• Hiv is een beest met twee gezichten

  Hiv_ribbon_hand001.jpgMisschien heb je deze week aan het station actvisten gezien die in de weer waren met rode lintjes. Geen tijd gehad om een praatje te slaan? Fran Bambust van çavaria bezorgde mij onderstaande tekst.

  Op één december vindt WereldAidsDag plaats. In de aanloop naar die dag zullen deze week heel wat activiteiten te merken zijn die echter twee verschillende boodschappen lijken te verspreiden. De ene boodschap vertelt dat hiv best leefbaar is en dat de voornaamste last die je ervan ondervindt, een is van stigmatisering. De tweede boodschap vertelt dan weer dat hiv een moordend monster is, dat als aids jaarlijks voor anderhalf miljoen doden zorgt. Het verwarrende hierbij is dat beide verhalen kloppen.

  Hiv in het westen

  In het rijke westen kunnen we hiv min of meer aan de leiband houden. Het virus blijft zich wel verspreiden, vooral bij homomannen, maar richt er al lang niet meer de ravage aan die we met het virus zijn gaan associëren. Dit is niet langer de tijd van ‘Philadelphia’, van uitgemergelde patiënten die moesten vrezen voor hun leven.

  hiv_testen_plakkertje.jpg

  Een seropositieve homo is géén rondlopende tijdbom, maar doorgaans een heel gezonde man. In de eenentwintigste eeuw kan je als drager van het hiv-virus net zo makkelijk leven als een diabetespatiënt. 

  We willen uiteraard de besmetting indijken. We blijven hameren op het gebruik van condooms, op het regelmatige snelle testen, en op het maken van goede afspraken met je partner. En omdat de meeste besmettingen nu eenmaal worden overgedragen door dragers die het zelf nog niet weten, dringen we aan op het verlagen van de drempels die er zijn op het testen, onder andere door het opzetten van centra en het verspreiden van betaalbare testen.

   hiv_red_Wereld Aidsdag. Museumplein.jpg

  Hiv in Afrika en Azië

  Wereldwijd sterven er echter nog steeds 5000 mensen per dag aan de gevolgen van een hiv-besmetting. 

  Uiteraard worden ook in het zuiden hiv-preventiecampagnes opgezet, en die leveren wel degelijk resultaten op. In tien jaar tijd werd het aantal nieuwe besmettingen in Malawi met 73% teruggebracht, in Botswana met 71%, in Namibië met 68% en zo verder. Het aantal aids-gerelateerde doden werd er met een derde teruggebracht in amper twee jaar tijd, waarbij vooral het aantal slachtoffers en besmettingen bij kinderen sterk werd gereduceerd. 

  Ook het aantal behandelingen neemt toe. In centraal- en zuid-Afrika hebben zowat 2,3 miljoen mensen toegang tot behandeling, en ook in China is het aantal behandelde seropositieven met 50% gestegen tijdens het voorbije jaar.

  hiv_red_Maestro roller Dakar se joint à vous pour la lutte contre le SIDA.jpg

  Internationale Hulp

  Ondanks het moeilijke economische klimaat investeren landen in de strijd tegen aids, maar het ontbreekt hen doorgaans aan fondsen. In 2011 was wereldwijd 16,8 miljard dollar beschikbaar - het gros daarvan werd door de landen met lage inkomsten zelf opgehoest - terwijl de behandeling, preventie en tests eerder 22 tot 24 miljard dollar vereisen, aldus UNAIDS, het hiv/aidsprogramma van de Verenigde Naties. Internationale hulp blijft dus noodzakelijk. 

  Ongeveer 6,8 miljoen mensen hebben vandaag geen toegang tot behandeling. Van de 34 miljoen seropositieven weet de helft zijn serostatus niet, vermoeden ze bij UNAIDS. Het voorbije jaar werden, ondanks alle verbeteringen, toch weer 2,5 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld.  Er is nood aan hulp.

  redribbon_world.jpgDe gezichten bijten elkaar

  Kortom, twee verschillende hiv-verhalen, die elkaar bovendien nog eens voor de voeten lopen. Westerse seropositieven worden al te vaak en ten onrechte met het moordend gezicht van hiv geassocieerd. Het zorgt ervoor dat er een stigma blijft kleven aan de besmetting, en dat een serostatus taboe blijft. Het zorgt ervoor dat er te weinig openheid is, hier in het westen, over het thema en voor seropositieven. 

  Maar anderzijds vergeten we door de goede behandeling die hier in Europa voorhanden is, soms dat elders op deze wereldbol wel nog mensen sterven, omdat ze de toegang tot de tests en de behandeling ontberen. Onze zorgen zijn anders, en daardoor vergeten we wel eens solidair te zijn. 

  Op Wereldaidsdag willen we beide gezichten van hiv erkennen, en enerzijds strijden tegen het taboe en het stigma in het westen, maar anderzijds ook oproepen voor solidariteit met de armere landen. Ook daar moet hiv teruggedreven worden tot hanteerbare proporties. Overal ter wereld moet het hiv-virus zijn angel verliezen, of het nu gaat om leven of om leefbaarheid. We blijven het beest vervolgen, en onze seropositieve medemensen met open armen ontvangen.

  Lees ook:

  hiv,cavaria,afrika,azie

 • Oog om oog...

  Sven Pichal001d.jpgGisteren werden  twee 13-jarige Marokkaanse jongens in Borgerhout opgepakt door de politie op beschuldiging van afpersing. Aanleiding is een undercoverreportage over homofobie.

  De voorgeschiedenis zagen we in een reportage van Volt  die op 7 november uitgezonden werd. Sven Pichal en Michiel Vanackere trekken hand in hand door Antwerpen en Brussel met de bedoeling 'aan te tonen' wat we al lang weten: de spanningen tussen holebi/transgenders en allochtonen in de steden.  Ze lopen ook door Borgerhout, een van de armste districten van Antwerpen. Een op de vier kinderen groeit er op in armoede. De helft van de jongeren vindt er geen werk. Kleine criminaliteit, druggebruik en gewelddadige frustraties zijn er schering en inslag. Frustraties die helaas ook worden uitgewerkt op holebi's en transgenders.  

  "Twijfels"

  Sven Pichal (foto) die achteraf in Knack te kennen gaf dat hij liever niet aan de reportage had meegewerkt, deed dat toch, allicht uit loyauteit met zijn werkgever, de VRT. Michiel Vanackere riep zichzelf achteraf uit tot de eerste provocateur van de LHBT-beweging. "Provoceren is het nieuwe sensibiliseren" schrijft hij enthousiast op facebook. De reacties op de reportage waren uiteenlopend.  Sven Pichal in Knack: "De mensen van çavaria, de koepel van holebi-organisaties, twijfelden er ook aan of onze reportage wel zo'n goed idee was. Ze waren bang dat de uitzending de onveiligheidsgevoelens van homo's nog zouden aanwakkeren."   

  Volt_Geef geld_0001.jpg

  Twee kinderen opgepakt 

  De uitzending kreeg een staartje. twee 13-jarigen die Sven Pichal en Michiel Vanackere bedreigden in de undercoverreportage zijn opgepakt. Er wordt hen poging tot afpersing ten laste gelegd. Je hoort hen in de reportage "Geef geld" roepen.  Volgens het parket zijn er nog onvoldoende aanwijzingen om te stellen dat "de feiten hun oorzaak vinden in homofobe motivaties". De vraag stelt zich of de politie hier niet de grenzen van het wettelijke overtreedt. Sven en Michiel fungeerden immers als 'uitlokkers' van een misdrijf en daar is speciale toestemming van het gerecht voor nodig. 

  wjnh,cavaria,moslim,jongeren,pascal smetWie heeft hier baat bij? 

  Als LHBT-activist en als  homo die in Borgerhout woont neem ik afstand van de reportage en van de mentaliteit die erachter zit.  Ik maakte dit reeds eerder duidelijk in dit artikel. Niemand is geholpen met dit soort provocaties. Sven Pichal had zijn terughoudendheid moeten laten doorwegen en afhaken.  Het enige wat ze bereikt hebben is dat de spanningen tussen holebi's, transgenders en allochtonen nog zijn toegenomen.  Dat betekent concreet dat het voor homo's in Borgerhout moeilijker is geworden om uit de kast te komen. Want laten we wel wezen: niet iedere homo wordt in Borgerhout uitgescholden. Gelukkig maar. Maar ik wil niet tot een club behoren die die ervoor gezorgd heeft dat twee kinderen van 13 door de politie zijn opgepakt wegens poging tot afpersing van... 1 euro.  

  Pascal likes it... 

  De LHBT-beweging pleit er al zeer lang voor dat kinderen van die leeftijd op school de juiste dingen leren over seksualiteit en gender. Het feit dat dit niet gebeurt is noch de verantwoordelijkheid van de ouders, noch van de jongeren zelf. Het is de verantwoordelijkheid van de minister van onderwijs.

  Provoceren_Pascal Smet0001.jpg

    Pascal Smet is - zeer merkwaardig - een van de facebookgebruikers die de triomfantelijke mededeling van Michiel Vanackere heeft geliked... Zijn enthousiasme bij het arresteren van twee kinderen staat scherp in tegenstelling met de passiviteit waarmee hij het dossier van homofoob geweld - en de noodzakelijke stappen in het onderwijs - totnutoe (vooral NIET) heeft aangepakt. 

  De bende van Michiel 

  Het artikel op de facebookpagina van Michiel kreeg intussen 75 likes. Het overgrote deel van die mensen kent de situatie van de jongeren in Borgerhout niet. 

  Zonnebril_16053_.jpg

  Hun blijdschap is begrijpelijk wegens de reëele dreiging van homofoob geweld die hen bezighoudt. Maar ze moeten beseffen dat het op de spits drijven van een conflict nooit goed afloopt.  Of denken ze dat de allochtone gemeenschap na dit voorval meer bereidheid zal tonen om met de LHBT-beweging in gesprek te gaan over homofobie en seksisme? Bovendien maken die 75 likers zich schuldig aan wat ze de allochtone jongeren zelf verwijten: een soort van primitief groepsgedrag waarbij iedereen achter de persoon aanloopt die het meeste lawaai maakt.  Dit is een sfeertje van 'oog om oog, tand om tand'. De bende van provocateur Michiel... Wat is de volgende stap? Met z'n 75 naar Borgerhout afzakken om een partijtje te gaan knokken met 13-jarigen? 

  Véél stof tot nadenken 

  Ik weet uit eigen ervaring dat je bij acties nooit helemaal op voorhand weet welk effect ze gaan hebben. Ik ga dus Michiel en Sven niet tot het einde der tijden met deze blunder achtervolgen. Ik heb ook fouten gemaakt. Maar een grondige bezinning over drie zaken dringt zich op:

  1. Hoe werkt de LHBT-beweging aan echte oplossingen voor dit probleem? Er zijn al voor minder studiedagen en congressen georganiseerd. Dat is ook mijn voorstel: breng alle belanghebbenden bijeen om op een rustige, niet gepolariseerde manier na te denken en naar oplossingen te zoeken.

  2. Hoe gaan we om met de sensatiezucht van de media die de LHBT-beweging graag gebruikt om de scoren maar niet nadenkt over de consequenties? Het is duidelijk dat de agenda van de media niet altijd samenvalt met die van de beweging.

  3. Wat is de drijfveer van een minister in functie die publiekelijk de arrestatie van twee kinderen goedkeurt?

  Lees ook:

  volt,wjnh,cavaria,moslim,jongeren,pascal smet

 • Walgelijk

  Volt_krantenkop0001.jpgHet filmpje met Sven en Michiel in de hoofdrol mag dan door iedereen bejubeld zijn en voor schreeuwerige krantenkoppen hebben gezorgd, het heeft één minpunt: het zijn blijkbaar weer de moslims die het gedaan hebben. Tijd voor een koerscorrectie.

  "En dat allemaal door dat stomme geloof, en daarmee viseer ik niet alleen de islam, ook het christen- en jodendom stigmatiseren deze issues" was één van de vele reacties op Facebook en er waren er vele van dezelfde strekking. Nochtans waren de kreten in de reportage niet godsdienstig geïnspireerd. Hoe komt het toch dat - zowel wie dit soort programma's maakt als wie er naar kijkt - steeds maar weer bij moslims uitkomt? Want laten we wel wezen: het zinnetje 'daarmee viseer ik niet alleen de islam' wordt tegenwoordig snel gebruikt om de islam dan toch maar te kunnen viseren. Gaan Sven en Michiel binnenkort ook hand in hand paraderen op de volgende katholieke jongerenbijeenkomst van Mgr. Léonard? 

  Geef geld!

  Volt_Geef geld_0001.jpgEén van de fragmenten toonde ons een korte conversatie tussen onze helden en hun belagers.  Wat mij betreft de enige waaruit je iets nieuws kon leren maar het werd in het nagesprek helaas niet aangehaald. Jongeren eisen geld. Waarom? Het hoofdprobleem in deze wijk is niet de homofobie, maar de armoede. Als dat probleem niet opgelost geraakt mag je het vergeten.

  Allochtonen hebben in België 22 procent meer kans op armoede dan niet-allochtonen.Dertig procent van de immigranten van de tweede generatie in ons land blijkt ook slechts over een laag diploma te beschikken, wat zich vertaalt in slechtere kansen op de arbeidsmarkt. In die categorie scoren enkel Griekenland en Spanje nog slechter. Deze situatie belemmert integratie. Hoe langer de discriminatie aanhoudt, des te moeilijker het integratieproces. Dat is zeer slecht nieuws voor wie probeert iets aan homofobie te doen.  De Borgerhoutse jongeren worden non-stop blootgesteld aan racisme en discriminatie, in hun woonwijk, op de werkvloer, in de media. Ze wonen in sociale woonblokken en de overgrote meerderheid wordt geconfronteerd met armoede. Hoe homo's zich voelen is echt wel het minste van hun zorgen. Jammer, maar helaas.

  Mannelijkheid versus rijkdom

  Volt_Nadia-Fadil.jpgSven en Michiel werden niet alleen bekeken als homo's, maar ook als witte mannen die het beter hebben dan zij. Wat ook  zo is.  En het omgekeerde geldt ook: De coctail van kansarmoede, een laag zelfbeeld en machismo kan niet anders als leiden tot een gedrag waarbij men stampt naar wie men als minderwaardig beschouwd. "Het seksisme van de Arabische man (net zoals dat van de Afro-Amerikaanse man in de VS of de Surinamer in Nederland) is niet louter een cultureel gegeven maar een uitdrukking van hypermasculiniteit, die typisch is voor mannen die uit het systeem worden geweerd, en die dus hun ‘mannelijkheid’ als enig verweermiddel hebben" schreef Nadia Fadil, (foto) docente van de vakgroep antropologie aan de KU Leuven naar aanleiding van dat andere undercoverfimpje van Sofie Peeters.

  De imam mag het komen uitleggen

  Volt_Brahim Laytouss0001.jpgIk heb zelf voorgesteld aan de redactie van Volt om Brahim Laytouss bij het programma te betrekken.  Waarom? Omdat hij zinnige dingen zegt over de problematiek en nauwelijks in de media komt.  Ik had beter gezwegen. Merhaba, zowat de enige orgnisatie met expertise terzake, was not amused:  "Merhaba betreurt dan ook de keuze van de Volt-redactie om imam Brahim Laytouss in debat te laten gaan met het 'gelegenheidskoppel'. Hiermee heeft men al op voorhand het debat verengd tot moslim versus holebi. Waar waren de jeugd- en straathoekwerkers die dagdagelijks met deze jongeren in contact komen en hun leefwereld als geen ander kennen? Het gesprek had naar onze mening veel meer tot de essentie van de problematiek gegaan." Brahim Laytouss is islamleraar en docent islamitische wetenschappen maar werd ons simpelweg als imam gepresenteerd. Het verschil tussen een imam en een wetenschapper is in deze nochtans zeer relevant.

  Volt_Studio0001.jpg

  Niet representatief?

  Hij probeerde uit te leggen dat mensen vrij kiezen voor een relatie en dat die relatie moet worden onderkend.  Nieuwe aspecten in de samenleving hebben nieuwe islamitische inzichten nodig. Vanaf de 10de eeuw (zie ook het interview met Muhsin Hendricks) zijn de juridische regels niet meer veranderd en er moet naar vernieuwing gezocht worden. Hij trok de redenering ook door naar de genderproblematiek. "Dat moet wel deugd doen om te horen" probeerde presentator Kobe Ilsen hoopvol waarop Michiel reageerde: "Ik vrees er een beetje voor dat hij niet representatief is voor hoe de gemiddelde imam daarover denkt." Niet bepaald een zin waarmee hij het discours van Laytouss kracht bijzette. Heeft Michiel die opmerking over representativiteit ook gesteld toen Elio De Bolle, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel het in een open brief opnam voor holebi's en transgenders? Laten we elkaars representativiteit samen ruimer maken in plaats van ze in vraag te stellen.

  Venijnig vraagje... hoe representatief is Michiel Vanackere?  Volgende status op zijn facebook: "Twee janetten aan het woord die er blijven in geloven. Hand in hand, het moet en zal kunnen." kreeg zeer uiteenlopende reacties. Mensen spraken ook hun onzekerheid en angst uit.  Het is ook wel kort door de bocht om dit soort strijdkreten te gebruiken als je net hebt gezegd dat je een bodyguard hebt moeten inhuren om hand in hand door Antwerpen en Brussel te lopen. Dat hand in hand lopen mag geen fetisj worden, daarvoor zijn de tijden iets te gevaarlijk. 

  Welkom... op deze wereld

  Oeganda Pride_2012_0008.jpg

  De iets ouderen onder ons durven al eens klagen dat die nieuwe generatie holebi's en transgenders wat aan de makke kant zijn. Wij hebben gevochten voor LHBT-rechten en zij plukken er de vruchten van zonder te beseffen wat een strijd we hebben moeten leveren en vooral hoeveel strijd er nog moet geleverd worden. We zuchten eens diep en nemen nog een slok. Dat beeld is intussen bijgesteld. Homofobie is alive and kicking, ook in België. Voor veel jongeren is dit een wake up call.  Eigenlijk wordt het hier dus een beetje zoals in de rest van de wereld. Alweer: jammer, maar helaas.  In hoeveel steden kan je onbezorgd openlijk homoseksueel zijn?  Op het grootste deel van deze aardbol worden holebi's en transgenders nog steeds gedwongen tot een geheim, discreet, of in het beste geval occasioneel openlijk bestaan. David Kato is niet zo maar gestorven. Kijk eens naar hoe een pride verloopt in Oeganda (foto).Heel andere koek. Maar het zijn daar ook holebi's en transgenders, net als wij. Dat is het echte leven, jongens en meisjes en het zal de komende decennia niet veel verbeteren. Hopelijk komt er weer wat meer bewustzijn dat de strijd voor LHBT-rechten een internationale strijd is. En dat het een strijd is, geen uitstapje naar Walibi.

  Het is  goed dat de jeugd van tegenwoordig dat eens aanvoelt, denk ik dan als ouwe rot in het vak. Nu nog de juiste conclusies trekken. Ga eens luisteren naar hoe allochtone holebi's dat doen. Zij zullen je leren dat er meer dan één coming-out-model is. Stel jullie visie op identiteit bij.

  Volt_Opiniestuk Sven_Michiel.jpgStop het het stigmatiseren van allochtonen

  In hun opiniestuk 'Janetten, maar geen vuile - Hand in hand, het moet en zal kunnen' schrijven Michiel en Sven: "We zijn blij met reacties uit de allochtone gemeenschap, die erkent dat een groot deel van de verbale beledigingen van jongeren uit hun gemeenschap komt. Het is hoopvol dat het Minderhedenforum, de Gentse imam Brahim Laytouss en enkele allochtone parlementsleden oproepen om met nog meer inzet dit thema bespreekbaar te maken, want we zijn ervan overtuigd dat het inderdaad nodig is. Niet het minst voor jongeren die opgroeien in gezinnen met een etnisch-culturele achtergrond en die misschien zelf holebi zijn. Ook zij moeten voor hun geaardheid kunnen uitkomen in een veilige en begripvolle omgeving." Fout jongens. Hier wordt het probleem opnieuw herleid tot een probleem van allochtonen die 'meer inzet' moeten tonen. Ik ben helemaal niet blij dat we na twee jaar discussie over homofoob geweld nog altijd niks zinnigers in de krant kunnen schrijven. Met die mentaliteit zal het niet lukken. Jongeren die vooral bezig zijn met overleven - zoals jullie ze in Borgerhout zijn tegengekomen -  zullen echt niet stilletjes komen luisteren als iemand hen uitlegt dat ze wat vriendelijker voor holebi's moeten zijn.  Homo's zijn niet de engeltjes die belaagd worden door vervaarlijke moslimsduivels. Holebi's en transgenders zijn beiden minderheden die discriminatie ondervinden en zelf ook discriminerende opvattingen hebben.  Zolang we dit niet als vertrekpunt nemen zullen we falen.

  Milquet_0001.jpgStop homonegativiteit bij de politici

  In plaats van de probleemwijken in te trekken moeten we met z'n allen naar Brussel, maar politici zitten die veel beloven maar niks doen. Weet je wat ik grofste vorm van homonegativiteit vind? Dat de homogemeenschap elke dag wat meer vergiftigd wordt door hiv. Dat we na 30 jaar aidsepidemie nog altijd geen beleid hebben dat het aantal besmettingen bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) doet dalen. Zoals de armoede vooral bij allochtonen zit, houdt men hiv in een soort van quarantaine bij homomannen. Die mogen mekaar de ziekte neuken zoveel ze willen.  Politici zitten gerust zolang aids geen algemeen probleem wordt voor de volksgezondheid. Maar dat soort homonegativiteit wordt door de politiek zorgvuldig afgedekt. Nu en dan worden we vriendelijk ontvangen op een kabinet en krijgen we beloftes mee naar huis.  En intussen worden we zoet gehouden met reportages à la Volt over homofobe agressie, waarbij we mogen zeggen dat we O zo blij zijn dat het eindelijk eens getoond wordt. Alsof we het nog niet wisten.  De onverschilligheid en de gespeelde bereidheid om een beleid te voeren bij de politici, dat is de echte schande. Er was ons een plan tegen homofobie beloofd in november. Iemand iets gezien? Het komt eraan, zegt Milquet. Het is intussen een huizenhoog cliché maar moest de LHBT-gemeenschap een bank zijn er waren al lang maatregelen genomen. Maar dat hoeft niet, de LHBT-beweging doet braafjes wat haar gezegd wordt: wachten. 

  Ook 'echte Vlamingen' vinden ons walgelijk

  Volt_Alexis Dewaele0001.jpgDe week waarin de Volt-reportage werd uitgezonden verscheen in De Morgen een artikel dat nauwelijks aandacht kreeg. sociaal psycholoog Alexis Dewaele (foto) licht er een bevraging van de Vlaamse Overheid toe over de aanvaardig van homoseksualiteit. Bijna negen op de tien Vlamingen zegt dat 'holebi's hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Maar niet te zichtbaar, graag, want vier op tien bevraagden vindt het walgelijk dat mannen elkaar in het openbaar zoenen. Ook lesbische koppels ziet de Vlaming liever niet innig verstrengeld in het openbaar."Hoe concreter je de vraag stelt, hoe negatiever mensen worden", zegt Dewaele. "Vraag of twee mannen een kind mogen opvoeden, en er is al veel meer reserve." Opnieuw krijgen mannen het hier harder te verduren dan vrouwen: een op vijf vindt het niet kunnen dat twee vrouwen kinderen kunnen adopteren. Een op drie zegt hetzelfde over een gezin met twee papa's. 

  Volt_Homophobia.jpgSchijntolerantie

  Gezinnen, en dan liefst met kinderen, zijn nog steeds de hoeksteen van de samenleving. En die verleg je niet zomaar. Die 'Vlaamse'  tolerantie waar we zo trots op zijn, is dus eigenlijk maar schijn. "Door de toegenomen aandacht voor zaken als racisme, seksisme en homofobie zijn mensen zich er van bewust dat dit eigenlijk niet kan", zegt Dewaele. "Zeker hoogopgeleiden weten heel goed dat homofobie onaanvaardbaar is. De negatieve houding ten opzichte van homo's is nog altijd wijdverspreid. Het gebeurt alleen veel subtieler." Wat is het dan gemakkelijk om de plaatsen waar het wat scherper naar voor komt te overbelichten. Dat is wat we aan het doen zijn bij allochtonen.  "Bij mannen, jongeren, mensen die zeer religieus zijn, laagopgeleiden en kansarmen leeft dit sterker", zegt Dewaele. "Bij sommigen komen al die factoren bij elkaar, met als gevolg de perverse uitlatingen die we in de reportage hebben gezien. Maar laten we niet vergeten dat homonegativiteit er bij iedereen inzit, niet alleen bij moslims."

  Klare taal spreken, in beide gemeenschappen

  Dat is klare taal en nodigt uit om een totaal verschillende conclusie te trekken. De houding die het dichtst benadert hoe ik het zie vond ik in de Panoramareportage over homobashing die de dag na Volt werd uitgezonden. De reportage wordt afgesloten door de familie van Ihsane Jarfi. Deze Marokkaanse familie heeft door haar waardige reactie op de moord op hun zoon alle vooroordelen over wat die moslims over ons denken van tafel geveegd. Luister vooral naar het pleidooi voor empathie.

  Volt_Empathie0001.jpg

  De oproep tot meer inlevingsvermogen geldt niet enkel voor moslims, maar ook voor holebi's en transgenders.  Dat is de richting die we moeten inslaan. Er zullen méér mensen opstaan die er zo over denken, zowel in de LHBT-beweging als bij de allochtone gemeenschap. Breng die mensen samen, dialogeer met hen. En laten we vooral niet vergeten dat we als autochtonen niet echt veel verder staan.  De eerste homoseksuele ministers hebben we al, de eerste minister die een echt beleid voert dat de emancipatie van minderheden een flinke duw geeft ben ik nog niet tegengekomen.

  Ik eindig met de wijze woorden van Brahim Laytouss: “Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo's mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat. Die mensen hebben zelf de keuze gemaakt om zo'n relatie aan te gaan en in een democratie hebben zij het recht om die keuze te maken. Het kan niet door de beugel om daarop met geweld te reageren. Jongeren zijn fout als ze denken dat ze zo iets goeds doen voor de islam."  Een mooie stelling voor het begin van een interessante discussie.

   

  Lees ook: 

  moslim,jongeren,homofobie

  moslim,jongeren,homofobie

 • Twee kandidaat-voorzitters VB openlijk homofoob

  Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Chris Janssens en Philip Claeys zijn kandidaat om voorzitter van het Vlaams Belang te worden. Twee van deze vier hebben een uitgebreid homofoob discours op hun palmares.

  VB_voorzitterschap_Gerolf Annemans0001.jpgGerolf Annemans

  "Het is echter duidelijk dat homoseksualiteit, alleen al door het feit dat ze niet geschikt is in de natuurlijke orde, de maatschappij geen baat bijbrengt." Hiermee legde Annemans de basis voor het VB-standpunt over homoseksualiteit.  Toen de Raad van State in 2001 een wetsontwerp tot het openstellen van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht naar de prullenmand verwees liet Annemans noteren: "De Kamerfractie van het Vlaams Blok reageert met tevredenheid op het onofficiële advies van de Raad van State in verband met het homohuwelijk, dat getuigt van gezond verstand en redelijkheid."

  Alle homofobe quotes van Annemans

  VB_voorzitterschap_Bart Laeremans0001.jpgBart Laeremans

  Laeremans sprak dan weer klare taal in 2003 toen de openstelling van het huwelijk er uiteindelijk kwam: "Wij zullen hard ons best doen om deze wet af te schaffen. Ik geloof ook dat er een dag zal komen dat we daarin zullen slagen. Natuurlijk zal men op dat moment komen aandraven met het goedkope argument dat er intussen enkele tientallen of honderden homokoppels van de regeling gebruik zullen hebben gemaakt (...). Dat is dan niet onze verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de ontsporing die er vandaag wordt aangericht ."

  In 2002 sprak hij zijn afschuw uit over de anti-discriminatiewet die toen werd gestemd: "Op de zeven jaar die ik in het Parlement zit, heb ik toch wel al een ander mogen meemaken, maar dit wetsontwerp is toch wel het allerergste. Dit wetsontwerp ter bestrijding van de zogenaamde discriminatie is werkelijk buiten categorie. Hors catégorie, zoals ze in het Frans zeggen (...). Deze tekst is de meest gevaarlijke, de meest schandelijke, de meest verfoeilijke, de meest huiveringwekkende, de meest lugubere tekst die ik hier ooit heb weten bespreken, want hij leidt ons regelrecht naar een totalitaire maatschappij."

  Alle homofobe quotes van Laeremans

  VB_voorzitterschap_Philip Claeys0001.jpgPhilip Claeys

  Van Philip Claeys zijn mij geen homofobe uitspraken bekend. Zoals wel meer VB'ers vernoemt hij ons wel graag in verklaringen tegen de Islam. Zo brengt hij op zijn website verslag uit van een bijeenkomst van de Civil Liberties Alliance (ICLA), een extreem-rechts clubje dat ten strijde trekt tegen de 'toenemende islamisering van onze westerse samenlevingen.'  Het klassieke 'links laat zich doen door de Islam' werd hier als volgt geformuleerd: "Wat in verschillende tussenkomsten terugkwam, was de vaststelling dat de linkerzijde het totaal laat afweten in de verdediging van de vrije meningsuiting, van de rechten van vrouwen, homo’s enzovoort. Het is precies de feitelijke alliantie van een groot deel van de linkerzijde met de islamisten die een bedreiging vormt voor de burgerrechten in Europa. Velen kijken toe, maar zwijgen angstig. Anderen, zoals de deelnemers aan deze conferentie, komen op voor vrijheid en recht." 


  vlaams belang,moslimLees ook: Dossier Karim Van Overmeire


 • Piet De Bruyn loopt achter

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenIn een gezamenlijk persbericht reageren NVA-politici Zuhal Demir en Piet De Bruyn (foto) op de VOLT-reportage over homofobie op straat.

  De Bruyn: "Er moet binnen de allochtone gemeenschap een debat op gang komen over de aanvaarding van homoseksualiteit op basis van waarden als respect, verdraagzaamheid en openheid. Het erkennen dat er een probleem bestaat bij een deel van de jonge allochtonen die discriminerend optreden tegenover holebi’s, is meteen ook de beste manier om aan te tonen dat inderdaad niet alle allochtonen negatief staan tegenover homoseksualiteit.nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingen Discriminatie tast de menselijke waardigheid aan. Daarover kunnen geen compromissen gesloten worden. Het is de taak van iedereen - ook van de allochtone gemeenschap - om alle vormen van discriminatie zonder onderscheid te bestrijden." Voor beide NVA-parlementsleden is het hoog tijd dat de allochtone gemeenschap nu zelf initiatief neemt.

  Wacht es even...

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenWaar is Piet De Bruyn de voorbije twee jaar geweest? Heeft hij eigenlijk wel naar het gesprek gekeken dat na de VOLT-reportage is uitgezonden? Daar zat ook Brahim Laytouss (foto), imam, islamleraar en docent Islamitische wetenschappen. Hij is een van de moslims die het probleem kent en bestrijdt. Eerder hebben allochtone politici zoals Ali Salmi, Khadija Zamouri, Selahattin Kocak en Yamila Idrissi zich duidelijk tegen homofobie uitgesproken.

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingen

  Initiatieven zoals Je weet waar discriminatie begint… de standpunten van organisaties zoals Federatie Marokkaanse Verenigingen en het Minderhedenforum zijn De Bruyn blijkbaar allemaal ontgaan. De vermoorde Marokkaanse homo Ihsane Jarfi kreeg ondanks zijn geaardheid een religieuze begrafenis. "Homoseksualiteit mag dan wel verboden zijn in de islam, het is niet aan ons om te oordelen. Dat kan alleen Allah", zei Manad Mohamed, een vriend van de familie.  Hassan Bensalah organiseerde  baanbrekend een project rond homoseksualiteit in jeugdhuis Vision.

  Hoog tijd dat de allochtone gemeenschap zelf initiatief neemt meneer De Bruyn?

  Wat heb ik aan de NVA?

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenToegegeven, we zijn er nog niet. Er moet nog veel méér gebeuren. Maar daarvoor moeten we blijkbaar ook niet op de NVA rekenen. Als ik het partijprogramma goed lees mogen allochtonen in Vlaanderen blijven als ze zich assimileren. Dat wil zeggen dat ze de 'Vlaamse' cultuur, normen en waarden volledig overnemen en hun eigen roots verloochenen. Dat is op zich al onmogelijk maar laten we er even van uitgaan dat men dit probeert. Zal de homofobie bij de perfect aangepaste allochtonen dan verdwenen zijn? Ik denk het niet. Toch niet als je de NVA als model neemt.

  Voor zover homofobie al niet rondzweefde in de partijrangen heeft deze ideologie alvast een ferme boost gekregen door de blijde intrede van 50 mandatarissen van het Vlaams Belang. "Discriminatie tast de menselijke waardigheid aan. Daarover kunnen geen compromissen gesloten worden." lees ik in het NVA-persbericht. Ik mag het graag geloven. Hebben die 50 Vlaams Belangers 'zelf het initiatief' genomen om een debat op gang te brengen over hun homofobie? Dat is - om de woorden van Piet de Bruyn te gebruiken - de beste manier om aan te tonen dat inderdaad niet alle VB'ers negatief staan tegenover homoseksualiteit. Ik ben er zeker van dat dit niet gebeurd is, anders zouden we het al lang weten. 

   nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingen

  Aalst als testcase

  De daders van het homofoob geweld in Aalst waren 'echte Vlamingen'. Wedden dat hun opvattingen over homoseksualiteit als twee druppels water op die van het Vlaams Belang lijken? Kijken we naar wat er nu in deze vrolijke stad gebeurt.  Vlaams Belang-kopstuk Karim Van Overmeire krijgt er het schepenambt van ‘Vlaamse Zaken en Integratie’. Integratie van allochtonen? Integratie van Holebi's en transgenders? Hij zou ook bevoegd zijn voor scholen en bibliotheken.  De Aalsterse lijsttrekker van de SP.A, Ann Van de Steen heeft aan burgemeester Christoph D'Haese (rechts op de foto) gevraagd om Van Overmeire (tweede van links) een andere post te geven. Zonder resultaat. Nog geen enkele NVA-mandataris heeft reeds het regenboogbeleid van çavaria onderschreven. Een teken aan de wand? 

  “Een open houding tegenover NVA  is aan te raden”

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenOver de situatie in Aalst hoor je de NVA niet en ook de NVA-holebi's houden de tanden op elkaar. Ik vroeg de Antwerpse NVA-verkozene en openlijk homo Martijn Van Esbroeck om een reactie op Van Overmeire. Hij mailde mij deze verhelderende tekst: ". Ik gaf u reeds eerder  te kennen alle extremen te veroordelen of ze nu  links of rechts zijn. Ik kan dit dus nogmaals bevestigen. Dit is niet anders voor andere N-VA-leden. Op individuele websites (ook die van Karim Van Overmeire) vind je duidelijke standpunten terug en antwoorden op uw vragen. Nuttige contacten zullen in Aalst gelegd worden. Zelf ben ik van plan om aandachtig te luisteren naar wat er leeft bij onze Antwerpse  holebi- verenigingen en de website van Cavaria is daar een goede leidraad voor. Toch vind ik het ook belangrijk om niet alles per se door een holebibril te bekijken. Laat ons als burger denken, vakjes zijn er al genoeg.  Laat de gemeentebesturen zich nu eerst vormen en vanaf januari begint het werk. Ik raad de lokale holebiverenigingen dan ook aan om zoveel mogelijk rechtstreeks en met een open houding het gesprek aan te gaan." 

  We hebben het begrepen. Vanaf het moment dat onze houding open genoeg is nemen we contact op.

  Bekijk het studiogesprek met Sven, Michiel en Brahim