• Holebitransgenders, Indignado's

  actie

  Bordje bij manifestatie Occupy Wall Street: "Ik was homo, nu ben ik gewoon boos"

  Zijn er nog linkse homo's, lesbiennes, bi's en transgenders? Zeker wel. De huidige bewegingen tegen het kapitalisme zijn dan ook een ideale gelegenheid om te doen wat we al lang niet meer hebben gedaan: aansluiten bij andere strijdbewegingen en daar onze eisen kenbaar maken.

  actieVan Tunesië... tot hier

  De Arabische lente en de Indignados hebben 2011 zeer sterk gekleurd.  Een golf van verontwaardiging en opstandigheid wierp zich op in Tunesië, ontwikkelde zich verder in Egypte en spreidde zich daarna uit over de hele Arabische wereld. Ook in de Arabische Wereld organiseren holebitransgenders zich.  Kort nadien sloeg die golf over naar Europa. In Spanje en Griekenland werden, in navolging van het Egyptische voorbeeld, pleinen bezet. In menig Europese stad werden op de centrale pleinen volksvergaderingen georganiseerd met als leidmotief: 'Echte democratie nu!'  Toen stonden de Amerikanen op. Occupy Wall Street! Een spontaan volksprotest met opnieuw pleinbezettingen en volksvergaderingen als voornaamste kenmerk. 99 procent van de bevolking aanvaardt niet langer dat 1 procent alle macht en rijkdom naar zich toetrekt. Intussen heeft de beweging ook de Belgische steden bereikt.


  Ook wij zijn verontwaardigd

  We delen de bekommernissen van de demonstranten. We willen, net zoals de Indignados en pleinbezetters dat doen, de zaken scherp stellen op ons terrein. Er is immers ook reden tot verontwaardiging over hoe men holebitransgenders behandelt. Een behandeling die ons welzijn, ons zelfrespect en onze gezondheid schaadt.

  1. Verontwaardiging over hoe de homo- en transfobie opnieuw toeneemt.  Dit wordt het scherpst aangevoeld in actiede volkswijken. Enkel doordat enkele homo's en lesbiennes de moed hadden om homofoob geweld aan de grote klok te hangen kwam de politiek (een beetje) in beweging.

  2. Verontwaardiging over hoe men het bijna vanzelsprekend vindt dat hiv (het virus dat aids veroorzaakt) zich nestelt in onze gemeenschap en de overheid daar nauwelijks iets aan doet.  Volgens  recente cijfers zou 1 op 20 Belgische homomannen hiv hebben. Dit betekent dat 1 op 20 mensen binnen een klein gedeelte actievan de bevolking het virus dragen. Bovendien kennen 1 op de 6 homo's hun hiv-status niet, omdat ze zich niet laten testen. Doordat het aantal hiv-positieve mensen binnen deze kleine groep, toeneemt, is er sprake van een sneeuwbaleffect. 80 % van de homomannen heeft wisselende seksuele partners, blijkt uit onderzoek. De weigering van het Rode Kruis om bloed van homo's te gebruiken maakt dit pijnlijk duidelijk.  Met 'homobloed' heb je 1 op 20 kans om besmet te worden, met 'heterobloed' is dat  1 op 1000. Dat is een factor 50 verschil. Niet omdat we daar zelf voor gekozen hebben.  Niet omdat we een verkeerde levenswijze hebben. Maar omdat we tot een groep behoren die blijkbaar geen recht heeft op gezondheidszorg die werkt.

  actie3. Verontwaardiging over hoe aartsbisschop Léonard zich in de meest afschuwelijke bewoordingen over ons kan en mag uitlaten. Hij zegt dat homoseksualiteit een ziekte is en dat besmet worden met hiv je eigen schuld is. Scholen die zijn visie op homoseksualiteit onderwijzen passen infeite het homofobe programma van het Vlaams Belang toe. We ijveren ervoor dat Léonard voor zijn homofobe uitspraken veroordeeld wordt. Je kan deze campagne ondersteunen door de ballonnen en stickers tegen Léonard te verspreiden.

  4. Verontwaardiging over hoe men omspringt met transgenders. Zij krijgen onvoldoende medische begeleiding. Wie een genderoperatie ondergaat wordt verplicht gesteriliseerd. Uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid bleek dat voor actiede groep van transseksuelen (mensen wiens geslacht juridisch en operatief wordt aangepast) maar liefst 62,3% ooit gespeeld heeft met de gedachte aan zelfmoord. 22% ondernam tenminste één zelfmoordpoging.

  5. Verontwaardiging over hoe men omspringt met holebitransgenderjongeren. 33% tot 45% van de holebi's heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging.actie Tegenover 5,9% van de heterojongens is dat meer dan het dubbele.  Uit een onderzoek van 2009 blijkt dat 56,6% van de lesbische en bi-meisjes er minstens één keer ernstig aan dacht een einde te maken aan haar leven. 14,4% had minstens één suïcidepoging achter de rug.  Scholen kunnen niet verplicht worden deze kwetsbare groep te ondersteunen.

  actie6. Verontwaardiging over hoe men bezig is met de holebitransgenderbeweging af te breken: Holebitext is verdwenen, de Holebifoon wordt bedreigd, de "Veilig Vrijenlijn" (vroeger Aidstelefoon) stopt eind oktober en de L-Day (Lesbiennedag)  zal haar laatste editie beleven. Reden: bezuinigingen. Men heeft ermee gedreigd de jaarlijkse Pride zonder geld te zetten.  Wil men ons hiermee voorbereiden op nog meer bezuinigingen? 

  Doe mee!

  Er wordt massa's geld besteed aan het redden van banken. Je kunt een euro maar één keer uitgeven. Op het belachelijk kleine bedrag dat aan de ondersteuning van de holebitransgenderbeweging wordt besteed wordt intussen beknibbeld. Dat is onaanvaardbaar.actie Ook hier dringt een herverdeling van de rijkdom - en een sterkere ondersteuning van projecten die aan de noden van holebitransgenders tegemoet komen -  zich op. We roepen alle holebi's en transgenders op actief deel te nemen aan de manifestaties in de verschillende steden. Liefst als herkenbare holebitransgender, en in groep. Wij willen de Indignado's van de holebitransgenderbeweging zijn. Wij voelen ons welkom in deze beweging. Wij zullen deze tekst verspreiden zodat de andere manifestanten onze eisen leren kennen. We zullen ons  tonen als solidaire groep holebi's en transgenders, met de roze driehoek en de regenboogkleuren.

 • Snelle remedies tegen homofoob geweld?

  brussel,moslim,homofobie


  Na het lezen van dit artikel heeft U exact 30 minuten nodig om homofoob geweld defintief uit uw leven te bannen. Niet tevreden? Geld terug. Zo werkt het dus niet. Homofoob geweld, zoals we dat in Brussel en andere steden ervaren, wordt veroorzaakt door een coctail van factoren.  Dit kluwen uit elkaar halen vraagt al veel inspanning en denkwerk. Dit is mijn bijdrage daartoe. Trefwoorden: machismo, zelfbeeld, onderwijs, werk.

  Machismo

  Machismo staat voor overdreven mannelijk gedrag en wordt ook wel haantjesgedrag genoemd. Het wordt vaak in verband gebracht met Latijns-Amerika. Zo lees je over Mexico: "Het rolpatroon binnen een familie is vaak strikt en traditioneel verdeeld, met de vader die de baas is van de familie. Machismo is vrij gebruikelijk, en het is niet ongebruikelijk en soms zelfs geaccepteerd als de man zijn vrouw geestelijk of lichamelijk mishandelt. Hetzelfde geld in zekere zin voor overspeligheid."

  Therapie

  Machismo wordt aangeleerd, net zoals met twee woorden spreken of met mes en vork eten. Het gaat over van vader op zoon en van moeder op zoon. Macho's voelen zich verheven boven vrouwen en boven iedereen die zich in hun ogen niet mannelijk genoeg gedraagt. Mannen die zich laten neuken bijvoorbeeld.Scott Kugle001.jpg Homoseksualiteit is in hun ogen ook beperkt tot die seksuele daad. Macho's is nooit geleerd dat twee mannen of twee vrouwen in staat zijn met elkaar een stabiele relatie te hebben met alles erop en eraan. Machismo heeft weinig met geloof te maken. Een onderzoek in Nederland kwam tot de conclusie dat homofoob geweld niet in verband staat met het al dan niet gelovig zijn van de daders.  Er zijn katholieke, vrjizinnige en islamitische macho's. In alle grote godsdiensten, ook in de islam, staan er ook mensen op die binnen het kader van hun godsdienst homofobie bestrijden en als LGBT een plaats zoeken in hun geloofsgemeenschap. Wetenschapper Scott Kugle (foto) weet het maar al te goed: moslim én homo zijn betekent dat je mogelijk tweer keer uit de kast moet komen en je daarbij het risico loopt zowel met homfobie als met islamofobie geconfronteerd te worden.Remedie_Brazil001.jpg Machismo kan ook worden afgeleerd. Sedert 1988 kunnen Brazilaanse mannen, veroordeeld wegens geweld op vrouwen, een reeks therapeutische sessies volgen die een geldboete of gevangenisstraf vervangt. Dat gebeurt in het instituut NOOS (foto) onder leiding van de braziliaanse psycholoog Nolasco.

  Zelfbeeld

  Remedie_pietje.jpgOns zelfbeeld is  wat we ons inbeelden te zijn in relatie tot anderen. Een graadmeter om door anderen goedgekeurd en gewaardeerd te worden. Dat is dus heel veranderlijk. Een machoman die werkloos is zal meer aan zichzelf twijfelen omdat hij zichzelf ziet als kostwinner en daarin faalt. En je hoeft daarvoor zelfs geen macho te zijn. Beeld je in dat je al een tijdje werkloos bent en in een groep mensen zit die allemaal een job hebben en daar enthousiast over praten. Prettig is anders. Ook de lengte van de penis (als je die hebt) speelt een rol in het zelfbeeld. Om een machoman op de kast te krijgen volstaat het om te insinueren dat hij klein geschapen is. Als je eens goed wil knokken is dat een aanrader, voor een goed gesprek begin je best over iets anders. Het zelfbeeld wordt ook niet echt beter als je tot een minderheid behoort. Uit een studie van Open Society Foundations over Antwerpen blijkt dat met name moslims die het Nederlands goed machtig zijn, zich daar het minst thuis voelen. Wie het Nederlands goed beheerst heeft beter toegang tot de media en leest/hoort daarin tal van beweringen die als  racistisch en islamofoob aangevoeld worden. Hoe voelt dat, racisme?  Het is voor vele holebitransgenders iets abstracts, maar je kan het gevoel dat je erbij krijgt best vergelijken met de manier zoals wij uitingen van homo- of transfobie ervaren.

  Zelfmoordgedachten

  Ook holebitransgenders worstelen met hun zelfbeeld. Zij groeien immers op in een maatschappij waarin hun seksualiteit en genderpatroon ofwel niet zichtbaar zijn of zeer vaak als negatief worden beoordeeld. In tegenstelling met allochtonen hebben ze geen gemeenschap om op terug te vallen tot ze de kracht vinden om die zelf op te zoeken. Dit lage zelfbeeld kan tot zelfdoding leiden. 33% tot 45% van de holebi's heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging. klas0001.jpgTegenover 5,9% van de heterojongens is dat meer dan het dubbele. Je zal maar als 12-jarige op een katholieke school zitten waar de leer van Mgr. Léonard wordt toegepast.

  Zelfbeeld van de macho

  Machismo en het gedrag dat daarbij hoort kan dus sneller opflakkeren als de sociale omstangheden minder gunstig zijn. Daarop wil ik nog even doorgaan omdat dit vaak onderbelicht blijft. Probeer je te verplaatsen naar een Brusselse volkswijk. Het begint al op school. Meyrem Almaci schrijft: "De helft van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse allochtonen geeft aan in hun middelbare schoolcarrière één of meerdere keren discriminatie te hebben ervaren. Discriminatie komt ongeveer evenveel voor in het ASO als in het TSO en BSO. Het schoolklimaat, klasgevoel, leerproces en de omgang tussen leerkracht en leerling wordt door allochtone jongeren minder positief beoordeeld. In vergelijking met de autochtone leeftijdsgenoten stelt hun studierichting hen duidelijk minder tevreden. Het PISA-onderzoek bevestigt dan ook al jaren wat bovenstaande cijfers illustreren: het onderwijs in België is nog altijd een plek waar ongelijkheid wordt gereproduceerd. In de internationale rangschikking behaalt Vlaanderen een van de beste resultaten van alle landen voor de autochtone leerlingen. Maar de kloof met de allochtone leerlingen is enorm."

  Adecco en de anderen

  Een Brusselaar op de vier leeft onder de armoedegrens, schreef Brusselnieuws.be In sommige wijken loopt dat op tot de helft van de inwoners.  In de arme sikkel van Brussel is 40 % werkloos. Hoewel het bruto nationaal product per inwoner in het Brussels gewest dubbel zo hoog is als het Europees gemiddelde, betekent dat helaas straatcultuur0001.jpgniet dat die rijkdom ook eerlijk verdeeld is. Integendeel: die kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Het aantal mensen dat leeft van een vervangingsinkomen stijgt jaarlijks. De laatste jaren staat discriminatie op de arbeidsmarkt altijd bij de top 3 van meest gemelde discriminaties aan het CGKR. Dat gebeurt zowel bij aanwerving (42%), op de werkvloer (39%) als bij ontslag (10%). Bij deze meldingen gebeuren 4 op de 10  op basis van raciale criteria. Het uitzendkantoor Adecco werd veroordeeld omdat het op vraag van klanten geen werknemers van vreemde origine wilde selecteren.

  Straatcultuur

  Op plaatsen waar holebitransgenders zichtbaar worden in het straatbeeld krijgen die de gevolgen van de machocultuur over zich heen. Wat doet het met het zelfbeeld van een man die verondersteld wordt de baas te zijn in huis maar meer op straat leeft omdat hij geen werk vindt of niet meekan op school en dan maar gaat spijbelen? Die geen perspectief heeft een job te vinden en daarna een gezin te stichten? Sommigen onder ons hebben het effect reeds aan den lijve ondervonden. Uiteraard zijn niet alle gaybashers werkloos. Groepsdruk en de straatcultuur komen daar nog eens bovenop. Het geweld tegen Bart begon toen brussel,moslim,homofobieiemand hem uitschold vanuit een pitazaak waar hij aan het werk was.  Maar je moet geen socioloog zijn om te beseffen dat iemand die een job heeft, een familie waarvoor hij moet zorgen en het uitzicht op een carrière, minder zal geneigd zijn om de straten af te schuimen op zoek naar slachtoffers. Wat niet betekent dat hij geen homofoob meer is. Het risiko dat hij dat uitwerkt op straat wordt wel kleiner. Trouwens: heeft niet iedereen recht op een job? Of hij nu homo's in mekaar slaat of niet?

  Geweld moet stoppen

  Het besef groeit dat het tijd wordt dat homofoob geweld stopt. In de Franse krant Le Monde van 17 maart 2010 riepen een rabbijn, een immam, een filosoof en een essayist op om geweld tegen holebitransgenders te bannen. In Nederland hebben een aantal kristelijke kerken een gelijkaardige oproep gelanceerd. In zijn eerste boek zit Selahattin Kocak op dezelfde lijn: "Ik pleit ervoor dat homoseksualiteit als samenlevingsvorm wordt aanvaard en wettelijk wordt bankje001.jpggelijkgeschakeld. Maar ik ben al heel blij als moslims holebi's gewoon dulden en met rust laten, dat ouders de homoseksualiteit van hun kinderen niet meer bestraffen en hen niet meer uitstoten. Een 'wapenstilstand' zou al prima zijn: dat er geen negatieve uitspraken meer worden gedaan over holebi's en dat ze niet meer worden aangevallen." Het wordt tijd dat we op die trend inspelen.

  Wat hebben we gemeen?

  Holebitransgenders en allochtonen hebben dus nogal wat gemeen: ze ervaren discriminatie op school, op de arbeidsmarkt en in de media. Beide groepen krijgen te maken met wat men ook wel eens 'minderhedenstress' noemt.minderhedenstress.jpg Je zou kunnen stellen dat homo's in mekaar geramd worden door kerels die zich evenmin goed in hun vel voelen omdat ze  vaak worden afgewezen wegens hun kleurtje. Een van de discussie zal dus gaan of we de nadruk leggen op de verschillen (zoals racisme bij holebitransgenders of homofoob geweld bij allochtonen) of op de gemeenschappelijke punten waar we samen iets kunnen rond doen. Volgen we de oproep, zoals Pascal Smet, Sven Pichal en Naima Charkaoui die deden kort na de aanslag op Bart? Zij riepen toen op om homofobie niet te beantwoorden met racisme.  Ik denk dat ze hierin 100 % gelijk hebben.

  Je vangt geen vliegen met azijn

  Vakbondsman Jim Elliot (foto) vertelt in de documentaire 'The Times of Harvey Milk' hoe hij ertoe kwam de kandidatuur van te steunen van Harvey Milk, een holebitransgender-activist, voor een zitje in de gemeenteraad van San Francisco.Remedie_Milk_vakbond001.jpg Wat hem over de streep trok: De vakbond had opgeroepen tot een boycot van het biermerk Coors, omdat dit bedrijf geen vakbondswerking toeliet. Dankzij Harvey Milk lukte die boycot in 100 homocafé's van San Francisco. Nadat Harvey Milk werd neergeschoten door een extreem-rechtse rivaal zegt Elliot: "Helaas moet ik zeggen dat er veel mensen op de wereld zijn die menen dat je de samenleving een dienst doet als je een homo vermoordt. Ik denk dat ik er ook zo over had The Times of Harvey Milk001.jpggedacht als ik nooit had gewerkt met Harvey en betrokken was geweest bij de homogemeenschap. Tot voor die tijd dacht ik dat een homo niet bij ons hoorde. Vroeger gingen politieagenten naar homobars om poten te rammen. Ik zag daar geen kwaad in. Daar was toch niets mis mee? Ik denk dat de meerderheid er zo over dacht. Nu nog steeds trouwens. Dat is een schande." We hebben in België nooit een actvist gehad van het kaliber van Harvey Milk, maar niets belet ons zijn strategie  toe te passen. Solidarteit wekt solidariteit op. Wie goed doet, goed ontmoet.

  Actie!

  Bijna iedereen is het er over eens dat homofobie bestrijden niet kan zonder een grotere inspanning van het onderwijs. Sedert homoseksualiteit is opgenomen in de eindtermen van het middelbaar onderwijs is daar nog weinig rond gebeurd. Ik heb ook de indruk dat deze maatregel niet echt veel zoden aan de dijk heeft gebracht. Nochtans maken de gebeurtenissen in Brussel de noodzaak van een vroege aanpak van homofobie nog maar eens duidelijk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zegt het spreekwoord. Als je de betekenis ervan opzoekt krijg je: "Een grondige oplossing is beter dan doormodderen of het voorzichtig aanpakken, ook al is hij pijnlijk" In Nederland kwam de holebitransgender-beweging al tot die conclusie. brussel,moslim,homofobie

  Het COC lanceerde een petitie waarin gevraagd wordt om voorlichting over holebitransgenders verplicht te maken op elke school. Uit onderzoek naar de motieven van daders van homofoob geweld (Universiteit van Amsterdam 2008) blijkt dat gebrek aan voorlichting een voedingsbodem vormt voor homofoob geweld. Hoe we die voorlichting in scholen verplicht kunnen maken, dat zal nog een zware dobber worden. In Outrage! is er alvast een groepje mensen dat zich daar momenteel over buigt. Als je daarover wilt meedenken stuur mij een mailtje.

  Wat te doen?

  En intussen? De politie inschakelen als je slachtoffer bent van homofoob geweld en als het even kan er ook ruchtbaarheid aan geven via de media. Je kan mee zoeken naar oplossingen in organisaties zoals Outrage! en bevriende politici erover aanspreken. En vooral: probeer het volledige plaatje te overzien: wat jou overkomt heeft met heel veel factoren te maken. Maar dat zei ik al.

  Interessant artikel over het verband tussen criminaliteit en de socio-economische situatie van de dader(s): Het antwoord op Van San

 • 1 Belg op 2 vindt nazisme "interessant"

  Holocaust20110227.jpg

  Zowat 43 procent van de Belgen vindt dat het nazisme "interessante ideeën bevat", zelfs al is het "wezenlijk of gedeeltelijk te verwerpen". Daartegenover staat dat 44 procent van oordeel is dat de ideologie "in zijn geheel verworpen moet worden." Dat lees ik in De Morgen van vandaag. Wat doe je met dit soort informatie? Eens zuchten en hopen dat het nooit meer zover komt?

  Ik kan mij goed voorstellen dat toen in Duitsland de nazi's opkwamen er bij heel wat holebitransgenders niet echt grote ongerustheid was. Het 'Joods-Bolsjevistisch complot' waartegen Hitler de bevolking waarschuwde zou best eens kunnen bestaan. En wie vond Bolsjevieken (communisten) en die vieze joden met hun rare outfit nu eigenlijk aangenaam in de omgang? Was het daarentegen niet fijn wonen in Berlijn met al het homovertier dat daar werd aangeboden? En was Duitsland geen geweldig land met een fantastische cultuur? Heel wat homo's hadden er alle vertrouwen in.

  Magnus Hirschfeld001.jpgRöhm en Hirschfeld

  Nochtans hadden de nazi's al rond 1925 duidelijk gemaakt dat er voor homoseksuelen geen plaats zou zijn in hun toekomstige Derde Rijk. Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Dat ze eerst maar eens die joden en communisten een kopje kleiner maakten. Zelfs toen op 6 mei 1933 hetroehm-ernst.jpg Instituut voor Seksuele wetenschap werd leeggeroofd en door nazi-studenten het materiaal openbaar verbrand werd brak er nog niet echt paniek uit. Magnus Hirschfeld - de professor die het instituut leidde - was immers een verwijfde perverseling, dat hadden ze allemaal in de krant gelezen. En stond Ernst Röhm - de baas van de paramilitaire Nazi-groep SA en altijd netjes in uniform - niet bekend als notoir homo? Hij zou er wel voor zorgen dat het zo’n vaart niet zou lopen.

  Straatbeeld veranderd

  Intussen waren er steeds minder communisten, socialisten en joden in het straatbeeld te zien. De homobars waren nog elke avond open. Tot in juni 1934 de SS – op bevel van Hitler die Closing of the Eldorado_Berlin1933.jpgde SA als een hinderpaal zag voor zijn macht - uitrukte om Rhöm en tientallen andere SA-leiders uit de weg te ruimen. De homo’s waren hun vermeende beschermer kwijt. Hitler gebruikte Rhöms homoseksualiteit als legitimatie voor dit eerste bloedbad van het nazi-regime, de 'Nacht van de Lange Messen'. Joodse synagogen waren al lang gesloten en het was plots veel minder druk in de homobars, voor zover die nog open waren (foto: De homobar Eldorado, nadat deze gesloten werd door de nazi's). In de nasleep van de moord op Rhöm richtte Himler in het Gestapo-hoofdkwartier in Berlijn een speciale afdeling op ter bestrijding van mannelijke homoseksualiteit.

  Geen blij weerzien

  Vele homo's werden opgepakt en naar concentratiekampen afgevoerd... waar ze onverwacht de joden en andere ondermijners van de Duitse natie - flink vermagerd - terugzagen. Holebitransgenders zouden enorm afzien (vaak nog erger dan de andere gevangenen) in de kampen. Dit kwam ondermeer omdat ze - in tegenstelling met bv. Roze driehoek_prikkeldraad.jpgsocialisten en communisten - geen enkele clandestiene organisatiestructuur hadden en nooit hadden geleerd om solidariteit te ontwikkelen. Nu was het natuurlijk te laat om dat soort dingen van hen te leren. Homoseksuelen kregen de roze driehoek als herkenningsteken op hun kampkleren genaaid.

  De nieuwe joden

  Vandaag ook een babbeltje gedaan en grapjes gemaakt met een Marokkaanse buurjongen over het nieuw aangelegde grasveld voor ons appartementsblok. Een oudere buurvrouw volgt het gesprek. Als de jongen weggaat zegt ze: "Van die varkens zouden we eindelijk eens af moeten geraken". Ik zeg: "racisme is strafbaar hoor mevrouw" Zij: "Dat is geen racisme, dat is pure ondervinding". Ik: "Ja mevrouw, met de joden hadden ze in de jaren '30 ook niks dan last".

  VB_Moskee_Lier.jpgIk denk niet - ik weet wel zeker van niet - dat de geschiedenis zich nooit op exact dezelfde manier herhaalt. Waar ik wel van onvertuigd ben is dat in de huidige economische en politieke omstandigheden vergelijkbare mechanismen aan het werk zijn. Dit keer zijn het niet de joden, maar de moslims die geviseerd worden. Net zoals de joden in de jaren '30 worden ze afgeschilderd als een grote dreiging waartegen we ons moeten wapenen. Net zoals in de jaren '30 zal de holebitransgenderbeweging knopen moeten doorhakken en ze kan daarbij leren uit het verleden.

 • Boze Belweek

  cavaria,pascal smetVergrijzing. Ze slaan ons er mee om de oren. En het is niet allemaal rozegeur en maneschijn bij de senioren zoals in de reclamespotjes wordt gesuggereerd.  Çavaria heeft net de Roze Belweek achter de rug. Gericht op oudere LGBT. Niet zonder slag of stoot. En is 80.000 euro niet wat overdreven in deze barre tijden?

  De bekende telefonische hulpdienst Tele-Onthaal  kent het probleem ook. In een persbericht wijzen ze er ondermeer op dat de overgrote meerderheid (86%) van de ouderen die hen bellen alleen wonen. Geen prettig perspectief. Naar schatting leven er in Vlaanderen 100.000 oudere holebi’s. Daar mag al eens wat voor gedaan worden.

  Persbericht

  cavaria,pascal smetDat gebeurde dus de voorbije week. Na lang aandringen van de holebisenioren en van çavaria maakte Pascal Smet (hier op de foto met een aantal vrijwillig(st)ers), minister van emancipatiezaken, geld vrij. Mooi toch? Maar alles heeft zijn prijs. In het persbericht van çavaria waarin de belweek wordt aangekondigd lees je: "Op initiatief van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet vindt dit jaar voor de eerste maal de Roze Belweek plaats." Qué? De enige verdienste van de minister is dat hij zijn job heeft gedaan en voor geld heeft gezorgd. Dat hij graag in de picture staat weten we intussen en - sinds ik vandaag een een goede bui ben wegens het mooie weer -  dat is hem ook gegund. Maar çavaria laten schrijven dat hij aan de basis van het initiatief ligt? Hoogmoed komt voor de val, Pascal.

  Terzake: is dit om te lachen?

  Er kwam niet echt veel respons. De organisatoren hadden die ook niet verwacht omdat ze weten hoe moeilijk de doelgroep te bereiken is. Stof voor een evaluatie zodat het volgend jaar beter kan. Dat was helaas niet de teneur van de reportage in Terzake op donderdagavond. Roger Van Loon (foto), één van de vrijwilligers achter het project, is not amused: "De reportage over de Roze Belweek van Robin Raemakers was duidelijk niet cavaria,pascal smetbedoeld om de doelgroep die de organisatoren hoopten te bereiken, te ondersteunen. Op een licht spottende toon werd het initiatief onderuit gehaald. Blijkbaar heeft het markteconomisch denken stilaan alle regionen van de welzijnssector bereikt. Immers voor de reportagemaker bleek de belangrijkste vraag niet de soms penibele leefsituatie (op alle vlakken: economisch, psychologisch, maatschappelijk,…) van oudere holebi’s, maar wel of er niet wat veel geld werd aangegooid tegen een niche van een niche, zoals hij het zelf verwoordde."  De lakonieke reacties van enkele oudere heren op een terras zetten de toon van de reportage. Waar maken die actvisten zich druk over? Er wordt zelfs gesuggereerd dat de Pascal Smet zijn medejanetten precies nogal in de watten legt. Wie op het terrein werkt weet dat het tegendeel waar is.  

  Vermomde zelfdodingen

  Roger Van Loon ziet het anders: "Nog maar enkele dagen geleden verscheen er in de krant een artikel over zelfmoorden bij ouderen. Daarin algemene cijfers, geen aparte cijfers voor oudere holebi’s. Overigens een sterk cavaria,pascal smetonderschat fenomeen, want het blijkt dat nogal wat overlijdens vermomde zelfdodingen zijn. Maar misschien moeten we ons daarover maar niet te druk maken want het gaat hier toch maar over een groep mensen waarvan een groot deel hun ‘productieve’ fase in het actieve leven toch al achter te rug hebben."

  En die 80.000 euro? Roger heeft dat even uitgerekend: "We weten dat er in Vlaanderen alleen al zo’n 2.000.000 mensen zijn die ouder zijn dan 55. Als we uitgaan van 5 % holebi’s, dan leven er in Vlaanderen alleen al dus zo’n 100.000 oudere holebi’s. Dat is de doelgroep waar het over gaat. Er werd zo’n 80.000 euro aan de campagne besteed. Dat is omgerekend 0,80 euro per persoon. Is dat veel in vergelijking met andere campagnes? Ik weet het niet zeker, maar ik denk het niet. Verder wil ik ook nog aanstippen dat er van die 80.000 euro zo’n 45 % (dat is dus bijna de helft) naar de VRT gaat voor het uitzenden van de spot. Niet dat ik vind dat zoiets gratis zou moeten, maar het geeft wel een idee over de besteding van dat ‘vele geld."

  En nu afwachten of er volgend jaar opnieuw een roze belweek komt. VRT-journalist Robin Raemakers op de shortlist van de homofobieprijs lijkt me een gepaste reactie.

  Bekijk de reportage (vanaf 37:14) Lees ook: Oudere holebi's bang van rusthuis