Petitie voor een verbod op publieke uitingen van homoseksualiteit

Moslima_petitie.jpg

 
 

 

Voor alle duidelijkheid

 

Ik sta niet achter deze petitie. Het is trouwens geen petitie, gelukkig maar. Wat is dan wel de bedoeling? De petitie "Vrijzinnige vrouwen Oost-Vlaanderen voor een hoofddoekenverbod"  bestaat wèl echt. Ik zal ze niet tekenen omdat ik vind dat het mijn zaken niet zijn hoe iemand zich kleedt. De hetze tegen de hoofddoeken was enkele jaren geleden trouwens enkel een punt van het Vlaams Belang. Wordt het ingewikkeld? Ik vrees van wel. Ik heb voor de grap geprobeerd om de petitie van de vrijzinnige vrouwen om te zetten in een denkbeeldige "Petitie voor een verbod op publieke uitingen van homoseksualiteit" Tot mijn verbazing lukt het mij om 9 van de 14 argumenten volledig te herschrijven tot een homofobe tekst. Met termen en argumenten die je stuk voor stuk terugvindt in wat het Vlaams Belang over holebi's zegt. 

Ik vind dat de vrijzinnige vrouwen uit Oost-Vlaanderen en iedereen die de petitie tekent zich vergissen. Hun manier van denken over de moslims kan probleemloos ook gebruikt worden tegen die andere gediscrimineerde minderheid, de holebi's. Dat zou minstens tot nadenken moeten stemmen.

De HVV-vrouwen en het Vlaams Belang zijn het eens over de stelling dat een hoofddoek niet kan. Het ontslag van Yoyce Van Op den Bosch, een meisje dat ontslagen werd in de Hema omdat ze een hoofddoek draagt, kan zowel op de steun van Fillip Dewinter als op de steun van de HVV-vrouwen rekenen. Een vrouwenbeweging die het ontslag van een vrouw steunt omwille van een kledingstuk? Ik wil als militant homo niet meedoen in dat soort bondgenootschappen. Ik wil een bondgenootschap met alle progressieve mensen, mét of zonder hoofddoek, tegen racisme, fascisme en homofobie. Een voorbeeldje daarvan heb ik hier gevonden. Hieronder 'mijn' homofobe versie van de petitie.

Petitie voor een verbod op publieke uitingen van homoseksualiteit

Met publieke uitingen van homoseksualiteit bedoelen wij: mannen die mekaar kussen op straat, vrouwen die hand in hand lopen, mannen die zich verwijfd gedragen, vrouwen die zich opvallend mannelijk kleden, allerlei vormen van nudisme en provocatief  gedrag op manifestaties zoals de 'pride'.

Stop001a.jpgWij zijn voor het verbieden van publieke uitingen van homoseksualiteit omwille van onderstaande redenen

- Voorstanders schermen vaak met ‘identiteit’. Wij vragen ons af of identiteit compleet kan samenvallen met het publiek uiten van zijn/haar seksuele voorkeur? Is het burgerschap van een democratische staat dan geen deel van identiteit? Ieder mens is een mozaïek van identiteiten! Wiens identiteit compleet samenvalt met homoseksueel gedrag, hoort ons inziens meer thuis in een darkroom dan in een dynamisch multicultureel gemeenschapsleven. 

- De mensen zien alleen het gedrag, niet de mens met haar capaciteiten, wordt aangevoerd. Wat wil je? Als iemand met blote billen zou rondlopen, zou iedereen ook naar die billlen kijken, niet naar de persoon die eraan vast zit. Als Lady Gaga zich tooit als een carnavalspop, wil ze de aandacht trekken. Zoiets heet propaganda. Wij brengen respect op voor de homoseksueel, niet voor de propaganda van zijn/haar seksuele geaardheid. Uit respect voor andersdenkenden dragen wij bijvoorbeeld geen t-shirt met 'God haat homo's' op. Levert op de werkvloer of in de schoolomgeving maar nodeloze discussies op. In een steeds groeiende multiculturele staat met uiteenlopende levensbeschouwelijke visies, leidt levensbeschouwelijke propaganda tot botsingen (vb. pride-optochten die aangevallen worden door tegenbetogers, geweld tegen homoseksuelen,...). Actief pluralisme juichen wij toe, zolang het burgerschap van een individu maar primeert boven de seksuele geaardheid. Identiteitsbeleving kan psychologisch waardevol zijn, maar blijft een privéaangelegenheid.

 - Off the record geven veel homoseksuelen toe dat de mannen en vrouwen dit gedrag vertonen enkel en alleen om binnen hun gemeenschap gewaardeerd te worden. Wij stellen ons heel wat vragen bij het argument dat dit gedrag er uit vrije wil is. Hoe vrij is vrije wil als uitsluiting uit de gemeenschap om de hoek wenkt?

kiss_forbidden001.jpg

- Een school wordt betaald met overheidsgeld. Een moskee wordt betaald met overheidsgeld. Mogen vrouwen in minirok in de moskee? We denken het niet. Dan heeft een school ook het volste recht een gedragscode op te leggen. Omdat de scheiding publiek-privé niet vroeg genoeg aangeleerd kan worden: geen homoseksueel gedrag op school. Zowel leerkrachten als leerlingen dienen zich aan de neutraliteit te houden, zowel in kledij als in gedrag.

 - We erkennen dat het westen nog altijd moeite heeft om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe te passen mbt. tot homoseksuelen. Tijdens de strijd voor gelijke rechten voor homoseksuelen was openlijk homoseksueel gedrag het laatste toevluchtsoord voor de identiteit van deze onderdrukte groep. Een levenswijze die door de holebi-beweging werd gelegitimeerd. Openlijk homoseksueel gedrag werd het symbool tegen de 'heteronormaliteit'. Het schuldbesef mag ons echter niet blind maken voor het feit dat dit gedrag niet enkel een cultureel symbool is, maar evenzeer een uiting van een opdringerige holebi-beweging.

- Als de vele mannen en vrouwen, die van oudsher dit gedrag als identiteitssymboliek gebruiken, deze plots zouden weigeren, is er gevaar voor het verbrokkelen van die identiteit. Helaas staat het bewaren van die identiteit gelijk met het bewaren van een voorbijgestreefd soort emancipatiebeweging. Wanneer gaan homoseksuelen inzien dat ze gemanipuleerd worden door verouderd gedachtegoed? 

 - De 'Holebitransgenderbeweging' (politieke gemanipuleerd, fundamentalistisch) borduurt nu verder op de grote angst voor het wegvallen van een eigen identiteit. De beweging is de pijler van de identiteit en de provocerende homoseksueel de garantie ervoor. Provocerend gedrag wordt door de 'Holebitransgenderbeweging' gepropageerd! 

 - Zijn we paternalistisch door voor het verbod op publiek homoseksueel gedrag te zijn? Er zijn homoseksuelen die gevochten hebben en nog dagelijks vechten om zich normaal te kunnen gedragen. Het is helemaal geen wij - zij verhaal. We willen de hand reiken aan de vele homoseksuelen die vechten voor gelijke rechten en kansen.  

 - We hopen dat het huidige gefossiliseerde denken van de 'Holebitransgenderbeweging' in de geschiedenis van de homoseksualiteit een randverschijnsel zal blijken. We refereren graag aan tijden waarin de homoseksuele gemeenschap een veel discreter karakter droeg. We denken aan de periode die voorafging aan mei '68. 

Om al deze redenen menen wij dat in het openbare leven de regelgeving duidelijk moet zijn: geen openlijk homoseksueel gedrag. bij private instellingen zouden wij willen aanbevelen de neutraliteit te waarborgen en homoseksuele uitingen tot een strikt minimum te beperken.

Vergelijk deze tekst met de petitie van de Vrijzinnig vrouwen tégen de hoofddoek

De commentaren zijn gesloten.