• Çavaria reageert volwassen op homofobe agressie

  21 maart 2012_vuisten_001.jpgHet geweld tegen holebi's en transgenders lokte reeds heel wat reacties uit. De meesten waren oppervlakkig en bleven hangen in een 'schande schande'-retoriek waar je niet echt veel wijzer van wordt.  Çavaria greep de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie aan om een duidelijk statement te maken: holebitransgenders en allochtonen laten zich niet uit elkaar spelen.

  21 maart_Jan Roegiers0001.jpgOpen Brief

  De homofobe agressie zorgde alvast voor een nieuwe groep activisten. Outrage! veroverde de media en slaagde erin zich op korte tijd in de discussie te mengen. Er was ook het opmerkelijk initiatief van een aantal BV's die in een 'Open brief over geweld tegen holebi’s in ons land' (bijna 10.000 handtekeningen) pleiten voor een effectief vervolgings- en bestraffingsbeleid en het sensibiliseren rond seksuele diversiteit vanaf het basisonderwijs. De brief bevat ook een onhandige poging tot discussie met de allochtone gemeenschap: "Maak geestelijke leiders duidelijk dat holebi’s in dit land bepaalde rechten hebben opgebouwd, dat daar niet aan getornd kan worden en dat geweld tegen holebi’s bijgevolg totaal onaanvaardbaar is." Alsof we hier voor een stilzwijgende, onverschillige groep mensen staan die dringend 'iets moet duidelijk gemaakt worden'. Opvallend is ook dat zich onder de BV's die de brief mee lanceerden niemand van allochtone origine bevindt.  Initiatiefnemer Jan Roegiers (SP.A) zou nochtans moeten weten dat er in zijn partij en ook in ander partijen voldoende Belgen van Marokkaanse en Turkse afkomst zitten die over deze kwestie een mening hebben.

  21 maart_Yamila-Idrissi.jpgWij-zij-denken

  Dat kwam snel tot uiting in de tekst 'Stop met etiketten op te kleven' van Yamila Idrissi, Vlaams volksvertegenwoordiger voor SP.A. Het opiniestuk was mee ondertekend door nog acht andere andere politici en kunstenaars van Marokkaanse, Tunesische en Turkse origine. Ze verklaren zich akkoord met de intentie van de open brief maar geven er ook kritiek op: "De maatschappelijke veroordeling van homobashing overstijgt het wij-zij-denken. Het gevaar in het debat is dat de diabolisering gewoon verschuift van de ene groep naar de andere: van ‘de homo' naar ‘de allochtoon'. Dan zijn we even ver van huis. ‘Allochtonen' maken ook deel uit van onze maatschappij, dat maakt van het geweld tegen holebi's het probleem van een hele maatschappij. Dat maakt dat we het alleen samen kunnen aanpakken. Daarom komen wij ervoor uit dat we tégen gaybashing zijn, om een open en respectvol debat op gang te trekken. Een debat zonder taboes." 

  21 maart_Jef Neve0001.jpg'Terug naar Land van Herkomst'

  De 'groep Roegiers' en de 'groep Idrissi' hadden dus samen een tekst met meer diepgang kunnen schrijven. Een tekst die afstand neemt van de pijnlijke oprispingen die je op internetfora leest en waar tot mijn verbazing ook één van de ondertekenaars van de open brief zich schuldig aan maakt. In 'Reyers Laat' liet jazzpianist Jef Neve zich ontvallen dat "als ze het niet willen leren we hen maar terug naar hun land van herkomst moeten sturen". Dat is niet alleen een opmerking die je enkel van Filip Dewinter verwacht, het is ook onmogelijk. Het land van herkomst van de meeste homobashers is namelijk België. Of bedenken we voor Mgr. Léonard ook snel een land van herkomst?

  Verademing

  Het was dan ook een verademing (en niet enkel voor mijzelf, merk ik aan de talrijke positieve reacties) om op zaterdag 17 maart de algemene vergadering van çavaria het voorstel van Mikpunt en Merhaba te zien goedkeuren: een persbericht waarin van het 'Wij-zij-denken' afstand wordt genomen. Het kon niet beter passen: enkele dagen later zou de 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie' plaatsvinden. 21 maart_Sharpeville0001.jpgDe datum is gekozen om historische redenen. Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville, een zwarte township in Zuid-Afrika, een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de manifestanten en doodde 69 demonstranten.21 maart_nelson-mandela.jpg Zuid-Afrika was een van de eerste landen waar de holebitransgenderbeweging uitstekend samenwerkte met de antiracistische beweging.  Toen het ANC van Nelson Mandela de macht overnam na de val van het apartheidsregime zou Zuid-Afrika de eerste staat ter wereld worden die de rechten van holebi's en transgenders inschreef in de grondwet. Het land blijft nog steeds een lichtbaken en toevluchtsoord voor LGBT-activisten van het continent.

  Uit het Persbericht

  "Als minderheidsgroepen begrijpen we elkaar", zegt çavaria-woordvoerder Yves Aerts. "We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn,  het beoordeeld worden omwille van je identiteit. En vanuit dat inzicht vinden we het logisch dat we opkomen tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, en meestrijden voor openheid en respect voor iedereen."21 maart_Yves Aerts0001.jpg De Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen kwamen dit weekend bijeen voor de algemene vergadering van hun koepelorganisatie çavaria. De groepen Mikpunt, de groep die de homofobie van het Vlaams Belang in kaart brengt, en Merhaba, actief voor de belangen van allochtone holebi's en transgenders, riepen de aanwezigen op elke vorm van racisme en xenofobie uitdrukkelijk te veroordelen, naar aanleiding van de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. En met succes, zo bleek uit de unanieme steun voor dit initiatief.
   
  Veroordeling van geweld

  De voorbije jaren hebben ook allochtonengroeperingen regelmatig hun steun aan de holebi- en transgenderstrijd laten blijken. 21 maart_Naima Charkaoui0001.jpgTijdens een protestactie tegen homofoob geweld in Antwerpen vorig jaar, nam Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord: "Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging." Ook recent, toen de spanning tussen de holebi- en transgendergemeenschap en de allochtone gemeenschap leek te stijgen naar aanleiding van enkele uitingen van homofoob geweld, liet de allochtone gemeenschap weten dat ze dit geweld veroordeelde.

  21 maart 2012_trap_001.jpgSamen
   
  Çavaria steunt de allochtone gemeenschap door op deze dag uitdrukkelijk elke vorm van racisme en xenofobie te veroordelen. Op vele terreinen zoals de arbeidsmarkt, de media, het onderwijs en de woningmarkt worden mensen gediscrimineerd omwille van hun afkomst en/of omwille van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Holebi's, transgenders en allochtonen hebben er alle belang bij om samen op te komen tegen racisme, homofobie en transfobie.

  Lees ook:
  Vergeet Sharia4Belgium
  Spuugzat, mijn reactie op de Open Brief.

 • Vergeet Sharia4Belgium

  Tom Bouden_niet zo maar zo0001a.jpgTekening van Tom Bouden in de nieuwsbrief van het Roze Aktiefront, november 1994

  Als ik homoseksualiteit en moslims zeg denkt u aan Sharia4Belgium. Deze islamitische spintergroep lust ons rauw. Maar is dat het enige geluid dat moslims laten horen?

  Hun woordvoerder Fouad Belkacem verklaarde dat homo’s ter dood moeten worden gebracht.”Wat homoseksualiteit betreft, zitten we op dezelfde lijn als katholieken en joden. Er is geen plaats voor hen en een geleerde zal hen waarschijnlijk tot de dood veroordelen.”   Voor het bestrijden van dergelijke uitspraken hebben we tegenwoordig een advocaat: Jean Marie De Meester daagt Belkacem voor de rechtbank. Ze krijgen ook zoveel media-aandacht dat je zou gaan denken dat er geen moslims zijn die LGBT-rechten ondersteunen. Niets is minder waar. Vergeet Sharia4Belgium en laat je meenemen in de who is who van onze islamitische medestanders.

  Vergeet_Sexion0002.jpgSexion D’Assaut Er is geen kleine of grote discriminatie

  De uitspraak van de Franse rapgroep Sexion D’Assaut dat ze 100 procent homofoob zijn viel niet in goede aarde. Het nummer waarin ze zingen dat het hoog tijd wordt dat homo's hun lul wordt afgesneden en ze voor dood worden achtergelaten evenmin.  De Franse holebitransgenderbeweging maakte zich boos en de media brachten er gretig verslag van uit. Optredens werden geboycot. Toen men in Brussel vernam dat hun eerste grote toernee op 2 november 2010 ook in de Brusselse AB zou neerstrijken was de LGBT-gemeenschap er niet echt gerust in. De AB ligt in hartje Brussel, vlakbij de uitgaansbuurt voor LGBT. Men vreesde voor homofoob geweld na afloop van het optreden.  Men besloot om niet tot een boycot op te roepen maar koos voor de dialoog. Daaruit bleek dat de groep de boodschap intussen begrepen had. Tijdens hun optreden in de AB werd een flyer verspreid met een niet mis te verstane boodschap: "Sexion D' Assaut zegt het luid en duidelijk: Vergeet_Sexion0001.jpgom de zaak te doen bewegen moeten we samenwerken. Niet de ene tegen de andere. Groepen niet pakken op hun etnische, sociale, religieuze of seksuele kant. Zo gaat de rechtvaardigheid erop achteruit. Vechten tegen homofobie, racisme, antisemitisme is een zaak voor iedereen. Word je getroffen door discriminatie, vecht ertegen. Maar zorg dat je zelf geen instrument wordt van de haat. Er is geen kleine of grote discriminatie. We zeggen neen aan discriminatie over de gehele lijn." 

  Uit een interview op Pinkwave met Jochen Vanderworp van het Brusselse Regenbooghuis over het gesprek met Sexion D’Assaut: "Ik ben blij dat we voor de dialoog hebben gekozen, we hebben daarmee meer bereikt dan het pleiten voor een boycot." Hij voegde eraan toe: "Ik heb geleerd dat onze 'witte' boodschappen tegen homofobie de jongeren in de wijken niet bereiken. We moeten zoeken naar andere communicatiemiddelen".


  Vergeet_Khadija Zamouri0001.jpgKhadija Zamouri Open je ogen

  Vlaams parlementslid Khadija Zamouri (Open VLD) schreef in een opiniestuk over het homofobe geweld in Brussel: "Als grootstad bevat Brussel een explosieve mix van factoren en bevolkingsgroepen die de kans op polarisatie en homofoob geweld exponentieel vergroten. Heel wat holebi’s en transgenders verkiezen de anonimiteit van de grootstad als leefomgeving. Helaas stoten ze daar echter op een groter aandeel laaggeschoolden, kansarmen, allochtonen, jongeren of een combinatie van dit alles."  De genderstereotypering moet volgens haar vroeg worden aangepakt: "In het lager onderwijs wordt vaak al het woord ‘homo’ als scheldterm gebruikt, zonder dat de kinderen eigenlijk de draagwijdte van de term begrijpen. Homo’s worden vaak aangevallen omdat ze niet genoeg man lijken en dan nog wel meestal door macho’s, die té veel man zijn  en haantjesgedrag vertonen en er een achterlijk wereldbeeld op nahouden dat vrouwen ondergeschikt zouden zijn aan mannen." Haar boodschap is duidelijk: "Homo mag geen scheldwoord zijn en zeker geen aanleiding tot geweld. Tot spijt van wie het benijdt: homo’s bestaan, overal en in alle leefgemeenschappen. Wie dit niet wil zien, opent beter zijn eigen ogen - en zijn geest! - dan die van homo’s dicht te slaan."


  Vergeet_Selahattin Kocak0001.jpgSelahattin Kocak Wapenstilstand

  Selahattin Kocak (sp.a-schepen in Beringen) schrijft in zijn eerste boek ("Wie is er bang van de islam") dat je de lat niet te hoog mag leggen:  "Waarom willen holebi's per se erkend worden als religieuze holebi's? Ik heb al heel vaak gesprekken gehad met holebiverenigingen en telkens vragen ze me om hun geaardheid aanvaardbaar te helpen maken in de islamitische gemeenschap. Het spijt me oprecht, maar dat zal niet lukken. Push het dan ook niet. Mijn eigen standpunt ten aanzien van homoseksualiteit is `live and let live'. Ik pleit ervoor dat homoseksualiteit als samenlevingsvorm wordt aanvaard en wettelijk wordt gelijkgeschakeld. Maar ik ben al heel blij als moslims holebi's gewoon dulden en met rust laten, dat ouders de homoseksualiteit van hun kinderen niet meer bestraffen en hen niet meer uitstoten. Een 'wapenstilstand' zou al prima zijn: dat er geen negatieve uitspraken meer worden gedaan over holebi's en dat ze niet meer worden aangevallen. Aanvaarden is al een stap te ver voor de moslimgemeenschap in ons land."


  Vergeet_Naima Charkaoui0001.jpgNaima Charkaoui Wij zijn bongenoten

  De feestvreugde van de Antwerp Pride 2011  werd verstoord door het bericht dat een homo in mekaar getimmerd werd in het hartje van Brussel.Tijdens de slotmanifestatie op de grote markt werden door çavaria en het Roze Huis fluitjes uitgedeeld om met een ooverdovend fluitconcert uiting te geven aan de verontwaardiging hierover. Vlak ervoor  nam  Naima Charkaoui  van het Minderhedenforum het woord: "Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging."  Ze kreeg een spontaan applaus van het publiek. Het Minderhedenforum groepeert een aantal organisaties, waaronder Merhaba, de organisatie voor LGBT met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika.


  Ali Salmi Mechelen in het roze

  KV Mechelen, Racing Mechelen en de dienst Diversiteit van stad Mechelen pakten uit met de campagne 'Homofobie? Geen bal aan!' Beide voetbalploegen tooiden zich op 17 mei 2011 naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie in roze shirts. Ook het stadhuis werd in het roze gestopt. Ali Salmi (op de foto met blauw overhemd) is schepen van ondermeer diversiteit en gelijke kansen. Hij zette zijn schouders onder deze campagne die zo een dubbel statement werd tegen homofobie, zowel vanuit de sportwereld als vanuit de marokkaanse gemeenschap.  Hij ontving daarvoor de jaarlijkse homofolieprijs van çavaria.

  Vergeet_Ali Salmi0001.jpg


  Hassan Bensalah          Onderwijs aanpakken

  De oproep van Jochen Vanderworp (Regenbooghuis) om nieuwe commmunicatiemiddelen te zoeken viel niet in dovenmansoren bij Vision, een jeugdhuis in Schaarbeek. De jongeren maakten een kortfilm waarin homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt. ‘Cette prison qui est mon corps’ (‘Mijn lichaam, een gevangenis’) vertelt het verhaal van Malik en Ismail, twee jonge Brusselaars. De ene ervaart discriminatie omwille van zijn afkomst. De andere beleeft zijn (homo)seksualiteit met de nodige angst voor reacties uit zijn omgeving."We gingen ervan uit dat we het publiek de kans moesten geven te reageren. Ook als die reacties homofoob zouden zijn. De eerste tien tot vijftien minuten ging het er heftig aan toe." legt Hassan uit. Volgens hem hadden die reacties vooral te maken met de behoefte om zich duidelijk als hetero te profileren: "Vervolgens zagen we een echte bereidheid tot openheid. In wezen is ons publiek niet homofoob en zelfs tolerant." Hassan realiseert zich dat de clichés hardnekkig zijn. Hij vindt het jammer dat opvoeders die vooroordelen soms verder uitdragen. Zijn conclusie is duidelijk: "Vooraleer men de jongeren gaat sensibiliseren moet men het onderwijs aanpakken."


  Vergeet_AYamila Idrissi0001.jpgYamila Idrissi     Stop met etiketten op te kleven

  Yamila Idrissi is Vlaams volksvertegenwoordiger voor SP.A. Samen met negen andere Belgen van Marokkaanse of Tunesische afkomst reageerde ze op de Open brief over geweld tegen holebi’s in ons land. Ze wijzen in hun tekst ondermeer over wat holebi's en allochtonen gemeenschappelijk hebben: "Velen van ‘ons' hebben ook een gevecht moeten leveren, we leveren het nog altijd. Door onze afkomst, door onze kleur, zijn velen onder uw en mijn dierbaren, vrienden en kennissen van ‘vreemde' herkomst, ook vaak ‘de andere'. Dat zou ons extra gevoelig moeten maken voor de stigmatisering van één groep. Dat zou ons extra gevoelig moeten maken voor makkelijke en gevaarlijke vooroordelen."


  Vergeet_Riadh Bahri0001.jpgRiadh Bahri     Optreden tegen homofoob geweld volstaat niet

  Riadh Bahri is journalist bij VRT-Nieuws. Hij reageerde heftig op de discussie naar aanleiding van de open brief en wees de politici op hun verantwoordelijkheid: "Mag ik daarom even erg boos zijn op jullie? Wanneer staat iemand op die zegt: we hebben gefaald, we hadden meer moeten doen. Wanneer geeft iemand openlijk toe dat we deze ellende hadden kunnen voorkomen? Wanneer zegt iemand dat die jongeren die we zo fijn ‘allochtoon' noemen, vaak gewoon Belgen zijn? Want blijkbaar is het weer politiek correct om het over die ‘allochtonen' te hebben. Of zoals een jazzmuzikant in Reyers Laat enkele weken geleden suggereerde: ‘aanpassen of terug naar hun land'. Mijn nekhaar stond plots recht."

  Lees ook:

  moslim,actie SPUUGZAT, mijn reactie op de Open Brief  moslim,actie


  Merhaba ondersteunt open brieven tegen homofoob geweld

 • Flashmob voor Sint Petersburg

  actie,ruslandOf ik foto's wil nemen van de flashmob in Antwerpen Centraal? Uiteraard wil ik dat.  Wijlen John Vincke zei me ooit dat activisme een vorm van therapie is voor LGBT. Een vuist maken geeft energie en verhoogt je zelfrespect. Het thema van de actie klinkt mij vertrouwd in de oren.

  De actie is gericht tegen de plannen om in St. Petersburg “Propaganda van sodomie, lesbische, biseksuele en transgender issues" strafbaar te stellen.  St. Petersburg heeft binnen de Russische Federatie een autonomie vergelijkbaar met die van een Amerikaanse staat en kan deze wet dus invoeren zonder goedkeuring van het centrale gezag. Verwacht wordt dat het stadsbestuur de wet definitief aan zal nemen. Het voorstel werd al twee actie,ruslandkeer eerder goedgekeurd. Afgelopen vrijdag, 24 februari, werd een openbare hoorzitting rondom het idee nog gemanipuleerd door voorstanders. De aanwezige stadsbewoners kregen onder meer foutieve statistieken betreffende homoseksualiteit uitgedeeld. Ook werden er lezingen gehouden over de perversie van homoseksualiteit en het isoleren van homoseksuelen. 

  Volg de instructies actie,rusland

  De actie wordt op hetzelfde moment in een tiental steden gevoerd: Milaan, New York, Parijs, Buenos Aires, Berlijn, Lissabon,  Antwerpen en St. Petersburg zelf. Op zich al een prestatie en een sterk staaltje van internationale LGBT-solidariteit. De actie in Antwerpen is van minuut tot minuut uitgewerkt. Van 17u50 tot 17u57 "Je komt aan in Antwerpen Centraal Station MET je mondbedekking. Je kan op een bank zitten, je kan rondlopen of een krant lezen. Pas op met sterke industriële duct tape, want je moet het snel kunnen verwijderen." zo luidt het in de instructies. vanaf 17u57: "Ga ergens staan en doe also je naar de klok kijkt. Sta niet allemaal samen, maar verdeeld over de hall. Kijk niet naar elkaar, maar hou in het oog wat er bovenaan de trap gebeurd. Hou ook je oren open. Terwijl je naar de trap kijkt, hou de poster die je hebt uitgeprint omhoog voor je borst." De mobbers houden zich strikt aan de richtlijnen. actie,ruslandDe flashmob als oefening in discipline...  Het is raar mensen zo te fotograferen. Je herkent ze soms maar half. Is dat niet?... Tiens, is die terug uit het buitenland?....

  De schreeuw

  "Een man/vrouw verschijnt met een regenboogvlag bovenaan de trap. Zodra de vlag in de lucht gestoken wordt verwijder je je mondbedekking en begin je te schreeuwen. Je mag adem happen, maar blijf schreeuwen." Hier loopt het een beetje mis: Björn, die de schreeuw inzet, houdt er iets te snel mee op.  Maar verder heel actie,ruslandgeslaagd met een dertigtal deelnemers. Enkele mensen gaan naar het stationsbuffet om hun fotomateriaal ter beschikking te stellen van Björn.  Beetje jammer dat niet iedereen naar hier kwam, een debriefing van zo'n actie is altijd wel boeiend.

  Stramien doorbroken

  Ik lees vandaag dat de kwestie maandag op de Antwerpse gemeenteraad ter sprake komt. Antwerpen is namelijk zusterstad met St. Petersburg. Dat is het gevolg van de druk die Outrage! en Het Roze Huis op het stadsbestuur hebben uitgeoefend. Ik ben zeer blij met deze campagne. De LGBT-beweging zit al te vaak in een stramien waar ze nauwelijks uit komt en die vooral is geïnspireerd door de in te vullen subsidiedossiers.  Prikkels zoals deze zijn goud waard. Het 'business as usual' is weer even doorbroken.actie,rusland

  Goedgekeurd

  Het feit dat de wet toch werd goedgekeurd zet uiteraard een domper op mijn enthousiasme. Vera Bergkamp van het COC verwoordt het treffend: "Deze ontwikkelingen zijn erg bedreigend voor de positie van LHBT’s in Rusland en de omringende landen. Inmiddels bestaan er ook in Litouwen en de Oekraïne plannen voor de invoering van dit soort wetgeving.... Ontzettend triest. Zichtbaar jezelf kunnen zijn, is een vitaal onderdeel van ons bestaan! " 

  Maggie deed het al... in 1988

  actie,ruslandEven ter vergelijking: Clause 28, een vergelijkbare wet in Groot Brittanië die werd ingevoerd door Margareth Thatcher heeft het uitgehouden van 1988 tot 2003. Ook tegen deze wet werden (ondermeer in België) solidariteitsacties georganiseerd. In Antwerpen trokken actvisten naar de toenmalige vestiging van Marks en Spencer op de Meir. Ook Boy George deed zijn duit in het zakje. Lees hier wat de RAF-nieuwsbrief in 1988 schreef over de Belgische solidariteit.

  Fotoverslag van mijn zus op De Wereld Morgen.  Mijn foto's op FacebookFoto's van de acties in andere steden. VRT-verslagen op radio en TV.