• Mijn jaaroverzicht 2011: Deel 1

  Wat hebben we dit jaar geleerd? Ik heb het voor U opgezocht. Een selectie uit de artikels die ik publiceerde op deze blog.

  JANUARI 2011

  David Kato_rouw002.jpgDavid Kato vermoord
  2011 begon met een overlijden. De Oegandese activist David Kato werd vermoord teruggevonden in zijn woning. WISH-voorzitter Jan Beddeleem had hem eerder geïnterviewd: "We zijn als homobeweging de laatste jaren mondiger en actiever geworden. We kwamen op tegen stigmatisering en voor ons recht op aidsmedicijnen. Mensen die beticht werden onder de huidige sodomiewetten, kwamen terug vrij omdat rechters oordeelden dat er geen bewijsmateriaal was. Dit leidde tot ergernis van sommige religieuze machthebbers. Deze evolutie leidde tot een scherpe tegenreactie met de steun van ultraconservatieve kerken uit Amerika."  Vrijdag 28 januari, daags na het nieuws over de moord werd in Brussel actie gevoerd aan het ministerie van buitenlandse zaken.Demonstration in front of the Ministry of Foreign Affairs in Brussels, Belgium_27jan2011.jpg Een snelle, passende reactie, mogelijk gemaakt door alerte activisten van WISH met de steun van het Regenbooghuis, The Pride, Merhaba, Fedasil's AHHA-project en True Colours Café (samen het collectief "Rainbows United") alsook Çavaria, Omnia, ILGA World, ILGA Europe, Amnesty International en de Parijse organisatie Ardhis.

  Alle artikels over Afrika

  red pepper_uganda-newspaper_jpg.jpgOuten mag niet meer in Oeganda
  Het outen van homoseksuelen onder de kop "Hang hen op" mag niet meer. Dat besliste een rechtbank in Oeganda. De Oegandese tabloid 'Rolling Stone' had in de loop van de oktober 2010 de namen, adressen en foto's van een honderdtal holebi's afgedrukt.  Dit bracht het leven van velen onder hen in gevaar. Niet alleen de privacy werd geschonden. Er werden ook groteske berichten aan gekoppeld zoals "De homogemeenschap wil één miljoen kinderen recruteren tegen 2012".

  Ben je bij_Lotte001.jpgSteeds jonger op zoek naar...
  De Holebifoon en Wel Jong Niet Hetero lanceren hun nieuwe affichecampagne. De slogans "Ben je bij hem, maar denk je aan haar?" en "Ben je bij haar, maar denk je aan hem?" verwijzen naar de twijfel over seksuele identiteit. Het is de zoveelse poging om het onderwerp aan te kaarten in het onderwijs.

  Alle artikels over jongeren.

  Stefano Giuliani001.jpgProces Léonard: Çavaria zegt NJET
  Op de nieujaarsreceptie van Çavaria werden niet alleen de homofobie- en folieprijzen uitgereikt. We vernamen er ook het antwoord van de raad van bestuur van çavaria op de vraag van Jean Marie Demeester om zich als holebitransgenderkoepel burgerlijke partij te stellen in zijn klacht tegen aarstbisschop Léonard. CGKR-voorzitter Jozef De Witte had de trieste eer het nieuws bekend te maken. We zullen de vraag opnieuw stellen op de algemene vergadering van çavaria.  De folie- en Fobieprijs gaan naar Stefano Giuliani en Léonard

  Simon Vandereecken001.jpg"De dag waarop we geen actvisten meer nodig hebben zal prachtig zijn"
  Enkele jongeren nemen het initiatief voor de 'Shame'-betoging tegen het uitblijven van een nieuwe regering. Eén van de organisatoren is de jonge homo Simon Vandereecken.  Zijn kijk op activisme: "Het is fout dat in deze tijd gediscrimineerd worden omwille van wat ze zijn, geloven of wat dan ook. Iemand herleiden tot één aspect van zijn persoonlijkheid en de rest minachten is gewoon stom.  Momenteel moet de mentaliteit verder evolueren. De strijd hiervoor blijft nodig helaas. De dag dat men geen activisten meer nodig zal hebben zal een prachtige dag zijn."

  FEBRUARI 2011

  Egypt20110205.jpgEgypte: Tahrirplein is trefplaats voor homo's
  De opstanden in de Arabische wereld wekken ook de belangstelling van holebi's en transgenders. Zullen ze zich kunnen optrekken aan dit protest om ook hun rechten op de politieke agenda te krijgen? Ik publiceerde een interview met een 22-jarige Eygytische homo. Hij noemt zich "IceQueer".

  Alle artikels over de Arabische Lente

  MAART 2011

  ontwerp_Facebook001.jpgWat heb ik aan çavaria?
  Dat vroegen wij ons af toen op de jaarlijkse algemene vergadering van çavaria 71 procent tegen het voorstel stemde om Jean Marie de Meester te steunen in zijn klacht tegen Mgr. Léonard. Eerder was een artikel over Jean Marie geweigerd door de redactie van Zizo en kwam er ook een njet op de vraag of hij zijn zaak mocht bepleiten bij de beruchte 'Werkgroep Politiek' van çavaria. Intussen was Immanent opgericht. Via stickers, ballonnen en een website wordt verder steun gezocht. Het gebeurt wel meer dat de koepelorganisatie belangrijke initiatieven boycot. In dit artikel ga ik daar dieper op in.

  Thuis_25mrt2011_001a.jpgEen taboe om niet te missen
  Er is veel te doen in de media over de coming-out van Franky in de soap Thuis op één.  Die week zendt Canvas ook 'Silent Stories' uit, een respectvolle docu over twee mannen en twee vrouwen uit Algerije, Senegal, Irak en Guinée die in België en Nederland asiel kregen. Eén van hen is Jean-Louis uit Senegal, activist bij WISH.

  APRIL 2011

  Falko001.jpgFalko zaait paniek bij jonge holebi's
  De jongerenbeweging Wel Jong Niet Hetero krijgt kritiek, omdat ze Falko uit 'Idool' naar voren schuift als rolmodel. Opmerkelijk genoeg komt die kritiek in de eerste plaats van holebi-jongeren zelf. Ik haal een artikel uit 1978 vanonder het stof: "Een flesje nagellak kan heel bedreigend zijn. Een simpel janetje volstaat om de rest van het café het gevoel te geven dat ze verplicht worden zich volgens nieuwe normen te gedragen. Vrijheid, blijheid, maar waarom zit je te provoceren?"

  Meer artikels uit de oude doos.

  Ballon_jaaroverzicht001.jpgLéonard rides again
  Léonard doet een volgende homofobe uitspraak, dit keer op Klara "Als ik Nederlands spreek moet ik de regels van die taal respecteren", aldus Léonard. "Als de liefde zich uitdrukt op seksueel vlak moet zij ook de taal van de seksualiteit respecteren. Die taal is de complementariteit van man en vrouw."

  Alle uitspraken van Léonard

  Pride2011_007.jpgAsiel Helpdesk gelanceerd
  Çavaria en de Holebifoon gaan van start met een helpdesk over asiel, gericht naar professionelen en vrijwilligers die hulp en begeleiding bieden aan mensen die bescherming zoeken tegen vervolging op basis van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Naast de helpdesk is er een website met informatie over het thema.

  MEI 2011

  Jean marie_yves_immanent002.jpgEn daarmee basta!
  Ik publiceer een artikel waarin ik dieper inga op de weigering van çavaria om de klacht tegen Léonard te steunen: "Wie denkt dat er op de bladzijden van Zizo een discussie mogelijk is mag het vergeten. Bijdragen waarin de klacht tegen Léonard verdedigd wordt komen er niet in." Die boycot  werd intussen doorbroken. Door het toedraaien van de subsidiekraan (is dat dan toch voor iets goed?) komt de peperdure papieren versie van Zizo nog maar driemaandelijks uit en op Zizo online verscheen alvast een artikel over de démarche van Jean Marie tegen de cassatierechters die op het Te Deum waren.

  20240_1237361019556_13.jpgArabische lente of strijd tegen racisme?
  Tijdens de jaarlijkse pride loopt een (steeds grotere) groep Afrikanen mee. Dat was ook het geval op 14 mei 2011. Çavaria neemt Omnia onder de arm (een groep die ontstaan is uit asielzoekers) en sponsort een praalwagen: "Çavaria wil, in het kader van de huidige democratiseringsbewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, internationale solidariteit voorop plaatsen."  Goed ingespeeld op de actualiteit maar het geeft toch de indruk dat çavaria hier een vlucht vooruit neemt. Merhaba werkt immers al jarenlang rond het thema van holebi's en transgenders in de migratie en heeft dan ook de kans gekregen daar veel méér expertise rond op te bouwen dan Omnia. Beide groepen hebben een taak maar Merhaba wijst terecht op de politieke en sociaal-economische problemen: "Internationale solidariteit mag evenmin gebruikt worden om de aandacht weg te trekken van het voorschrijdende racisme en de islamofobie in eigen land. Of van de complexe manier waarop discriminaties voor de meesten holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden meervoudig zijn; velen kunnen zich immers niet permitteren om in een sterke LGBT-identiteit te investeren, terwijl ze zich in andere aspecten van hun leven ook niet ten volle kunnen ontplooien omdat ze bv. minder kansen hebben op de arbeidsmarkt of op een degelijke huisvesting."

  Prince Tyler003a.jpgKatholieke scholen weigeren charter over homoseksualiteit
  Er ontstaat een kleine rel als op een studiedag in Antwerpen het joodse schoolnet weigert om een charter tegen homofobie te ondertekenen. Ze krijgen prompt felicitaties van het Vlaams Belang. Maar ook het katholieke schoolnet weigert en dat wordt niet door de media opgepikt.

  Leermiddelen voor het lager onderwijs bevatten vooral mannelijke figuren en heterogezinnen
  Op 25 mei stelden çavaria en de Vlaams Minister van Gelijke Kansen en Onderwijs, Pascal Smet, (op de foto in gesprek met Sven Pichal) de resultaten voor van het Open Boek project. Voor dit project screende çavaria leermiddelen voor het lager onderwijs op het vlak van gender en heteronormativiteit. jaaroverzichtUit de screening bleek dat mannen veel vaker afgebeeld worden dan vrouwen. Mannen nemen actievere poses aan, zijn bijvoorbeeld vaker afgebeeld in een beroepsfunctie. Vrouwen zijn vaker te zien met een kind of baby op de arm. Gezinssituaties zijn zo goed als altijd heteroseksueel.  Naast de mediaheisa rond het homofoob geweld (waarbij hij vooral beloftes deed) is het een van de weinige keren waar onze minister van gelijke kansen in beeld kwam en de indruk gaf ook met holebi- en transgenderbeleid bezig te zijn. Persbericht çavaria

  rainbow_ Auf Usaam001.jpgDe schoonheid van de regenboog
  Ik publiceer regelmatig materiaal van buitenlandse organisaties die opkomen voor holebitransgenderrechten. Deze tekst komt van aan aantal bewegingen uit Noordelijk Afrika: "De waarheid is dat wij jullie zonen, dochters, broers, zusters, vrienden, collega's en buren zijn. Of  onze seksuele oriëntatie u bekend is of niet. Dit betekend niet dat wij niet gebrandmerkt worden door wat er verschijnt in de gedrukte en de audiovisuele media. Zij gebruiken ons als voorwerp van spot, maken ons belachelijk en respecteren ons niet. Het vervormde beeld dat u in gedachten heeft is niet noodzakelijk een juist beeld van onze seksuele identiteit." (Foto: Auf Usaam, Afrikaans LGBT-activist op de herdenkingsplechtigheid voor David Kato)

  JUNI 2011

  Jarno&friends.jpg"Ik heb mezelf beloofd om nooit meer een homo te pesten"
  Een gesprek van Jarno met een Marokkaanse heterojongen die een homovriend had opgevangen: "Hij had veel steun nodig. Hij had al aan zelfmoord gedacht. Ik moest hem troosten en sterk in zijn schoen laten komen. Het is me ook gelukt, hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Maar ik merk wel dat hij soms depressief is en veel ups en downs heeft." (Foto: Jarno, tweede van rechts)

  Naima Charkaoui0001.jpgApplaus voor Naima, fluitconcert tegen geweld
  Op zondag 26 juni komen holebi's en transgenders op straat, ondermeer om hun afkeer te uiten tegen het homofoob geweld dat enkele homo's overkwam. Het vuur werd aan de lont gestoken door Kris Decoodt, vriend van één van de slachtoffers. Op de slotmanifestatie van de Antwerp Pride neemt Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord: "Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging."  Hartverwarmende en broodnodige solidariteit. Het homofobe geweld zette de zenuwen immers opnieuw op scherp en werd begeleid met kreten als 'Islam en homorechten zullen nooit compatibel zijn'.  De bereidheid van de grote tenoren van çavaria om die solidariteit verder te ontwikkelen zit helaas nog steeds onder het vriespunt. Toen ik aan Sven Pichal van het Roze Huis (dat het voorbije jaar werd omgedoopt tot 'Het Roze Huis –çavaria Antwerpen vzw.') vroeg of iets gelijkaardigs zou doen in geval er een vergelijkbaar incident zou plaatsvinden waarbij een allochtoon het slachtoffer was (zoals de moord op  islamleraar Mohamed Achrak in 2002) antwoordde hij afgemeten: "Misschien".

  Bekijk Deel 2

 • Çavaria nomineert voor Folie- en Fobieprijs 2011

  Çavaria reikt de Folie- en Fobieprijs ieder jaar uit aan wie zich verdienstelijk maakte in de emancipatiestrijd voor holebi's en transgenders enerzijds, en aan wie deze emancipatie tegenwerkte anderzijds. Çavaria stuurde vorige week de shortlist naar de pers. Uitreiking is op 15 januari.

  Het is raar met de jaarlijkse prijzen. Het ene jaar hoor je dat ze beter zouden worden opgeborgen 'omdat er betere manieren zijn om iets onder de aandacht te brengen' en het andere jaar lopen ze als een trein. Ligt het aan de promotie? Dit jaar kon je op de website van çavaria alvast invullen wie jij de grootste homofoob en de grootste homofiel van het jaar vindt. Ik vind het nog altijd een interessante oefening. Je kan mijn voorkeuren lezen op facebookprijzen2011_Ali Salmi0001.jpg

  Folieprijs

  Çavaria: KV Mechelen, Racing Mechelen en de dienst Diversiteit van stad Mechelen pakten uit met de campagne 'Homofobie? Geen bal aan!' Beide voetbalploegen tooiden zich naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie (17 mei) in roze shirts. Ook het stadhuis werd in het roze gestopt. Hiermee maakten de stad Mechelen en beide voetbalploegen een duidelijk statement tegen homofobie in de sport. Er komt ook een vervolg op deze campagne. Mijn commentaar: Dit zou mooi zijn, zeker omdat je dan Ali Salmi, de schepen die het allemaal heeft georganiseerd, op het podium kunt roepen. Eindelijk een moslim die op een positieve manier aandacht krijgt van de beweging en een duidelijk statement tegen de islamofobie in de holebitransgenderbeweging.

  prijzen2011_hiv.jpgÇavaria: Liesbeth, Helen, Frankie, Thierry en Kenny uit het één-programma Hiv+ , stelden het moedige en belangrijke gebaar om een inkijk te geven in hun leven met hiv. Op die manier maakten ze hiv bespreekbaar en wilden ze tonen dat leven met hiv mogelijk is, ook al is de maatschappij soms hard voor seropositieve mensen. Mijn commentaar: Dat TV-programma was in 2011 een van de weinige constructieve bijdragen aan het hiv-debat.  Er was ook de bijeenkomst van çavaria op 26 november waar Yves Aerts op het einde verklaarde: "'Het stopt hier niet, het begint nog maar." Het zal nodig zijn want de beleidsmakers vinden het blijkbaar helemaal niet zo erg dat de epidemie in dit land beperkt blijft tot homomannen. Naar schatting leeft één op twintig homomannen reeds met hiv. Aan het huidig ritme zijn dat er weldra één op vijftien. Frankie Devuyst van de HIV VERENIGING BELGIË op mijn facebook: "Ik hoop dat we op 1 december 2012 niet opnieuw allemaal samen collectief verwonderd zullen zijn over de stijgende infecties. De aanpak van hiv & aids in België duurt vééél langer dan een regeringsvorming en we weten allemaal hoe lang deze heeft geduurd."
  Foto: enkele deelnemers aan het programma op de boekenbeurs bij de voorstelling van het boek.

  prijzen2011_Robert Biedron Ania Grodzka .jpgÇavaria: Robert Biedron en Ania Grodzka zijn een holebi- en een transactivist, op 9 oktober 2011 verkozen in het Poolse parlement. Dit is een hoopgevend signaal voor dit strenge  rooms-katholieke land, dat de laatste jaren een sterke vooruitgang heeft gekend maar nog steeds de traditie en reputatie heeft niet homo- of transvriendelijk te zijn. Mijn commentaar: Een kletterende overwinning. Oost-Europa blijft met de vele problemen in Afrika misschien een beetje onderbelicht op homogebied maar dit is een opsteker.

  Fobieprijs

  prijzen2011_Winterland.jpgÇavaria: De plegers van homo- en transfoob geweld in 2011. Het afgelopen jaar deden zich enkele voorvallen van geweld tegen holebi's voor in ons land. Een doordachte aanpak dringt zich op. Mijn commentaar: U zegt daar zoiets, een doordachte aanpak.  Als het homofoob geweld door daders op straat gepleegd wordt staat iedereen op de achterse poten. Dat was, op facebook althans, ook het geval toen een Lommels homokoppel hard werd aangepakt op de plaatsellijke winterkermis in Hasselt. Er was bijna een kus-actie als protest daartegen maar het management van Winterland wist van aanpakken: ze gingen meteen in de tegenaanval en beschuldigden het koppel ervan de agressie te hebben uitgelokt en zich te hebben misdragen.  De beweging liet zich gewillig in de war brengen en van ondersteuning van het koppel was nauwelijks sprake.  Als mannen in stropdas of in uniform via advocaten en persberichten de slachtoffers tegenspreken zijn we blijkbaar veel minder geneigd om het voor hen op te nemen. Het zal je maar overkomen: eerst slachtoffer van geweld en daarna van het wantrouwen van de organisaties die er zo prat op gaan voor jou op te komen.

  prijzen2011_Dorine Chamon.jpgÇavaria: Dorine Chamon, Vlaams Adoptieambtenaar (Vlaamse Autoriteit inzake Adoptie). In 2006 werd adoptie in de Belgische wet opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In 2011 is het nog steeds onmogelijk voor een holebikoppel om een buitenlands kind te adopteren. Vlaanderen werkt immers enkel samen met herkomstlanden die weigeren om kinderen bij holebiparen te plaatsen. Mevr. Chamon speelt een sleutelrol in het adoptiebeleid maar blijft weigerachtig staan tegenover de vraag om samenwerking aan te gaan met landen die wel open staan voor adoptie door holebi's. Die zijn er wel degelijk, bv. in de Verenigde Staten. Ook holebikoppels die voor  zelfstandige adoptie kiezen, vangen bot. Mijn commentaar: een dossier dat al jaren aansleept. Sedert de Staten-Generaal voor Adoptie van eind 2009 is er blijkbaar nog niet veel veranderd.

  prijzen2011_Jan Roegiers.jpgÇavaria: de Wetgevende Raad van St. Petersburg heeft een wetsvoorstel gemaakt dat alle "publieke uitingen en acties die bedoeld zijn om pederastie, lesbianisme, biseksualiteit en transgenderisme onder jongeren te promoten", te verbieden. Als dit wet wordt, zal iedere uiting van homoseksualiteit strafbaar worden en zullen verenigingen van seksuele minderheden verboden zijn. Dit zou een schending zijn van de aanbevelingen van de  Raad van Europa over holebi- en transrechten, die in 2010 ook door Rusland werden ondertekend. Mijn commentaar: de zoveelste homofobe wet die het succes in Polen relativeert. Vlaams parlementslid Jan Roegiers trekt het zich alvast ook aan.

  De Winnaars

  De prijzen werden uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie van çavaria op 15 januari. De Folieprijs ging naar KV Mechelen, Racing Mechelen en de dienst Diversiteit van stad Mechelen. De Fobieprijs naar De plegers van homo- en transfoob geweld in 2011.

 • Fouad, Filip, Alexandra en Léonard samen onder de kerstboom

  Islamdebat001.jpgDe clowns van Sharia4Belgium zijn de laatste tijd zeer actief. Onlangs nog ontvouwden ze hun plannen om het Atomium te ontmantelen en vandaag was het weer prijs. In een interview kreeg Elio Di Rupo er van langs.

  Ik besteed niet graag aandacht aan Sharia4Belgium omdat ze een karikatuur van de islam zijn.  Het soort beelden waar het Vlaams Belang zo graag mee werkt. De truuk is: maakt van iemand een karikatuur en val die daarna aan. Succes verzekerd. Moest Sharia4Belgium niet bestaan Filiip Dewinter had ze zelf uitgevonden. De media spelen uiteraard het spelletje mee want slecht nieuws over moslims doet altijd verkopen. Waarom U dit nu wel zit te lezen? Omdat het mij al eerder opviel dat Sharia4Belgium en het Vlaams Belang eigenlijk hetzelfde zeggen over homoseksualiteit. En dat maakt het dan weer interessant.

  We zijn zondaars

  Zondaars0001.jpgSharia4Belgium is van alle markten thuis. Na het verstoren van een debatavond met de Canadese schrijfster en  Irshad Manji in Amsterdam (waarop scherp werd gereageerd door Nederlandse moslims)  doken ze op in het Nederlandse programma Grenswetenschap.  Op de vraag aan Fouad Belkacem, (alias Abu Imran) wat hij van homoseksualiteit vindt was zijn antwoord: "Ik vind dat een perversiteit". Hij gelooft niet dat je zo geboren wordt, het komt door "influisteringen van de duivel".  Hiermee zal Mgr. Léonard alvast akkoord gaan en ook dit zal hem als muziek in de oren klinken: "Een moslim kan gevoel hebben voor een persoon van hetzelfde geslacht. Hij kan een homofiele daad doen en dat maakt hem tot een enorme zondaar, waarvoor hij zal moeten boeten. Maar dat maakt van hem geen ongelovige" Of zoals de kerkelijke leer het voorschrijft: je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Misschien moet Léonard hem maar eens uitleggen wat immanente rechtvaardigheid is.

  Het privéleven van de perverseling

  Maar ik ging het over de link met het Vlaams Belang hebben. Fouad Belkacem heeft geen probleem zolang homoseksualiteit maar niet 'gepromoot' wordt. En dan begint hij over "de ziekelijke maatschappij die Gay Parades toelaat en die homofilie promoot. Iedereen die iets zegt over homofilie wordt onmiddellijk gebombardeerd in een rechtszaak etcetera." Hier bedoelt Belkacem allicht de klacht van Jean Marie De Meester tegen hem. Elio wuift0003.jpgBelkacem: "Neem bijvoordeeld het bericht in de pers van vorige week: 'Eerste homo-eerste minister ter wereld is Elio Di Rupo' Wat heeft dat te maken met zijn positie van eerste minister?  Het Westen zegt toch dat dit een persoonlijke zaak is en dat de mensen daar niets mee te maken hebben? Ze hebben 541 dagen nodig om een regering te vormen, er is economische crisis en een torenhoge criminaliteit en jij gaat me vertellen wat die perverseling doet in zijn privéleven?" Zijn remedie: "Toon berouw en keer terug naar de natuurlijke aanleg van een mens: een man en een vrouw".

  Neen dus. Wij hebben niets tegen holebi's

  alexandracolen_a.jpgMisschien moeten Fouad Belkacem en Filip Dewinter hun standpunten maar eens naast elkaar leggen. Ze spreken met dezelfde woorden: perversies, privéleven, er niet mee te koop lopen... Dewinter kan Alexandra Colen meebrengen.  Over de jaarlijkse pride gaat ze evenver als Belkacem, die homoseksualiteit en 'pedofilie' ook al op één lijn zette: "De commissie Adriaenssens bevestigt dat 90% van de slachtoffers van de pedofielen jongens zijn. Dit bewijst dat kardinaal Tarcisio Bertone gelijk heeft als hij stelt dat de pedofilie vooral te maken heeft met homoseksualiteit. De oorzaak van het pedofilie-schandaal in de kerk ligt bij de 'alles kan, alles mag'-mentaliteit in de samenleving. De Gay Pride Parade dit weekend in Brussel, met zijn jaarlijkse exhibitionistische uitspattingen, is een symptoom van dezelfde uitwassen." (Facebook) Op de VB-website staat een pagina waarin het VB ons verzekert niets tegen holebi's te hebben: “Tenslotte wijzen we erop dat het Vlaams Blok heel wat ‘andersgeaarde’ leden telt, en trouwens ook enkele homoseksuele mandatarissen. Zij voelen zich best thuis binnen onze partij maar lopen er niet mee te koop. En vooral, zij werden verkozen niet omwille van hun geaardheid, maar voor hun politieke standpunten, hun inzet en andere kwaliteiten”  Laat Di Rupo daar maar een voorbeeld aan nemen.  “Wij moeten de mensen niet vervolgen omdat ze zo zijn. Homofilie mag gedoogd worden, maar mag niet voorgesteld worden als normaal.” zei Roeland Raes ooit in Humo.

  Politiek niet correct

  moslim,vlaams belang,leonardEn dan is er de quote van Dewinter in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van Wereld Aids Dag vorig jaar: "De beste preventie bestaat er niet in condooms uit te delen maar in duurzame en heteroseksuele relaties. Ik weet dat het politiek niet correct is om dat te zeggen maar ik doe het toch omdat ik meen dat men het licht van de zon terzake niet kan ontkennen. De echte alternatieven liggen niet alleen in condoomgebruik maar ook durven pleiten voor het herstellen van het huwelijk als instiuut, voor het durven pleiten voor duurzame relaties tussen man en vrouw"

  3 man en een apekop

  Het kan een boeiend kerstfeestje worden met deze dame en heren. Bij het online zetten van dit artikel liet ik het nalezen door een vriend van mij. Zijn commentaar: "Je zet ze misschien teveel op dezelfde hoogte. Die Shariamannen stellen niks voor. Das gewoon 3 man en een apekop. Léonard en het VB hebben werkelijke macht. Zeer veel zelfs. Zeker de kerk. Maar inhoudelijk tappen ze inderdaad uit hetzelfde vaatje."

  Sharia4Belgium op Grenswetenschap.nl (vanaf 40m42s hebben ze het over homoseksualiteit)

  Aanrader: Gematigden zijn nutteloos


 • Een homobar binnengaan blijft beangstigend

  CASABLANCA 20 AOÛT2011_003a.jpg

  Manifestatie voor democratisering in de Marokkaanse stad Casablanca. "Je ziet veel holebi-organisaties postvatten en mee druk zetten: iedereen moet nu vrij zijn."

  Vandaag en afgelopen weekend kon je naar CALEM, de internationale conferentie over holebitransgenders en islam.  Ook Radio 1 (Joos)  trok naar de conferentie en zond deze voormiddag het verhaal uit van Mo, homo en moslim.

  moslimMo (foto) las in de Koopjeskrant: 'Man zoekt man'.  Tiens, dat bestaat ook. Als een heel goeie leerling schreef hij eerst zijn brief in het klad, scheurde hem zeer goed in stukjes en legde hem onderaan de papiermand. Zijn moeder vond het kladwerk, plakte alle stukjes aan mekaar en las  de brief.  Mo: "Dat was een schok voor haar. Het moest verborgen worden voor de hele familie. Toch lichtte ze enkele nonkels in met de noodkreet: 'Help mij, mijn zoon is oncontroleerbaar, hij moet terug hetero worden'.  Omdat zij jonger waren dan mijn moeder hebben ze haar gezegd: 'Dat zal niet meer veranderen."

  Af en toe in het ziekenhuis

  Mo vond zijn gevoelens voor mannen eigenlijk maar vies: "Het kan niet en dat staat ook in de koran en het wordt je zo aangeleerd. In het middelbaar onderwijs begon ik dan meisjes te kussen en dan merk je: dat is toch eigenlijk mijn ding niet.  Er was ook een jongen - ik denk dat we allebei 14 of 15 waren - met wie ik de eerste kus uitwisselde en waaw, dat was beter! Toen is de bal aan het rollen gegaan.  Na mijn coming out in een homoblad heb ik slaag gekregen. Mijn foto stond op de cover en iedereen herkende mij. Af en toe belandde ik in het ziekenhuis."

  Ik steel nietmoslim

  Als Marokkaan die homo is moet je jezelf bewijzen tegenover iedereen. Mo: "Aan de moslimgemeenschap moet je bewijzen dat je een man blijft, aan de westerse wereld moet je bewijzen dat je geïntegreerd bent. Ik heb in mijn leven al enkele jongens leren kennen en dan hoor ik bijvoorbeeld: 'Ik kan met u niet thuis komen, mijn ouders zullen dat nooit accepteren.' Dan denk ik: wie moet zich nu bewijzen, jij of ik?  Als ik een homobar binnenga is dat altijd een beetje beangstigend. Dat is al 15 jaar zo en het wordt zelfs erger. Ik merk dat het kleine holebiwereldje ook vrij racistisch is. Je krijgt een stempel nog voor ze jou kennen. Er is echt wel een schrik voor moslims en ik moet mij elke keer bewijzen: 'Ik hoor daar niet bij, ik doe dat niet, ik steel niet, ik ben echt wel homo...' Het is soms enorm frustrerend dat mensen mij niet geloven".

  Homoseksualiteit in de islam

  Mo: "Je hebt verschillende strekkingen: het is ofwel verboden, stilzwijgend toegelaten of soms mag het zelfs. Door de koran wordt het verboden. Bij mijn weten is dat ook in de bijbel en de tora het geval. De paus veroordeelt het in 2011 nog altijd. Wat verwacht je dan van moslims? Dat ze dat nu al gaan aanvaarden? De islam is een veel jongere godsdienst. In Marokko staan er nog altijd gevangenisstraffen op.  De verhalen over Iran, waar men nog wordt opgehangen, zullen waarschijnlijk wel kloppen maar ik ben er van onvertuigd dat dit gaat veranderen. Zeker met de opstanden die daar nu beginnen. Je ziet veel holebi-organisaties postvatten en mee druk zetten: iedereen moet nu vrij zijn. Het enige wat we nu moeten doen is wachten op die evolutie in onze eigen cultuur. Het heeft hier in België ook moeten groeien. De conferentie die nu plaats heeft is een eerste stap naar een nieuwe mogelijkheid om te evolueren. Het feit dat hier mensen zijn die homo zijn is voor mij nieuw. Ik had nog nooit een immam horen zeggen dat hij homo is."

  Joos0001.jpgBeluister het verhaal van Mo

 • Zo kennen we het Vlaams Belang weer...

  vlaams belang,jongerenDe zelfmoord van 19-jarige Waldo Van Raemdonck zorgde voor heel wat vragen. Een week na zijn verdwijning kwam het bericht dat de student uit Jabbeke zichzelf voor een trein had geworpen in Oostenrijk. Vrienden en familie tasten in het duister over de reden. Voor Nico Creces van het Vlaams Belang is het nochtans simpel.

  “Ach... de zwakkeren moeten er tussen uit”, was zijn reactie op Facebook “t Was niet zo bedoeld, het ging om zwarte humor. Ik heb mijn verontschuldigingen al aangeboden en meer wil ik er niet over kwijt”, reageert Creces een dag later. De voorzitter van Vlaams Belang Aarschot had zich duidelijk iets te enthousiast uitgelaten.  Zo'n 'slip of the tongue'  is echter altijd interessant omdat Vlaams Belangers op die manier een tipje van de sluiter oplichten over de manier waarop ze de maatschappij écht zien. De Nazi-ideologie van VB-oprichter Karel Dillen leeft duidelijk nog verder bij de jongere generaties van het VB. vlaams belang,jongerenMeestal krijg je een beschaafd en gepolijst discours. Het Vlaams Belang blijft de partij die een moderne versie van het nazisme beoogt. Zijn uitspraak doet denken aan de politiek van de nazi's. Zij brachten  mensen met een mentale handicap (die ze als 'zwakkeren' beschouwden) systematisch om  in 'psychiatrische klinieken'.  De houding tegenover holebi's en transgenders is fundamenteel ook nog altijd dezelfde als in de tijd van Hitler: ook zij moesten er toen 'tussen uit'. We weten nu dus ook hoe Creces staat tegenover de zelfmoordcijfers bij holebi's en transgenders, die merkelijk hoger liggen dan bij de rest van de bevolking.

  Spuwbakken

  Creces was niet aan zijn proefstuk. In 2007 verlieten een 20-tal Vlaams-Brabantse provincieraadsleden van diverse partijen de raadszaal uit protest tegen een ander pareltje van Vlaams Belang-retoriek. In zijn commentaar op het beleidsplan van de deputatie suggereerde hij onder meer spuwbakken te subsidiëren "om het onderrochelen door minderheidsgroepen van sporthallen te voorkomen".Uiteraard had iedereen ook deze uitspraak verkeerd begrepen.

  Intussen... in het parlementvlaams belang,jongeren

  Je zal Vlaams Belangvoorzitter Bruno Valkeniers en Gerolf Annemans niet zo snel op dergelijke hatelijkheden betrappen. Maar toen ze deze week zaten te luisteren naar  de regeringsverklaring van Elio Di Rupo in de Kamer zag je aan hun smoel hoe moeilijk ze het hebben: voor hen stond een Waalse homoseksuele Belg. En dan ook nog een migrant. Filip Dewinter bakte het onlangs wel weer bruin. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement op 16 november 2011  zei hij in het debat over het Vlaamse actieplan voor 2012 rond Midden- en Oost-Europese migranten in Vlaanderen: "Minister, in de ogen van de bevolking, dat weet u zeer goed, staat Roma voor de R van rovers, de O van overlastjunkies, de M van messentrekkers en de A van agressievelingen." Toevallig werden zigeuners ook door de nazi's opgepakt en in concentratiekampen opgesloten.

  Linkse kritiek op Di Rupo blijft nodig

  Ik ben geen onvoorwaardelijke fan van Di Rupo. Ik vind dat zijn regering een zeer onevenwichtig beleid voert, waarbij de werkende mensen getroffen worden en de rijken, speculanten en bezitters van grote vermogens grotendeels buiten schot blijven. Daarom ben ik ook gaan betogen met de vakbonden. Kritiek op Di Rupo moet vertrekken vanuit de situatie van de gewone mensen, niet vanuit het nationalisme van een partij die jongeren en allochtonen als uitschot en 'te verwijderen' beschouwt.

 • Elio, comme il est beau...

   

  actie,elio di rupo,cavaria,brussel

  Het voelde aan als een vuurproef. Voor het eerst sedert jaren naar een vakbondsbetoging met een duidelijk signaal vanuit de holebi- en transgenderbeweging. Elio Di Rupo, onze eerste openlijk homseksuele premier, zet heel wat holebi's en transgenders een pad in de korf nog voor hij de eed heeft afgelegd. 'Elio, this is not gay' zal de rest van de dag mijn boodschap zijn.


  Zenuwen. Ik heb 5 bordjes gemaakt en ik weet niet of ik ze allemaal kwijt kan. Ruben, die van bij Turnhout moet komen, stuurt een sms dat hij het niet haalt omdat de bussen staken. Onderweg naar het station - de bordjes in een zak van de  Lidl -  bedenk ik dat het verdorie niet simpel is om activist te zijn. Veel tijd voor zelfbeklag heb ik niet. In Antwerpen Centraal stijgt mijn vertrouwen. Zowel de perrons als de aankomsthall zijn gevuld met rode, blauwe en groene mensen. Ik praat met Pascal De Bel, de vakbondssecretaris met wie ik mijn actie vooraf heb doorgesproken. Hij heeft het druk met het wegwijs maken van zijn mensen.

  Bijna op VTM...

  actie,elio di rupo,cavaria,brusselIk zie een cameraploeg en dat doet de adrenaline stromen.  Ik geef de journaliste een sticker. Ik heb op de valreep nog stickers laten maken om mensen iets te kunnen geven met de slogan erop. Het zijn prutsdingen. Een goeie sticker heeft een drager die je gemakkelijk in twee kunt plooien en zo de sticker losmaken. Deze exemplaren zijn gemaakt in een copycenter en je moet er lang aan peuteren om ze los te krijgen. Ik zie dat de journaliste de sticker bekijkt. Plots richt de camera zich op mij: "U komt met een speciale boodschap zie ik?" Ik leg kort de actie uit. Ik hoor van vakbondsmensen dat het een VTM-ploeg is. Een vakbondsman zegt dat ik het goed gedaan heb. Helaas haal ik het VTM-nieuws niet. Maar we worden wel vermeld op CNN! Dat is ook voor het eerst in mijn carrière als media-janet. Met die engelse slogan had ik er stiekum wel op gehoopt.  In het VRT-journaal komen we helemaal op het einde van de reportage eventjes in beeld.
  actie,elio di rupo,cavaria,brussel
  Ik stap op de trein met Pascal en Mo, een Belgische-Marokkaanse gast die ik nog ken vanuit de RAF-tijd. Ik hoor Pascal met andere vakbondsmensen praten over lijsten en kandidaten. De syndicale verkiezingen komen eraan. Er hangt veel vanaf. Een goeie vakbondsdelegee is goud waard. Catherine (foto) laat via SMS weten dat ze onderweg is naar Brussel. Hopelijk vinden we elkaar in de massa.

  Mo en ik stappen Brussel binnen met elk een bordje in de hand. Ze trekken onmiddellijk aandacht. Mo, die eigenlijk niet uit de kast is, zal na een halfuurtje het bordje komen teruggeven: "Ik word langs alle kanten gefotografeerd" klaagt hij. Ik snap het. Dit is niet echt een actie voor iemand die problemen heeft met coming-out. Ik doe nog een fotosessie met Pascal en Mo, die het bordje voor zijn gezicht houdt.

  actie,elio di rupo,cavaria,brussel"De jongeren een toekomst geven"

  Brussel is één grote zee van groen-blauw-rood. Geweldig! Pascal is intussen verdwenen richting podium. Op een gigantisch scherm spreekt Rudy De Leeuw:"Het ABVV zegt dat het behoud van de koopkracht - en de index is daar een onderdeel van – van levensbelang is voor het behoud van de consumptie en de werkgelegenheid. Maar we moeten ook verder kijken: investeren in de economie; openbare controle invoeren op de banken en hen opnieuw ten dienste stellen van de reële economie en van de burgers; de werkgelegenheid aanzwengelen; de sociale bescherming verbeteren; de hulp aan personen en de openbare dienstverlening beter uitbouwen; de jongeren een toekomst geven. Alleen zo zullen we uit de crisis geraken en zal de financiering van onze pensioenen op lange termijn gewaarborgd zijn en blijven."

  Elio-imitator

  Plots zie ik Catherine. We zullen vanaf dan maatjes zijn in de betoging. We genieten van de aandacht. In elke betoging zijn er van die bordjes die iedereen gezien heeft en ik denk dat we er vandaag eentje vasthebben. We hebben een hit gescoord.  Jammer dat we met zo weinig zijn. Geen homofobe reacties.actie,elio di rupo,cavaria,brussel Eén demonstrant reageert op ons bordje en roept "Elio, comme il est beau....". Het klinkt cynisch maar ik kan niet inschatten of dat is omwille van zijn homo zijn of zijn ijdelheid. Er loopt wel een grappige Elio-imitator in de betoging die iets wreeds doet met kippen.  Een groene vakbondsman spreekt mij aan: "Ik begrijp niet waarom Elio in Vlaanderen zo populair is. Ik woon in Mons (de thuisbasis van Di Rupo). Als je daar niet de juiste partijkaart hebt mag je het wel vergeten. En die moet het land regeren?" Ik beloof hem het plaatje te corrigeren. 

  Oordopjes

  actie,elio di rupo,cavaria,brusselEnkele vrouwen delen in plastic verpakte gele kegeltjes uit. Ik denk eerst dat het snoep is, maar het zijn... oordopjes. Een vakbondsbetoging zonder rook- en vooral luid knallende bommetjes is niet meer denkbaar. Mannen blijven kinderen en amuseren zich te pletter,  de vrouwen zorgen voor het verzachten van het leed aan de  trommelvliezen.

  actie,elio di rupo,cavaria,brusselArmoede in Brussel

  Barend Claessens van de ACV-jongeren Brussel legt uit aan De Wereld Morgen waarom hij hier is: "Brussel heeft 40 procent jonge werklozen. Het is niet dat die mensen geen werk willen of lui zijn, maar ze vinden gewoon geen werk. Nu zeggen dat ze ook geen wachtuitkering krijgen is er gewoon voor zorgen dat die jongeren nog langer zonder 1 euro inkomen zitten. Dat is echt wel een probleem, zeker voor een grootstad als Brussel." Iemand fotografeert mij op het Fontainasplein. Dit plein was eventjes wereldberoemd toen Di Rupo daar zogenaamd zijn 'minderjarigen' zou opgepikt hebben. Nu is deze buurt berucht voor een ander fenomeen: het homofoob geweld. Vlakbij ligt het homocafé Fontainas waar het agressieve optreden van twee (autochtone) homofobe mannen tot een steekpartij leidde. Outrage!, de groep die deze problematiek opvolgt, had hier vandaag ook moeten zijn. Meedoen aan de slettenmars was een goed idee, maar homofoob geweld is niet te herleiden tot heteroseksisme alleen. Hoe groter de armoede, hoe groter de kans op gewelddadige uitbarstingen. Deze week las ik nog dat de in België levende immigranten tot de armsten van de bevolking behoren. En dat zal met de regering Di Rupo niet veranderen.

  Çavaria mag iets kritischer zijn

  Ik wissel onderweg propagandamateriaal uit met Stefan Colaes van Groen! Op de gemeenschappelijke flyer van Groen! en Ecolo staat ondermeer: "De elkaar opvolgende economische en sociale crisissen tonen aan dat de traditionele antwoorden van de klassieke partijen niet meer werken." Stof tot nadenken voor çavaria?  Ze zouden er in elk geval rekening mee kunnen houden dat een flink deel van hun achterban getroffen wordt door Di Rupo en zijn regering. De begroting treft niet alleen de pas afgestudeerden en de gepensioneerden in spe, ook het modaal gezin zal jaarlijks 550 euro extra ophoesten. In een persbericht hem kritiekloos tot een halve popster verheffen was er echt wel over. Het premierschap van Di Rupo heeft weinig met de emancipatie van holebitransgenders te maken. De ervaringen met Pascal Smet zouden de ogen moeten openen: ofwel staat de minister ten dienste van de beweging, ofwel werkt de beweging voor de minister. Bij Smet gaat het alvast de kant op van optie 2. Een ander evenwicht zoeken met Di Rupo is nu de grote uitdaging.

  Tevreden?

  actie,elio di rupo,cavaria,brusselVanuit een snackbar in het station Brussel Zuid (U ziet op de foto vooral de Brusselse flikken)  zien we de betogers afzakken richting treinen. Het broodje met ham smaakt. We zijn allebei tevreden. Jammer dat we met zo weinig waren, maar we hebben toch maar het verschil gemaakt. Vuurproef doorstaan. Volgende keer ga je toch ook mee?

  Met dank aan Ivo Thoelen, Daniel Verhoeven, Eric Fels  en De Wereld Morgen voor de foto's.

  Bedankt ook aan Pascal, Mo, Catherine en de anderen (die ik helaas niet ben tegengekomen in die massa van 80.000)  voor hun aanwezigheid en aan alle facebookvrienden die dit initiatief mee bekendheid hebben gegeven.

  Lees ook: Wat heb ik aan Di Rupo? en 'Homofobie' in regeerakkoord

 • Wat heb ik aan Di Rupo?

  Di Rupo0001.jpgWe beleven historische momenten. Zo zal maandag voor het eerst een openlijk homoseksuele premier in dit land de eed afleggen. Voor u in katzwijm valt:  Morgen trekt een (hopelijk) massale betoging door de straten van Brussel tegen... het regeerprogramma dat door die premier is geschreven. En ook daar zullen openlijke holebi's en transgenders zijn.

  Di Rupo heeft zijn deel van de seksuele repressie wel gehad. Zijn politieke carrière was ei zo na afgelopen in november 1996. Toen raasde de Dutroux-hysterie door het land.  Di Rupo (vicepremier en minister van Economie en Telecommunicatiein de regering Dehaene)  kreeg een artikel in De Standaard onder de neus geduwd over een klacht van een minderjarige jongeman die een seksuele relatie met hem zou hebben gehad. Dit had niet alleen zijn effect op Di Rupo zelf. Ik herinner mij nog dat Dimitri Vanderhaeghen, toen woordvoerder van WJNH, iets zei in de trant van: "Nu hebben zo ons allemaal". Barre tijden. Maar de beschuldigingen konden niet hard gemaakt worden. Het in homokringen publiek geheim dat hij homoseksueel was bleef hangen.  Di Rupo, in De Standaard van 30 november 2011: "Op maandagochtend kwam ik aan op het PS-hoofdkwartier. Een meute Belgische en buitenlandse journalisten en cameramensen stond me op te wachten. Kathryn Brahy, toen nog journaliste bij RTL, riep naar me: 'Naar het schijnt bent u homoseksueel!' Ik heb me omgedraaid en geantwoord: 'Ja. Et alors?',brochure0001.jpg Dat moment vergeet ik nooit meer. Enkele seconden eerder verdrongen de journalisten zich nog rond mij, na dat antwoord viel alles en iedereen stil."

  Di Rupo is geout

  Het linkse Roze Aktiefront (RAF) had zo zijn eigen visie op de affaire: "Als er binnen de meerderheidspartijen een stroming is om Di Rupo te verdedigen heeft dat nauwelijk met respect voor zijn homoseksualiteit te maken. Di Rupo is een van de machtigste mannen van dit land, vertrouweling van Dehaene. De regering kan het zich permitteren dit soort homo's te verdedigen. Di Rupo heeft nooit zijn coming-out voor het grote publiek gedaan en heeft de eisen van de beweging nooit gesteund, zelfs niet op belangrijke momenten zoals toen het Vlaams Blok campagne voerde om het wetsvoorstel Willems-Landuyt te torpederen". (Raf-nieuwsbrief, november 1996). Di Rupo is geout in de letterlijke zin van het woord. Men heeft het in zijn plaats gedaan.

  Van vermeende pedo tot premier

  Morgen krijgt Di Rupo dus het protest van de vakbonden te verwerken. Met reden. De coalitie die op de been gebracht wordt zal de richtlijnen van Europa uitvoeren: drastische besparingen, waarvan het grootste gedeelte door arbeiders en bedienden zal gedragen worden. Gaan we naar Griekse toestanden? De toekomst zal het uitwijzen. In elk geval vond ik het nuttig om een klein stukje van de betoging roze te kleuren. Clabecq0001.jpgOutrage! nam onlangs deel aan de slettenmars.  Het deed mij denken aan de jaren '80, toen holebi's op heel veel manifestaties te zien waren: voor de legalisering van abortus en andere vrouwenrechten, vakbondsbetogingen, een jongerenmars voor werk, betogingen tegen het plaatsen van kernraketten ('Potten en Janetten tegen de raketten'), racisme en uiteraard ook de jaarlijkse pride. We gingen de arbeiders van Renault Vilvoorde een hart onder de riem steken en waren in 1997 op de legendarische "Mars voor Werk" (foto: 'Lesbiennes et homos dans la lutte pour l'emploi'), roberto.gifgeorganiseerd door het personeel van Forges De Clabecq. Enkele maanden later ondertekende Roberto D'Orazio (foto), vakbondsleider van de Forges, het eisenplatform van de Pride.

  Niet gelukkig

  En morgen dus terug op straat met rood, blauw, groen, en een klein beetje roze. Zal ik u even mijn eigen persbericht citeren? "Met de slogan 'Elio this is not gay' willen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders hun protest tegen de asociale maatregelen van de nieuwer regering kenbaar te maken tijdens de Nationale Manifestatie op vrijdag 2 december. De meeste holebitransgenders zijn immers geen bankiers, speculanten of bezitters van een groot vermogen. Zij zullen de negatieve gevolgen van het regeringsbeleid ondervinden. Nochtans zijn zij niet verantwoordelijk voor deze crisis, evenmin als de rest van de werkende bevolking."  bordjes0002a.jpgDe slogan 'Elio this is not gay' moet het volgende uitdrukken: "1.'Gay' is het Engelse woord voor homoseksueel. We zijn blij met de eerste (openlijk) homoseksuele premier van dit land maar verwachten van hem dat hij ingaat tegen de anti-sociale koers die ons wordt opgedrongen vanuit Europa. 2.'Gay' betekent ook vrolijk, gelukkig. Wij zijn niet gelukkig met de asociale maatregelen van deze regering."

  Meer moet dat voorlopig niet zijn. De bordjes staan klaar.

  Lees het verslag van deze actie.

  Lees ook: Çavaria verheugd dat openlijke homo premier kan zijn in België

  facebook_logo_klein.jpg