Boze Belweek

cavaria,pascal smetVergrijzing. Ze slaan ons er mee om de oren. En het is niet allemaal rozegeur en maneschijn bij de senioren zoals in de reclamespotjes wordt gesuggereerd.  Çavaria heeft net de Roze Belweek achter de rug. Gericht op oudere LGBT. Niet zonder slag of stoot. En is 80.000 euro niet wat overdreven in deze barre tijden?

De bekende telefonische hulpdienst Tele-Onthaal  kent het probleem ook. In een persbericht wijzen ze er ondermeer op dat de overgrote meerderheid (86%) van de ouderen die hen bellen alleen wonen. Geen prettig perspectief. Naar schatting leven er in Vlaanderen 100.000 oudere holebi’s. Daar mag al eens wat voor gedaan worden.

Persbericht

cavaria,pascal smetDat gebeurde dus de voorbije week. Na lang aandringen van de holebisenioren en van çavaria maakte Pascal Smet (hier op de foto met een aantal vrijwillig(st)ers), minister van emancipatiezaken, geld vrij. Mooi toch? Maar alles heeft zijn prijs. In het persbericht van çavaria waarin de belweek wordt aangekondigd lees je: "Op initiatief van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet vindt dit jaar voor de eerste maal de Roze Belweek plaats." Qué? De enige verdienste van de minister is dat hij zijn job heeft gedaan en voor geld heeft gezorgd. Dat hij graag in de picture staat weten we intussen en - sinds ik vandaag een een goede bui ben wegens het mooie weer -  dat is hem ook gegund. Maar çavaria laten schrijven dat hij aan de basis van het initiatief ligt? Hoogmoed komt voor de val, Pascal.

Terzake: is dit om te lachen?

Er kwam niet echt veel respons. De organisatoren hadden die ook niet verwacht omdat ze weten hoe moeilijk de doelgroep te bereiken is. Stof voor een evaluatie zodat het volgend jaar beter kan. Dat was helaas niet de teneur van de reportage in Terzake op donderdagavond. Roger Van Loon (foto), één van de vrijwilligers achter het project, is not amused: "De reportage over de Roze Belweek van Robin Raemakers was duidelijk niet cavaria,pascal smetbedoeld om de doelgroep die de organisatoren hoopten te bereiken, te ondersteunen. Op een licht spottende toon werd het initiatief onderuit gehaald. Blijkbaar heeft het markteconomisch denken stilaan alle regionen van de welzijnssector bereikt. Immers voor de reportagemaker bleek de belangrijkste vraag niet de soms penibele leefsituatie (op alle vlakken: economisch, psychologisch, maatschappelijk,…) van oudere holebi’s, maar wel of er niet wat veel geld werd aangegooid tegen een niche van een niche, zoals hij het zelf verwoordde."  De lakonieke reacties van enkele oudere heren op een terras zetten de toon van de reportage. Waar maken die actvisten zich druk over? Er wordt zelfs gesuggereerd dat de Pascal Smet zijn medejanetten precies nogal in de watten legt. Wie op het terrein werkt weet dat het tegendeel waar is.  

Vermomde zelfdodingen

Roger Van Loon ziet het anders: "Nog maar enkele dagen geleden verscheen er in de krant een artikel over zelfmoorden bij ouderen. Daarin algemene cijfers, geen aparte cijfers voor oudere holebi’s. Overigens een sterk cavaria,pascal smetonderschat fenomeen, want het blijkt dat nogal wat overlijdens vermomde zelfdodingen zijn. Maar misschien moeten we ons daarover maar niet te druk maken want het gaat hier toch maar over een groep mensen waarvan een groot deel hun ‘productieve’ fase in het actieve leven toch al achter te rug hebben."

En die 80.000 euro? Roger heeft dat even uitgerekend: "We weten dat er in Vlaanderen alleen al zo’n 2.000.000 mensen zijn die ouder zijn dan 55. Als we uitgaan van 5 % holebi’s, dan leven er in Vlaanderen alleen al dus zo’n 100.000 oudere holebi’s. Dat is de doelgroep waar het over gaat. Er werd zo’n 80.000 euro aan de campagne besteed. Dat is omgerekend 0,80 euro per persoon. Is dat veel in vergelijking met andere campagnes? Ik weet het niet zeker, maar ik denk het niet. Verder wil ik ook nog aanstippen dat er van die 80.000 euro zo’n 45 % (dat is dus bijna de helft) naar de VRT gaat voor het uitzenden van de spot. Niet dat ik vind dat zoiets gratis zou moeten, maar het geeft wel een idee over de besteding van dat ‘vele geld."

En nu afwachten of er volgend jaar opnieuw een roze belweek komt. VRT-journalist Robin Raemakers op de shortlist van de homofobieprijs lijkt me een gepaste reactie.

Bekijk de reportage (vanaf 37:14) Lees ook: Oudere holebi's bang van rusthuis

De commentaren zijn gesloten.