• Afscheid van Paul Van Goubergen

  Paul_facebook001a.jpgDe redactie van Pinkwave maakte vandaag het overlijden van Paul Van Goubergen bekend.

  Paul (1960 - 2012) was ambtenaar bij de FOD Financiën. Ik leerde hem kennen toen ik actief was in het RAF (Roze Aktiefront) waar hij hielp bij practische taken zoals het verzenden van de nieuwsbrief. Wegens zijn zwakke gezondheid kon hij niet meedoen aan acties maar zijn interesse voor de LGBT-beweging en alles wat daarmee te maken had was grenzeloos.

  Ik werkte ook met hem samen in de werkgroep pers van de BLGP (Belgian Lesbian and Gay Pride, voorloper van wat nu de Pride is). In oktober 2005 richtten we samen met nog enkele andere activisten de groep Mikpunt op.

  Paul had een onstilbare honger naar cultuur. Bij elke ontmoeting wees hij mij op interessante artikels, films of boeken. Zijn appartement is een museum. Tot aan zijn overlijden was hij een trouwe medewerker van Pinkwave.

  Mijn medeleven gaat uit naar zijn vriend Daniel en zijn familie.

 • Khadija Zamouri wil voorlichting verplicht maken en uitbreiden

  jongeren, leonardKhadija Zamouri, vlaams parlementslid voor open VLD, mengt zich in het debat. Ze reageerde op plannen om in St. Petersburg LGBT te vervolgen en kondigt een initiatief aan om - naar Nederlands voorbeeld - voorlichting over homoseksualiteit ook in Vlaanderen verplicht te maken.

  Dinsdag 28 februari organiseren het Roze Huis en Outrage! een flashmob in het centraal station van Antwerpen. Ze sluiten zich hiermee aan bij het internationaal protest tegen plannen om het 'propageren' van homoseksualiteit te verbieden in Sint-Petersburg. Ook Khadija Zamouri wijst dit idee af: "Het wetsvoorstel in Sint-Petersburg dat schrijven, spreken of lezen over homoseksualiteit verbiedt, vertrekt vanuit de foute premisse dat homoseksualiteit überhaupt wordt ‘gepropageerd’. Alsof er wordt gesproken over het promoten van sigaretten, alcohol of andere zaken die bedreigend zijn voor de volksgezondheid!"

  Too little Too late

  Khadija brak ook een lans voor het invoeren van lessen over gender in het lager onderwijs. Ze wijst erop dat de eindtermen van het Vlaams secundair hoger onderwijs al voorschrijven dat er aandacht moet zijn voor homoseksualiteit. ‘Maar... "dergelijke initiatieven zijn ‘too little’ en vooral ‘too late’.jongeren,leonard Uit het Zzzip-onderzoek is gebleken dat jongeren negatief staan ten aanzien van homoseksualiteit. Niet verwonderlijk als je weet dat kinderen in de basisschool het woord ‘homo’ al gebruiken als scheldterm. Eén op de zes jonge lesbische meisjes onderneemt bovendien een zelfmoordpoging! We hebben er dus alle belang bij om tijdig correcte en genuanceerde informatie aan onze jongeren te geven over seksuele diversiteit."

  Eindtermen: vaagheid troef

  Er is veel onduidelijkheid over die eindtermen. Naar aanleiding van het homofobe geweld zat ik samen met enkele activisten van Outrage! over de situatie in het onderwijs. Er kwamen vele vragen, weinig antwoorden. Wat is het effect van griezels zoals Léonard op het katholieke onderwijs? Waarom weigerden de onderwijsmensen het charter tegen homofobie in het onderwijs te ondertekenen  op een onderwijsdag in Antwerpen? In een artikel over die onderwijsdag noteert Geert Vanden Abeele: "Hier en daar wordt trouwens gefluisterd dat het bisdom dankbaar gebruik maakt van de weigerende houding van de joodse gemeenschap. Zij zouden nu het standpunt innemen dat ze een charter enkel willen onderteken als iedereen het doet. Dankzij de joodse gemeenschap moet het bisdom dus geen kleur bekennen over een initiatief dat het wellicht zelf niet helemaal ziet zitten. Iedereen die we erover aanspraken, deed hier nogal vaag over. Niemand kon (of durfde) dit te bevestigen of ontkennen." (De Magneet, zomereditie 2011) Iedereen verschuilt zich wel achter iets. Dat kan niet blijven duren.jongeren,leonard

  Khadija Zamouri: "In Nederland werd recent in de Tweede Kamer een motie goedgekeurd die voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in de basis- en secundaire scholen moet verplichten. Verbeter de wereld, begin met jezelf! Laat ons dus ook in Vlaanderen dergelijk initiatief nemen."

  Liever vandaag dan morgen. De zelfmoordcijfers tonen aan dat het nodig is.

  Lees ook: Vlaams parlementslid Khadija Zamouri pleit voor holebivoorlichting in lager onderwijs

 • Moslimjongeren maken film over homoseksualiteit

  Zizo_Vision0004.jpgDe jongeren van Vision, een jeugdhuis in Schaarbeek, maakten een kortfilm waarin homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt. Niet evident voor een publiek dat uit jonge moslims bestaat. Of juist wel? "Ons publiek is niet homofoob" zegt Hassan.

  De kortfilm werd gemaakt door jongeren van het jeugdhuis zelf. "Cette prison qui est mon corps" (Mijn lichaam, een gevangenis) werd reeds enkele keren vertoond naar aanleiding van de week tegen het racisme. De film vertelt het verhaal van Malik en Ismaël, twee jonge Brusselaars. De ene ervaart discriminatie omwille van zijn afkomst. De andere beleeft zijn (homo)seksualiteit met de nodige angst voor reacties uit zijn omgeving.

  Burgerzin

  "De jongeren reageerden enthousiast" zegt Hassan Bensalah, coördinator van  Vision. Maar de film kwam niet zonder moeite tot stand. De vooroordelen kwamen naar boven en bleken taai te zijn. Tijdens de realisatie doken nogal wat hindernissen op. Maar dat vindt Hassan juist interessant: "Bij dit soort projecten is de afgelegde weg belangrijker dan het eindresultaat. In de loop van het productieproces kwam het tot botsingen, jongeren verlieten de groep en sommigen stapten zelfs op uit het jeugdhuis.  Sommige acteurs verloren hun zelfvertrouwen en anderen kropen misschien wel te diep in hun rol. Praten over homoseksualiteit veroorzaakte onbegrip.Zizo_Vision0001.jpg Maar onze doelstelling is duidelijk: we willen de jongeren burgerzin bijbrengen en hun kritische geest aanscherpen. We hebben deze deur kunnen openen." Er werd heel wat gediscussieerd onder de jongeren uit de wijk en zelfs met andere wijken. Er waren hevige polemieken. De tussenkomsten waren soms brutaal en de discussies waren lang. Dat was de bedoeling: er is over gepraat. De terughoudendheid om over homoseksualiteit te praten ligt volgens Hassan gedeeltelijk aan de sfeer in de wijk: "Een klimaat waarin het machismo en een viriel imago van essentieel belang zijn om zich te handhaven. Ik voelde ook familiale, culturele en religieuze druk. Vergeet niet dat honderd procent van onze bezoekers van maghrebijnse afkomst is."

  "Ons publiek is niet homofoob"

  De film kaart eerst de discriminatie omwille van afkomst en huidskleur aan. Daarna wordt het verband gelegd met discriminatie omwille van seksuele geaardheid. Hassan: "Tegen het einde kan men zich inleven in de pijn van de jonge homo. de film is goed onthaald omdat men het gevoel weet over te brengen van wat het is homo te zijn en de seksuele daad niet ter sprake komt."

  De première op het festival 'Sois jeune et  tais-toi' verliep niet zonder wrijvingen.  "We gingen ervan uit dat we het publiek de kans moesten geven te reageren. Ook als die reacties homofoob zouden zijn. Freestyle Schaarbeek 2010.jpgDe eerste tien tot vijftien minuten ging het er heftig aan toe." legt Hassan uit. Volgens hem hadden die reacties vooral te maken met de behoefte om zich duidelijk als hetero te profileren: "Vervolgens zagen we een echte bereidheid tot openheid. In wezen is ons publiek niet homofoob en zelfs tolerant."  Zo dringt de boodschap door. Al weet Hassan dat de clichés hardnekkig zijn. Hij vindt het jammer dat opvoeders die vooroordelen soms verder uitdragen. Zijn conclusie is duidelijk: "Vooraleer men de jongeren gaat sensibiliseren moet men het onderwijs aanpakken."

  Geen eeuwigdurend noodlot

  De film zal verder gebruikt worden in andere jeugdhuizen onder begeleiding van een medewerker van Mrax (Mouvement contre racisme en xenophobie). Het worden belangrijke momenten om te praten, ideeën uit te wisselen en de vooroordelen hun vrije loop te laten om des te beter de mentaliteit te kunnen veranderen. Homofobie in de Brusselse volkswijken is geen eeuwigdurend noodlot. Een doordachte aanpak en veel geduld hebben met dit project tot de eerste resultaten geleid.

  Bron: Alter Echos

 • Filmpjes kijken in het ITG

  ITG_gebouw0001.jpgHet Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen heeft een nieuw project. Het  vraagt weinig van je tijd. Je moet wel Hiv-positief zijn.

  Het ITG doet al jaren baanbrekend onderzoek rond hiv. Op dit ogenblik wordt een nieuwe methode uitgetest waarmee homo’s met hiv beter kunnen worden begeleid en ondersteund.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van filmclips op dvd, die vooral handelen over seksualiteit en seks met of zonder condoom.

  Het ITG is op zoek naar hiv-positieve homo’s die, in drie sessies, de filmclips en hun eigen beleving van seksualiteit willen bespreken.  Er wordt gepraat over condooms en andere manieren waarop je kan vermijden om hiv of soa door te geven.  De gesprekken vinden plaats in Antwerpen op het ITG en duren telkens ongeveer 45 minuten.

  Ben je kandidaat? Neem dan contact op met Laura, Christiana of Tom: tel. 03/247 64 65  tplatteau@itg.be

 • De Verklikkers van Outrage!

  brussel, homofobieDi Rupo gaat iets doen aan het homofoob geweld. Dat heeft hij niet zomaar gezegd tijdens een van zijn bezoekjes aan het Brusselse nachtleven, het staat ook in het regeerakkoord. Minister voor Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is duidelijk nog niet klaar om in actie te schieten.

  Vanmiddag ondervroegen kamerleden Eva Brems (Groen) en Valérie Déom (PS) de minister over haar plannen om iets te doen aan het toenemend probleem van gaybashing. Ze hadden in het regeerakkoord immers gelezen: "De regering zorgt voor een krachtdadige aanpak van geweld tegen holebi’s en transgenders. Ze neemt daartoe gecöordineerde initiatieven in het kader van het gelijkekansenbeleid, het politionele en justitiële beleid, onder meer om de aangiftebereidheid bij slachtoffers van geweld, manifestatie van haat, discriminaties tegen holebi’s en transgenders te verhogen."  Ze wilden nu wel eens weten of Milquet haar huiswerk al had gemaakt.

  Outrage! toont hoe het moet

  brussel, homofobieEva Brems toonde zich achteraf ontgoocheld over de reactie van de minister, die voorlopig weinig werk maakt van de goede voornemens uit het regeerakkoord maar prees het initiatief van Outrage! Brems: “Homofoob geweld is een reëel probleem dat aangepakt moet worden. Om politiek en politie te sensibiliseren, werd recent een smartphone-app van het  reclamebureau Famous en de antigaybashingbeweging Outrage! gelanceerd om verbaal en fysiek geweld tegen holebi's in kaart te brengen. In enkele dagen tijd werden in Brussel 43 gevallen van homofobe agressie gemeld via smartphones. De 43 meldingen van homofobe agressie zijn niet bekend bij de politie. Niet alleen in Brussel, maar ook bijvoorbeeld in Sint-Niklaas worden problemen gesignaleerd.” Milquet kon geen concreet antwoord geven op de vraag wat ze nu eigenlijk gaat doen.

  Elio, this is not gay

  Het best moest nog komen. Milquet keerde zich ook tegen de smartphone-applicatie van  Outrage!  "Men moet niet via allerlei internetsnufjes een privéjustitie invoeren. Iedereen kan op deze applicatie om het even wat melden over om het even wie. Er is geen enkele controle op. We moeten niet naar een klikmaatschappij evolueren. brussel,homofobieDe aanpak van homofoob geweld is het werk van politie en gerecht, niet van privé-organisaties", zo zei ze.  Als een minister - die verondersteld wordt een beleid te ontwikkelen - de initiatieven van gewone burgers be-/veroordeelt zet ze de wereld op zijn kop.  Als de applicatie onwettig is, waarom hebben de flikken dan niet gereageerd? En zou het niet beter zijn het initiatief zo snel mogelijk te integreren in het politiewerk? Er wordt al maanden door allerlei politici gemekkerd dat de politie 'niets kan doen' zolang er geen statistieken zijn. Iets wat op zich uiteraard voor discussie vatbaar is. Hoeveel bloedneuzen en blauwe ogen hebben ze nog nodig? Maar als een  bezorgde burgers zelf iets ontwikkelen krijgen die de zwarte piet toegespeeld. Dat is onaanvaardbaar.

  Rainbow cops

  Mevrouw de minister ging niet in op de denkpistes van de Rainbow Cops Belgium, een recent opgerichte organisatie van LGBT-politieagenten, zoals het voorstel om de aangiftebereidheid van slachtoffers van gaybashing te verhogen door hun opvang te verbeteren in aparte lokalen, op specifieke momenten of door holebi-agenten. brussel, homofobieZe zal overleg zal plegen met de Rainbow Cops om te bekijken hoe deze organisatie zichtbaar aanwezig zal zijn op de gaypride. Niet echt iets waar de slachtoffers van homofoob geweld mee geholpen zijn maar als flikken in uniform bootje mogen varen op de Canal Pride (foto: Roze in Blauw)  in Amsterdam dan moet dat in Brussel ook kunnen. Op een praalwagen met zwaailichten?

  Lees ook: Outrage! gepikeerd over kritiek op gaybashingapp en  Verhalen uit de grote refter