• Aalst heeft meer handtekeningen nodig

  Aalst_Karim Van Overmeire_Stonehenge0001.jpg

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  "We zijn niet bang, wel alert." schrijft Liever Spruitjes, de LHBT-jongerengroep uit Aalst. Het gaat over de aanstelling van Karim Van Overmeire, de Vlaams Belanger die 'een tweede kans krijgt' bij de NVA, tot schepen van... Vlaamse Zaken. Een kans om wat te doen?

  Van Overmeire (foto) schrijft op facebook:  "De felicitaties in verband met een schepenmandaat en specifieke bevoegdheden zijn nog iets te voorbarig. Het nieuwe college gaat pas in januari 2013 van start. Ondertussen moeten we rustig bekijken hoe we de belangrijke verantwoordelijkheden die aan N-VA toekomen, het best kunnen invullen. We gaan dat doen in de geëigende structuren, zonder ons te laten opjagen door gazetten, toogpraat en roddels. Sommige mensen schijnen al meer over mijn plannen te weten dan ikzelf. :-) Mocht ik schepen worden, dan zie ik dat in elk geval niet als een beloning maar als een opdracht die ik zes jaar lang moet vervullen in dienst van de 80.000 Aalstenaars."

  Vaagheid

  Vaagheid troef dus. Die vaagheid speelt in ons voordeel. Zo hebben we tijd om klaar en duidelijk te zeggen wat holebi's en transgenders nodig hebben in Aalst. En wat we vooral niet willen. Het feit dat Van Overmeire schepen wordt deed al flink wat stof opwaaien. Het zal de eerste VB'er zijn die via de NVA het cordon sanitair doorbreekt. Coalitiepartner CD&V liet weten zich hierover geen zorgen te maken. Die andere coalitiepartner, SP.A, voert intern discussie en lijkt het nog niet goed te weten. Nationaal SP.A-voorzitter Bruno Tobback sprak gespierde taal: "Ik zie dat niet zitten," zegt hij in De Morgen. "Dit is niet één brug te ver voor ons, dit is alle mogelijke bruggen te ver."  Ook de LHBT-beweging moet zo snel mogelijk klare taal spreken.

  Onderwijs en bibliotheken voor een VB'er?

  Aalst_De Wever_Le Pen0001.jpgOpen VLD'er Jean Jacques De Gucht schrijft op zijn blog: "in plaats van een algemene visie rond de toekomst van Aalst te ontwikkelen, wordt in eerste instantie een Schepen voor Vlaamse zaken aangesteld, die ook bevoegd is voor onderwijs en bibliotheken. Een functie die dan ook nog ingevuld wordt door één van de auteurs van het 70 puntenplan."

  Als Van Overmeire inderdaad onderwijs en bibliotheken onder zijn bevoegdheid krijgt is dat al reden te over om méér dan alert te zijn. De standpunten van het VB over onderwijs en seksuele voorlichting zijn bekend.  Het Front National  heeft in Zuidfranse steden zoals Orange de bibliotheken 'gezuiverd' van lectuur over homoseksualiteit en multiculturaliteit. Ex-leider Jean-Marie Le Pen (hier op de foto met een jonge BDW) is één van de ideologische inspiratoren van Bart Dewever

  Geen enkele andere politieke partij speelt het zo grof als de NVA: Karim van Overmeire is een kopstuk van het Vlaams Belang geweest. Dat betekent dat hij zeker achter de homofobe standpunten van die partij staat. Niets wijst immers op het tegendeel. Nooit heeft de NVA de overlopers  gevraagd om afstand te nemen van het racisme en de homofobie van het VB. Hem de bevoegdheid geven over onderwijs is een provocatie aan het adres van de LHBT-beweging. Daarop niet passend reageren is de deur openzetten voor homo/transfobie bij elke toekomstige coalitievorming waarbij NVA/Vlaams Belang betrokken is.

  Doorbreek de vaagheid, laat ze kleur bekennen

  Aalst_Regenboogbeleid_0000.jpg  De LHBT-beweging is terecht alert in deze zaak. En we hebben troeven die we kunnen uitspelen.

  Wie steunt het regenboogbeleid? De politici die in Aalst in de coalitie stappen kunnen met één muisklik duidelijk maken dat ze een beleid dat emancipatie van holebi's en transgenders steunt de max vinden. Ze hoeven enkel op regenboogbeleid.be hun gegevens in te vullen. çavaria zal hen zonder twijfel de nodige tips geven. Ik nam vandaag een kijkje op de website en noteerde dat er enkel politici van VLD en SP.A reeds hebben getekend in Aalst. Waar blijven de handtekeningennva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen van Christoph D'Haese (NVA) Ilse Uyttersprot (CD&V) Sarah Smeyers (NVA) Mia De Brouwer (NVA) Matthias De Ridder (NVA) Caroline Verdoodt (NVA) Iwein De Koninck (CD&V) Eddy Couckuyt (CD&V) Maarten Blommaert (NVA) Sanne Nieulandt (NVA) Paul Stockman (CD&V) Johan Van Dorpe (NVA) Caroline De Meerleer (NVA) Iwein Quintelier (NVA) Katrien Beulens (NVA) Karolien Devos (NVA) Kristof Devos (NVA) Johan De Veylder (NVA) Wouter Van Der Veken (NVA) Marc Gielens (CD&V) en Bart Van Lysebeth (CD&V)? Klik hier om de actuele lijst te zien.

  Aalst_Regenboogbeleid_000010.jpgSchepen voor gelijke kansen in Aalst Liever Spruitjes schrijft: "Wij hopen in ieder geval dat er een schepen voor Gelijke Kansen komt!" Ook dat is een interessante test. De NVA wil een schepen van 'Vlaamse Zaken'... dan kan er zeker ook een schepen van emancipatie af. Wie zal er anders een beleid ontwikkelen om het homofobe geweld tegen te gaan?  Die schepen kan niet Karim Van Overmeire heten. Tenzij hij natuurlijk ook de regenboogverklaring van çavaria ondertekent. Maar laten we vooral het onderscheid houden tussen fictie en werkelijkheid. Een beleid dat emancipatie bevordert geef je niet in handen van politici die terug willen naar het Vlaanderen van de leeuwenvlaggen. 

  Aalst_Mieke Van Hecke0001.JPGCharter over holebi's en transgenders in het onderwijs Uitgerekend deze week (Op de foto: Mieke Van Hecke) werd een belangrijke overeenkomst ondertekend. Daarin zetten overheid, netten, ouder- en leerlingenverenigingen een nieuwe en verdergaande engagementsverklaring op papier.  De ondertekenaars verbinden zich formeel om alle leerlingen, studenten of personeelsleden respectvol en evenwaardig te behandelen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De verklaring stelt dat discriminatie bestreden en verworpen wordt en dat niemand nog door genderverwachtingen beperkt wordt in studie of andere keuzes. Daarnaast verzekerden de ondertekenaars ook dat gender- en holebithema's in de lessen aan bod zullen komen. “En vooral die ene zin van de minister onthouden we”, zegt çavaria-coördinator Yves Aerts, “Ondertekenen is één zaak, praktijk is een ander". We zullen graag onze steun verlenen om er voor te zorgen dat het ook echt meer dan een indrukwekkend stel handtekeningen op een blad blijft, maar we hopen dat iedereen ook echt zijn belofte opneemt." Ook hier kan het nieuwe stadsbestuur van Aalst zich engageren.

  Als het nieuwe stadsbestuur van Aalst deze drie initiatieven tot pijlers van haar toekomstig beleid maakt... gaat ze straks nog een voortrekkersrol spelen. Dromen mag toch?  Het is aan de LHBT-beweging om dit op gang te trekken. Niemand zal het in onze plaats doen. En hou je vooral niet in om de LHBT-beweging daar in Aalst met raad en daad te ondersteunen.

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  Het 70-puntenplan van het Vlaams Belang

  De homofobe standpunten van het Vlaams Belang

  Lees meer over NVA en homoseksualiteit

  Het BESTUURSAKKOORD zoals het op 16 oktober in de media werd aangekondigd

  Opnieuw schepen van gelijke kansen in Aalst?

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

 • Opnieuw schepen van gelijke kansen in Aalst?

  Aalst_Actie tegen homofoob geweld0001.jpgActie tegen homofoob geweld in Aalst 

  Aalst heeft een nieuwe coalitie. NVA-burgemeester Christoph D'Haese haalde de nationale pers met het nieuws dat Vlaams Belanger Karim Van Overmeire schepen wordt  van Vlaamse Zaken. Een primeur. Wat holebi's en transgenders vooral bezighoudt is de vraag of er ook een schepen van Gelijke Kansen komt.

  Dat er afgelopen legislatuur slechts ongeveer 1 op 3 gemeenten een schepen van Gelijke Kansen hadden, vindt Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet te weinig. In een brief aan alle gemeenten bepleit hij het nut van specifieke schepenen voor Gelijke Kansen: “Een stad of gemeente kan pas echt werk maken van een gemeente voor iedereen, als u ook een schepen heeft die verantwoordelijk wil zijn voor deze inclusie.In het belang van de mensen met een handicap, holebi’s, mannen en vrouwen van uw gemeente herinner ik u daarom aan het belang van het aanduiden van een schepen voor Gelijke Kansen.”

  Aalst_Regenboogbeleid0002.jpg

  Verankering in het bestuur

  Ook de LHBT-koepelorganisatie çavaria wijst op het belang van een verankering in het bestuur. Op regenboogbeleid.be lezen we dat In Gent, Oostende, Antwerpen en Leuven overleg plaats vindt tussen de lokale holebi- en transbeweging en bevoegde ambtenaren van de stad en/of de provincie. In Limburg is LiHTAR (Limburgse holebi- en transgenderadviesraad) een officieel adviesorgaan van de provincie. In Brugge maakt de holebibeweging deel uit van de stedelijke emancipatieraad en in Gent maakt Casa Rosa deel uit van het programmateam Diversiteit van de Stad Gent.

  Aalst_Christoph D'Haese0001.jpgVlaamse Vlaggen

  NVA-burgemeester Christoph D'Haese zal in Aalst een coalitie leiden waarvan ook CD&V en SP.A (de partij van Pascal Smet) deel uitmaken. De burgemeester koos Vlaams Belangpoliticus Karim Van Overmeire  als schepen van Vlaamse Zaken. Karim Van Overmeire (ex-VB sinds 2010) gaat overal Vlaamse vlaggen uithangen en er komen ook stickers met de Vlaamse Leeuw op de straatnaamborden. 

  Aalst_Karim Van Overmeire0001.jpgVan Overmeire ((hier op een congres van het VB) stapte  in 2011 over naar N-VA. Toen zei hij: “Het succes van de N-VA bij de federale verkiezingen van vorig jaar heeft duidelijk gemaakt dat heel veel Vlamingen hopen dat deze partij wél voor effectieve en fundamentele veranderingen kan zorgen.”  De NVA haalde de ex-VB'ers gretig binnen. VB-kopstukken zoals Van Overmeire en Jurgen Ceder konden zonder enige voorwaarde lid worden. Nochtans maakten ze allebei deel uit van de VB-partijtop. Wat betekent dat ze zowel hun racistische als homofobe opvattingen complexloos konden meenemen naar de NVA.  

  Regenboovlaggen?

  Aan vlaggen geen gebrek dus, daar in Aalst. Al is het maar de vraag of er veel regenboogvlaggen zullen tussenhangen. Nog belangrijker is of de nieuwe coalitie wil investeren in een emancipatiebeleid en daar een schepen voor gelijke kansen voor over heeft.

  Aalst_daders0001.jpg

   Op dit moment is dat helemaal niet zeker. Ik kan mij voorstellen dat de lokale LHBT-organisaties daar een punt van maken. Al was het maar omdat Aalst recentelijk het toneel was van homofoob geweld. Niet door de door het Vlaams Belang en NVA verguisde 'allochtonen' maar door twee mannen van het 'eigen volk'. (foto)  Dit incident geeft alvast aan dat een beleid om de Aalstenaars positiever te leren denken over homoseksualiteit geen luxe is maar bittere noodzaak.

  Wat doen  CD&V en SP.A?

  Het feit dat CD&V en SP.A geneigd zijn om in een coalitie te stappen waarin een notoir politicus van het Vlaams Belang een schepenambt krijgt is al heel discutabel. We zijn er totnogtoe immers in geslaagd om elke racistische en homofobe politicus weg te houden van het bestuur.  Het is de verantwoordelijkheid van de NVA dat ze zonder enige voorwaarde politici van het Vlaams Belang de kans geven om mee te besturen.  Gaan CD&V en SP.A daarin mee?

  Nergens beter dan thuis

  Aalst_Martijn Van Esbroeck_NVA0002.jpgEn wat denkt de kersverse NVA-verkozene Martijn Van Esbroeck hiervan?  Zizo online omschrijft hem als 'de eerste homoman die voor de Antwerpse gemeenteraad wordt verkozen op het moment dat hij zijn coming-out al heeft gedaan.'  Martijn zegt over zijn NVA-lidmaatschap: "Ik kom uit een warm Vlaams nest waar politiek nooit ver weg was. Ook daar zocht ik al vrij snel naar het evenwicht tussen Vlaming zijn én homo. Mij aansluiten bij de N-VA voelde aan als thuiskomen.”  Op de Antwerp Pride verzekerde hij mij dat we het alvast eens zijn over het feit dat we het Vlaams Belang zoveel mogelijk moeten tegenhouden. Ik was toen flyers van Mikpunt aan het uitdelen. Ik vrees dat niet alleen Martijn Van Esbroeck het gevoel van thuiskomen heeft ervaren. Ook politici van het Vlaams Belang -  die coming-out van holebi's en transgenders verfoeien - voelen zich kiplekker in de NVA. Het was te verwachten dat de aanwezigheid van Vlaams Belangers in de NVA voor problemen zouden zorgen. In Aalst is het zover. Ik ben benieuwd hoe de holebi's en transgenders in de NVA hierop reageren.

  Lees ook: De kracht van verandering: vendelzwaaien tegen Brusselaars

 • De Kus

  De Kus_Vlaams Belang_Zot van A.jpg

  Vlak voor de verkiezingen kreeg ik een folder in de bus met daarop twee kussende mannen. Een verrassend staaltje van verkiezingspropaganda van het Vlaams Belang.

  Je herkent Patrick Janssens en Bart De Wever. Op Facebook vroeg iemand zich af of dit een aanpassing was van het VB-standpunt over homoseksualiteit. Dat is het dus niet.

  Recentelijk heeft voorzitter Valkeniers immers nog verklaard: "Wij zijn helemaal niet ‘homofoob’, zoals  wordt beweerd. Wij hebben helemaal niets tegen holebi’s, maar vinden het huwelijk tussen man en vrouw de norm. Dat is een traditioneel standpunt en heeft absoluut niets te maken met ‘extreemrechts’ of ‘homofobie". Dus: geen huwelijk voor twee mannen of twee vrouwen en zeker geen kinderen. Het gebruik van twee kussende politici op een folder had dus een heel ander bedoeling.

  Homo-erotiek

  Het VB werd op 14 oktober  leeggezogen door de NVA. Het VB had de bui zien hangen en probeerde er alles aan te doen om zoveel mogelijk kiezers in hun stal te houden. De hele folder (waarin rood als dominante kleur werd gebruikt) was een poging om de kiezer duidelijk te maken dat stemmen voor BDW gelijk stond met stemmen voor Janssens. En vermits Janssens in de ogen van het VB eigenlijk niets anders doet dan 'de vreemdelingen' bevoordelen kon je dus maar beter niet voor BDW stemmen. Het VB misbruikt homo-erotiek om haar boodschap scherp te stellen: stem niet voor deze mannen want wat ze doen is schandalig. Waarbij ze meteen ook homo-erotiek in een negatief daglicht stelt. 

  Lesbian Connexions

  Het Vlaams Belang is even allergisch voor elke vorm van zichtbare homo-erotiek als Dracula voor knoflook. Zo werd mij verteld dat bij een bijeenkomst van het Vlaams Blok in de jaren '80 in een cultureel centrum van Antwerpen zich het volgende tafereel afspeelde. In hetzelfde gebouw waren een aantal foto's tentoongesteld.

  De Kus_Ander Strand0001.jpg

  Eén ervan toonde twee kussende mannen. Een deelnemer aan de VB-bijeenkomst had een handdoek genomen en daar de bewuste foto mee bedekt.

  In 1999 reageerde het VB op Lesbian Connexions, een fototentoonstelling over het rijke lesbische leven die toen in enkele Vlaamse steden te zien was. “Wordt er eventueel een controle uitgevoerd om de tentoonstelling te toetsen aan de maatschappelijke zienswijze over homoseksualiteit? Is deze tentoonstelling geen duidelijke promotie en pleidooi voor de lesbische levenswijze?” vroeg Filip De Winter zich luidop af in het Vlaamse parlement.

  Homo's zonder hoofd

  En dan is er het fameuze artikel waarin Carim Bouzian wordt opgevoerd als de allochtoon die zich schaamt over zijn geloofsgenoten. Niet de uitspraken van Carim zijn hier belangrijk (Ik zou trouwens als homo-moslim dat soort uitspraken nooit doen omdat ze het VB in de kaart spelen), maar de illustratie bij het artikel: twee mannen zonder hoofd die elkaar op een homo-erotische manier vasthouden. Het beeld suggereert duidelijk dat het over een homo-erotische houding gaat maar houdt die bewust zo anoniem mogelijk. In de tekst neemt het VB het immers op voor homo's.  Dat is op zich al heel uitzonderlijk en past hier in hun strategie om hun racistische standpunten in De Kus_VB_Bouzian0002.jpgzoveel mogelijk geledingen van de maatschappij te laten binnensijpelen.

  Het Vlaams Belang zich tegen elke publieke uiting van LHBT-erotiek en tegen elke coming-out. Daarom worden de hoofden niet in beeld gebracht. Homoseksualiteit mag geen gezicht krijgen want dat zou sowieso een erkenning ervan betekenen en dat wil het VB niet. Het taboe op homoseksualiteit moet in stand gehouden worden. Dat blijft de strategie van het Vlaams Belang.

  Jan Van Gorp_Inch.jpgLees ook: De Wegwerphomo van het Vlaams Belang

 • Seksuele migratie

  Seksuele migratie_verhuis.jpg

  Migratie is van alle tijden. Meestal gaat het niet om een beweging die men vrijwillig of van harte uitvoert. Ook de recente migratie van holebi's en transgenders die de grote steden verlaten is geen pretje. 

  Ik was één van hen: homo's die in de jaren '70 of '80 hun dorp of provinciestad verlieten om naar Antwerpen, Gent of Brussel te gaan wonen. Weg van de druk om je te verstoppen. Lekker jezelf zijn in de anonieme stad en dicht bij de plekken waar homo's samenkomen. (foto: ik en mijn moeder in 1981 aan het Antwerpse stadspark)

  Seksuele Migratie_Stadspark_moeder_1981_0001.jpg

  Deze migratie zie je in ongeveer alle landen van de wereld.  Dat er in die stad ook andere migranten rondliepen viel niet echt op.  Een totaal ander soort migranten. Ook zij kwamen van het platteland maar hadden heimwee naar Turkije of Marokko. De meesten keerden niet terug. Hun kinderen en kleinkinderen groeien hier op en maken deel uit van de maatschappij. Het sterke verlangen om terug te keren vervaagde. Net als holebi's en transgenders keren ze wel eens tijdelijk terug om hun familie te bezoeken. 

  Eigenlijk hadden die twee groepen migranten elkaar heel veel te vertellen maar zover zijn we nog altijd niet. Er dreigde zelfs een conflict. 

  Seksuele migratie_balkon.jpgWeg uit de stad 

  De reden waarom vele holebi's en transgenders het vlaamse platteland verlieten om zich in de stad te vestigen was homofobie. Dezelfde homofobie die ze nu in de stad aantreffen: in de wijk waar ze wonen of in het uitgaansleven.De laatste jaren verlaten holebi's en transgenders opnieuw de stad. Het gaat zowel om koppels als om alleenstaanden. Sommigen gaan in een andere stad wonen, anderen verhuizen naar een andere wijk of naar een stad in de rand. Eén van mijn vrienden woonde met zijn man in Borgerhout. Feestelijk getrouwd in het disctrictshuis.moslim,homofobie Netjes tussen twee heterokoppels in, waarvan een Marokkaans.  Maar het bleek achteraf niet het begin van een rustig leven. Vooral met Marokkaanse jongens in de puberteit loopt het mis.
  Gaan wandelen met de hond werd op den duur onhoudbaar.  Haantjesgedrag en homofobie.  Scheldpartijen en pesterijen. De stress die homofobe agressie veroorzaakt werd hen teveel. Ze verhuisden naar een appartement in Brasschaat. Dichter bij hun werk, maar ook weg van de dagelijkse portie agressie. 

  Los het probleem lokaal op

  Er is geen enkele instantie die probeert te bemiddelen tussen deze twee groepen migranten. Sommigen nemen contact op het  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) of de holebikoepel çavaria. Die kunnen echter weinig doen. Het is een lokaal probleem dat ter plekke moet worden aangepakt. Als dat niet gebeurt dreigt het brandstof te worden in de propagandamachine van extreem-rechts.

  Seksuele Migratie_Brahim Laytouss0003.jpg

  "Het is de schuld van de islamisering" lees je dan. Terwijl extreem-rechts zelf een hele website vol homofobe uitspraken heeft verzameld. Religie hoeft trouwens geen olie op het vuur te zijn. De moslimgemeenschap in dit land slaat dezelfde weg in als een deel van de katholieken: we zijn ertegen vanwege ons geloof, maar we respecteren de wetten van dit land. De Gentse imam Brahim Laytouss verklaarde eind juli  in zijn preek na het vrijdaggebed: "De opinie van de islam over homoseksualiteit is bekend. Een relatie tussen man en vrouw is de ideale situatie. Maar het gaat hier niet om de opinie van de islam, het gaat om de manier over hoe wij daarmee omgaan. We leven in een maatschappij waarin homoseksualiteit aanvaard is. Dus moet die enge visie op homoseksualiteit als iets dat 'verboden' is, verdwijnen."  

  Seksuele migratie_allochtoon.jpgGASboetes als rookgordijn

   Naar aanleiding van het homofobe geweld in de steden en het debat over seksuele agressie tegen vrouwen kwamen politici met een versterking van de arm der wet: de omstreden gasboetes, lokdames en andere termen die misschien wel kans maken om het woord van het jaar te worden maar die eigenlijk vooral symptomen bestrijden. Boetes opleggen aan jonge kerels die niet eens geld hebben voor een tramabonnement? De kans om werk te vinden is veel kleiner als je Mohammed heet. De maatschappij waarin hij leeft wordt door hem als onrechtvaardig ervaren. Hij zal niet stoppen met verbaal of fysiek geweld te plegen tegen vrouwen en homo's omdat de maatschappij dat afkeurt. Hij staat zelf heel kritisch tegenover die maatschappij omdat ze hem geen toekomstperpectief biedt. Zolang de sociaal-economische voedingsbodem voor baldadig gedrag en criminaliteit bestaat zal hij zich keren tegen mensen die in zijn ogen lager op de maatschappelijke ladder staan dan hijzelf. Repressie kan die realiteit misschien tijdelijk camoufleren, nooit uitwissen. 

  Onderwijs en werk

  Het eerste wat moet gebeuren is het veranderen van de economische context. Dat begint bij onderwijs waarin Mohammed lang genoeg kan blijven zodat hij kan doorgroeien naar een volwaardige diploma. Onderwijs waarin je seksuele opvoeding krijgt waardoor je mensen met een andere seksuele geaardheid leert respecteren. Op straat leer je dat immers niet. Daarna moeten er jobszijn voor iedereen. Ook voor jongeren die Mohammed of Samira heten en gekleurd Nederlands spreken.  Seksuele migratie_stadswachter.jpg

  Wijkagenten en buurtcomités 

  Waar is de wijkagent als je hem nodig hebt? Hier loopt het fout.  Gemeenschapswachters, buurtwerkers, conciërges in woonblokken, straathoekwerkers en wijkagenten dienen opgeleid te worden om dit soort problemen snel te detecteren en oplossingen te organiseren. En ze moeten er eerst zijn natuurlijk.  Slachtoffers moeten hun weg vinden naar buurtcomités en ook naar de roze huizen, de locale afdelingen van de holebitransgenderkoepel çavaria. Geef die roze huizen werkingsmiddelen om het probleem in kaart te brengen en de overheid op het goede spoor te zetten. Besparingen in deze sectoren zijn geen goed idee. Daar moet niet minder, maar méér geïnvesteerd worden. 

  Homofobie is aan een revival bezig en beperkt zich niet tot de moslimgemeenschap. Ook dat is een wereldwijd verschijnsel. Het heeft de holebitransgenderbeweging decennia strijd gekost om de wetten te veranderen. Homoseksuelen kunnen trouwen en mogen kinderen opvoeden. Het veranderen van de mentaliteit bij de publieke opinie blijkt daarmee allesbehalve voltooid.  Preventiecampagnes rond seksueel en homo/transfoob geweld in bedrijven, scholen en jongerenbewegingen zijn nodig.  Het recht op diversiteit moet worden versterkt.

  Seksuele migratie_gevangenis2.jpgWraak of heropvoeding?

  Pak de plegers van agressie kordaat aan maar maak er geen vaste bajesklanten van. Straffendoe je niet uit wraak, maar om de dader terug op het goede pad te brengen en zo mogelijk zijn relatie met het slachtoffer te herstellen. Ze in overvolle cellen proppen in de hoop dat ze daar hun leven beteren is geen goed idee. Taak- of werkstraffen in organisaties die werken rond discriminatie zijn dat wel. Laat ze zinvol werk doen in holebi- of transgenderorganisaties. Dat zal voor beide groepen 'migranten' een zeer leerrijke ervaring zijn. Misschien komen er uit de groep homofobe straatcriminelen wel enkele bruggenbouwers met een relevante boodschap. Zoals Brahim Laytouss het na zijn preek formuleerde: "Sommige mensen kwamen me vragen wat ik precies bedoelde. Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo's mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat."

  moslim,homofobieDit artikel is geïnspireerd door het programma van de PVDA.

  Lees ook: Homoman en transgendervrouw op lijsten PVDA+

 • De wegwerphomo van het Vlaams Belang

  Jan Van Gorp (70) is de enige Vlaams Belanger die er ooit voor uitkwam homo te zijn. "Binnen de partij heb ik nooit moeilijkheden gehad als homo" zegt hij in een interview met Inch.

  "Minder goeie kanten heb ik eigenlijk niet" verklaart hij. Zijn lidmaatschap van het VB zou er misschien eentje kunnen zijn?  "We worden dikwijls afgeschilderd als homofoob maar dat zijn we niet!" en "Binnen de partij heb ik trouwens nooit moeilijkheden gehad als homo.".  Dat laatste kan uiteraard kloppen, ook al is hij de uitzondering die de regel bevestigt door als lid van het VB uit de kast te komen. Dat is namelijk verboden. Jan Van Gorp_Inch.jpg

  'Andersgeaarden'

  Hoezo verboden? Het VB schrijft het zelf:  "Tot slot wijzen we er graag op dat het Vlaams Belang heel wat andersgeaarde leden telt, en trouwens ook enkele homoseksuele en lesbische mandatarissen. Zij voelen zich best thuis binnen onze partij maar lopen er niet mee te koop." Zit het VB dan vol met bange holebi's en transgenders? Blijkbaar wel. Het zou trouwens niet echt prettig zijn voor al die extreem-rechtse 'andersgeaarden' om als politieke figuur uit de kast te komen. Wat moeten ze aan hun kiezers vertellen?  Het VB schrijft: "Voor het Vlaams Belang is en blijft het huwelijk tussen man en vrouw hoe dan ook de norm. Mag het? Het wettelijke homohuwelijk en het adoptierecht voor homo's of lesbiennes is wat ons betreft een brug te ver. Die principiële afwijzing heeft niets maar dan ook niets met discriminatie te maken, maar alles met onze zorg voor een gezonde samenleving en een gezonde opvoeding". 

  Echt gezond kan het dus toch niet zijn, is de boodschap van het VB. En gevaarlijk ook. In een interview met De Magneet zei Van Gorp: "Het stuit mij tegen de borst dat sommige homokoppel een zoontje van 16 zouden willen adopteren 'om dat eens flink te verwennen". 

  Sporadisch uit de kast komen is Jan Van Gorp dan wel gegund, zich inzetten voor de rechten van LHBT (Lesbiennes, homo's, bi's en transgenders) doet hij angstvallig niet: "Ik neem aan dat er mensen zijn die zich actief willen inzetten voor emancipatie en aanvaardig en dat dat voor hen de voornaamste prioriteit is, maar dat is bij mij helemaal niet zo."  Als je de standpunten van het VB over LHBT-rechten leest zou het ook water naar de zee dragen zijn.  

  Trouwen in het geniep?

  Helemaal triest wordt het als Jan Van Gorp het over zijn persoonlijke situatie heeft: "Ik ben niet getrouwd, maar ik was nooit voor het huwelijk gevonden omdat ik vind dat een geregistreerd partnerschap voldoende was. Ik ben al een oudere man hé, ik kom uit een andere tijd. Nu zou ik het homhuwelijk zeker aanvaarden hoewel ik met sommige zaken nog moeilijkheden heb."  Spijtig meneer Van Gorp, maar uw partij zou het u niet in dank afnemen mocht u alsnog beslissen om met uw partner te trouwen. Of het zou in het geniep moeten zijn. Dat is de enige manier waarop het VB holebi's en transgenders tolereert. 

  verkiezingen,vlaams belangStefan Scheers van Inch stelt nog de vraag: "Wat doe je als je morgen premier mag zijn?". Wie zou denken dat Van Gorp dringend iets zou doen aan het homofoob geweld vergist zich schromelijk. "Het land afschaffen, da's alles" antwoordt Van Gorp: "Werken aan de splitsing van België."

  Onrust in Ninove

  De heer Van Gorp liet zich in de verkiezingscampagne van 2000 van een heel andere kant zien. Tijdens een debat in Ninove, georganiseerd door de plaatselijk jongerengroep, viel hij met een groepje VB'ers de zaal binnen en probeerde het debat te verstoren. Een verslag van deze bewogen bijeenkomst vind je op de archiefblog van het RAF.

  Meer van het Vlaams Belang over holebi's en transgenders.