• Breivik, de sexy terrorist

  vlaams belang,homofobie,moslimHeeft U ook een email gekregen van Anders Breivik? Allicht niet. De man die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van 76 mensen had nochtans een zeer uitgebreid adresboek en... vindt homo's zeer interessant.

  Breivik (foto) adviseerde zijn medestanders om zich als homo voor te doen. Dat zou een ideale dekmantel zijn om niet als terrorist aanzien te worden. Bovendien maakt het de racistische boodschap aantrekkelijker: “Gebruik tijdens fotoshoots altijd make up. Ja voor mannen klinkt dat nichterig, maar zorg dat je er aantrekkelijk uitziet, dat helpt bij de verspreiding van onze boodschap.”
  We krijgen soms complimentjes uit onverwachte hoek. Maar genoeg gelachen. De laffe aanslag op linkse jongeren in Noorwegen maakt een en ander duidelijk.

  Geestesziek

   "Die man is geen geestesgenoot, die is geestesgestoord"  zei Vlaams Belangvoorzitter Bruno Valkeniers. Waarmee hij een poging deed om het verband tussen de opruiende taal van zijn partij  tegen moslims en het geweld van Breivik onder de mat te vegen. Of hij ze allemaal op een rijtje heeft zal nog moeten blijken. Maar het is opvallend hoeveel plegers van racistisch geweld tot de staat van gekte worden gebombardeerd. Dat herleidt wat ze gedaan hebben tot een individueel, medisch probleem en houdt de politici die racisme verspreiden buiten schot. De vraag is waarom die gekken dan juist racistische misdaden plegen? Waarom steken ze geen kathedraal in brand of laten ze geen kazerne ontploffen? En waarom worden moslimterroristen steevast wèl in verband gebracht met de islam en niet als krankzinnig gecatalogeerd?  

  vlaams belang,homofobie,moslim

  Intoxicatie

  We hebben al meer gekken zien passeren: de De man die Mohamed Achrak in 2002 in Borgerhout neerschoot werd ontoerekeningsvatbaar verklaard. En ook bij Hans Van Temsche, die op 11 mei 2006 in Antwerpen op straat de zwangere Malinese vrouw Oulematou Niangadou en het tweejarig meisje Luna Drowart neerknalde kreeg een psychiatrisch profiel aangemeten. Toemalig VB-voorzitter Frank Vanhecke waste ook de handen in onschuld, wat cartoonist GAL tot bovenstaande prent inspireerde. Gerechtspsychiater Roger Deberdt maakte een andere analyse: "Van Themsche vertoefde in een milieu waar vreemdelingenhaat mogelijk niet ongewoon was. Dat heeft geleid tot een chronische intoxicatie over een langere periode, waardoor hij zich ging identificeren met neonazi's, tot in zijn kleding toe. Hij is zeker niet van het ene moment op het andere doorgeslagen." Het VB mag dan nog zo hard roepen dat ze niets met de Noorse terrorist te maken hebben, de politieke verwantschap is er overduidelijk. In zijn manifest verwijst Breivik meermaals naar Vlaams Belang en Filip Dewinter. Zo heeft hij het op bepaald moment bijvoorbeeld over "Dewinter, mezelf en alle anderen die niet geloven in de mythe van een gematigde islam". 

  Club Brugge

  "Zijn Club Brugge of Anderlecht verantwoordelijk voor het hooligangespuis dat toevallig met een sjaal in de bekende clubkleuren staat te zwaaien?" probeert Valkeniers nog. Uiteraard niet. Maar er is één belangrijk verschil tussen Club Brugge en het Vlaams Belang: de ene speelt voetbal en probeert het geweld en het racisme zelfs in te dammen, de andere is een partij die het racisme bovenop haar menukaart heeft staan. Geweld is nooit veraf als je racisme predikt.

  vlaams belang,homofobie,moslimOude bekenden

  Interessant is ook dat Breivik het nodig achtte om zijn manifest door te mailen naar politici die ons niet onbekend zijn. Zo kreeg Tanguy Veys (foto) VB'er en grote fan van Mgr. Léonard, het beruchte manifest afgelopen vrijdag in zijn mailbox. Veys is ons bekend wegens zijn kruistocht tegen het recht op adoptie voor holebi's. Hij was ook actief in de verkiezingscampagne van Alexandra Colen, "Queen of Homophobia" in het Vlaams Belang.  Die is dan weer getrouwd met Paul Beliën, een Belg die momenteel voor de Nederlandse politicus Geert Wilders werkt. Eén grote familie dus. Op de website van Beliën, The Brussels Journal, staan niet alleen verwijzingen naar Breivik. Je kan er ook volgende suggestie lezen voor de holebitransgenderbeweging: "De holebibeweging vergist zich van vijand en dat weten de homo’s zelf ook. Zij beseffen maar al te goed vanwaar het gevaar komt en dat is niet van de katholieke kerk. Mijn kapper is homo, een cliché inderdaad. Hij woont met zijn man in Boom in een straat met vele Marokkaantjes. Mijn kapper wordt door hen constant nageroepen en bespuwd." Breivik, het Vlaams Belang en The Brussels Journal hebben één gemeenschappelijk streven: elk conflict met moslims gebruiken om rassenhaat aan te wakkeren.

  Nicolas, Angela en Yves

  Volgende uitspraak van VB-voorzitter Valkeniers is interessant om even bij stil te staan:  "Het is natuurlijk erg gemakkelijk én verleidelijk om nu met een beschuldigende vinger naar Geert Wilders of Filip Dewinter te wijzen, maar misschien hebben David Cameron, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel en zelfs onze eigenste Yves Leterme de Noorse moordmachine wel het fatale duwtje in de rug gegeven. Hebben zij die fameuze multiculturele samenleving onlangs immers niet 'totaal mislukt' en 'dood' verklaard?" Hij heeft helaas niet helemaal ongelijk. vlaams belang,homofobie,moslim Het ideëngoed van het VB is de voorbije dertig jaar doorgesijpeld naar andere partijen. Er mag dan een noodzakelijk cordon sanitaire rond het VB aangelegd zijn, echt waterdicht is dat niet. In een opiniestuk, ondermeer ondertekend door Sven Pichal, krijgen Valkeniers en de politici die hij aanhaalt lik op stuk: "In het maatschappelijk debat werd geïnsinueerd dat 'migranten' onze waarden en normen niet deelden, dat zij antidemocratisch waren en tegen de mensenrechten. Na 9/11 konden opiniemakers zelfs onbezwaard stellen dat 'onze cultuur' superieur is, dat zij 'achter(lijk) zijn' en nog geen verlichting hebben doorgemaakt. Bovendien werden die 'migranten' uitsluitend geherdefinieerd als moslims, terroristische moslims zelfs. Dit vijandbeeld werd zo een integraal onderdeel van het integratiedebat." De ondertekenaars van het opiniestuk leggen de vinger op de wonde: "Als we een rechtvaardige samenleving willen, dienen we ons in te zetten voor een inclusieve samenleving waar het voor iedereen goed leven is. Dit betekent het garanderen van gelijkheid: gelijke toekomstperspectieven, sociaaleconomische gelijkheid... Er hoort dus een proactief migratiebeleid gevoerd te worden dat gekoppeld is aan een algemeen beleid rond gelijkheid. Daarvoor is het noodzakelijk dat politici zich zelf niet bezondigen aan het abnormaliseren van migratie en migranten."

  Het volledige opiniestuk vind je hier. Je kan trouwens nog altijd de petitie tekenen die aan dit opiniestuk verbonden is.

  Problemen oplossen, niet misbruiken

  De bloedige aanval op Bart and Rolando in Brussel ligt nog vers in het geheugen. Ook hier werden de daders bijna herleid tot 'moslims'. Terwijl het over veel meer gaat: het machogedrag van jongeren die uit kansarme buurten komen en die bij een gebrek aan toekomst underdogs zoeken. Geen gemakkelijke materie. Voor het Vlaams Belang was het opnieuw simpel: VB'er Bert Schoofs omschreef het incident als 'religieus geïnspireerd geweld'. vlaams belang,homofobie,moslim

  Het is mooi dat Pascal Smet (foto) en anderen naar aanleiding van het geweld tegen Bart and Rolando hebben opgeroepen om homofoob geweld niet te beantwoorden met racisme. Ik vind dat zeer juist. Maar ik kan mij voorstellen dat holebi's en transgenders die geconfronteerd werden met homofoob geweld daar de schouders bij ophalen. Als je in mekaar geslagen bent doet elke beweging pijn, weken aan een stuk. Het is voor anderen gemakkelijk om te zeggen dat wat ze moeten denken. Van slachtoffers kan je niet verwachten dat ze hun emoties opzij zetten en zich inleven in de situatie van de daders. Ze willen vooral de pijn niet meer voelen. Ze willen geen tweede keer zoiets meemaken. Ze willen ook niet dat het hun vrienden overkomt. Ze willen er niet over lezen als alweer iemand anders het slachtoffer is van homofoob geweld. Bij elke gelegenheid staat het Vlaams Belang daar en wenkt: stem voor ons, word nu eens eindelijk racist want dat is de enige oplossing. Ze willen jouw pijn omzetten in haat. Als we willen dat we geen nieuwe racisten kweken moet er dringend iets gebeuren. Daar hebben we politici voor. Zelfs een politicus die openlijk homo is en van wie je zou kunnen verwachten dat hij rond dit thema extra inspanningen doet. Racisme bestrijdt je niet niet alleen met plechtige oproepen maar vooral met een beleid. Het is nu vakantie dus we wachten geduldig tot Pascal Smet zijn plannen om aan het probleem iets te doen ontvouwt. Hij is bevoegd voor onderwijs en vorming, jeugdwerk, gelijkekansenbeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad. Stuk voor stuk terreinen waarop hij veel kan doen.

  Lees ook: Wie haat zaait zal geweld oogsten - Anders Breivik en homoseksualiteit - Artikels over Brussel - Verenigd in Angst?

   

 • Opsporingsbericht

  killed003.jpgOnderstaand bericht komt van de Oostendse politie. Wie soms in ‘t Bosje gaat cruisen kan dit best aandacht lezen.

  De Recherche van de Lokale Politie Oostende wenst de holebigemeenschap te bevragen omtrent eventuele feiten van agressie (fysiek/verbaal) tegen holebi’s die hebben plaatsgevonden te Oostende met specifieke aandacht voor feiten van ‘geweld tegen holebi’s’ die hebben plaats gevonden in het Maria Hendrikapark (bijgenaamd: ‘t Bosje).

  Bent U, als holebi, in het verleden het slachtoffer geworden van een dergelijk feit van agressie of kent U een holebi die in het verleden slachtoffer was, gelieve dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Recherche van de Lokale Politie Oostende op het telefoonnummer 059/56.11.39. Vragen naar Rechercheur Bert Thomas, bij afwezigheid gelieve Uw naam en telefoon/gsm nummer op te geven zodat latere contactname mogelijk is. 

  Alle artikels over homofoob geweld

 • Indonesië: Moslims over homoseksualiteit

  Koran002.jpgIndonesië telt 180 miljoen moslims en heeft daarmee de grootste moslimbevolking ter wereld. Er wordt blijkbaar een flink potje gediscussieerd over homoseksualiteit en een positieve benadering ervan wint veld.

  Gematigde moslimgeleerden verklaarden dat er geen reden is om homoseksuelen af te wijzen in de islam. De veroordelling van homoseksuelen en homoseksualiteit door de gangbare moslimautoriteit en vele moslims is volgens hen gebaseerd is op een kortzichtige interpretatie van van de islamitische leer.

  siti-musdah-mulia_2.jpgSiti Musdah Mulia (foto) van de 'Indonesische Conferentie van godsdienst en vrede' citeerde tijdens een discussie over homoseksualiteit een passage uit de koran (al-Hujurat (49:3) waaruit blijkt dat alle mannen en vrouwen gelijk zijn, ongeacht hun afkomst, inkomen, sociale status of seksuele oriëntatie. Ze deed dat op een bijeekomst inDjakarta van Arus Pelangi, een niet-goevernementele organisatie. 

  "Er is geen verschil tussen lesbiennes en niet-lesbiennes. In de ogen van god worden mensen beoordeeld op basis van hun godsvrucht" voegde Siti Musdah Mulia er nog aan toe. "Het beoordelen van godsvrucht komt god toe. De essentie van de islam is het het vermenselijken, respecteren van menselijke wezens en hen waardigheid toe te kennen." Musdah zei dat homoseksualiteit van god komt, als natuurlijk dient te worden beschouwd en niet enkel uit hartstocht ontstaat.

  soffa_ihsan46.jpg

  Onbevangen interpretatie van de koran

  Soffa Ihsan (foto), uitgever van het blad Mata Air zei dat de erkenning van de menselijke diversiteit ook homoseksualiteit moet inhouden.  Hij vindt dat moslims dienen vast te houden aan de ijtihad. Dat is het proces waarbij wettelijke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke interpretatie van de koran en de sunnah. Hij waarschuwde ervoor om niet vast te blijven zitten in oude paradigma's waardoor onbevangen interpretaties onmogelijk zouden worden. Dat is een benadering die sterk lijkt op wat de homoseksuele Imam Daayie Abdullah hierover zegt.

  Er werd door andere sprekers op gewezen dat de heteronorm, het patriarchaat of genderstereotiepen sociale constructies zijn. De islam zou ook vermengd kunnen worden met lokale culturen. In Ponorogo (Oost Java) wordt homoseksualiteit erkend als seksuele variant. In Bugis-Makassar bestaat een homoseksuele traditie (Bissu) die gerespecteerd wordt, waardoor homoseksuelen hoge posities krijgt in het koninkrijk.

  Op de bijeenkomst werd homoseksualiteit veroordeeld door twee conservatieve moslimgroeperingen:  the Indonesian Ulema Council (MUI) en Hizbut Thahir Indonesia (HTI). De voorzitter van de MUI noemde het een zonde: "We beschouwen homoseksuelen niet als de vijand maar we zullen hen ervan bewust maken dat wat ze doen fout is".

  En in België? 

  Op mijn vraag wat de impact van deze evolutie zou kunnen zijn op de Belgische situatie antwoordde Said Al Nasser van Merhaba: "De dialoog binnen de moslimgemeenschap is moeilijk, maar mogelijk. Die dialoog kan maar slagen als de emanciperende kracht van binnenuit komt. Impact inschatten is moeilijk, er zijn zoveel parameters, en het gaat om een dynamisch proces, een slingerbeweging naar mijn aanvoelen."

  Bron: The Jakarta Post

  Alle artikels over islam en homoseksualiteit 

 • Holebi's weg uit Brussel?

  Thielemans001.jpg"Die kerels hadden een complete verachting voor mij, dat voelde ik heel goed. De man die me wurgde, wilde me echt doodknijpen. Twee dagen na de aanval had ik nog altijd een zere keel. Die hele bende was gewoon totaal agressief en geschift. Met hen in discussie treden was geen optie"  Bart B, slachtoffer van homofoob geweld in de nacht van 12 op 13 juni in Brussel, doet zijn verhaal in Humo: "Krijg ik morgen een job aangeboden in Berlijn of San Francisco dan ben ik weg."

  Bart: "Kennelijk heeft de uitbater van de pitazaak de politie gebeld. Die was meteen ter plekke en heeft uitstekend werk verricht. Het waren jonge agenten - één van hen was van allochtone origine, trouwens. (...) Op het commissariaat heeft een agent me apart genomen en gevraagd: 'Je vriend ziet er wat vrouwelijk uit. Denk je dat je bent aangevallen omdat je homo bent?"

  Moet er eerst een dode vallen?

  Petitie Brussel001.jpgDit doet de oproep - kritiekloos nagelipt door de woordvoerders van de beweging - om alle vormen van homofoob geweld zeker te melden aan de politie toch een beetje raar klinken. Het is alsof we eerst nog eens allemaal een formulier moeten gaan invullen om de statistieken te doen kloppen alvorens men er iets gaat aan doen. In de VS noemen ze dat: 'Red Tape', bureaucratie. Het probleem is gekend, maar er moeten nog wat 'formaliteiten' vervuld worden alvorens men maatregelen neemt. Zo zetten politici zichzelf uit de wind. Wat houdt burgemeester Thielemans van Brussel (foto) tegen om - op basis van de positieve ervaringen van agenten die correct reageren op dit soort incidenten - een versnelde opleiding te geven aan de rest van zijn corps? Moet er misschien eerst een dode vallen? Je kan hier alvast een petitie tekenen waarin ondermeer gevraagd wordt dat de verschillende politiezones van de Brusselse regio verantwoording afleggen over wat ze de afgelopen 5 jaar gedaan hebben om geweld tegen holebitransgenders te bestrijden. 

  Uitdaging

  Bart: "De uitdaging bestaat er nu in om de discussie open te trekken en iets te doen met al die verontwaardiging. Alle heilige huisjes mogen er voor mijn part aan geloven: het moet nu maar eens uit zijn met homo's niet te respecteren. Maar er moet ook eindelijk werk gemaakt worden van de massale werkloosheid onder allochtonen, waardoor die kerels op de dool gaan. Het is nu tijd voor actie, anders zal de hele discussie weer verzanden in blanke-middenklasse-verontwaardiging, in plaats van ook eens op tafel te belanden in het Marokkaanse theehuis."

  werkloosheid001.jpg

  Bart zegt hier wat we in het debat van geen enkele politicus gehoord hebben: de massale werkloosheid onder allochtonen brengt homofoob geweld tot bij ons. Dat ook 'onze' homopolitici daarover zwijgen heeft zo zijn redenen. Geen enkele partij die nu aan de macht is heeft de ambitie om de muur tussen (kans)arm en rijk te slopen. Een volgende regering - met of zonder NVA - zal hem allicht nog verhogen. Europa zegt immers dat we moeten besparen. Zonder actie en druk vanuit (ondermeer) de holebitransgendergemeenschap zal er niet veel veranderen.

  Structureel geweld

  moslim,pascal smet,pride,cavariaHet opiniestuk dat mee ondertekend werd door Sven Pichal (op de foto met WJNH-woordvoerder Michiel Vanackere) schetst de situatie waarin we beland zijn:
  "Voor de komst van het Vlaams Blok lagen bitter weinig politici wakker van de torenhoge werkloosheid waarmee de 'gastarbeiders' te kampen hadden na de crisis van de jaren zeventig. Vooral vakbonden en straathoekwerkers zagen deze structurele problemen en hielden een pleidooi voor een sociaaleconomische integratie. Deze invulling van integratie werd geleidelijk vervangen door een culturele integratie. 'Het migrantenprobleem' werd zo een probleem van 'botsende culturen' en het maatschappelijk debat spitste zich toe op de culturele aanpassing van 'migranten'. Dit vond zijn weerspiegeling in het beleid: de regering handelde steeds minder vanuit een sociaaleconomisch perspectief, de aandacht voor de structurele bestrijding van racisme verslapte en we gleden af naar een beleid gericht op culturele inpassing. 'Migranten', 'gastarbeiders' en 'allochtonen' moesten 'onze waarden en normen' eigen maken en onze taal leren en op die manier zou 'het migrantenprobleem' als sneeuw voor de zon verdwijnen." 

  Het geweld wordt tastbaar

  Ronddolende jongeren uit de lagere klassen veroorzaken overlast en dat uit zich ondermeer in homofoob geweld. Wie als jongere een normaal toekomstperspectief heeft zal twee keer nadenken om op deze manier met de politie in aanraking te komen. Er is al racisme genoeg, een strafblad helpt je echt niet sneller aan een job. Zo wordt een segment van de bevolking - holebi's en transgenders - geconfronteerd met het structureel geweld (kansarmoede, werkloosheid) dat deze jongeren treft.  Dat geweld wordt heel tastbaar. 

  green fist.jpg

  We delen mee in de klappen. Niet de jongeren zelf, of hun ouders, zijn de hoofdverantwoordelijken voor deze situatie. Zij hebben immers niet de macht om problemen structureel aan te pakken. Nochtans moet in een rijk land als België het probleem op te lossen zijn. Als we weten dat dit jaar het aantal miljonairs met 10 procent is toegenomen en Roland Duchâtelet 41 miljoen van zijn bankrekening kan schudden om een voetbalploeg te kopen dan is een herverdeling van de rijkdom in het voordeel van wie aan de 'verkeerde kant' van het kapitalisme leeft niet alleen noodzakelijk maar ook mogelijk. Geld dat we graag geïnvesteerd zouden zien in werkgelegenheid, aangepast onderwijs en een betere omkadering van criminele jongeren. Daar worden we zelf beter van en het is bovendien een mooie uiting van solidariteit als ook holebitransgenderactivisten daarvoor ijveren. Of zoals Sven Pichal het in een interview met Pinkwave verwoordde: "Het gaat niet meer over wij-en-zij, er is alleen nog een wij".

  Çavaria

  Een onafhankelijke en militante holebitransgenderbeweging zal homofoob geweld aangrijpen om deze analyse te maken en de overheid daarmee te confronteren. Ze zal met 30 leden naar het betrokken ministerie trekken, de pers daar bijeenroepen en haar eisen voorleggen. Çavaria heeft dat niet gedaan. De week van de beroering rond Bart was men daar volop bezig met het bijsturen van de begroting die wegens bezuinigingen in het rood stond.Pascal Smet002b.jpg Bezuinigingen die ondermeer werden opgelegd... door Pascal Smet, minister van onderwijs en gelijke kansen, twee bevoegdheden waarbinnen heel veel mogelijk is. Maar het is moeilijk kritiek te geven op politici uit wiens hand je eet. Çavaria kwam met een persbericht op 24 juni, vier dagen nadat het verhaal op Facebook verscheen. Kort op de bal spelen is voor deze logge, door de overheid gekortwiekte machine blijkbaar niet meer mogelijk. Tijdens de Gentse Feesten wordt er niet gewerkt. Komt de koepelorganisatie hierop in augustus nog terug? 

  Je ziet het niet.jpg'Je ziet het niet aan je'

  Het verhaal van Bart legt ook bloot hoe relatief en kwetsbaar de situatie van holebi's en transgenders nog steeds is. Op de vraag of hij liever hetero zou zijn antwoordt hij "Goeie vraag. Vroeger wel, maar sinds ik Kris heb leren kennen niet meer. De laatste tijd had ik echt vrede met wie ik ben: ik zie mijn lief doodgraag, en ik voelde me goed in mijn vel. Ik moet wel zeggen: nadat ze me in elkaar geslagen hadden was dat gevoel van vroeger weer even komen bovendrijven. ik voelde me allesbehalve trots dat ik homo ben. Ik dacht: 'Verdorie, het is die gasten gelukt". Maar ook zijn dagelijkse omgeving ergert hem soms: "Zelfs van Vlamingen krijg ik vaak te horen: 'Je ziet het niet aan je' Dan klinken ze haast opgelucht. Misschien is het geen rabiate homofobie, maar ik ervaar het toch als een belediging. Wat als je het wél zou zien, ben ik dan niet goed bezig misschien?"

  Van Kolenmarkt naar Anneesensplein

  Volgende reactie van Bart leert ons dat we allemaal migranten zijn. Op de vraag of hij weg wil uit Brussel antwoordt Bart: "Brussel heeft veel voordelen: het is op zich een boeiende stad, ik kan met de fiets naar mijn werk, alles is dichtbij, er is altijd wel iets leuks te doen..." Zelfs de Kolenmarkt is niet echt veilig: "Je hebt er vlakbij een politiekantoor en dat geeft me toch een gevoel van veiligheid. Maar je zal er nog altijd weinig homokoppels vinden die hand in hand durven te lopen. Ik zou het in elk geval niemand aanraden om hand in hand van de homobuurt naar het Anneesensplein honderd meter verderop te wandelen, een buurt met veel allochtonen. Elders doe ik het evenmin, om eerlijk te zijn. Ik voel me dan altijd heel erg bekeken." Zijn conclusie: "Ik ben niet bereid er gelijk welke prijs voor te betalen. Krijg ik morgen een job aangeboden in Berlijn of San Francisco en wil Kris met me mee: dan ben ik weg."

  Pride volgend jaar in Brussel?

  Bart: "Ik was al wel vaker gewaarschuwd: 'Pas op als homo in Brussel' Ik dacht altijd dat het mij wel nooit zou overkomen. Ik loop niet te pronken met mijn homoseksualiteit. ik doe ook nooit mee met de Gay Pride-parade, dat is niet mijn ding. Ik feest wel graag, maar ik heb nooit de nood gevoeld om op de barricades te gaan staan. Dat ik nu - hopelijk maar voor even - gebombardeerd ben tot boegbeeld van de gaybashing-slachtoffers, dat heb ik absoluut niet gewild." De Anspachlaan, enkele weken voordien het decor van de grootste Pride ooit in Brussel, is ook de plek waar Bart werd aangevallen. Het lijkt wel het verhaal van dansen op de vulkaan. De euforie over België als paradijs voor holebi's begint vals te klinken. Bart en Kris hebben in moeilijke omstandigheden hun plicht gedaan door het incident aan de grote klok te hangen. Nu de politici nog. Van hen verwachten we geen verontwaardiging, maar actie. En misschien moeten we echt maar eens gaan dreigen om allemaal weg te gaan uit Brussel. Dan wordt de middenstand zenuwachtig. En wees maar zeker dat Pascal Smet daar gevoelig voor is. 

  Pride = actie tegen homofobie

  blood002.jpg

  We hebben met de pride eerder al statements gemaakt: In 1994 organiseerden we de Pride (toen nog Roze Zaterdag) bewust in Antwerpen na een monsterscore van het Vlaams Belang. We deden dat toen om duidelijk te maken dat de holebi's en transgenders zich niet lieten wegjagen uit Antwerpen. Volgend jaar zouden we het tegenovergestelde kunnen doen: een stad waar enkele weken na de pride een homo bijna doodgeslagen werd is niet geschikt voor ons jaarlijkse feest. Brussel moet eerst aantonen dat het effectief maatregelen neemt om drama's zoals met Bart maximaal te voorkomen. Gaststad zijn voor de pride moet je vanaf nu verdienen. We geven ons geld niet meer uit in een stad waar we dergelijk gevaar lopen.

  Lees ook: Applaus voor Naima, fluitconcert tegen geweld en Homofobe agressie: Welk antwoord?        

  Teken de petitie! 

   

    

 • Çavaria wil nieuwe adoptiekanalen

  ouderschap,cavaria

  Vandaag werd de ontwerptekst voor een decreet over interlandelijke adoptie ingediend in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Çavaria heeft er steeds op gehamerd dat de kansen van homoseksuele en transgender wensouders niet extra beknot mogen worden door deelname aan de adoptieprocedure te bemoeilijken. Wordt de wet uit 2006, die holebi's toelaat kinderen te adopteren ondergraven?

  Mieke Stessens (foto): "Er gingen in de voorbereiding van het nieuwe decreet stemmen op om de toegang tot de adoptieprocedure te ontzeggen aan mensen van wie men weet dat zij geen kans maken om een kind te adopteren, omdat de landen waaruit de adoptiekinderen komen, hen niet als ouders aanvaarden. Geen enkel land waarmee Vlaanderen op dit moment samenwerkt, aanvaardt holebi's als adoptie-ouders, dus een instroombeperking in die zin zou alle kansen voor holebi's fnuiken".

  < Geen enkel land waarmee Vlaanderen op dit moment samenwerkt, aanvaardt holebi's als adoptie-ouders >

  Het idee van instroombeperking ontstond vanuit het standpunt dat het geen zin heeft te beginnen met een adoptieprocedure die bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Dat is voor çavaria absoluut onaanvaardbaar. Iedereen moet het recht behouden om via de rechter een geschiktheidsvonnis voor adoptie te bekomen en daarmee in de procedure te stappen.

  Momenteel werkt de Vlaams Centrale Autoriteit (VCA) inzake adoptie enkel samen met herkomstlanden die geen homoseksuele wensouders aanvaarden. Dat kan in de toekomst veranderen, want er bestaan wel degelijk landen, die een thuis zoeken voor adoptabele kinderen, voor wie homoseksualiteit geen probleem vormt. Çavaria pleit er al jaren voor dat de VCA samenwerking aangaat met deze landen. Daar is tot dusver nooit ernstig werk van gemaakt.

  ouderschap,cavariaMieke Stessens: "Bovendien zou het beter zijn om eerst aan nieuwe adoptiekanalen te werken, alvorens aan instroombeperking te doen. Een nieuw decreet mag de kansen van homoseksuele wensouders niet bij voorbaat beknotten. Meer nog: het decreet moet ervoor zorgen dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het openen van nieuwe adoptiekanalen."

 • Ik verstop me niet achter mijn uniform

  Aron002.jpgToen ik hem aansprak op facebook of hij stickers tegen Léonard wou kreeg ik als antwoord dat hij die best wou verspreiden. De 23-jarige Aron is militair op een belgische mijnenjager (in de Marinecomponent van het leger, zo heet dat). Of ik hem mocht interviewen voor deze blog?  Over macho's, transgenders en angst voor de dood.

  Val je op mannen in uniform?

  Eigenlijk niet. Maar ik ben er van overtuigd dat een man in uniform een bepaald gevoel kan opwekken. Veel mensen en ook ikzelf zien in een uniform een bepaalde status. Wanneer er iets moois in dat uniform zit, kan dat een erotische gevoel opwekken. Maar ik weet gewoon dat de realiteit anders is. Niet alle militairen zijn jong, mooi, gespierd en slank…

  Je wist dat er in het leger een machocultuur heerst en mogelijke gevolgen voor jou als homo. Waarom koos je dan toch voor deze job?

  Inderdaad. Ik dacht dat. Maar dat zijn vooroordelen. Ik heb sinds dag een nooit problemen gekend binnen de krijgsmacht. Integendeel. Ik kreeg van veel collega’s een positieve reactie te horen. Wanneer je functioneert als een militair is er geen probleem. Ik ga natuurlijk niet ontkennen dat er mensen zijn in bepaalde militaire eenheden die het er niet zo makkelijk hebben. 

  Hoe ga je tegen het machogedrag in? Door zelf de macho uit te hangen? Of juist niet?coming-out,leonard

  Ik ben wie ik ben. Ik blijf militair en voer de taken uit, die me opgedragen worden. Maar dit belet niet mezelf te zijn. Ik verstop me niet achter mijn uniform. 

  Heb je de acties in de VS rond 'Don’t Ask don’t tell' (Je mag homo zijn, maar je mag er niet voor uitkomen in het leger) gevolgd? Wat vind je daarvan? 

  Amerikanen zijn zeer militaristisch. Iedereen is daar militair geweest en zelf geloven ze te vaak in hun eigen perfectie. Het is erg dat holebi’s niet uit de kast mogen of kunnen komen. Persoonlijk heb ik enkele Amerikaanse homo collega’s ontmoet, die niet begrepen hoe open ik kon zijn. Toch denk ik dat, wanneer het ‘toegestaan’ zal zijn, er nog weinig hun coming-out zullen doen bij hun collega’s. Deze mentaliteit haal je niet van dag-op-dag weg. Dit vergt vooral tijd.

  Kan je ons een idee geven hoe het zit met openheid en tolerantie in het belgische leger?

  Ik ben zeker niet de enige holebi. Toch zijn er nog velen die zich verstoppen in hun kastje. Dat is jammer, omdat dit een bepaalde sleur is die je meeneemt op de werkvloer. Wetende dat je als militair vaak meer bij collega’s, dan bij je familie kan zijn. 

  Aron003.jpg

  Op het vlak van discriminatie is defensie heel duidelijk. Mensen discrimineren op basis van geaardheid, geslacht, religie of huidskleur is onaanvaardbaar. Er is een speciale interne commissie die kan aangesproken worden wanneer er geen gehoor aan het eventuele probleem wordt gegeven. 

  Ken je nog andere holebi's en transgenders in het leger?

  Uiteraard. Zowel mensen die out zijn, als mensen die niet durven. Mensen van alle rangen en machten. Van soldaat tot officier. En misschien verwacht je het niet, maar ook transgenders zijn goede militairen. Weg met de vooroordelen!

  Wat is je advies voor een holebi of transgender die dienst wil nemen in het leger?

  Wanneer je gedreven en gemotiveerd de uitdaging tegemoet gaat, komt alles goed.

  Ben je bang om te sterven? Soldaat zijn houdt immers ook in dat je vroeg of laat geconfronteerd wordt met geweld?

  Neen. Je weet dat er risico’s zijn. Maar het is net de bedoeling om de risico’s te beperken. 

  Ben je ooit verliefd geworden op een collega? Hoe ging je daar mee om?

  Als ik heel eerlijk ben… Ja. Maar helaas was het een hetero. Ik probeer verliefdheid echt te vermijden. En wanneer dat gevoel er toch was, dan verdrong ik het. Werk en privé hou ik graag gescheiden. Dit is beter voor de werksfeer en de relatie.

  Aron004.jpg