• Salvador en de jeugd van tegenwoordig

  latijns-amerika,katholiek

  Gisteren de film over de activist Salvador Puig Antich gezien. Hij zat in de jaren '70 mee in het verzet tegen het regime van Franco in Spanje, vergelijkbaar met dat van Assad in Syrië nu. De rol wordt gespeeld door Daniel Brühl (En ja, hij heeft iets met de gevangenisbewaker maar kijk daarvoor maar naar de film). Schone gast, wat mijn krop in de keel nog dikker maakte toen hij op het einde aan de wurgpaal werd gedood.

  latijns-amerika,katholiekBarcelona, waar we allemaal zo graag naartoe gaan met ons vakantiegeld, leefde toen onder een dictatuur. In een interview op De Wereld Morgen geeft Noam Chomsky (foto), één van de intellectuelen die nadrukkelijk aan de kant staat van de Indignados en de pleinbezetters een striemende kritiek op mensen die het al te vaak over democratie hebben zonder echt te weten waarover ze spreken. Ik laat hem graag aan het woord.Hij begint met te zeggen wat mensen zoals hij en ik zoals te verwerken krijgen.

  Salvador_Chomsky0001.jpg"In een deftige maatschappij als de onze word je alleen maar belasterd en beledigd. In een vazalstaat van de VS, zoals bijvoorbeeld El Salvador schieten ze je de hersens uit je lijf. Hier trekken ze zich daar geen bal van aan of weten ze het niet eens. In de Sovjet-Unie ging je de gevangenis in of werd je verbannen."

  Liefde en geweldloosheid

  In november 1989 viel de Berlijnse Muur. Kort daarna stortte de Sovjet-Unie in. Dat werd massaal herdacht twintig jaar later. Wat daar over werd geschreven, is zeer accuraat en zeer ontluisterend. Het werd als een grote triomf verkondigd, volgens Vaclav Havel, een van de (toenmalige) helden, een triomf van liefde en geweldloosheid. Liefde en geweldloosheid overwon de Sovjet-Unie die in elkaar stuikte. Dat is de les die we leerden."

  Salvador_berlijn0001.jpg"Er is zelfs een generatie mensen die zich de ‘Niners’ noemen (die van het cijfer ‘negen’). Hun geweten was gevormd in november 1989 en ze waren toegewijd aan liefde en geweldloosheid. Obama was hun leider en zo. Dat is dus wat we hebben geleerd in november 1989 toen de Sovjet-Unie in elkaar zakte."

  Intussen, in El Salvador

  "Wel, één week na de val van de Muur gebeurde er iets anders. Een elitebataljon in El Salvador had net maanden van training achter de rug aan de John F. Kennedy Special Forces School in Fort Bragg (North Carolina). Een paar dagen later werd zelfs een speciale groep van ik denk een twaalftal Special Forces naar El Salvador gestuurd om hun training op te voeren. Dit ging over hét topbataljon van het Salvadoraans leger, de trots van het door de VS beheerde leger van El Salvador."

  "Onmiddellijk daarna vielen ze de universiteit binnen waar ze zes leidinggevende Salvadoraanse intellectuelen, priesters jezuïeten, hun huismeid en haar docher afslachtten. In november 2009 werd daarover in de Spaanse pers een artikel gepubliceerd - je kan er gemakkelijk aan - dat het originele document toont dat het bevel tot deze slachtpartij gaf."

  "Getekend, zoals altijd al vermoed was, maar nooit eerder bewezen, door de opperbevelhebber en topofficieren van het Salvadoraans leger, allemaal zo nauw betrokken bij het Pentagon en de Amerikaanse ambassade dat je amper een straaltje zon tussen beiden kon laten passeren."

  "Dat werd hier uiteraard nergens gepubliceerd of in Engeland of elders. Dat was dus in 1989. Liefde en Salvador_Romero0001.jpggeweldloosheid. Het is niet alleen de moord op de jezuïeten. Die moord sloot tien jaar van monsterlijke wreedheden af. In El Salvador zijn naar schatting 70.000 mensen vermoord, nog eens 100.000 in Guatemala, wie weet hoeveel in Nicaragua. Allemaal georganiseerd in Washington. Massale terroristische oorlog. Tien jaar in El Salvador … religieuze helden genoeg. De jaren tachtig begonnen trouwens met de moord op de aartsbisschop (Romero, foto) tijdens een misviering, door dezelfde personen."

  Rol van de katholieke kerk

  "Dat is dus geen klein bier. Meer nog, dit is een onderschatting. Die heeft te maken met de geschiedenis van de katholieke kerk. Die was in de vroege eeuwen radicaal pacifistisch. Daarom werden christenen vervolgd. In de vierde eeuw kwam daar een complete ommekeer in. De Romeinse keizer Constantijn nam de kerk over en maakte er de kerk van het Romeinse imperium van. Het kruis, dat een symbool van de armen was geweest, werd het symbool van het Romeinse Keizerrijk."

  Tegen de Gruwel van de VS

  Salvador_Johannes XXIII0001.jpg"Van de vierde eeuw tot vandaag is de kerk de kerk van de rijken en de vervolgers. In 1962 veranderde paus Johannes XXIII (de 23ste dus, zie foto) dat. Hij riep Vaticanum II samen, een grote conferentie en adopteerde wat hij noemde ‘de voorkeursoptie voor de armen’. Dat kwam uit de Bijbel. Dat leidde dan tot een beweging, vooral in Latijns-Amerika waar priesters, nonnen, leken en anderen de boodschap gingen brengen aan de arme boeren. Ze poogden hen te doen nadenken over de gruwelijke omstandigheden van het leven over de door de VS gedomineerde tirannieën en probeerden hen te organiseren om daar iets aan te doen."

  Salvador_Kennedy0001.jpgJohn F. Kennedy reageert

  "Wel, de VS wachtte niet lang. De reactie was er onmiddellijk. De katholieke (!) John F. Kennedy (foto)  organiseerde een militaire coup in Brazilië, een van de voornaamste centra (van die bevrijdingstheologie). De coup had plaats net na de moord (op John Kennedy), maar was al door hem en (zijn broer en minister van Justitie) Robert Kennedy in elkaar gestoken. Dat leidde tot de eerste van de neonazistische nationale veiligheidsstaten in Latijns-Amerika. Folteringen, slachtpartijen en zo. Brazilië is een enorm land, de domino’s begonnen te vallen."

  "Land na land viel onder een plaag van repressie die zijn gelijke niet had sinds de conquistadores. Uruguay, Chili, Allende en ten slotte Argentinië, misschien wel de ergste killers van allemaal, de favorieten van (president) Reagan. Dat verspreidde zich naar Centraal-Amerika in de jaren tachtig waar je dan die afzichtelijke terroristische oorlogen had."

  De V.S. hielpen de kerk vernietigen

  "We weten wie daar verantwoordelijk voor zijn, want ze zijn daar trots op. Neem de School of the Americas, waar de Latijns-Amerikaanse killers werden opgeleid. Als je naar hun spreekbeurten kijkt, hun reclameslogans, zijn ze trots over het feit dat het leger van de VS de bevrijdingstheologie heeft helpen vernietigen. Dat wil zeggen, ze hielpen de kerk vernietigen. De kerk van de bijbel. Dat is geen klein bier in de geschiedenis. Dat is veeleer een zeer betekenisvolle periode in de geschiedenis. Dat culmineerde dan in de slachtpartij van november 1989."

  Salvador_Jon Sobrino0001.jpg"Was dat een memorabele gebeurtenis? Wel, kijk en zie hoeveel commentaar daar over is. Ik kan je honderd procent van die commentaar geven."

  Bijna zero.

  "Kijken we hier in Boston waar we nu zijn. Ik weet van een debat daarover in Boston. In Boston College, de jezuïetenuniversiteit, waar ik trouwens zelf één van de sprekers was, maar één van de andere sprekers was Jon Sobrino (foto). Hij was de enige overlevende jezuïet (van die slachtpartij in El Salvador). Hij kwam een lezing geven. Een uitstekende lezing. Hij wees er op dat de moord op de jezuïtische intellectuelen erg genoeg was, maar dat de moord op de huismeid en haar dochter veel erger was, want zij waren – zoals hij dat stelde – de symbolen van de gekruisigde volkeren van de vazalstaten van de VS. Hoeveel commentaar was daarop?"

  Vaclav Havel krijgt staande ovatie

  "Wel, er was een commentaar. Vaclav Havel (foto), de held van Oost-Europa, kwam kort na de moord op zijn jezuïetencollega’s in El Salvador, en gaf een speech voor een gemeenschappelijke zitting van het Congres. Hij kreeg daar een staande ovatie omdat hij de VS de verdediger van de vrijheid noemde. Commentatoren waren euforisch, ook die van links."Salvador_Havel0001.jpg

  "De commentatoren van de Washington Post hadden het over ‘waarom kunnen wij zo geen geweldige intellectuelen hebben die ons zeggen dat wij de verdedigers van de vrijheid zijn’ net nadat ze die andere intellectuelen hadden afgeslacht in El Salvador en alles daarvoor."

  "Anthony Lewis, weet je, daar ergens ‘extreemlinks’ in het deftige kritische spectrum, bralde hoe wij in een romantisch tijdperk leefden en nog meer van dat. OK, komt daar iets van in de geschiedenisboeken? Kan men dat zelfs maar bevatten? Ik heb zelf geprobeerd daar over te praten. Een witte muur. Of woede. Gewoonlijk woede. En reacties, weet je, zo van ‘jij verdedigt wreedheden, jij praat Stalin goed en zo'."

  Meer over Noam Chomsky


 • De Griekse hiv tragedie

  hiv

  De Griekse tragedie is niet enkel te merken aan de aanhoudende demonstraties. De Grieken slikken 35 % méér antidepressiva dan vijf jaar geleden. De zelfmoordcijfers stegen met 40 %. De schuldencrisis heeft ook gevolgen voor de verspreiding van hiv.

  Persagentschap Reuters maakte bekend dat het aantal gedetecteerde gevallen de eerste vijf maanden van 2011 de helft hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werd zelfs voor het eerst een besmetting van moeder op foetus vastgesteld.

  Drugs en prostitutie

  De Griekse gezondheidszorg kreunt de komende periode onder een besparing van 36 %. Het strenge soberheidsbeleid heeft invloed op het sociale vangnet dat ondermeer het testen op seksueel overdraagbare aandoeningen garandeerde. De toegenomen armoede bracht meer druggebruik en prostitutie met zich mee.  Schone naalden, vervangproducten voor heroïne en medicijnen tegen hiv zijn moeilijker te krijgen. In barre tijden is de neiging om drugs in te spuiten groter omdat het effect dan sterker is. Maar spuiten in plaats van snuiven of roken maakt het risico op besmetting met hiv groter.hiv,

  Christianna Rizopoulos werkt voor het Griekse HIV-centrum en ziet de toekomst somber in: "Met deze economische crisis is het onmogelijk te voorspellen wat er nog gaat gebeuren".

  Zeven maand huur

  Ook asielzoekers delen in de klappen. de 50-jarige Josephine uit Mozambique woont in Athene sinds 2005. Ze wacht reeds vier jaar op een beslissing over haar asielaanvraag. Ze is besmet met hiv maar kan haar bijdrage voor het ziekenfonds niet betalen en kreeg daarom de voorbije zes maanden geen medicijnen. "Ik vond vroeger gemakkelijk werk maar vorig jaar lukte dat helemaal niet" zegt ze. Sedert april vond ze sporadisch baantjes als schoonmaakster maar haar financiële toestand is zo problematisch dat ze al zeven maand de huur niet betaald heeft.

  Peperdure klinieken

  Er is ook kritiek op het Griekse drugsbeleid. "In Spanje vind je de afkickcentra op de juiste plaatsen, bij ons is het precies het omgekeerde" zegt Emi Koutsopoulou van Okana, een organisatie die zich met drugsbestrijding bezighoudt. "We hebben verdelingspunten voor methadon en afkickcentra in de peperdure klinieken in de rijke buitenwijken. Dit slaat nergens op. Een druggebruiker komt daar gewoon niet".

 • De Europese islam en homorechten

  moslim

  Steeds meer Brusselse moslims radicaliseren en keren de Belgische samenleving de rug toe. Dat was de teneur van een artikel in Le Soir, op basis van de doctoraatsstudie van de ULB-sociologe Leïla El Bachiri. Een van de zovele 'Pas op voor de islam' berichten die we bijna elke dag te verwerken krijgen. Said Al Nasser van Merhaba zegt daarentegen dat vele moslims het niet nemen als homofoob afgeschilderd te worden. Ook Brussel Deze Week plaatst kanttekeningen.

  Volgens Leïla El Bachiri zouden Brusselse moslimjongeren van de tweede en derde generatie een hernieuwde interesse voor de islam tonen, en in het bijzonder voor nieuwe strekkingen zoals het neosalafisme en de moslimbroederschap.Klopt dat? Brussel Deze Week ging in Molenbeek en Brussel-centrum het gesprek aan met Brusselse moslimjongeren en jeugdwerkers. “De Europese islam krijgt steeds duidelijker vorm.”

  moslimRadicaliseren de moslimjongeren? En wat is de precieze omvang van het fenomeen? Op die vragen moest El Bachiri het antwoord schuldig blijven – cijfers over het aantal aanhangers van de nieuwe strekkingen binnen de islam zijn niet voorhanden. Ook over het feit of dit fenomeen een bedreiging vormt voor de integratie van de jongeren, laat de sociologe zich niet uit. Waar komt dan de conclusie vandaan dat steeds meer Brusselse moslimjongeren hun heil zoeken in een radicale vorm van de islam en de samenleving de rug toekeren, zoals in sommige kranten te lezen was? “Wij willen gewoon onze godsdienst beleven, net als jullie,” zegt de 25-jarige Mohamed. Met zijn masterdiploma en zijn modieuze brilletje beantwoordt hij niet meteen aan het beeld dat velen hebben van een moslimfundamentalist. Toch draagt hij sinds een paar jaar een baard en broeken met korte pijpen, de uiterlijke kenmerken van de neosalafiet. Nochtans voelt Mohamed zich helemaal niet buitengesloten uit de samenleving. Hij werkt en is onlangs met Khadija getrouwd. Het hoogopgeleide koppel, uit liefde jong getrouwd, hoopt nu naar het buitenland te emigreren, waar Khadija wil doctoreren.

  Alle Belgen naar het Paradijs

  De 45-jarige Younès Chikri is verbonden aan de moskee Hamza in Brussel-stad en organiseert er activiteiten voor jongeren. Vorig jaar trok hij met tachtig jongeren naar Mekka. “Wat is er mis mee dat deze jongeren hun godsdienst beter willen leren kennen?” vraagt hij zich af. De moskee Hamza is een van de oudste moskeeën van Brussel en was zelfs al actief vóór de ‘Grote’ Moskee in het Jubelpark. Ze bereikt een heel ruime groep moslims. “Wij proberen een correct beeld van de islam mee te geven, in overeenstemming met de waarden van de Belgische samenleving.” Dat dat geen sinecure is, moet Chikri beamen. “De moskee ontvangt geen enkele vorm van subsidie of steun. Maar waar moeten onze jongeren anders leren dat ze goed moeten studeren, hun verantwoordelijkheid als burgers moeten nemen en een bijdrage leveren aan de samenleving?”

  moslimVerantwoordelijkheid nemen en moslim zijn vormen overigens helemaal geen tegenstelling. Het laatste kan juist helpen om een plaats in de Belgische samenleving te vinden, benadrukt islamleerkracht Fatima Bouchataoui: “Mij heeft de islam geholpen om me te ontplooien en een evenwicht te vinden tussen de Belgische samenleving en de cultuur die ik van huis uit heb meegekregen. Een simpel voorbeeld: stiptheid. Die zit er in de Belgische cultuur ingebakken, maar ook de Koran zegt dat je gemaakte afspraken moet respecteren en dat je op tijd moet komen. En zo zijn er wel meer eigenschappen die in de Koran staan en op de Belgische samenleving van toepassing zijn. Wij moslims zeggen soms lachend dat als de Belgen moslims waren, ze allemaal in het paradijs terechtkwamen.”

  Verbod op voorhuwelijkse seks

  Helaas krijgen moslimjongeren al te vaak het gevoel dat ze voor een keuze gesteld worden. Ze moeten Belg of moslim zijn, terwijl twee culturen hebben juist een verrijking kan zijn. Sommige jongeren reageren op deze schizofrene situatie door zich enkel nog met de islam bezig te houden, vooral als ze geen uitweg meer zien, bijvoorbeeld als ze laaggeschoold zijn en geen werk vinden. Bouchataoui benadrukt dat het hier om een extreem kleine minderheid gaat. Wat wel veel voorkomt, zijn moslimjongeren die proberen terug te keren naar de ‘ware islam’, die – onafhankelijk van wat hun ouders hen overgeleverd hebben – volgens de islamitische regels proberen te leven, zoals het verbod op voorhuwelijkse seks.

  moslimMalika Aberkan (niet op de foto) draagt een hoofddoek en noemt zichzelf een overtuigd feministe. Meertalig, hoogopgeleid, op en top Brusselse én wereldburger, het beantwoordt niet aan het beeld dat de meesten van Brusselse moslima’s hebben. Deze zelfbewuste jonge vrouwen lijden onder de vele vooroordelen, van hun geloofsgenoten én van de Belgen: “Vaak heb ik het gevoel dat ik een strijd ‘op twee fronten’ aan het voeren ben: binnen de moslimgemeenschap – om duidelijk te maken dat zelfbewuste vrouwen hun plaats binnen de islam hebben – en binnen de Belgische samenleving, waar vrouwen met een hoofddoek lang nog altijd niet voor vol aangezien worden.”

  Holebi's en transgenders

  Said Al Nasser is actief in Merhaba, de toonaangevende organisatie wat betreft allochtonen en homoseksualiteit. Hij heeft het moeilijk  met de term Europese islam en Europese moslims: "Ook in Europa heeft wat we 'de Islam' noemen heel veel schakeringen en stromingen. Rondom mezelf en vanuit mijn ervaring met Merhaba, hoor en weet ik dat heel wat moslims een genuanceerd discours hebben over holebi's. Het is voor hen dan ook heel revolterend om geconfronteerd te worden met vooroordelen als zouden het 'de allochtonen' zijn die homofoob zijn. moslimEen houding van het Westen dat ervan uitgaat dat het probleem bij 'de andere' ligt, draagt niet bij tot een interculturele maatschappij waaraan we samen bouwen en waarin iedereen zijn plaats kan hebben. Dit bekent niet dat er geen problemen zijn, maar volgens mij hebben die veeleer te maken met genderverwachting, sexisme en heteroseksisme die aan de basis liggen van homofobie. Hoe dan ook kunnen we ruimte creëren voor meer dialoog binnen de moslim gemeenschap en dat doen we ook."

  Primeur

  In december organiseert hij, samen met een aantal internationale partners en gezaghebbende sprekers, een conferentie onder de naam CALEM 2011 met als thema: Vrouwelijkheid, mannelijkheid, gender- en seksuele diversiteit: islam als een inclusieve cultuur, een spiritualiteit van universele vrede. Said is trots op deze primeur: "De bedoeling is om een uitwisseling te hebben tussen holebi-en transgender moslims, feministische moslims en elke moslims die bereid is om samen de denkoefeningen te maken. moslimWe willen de Islam als een spirituele én emanciperende kracht in de verf zetten. Een Islam die zijn eigen diversiteit wil aanvaarden: een Inclusieve Islam. Daarnaast werken we, samen met andere organisaties van etnisch -culturele minderheden, aan een campagne tegen alle vormen van discriminatie, ongeacht het racisme, islamofobie of homofobie betreft." Op de conferentie kan je ondermeer luisteren naar Imam Muhsinh Hendricks (foto), één van de twee openlijk homoseksuele imams op deze wereld. De andere, Daayiee Abdullah, bezocht vorig jaar ons land.

  Info over de conferentie op de website van Calem, de Confederatie van Europese Moslim LGBTQIA organisaties.