuw. Çavaria nam enkele jaren geleden een gelijkaardig initiatief in samenwerking met de sportclubs.  De Vlaamse Sportfederatie ontving hiervoor de homofolieprijs 2009.

  Joden terug naar land van herkomst?

  Om bizarre redenen verspreidde de pers het verhaal over de joodse scholen die het charter niet willen tekenen. Dergelijke berichten kunnen op Facebook steevast op gespierde taal rekenen. Holebitransgenders kunnen het blijkbaar niet laten om op andere minderheden te schimpen, zeker als het over moslims of joden gaat. charter001.jpg"De joodse organisaties zijn er wel zelf steeds als de kippen bij om te klagen dat ze zich gediscrimineerd voelen, maar zelf anderen discrimineren mag dan weer wel... Tsss! Oeps, en in hun ogen ben ik door deze vaststelling natuurlijk een jodenhater. (...) Nieuwkomers die vrouwen, holebi's of transgenders als minderwaardig of zelfs "te stenigen" beschouwen zijn wat mij betreft niet welkom. Zij hebben dus de keuze: ofwel hun mening bij stellen (evt via bijscholingscursus) ofwel terug keren naar hun land van herkomst." Deze weldoordachte zinnen werden gepost door Jo Vansteenkiste, die zich in zijn vrije tijd ook lid van de raad van bestuur van çavaria mag noemen.

  "Geen enkele school discrimineert"

  Dat brengt mij naadloos tot bij het Vlaams Belang dat hier twee vliegen in één klap kon slaan. Ze maken er geen geheim van dat ze de joodse gemeenschap heel graag in hun kiezerskorps zouden inlijven en wat gaat er dan makkelijker in dan een scheut homofobie? De ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ van Philippe Van der Sande en Tanguy Veys verstuurde dezelfde dag nog een persmededeling: "Charter over homoseksualiteit in Antwerpen: vrijheid van onderwijs komt in het gedrang"  Ze feliciteren het joodse schoolnet: "Proficiat, vertegenwoordigers van Joodse scholen, om het charter niet te ondertekenen" en ze roepen het katholiek onderwijs op om het charter ook niet te ondertekenen. “Er is geen nood aan een charter om de scholen aan te zetten om niet te discrimineren”, zegt Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, fractieleider van het VB in de OCMW-raad in Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. “Geen enkele school discrimineert immers leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid.” 

  "Nooit de intentie gehad"

  Olivier Lins001.jpgWas er dan niemand in de media of in de holebitransgenderbeging die onraad rook? Hoe zou het nog gaan met het katholieke onderwijsnet en hun homofobie? Het antwoord op deze vraag stond te lezen op de website Joods Actueel. Hoofdredacteur Michael Freilich verdedigt de houding van de joodse scholen door erop te wijzen dat ook het katholieke onderwijsnet het charter niet zal ondertekenen. Hij citeert Olivier Lins (foto), woordvoerder van bisschop Bonny: “De scholen van het katholieke net hadden nooit de intentie om het charter van de onderwijsraad mee te ondertekenen.  De katholieke scholen willen verder werken met hun eigen pedagogisch project waarin waarden als diversiteit en respect centraal staan. De katholieke scholen vonden het trouwens geen goed idee om te verwachten dat de verschillende gemeenschappen zich op een dergelijke manier zouden confirmeren met één  bepaald politiek of ideologisch standpunt.”

  Vaagheden

  Pride2011_026.jpgMerkwaardig toch, dat wat voor iedere holebitransgenderactivist en journalist het eerste is wat je gaat checken over het hoofd wordt gezien. Het is nogal logisch dat het katholiek onderwijs dit charter niet zal tekenen. En toch zwijgt men daarover in alle talen. Ook Robert Voorhamme rept met geen woord over het njet van de katholieke zuil. Sven Pichal debiteert op ATV namens het Roze Huis enkele vaagheden zoals "hard blijven werken blijft nodig". Het lijkt wel alsof we terug in het katholieke Vlaanderen van de jaren '30 zitten. Ook toen kregen de joden de schuld van een en ander. Uiteraard verdient de houding van elke school die dergelijke initiatieven afwijst onze kritiek. Maar die paar tientallen joodse scholen zullen de sfeer van homofobie toch niet echt kunnen veranderen. De overgrote meerderheid van de leerlingen die in gosdienstig geïnspireerde scholen zitten doen dat in een katholieke school. Het is nu duidelijk waar ze aan toe zijn. Léonard heeft te touwtjes nog strak in handen.

  Iedereen krijgt de kans om de homofobie in de katholieke zuil daadwerkelijk te bestrijden. Immanent organiseert acties tegen de homofobie van Léonard, die blijkbaar door een flink deel van het katholieke onderwijsnet spookt. Vrijdag zijn we met onze ballonnen op de pride in Brugge.

  Lees ook:
  Jean Marie de Meester ook burgerlijke partij in proces Sharia4belgium

 • Wordt Çavaria racistisch?

  cavaria,moslim,mensenrechten

  Dit soort spandoeken is nog zeldzaam in de jaarlijkse pride. Het is voor een deel de verantwoordelijkeid van çavaria of de antiracistische boodschap sterker wordt.

  ...of worden er op tijd maatregelen genomen? ILGA is een van de belangrijke koepelorganisaties die wereldwijd groepen van holebi's en transgenders verenigt. In België zijn ondermeer Mikpunt en Çavaria aangesloten. Op de jaarlijkse conferentie van de Europese tak van ILGA werd werd een belangrijke resolutie goedgekeurd waarin belangrijke suggesties worden geformuleerd in de strijd tegen het racisme.

  Racisme is geen prettig onderwerp maar is helaas ook een realiteit in onze beweging en in de holebitransgendergemeenschap. Niets ondernemen tegen racisme is toelaten dat het voorwoekert. Mikpunt heeft  voorgesteld aan çavaria om deze tekst te bespreken op de algemene vergadering van 19 maart. Dit werd afgewezen. In een mail schreef Yves Aerts: "De Raad van Bestuur heeft dit agendapunt niet toegevoegd aan de agenda. Niet omdat ze het inhoudelijk oneens zou zijn met deze resolutie, maar omdat in het beleidsplan 2011 - 2015 voorzien is om hierover ten gronde te discussiëren binnen de beweging. Deze interne discussie is deel van het na te streven resultaat en noodzakelijk om een gedragen effect te bereiken. Het engagement van de RvB is om deze belangrijke discussie op te nemen in de jaarplannen van 2011 en 2012 (en volgende jaren)."  Ik geef hier alvast de tekst, Çavaria heeft hem nog niet verspreid. We leven op hoop.


  cavaria,moslim,mensenrechtenResolutie over extremisme, goedgekeurd op de 14de jaarlijkse conferentie van ILGA Europa
  Den Haag, 1 november 2010

  Deze conferentie:

  1. Herbevestigt de visie van ILGA Europe over een Europa van gelijkheid en inclusiviteit en haar onverbiddelijk verzet tegen racisme in al haar vormen.

  2. Erkent dat racisme bestaat in de holebitransgendergemeenschap net zoals in andere geledingen van de samenleving.

  3. Stelt bezorgd vast:

  a. De blijvende bedreiging door extremistische racistische groeperingen in vele Europese landen en de expliciete anti-holebitransgender-agenda in vele van deze organisaties;
  b. Een duidelijk verband tussen de activiteiten van extremistische racistische partijen en de toename van racistische, xenofobe en homofobe aanvallen;
  c. Dat extremistische partijen direct betrokken zijn bij aanvallen op prides en gelijkaardige activiteiten;
  d. Het gebruik in sommige landen van het zogenaamd verdedigen van holebitransgenderrechten als middel om vijandigheid en vooroordelen te stimuleren tegenover asielzoekers, migranten en andere minderheden.

  Deze conferentie gelooft dat:

  1. Wij alle vormen van racisme en xenofobie dienen te veroordelen, overal waar ze de kop opsteken;

  2. Wij niemand mogen toelaten de verdediging van holebitransgenderrechten als excuus te gebruiken om angst en haat op te wekken;

  3. De sterktste en meest efficiënte campagnes erin bestaan mensen verschillende gemeenschappen te verenigen, gemeenschappen bijeen te brengen, zowel holebitransgendergroepen als alle mensen die zich verzetten tegen racisme en extremisme.

  Deze conferentie moedigt aan dat:

  1. ILGA-Europe en haar aangesloten groepen het antiracisme en campagnes tegen extremisme in hun werking opnemen;
  2. ILGA-Europe het publiceren van campagne-informatie tegen racisme en extremisme verderzet;
  3. Aangesloten groepen zich engageren in de arbeidersbeweging en anti-racistische campagnes.

  Lees ook: Arabische lente of strijd tegen racisme?

 • Arabische lente of strijd tegen racisme?

  cavaria,moslim,pride,vrouwen

  Foto: Cairo, februari 2011

  Ik schreef het vorig jaar al: de pride gaat internationaal. Dit jaar zegt çavaria het ook, dus moet het waar zijn. De holebitransgenderkoepel heeft internationale solidariteit tot thema van de pride gekozen. Een goede keuze. Maar wat betekent internationale solidariteit precies voor de beweging? Daarover kan men al eens van mening verschillen. Ik kreeg twee teksten binnen, geschreven vanuit een verschillende invalshoek. Aan U om te synthese te maken.

  Çavaria: Arabische lente op Belgian Pride

  Op 14 mei 2011 trekt de Belgian Pride door de straten van Brussel. Çavaria wil, in het kader van de huidige democratiseringsbewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, internationale solidariteit voorop plaatsen. Daarom gaat çavaria in zee met een nieuwe groep: 'Omnia', die bestaat uit holebi's en transgenders die hun land verlieten uit vrees voor vervolging omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Çavaria wil verandering in hun thuislanden mee ondersteunen, voor meer vrijheid voor holebi's en transgenders.

  voer sleutelwoorden inHolebi's en transgenders ontvluchten hun land wanneer zij daar geen openlijk en vrij leven kunnen uitbouwen of moeten vrezen voor vervolging. Ook in ons land vragen zij om bescherming, op zoek naar veiligheid. Çavaria vindt dat we deze mensen moeten verwelkomen als deel van onze beweging. Holebi-asielzoekers en vluchtelingen moeten de mogelijkheid krijgen om een actieve rol te spelen in de beweging. Hun kennis en vaardigheden komen van pas om internationale solidariteit en samenwerking binnen de holebi- en transgenderbeweging te versterken.

  Assaad van Omnia: "In de landen waar wij vandaan komen worden holebi's en transgenders gecriminaliseerd en dat is in België gelukkig niet het geval. Voor ons is het logisch dat wij zichtbaar aanwezig zijn op de Belgian Pride. Daarom is het thema internationale solidariteit voor ons zo belangrijk. In verschillende Arabische landen zijn revoluties aan de gang. Het is nu of nooit, ook op het vlak van holebi- en transgenderrechten. Tijdens de Belgian Pride willen wij deze boodschap zichtbaar naar buiten brengen".

  Merhaba: pas op voor racisme en islamofobie

  Op zaterdag 14 mei trekt naar jaarlijkse gewoonte de Belgian Pride door de Brusselse straten. Dit jaar staat de optocht in het kader van de internationale solidariteit met holebi’s en transgenders die vervolgd worden in hun landen van herkomst.

  Over de noodzaak aan meer internationale solidariteit zijn we het eens. Maar die eensgezindheid mag ons niet beletten om verder na te denken over wat solidariteit inhoudt. Meer nog, in een tijd van oorlogen, voer sleutelwoorden inbombardementen en bezettingen in de naam van mensenrechten, is het broodnodig om vragen te stellen bij die solidariteit. En stil te staan bij welke stemmen uit het Zuiden hier gemakkelijk gehoord worden, omdat ze naadloos bij de bestaande kaders aansluiten, en welke stemmen ongehoord en onbegrepen blijven.

  Internationale solidariteit mag evenmin gebruikt worden om de aandacht weg te trekken van het voorschrijdende racisme en de islamofobie in eigen land. Of van de complexe manier waarop discriminaties voor de meesten holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden meervoudig zijn; velen kunnen zich immers niet permitteren om in een sterke LGBT-identiteit te investeren, terwijl ze zich in andere aspecten van hun leven ook niet ten volle kunnen ontplooien omdat ze bv. minder kansen hebben op de arbeidsmarkt of op een degelijke huisvesting, …

  We passen dus om het algemeen verspreid vooroordeel in stand te houden dat het racisme waar we mee te maken hebben, minder zwaar zou zijn dan die beruchte homofobie in onze etnische gemeenschappen. Nu de blikken in het Westen met bewondering naar de vrijheidsstrijd in de Arabische wereld kijken, mogen we hopen dat de woorden van ‘een lesbisch meisje in Damascus’ ook echt gehoord worden: dat het voor haar makkelijker is om ‘out’ te zijn als lesbienne in Syrië dan als moslima in de VS.

  We haken af als internationale solidariteit betekent dat we tevreden moeten zijn met een beleid dat asiel op grond van seksuele oriëntatie (net iets) makkelijker maakt, in een context van een Europa dat haar grenzen sluit voor asiel, gezinshereniging en migratie in het algemeen. Wij weigeren gebruikt te worden als stok om etnische en religieuze minderheden te slaan. Behalve de andere nefaste gevolgen dat dit heeft voor onze gemeenschappen, is dit ook de minst efficiënte manier om homofobie te bestrijden.

  Homofobie bestrijdt je niet door islamofobie!

  Merhaba

  Lees ook: Wordt Çavaria racistisch?

  Update16:33 13-6-2011: De Blog "A Gay Girl in Damascus" blijkt een hoax (een vervalsing) te zijn. Bij het schrijven van dit artikel was dit nog niet bekend.

 • Oeganda: dringende oproep!

  Petitie001.jpg

  Update: Het is ons gelukt! De debatten over de wet zijn uitgesteld. Maar teken toch nog maar de petitie als je dat nog niet gedaan hebt.

  Het is beestachtig -- duizenden Oegandezen kunnen de doodstraf krijgen -- simpelweg omdat ze homo zijn. vandaag kan het Oegandese parlement een wetsvoorstel aannemen dat homoseksualiteit straft met de dood -- we hebben 12 uur over om te handelen.  Avaaz roept op om een petitie te tekenen. En het moet snel gaan.

  We hebben deze wet eerder gestopt, en we kunnen het weer doen. De Oegandese President Yoweri Museveni is bang om de waardevolle internationale hulp van het Westen te verliezen -- na een massale internationale schreeuw van verontwaardiging vorig jaar, blokkeerde hij het wetsvoorstel. Maar de politieke onrust neemt toe in Oeganda, en religieuze extremisten in het parlement hopen dat de chaos en het geweld op straat de internationale gemeenschap afleiden van het ondernemen tot actie tegen het hatelijke wetsvoorstel. We kunnen het parlement laten zien dat de wereld nog steeds toekijkt. Omdat het parlement over twee dagen wordt opgeheven, kunnen we zorgen dat de wet niet aangenomen wordt als we het voorstel nog twee dagen kunnen blokkeren.

  Met nog 12 uur te gaan telt elk moment. Meer dan een half miljoen van ons hebben al gehoor gegeven aan de oproep -- laten we samen zorgen voor 1 miljoen stemmen tegen de doodswet voor homo's binnen 12 uur -- klik hier om actie te ondernemen.

  Voor duizenden is homoseksueel zijn in Oeganda al doodeng en gevaarlijk. Ze worden geregeld lastig gevallen en in elkaar geslagen, en een paar maanden geleden is Avaaz-collega en homorechtenactivist David Kato (foto boven), op een verschrikkelijke wijze in zijn eigen huis vermoord. De Oegandese homogemeenschap wordt bedreigd door deze draconische wet die homoseksuelen tot levenslange gevangenschap of zelfs de doodstraf veroordeelt. Zelfs NGO's die de verspreiding van HIV tegen willen gaan kunnen in de gevangenis belanden voor het 'promoten van homoseksualiteit' onder deze hatelijke wet.

  Op dit moment bevind Oeganda zich in politieke chaos. In het licht van de Arabische lente gaan Oegandezen door het hele land de straat op om te protesteren tegen de hoge prijzen van voedsel en olie. President Museveni antwoord met buitensporig geweld op demonstranten en oppositieleden. Deze oproer creëert het perfecte moment voor religieuze extemisten om de anti-homo wet, twee dagen voor het parlement stopt, er doorheen te drukken.

  Museveni zag twee jaar geleden af van het wetsvoorstel nadat Obama het een monsterlijke wet noemde en internationale druk bedreigend werd voor de hulp en steun aan Oeganda. Nu gewelddadige protesten het straatbeeld inkleuren, is President Museveni kwetsbaarder dan ooit tevoren. Laten we in de komende 12 uur een massale internationale schreeuw van verontwaardiging horen, voor mensenrechten, gerechtigheid en tolerantie, en tegen de hatelijke doodswet voor homo's. Samen kunnen we levens redden door de wet stoppen.

  Eerder dit jaar toonden we onze solidariteit aan de gelijkheidsbeweging in Oeganda om aan te geven dat elk mensenleven, ongeacht ras, nationaliteit of seksuele geaardheid, even waardevol is. Onze internationale petitie die de dodelijke homowet veroordeelde werd aan het Oegandese parlement overhandigd, en zorgde voor wereldwijd nieuws en genoeg druk om de wet voor maanden te bevriezen. Toen een sensatiekrant 100 namen, adressen en foto's van vermoedelijke homo's publiceerde en zij die geïdentificeerd waren bedreigd werden, steunde Avaaz een rechtszaak tegen het blad en we wonnen! Onze gemeenschap geeft ondersteuning aan homorechtenactivisten en geld om de operationalisering van homo-organisaties te helpen. Samen stonden we op, telkens weer, voor de Oegandese homogemeenschap -- ze hebben ons nu meer dan ooit nodig.

  Met hoop en vastberadenheid,

  Emma, Iain, Alice, Morgan, Brianna en de rest van het Avaaz team

  Teken de petitie van Avaaz hier.

 • En daarmee basta!

  cavaria,proces leonard,katholiekÇavaria zit met een probleem. Enerzijds is er sympathie voor de actie van Immanent in samenwerking met Jean Marie de Meester, anderzijds worden de twijfelaars bewerkt met artikels in Zizo om vooral niet mee te gaan in de klacht tegen Léonard.

  "En daarmee basta!" Dat was het zinnetje dat in mij opkwam toen ik in Zizo aan het einde kwam van het opiniestuk van Joyca Leplae dat onder de kop: "Rappers en de aartsbisschop: Eén strijd?" moet dienen om lezers die het wagen om de actie van Immanent te steunen de daver op het lijf te jagen. In een vorig nummer hadden zij al een woordenvloed van vier bladzijden te verwerken gekregen rond hetzelfde thema. Wie denkt dat er op de bladzijden van Zizo een discussie mogelijk is mag het vergeten. Bijdragen waarin de klacht tegen Léonard verdedigd wordt komen er niet in. Opruiende teksten van relnichten zijn niet welkom.

  Expedition Y

  "En daarmee basta!" was het zinnetje waarmee een leerkracht uit mijn middelbare schooltijd steevast een discussie afblokte waarbij hij dreigde het pleit te verliezen.cavaria,proces leonard,katholiek als leerling wist je dan dat het afgelopen was. Het was ook niet ongewoon dat deze kreet in mijn richting gestuurd werd. En wat doen je dan als aankomende activist? Je zwijgt. Een beetje zoals nu leerlingen in de klas van een willekeurige katholieke school een discussie over de standpunten van Léonard ook niet echt kunnen winnen. Laat staan dat ze van de leekracht de boodschap krijgen dat het met homoseksualiteit wel OK is en dat je met vragen naar de holebifoon kunt bellen en met een beetje geluk op de volgende Expedition Y terechtkomt. Als Léonard mag zeggen dat holebi's abnormaal zijn dan mag iedere leekracht, schooldirectie of verpleegster dat. Met alle gevolgen van dien voor wie in hun handen terechtkomt.

  Recht van de sterkste

  Nu weten we allemaal dat een groot deel van de Zizo-lezers uit politici (foto: Léonard begroet zijn fans na zijn inauguratie) en kabinetsmedewerkers bestaat. Zij krijgen het blad gratis toegestuurd. Çavaria, de uitgever van Zizo doet dat niet zomaar. Het is belangrijk dat de politici met macht en invloed (en toegang tot de subsidiekranen) duidelijk weten waar de koepelorganisatie staat in discussie zoals deze. Als het nog niet duidelijk zou zijn: cavaria,proces leonard,katholiekçavaria doet niets meer tegen de homofobie van Léonard. NVA, CD&V en al wat nog meer paapsgezind is in dit land kunnen op hun twee oren slapen: de officiële holebi's zullen zich niet verzetten tegen homofobie. Toch niet als ze uit het aartsbisschoppelijk paleis komt. Of misschien toch wel: met een persbericht of zo, of met een mooie affiche. Maar niet met iets dat echt pijn doet zoals een rechtszaak. Çavaria heeft gekozen voor het recht van de sterkste. Dat Çavaria daarbij op één lijn zit met het CGKR (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding) is niet verwonderlijk. CGKR-voorzitter Jozef De Witte weet maar al te goed dat als hij de klacht tegen Léonard steunt hij naar een andere job mag uitkijken.

  Voor eeuwig en altijd

  De lezers krijgt van Joyca een belangrijke boodschap mee: de antidiscriminatiewet, gestemd in 2003, is een goede wet en zal dat ook blijven. En dan komt er dat rare zinnetje: "Al snel bleek dat de wet tegen zichzelf beschermd moest worden." Nu kennen we allemaal wel mensen die nu en dan tegen zichzelf beschermd moeten worden maar een wet? Joyca bedoelt eigenlijk dat iedereen die de wet wil gebruiken tegen gezagsdragers hem misbruikt en van zijn slagkracht beroofd. De wet mag volgens haar enkel gebruikt worden tegen wat ze noemt cavaria,proces leonard,katholiek"Ellende uit de echte wereld" zoals huurgeschillen en pesterijen op het werk. Uiteraard dient de wet om deze vormen van discriminatie te beteugelen. Maar iedere speurder met een beetje beroepsijver zal je zeggen dat je crimineel gedrag pas efficiënt kunt bestrijden als je ook de grote vissen kunt vangen. In ons geval: politieke en religieuze leiders die tot homofobie aanzetten. Iets wat "in de echte wereld" ook tot doffe ellende leidt. Of zijn de zelfmoordcijfers bij holebi-tieners plots niet meer relevant?

  Einde van de geschiedenis?

  Interessant is ook dat Joyca helemaal niet beweert dat de antidiscriminatiewet niet geschikt zou zijn om Léonard te vervolgen. Ze kan dat ook niet weten. Het is namelijk één van de dingen die Jean Marie de Meester wil te weten komen door de toepassing ervan tegen Léonard te vragen. Hij weet ook dat de moderne wetgeving niet zoiets is als de in stenen tafels geklopte tien geboden die door Moses van de berg werden gesleept. Wetten veranderen omdat ze moeten aangepast worden aan nieuwe tijden. Wie had in de jaren '80 er ooit van durven dromen dat holebi's zouden kunnen trouwen? Terwijl er ook nu nog heel wat mensen zijn die verkondigen dat het huwelijk enkel kan tussen cavaria,proces leonard,katholiekeen man en een vrouw. Het openstellen van het huwelijk heeft dan weer andere problemen blootgelegd, zoals de quasi onmogelijkheid om kinderen te laten adopteren door homokoppels. Zo zit een holebitransgenderbeweging in elkaar: een stap vooruit brengt hindernissen voort die dan weer leiden tot oplossingen en een volgende stap vooruit.

  Dit is dus niet het einde van de geschiedenis van de antidiscriminatiewet. Eigenlijk staan we nog maar aan het begin ervan. Het klopt dat de holebitransgenderbeweging er nog bitter weinig mee heeft gedaan ondanks het feit dat, zoals Joyca schrijft: "nochtans hard bevochten door generaties activisten." Hard gevochten? De activisten zijn nog lang niet klaar. De antidiscriminatiewet is geen relikwie die we in een glazen kastje laten steken en de sleutel aan de werkgroep politiek van çavaria geven. We gaan ermee aan de slag en we hebben een zeer interessant doelwit: Léonard.

  Over slagkracht

  Joyca geeft voor haar blijdschap over het feit dat de antidiscriminatiewet nooit werd gebruikt tegen mensen met macht volgende verklaring: "De zo felbevochten en langverwachte wet zou al na één jaar zijn slagkracht hebben verloren door zo'n negatief precedent." Dat klopt langs geen kanten. De klacht tegen Léonard zal de antidiscriminatiewet bekend maken voor een ruimer publiek. Gezien de diepe verontwaardiging over Léonard zal de toepassing ervan met zeer grote aandacht worden gevolgd. Het proces zal voor interessante debatten zorgen in de media en de publieke opinie. Politici zullen kleur moeten bekennen: was hun verontwaardiging over zijn homofobie gespeeld of niet? Mag Léonard publiekelijk blijven zeggen over holebi's wat hij al lang niet meer durft over joden of zigeuners? Als we het proces winnen hebben we een grote stap vooruit gezet. Als Léonard het proces wint ook. Want dan krijg je een nog veel interessanter debat: wat hebben we aan een wetgeving waarmee je de aanstokers en bewaarders van homofobie niet kunt aanpakken? Wordt het geen tijd dat de wet verstrengd wordt, zodanig dat homofoben met een goed werkende juridische dienst niet meer door de mazen in de huidige wetgeving kunnen glippen?

  Geprepareerde biefstuk

  Ik raad Joyca aan de brochure 'Kroniek van een aangekondigde dood' uit 1997 eens te lezen. cavaria,proces leonard,katholiekZe kan alvast beginnen met dit fragment. Ze zal er verbazende dingen in vernemen. Wat zij schrijft over 'het tegen zichzelf beschermen van de antidiscriminatiewet' is immers al veel eerder geschreven... door de felste tegenstanders van het wetsvoorstel dat toen op tafel lag. Kent U het soort biefstuk dat malser gemaakt is door er met een bepaald werktuig op te slaan? Zo verging het min of meer de antidiscriminatiewet, ooit gelanceerd als het wetsvoorstel Willems-Landuyt op 8 mei 1996. Voor de katholieke kerk en de CVP was het vlees veel te taai.

  Het roze onderbroekenjaar

  Wie herinnert zich het rampjaar 1996 nog? In De Morgen van 15 juni 1996 zegt CD&V (toen CVP-) voorzitter Marc Van Peel: "Ik ben voor non-discriminatie, hé. Ik vind het belangrijk een wetgeving te stemmen waarin alle daden van discriminatie van homofielen onmogelijk wordt, maar ik vind dat het alle personen en instanties vrij moet staan om hun mening te geven over homofilie" Welke instanties hij bedoelt wordt uitgelegd door René Stockman, provinciaal overste van de Broeders van Liefde: "De indieners van het wetsvoorstel doen er goed aan zich te bezinnen over het begrip `onrechtmatige discriminatie' en zullen misschien tot het inzicht komen dat hun wetsvoorstel zelf wel eens onrechtmatig zou kunnen zijn. En van de CVP mag ten slotte cavaria,proces leonard,katholiekworden verwacht, al is het natuurlijk geen kerkelijke partij, dat ze ook en bij voorkeur rekening blijft houden met de visie van de katholieke Kerk." In september 1996 zou het wetsvoorstel Willems-Landuyt begraven worden. 1996 was ook het jaar waarin de toenmalige CVP-voorzitter zijn beruchte onderbroekenuitspraak deed. In Terzake van 27 juni zei hij: "En als die mensen dan hun belangen verdedigd zien door mensen die in roze onderbroeken op roze zaterdag op de barrikaden kruipen en daar allerlei gekke stunts uithalen dan vraag ik mij af - maar ik weet dat ook velen van hen zich afvragen - of dat de juiste manier is om die belangen en die rechten te verdedigen." Het was dus nog onze eigen schuld ook. De Dutrouxgekte was intussen losgebarsten en Elio Di Rupo was van 'pedofilie' beschuldigd. Geen tijd voor gekke stunts dus, ook niet in de politiek. De holebitransgenderbeweging had een duidelijke boodschap gekregen: geen antidiscriminatiewet waarmee je de kerkelijke leiders kunt aanpakken. De versie die in 2003 uit de pan werd geschud was grondig geprepareerd naar de wensen van de katholieke elite van dit land. Dat is wat Joyca dus bedoeld met het tegen zichzelf beschermen van een wet.

  Staat Léonard boven de wet?

  Verhakkeld of niet, de wet is er en we zullen het er mee moeten doen. Intussen is er natuurlijk veel veranderd. de kerkelijke leiders hebben intussen, zeker na de seksuele schandalen, veel ontzag verloren. Ook op de uitspraken van Léonard over hiv en holebi's werd fel gereageerd. Wat niet wil zeggen dat Léonard zich daar iets van aantrekt. Hij weet zich stevig beschermd en geen enkele politicus zal het wagen om aan zijn macht en zijn geld te raken. Er mag wel wat gemord worden, maar als puntje bij paaltje komt blijft Léonard buiten schot. Het land mag op zijn kop staan, Léonard zit hoog en droog. Hij staat boven de wet. Zijn recente uitspraak over holebi’s in een interview met Klara maakt dit opnieuw duidelijk. Op die voorlopig laatste uitspraak is nauwelijks nog gereageerd. Ging çavaria niet reageren met een persbericht in dit soort gevallen? cavaria,proces leonard,katholiekBovendien treedt er sowieso een soort gewenning op, meestal gevolgd door het overnemen van dit soort opinies door een deel van de publieke opinie.  Dat maakt de klacht van Jean Marie de Meester juist zo interessant. Hij is zowat de enige die in België het aandurft om Léonard op iets stevigers te vergasten dan een 'hoe-is-het-mogelijk-maar-ja-hij-mag-zijn-mening-uiten'-persbericht. Maar hij is niet de enige. Net zoals er in de wereld meer en meer stemmen opgaan om het huwelijk open te stellen voor holebi's, zijn er ook meer en meer mensen voor een hardere aanpak van de kerkelijke leiders die zich laten opmerken door hun homofobie. Er is bijvoorbeeld het vonnis tegen een priester in Kroatië. Daar hebben ze (nog) geen antidiscriminatiewet. We hebben dus meer middelen in handen dan de Kroatische holebitransgenderbeweging.

  Léonard, de martelaar?

  Dat is ook het Vaticaan niet ontgaan. Een recente mededeling naar aanleiding van een vergadering over holebirechten bij de Verenigde Naties eindigt, na de gebruikelijke banvloeken over homoseksualiteit, met deze merkwaardige paragraaf: "En tenslotte Mijnheer de Voorzitter, willen we de aandacht vestigen op een storende trend in sommige van deze debatten: Mensen worden aangevallen omdat ze een standpunt innemen dat cavaria,proces leonard,katholiekseksueel gedrag tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet steunt. Zij worden gestigmatiseerd als zij hun morele overtuiging, een godsdienstige overtuiging, een wetenschappelijke stelling of hun opvatting over de menselijke natuur verwoorden. Ze worden niet alleen gestigmatiseerd maar - erger nog - belasterd en vervolgd. Dergelijke aanvallen zijn in tegenspraak met de fundamentele principes zoals die in drie resoluties van deze vergadering werden aangekondigd. De waarheid is dat deze aanvallen een aantasting vormen van fundamentele mensenrechten en niet kunnen worden gerechtvaardigd onder welke omstandigheden dan ook."

  Eigenlijk had Joyca haar opiniestuk met deze quote moeten eindigen. Krijgt het Vaticaan de Zizo eigenlijk al toegestuurd?

  cavaria,proces leonard,katholiekOPROEP

  Zorg dat het protest tegen Léonard in de lucht hangt op de pride van zaterdag 14 mei. Sluit je aan bij de ballon-actie van Immanent! Meld hier je aanwezigheid. Lees het persbericht van Immanent nav. de pride.