• Applaus voor Naima, fluitconcert tegen geweld

  Zondag 26 juni. Slotmanifestatie van de Antwerp Pride op de grote markt. Het is een drukke week geweest voor de holebitransgenderbeweging. Het feestgedruis werd verstoord door het bericht dat een homo in mekaar getimmerd werd in het hartje van Brussel.

  moslim,vrouwen

  Het facebookbericht van de vriend van het slachtoffer zorgde voor een kleine mediastorm. in Brussel, Gent en Antwerpen werden acties voorbereid.  Sven Pichal van Het Roze Huis zocht en vond steun bij Kifkif, Merhaba en het Minderhedenforum. Çavaria zorgde voor extra steun en duiding.

  Vlak voor het oorverdovende fluitconcert nam  Naima Charkaoui (foto) van het Minderhedenforum het woord: "Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging." 

  Dit zinnetje zorgde voor een spontaan applaus bij het publiek. Ik was blij verrast met die spontane en oprechte steun van de feestgangers. Laat het voor de verantwoordelijken van de holebitransgenderbeweging een stimulans zijn om de solidariteit met die andere minderheid verder uit te werken. Echte solidariteit komt immers van twee kanten en het racisme is een pijnlijke realiteit, ook bij holebi's en transgenders.  Samen tegen racisme, homofobie en transfobie. Het is een droom die een beetje dichterbij is gekomen, mede door de volwassen reactie van de allochtonenorganisaties. 

  moslim,vrouwen

  moslim,vrouwenmoslim,vrouwenmoslim,vrouwen

  Bekijk het verslag op ATV Lees ook: Homofobe agressie: Welk antwoord?  Bekijk de reacties van Sven Pichal en Naima Charkaoui 

   

   Beluister het interview met Sven Pichal over de actie en over superdiversiteit in Pinkwave van 7 juli.

 • Homofobe agressie: Welk antwoord?

  Brussel_Kris001.jpgHet zoveelste incident in Brussel tussen homo's en 'allochtonen' werd de nacht van 12 op 13 juni opgetekend. Bart en Rolando liepen op de Anspachlaan, waar enkele weken voordien duizenden holebi's en transgenders de pride hadden gevierd. Bart werd in mekaar geslagen. Zijn vriend Kris (foto) deed verslag op Facebook en het incident haalde het nieuws.

  Het waren weer de 'allochtonen' (lees: Marokkanen) die het gedaan hadden. Alhoewel... de persoon die werd gearresteerd is van Guatemalteekse origine en de eigenaar/zaakvoerder (ook een allochtoon?) van de pittabar waar het gebeurde heeft de politie gebeld. Gemakshalve (of is het uit luiheid of sensatiezucht?) hadden de media het over 'de allochtonen'. 

  Geen verhaaltjes meer aub

  Politici hadden hun gebruikelijke discours klaar en spraken over machogedrag en frustraties bij de daders. Daarmee fietsten ze snel voorbij de kern van de zaak.  Op de vraag hoe hij het probleem gaat aanpakken antwoordde Pascal Smet (onze homominister van gelijke kansen) dat men daar nog diep over aan het nadenken is. Dat is een hele geruststelling. Smet is minister sedert september 2009. We hebben hem vooral veel gezien op homofeestjes en -recepties en zelfs bij het voorlezen van verhaaltjes voor het slapen gaan.

  Brussel_Pascal Smet leest voor001.jpg

  Het was pijnlijk wakker worden nadat zijn ambtenaren een onderzoek bij holebi’s hadden afgerond waaruit blijkt dat ruim een derde van de 2.397 bevraagde respondenten zegt dat ze het afgelopen halfjaar uitgescholden of beledigd zijn. Bijna een op de vijf kreeg te maken met bedreigingen. Volgens een op de acht had die agressie te maken met hun geaardheid. We weten dus voor welke problemen we staan. In Terzake legde Kris de vinger op de wonde. Hij pleitte ervoor om de jongeren van de straat te halen en hen een job te geven zodat ze daar op een vanzelfsprekende manier holebi's en transgenders leren kennen en als gelijken behandelen. Dat is de kern van de zaak. Veel zal je de minister daar helaas niet over horen zeggen. Ook zijn partij heeft zich immers ingeschreven in de politiek van sociale afbraak die door Europa wordt opgelegd en die we de komende maanden zullen voelen. De onderste lagen van de bevolking zullen het nog veel harder te verduren krijgen. Aan werk geraken wordt er voor hen zeker niet gemakkelijker op.

  "Geen racisme"

  In het consumentenprogramma 'Peeters en Pichal' op radio 1 distancieerde Kris zich duidelijk van elke racistische interpretatie van het incident. Ook Michiel Vanackere van WJNH probeerde dat. Maar wat zeg je dan als men je vraagt waarom je niet probeert te zeggen dat het toch vooral allochtone jongeren zijn? 

  Het blijft rondjes draaien als dergelijke incidenten zich voordoen. Ter lering en vermaak van de minister en al wie het goed voorheeft met holebitransgenders en allochtonen maakte in een lijstje met suggesties. Gratis mee te nemen mits nuttig gebruik. 

  Vijf aanbevelingen voor betere verstandhouding en meer veiligheid

  Brussel_Bruno001.jpg1. Crimineel gedrag wordt bestraft. Campagnes zoals Meld-it.be  en de campagne van Bruno De Lille in het Brussels Gewest dienen worden veralgemeend over heel het land en gooi er maar wat meer geld tegenaan. Aangifte doen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

  pascal smet,moslim,jongeren2. Hou de daders uit de gevangenis. Geef ze taakstraffen bij holebi- en transgenderorganisaties. Zo leren ze 'onze wereld' beter kennen. Besteed aandacht voor het verhaal en de sociale achtergrond van de daders bij de betrokken organisaties. Zo leren holebitransgenders 'hun' wereld beter kennen. Breng hen in contact met holebitransgenderjongeren. Maak hen tot ambassadeurs van onze gemeenschap. Het verhaal van Jarno kan als inspiratie dienen.

  pascal smet,moslim,jongeren3. We onderschrijven de analyse zoals ze is gemaakt in het opiniestuk, dat ondermeer werd ondertekend door Sven Pichal. 'Het migrantenprobleem' is compleet fout aangepakt. Men heeft er een probleem van 'botsende culturen' van gemaakt en het maatschappelijk debat spitste zich toe op de culturele aanpassing van 'migranten'. Dit vond zijn weerspiegeling in het beleid: de regering handelde steeds minder vanuit een sociaaleconomisch perspectief, de aandacht voor de structurele bestrijding van racisme verslapte en we gleden af naar een beleid gericht op culturele inpassing. 'Migranten', 'gastarbeiders' en 'allochtonen' moesten 'onze waarden en normen' eigen maken en onze taal leren en op die manier zou 'het migrantenprobleem' als sneeuw voor de zon verdwijnen.  Momenteel heeft een jonge Marokkaan meer kans om in de gevangenis te belanden dan aan de universiteit. Zijn dat onze geroemde 'waarden en normen'?  Deze verkeerde aanpak leidde tot meer racisme en is ook één van de oorzaken voor de groeiende spanningen tussen allochtonen en holebitransgenders.  

  pascal smet,moslim,jongeren(Super-)diversiteit moet het uitgangspunt zijn van het beleid en niet het probleem dat het wil tegenhouden. Hiervoor moeten we een multifocale bril opzetten die ons dynamische, culturele fenomenen doet zien en daarnaast ook sociaaleconomische analyses en machtsanalyses doet maken die het racisme in kaart brengen en bestrijden. Çavaria en WJNH zijn vragende partij om deze analyse mee vorm te geven met als doel de wisselwerking tussen homo/transfobie en racisme beter te begrijpen.

  pascal smet,moslim,jongeren4. Er komt een overlegplatform waar holebi's, transgenders, migranten en asielzoekers de problemen bespreken en naar oplossingen zoeken. Fundamenteel uitganspunt is niet: "Wat kunnen allochtonen doen voor holebitransgenders?" maar wel: "Hoe kunnen we samen racisme, seksisme en homo/transfobie bestrijden?". Eerste opdracht van het platform is een tekst schrijven waarin de raakpunten tussen beide minderheden worden gedocumenteerd. 

  pascal smet,moslim,jongeren5. Çavaria ondersteunt initiatieven van vakbonden en andere middenveldorganisaties die de positie van allochtonen en
  holebitransgenders op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de media en andere maatschappelijke terreinen verbeteren. Dit gebeurt bij voorkeur in samenspraak met organisaties van allochtonen.Sociale uitsluiting is immers de voedingsbodem voor agressief en crimineel gedrag. Werk en een toekomstperspectief zijn de beste remedies tegen het indijken van geweld zoals we dat in de grote steden kennen.  Er wordt opgeroepen om actief met een holebitransgenderdelegatie deel te nemen aan dergelijke manifestaties.

  A vos jeux, Çavaria!

  Lees de reactie van het Minderhedenforum. Een Nederlands onderzoek over homofoob geweld. Lees ook mijn artikel over vergelijkbare problemen in Amsterdam. Persbericht van Merhaba: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak.  Kris, de vriend van Bart, maakte een uitgebreid overzicht van de mediabelangstelling.

 • Ik heb mezelf beloofd om nooit meer een homo te pesten

  Jarno002.jpgJarno (foto) blogt. Over zichzelf, over wat hij meemaakt en over de mensen die hij ontmoet. Een van die ontmoetingen interesseert mij in het bijzonder. Ik publiceer hieronder het interview dat hij deed met een heterojongen uit Antwerpen, Belg van nationaliteit en van Marokkaanse origine.

  Wat zijn je ervaringen met de homowereld of hoe ben je in contact gekomen met homo’s? Kom je vaak met homo’s in contact?

  Wel, één van mijn beste vrienden is homo, dit wist ik al van tevoren, maar voor mij maakte het niet uit. Ik accepteer snel en kan er goed mee overweg. Door hem kom ik vaak in contact met homo’s, omdat we veel uitgaan. Soms belt hij zijn vrienden op om met z'n alle fun te hebben op café of gewoon op straat. Soms ben ik blij dat ik niet de enige hetero ben binnen die kring. Er komen ook vaak meisjes mee en heterojongens. Zo vind ik het veel aangenamer. HET MAG MEER GEBEUREN Lachen!

  Zijn je ervaringen met homo’s eerder positief of eerder negatief?

  Ik vind het zowel positief als negatief. Omgaan met homo's is totaal anders. Zeker als het gaat om smaakverschillen. Positieve kanten hiervan zijn dat je homo's leert kennen en dat je hen meer accepteert, omdat je meer met hen bezig bent. Negatieve punten hiervan zijn dat je zelf wordt geïnterpreteerd als homo wat best lastig is als je echt GEEN homo bent. Veel mensen weten dit ook wel.  

  Zijn er dingen aan de homowereld die je bewondert en dingen waar jij je aan stoort?

  Jarno004.jpgIk heb uiteraard echt respect voor mensen die homo zijn en veel in hun leven hebben meegemaakt. Ik snap zeker dat het zeer zwaar kan zijn, zowel bij vrienden als bij familie. Sabotage en discriminatie zal altijd bestaan binnen in de homowereld. Wat mij hier het meeste stoort is dat veel mensen - vooral jongens - hun leven zuur beginnen maken door hun stomme commentaar tegenover homo’s. Gewoon, omdat ze hun mond niet dicht kunnen houden. Moest iedereen dat voor zichzelf houden, dan zou er nooit zoveel discriminatie geweest zijn. Dit gaat van kwaad naar erger!

  Zitten er mensen die homo zijn in je vriendenkring? Heb je hier een probleem mee? Maken andere mensen hier een probleem van?

  Uiteraard zitten er homo's in mijn vriendenkring. Niet dat ik zelf homo ben, maar je leert veel kennen als je beste vriend homo is. Je komt er snel mee in contact en ervaart hun wereld ook. Ik heb er dus totaal geen problemen mee. Andere mensen binnen onze cultuur zouden dit nooit doen. Als ze te weten komen dat je vriend waar je mee omgaat homo is, beginnen ze meteen afstandelijk te doen en gaan ze je negeren. Dit heb ik dus niet gedaan, juist in tegendeel ik heb het aanvaard. Hij had veel steun nodig. Hij had al aan zelfmoord gedacht. Ik moest hem troosten en sterk in zijn schoen laten komen. Het is me ook gelukt, hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Maar ik merk wel dat hij soms depressief is en veel ups en downs heeft.

  Jarno003.jpg

  Hoe zit het met homoseksualiteit in jouw cultuur? Is het bespreekbaar? Zorgt dit bij jou voor moeilijkheden in de omgang met homo’s?

  In onze cultuur is het een groot taboe. Veel islamitische jongeren ontkennen het feit ze homo zijn om te vermijden dat ze niet in een instelling zouden geplaatst, gepest of gesaboteerd worden. Zo ken ik een buurjongen die zich bij zijn familie outte als homo waarop hij het huis onmiddellijk moest verlaten. Het is enorm teleurstellend. Hij was maar een jongen van 14 die onvoorbereid alleen de strijd moest winnen. Tevergeefs, het jongetje werd eerst in een instelling geplaatst en kort daarna geadopteerd. Ik persoonlijk vind dat de mensen binnen onze cultuur het meer mogen aanvaarden, omdat we in de 21ste eeuw leven. 

  Is je ingesteldheid over homo’s veranderd door met hen in contact te komen? Dacht je vroeger anders over hen? Waarom is je idee over hen veranderd?

  Ja eigenlijk wel. Omdat ik optrek met mijn beste vriend die homo is, word ik zelf bekeken als homo, net of homo's geen mensen zijn. Ik heb zelf nooit zo over hen gedacht. Ik had het voorspeld dat me dit zou overkomen, heb het moeten aanvaarden en me erbij neer gelegd. Heb ik spijt? Helemaal niet. Dit is voor mij een uitdaging. Homo’s zijn prachtige en eerlijke mensen die niet meer of minder waard zijn dan 'normale mensen'. Toch merk ik dit zelf veel. Ik vind het jammer dat homo’s hun eigen leven niet kunnen leiden gewoon hoe zij dit zelf zouden willen. Wie zijn wij om te oordelen? ONLY GOD CAN JUDGE US! De meeste jongens die homo's beginnen te pesten zijn meestal jongens die onzeker over zichzelf  zijn. Vraag me niet waarom, ik observeer snel!

  Ik was vroeger zelf een pestkop. Maar nadat een schoolgenoot die homo was zelfmoord gepleegd heeft, heb ik er enorm spijt van dat ik zover ging! Maarjah je leert je lesje en dat heb ik nu wel geleerd. Ik heb mezelf beloofd om nooit meer een homo te pesten (plagen wel). Sindsdien heb ik dit ook nooit meer gedaan. Voor mij is dit nu gewoon een gewoonte geworden om met hen om te gaan. JE BENT WIE JE BENT. Verander jezelf niet om anderen gelukkig te maken!

  De blog van Jarno. Ga zeker eens kijken!

 • En douceur et profondeur

  Filles_affiche.jpg

  Ze hebben er weer werk van gemaakt, de deftige dames van het  L-Salon. Deftig is een groot woord want in het persbericht komen woorden als triootjes en Hitchpussy voor. Het Les Filles du Bord de Mer-programma wordt een mengelmoes van muziek, woord en beeld. 

  Filles_Rona Kennedy001.jpgRona Kennedy (cabaretière, performer, regisseur, theaterdocent) praat het programma aaneen. Annelies Buggenhout (foto)  brengt onder de naam van Lava 'eerlijke en zelfgeschreven liedjes' met akoestische gitaar.  Wie van triootjes houdt, zal weg kunnen smelten bij de zwoele zangstem van Sally en het ritmische gitaarspel van Loore en Sofie.

  filles_Annelies Buggenhout001.jpgDeze covergroep zocht inspiratie bij nummers van Yasmine, Anouk, Tracy Chapman. Sarah Snyders - Een kort en vluchtig lied is ook snel gebracht en hoeft geen uitleg. 

  Femke Vindevogel, artiestennaam Legovedniv brengt een mix van poëtische muziek en foto’s. Ze brengt ditmaal geen eigen werk maar interpretaties van haar inspiratiebronnen. Het fotowerk is het resultaat van een tentoonstelling + een selectie van recent werk. Preview op facebook. Famba - de lesbisch-feministische sambaband - legde haar muziek en performance vast voor het nageslacht: de eerste echte Famba-videoclip.

  1m53


  filles_tine moniek001.jpgAnja Golob
  , een Sloveense theatercritica, brengt Engelstalige poëzie - sterk gekleurd door het lesbische thema, persoonlijke emoties, relaties, haar ex-vriendinnen, ... Mieke VDO, West-Vlaamse Gentenaar die leeft onder het motto: 't leven is kort, ... om correct te zijn : 1m53. Tine Moniek (foto) schrijft, eet en spuugt letters. Dit op papier, op een podium en in haar dromen. Als schrijfster, woordkunstenaar en schone slaapster. Ze werd gepubliceerd in o.a. Kluger Hans, Meander, Stroom en das gefrorene meer.

  Sigrid leest voor...

  Filles_Legovedniv001.jpgAnnick 'Hitchpussy' Verbeeck is afstuderend video-kunstenares. Ze maakt video-installaties die een bevreemdende sfeer willen opwekken door lichamen en gebeurtenissen te onttrekken aan hun natuurlijke context door ze te verplaatsen naar een gefragmenteerde tijds- en ruimtedimensie. Het gaat om een hyper-realiteit waarin er een spel van herhaling, aanwezigheid en stilstand wordt gecreëerd binnen een geïsoleerd bewegend beeld. De grenzen van de techniciteit van de video-camera alsook de illusie van controle over de realiteit als dusdanig, worden vertaald in beelden die zichzelf als een gestalte lijken op te dringen aan zowel de maker als de kijker.

  Potten draaien

  filles_Joke Rotsaert.jpgAtelier Djarah (o.l.v. Joke Rotsaert) is ontstaan vanuit een sterk verlangen creativiteit te delen en bewust te beleven. Het atelier stelt op 25 juni keramisch werk voor met eenvoudige natuurlijke uitstraling. Je kan er zelf werken bestellen ook. Het atelier biedt creatieve workshops aan op de locatie die je zelf wenst. Zo brengt het creativiteit aan huis. Voor privé-lessen potten draaien kan je in het atelier zelf terecht in Beveren-leie bij Waregem. Het atelier bouwt momenteel aan een plek tussen de velden In Deerljk. Er wordt tijdens alle lessen en workshops aandacht besteed aan wat er zich afspeelt op het moment en er is ruimte voor eigenheid. Joke Rotsaert startte het atelier op 08/08/08. Zij is Meester in de beeldende kunst, interieurvormgever en leerkracht van opleiding. 

  En verder nóg beeldend werk van Lynn Delbeecke en Elke Lannoo.

  De dames verwachten U op zaterdag 25 juni vanaf 19u30 aan Cafetaria De Waterkant (Blaarmeersen - grote speeltuin)  Zuiderlaan 25, Gent. 

  http://www.l-salon.be/

  vrouwen,goeie clips

  De naam van het gebeuren komt van één van de eerste hits van de nog piepjonge Adamo, jaren later opnieuw populair in de doorzopen versie van Arno. • Moslims homofoob? Valt best mee


  De islam wordt een hoop dingen verweten. Conservatisme en religieus fanatisme zijn er een paar van. Homofobie is een andere. Moslims zouden per definitie afkeurend staan tegenover homoseksualiteit en ze zouden allemaal vinden dat homoseksuelen gestenigd dienen te worden. Hun opvatting zou zijn dat homoseksualiteit een zonde is, waarvoor Allah je zal straffen. Valt best mee, schrijft een lezeres van de Gay Krant.

  moslim,nederland

  Nu zullen er ongetwijfeld moslims zijn die er zo over denken. Maar volgens mij ligt alles een stuk genuanceerder en valt het allemaal wel mee met de homofobie van moslims. Binnen de moslimgemeenschap wordt heel verschillend gedacht over homoseksualiteit en over of het nou wel of niet mag van de Koran. Er is een aantal soera's waaruit valt op te maken dat de liefde voor iemand van hetzelfde geslacht zondig is. Zo valt er in soera De Kantelen te lezen: "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat." Maar bedenk dan meteen wat er in Leviticus valt te lezen: "En gij zult geen gemeenschap hebben met één, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, een gruwel is het."  Alle grootste religies in ons land — katholicisme, protestantisme en islam — hebben moeite met homoseksualiteit. En voor al die religies geldt: er zijn zat mensen binnen die clubs die er een stuk opener tegenover staan.

  Respectvolle discussies

  Zo stuitte ik onlangs op een interessante discussie op het forum van Maroc.nl. De topicstarter vroeg zich af hoe men dacht over homoseksualiteit en of men ruimte zag binnen de islam voor discussie. Wat volgde was een inhoudelijke, respectvolle discussie over en weer. Een aantal mensen zag het als `test' van Allah en vond dat je ertegen moest vechten. moslim,nederland Er werd gezegd dat homo zijn 'haram' is, onrein. Maar de enige die daar iets aan kan doen, is de persoon zelf. Een buitenstaander kan alleen tot Allah bidden dat die persoon op het rechte pad blijft. Het is natuurlijk hun goed recht om er zo over te denken; vele van onze christenbroeders denken er precies hetzelfde over. Maar in die discussie was ook een tegengeluid te horen van moslimjongeren die het wél accepteren. Die zeiden dat ook homo's en lesbiennes een schepping van Allah zijn. "Wie zijn wij, wie ben jij om te oordelen en te veroordelen?", vroeg iemand zich af, "Er is er maar één die mag oordelen." Er werd door verscheidene mensen opgemerkt dat de Koran op verschillende manier valt te interpreteren en dat deze bovendien lang geleden geschreven is, in een tijd dat nageslacht ontzettend belangrijk was. Dan is het niet zo gek dat gelijkslachtige relaties verboden werden, daar komen immers geen kinderen uit voort.

  Staatkundig Gereformeerden

  De hele discussie liet mij inzien dat — in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt — moslims wel degelijk openstaan voor nieuwe denkbeelden. Of althans, een deel van hen. Dit bewijst maar weer dat niet alle moslims per definitie afwijzend staan tegen wat wij beschouwen als verworven rechten. moslim,nederlandDaarentegen is er in Nederland een club staatkundig gereformeerden (SGP) die homoseksualiteit faliekant afwijst. Die er — mijns inziens — verouderde denkbeelden op nahoudt wat betreft het huwelijk: "De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk." Deze mensen staan niet of nauwelijks open voor een inhoudelijke discussie over dit onderwerp, want zij hebben de Bijbel en daarmee de `waarheid' aan hun kant.

  Ik vraag mij af waarom er zo op wordt gehamerd dat moslims 'massaal' tegen homoseksualiteit zijn, terwijl de bible belt bevolkt wordt door protestanten die er nog veel conservatievere denkbeelden op nahouden. En die hebben geen mooi jongerenforum waarop inhoudelijk gediscussieerd wordt.

  Ellen Kluit

  Bron: Gaykrant, 4 juni 2011

 • Rhythm is a Lady

  Famba001.jpg

  Je zag ze allicht op de pride. Ze duiken overal op waar een tekort is aan ambiance en vullen de leemte probleemloos in. Famba. Ik kreeg een promo-mailtje van hen dat ik bij deze graag op uw scherm tover. En bekijk zeker ook het clipje.

  Famba (samentrekking van samba en het Franse femme) is een kleurrijke, geëngageerde groep vrouwen in zwart en fuchsia gehulde outfits die met hun Latijns-Amerikaanse ritmes sfeer en ambiance brengen tijdens een optocht, feest of evenement. Niet alleen zijn we gedreven door muziek en ritme, Famba staat ook voor feminisme en lesbische identiteit.

  Famba wil actief werken aan de zichtbaarheid en positieve perceptie van lesbische en biseksuele vrouwen. Het wil een statement zijn tegen bestaande vooroordelen en klassieke rolpatronen binnen de samenleving. Daarnaast pleiten de Fambatista's voor solidariteit tussen verschillende minderheidsgroepen door zicht- en hoorbaar op straat te komen, met veel gevoel voor ritme! 

  Kortom: RHYTHM IS A LADY!

  Famba vraagt voor een optreden steeds een democratische prijs. Aarzel dus niet om contact op te nemen.

  http://www.famba.be

   

  facebook_logo_klein.jpg

   

   

   

 • Petitie voor een verbod op publieke uitingen van homoseksualiteit

  Moslima_petitie.jpg

   
   

   

  Voor alle duidelijkheid

   

  Ik sta niet achter deze petitie. Het is trouwens geen petitie, gelukkig maar. Wat is dan wel de bedoeling? De petitie "Vrijzinnige vrouwen Oost-Vlaanderen voor een hoofddoekenverbod"  bestaat wèl echt. Ik zal ze niet tekenen omdat ik vind dat het mijn zaken niet zijn hoe iemand zich kleedt. De hetze tegen de hoofddoeken was enkele jaren geleden trouwens enkel een punt van het Vlaams Belang. Wordt het ingewikkeld? Ik vrees van wel. Ik heb voor de grap geprobeerd om de petitie van de vrijzinnige vrouwen om te zetten in een denkbeeldige "Petitie voor een verbod op publieke uitingen van homoseksualiteit" Tot mijn verbazing lukt het mij om 9 van de 14 argumenten volledig te herschrijven tot een homofobe tekst. Met termen en argumenten die je stuk voor stuk terugvindt in wat het Vlaams Belang over holebi's zegt. 

  Ik vind dat de vrijzinnige vrouwen uit Oost-Vlaanderen en iedereen die de petitie tekent zich vergissen. Hun manier van denken over de moslims kan probleemloos ook gebruikt worden tegen die andere gediscrimineerde minderheid, de holebi's. Dat zou minstens tot nadenken moeten stemmen.

  De HVV-vrouwen en het Vlaams Belang zijn het eens over de stelling dat een hoofddoek niet kan. Het ontslag van Yoyce Van Op den Bosch, een meisje dat ontslagen werd in de Hema omdat ze een hoofddoek draagt, kan zowel op de steun van Fillip Dewinter als op de steun van de HVV-vrouwen rekenen. Een vrouwenbeweging die het ontslag van een vrouw steunt omwille van een kledingstuk? Ik wil als militant homo niet meedoen in dat soort bondgenootschappen. Ik wil een bondgenootschap met alle progressieve mensen, mét of zonder hoofddoek, tegen racisme, fascisme en homofobie. Een voorbeeldje daarvan heb ik hier gevonden. Hieronder 'mijn' homofobe versie van de petitie.

  Petitie voor een verbod op publieke uitingen van homoseksualiteit

  Met publieke uitingen van homoseksualiteit bedoelen wij: mannen die mekaar kussen op straat, vrouwen die hand in hand lopen, mannen die zich verwijfd gedragen, vrouwen die zich opvallend mannelijk kleden, allerlei vormen van nudisme en provocatief  gedrag op manifestaties zoals de 'pride'.

  Stop001a.jpgWij zijn voor het verbieden van publieke uitingen van homoseksualiteit omwille van onderstaande redenen

  - Voorstanders schermen vaak met ‘identiteit’. Wij vragen ons af of identiteit compleet kan samenvallen met het publiek uiten van zijn/haar seksuele voorkeur? Is het burgerschap van een democratische staat dan geen deel van identiteit? Ieder mens is een mozaïek van identiteiten! Wiens identiteit compleet samenvalt met homoseksueel gedrag, hoort ons inziens meer thuis in een darkroom dan in een dynamisch multicultureel gemeenschapsleven. 

  - De mensen zien alleen het gedrag, niet de mens met haar capaciteiten, wordt aangevoerd. Wat wil je? Als iemand met blote billen zou rondlopen, zou iedereen ook naar die billlen kijken, niet naar de persoon die eraan vast zit. Als Lady Gaga zich tooit als een carnavalspop, wil ze de aandacht trekken. Zoiets heet propaganda. Wij brengen respect op voor de homoseksueel, niet voor de propaganda van zijn/haar seksuele geaardheid. Uit respect voor andersdenkenden dragen wij bijvoorbeeld geen t-shirt met 'God haat homo's' op. Levert op de werkvloer of in de schoolomgeving maar nodeloze discussies op. In een steeds groeiende multiculturele staat met uiteenlopende levensbeschouwelijke visies, leidt levensbeschouwelijke propaganda tot botsingen (vb. pride-optochten die aangevallen worden door tegenbetogers, geweld tegen homoseksuelen,...). Actief pluralisme juichen wij toe, zolang het burgerschap van een individu maar primeert boven de seksuele geaardheid. Identiteitsbeleving kan psychologisch waardevol zijn, maar blijft een privéaangelegenheid.

   - Off the record geven veel homoseksuelen toe dat de mannen en vrouwen dit gedrag vertonen enkel en alleen om binnen hun gemeenschap gewaardeerd te worden. Wij stellen ons heel wat vragen bij het argument dat dit gedrag er uit vrije wil is. Hoe vrij is vrije wil als uitsluiting uit de gemeenschap om de hoek wenkt?

  kiss_forbidden001.jpg

  - Een school wordt betaald met overheidsgeld. Een moskee wordt betaald met overheidsgeld. Mogen vrouwen in minirok in de moskee? We denken het niet. Dan heeft een school ook het volste recht een gedragscode op te leggen. Omdat de scheiding publiek-privé niet vroeg genoeg aangeleerd kan worden: geen homoseksueel gedrag op school. Zowel leerkrachten als leerlingen dienen zich aan de neutraliteit te houden, zowel in kledij als in gedrag.

   - We erkennen dat het westen nog altijd moeite heeft om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe te passen mbt. tot homoseksuelen. Tijdens de strijd voor gelijke rechten voor homoseksuelen was openlijk homoseksueel gedrag het laatste toevluchtsoord voor de identiteit van deze onderdrukte groep. Een levenswijze die door de holebi-beweging werd gelegitimeerd. Openlijk homoseksueel gedrag werd het symbool tegen de 'heteronormaliteit'. Het schuldbesef mag ons echter niet blind maken voor het feit dat dit gedrag niet enkel een cultureel symbool is, maar evenzeer een uiting van een opdringerige holebi-beweging.

  - Als de vele mannen en vrouwen, die van oudsher dit gedrag als identiteitssymboliek gebruiken, deze plots zouden weigeren, is er gevaar voor het verbrokkelen van die identiteit. Helaas staat het bewaren van die identiteit gelijk met het bewaren van een voorbijgestreefd soort emancipatiebeweging. Wanneer gaan homoseksuelen inzien dat ze gemanipuleerd worden door verouderd gedachtegoed? 

   - De 'Holebitransgenderbeweging' (politieke gemanipuleerd, fundamentalistisch) borduurt nu verder op de grote angst voor het wegvallen van een eigen identiteit. De beweging is de pijler van de identiteit en de provocerende homoseksueel de garantie ervoor. Provocerend gedrag wordt door de 'Holebitransgenderbeweging' gepropageerd! 

   - Zijn we paternalistisch door voor het verbod op publiek homoseksueel gedrag te zijn? Er zijn homoseksuelen die gevochten hebben en nog dagelijks vechten om zich normaal te kunnen gedragen. Het is helemaal geen wij - zij verhaal. We willen de hand reiken aan de vele homoseksuelen die vechten voor gelijke rechten en kansen.  

   - We hopen dat het huidige gefossiliseerde denken van de 'Holebitransgenderbeweging' in de geschiedenis van de homoseksualiteit een randverschijnsel zal blijken. We refereren graag aan tijden waarin de homoseksuele gemeenschap een veel discreter karakter droeg. We denken aan de periode die voorafging aan mei '68. 

  Om al deze redenen menen wij dat in het openbare leven de regelgeving duidelijk moet zijn: geen openlijk homoseksueel gedrag. bij private instellingen zouden wij willen aanbevelen de neutraliteit te waarborgen en homoseksuele uitingen tot een strikt minimum te beperken.

  Vergelijk deze tekst met de petitie van de Vrijzinnig vrouwen tégen de hoofddoek