• Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld

  Brahim Laytouss0001.jpgBrahim Laytouss, de imam van de bekendste moskee van Gent aan de Elyseese Velden, heeft gisteren tijdens het Vrijdaggebed het thema 'homohaat' aangekaart. Een primeur. Ook uit de katholieke wereld kwam een bemoedigend geluid. Aloys Jousten, bisschop van Luik, reageerde op het homofobe geweld in zijn stad.

  Brahim Laytouss is islamleraar en docent Islamitische wetenschappen. Hij leidt de moskee Al Markaz at-Tarbawi in Gent. Eerder sprak hij zich reeds uit tegen vrouwenbesnijdenis, een praktijk die hij als 'niet eigen aan de islam' omschreef.

  Vrijdagpreek

  Het tweede deel van een preek gaat altijd over de actualiteit. Tijdens de preek van het vrijdaggebed - op 27 juli in Kortrijk -  pleitte hij ervoor om homohaat en gaybashing "net als andere maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken". Hij is de eerste imam in België dit dit onderwerp aansnijdt: "Wij als imams moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en elke vorm van agressie veroordelen."Allah loves me.jpg

  Koran predikt geen geweld

  Laytouss weet waarover hij spreekt en relativeert het idee dat dit een exclusief moslimprobleem is: "Dikwijls worden bij feiten rond homohaat 'allochtone jongens' als daders genoemd. Maar natuurlijk zijn lang niet alle allochtonen moslims. Het is ook niet zo dat homohaat in de Koran gepredikt wordt. Misschien ligt het ook wel aan de tijdsgeest dat jongeren tegenwoordig al te vlug met geweld antwoorden op zaken die ze afkeuren."

  Alkhattab0001.jpgEnge visie moet verdwijnen

  Hij vindt dat imams niet langer mogen zwijgen. "De opinie van de islam over homoseksualiteit is bekend", vervolgt Laytouss. "Een relatie tussen man en vrouw is de ideale situatie. Maar het gaat hier niet om de opinie van de islam, het gaat om de manier over hoe wij daarmee omgaan. We leven in een maatschappij waarin homoseksualiteit aanvaard is. Dus moet die enge visie op homoseksualiteit als iets dat 'verboden' is, verdwijnen." Zijn verklaringen doen denken aan wat de Nederlandse moslimpreker Alkhattab (foto) in dit filmpje zegt.

  Persoonlijke keuze? 

  Björn Pius0001.jpg"Er wordt nog te weinig een onderscheid gemaakt tussen het homo-zijn, een persoonlijke keuze, en homofobie, wat betekent die persoonlijke keuze afwijzen. Het is vooral belangrijk om jongeren daarop te wijzen."  Hierop kwam al direct kritiek op facebook: "Je kiest niet voor 'homo zijn', dat zit in je genen, dat is aangeboren." schreef iemand op het prikbord van Outrage! Outrage-woordvoerder Björn Pius (foto) reageerde: "Dat is inderdaad een fundamentele fout, maar één die ik door de vingers zie bij religieuze vertegenwoordigers die zich positief opstellen ter verdediging van LGBT rechten en tegen geweld. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Ik vind het veel erger ditzelfde te horen van Joëlle Milquet, die het steeds heeft over "le CHOIX de l'orientation sexuelle". Als politicus en minister van gelijke kansen zou je beter moeten weten."

  Tariq Ramadan0001.jpgNiet meer in de kast blijven

  Het klopt dat je niet kiest voor je seksualiteit, maar je kiest wel om uit de kast te komen en dat is een groot taboe in de islam. Als moslim word je verondersteld in de kast te blijven. Als een imam  homofoob geweld afkeurt en coming-out ondersteunt is dat een flinke stap vooruit. Zijn opvattingen vind je ook deels terug bij de populaire islamgeleerde Tariq Ramadan (foto) die geweld tegen homo's ook reeds afwees. 

  Homofobie en Racisme

  Zoals de LGBT-koepelorganisatie çavaria legt de imam een verband tussen racisme en homofobie: "Sommige mensen kwamen me vragen wat ik precies bedoelde. Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo's mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat. Die mensen hebben zelf de keuze gemaakt om zo'n relatie aan te gaan en in een democratie hebben zij het recht om die keuze te maken. Het kan niet door de beugel om daarop met geweld te reageren. Jongeren zijn fout als ze denken dat ze zo iets goeds doen voor de islam."  

  Brahim Laytouss_quote.jpg

  Onderwijs

  Net zoals de holebitransgenderbeweging benadrukt Brahim Laytouss het belang van het onderwijs: "Al besef ik heel goed dat niet alles zomaar kan worden opgelost met een preek. Het thema moet worden doorgetrokken naar het onderwijs." 

  Dialoog met holebi's

  Na de aanval op Gentenaar Mathias Goethals  deze week riep de Gentse holebigemeenschap op om met de moslims samen te zitten, om het probleem aan te kaarten. "Daar staan wij zeker voor open", reageert Laytouss. "Het mag niet bij een preek of een oproep blijven. Wij willen weten wie zo reageert tegen homo's. Wij willen weten wat we eraan kunnen doen, zeker als dat de samenleving ten goede komt." Casa Rosa verwelkomt zijn reactie en noemt ze: "Een stap vooruit naar aanvaarding en een multiculturele samenleving"

  Aloys Jousten0002.jpgOok bisschop van Luik reageert

  De verklaring van Brahim Laytouss kwam er bijna gelijktijdig met een gelijkaardige oproep van de bisschop van Luik, Aloys Jousten: “De afgelopen weken is de Luikse agglomeratie het toneel geworden van dodelijk geweld.  Homofobie was één van de beweegredenen van dat geweld.  Homofobie is als dusdanig al laakbaar, nog minder duldbaar is dat ze leidt tot dergelijke daden” De mededeling verscheen ook op Kerknet, de officiële website van de katholieke kerk. 

  Ook de bisschop dringt aan op actie in het onderwijs. Hij roept de ‘publieke en educatieve’ verantwoordelijken op om na te denken over de oorsprong van het geweld:  "Vooral omdat het vaak de meest zwakke en meest kwetsbare leden van de samenleving zijn die het risico lopen de eerste slachtoffers te worden van dat geweld."

  Léonard teruggefloten

  leonard,moslim,homofobie,katholiekWe wisten al lang dat de agressieve homofobie van aartsbisschop Léonard bij vele katholieken niet in goede aarde valt.  Bisschop Jousten spreekt heel andere taal. Dat kon je ook al merken aan de verklaringen van Tommy Scholtes, woordvoerder van de bisschoppenconferentie en van moraaltheoloog Roger Burggraeve.  Léonard mag dan gelijk gekregen hebben van de rechtbank, zijn homofobe uitlatingen worden alvast niet gedeeld door de bisschop van Luik. Eerder sprak Johan Bonny,de bisschop van Antwerpen, verzoenende taal over homoseksuele relaties. "Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

  Bronnen: Zizo en Het Laatste Nieuws via Outrage!

  Lees ook: Nederlandse Kerken presenteren verklaring tegen anti-homogeweld

 • "Ik begrijp niet waarom minister Smet zo blijft talmen"

  Pride2012_Holebifoon_0001.jpg

  De Standaard ging deze week praten met Yves Aerts, algemeen coördinator van çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen. Het thema lag helaas voor de hand: het homofoob geweld.  Vijf gevallen van geweld tegen homo's maakten de afgelopen tien dagen nog eens pijnlijk duidelijk dat het nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie dringend nodig is. "We hebben maatregelen nodig die op alle onderdelen van het leven ingrijpen, van de geboorte tot de dood."

  Yves0001a.jpgZijn strengere straffen een goed idee?

  Yves Aerts: De symboliek is heel belangrijk, zo toont de overheid dat ze geen homo- en transfoob geweld tolereert. Maar hier en daar snel een wetswijziging volgens de waan van de dag zal niet volstaan om de mentaliteit van de bevolking te veranderen.

  Zendt de overheid geen vreemd signaal uit? Alsof het in elkaar slaan van een 80-jarige vrouw minder erg is dan het aanvallen van een homo.

  Yves Aerts: Alle geweld op basis van discriminatie wordt even streng bestraft. Dus als dat vrouwtje wordt ineen getimmerd omdat ze oud is, riskeert de dader ook die verhoogde maximumstraf. En een homo die overvallen wordt, is niet beter beschermd dan wie dan ook die overvallen wordt. Alleen wanneer het motief voor het misdrijf discriminatie is, bijvoorbeeld homofobie of racisme, geldt die betere bescherming. En dat is geen vreemd signaal. Want een homo die slaag krijgt omdat hij homo is, is meer getraumatiseerd dan een homo die slaag krijgt om zijn geld af te pakken. Het raakt je dieper, het gaat om je eigenheid, waar je niets aan kunt veranderen.

  b&w_Bruce Weber20120226a.jpgKan een repressief beleid een mentaliteitswijziging teweegbrengen?

  Yves Aerts: Strafregels zijn er in de eerste plaats om mensen af te schrikken een misdrijf te begaan. Om dat te bereiken, moet justitie natuurlijk wel haar job doen. En ik betwijfel dat dat nu gebeurt. Homofoob geweld is duidelijk geen prioriteit. Er wordt niet daadwerkelijk gestraft. In vijf jaar tijd zijn er ocharm een vijftal vonnissen geweest. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat er maar zoveel cases waren. Het excuus van justitie is dat het op basis van de pv's zeer moeilijk te bewijzen valt dat het misdrijf geïnspireerd was door homofobie. Wel, dat ze dan zelf een onderzoek instellen.

  Het lijkt weinig waarschijnlijk dat iemand opsluiten in de gevangenis hem van zijn homohaat zal afhelpen.

  Yves Aerts: Daarom lijken alternatieve straffen me zinvoller. Waarom zo iemand niet inschakelen in een organisatie die opkomt voor gelijke rechten, of in een instelling die werkt met slachtoffers?

  De intentie om daders harder aan te pakken mag er dan wel zijn, als slachtoffers blijven weigeren zich te melden, komt er toch geen straf.

  Yves Aerts: De politie moet ervoor zorgen dat slachtoffers tot bij hen komen. Zolang ze mensen slecht blijft opvangen, zal dat niet gebeuren. Er zijn genoeg verhalen over agenten die de problemen wegwuiven of er lacherig over doen. Om daar komaf mee te maken, zou bij de rekrutering van nieuwe agenten een extra selectieproef een goed idee zijn. Wat is de visie van de kandidaat op diversiteit? Kan hij opereren met holebicollegas en -slachtoffers?

  Politie79796689_.jpg

  En dan is er natuurlijk nog het imagoprobleem van de politie, die nog altijd aanzien wordt als een machobastion. Het zou al een verschil maken als holebi- en transgenderagenten zichtbaar zijn op de Gay Pride. Maar meelopen in uniform is verboden. Ook dat mag een punt worden in het actieplan.

  Moslims zouden homofober zijn dan katholieken of niet-religieuzen. Een tijd geleden schreeuwden affiches in Berlijn allochtonen toe dat ze tolerant moeten zijn voor homo's. Kan zo'n campagne, of is dat discriminerend?

  Yves Aerts: Natuurlijk kan zoiets. Maar we mogen ons niet blindstaren op allochtonen. De gruwelijke feiten van de afgelopen dagen hebben aangetoond dat het geweld uit heel diverse hoek komt. Er was maar één constante: alle daders zijn mannen. Dat moet de specifieke doelgroep zijn om mee te werken.

  Yves0001b.jpgCampagnes hebben maar een beperkte impact. Hoe kan men nog aan preventie doen?

  Yves Aerts: We hebben maatregelen nodig die op alle onderdelen van het leven ingrijpen, van de geboorte tot de dood. Van Kind & Gezin tot het rust-en verzorgingstehuis. We moeten onze kinderen op een andere manier opvoeden. Mannen en vrouwen zijn gelijk, holebi's en hetero's zijn gelijk. Dat moeten we hen vertellen.

  Doen we dat niet al?

  Kids_Huwelijk0001.jpgYves Aerts: Helemaal niet. Met zn allen herhalen we stereotiepe genderpatronen en overheerst de heteronormativiteit. Als een klas kleuters van vijf voor het schoolfeest een project maakt rond de luchtvaart, zie je dat alle meisjes stewardessen zijn en alle jongens piloot. Onbewust wordt iedereen met die cliché's grootgebracht: mannen horen achter het stuur, vrouwen nemen best een verzorgende rol op.

  Alexander Heirwegh001a.jpgWat heeft dat met homofobie te maken?

  Yves Aerts: Dat genderstereotiepdenken is wellicht de belangrijkste reden voor homofoob geweld. Daders blijken zich bedreigd te voelen door mensen die zich niet aan die traditionele rolpatronen houden. Een man die te elegant stapt of een vrouw die zich te mannelijk kleedt, daar hebben ze het moeilijk mee.

  15339_1970394245a.jpgHet onderwijs moet zijn verantwoordelijkheid nemen?

  Yves Aerts: Zeker, scholen moeten ophouden heteronormativiteit door te geven. Die genderklik moet in de eindtermen komen. Ik begrijp niet waarom minister Smet zo blijft talmen. Een jaar geleden beloofde hij hier werk van te maken. Nog steeds is er geen zicht op concrete stappen. Nog een schooljaar wachten, zou zeer dom tijdverlies zijn. Weet je wat me dit jaar het meest gechoqueerd heeft? Niet enkel het gruwelijke geweld, maar de brief van de 17-jarige voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel, waarin hij beschrijft hoe zijn leerkrachten met holebiseksualiteit omgaan. Precies zoals ik het ook meemaakte, maar dan wel bijna 25 jaar geleden. Wat hebben wij eigenlijk bereikt sindsdien?

  Bron: De Standaard

 • Dubbele houding VS tegenover Afrika

  Ugandan activists_Jinja_Uganda in 2010.jpg

  Met de slogan "Enkel uitgang, geen ingang" protesteert deze Oegandees tegen LGBT-rechten

  Deze week publiceerde de Politic Research Associates (PRA) een reeks documenten die de rol van Amerikaanse extreem-rechtse godsdienstige organisaties aantoont bij het aanwakkeren van homofobie in Afrika.

  Het gaat over Oeganda, Liberia, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Kenya en Nigeria. Het rapport legt de impact bloot van de invloed die Amerikaanse conservatieven hebben op de politiek tegen holebi's en transgenders en geboorteplanning.

  Evangelisten, katholieken en mormonen

  afrika,vs

  Het rapport - dat een vervolg is op een eerder verschenen publicatie -  legt uit hoe de strijd tussen 'pro-life' groepen (die ondermeer tegen het recht op abortus ageren) en de 'pro-choice' groepen (die vinden dat de vrouw hierover zelf moet kunnen beslissen) uitgevoerd wordt naar Afrika. Homofobie heeft de verschillende christelijke strekkingen bijeengebracht. Strekkingen die meestal niet zo goed overeenkomen: Evangelisten, katholieken en mormonen. Ze hebben elkaar gevonden in campagnes  die het gezin als hoeksteen van de maatschappij promoten.

  De auteurs van antihomowetten in Afrika zijn politici en geestelijke leiders die allemaal sterke banden hebben met christelijke groepen uit de VS.  Onlangs nog drong de Oegandese clerus er nog op aan de anti-homowet opnieuw voor het parlement te brengen.

  Hilary-Clinton.jpgAmerikaans embargo een oplossing?

  Begin dit jaar waarschuwde Hilary Clinton de landen die anti-homowetten invoeren. Ze dreigde ermee de buitenlandse hulp van de VS afhankelijk te maken van respect voor holebi's en transgenders. Sommige LGBT-activisten vonden een goede zaak, anderen niet. Dit soort van embargos treft immers de gewone bevolking, niet de politieke leiders die verantwoordelijk zijn voor het beleid. Het maakt het werken van LGBT-actvisten dus niet gemakkelijker, maar moelijker. Bovendien spelen de Amerikaanse extreem-rechtse organisaties daarop in door de strijd voor homorechten als een nieuwe vorm van neo-kolonialisme voor te stellen. 

  Clinton laat begaan

  Clinton zou volgens de critici beter de problemen in haar eigen achtertuin aanpakken. Lees: de rechts-christelijke groeperingen die homofobie in Afrika aanwakkeren. Met die kritiek werd blijkbaar rekening gehouden: de VS hebben hun hulp niet teruggeschroefd en beloofd extra geld te geven aan Afrikaanse LGBT-bewegingen. De religieuze extremisten wordt echter geen strobreed in de weg gelegd. Ze kunnen vanuit de VS hun homofobe activiteiten verderzetten.

  Sexual Minorities Uganda0001.jpg

  Intussen heeft de LGBT-organisatie Sexual Minorities Uganda (foto) klacht neergelegd tegen de homofobe geestelijke Scott Lively. Ze beschuldigen hem ervan de aanzet te hebben gegeven tot de wet die de doodstraf voorziet voor wie 'schuldig bevonden wordt' aan homoseksualiteit. Het Center for Constitutional Rights in de VS ondersteunt deze klacht. Je kan een uitgebreid artikel over Scott Lively en zijn Amerikaanse inspirators hier lezen.

  Bron: Jackee Budesta Batanda

  Lees ook: Brits dreigement roept vraagtekens op

   

 • We vallen als vliegen

  Aalst_Stefaan De Vits0001.jpgTwee mannen in mekaar geramd in Aalst, homo aangevallen in de Graffitisteeg in Gent, Mathias van zijn fiets getrokken en in mekaar geslagen door drie jongeren en 60-jarige man vermoord met een hamer in het park van Luik.  In minder dan een half jaar twee doden door homofoob geweld: Ihsane Jarfi en de 60-jarig Luikenaar.

  In Aalst organiseerde jongerengroep Liever Spruitjes een stille protestactie. In de Gentse graffitisteeg werden op initiatief van Casa Rosa graffiti voor tolerantie gespoten. De regering kondigde een gevoelige strafverzwaring aan voor homofobe misdrijven en belooft een pakket maatregelen in het najaar. Hopelijk zit er meer in dan strengere straffen want daar bestrijd je enkel de symptomen mee. Belangrijk, maar onvoldoende.

  "Tijd voor actie!"

  Aalst_23juli2012_0001.jpg

  Casa Rosa heeft contact opgenomen met Mathias. Op facebook schrijft deze Gentse LGBT-organisatie: "We kunnen enkel herhalen wat we reeds vorige week herhaaldelijk de media instuurden: Doe net zoals Mathias een aangifte bij de politie als je slachtoffer bent omwille van je geaardheid. Zorg ervoor dat dit motief zeker wordt opgenomen." Met die aangiftes moet dan ook méér gebeuren dan enkel vervolgen. Casa Rosa: "Er is genoeg over gepraat in de politiek, het wordt tijd voor ruimte en middelen voor concrete actie!"

  Graffiti_Gent_0001.jpg

  "Homo's vinden om op te rammen"

  Wie aan het homofoob geweld een racistische of islamofobe draai wil geven moet dringend zijn mond spoelen. Het is nu wel duidelijk dat geen kwestie is van afkomst of religie. De Aalsterse broers Dimitri (19) en Kevin D.N. (28) die met behulp van tafels en biljartkeus lelijk huis hielden tegen twee homo's behoren volbloedig tot het 'eigen volk'. Stefaan De Vits (foto), één van de mannen die in het café in Aalst zwaar werden toegetakeld, zei in de krant: "Dat die mannen maar eens goed nadenken over wat ze gedaan hebben. Ik snap echt niet wat hen bezielde. Ze Aalst_daders0001.jpgmoesten die dag blijkbaar gewoon homo's vinden om eens goed op te rammen. Als wij het niet waren geweest, dan hadden ze andere gezocht. Tuurlijk hoop ik dat ze zwaar gestraft worden, want door hen durf ik haast niet meer op straat te komen. Laat staan op café gaan." Homofobie kan overal en bij iedereen zitten. Sommigen werken het uit met hun vuisten, anderen verstoppen ze in hun politieke discours.

  Sommige politici mee verantwoordelijkMatthias Storme0002a.jpg

  Wie getroffen wordt door homofoob geweld mag trouwens weten dat er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een aantal homofobe politici op de lijsten staan die hun handen niet zullen vuilmaken en ook niet de bak zullen invliegen. Ze vertolken een 'beschaafde' homofobie, verpakt in dure woorden als 'vrije meningsuiting' en 'het recht om te discrimineren'. Figuren als aartsbisschop Léonard, Jurgen Ceder en Matthias Storme (foto) zorgen met hun homofobe taal voor een intellectuele ondersteuning van het geweld. 

  Fluitconcert2011.jpgPride, maar ook protest

  Het ziet er naar uit dat de Antwerp Pride voor de tweede keer een protest tegen het homofoob geweld zal worden. Vorig jaar gebeurde dat op de slotmanifestatie met ondermeer een fluitconcert (foto). Dit jaar komen we ook op straat in een optocht. Daar kunnen we ons protest luid laten weerklinken. Afspraak zaterdag 11 augustus, 14u, Hanger 41, Antwerpen. (info op p. 40 van het programmaboekje)

  Lees ook: Snelle remedies tegen homofoob geweld?

 • Gaat Matthias Storme Jurgen Ceder achterna?

  jurgenceder.jpg.h381.jpgJurgen Ceder komt dan toch niet voor de NVA op bij de gemeenteraads- verkiezingen. De verontwaardiging binnen en buiten de NVA over de instroom van ex-Vlaams Belangers dreef hem tot dit besluit.  Maar hoe zit het met de homofobie die hem wordt aangewreven? En is hij de enige homofoob op de NVA-lijsten?

  In de open brief waarin hij zijn beslissing toelicht staat ondermeer: "Tussendoor werd er ook af en toe, zomaar en uit de losse pols, aan toegevoegd dat ik "homofobe uitspraken" zou gedaan hebben, zonder deze uitspraken aan te voeren."

  Op Mikpunt175.be staan alle quotes van VB'ers verzameld waarmee je het homofobe profiel van deze partij kunt waarnemen. Deze website wordt elke dag belangrijker. Het VB is immers niet meer zo gelukkig met dit imago en ze worden liefst zo weinig mogelijk herinnerd aan hun homofobie.  Momenteel vinden ze het interessanter om holebi's en transgenders op de racistische toer te krijgen. In de stijl van: "De islamisering van onze samenleving is de oorzaak van dit toenemende homofobe geweld" zoals Bert Schoofs het zo mooi kan uitleggen. Schoofs 'vergeet' dat we helemaal geen 'islamisering' nodig hebben om homofoob beweld te verantwoorden. Het Vlaams Belang heeft zelf een heel arsenaal uitspraken waar homofobe geweldenaars kracht uit kunnen putten.

  "Politiek correcte ijdeltuiten"

  Toegegeven, we hebben maar één quote van Ceder kunnen vinden maar die is dan ook niet mis te verstaan: "De pleitbezorgers van adoptie door homoseksuele koppels handelen niet uit altruïsme. Het zijn egoïsten en ijdeltuiten die hun populariteit in politiek correcte kringen kopen op kosten van de samenleving. Ze meten zich een aura van breeddenkendheid aan op rekening van de adoptiekinderen. Ze schaffen zich de schijn van morele superioriteit aan ten koste van wie de grootste maatschappelijke bescherming nodig hebben, namelijk de kinderen." Dat zei hij op 20 april 2006 in de Senaat, na de goedkeuring van de wet die adoptie voor holebi-paren mogelijk maakt. Alle mandatarissen van het VB stemden tegen. Zoals ze dat ook deden tegen de anti-discriminatiewet en de openstelling van het huwelijk.

  Matthias Storme_IJzerwake0003.jpgMatthias Storme, kandidaat voor de NVA

  Eén andere politieke griezel die wél opkomt voor de NVA is Matthias Storme, Professor aan de KU Leuven en de Universiteit van Antwerpen. Op de foto ziet U hem tijdens de door extreem-rechts gedomineerde IJzerwake.  Hij is derde lijstduwer op de NVA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent.  Hij slaagde erin als NVA-bestuurslid naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 2004 op te roepen... om voor het Vlaams Belang te stemmen. Hij noemde dat "bijna een morele plicht". Het Gentse Hof van Beroep had op 21 april 2004 drie vzw's van het Vlaams Blok veroordeeld wegens inbreuken op de racismewet, ondermeer wegens hun beruchte 70-puntenplan en daar was Storme niet blij mee. Ook ondertekende hij de 'petitie voor een vrije meningsuiting' op de website van het Vlaams Blok. Hij vloog uit het partijbestuur maar in een gezamenlijk persbericht van Storme en de NVA klinkt het: "De N-VA herhaalt dat de partij geen probleem heeft met de veroordeling van de anti-racismewet door Matthias Storme en zijn kritiek op de gerechtelijke vervolging van politieke partijen."  Het cordon sanitaire, een afspraak tussen de democratische partijen om nooit samen te werken met het VB kon toen ook niet op zijn sympathie rekenen: "Als je het cordon ruim interpreteert, wordt iedereen die zelfs maar genuanceerd naar het Blok kijkt, geviseerd. Dat komt neer op het instellen van een schutkring en is al kwalijker.”  Intussen weten we dat die schutkring heeft gewerkt. Ex-VB-voorzitter Frank Vanhecke geeft dat ruiterlijk toe. Op 18 juli noteerde Knack: "Een stem voor Vlaams Belang is volgens Vanhecke "verloren" vanwege het cordon sanitaire, aldus Vanhecke op Radio 1. Een stem voor de N-VA noemt hij een "efficiënt iets". 

  "Homofobie is een mensenrecht"

  Matthias Storme_Nova Civitas0001.jpgOp het vlak van de wetgeving die racisme en homofobie bestraffen is Storme het alvast met het VB eens. In een interview met Menzo van juni 2004 zei hij ondermeer:  "Racisme is natuurlijk dom. Er bestaat maar één ding dat nog dommer is: anti-racisme. Anti-racisme sluit de geesten." Menzo noteerde toen ook: "Mocht ik ooit in het parlement zetelen, dan zou mijn eerste wetsvoorstel de eis tot afschaffing van de antiracismewet en antidiscriminatiewet zijn” Op een bijeenkomst van de rechts-liberale denktank Nova Civitas (foto) trok hij van leer tegen de anti-discriminatiewet: "De winnaars zijn enkele goed georganiseerde minderheidsgroepen die vandaag de politieke agenda bepalen en de hele samenleving deconstrueren en koloniseren vanuit hun partijdige belang. Voor deze laatste zin heb ik in 2003 een nominatie gekregen voor de homofobieprijs. Helaas had het Vaticaan toen een nog homofobere uitspraak gedaan, zodat zij met de prijs zijn gaan lopen". Ook genoteerd die avond:  "Zo is homofobie geen misdrijf, maar een mensenrecht. Natuurlijk heeft iedereen het recht om homofobie te bestrijden, net zoals iedereen het recht heeft om de bestrijders van homofobie 'fobomanen' te noemen". 

  Storme probeerde ook met een procedure bij het Arbitragehof de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht ongedaan te maken. Dat mislukte.

  Siegfried Bracke_pride0001.jpgOok een stapje opzij?

  Misschien moet Matthias Storme ook maar een stapje opzij zetten zoals Jurgen Ceder? Hij heeft alvast nog niet laten blijken dat hij zijn opvattingen van toen heeft afgezworen. En die opvattingen lijken toch wel heel sterk op die van Ceder.  Op de website van NVA van Opwijk wordt hij omschreven als " sympathieke hoogleraar-advocaat, verdediger van de vrije meningsuiting en leidinggevende figuur in talrijke Vlaamse bewegingen" met "Een zeer duidelijke en doordachte visie van het toekomstige Vlaanderen." Het feit dat de NVA figuren als Storme niet afstoot zegt veel over die partij. Lijsttrekker Siegfried Bracke stond op 12 mei op het grote podum van de pride in Brussel solidair te wezen (foto) met holebi's en transgenders. We weten intussen dat dit met een flinke korrel moet genomen worden. 

  Lees ook: Waarom Jurgen Ceder zijn plaats had bij de N-VA

  pride,vlaams belang,gemeenteraadsverkiezingen

  Wist jij dat het Vlaams Belang homofoob is? De verkiezingen komen eraan. Je kan bij Mikpunt nog steeds stickers bestellen om de homofobie van het Vlaams Belang bekend te maken. 

 • “Ook vakbonden kunnen veel betekenen voor Holebi’s”

  Pascal De Bel0001.jpgIk maakte reeds melding van de aanwezigheid van Pascal De Bel op het vakbondscongres in London naar aanleiding van de World Pride 2012.  Hij is secretaris van de Antwerpse afdeling van de BBTK, de bediendenvakbond van het ABVV. Op de BBTK-website vertelt hij over zijn reis naar Londen en droomt hij luidop van een gelijkaardig congres... in België.

  Pascal De Bel: “De World Pride kent zijn oorsprong in de jaren zeventig als een protestmars van de gay-community, met als belangrijkste eis gelijke rechten voor de holebi’s onder ons. Dat was toen een tegenreactie van de LGBT-beweging (red: LGTB staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) tegen de repressie waaraan ze tot dan toe werden onderworpen. Nieuw was dat dit openlijk én actief gebeurde.”

  stonewall rioters_second night0001.jpg“De onlusten in de New-Yorkse homowijk Greenwich Village vormden daarbij een kantelmoment. Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw trok die wijk veel homoseksuelen aan, maar zowel de politie als criminele organisaties zagen in hen gemakkelijke doelwitten voor afpersingen en bedreigingen. Toen de politie in 1969 een razzia uitvoerde op het Holebicafé The Stonewall Inn, kookte het potje over. (foto: de rellen tijdens de tweede nacht) Tot verbazing van de politie lieten de aanwezigen zich niet zomaar doen. De agenten werden zelfs tot twee maal toe uit de wijk weggejaagd. Voor de internationale LGBT-beweging was dit een belangrijk moment. De bestorming van de Stonewall Inn wordt sindsdien jaarlijks herdacht. Daaruit ontstonden de jaarlijkse World Pride bijeenkomsten en ook de Holebiparades zoals we die bijvoorbeeld in Brussel kennen.”

  Veel mensen kennen enkel de beelden van de kleurrijke en opvallende optochten die de Holebigemeenschap organiseert. De meer politieke beweging die er achter schuilt is minder zichtbaar.

  Pascal: “Deels klopt het feestelijke beeld wel, maar sinds jaren worden de Pride’s in London vooraf gegaan door een Conferentie. Er wordt niet alleen gevierd maar ook op inhoudelijk vlak gewerkt. En er is nog veel werk: in Londen heb ik pakkende getuigenissen gehoord van holebi-activisten uit verschillende landen zoals India, Kenia, Zuid-Afrika… Het recht op homoliefde en een openlijk homoseksueel leven is absoluut nog geen vanzelfsprekendheid in grote delen van de wereld. Integendeel: het is vaak zelfs levensgevaarlijk!” 

  Niet toevallig dat het thema van de conferentie dit jaar het ‘decriminaliseren’ van homoseksualiteit was.

  Pascal: “Geen uit de lucht gegrepen thema, maar voor velen nog een broodnodige strijd. In totaal 78 landen hanteren nog een wettelijk verbod op homoseksualiteit, in 7 landen staat er de doodstraf op. In Pakistan, Bangladesh en Iran verplichten ze homo’s om chirurgische ingrepen te ondergaan zodat ze geen verhouding met andere mannen kunnen hebben. Nochtans vragen de LGBT-deelnemers van het congres geen bijzondere rechten, maar wel de bescherming, aanvaarding en erkenning van hun seksuele geaardheid. Er is ook positief nieuws. In 10 landen kan je als homokoppel trouwen, in 12 landen heb je recht op adoptie. Nog in het Engeland van 1967 was homoseksualiteit onder het zogenaamde Section 28 strafbaar. En nu heeft er de World Pride plaats. Dat geeft moed aan de deelnemers uit andere landen!”

  Toch is er ook in Europa toch nog werk aan de winkel…

  Pascal De Bel0003.jpg

  Pascal: “Zeker. Het blijft van belang om de attitude, inzichten en de verdraagzaamheid van de mensen te  verbeteren. Ook bij ons leeft homo-, bi- en transfobie nog steeds in bepaalde kringen. In Oost-Europa ligt het moeilijker. In bepaalde landen wordt homoseksualiteit behandeld als een misdrijf, zelfs er openlijk over praten kan bestraft worden. Hulporganisaties die actief zijn op vlak van HIV-informatie lopen daardoor mee gevaar en kunnen voor dergelijke activiteiten gestraft worden. Tijdens de laatste Europese voetbalkampioenschappen werd dit eens te meer duidelijk. LGBT-rechten gaan niet alleen over individuele rechten maar ook over maatschappelijk verandering, vooruitgang en verbetering.” 

  Je trok naar World Pride als ABVV’er. Wat doet een vakbond op de World Pride?

  Pascal De Bel0002.jpg

  Pascal: “De thema’s op de World Pride zijn uiteindelijk politiek van aard. Bovendien is de TUC (red: Trade Union Congress, de grootste vakbondskoepel in het Verenigd Koninkrijk) een van de belangrijkste sponsors van het evenement. De TUC steunt deze beweging zowel politiek als financieel en is al sinds de jaren 80 met succes actief bezig met de verdediging van de rechten van de Britse holebi’s. De TUC riep alle leden op om deel te nemen aan de World Pride en de conferentie.   Binnen de Britse vakbond bestaat er ook een actieve holebiwerking, met een jaarlijks congres. Dit jaar viel dat samen met de World Pride. En uiteindelijk zijn holebi’s werknemers als alle andere. Ze dragen mee de gevolgen van de crisis – en in Engeland de gevolgen van de strenge besparingen van de regering Cameron. Bovendien zijn ze uiteraard kwetsbaar voor discriminatie op de werkvloer.” 

  Hoe zit dat voor het ABVV?

  Pascal: “In België staan we qua wetgeving vrij ver. De Europese richtlijnen rond antidiscriminatie zijn in ons land al langer omgezet in de nodige wetgeving. Ook via de non-discriminatie clausule, die normaal in het arbeidsreglement opgenomen moet zijn, kan menig syndicalist LGBT-rechten op de werkvloer verdedigen. Het ABVV heeft dit steeds – zonder veel ophef - ten volle gesteund. Als vakbond zouden we onze militanten misschien wel wat meer mogen wijzen op het belang van deze clausule… het is het middel bij uitstek om te strijden tegen alle vormen van discriminatie op de werkvloer. In 2013 ligt er trouwens een grote kans voor het grijpen: de World Outgames (een wereldwijd sportief en cultureel evenement georganiseerd door de Holebi-gemeenschap) hebben dat jaar plaats in Antwerpen. Dat lijkt me hét moment om als vakbond bijvoorbeeld zelf een tweedaags congres te organiseren rond het thema! Niet alleen om onze delegees rond het onderwerp te sensibiliseren, maar ook om aan holebi’s duidelijk te maken dat ze 100% welkom zijn in onze organisatie. En dat we met hun rechten bezig zijn.”

  Hopelijk toch ook wat genoten van de World Pride?

  Pascal: “Na twee dagen congres mocht dat wel! Ik heb dan ook deelgenomen aan de stoet, waar ondanks wat regen veel volk was. Kleurrijk en een beetje carnavalesk kon men de optocht wel noemen. Het blijft nog altijd een beetje een feest-parade. Zelf liep ik mee in het stuk dat voor de vakbondsmensen voorbehouden was. 

  lgbt_vakbond.jpgIk heb mijn best gedaan om mijn rode vlag te laten opvallen tussen al het roze! Al heb ik natuurlijk ook genoten van al het fraais om me heen…”

  Bron: BBTK

  Meer over de Stonewall-rellen

  Lees ook: Van machinist tot kamermeisje, over holebi's op de werkvloer

  Zelf actief in de vakbond en holebi of transgender? Meld je aan mij LGBT&Vakbond! 

 • Van machinist tot kamermeisje

  arbeid_boormachine0001.jpg

  Over holebi's op de werkvloer werd reeds onderzoek gedaan. De eerste onderzoeken (van ondermeer John Vincke in 2008) bekeken enkel de situatie van hoger geschoolden uit universitair of niet-universitair hoger onderwijs. Het CGKR, dat ook als taak heeft de discriminatie van holebi's in kaart te brengen bestelde in 2010 een aparte studie.

  De samenvatting van het rapport vind je op het internet onder de titel "Arbeidssituaties van holebi’s die handenarbeid of een technische functie uitoefenen – Verkennend onderzoek".  Het onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op 23 diepte-interviews met personen die aan het vooropgestelde profiel beantwoordden. Daarnaast vonden ook interviews plaats met arbeidsmarktactoren (zoals interimkantoren) en met vertegenwoordigers van holebi-verenigingen. We lezen dat het niet gemakkelijk was om mensen te vinden voor de interviews.  Daaruit volgt al een eerste conclusie: "Deze ervaren moeilijkheden kunnen eveneens als symptomatisch gezien worden voor de specifieke situatie van holebi’s die handenarbeid of een technische functie uitoefenen."

  arbeid_554169_493868423961666_.jpg

  Wie werd ondervraagd?

  De ondervraagde personen waren tussen 19 en 58 jaar (gemiddelde leeftijd was 36 jaar). Deze respondenten waren overwegend mannen (18 op 23), Franstalig (17 op 23), en inwoners van Brussel (12/23). De meeste respondenten (op twee uitzonderingen na) hebben een diploma van (lager of hoger) technisch of beroepssecundair onderwijs. De meerderheid van de respondenten (14 op 23) waren samenwonend (gehuwd of niet), de anderen omschreven zichzelf als alleenstaand. Alle respondenten waren (of waren vroeger) actief als handenarbeiders of actief binnen een technische of arbeidersfunctie, soms onder het statuut van bediende, van arbeider of van tijdelijke werknemer/uitzendkracht: machinebestuurder, politieman, bakker, magazijnbediende, magazijnmeester, militair, arbeider chemische sector, schoonmaker (openbare weg en kantoren), hulpverpleegkundige, bouwvakker, kamermeisje, keukenhulp, kelner, slager, bewakingsagent, buschauffeur, penitentiaire agent.

  Uit de kast op het werk?

  arbeid_554169_493868423961658_.jpg

  Uit de kast komen is voor vele van deze werknemers niet vanzelsprekend: "Daar waar de meerderheid van de respondenten openlijk hun homoseksualiteit in hun privé-leven (familie en vrienden) verkondigd hebben, heeft slechts een minderheid hun seksuele geaardheid ook volledig (6 op 23) of gedeeltelijk (5 op 23) onthuld op de werkplek."  Eenmaal uit de kast zijn er nog problemen. De studie spreekt van het zoeken naar een permanent evenwicht tussen een 'low-profile'-opstelling (niet provoceren, louter tevreden zijn dat men aanvaard wordt) en een zekere waakzaamheid. Men is op zijn hoede voor opmerkingen en houdt zich klaar om daarop te reageren. Sommige homomannen gedragen zich zelfs als macho om elk vermoeden van een gebrek aan mannelijkheid de kop in te drukken bij beroepen waarbij 'mannelijke kenmerken' een rol spelen.  "Bovendien blijkt dat het openlijk uiten van zijn/haar homoseksualiteit op de werkplek niet kan verhinderen dat discriminatie en ernstige incidenten in verband met homoseksualiteit toch voorkomen."

  arbeid_554169_493868423961668_.jpg

  Grappen en pestgedrag

  De meeste respondenten omschrijven hun relatie met de collega's als neutraal, dit geldt ook voor diegenen die hun seksuele geaardheid geuit hebben. Maar er blijven collega's die het niet kunnen laten om grappen te maken over hun seksualiteit en homoseksualiteit die niet altijd in goede aarde vallen: "Deze grappen verwijzen zeer vaak naar een veronderstelde ‘hyper-seksualiteit’ van homoseksuelen. Zij leggen eveneens soms een verband tussen bepaalde ziektes (seksueel overdraagbare besmettingen, HIV/AIDS) en homoseksualiteit." 

  Enkele vrouwelijke respondenten (die binnen een overwegend mannelijke milieu aan de slag waren) zeggen een relatieve welwillendheid van hun collega’s op te merken, zolang hun partner niet ‘te’ aantrekkelijk is (beantwoordt aan bepaalde ‘aantrekkelijkheids’normen die door deze mannelijke collega's worden bepaald). Indien bij het kennismaken met de partner deze door de mannelijke collega’s aantrekkelijk wordt gevonden, leidt dit tot vijandelijkheden en heftige commentaren.

  "Zes van de drieëntwintig respondenten (twee vrouwen en vier mannen) werden geconfronteerd met pestgedrag tijdens hun professioneel traject. Het pesten kreeg voornamelijk als volgt vorm: seksistische opmerkingen van collega's, verspreiden van geruchten over ongewenst seksueel gedrag, het in vraag stellen van de vakbekwaamheid van de betrokkenen, schriftelijke en mondelinge beledigingen, ongelijke behandelingen, in vraag stellen van persoonlijke en professionele elementen, homofobe opmerkingen en zinspelingen." De homo's en lesbiennes lieten zich niet zomaar doen. Ze gingen in discussie met de pesters of stapten naar hogere instanties, de vakbond, de arbeidsinspectie, het CGKR of namen een advocaat. Soms had dit positieve gevolgen. In twee van de zes gevallen was het niet te harden en vroegen de slachtoffers een overplaatsing naar een andere dienst. Twee respondenten (een man en een vrouw) die met pestgedrag werden geconfronteerd kregen te maken met depressies.

  Aanwerving en promotie

  arbeid_554169_493868423961659_.jpgOok bij het vinden van een job of het hogerop geraken speelt de seksuele geaardheid een rol: "Drie gevallen van discriminatie bij aanwerving werden vermeld. In een eerste geval, werd door het uitzendkantoor aan de respondent aangeraden om ’zijn homoseksualiteit niet ter sprake te brengen bij het onderhoud met de onderneming‘. In een tweede geval, werd de interim-job na één dag beëindigd nadat de respondent zijn seksuele geaardheid aan een collega had onthuld." Interimkantoren vertonen wel meer discriminerend gedrag. Het uitzendkantoor Adecco moest aan SOS Racisme en het ABVV 25.000 euro schadevergoeding betalen omdat het op vraag van klanten geen werknemers van vreemde origine wilde selecteren. Een onderzoek van het consumentenprogramma 'Volt' bracht meer van die discriminerende praktijken aan het licht. Een recent onderzoek van Federgon wijst uit dat er sedertdien nog niet veel veranderd is. Bijna 1 op 3 interimkantoren blijft ingaan op discriminerende opdrachten van hun klanten. De ondervraagde uitzendkantoren zeggen in de CGKR-studie tot hiertoe geen klacht van uitzendkrachten geregistreerd te hebben, die zich gediscrimineerd zouden voelen bij de uitoefening van hun arbeiders- of handenarbeidfunctie omwille van hun homoseksualiteit.

  Unison_Pride London2011_0001.jpgWat doet de vakbond?

  De vorige generaties hebben hard geknokt om op het werk beschermd te worden door hun vakbonden. In een aantal landen nemen die ook actief de verdediging op van holebi's en transgenders. In België staan we nog maar aan het begin. De Britse vakbeweging kan hierbij als rijke inspiratiebron dienen. We beschikken in België over een sterk vakbondsapparaat en het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. De LGBT-vakbondswerking van UNISON (hier op de Pride in London vorig jaar) schreef in een brochure dat holebi's en transgenders die de steun van hun vakbond ervaren ook betere en actievere vakbondsleden zijn. 

  Zelf iets doen?lgbt_vakbond.jpg

  Laat op de facebookpagina van LGBT & Vakbond je naam achter of stuur mij een mailtje. Ik jou je dan op de hoogte van nieuwe initiatieven. Enkele LGBT-syndicalisten lieten zich al opmerken tijdens de grote vakbondsmanifestatie in december 2011. Een aanrader is de çavariabrochure Uit de kast, werkt beter.