• Homofobieprijs voor BDW?

  BDW_regenboogkleuren_549873_1.jpg

  De uitspraak van Bart De Wever over homo's met regenboogtruitjes aan de Antwerpse loketten heeft kwaad bloed gezet. Nochtans lees je in vele verontwaardigde teksten ook dat BDW niet homofoob is. Ben je homofoob als je gezegd hebt dat homo's met een regenboogtruitje niet thuishoren aan een Antwerps loket?

  Michiel Vanackere van WJNH schrijft: "Nog even voor de duidelijkheid: ik denk helemaal niet dat u homofoob bent, wel een geweldige communicatiestrateeg." Yves Desmet schreef in De Morgen: "De Wever is geen homohater. Het homohuwelijk is voor hem geen probleem, gelijkberechtiging al evenmin." Waarover maken we ons dan eigenlijk druk? Bestaat homofobie eigenlijk nog wel? çavaria schafte dit jaar de homofobieprijs af. Een prijs die ooit werd toegekend aan Mgr. Léonard en aan Alexandra Colen van het Vlaams Belang. Of BDW homfoob is of niet, de kans dat hij die prijs krijgt is intussen verkeken (of vermeden?). De (positieve) homofolieprijs (voor wie zich verdienstelijk maakte voor onze zaak) werd door çavaria opgesplitst in de Çavaria Media Award, de Çavaria Campaign Award en de Çavaria Lifetime Achievement Award. Allemaal aanmoedigende schouderklopjes en wie ben ik om daar tegen te zijn. Initiatieven zoals op de Basisschool Sint-Martinus uit Sint-Jans-Molenbeek kunnen niet voldoende geprezen worden.  Het onverbiddelijk aan de schandpaal nagelen van kwaadaardige homofoben is echter niet meer wenselijk volgens çavaria. Misschien denkt U dat homofobie niet meer voorkomt in de politiek? En dan toch zeker niet bij een burgemeester? Dat het alleen nog voorkomt in de armoedewijken van Borgerhout en Molenbeek? 

  Homofobie_b&w_539785_4.jpgWat is homofobie nu ook alweer?

  Homofobie is - wat politici betreft - vooral wat holebi's gelijke rechten ontzegt. In Nederland noemt men de antidiscriminatiewet trouwens 'Wet gelijke behandeling'. De enige politieke partij die het etiket homofoob verdient in dit land is het Vlaams Belang. Ik vertel u niks nieuws als ik zeg dat er bij de NVA de politieke koorts is opgedoken om zowel de kiezers als de mandatarissen van het VB te behagen en in de NVA op te nemen. Ze moeten daarbij geen inburgeringscursus volgen. 

  Too little, too late?

  Terug naar BDW. Ik vond het toch wel belangrijk om te zien hoe het daar nu mee zit, wat homofobe neigingen betreft. Zijn regenboogquote kwam er de dag na de bekendmaking van het actieplan tegen homofoob geweld door de federale regering.  Maar dat zal wel weer toeval zijn. Volgens wat ik lees is er geen vuiltje aan de lucht. BDW is holebiproof. Maar zijn we daar wel zo zeker van?

  Toen de grote gevechten werden geleverd voor de antidiscriminatiewet en de openstelling van het huwelijk was BDW nog helemaal niet zo belangrijk en bovendien zat hij niet op de juiste plek. Om het allemaal mee te maken had hij in het federale parlement moeten zitten. We kunnen dus niet weten hoe hij gereageerd zou hebben op wetten die begin deze eeuw gestemd zijn. in 2004 werd BDW verkozen tot Vlaams parlementslid. De openstelling van het huwelijk werd een jaar eerder in het federale parlement gestemd.

   

  federaal_parlement_01.jpg

  Belangrijke stemming in 2003: Bourgeois afwezig

  Bij de stemming over de openstelling van het huwelijk zat de NVA helemaal nog niet in het federale parlement. Tijdens die stemming op 30 januari 2003, stemden de drie leden van de VU (Volksunie, de partij waaruit zowel VB als NVA ontstaan zijn) verdeeld: Fons Borginon (die later naar het progressieve Spirit zou gaan) stemde voor, Frieda Brepoels (NVA) onthield zich. Danny Pieters (NVA) en Karel Van Horebeeke (NVA) stemden voor. Toenmalig voorzitter van de NVA Geert Bourgeois... was afwezig. Was het historisch belang van deze stemming hem ontgaan? Of juist niet? Van een  verpletterende steun vanuit Vlaamsnationale hoek kan je niet spreken.Het Vlaams Belang stemde unaniem tegen en beloofde zelfs de beslissing te zullen terugdraaien als ze daar ooit de kans toe krijgen. In de senaat (28 november 2002) stemde Chris Vandenbroecke (NVA) voor.

  Openlijke steun.jpg

  2006: 'Homo's in Vlaanderen'

  Onder deze titel verscheen in De Morgen van 6 november 2006 een opiniestuk van BDW. De 'homobeweging' lijkt meer op de Vlaamse beweging dan je op het eerste gezicht zou denken volgens BDW. Het aantonen van die stelling kwakkelt nogal maar daar is het BDW niet echt om te doen. We vernemen dat hij intussen zijn achterstand heeft ingehaald: "Voor Vlamingen van mijn generatie is het meestal een evidentie dat homoseksualiteit tot de condition humaine behoort. Persoonlijk ken ik enkele tientallen homo's en lesbiennes als familieleden, vrienden, kennissen of partijgenoten. Via sommigen van hen leerde ik de homobeweging kennen." Die 'condition humaine' klinkt goed, maar het zegt niet veel meer dan wat het VB ook zegt: “Ook onder onze kiezers zullen er wel homofielen zijn. De homofiel is een mens.” zei Gerolf Annemans al in 1992 in De Standaard. De vraag is wat je die mensen toekent: gelijke rechten of niet?  De openlijke steun van BDW aan de openstelling van het huwelijk zou er pas in 2010 komen. De jaarlijkse pride kan niet op zijn sympathie rekenen: "Sommigen vinden het bijvoorbeeld nog altijd een goed idee om hier 'gay parades' te organiseren. Anderen beseffen, zoals Vlaamsgezinden weten dat de media er steevast de meest extreme en/of troosteloze figuren zullen uitpikken als ze op straat komen, dat zulke optochten precies aanleiding geven om stereotypen over homo's dik in de verf te zetten."  Een standpunt dat elk voorjaar wel in een of andere vorm opduikt, maar BDW is de enige politieke leider die het verdedigt, samen met het Vlaams Belang.

  Leve Mikpunt!

  Het VB haalde bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van 2004 maar liefst 24% van de stemmen en werd daarmee de grootste partij van Vlaanderen. BDW is geïnteresseerd in het electoraat van het VB en zal het bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ook voor een groot deel binnenhalen. Hij moet de holebi's in de NVA te vriend houden en weet dat hij die partijleden tegen de haren strijkt als hij te openlijk met homofobe politici optrekt.

  TrapernietinAffiche1.jpg

  De homofobe standpunten van het VB staan intussen online en kunnen door iedereen geraadpleegd worden op de site van Mikpunt. Net nu Het VB probeert hun homofobie zoveel mogelijk weg te moffelen. Dat is niet eenvoudig als je met een muisklik al die standpunten kunt lezen. Mikpunt zal in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 via stickers en flyers de site ruim bekend maken. Wie het VB een beetje kent - zoals de meeste holebi's en transgenders in de NVA - weet dat de uitspraken authentiek zijn.  Mikpunt komt BDW allesbehalve goed uit. Voor hem is elke VB-kiezer belangrijk, of die homofoob is of niet is niet echt zijn zorg. Zonder Mikpunt zouden de homofobe standpunten langzaam maar zeker onder het stof beland zijn.

  Vlaams Belangers belangrijker dan holebi's

  BDW doet in het opiniestuk 'Homo's in Vlaanderen' (dat je nog steeds op de website van de NVA kunt vinden)  zijn best om de homofobie van het VB te minimaliseren. Eigenlijk probeert hij, net zoals het VB zelf, de homofobie van die partij te verstoppen. Hij doet dat met sappige anekdotes en halve waarheden. Daarnaast doet hij wat het VB ook zo graag doet: de onderdrukking van homoseksualiteit voor honderd procent projecteren op moslims.

  Sperma

  Pim Fortuyn_7827.jpg

  BDW is formeel: het VB heeft alle homofobie van zich afgeworpen. Ten bewijze daarvan verwijst hij naar een merkwaardige ceremonie: "Een jaar na zijn dood legde het toenmalige Vlaams Blok, met onder andere Gerolf Annemans, een krans neer aan de Vlaams-Nederlandse grens bij Baarle-Hertog. Wie vóór Fortuyn voorspeld had dat het VB ooit een krans zou neerleggen ter ere van een nicht die er prat op ging aan het sperma te kunnen proeven wat zijn bedpartner tevoren gegeten had, was allicht volslagen gek verklaard." Pim Fortuyn (foto) wordt geprezen omdat de strijd tegen homofobie versmalde tot strijd tegen "de islamwereld en de migranten daaruit." Dat is ook de boodschap van BDW aan zijn partijgenoten en hij legt meteen een verband met het feminisme: "De emancipatie van de vrouw - toch ook niet echt een favoriet thema van radicaal rechts - maakte de weg vrij om vrouwenrechten te incorporeren in het verhaal over de noodzakelijke verdediging van onze samenleving tegen de godsdienst met de onderdrukkende hoofddoek. De rechten van de homosekuele medemens zullen hetzelfde lot ondergaan."  

  Wegwerphomo0001.jpg"Homokoppel verwent zoontje van 16"

  "VB'ers pakken intussen al ongegeneerd uit met de onthulling dat er onder de mandatarissen van de partij homo's zitten." beweert BDW. Dat gebeurt alvast niet zonder gêne. BDW verwijst naar de tekst op de website van het VB in de rubriek 'Veelgestelde vragen': "Tot slot wijzen we er graag op dat het Vlaams Belang heel wat andersgeaarde leden telt, en trouwens ook enkele homoseksuele en lesbische mandatarissen. Zij voelen zich best thuis binnen onze partij maar lopen er niet mee te koop." Dat laatste kunnen ze beter letterllijk nemen en ze doen dat ook: VB-mandatarissen blijven massaal in de kast.  Behalve het Lierse gemeenteraadslid Jan Van Gorp heeft geen enkele VB'er de stap gezet om er openlijk voor uit te komen dat hij homo is. De man bakt het in een interview met De Magneet (sept 2004)  wel heel bruin als hij uitlegt waarom hij tegen adoptie door homokoppels is: "Het stuit mij tegen de borst dat sommige homokoppel een zoontje van 16 zouden willen adopteren 'om dat eens flink te verwennen". We mogen dus blij zijn VB'ers met onze obediëntie in de kast blijven. Wat zouden ze ons trouwens moeten vertellen? "Stem voor het VB, want wij zijn ertegen dat jullie trouwen, kinderen opvoeden en voorlichting krijgen over homoseksualiteit en gender op school"

  2010: BDW eindelijk voor openstelling huwelijk 

  Het zou nog jaren duren alvorens de NVA-top bij monde van BDW zijn formele steun aan het homohuwelijk zou geven. Dat gebeurde in een interview met Humo van 13 april 2010, ruim 7 jaar na de goedkeuring in het parlement. BDW heeft dus al die tijd de boot afgehouden. Zijn plotse ijver in 2010 is allicht te verklaren door de nakende verkiezingen van 13 juni 2010 waar BDW verkozen werd als senator. De NVA had - mede door de aanwezigheid van enkele homo's in de partij en het succes van LHBT-kandidaten bij andere partijen - de mogelijkheden van electoraal gewin ontdekt bij mensen van onze obediëntie: "Ik vond het homohuwelijk eerst geen goed idee. Ik gun homo's en lesbiennes uiteraard alle rechten van hetero's, maar moet je dat ook een huwelijk noemen? Ik vond van niet. Maar gesprekken binnen en buiten de partij hebben me op andere gedachten gebracht. Als homo's die term huwelijk symbolisch belangrijk vinden, moet dat kunnen." aldus Bart de Wever. Hij stond dus voordien eigenlijk op het standpunt zoals we dat zo goed kennen bij de tegenstanders van het homohuwelijk in Frankrijk en bij het Vlaams Belang. Niet vergeten dat BDW zeer goede banden heeft met de extreem-rechtse stroming in de Vlaamse Beweging. Bij het uiteenvallen van de Volksunie vonden de meer progressieve elementen elkaar in de partij Spirit, waarin Bert Anciaux zijn bijdrage tot de emancipatie van holebi's en transgenders leverde. BDW was daar nooit bij betrokken. In de discussie over het openstellen van het huwelijk voor holebi's duikt ook steeds de vraag op of het opvoeden van kinderen daarbij hoort. Het Vlaams Belang is virulent tégen. Wat zou BDW daarover denken?Opvoeden van kinderen.jpg

  Intussen heeft BDW - zonder enig zichtbaar protest van de holebi's en transgenders in zijn partij - de VB-achterban binnengehaald. In die context is zijn uitval naar dragers van regenboogtruitjes aan het loket geen slip of the tongue. 'Waar het hart van vol is, loopt de mond van over', zegt een oud Vlaams spreekwoord. Of in het latijnEx abundantia cordis os loquitor.  BDW heeft duidelijk zijn extreem-rechtse achtergrond niet van zich afgeworpen. Die komt hem ook veel beter van pas dan het doen van homovriendelijke uitspraken. BDW kent zijn kiezers en weet hoe hij ze tevreden kan houden.

  Welke prijs geven we aan BDW? 

  Milquet_0001_.jpgIs BDW homofoob genoeg zodat het de moeite wordt om de homofobieprijs terug in ere te herstellen en deze volgend jaar aan hem uit te reiken? De spaarzaamheid waarmee hij de LHBT-gemeenschap totnutoe gesteund heeft speelt alvast niet in zijn voordeel en zijn lezing van de kledingvooschriftten aan het loket maakt hem een valabele kandidaat. Sommige politici zijn in het verleden al voor minder genomineerd. Ik denk dan spontaan aan Jo Vandeurzen van de CD&V die als minister van Welzijn de transgenders als doelgroep verwaasloosde.  Maar de homofobieprijs is dus afgeschaft. Een Çavaria Campaign Award dan maar? Daarvoor komt hij zeker nog niet in aanmerking. De burgemeester van Antwerpen zal eerst zijn belofte in het bestuursakkoord om aandacht te besteden aan de strijd tegen homofoob geweld in Antwerpen moeten waarmaken. De federale regering heeft het hem gemakkelijk gemaakt. Het plan Milquet kan zo in het Antwerpse beleid verwerkt worden. En wat lezen we onder punt 4: "Er moet een verandering teweeggebracht worden in de manier waarop mensen naar gendernormen kijken, door het verhogen van de zichtbaarheid van seksuele diversiteit en genderdiversiteit, en in het bijzonder via en met de betrokkenheid van de instellingen en organisaties die een pedagogische, wetenschappelijke of sociale functie hebben." Liet iemand daar het woord 'loket' vallen?

  Roze lintjes, rode lintjes? 

  red.jpgEr is nog een ander interessant punt om in het oog te houden. Na de verontwaardigde reacties op zijn lokettenstandpunt liet BDW opmerken dat de vorige coalitie onder Patrick Janssens ook zijn mening terzake toegedaan was. Dat klopt, wat betreft de hoofddoek. BDW speelt de gebeten hond in Gazet Van Antwerpen en draaft daarbij door: "Ik heb de dienstnota over neutraliteit voor loketbeambten van maart 2007 van Patrick Janssens er nog eens bijgehaald. Daarin staat dat zelfs rode lintjes of HIV-speldjes verboden zijn. Dat is strenger dan wat ik nu zeg. Ik zeg uitdrukkelijk dat ik kleine subtiele uitingen door de vingers wil zien. Men vergeet het neutraliteitsbeleid van zes jaar. Alle partijen, behalve Groen, hebben dat altijd verdedigd." Wat BDW niet vermeldt is dat het schepencollege voor het rode aidslintje elk jaar op 1 december (Wereld Aids Dag) een uitzondering maakte. Getuige daarvan de warme oproep op de website van schepen Philip Heylen in 2012:Phillip Heylen0001.jpg "Vanaf vandaag, 28 november, kunnen inwoners van Antwerpen gratis het rode lintje afhalen in de districtshuizen, aan de infobalie van het stadhuis, in de stadswinkel, in de stadskantoren en op het centraal bestuur van OCMW Antwerpen (Lange Gasthuisstraat 39). Zo kan iedereen die dat wil zich op 1 december solidair tonen met mensen die leven met aids of hiv (human immunodeficiency virus). Daarnaast geven OCMW en stad Antwerpen zelf het goede voorbeeld door hun medewerkers aan te moedigen om op Wereldaidsdag een rood lintje op te spelden." Zal deze 'kleine subtiele uiting'  dit jaar ook mogen? Zal Phillip Heylen, die nog steeds schepen is, daarop aandringen? Bij het schrijven van dit artikel werd de situatie nog interessanter: het Antwerpse OCMW weigert voor sommige asielzoekers met hiv de nodige medicatie te betalen. Tot zover de solidariteit met seropositieven?  

  Regenboogpin in de gemeenteraad 

  Martijn Van Esbroeck_regenboogpin.JPGHet AFF noteerde een interessante reactie van het Vlaams Belang op de - evidente - keuze van Martijn Van Esbroeck om tijdens de gemeenteraadszitting een regenboogspeldje te dragen. Hij is tenslotte de enige (openlijke) homo in de gemeenteraad en dat mag geweten zijn. Na de installatievergadering van de Antwerpse gemeenteraad op 2 januari postte VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer op Facebook: “Gisteren de eed afgelegd in de Antwerpse gemeenteraad. De 23 N-VA-verkozenen tooiden zich met de stralende =A=-pin, ooit nog het symbool van de ploeg van Janssens. Eén N-VA-verkozene had echter nog een andere pin opgespeld. Vanaf mijn zitplaats (een viertal meters verder) leek het me een oranje-blanje-beu-vlaggetje te zijn. Misschien was de man wel groot-Nederlander? Verkeerd gedacht… Het sympathieke N-VA-raadslid legde me uit: ‘Het is de regenboogvlag. Ik denk dat ik het eerste Antwerpse gemeenteraadslid ben dat zich zo uit als homo.’ Ieder zijn prioriteiten. :-/”  Het behoort uiteraard niet tot de prioriteiten van het Vlaams Belang om als homopoliticus uit de kast te komen. Dat had u al begrepen.

  BDW kan dus nog alle kanten uit. De NVA-holebi's en transgenders weten wat hen te doen staat. Als LHBT-beweging willen we een beleid zien. De plannen van de federale regering moeten ook in Antwerpen worden uitgevoerd en het Roze Huis moet voldoende middelen krijgen om haar werk te doen in Antwerpen. Een Çavaria Campaign Award moet je verdienen en de prijzen worden pas aan de eindmeet uitgereikt.

  Lees ook:

  Bart De Wever onwetend of gewoon kwaadwillig? Over een andere opiniestuk waarin BDW het opneemt... voor Mgr. Léonard.

  nva,cavariaJe kan Mikpunt volgen via Facebook of  financieel steunen.

   

 • Homans door het Rode Lint

  Asylum-seekers0001.jpg

  Het Antwerpse OCMW weigert sommige asielzoekers met hiv de nodige medicatie te betalen. Onder de vorige burgemeester Patrick Janssens was dat reeds het geval. Ook zwangere vrouwen zonder papieren wordt medische hulp geweigerd.

  Rode Lintje_wereld.jpgOp de vorige Antwerpse OCMW-raad kaartten leden Dirk Avonts (Groen) en Dirk Van Duppen (PvdA), zelf artsen, de kwestie aan. "De terugbetaling van aidsremmers was al onder het vorige bestuur een probleem", zegt Avonts. "De nieuwe OCMW-raad heeft nu bevestigd dat elk geval van hiv-patiënten individueel beoordeeld wordt en dat er geen algemene regeling komt. Dat slaat volgens ons nergens op. Elke hiv-patiënt heeft aidsremmers nodig." Na enkele dagen zonder aidsremmers vermenigvuldigt het virus zich weer. Bovendien werkt een te lage dosis aidsremmers de vorming van resistente hiv-virussen in de hand.

  Met de moderne medicatie is het perfect mogelijk een normaal leven te leiden met hiv. Zonder die medicatie veroorzaakt het virus de ziekte aids waar je uiteindelijk aan sterft. Dat kennen we al lang niet meer in Antwerpen. De houding van het Antwerpse OCMW heeft tot gevolg dat we in het straatbeeld opnieuw mensen met de symptomen van aids zullen zien.  Een nieuw soort pestlijders. 

  Aidsremmers groeien niet aan de bomen

  Liesbeth Homans_De kracht van verandering.jpgOCMW-voorzitter Liesbeth Homans (NVA) "We beoordelen elk geval apart. Ik zie ook niet in waarom we automatisch voor elke hiv-patiënt die illegaal in ons land verblijft, de dure aidsremmers zouden moeten betalen. Zeker als de hiv-patiënt in het land van herkomst ook aan aidsremmers kan geraken. Dat is voor ons een belangrijk criterium om de dringende medische hulp te weigeren." Hiv-patiënten die in hun land van herkomst aan aidsremmers geraken? Groeien die daar dan aan de bomen? Het is duidelijk dat hiv in ons land naast mannen die seks hebben met mannen vooral mensen uit Afrika treft. Daaronder zitten ongetwijfeld ook homomannen. Die landen hebben een schrijnend gebrek is aan medicatie en dus ook aan aidsremmers. Bovendien is het niet aan een OCMW-raad om doktertje te spelen. Gents OCMW-voorzitter Rudy Coddens bevestigt dat in De Morgen: "Bovendien oordeelt een arts of het om dringende medische hulp gaat of niet. Het OCMW mag zich daar niet in mengen." In Gent krijgen elke maand enkele tientallen illegalen hun aidsremmers betaald door het OCMW.

  Basisrecht

  pills20110314a.jpgDe organisatie Dokters van de Wereld zetten in een reactie de puntjes op de i: "De Procedure Dringende Medische Hulp is een basisrecht. En daarbij moeten twee basisvragen gesteld worden: Is de persoon onwettig in België? en: Heeft hij wel degelijk onvoldoende middelen om de zorg uit eigen zak te betalen?. Is het antwoord ja op beide vragen, dan is er in essentie recht op zorg. Vragen over beschikbaarheid van zorg in land van herkomst - en de persoon in dat geval zelfs op het vliegtuig willen zetten - zijn niet enkel moreel maar ook juridisch van bedenkelijke kwaliteit. Een dokter moet kunnen verzorgen zonder te moeten denken aan het statuut van zijn of haar patiënt."

  Pillen + terugkeercontract?

  Het voorstel van Homans om de toekenning van dringende medische hulp te koppelen aan een vrijwillig terugkeertraject past volledig in het beeld dat de NVA wil ophangen van mensen van vreemde origine: "Zo verzekeren we de dringendste medische hulpverlening en voorkomen we een eventuele bedreiging voor de volksgezondheid" zegt Homans. Zelfs een harde tante als staatssecretaris Maggie De Block van de VLD is niet te vinden voor dit soort exorcisme: "Wat doe je als een doodzieke patiënt weigert om zo'n terugkeertraject te tekenen? Laat je hem creperen op straat? Dat wil de staatssecretaris niet op haar geweten hebben." De harteloosheid van Homans blijkt ook uit de manier waarop ze over asielzoekers spreekt: als 'bedreiging', niet als slachtoffers. Je moet ze niet helpen maar er zo snel mogelijk vanaf geraken. Het doet me denken aan die ouwe poster "We are nog dangerous, we are in danger" Homans herschrijft het recht van elk individu op hulp naar een soort van nieuwe liefdadigheid waarbij degene die geeft eerst een oordeel velt over de persoon die iets krijgt.

  Dangerous0001.jpg

  Eigen Volk eerst?

  Is het de NVA nog maar eens te doen om het creëren van een sfeertje waarin alles wat 'vreemd' en 'abnormaal' (homo's met regenboogshirts, moslima's met hoofddoek...) is tot vijand uit te roepen? Je zou het bijna gaan denken als je verneemt dat het hier helemaal niet om een centenkwestie gaat.

  red_rainbow.jpg

  Het betalen van de aidsremmers kost Antwerpen geen euro.  In De Morgen en op deredactie.be verscheen een opiniestuk van 14 artsen en gezondheidswerkers. Daarin wordt gezegd dat de kosten niet gedragen worden door het OCMW of de stad zelf. Kosten verbonden aan het verlenen van een 'medische waarborg' zijn bepaald in een federale wet en worden aan het OCMW terugbetaald door de federale overheid. 

  Kosten en baten

  De auteurs van het opiniestuk zijn niet te spreken over de Antwerpse maatregel: "Ook al gaat het slechts om enkelingen, het stopzetten van een levensreddende medicatie zoals hiv-remmers is simpelweg onaanvaardbaar, zeker als het gaat om een beleid gericht tegen een al kwetsbare groep. Het argument van de kosten wordt alweer op een populistische manier aangehaald, maar houdt geen steek: iemand die een klein beetje verstand heeft van gezondheidsbeleid weet dat er zoiets bestaat als kostenefficiëntie en gezondheidseconomie. De gemaakte kosten voor behandeling resulteren namelijk in enorme baten: beperking van verdere transmissie en nieuwe besmettingen (behandeling maakt dat de patiënten minder besmettelijk zijn voor hun partners en ongeboren kind) het verhinderen van het ontstaan van resistentie en het aantal jaren gewonnen levenskwaliteit."

  Van Duppen_Temmerman0001.jpgOok zwangere vrouwen in de kou

  Zwangere vrouwen zonder papieren - met of zonder hiv - zijn er momenteel niet veel beter af in Antwerpen. Het OCMW weigert ook medische hulp aan hen. Samen met twintig artsen trekken gynaecologe Marleen Temmerman en dokter Dirk Van Duppen vandaag aan de alarmbel, want "armoede begint in de baarmoeder" zeggen ze in Gazet Van Antwerpen. Iedereen is uitgenodigd op de openbare zitting van de OCMW-raad waar dit nieuwe voorstel besproken wordt: volgende donderdag 28 februari om 20u in Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen.

   nva,hiv

   

  Update Dirk Van Duppen, huisarts en OCMW-raadslid voor de PVDA in Antwerpen via Facebook op 5 december 2013: "Homans heeft volledig toegegeven onder druk en is naar het ITG gestapt om de aangehaalde dossiers in orde te brengen. Maar dat was onder druk. Ze heeft de neiging om ook op dat gebied terug strenger te zijn. Tot nu toe werden alle HIV patiënten hun aidsremmers terugbetaald."

   

  nva,hiv

  nva,hiv

   

 • Vandaag pionier, morgen martelaar

  Vandaag Pionier0001.jpgIn vele landen in het Zuiden zijn holebirechten nog lang geen realiteit. Nieuwkomers die hun land ontvlucht zijn omwille van hun geaardheid of hun engagement komen hierover getuigen in Antwerpen.

  Videofragmenten schetsen een beeld van een harde realiteit. Mensenrechtenexpert Jan Beddeleem (foto) van de vzw WOGA geeft deskundige toelichting over holebirechten in het Zuiden. Een boeiende avond met verrassend sterke beelden en verhalen. Gastheer is Paul Schrijvers.

  Dit Zuidcafé wordt georganiseerd i.s.m. de WorldOutGames 2013 Antwerpen 

  Vandaag Pionier_Jan Beddeleem0001.jpg

  (vzw WOGA). Het Zuidcafé is een organisatie van de Antwerpse Oxfam-Wereldwinkels, 11.11.11 en Vormingplus i.s.m. Mo-Magazine en De Roma en met de steun van de Provincie Antwerpen.

  Zuidcafé, dinsdag 26 februari, 20u30, De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout.

 • Çavaria reikt de hand aan moslimgemeenschap

  Een kwart van de moslimjongeren vindt geweld tegen homo's gerechtvaardigd. Een op de drie Vlaamse jongeren staat uitgesproken negatief tegenover moslims. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij Antwerpse en Gentse scholieren. çavaria, Casa Rosa en het Roze Huis reageren.

  cavaria,moslim

  Çavaria reikt de hand aan moslimgemeenschap om samen intolerantie onderuit te halen

  Fran Bambust (çavaria), Leonie Nelissen (Het Roze Huis-çavaria Antwerpen), Deborah Lambilotte (Casa Rosa)

  cavaria,moslimDe bevindingen van de Jop-monitor Antwerpen-Gent liegen er niet om: vooral moslimjongeren - en in mindere mate christelijke jongeren - hebben het moeilijk met holebi's. Terwijl het gros van de Antwerpse en Gentse jeugd homo's en lesbiennes geen strobreed in de weg zouden leggen, struikelen vooral jongeren met een moslimachtergrond over een doorbreking van traditionele rollenpatronen. Eén op de vijf schrikt zelfs niet terug van een doodstraf voor holebi's in sommige landen. Dit zijn confronterende en alarmerende cijfers, die we ernstig moeten nemen.

  We hopen dat de overheden die het vorige actieplan mochten opstellen dit rapport erbij nemen wanneer ze overgaan naar het vervolgplan. Niet alleen omwille van de uitroeptekens die de monitor uitstuurt, maar vooral ook omdat ze enkele aanwijzingen van aanpak meegeeft. 

  Geworteld in culturele patronen

  cavaria,moslim

  De homonegatieve moslimjongeren steunen niet op de Koran zelf voor die houding, zegt de studie, maar vinden die vooral in een ruimer cultureel patroon, dat strenge eisen oplegt aan traditioneel gedrag en rigide seksuele voorschriften oplegt. Dit maakt het voor jongeren die ingebed zitten in een traditioneel, cultureel cocon moeilijk om andere relatievormen of ander seksuele gedrag te accepteren. In die groep worden starre genderrollen en -verwachtingen bestendigd, en wordt een felle afkeuring van homoseksualiteit bijgevolg - al dan niet stilzwijgend - gelegitimeerd. Vooral van jongens wordt vanuit traditionele hoek heel wat verwacht, zij voelen zich dan ook sneller bedreigd en geaffronteerd wanneer ze geconfronteerd worden met homo’s, vooral wanneer die hun affectie tonen of zich wat vrouwelijker gedragen.

  Doorbreek de cocons

  De onderzoekers zien hier dan ook de kern voor een aanpak tegen homofobie: verhoog de integratie. Hoe meer diversiteit er is in je netwerken, hoe opener je staat. Er is daarom nood aan meer contact tussen gemeenschappen. Versterk het sociale vertrouwen in woonbuurten, werk aan een sterkere verbondenheid. Zorg ervoor dat jongeren uit verschillende gemeenschappen samen zitten op school, samen sporten, samen spelen. Dat de taalbarrière intussen ook moet gesloopt worden, is een logische voorwaarde. 

  Het onderzoek toont aan dat die contacten die starre cocon versoepelen, en dat jongeren zich vervolgens ook meer gaan openstellen voor relaties en houdingen die niet meteen stroken met hun tradities. 

  De onderzoekers wijzen er ook binnen die gemeenschappen over aanvaarding moet gepraat worden. Çavaria zou het dan ook bijzonder waarderen als religieuze leiders zouden zich niet alleen moeten onthouden van een veroordeling van homoseksualiteit, maar ook actief zouden inzetten op het afwijzen van homofobie. 

  Drie S’en: School, Sport en Spel

  cavaria,moslimDat onderwijs ook weer als remediërende factor wordt aangehaald, verbaast ons niks. Vanuit çavaria zetten we hier al meer dan 13 jaar op in, en er moet steeds meer op worden ingezet of het openen van leerlingen voor een bredere kijk op gender, genderrollen, genderexpressie en genderidentiteit. Religieuze gevoelens hoeven niet gepaard te gaan met verstarde houdingen. 

  Maar naast het onderwijs moeten de overheden ook focussen op de vrijetijdsbesteding. Çavaria volgt de onderzoekers als die stellen dat het niet rendeert om geweld klagerig als ‘zinloos’ te bestempelen. We moeten zoeken naar oorzaken en intussen de typische fascinatie van jongens voor geweld kanaliseren. Zet in op meer mogelijkheden en toegang voor sport en spel, laat ze hun drang naar krachtmeting en competitie botvieren op een aanvaarde wijze. En probeer ook hier weer culturen te mixen. 

  Samen naar een open samenleving

  Integratie kun je niet opleggen, daar moet je met alle partijen aan werken. Çavaria weigert in deze studie een nieuw wij-zij-verhaal te lezen en moslimjongeren te demoniseren. Wij willen dan ook  niet met groeiende islamofobe gevoelens in de hoek staan wachten, maar reiken de hand. Laten we samen de cocons doorprikken. Çavaria wil niet alleen met de overheden praten over ingrepen in het onderwijs, maar ook met geloofsgemeenschappen rond de tafel zitten en acties ondernemen. Niet alleen omdat we er zelf baat bij hebben, maar omdat ook wij er opener door worden: we zijn allemaal gebaat met  open samenleving. In de lokale huizen, zoals Het Roze Huis-çavaria Antwerpen en het Gentse Casa Rosa, worden regelmatig initiatieven opgezet die niet alleen die dialoog maar ook de samenwerking nastreven. De resultaten van de jongerenmonitor tonen het belang hiervan duidelijk aan. We vragen dan ook dat de lokale overheden de huizen hierbij logistiek en financieel steunen zodat we dit werk niet alleen kunnen verder zetten maar ook nog kunnen uitbreiden. Laten we zo bruggen slaan tussen groepen die soms te ver uiteen liggen. Laten we samen sporten, laten we samen plezier maken, laten we samen strijden tegen onze fobieën.  

  cavaria,moslim

  Lees ook: Holebi's en transgenders komen op tegen racisme

  Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld

   

   

 • Geen Regenboogtrui voor BDW

  Bart De Wever heeft mijn weekend vergald. Precies nu - het Franse parlement keurde zo goed als de openstelling van het huwelijk goed - las ik dat hij geen loketbediende met regenboogkleuren achter de Antwerpse loketten wil. Lokettenkwestie II dient zich aan.

  484829_10200384997970473_1.jpgBekijken we de betwiste passage. Ze komt uit de reeks interviews in De Standaard met partijkopstukken over de ideologie van hun partij. Vooraf dit: Het Antwerpse bestuursakkoord stipuleert, net zoals in 2007, dat ‘uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, politieke, syndicale, sportieve, ... overtuiging' niet tijdens de werkuren worden gedragen. Dat was zo al onder het burgemeesterschap van Patrick Janssens. Het is de eerste keer dat in dit verband expliciet wordt verwezen naar seksuele geaardheid. BDW in het interview: "Mag een vrouw een hoofddoek dragen? Uiteraard. Maar niet achter een loket. Wie het gezicht is van de stad Antwerpen, wordt neutraliteit opgelegd. Een loketbeambte mag ook geen T-shirt dragen met het opschrift Eigen volk eerst . Ik wil ook niet dat iemand met een regenboog-T-shirt achter het loket zit. Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie is toegedaan. En andere mensen herkennen dat."

  2083674540b_tekst.JPG

  Veel méér dan een lokettenkwestie

  Het was al een tijdje afwachten hoe de NVA zich als dominante partij in het Antwerpse schepencollege zou positioneren rond holebi's en transgenders.  Dat weten we nu. We krijgen van hetzelfde laken een broek als de moslima's met sluier (Lokettenkwestie I). Die mogen ook niet achter het loket. Het gezicht van Antwerpen draagt dus geen sluier en is niet herkenbaar als homo of lesbienne. Terwijl het in die stad barst van moslima's met sluier, holebi's en transgenders.  De opmerking dat holebi's nooit gevraagd hebben om met een regenboogtruitje aan het loket te mogen zitten is niet relevant. Het gaat om veel méér dan een lokettenkwestie. Het gaat over hoe door de burgemeester van Antwerpen - en bij BDW is het geen ongelukje dat hij daar nu over spreekt - en de NVA tegenover holebi's en transgenders staan. Dit gezegd zijnde is het tijd voor de gebruikelijke verontwaardiging van BDW over het feit dat hij toch maar weer eens verkeerd begrepen werd: "Als men hier nu van probeert te maken dat ik iets zou hebben tegen homoseksualiteit, dan is dat écht wel volslagen belachelijk.Postzegelkes_311906_4.jpg Ik ben altijd opgekomen voor de gelijkberechtiging van holebi's en ik heb dat standpunt altijd consequent verdedigd in woord en daad, in geschrift en in het parlement. Maar neutraliteit is neutraliteit, dan verwijs je naar opzichtige uitingen van persoonlijke voorkeuren." 

  We zijn allemaal moslima's met een regenboogtruitje

  Ik ga hier niet de fout maken die ik de voorbije 24 uur vaak tegenkwam en ondermeer door Alexander Decroo werd gepromoot in een tweet: "Is uiting van geaardheid -zelfs bij officiële functies- een issue? Van wie we houden is toch totaal iets anders dan in welke god we geloven?" Homo's dus wel een regenboogtrui, moslima's geen hoofddoek. Alsof dat het gevoel gediscrimineerd te worden niet bij allebei even pijnlijk kan zijn.  Als BDW holebi's en transgenders even sterk wil stigmatiseren als moslims is het niet het moment om mee te gaan in de klaagzang: 'Wij kunnen er niet aan doen dat we zo zijn, maar die moslims...'  Seksuele geaardheid en geloof mogen dan niet hetzelfde zijn, de discriminatie ervan komt even hard aan bij de betrokkenen. Als we dan toch een verband leggen dan liever zoals Bruno De Lille. Hij twitterde: "BDW doet eigenlijk zelfde als mannen in #hommedelarue. Je mag homo zijn maar het niet tonen. Straks discussie over lengte rok loketbediendes?" We zijn allemaal moslima's met een regenboogtruitje.

  Ceci n'est pas un rainbow t shirt0001.jpg

  BDW wil de grote leider van heel Vlaanderen worden. Antwerpen is het laboratorium waar hij dat leiderschap kan uitproberen. Vanaf het ogenblik dat de verkiezingsuitslag bekend was gedraagt hij zich ook zo. Zijn verklaring in De Standaard is  niet mis te verstaan. Het is niet enkel een het zoveelste geurspoor dat hij achterlaat, het is ook homofobie. Het opzuigen van het kiespubliek van het Vlaams Belang en het binnenhalen van VB-mandatarissen krijgt hier een logisch vervolg. 

  Hetero = neutraal

  Michiel_Parijs_IMAG0079.jpgWJNH-woordvoerder Michiel Vanackere (hier op de foto tijdens de demonstratie in Parijs vorige week) op facebook: "Neutraliteit is een populistisch antwoord. Neutraliteit is kiezen voor wat veilig is. Neutraliteit is in België scoren. Ik blijf gewoon liever mezelf, veel makkelijker." Waarop iemand anders reageerde: "Het probleem is dat zo'n verbod de belachelijke notie bevestigt dat heteroseksualiteit gelijk staat aan neutraliteit en dus als norm wordt gezien en dat homoseksualiteit daar een afwijking van is. Dat is niet echt een positieve boodschap." Terwijl het echt niet zo moeilijk is om er iets positiefs mee te doen. Het enige wat ik van een loketbediende vraag is dat hij/zij goed werk aflevert. Wie vooroordelen heeft over homo's, mensen met een keppeltje of met een hoofddoek kan enkel met een beter gevoel en minder homofobie of racisme terug naar huis gaan als hij/zij een prettige ervaring heeft met zo'n loketbediende. BDW volgt een ander spoor. Dat wordt vrij accuraat beschreven door iemand anders op facebook: "Die man provoceert als geen ander. Hij gebruikt oorlogsretoriek en slaagt erin via de media de bal terug in het gezicht van de protesteerders te gooien : 'Uit z'n context gerukt; ze maken er een politiek spelletje van...'  Ik zie dat hij de 'grondstroom' van Vlaanderen bespeelt : racisme, hebzucht, afgunst, nijd, haat.... Daar teert hij op, dat bespeelt hij, met een keurige verpakking, deftig. En nog: hij gooit één extreem provocatieve uitspraak in zijn groter verhaal, in dit geval de homo's. En de focus gaat daar naar toe, en niet naar zijn grotere ideologie."

  Burgemeester voor de 55 procent

  Bart De Wever_microfoon555223_5.jpg

  Dat laatste is niet onbelangrijk. In Antwerpen groeien één op de vijf kinderen op in armoede. Voor elke vacature zijn er 6 sollicitanten. Lees het bestuursakkoord van het Antwerpse stadsbestuur en je zal merken dat het geschreven is ten behoeve van de rijke bovenlaag. BDW weet dat hij te maken zal krijgen met een een opstandige bevolking en dat hij het véél harder zal moeten spelen dan zijn voorganger. 

  Toen een delegatie van de PVDA (Peter Mertens, Mie Branders en Wouter Van Damme) na de verkiezingen door BDW werd ontvangen verklaarde hij dat je op twee manieren burgemeester kan zijn van een stad. Ofwel op de manier zoals Janssens dat deed, zo vertelde De Wever. Dat wil zeggen een burgemeester zijn voor de hele stad, en boven het gewoel staan. Ofwel op de manier zoals in de Zuid-Franse stad Orange: Door een bestuur te hebben voor 55 procent van de bevolking, dat gehaat wordt door 45 procent van de bevolking. Een soort gewapend bestuur. Dat is de andere manier, zei De Wever. Orange is de Franse stad waar de fascisten van het Front National aan de macht zijn. Een van de voormalige FN-burgemeesters van Orange is Jacques Bompard die zich vorige week nog inspande om het homohuwelijk in Frankrijk tegen te houden. Voorlopig zien we vooral de Orange-aanpak:  Door jongeren te schofferen (geen sneeuwballen meer), door zeer hard te besparen op het stadspersoneel en de publieke dienstverlening, door migranten te stigmatiseren, door Borgerhout hard aan te pakken (denk aan het totaal overbodige samenscholingsverbod) en door in de media te polariseren en mensen te verdelen.nva,cavaria

  Iemand anders zei op Facebook: "Wat in het fameuze interview met BDW vooral opvallend is, zijn de thema's waar hij geen aandacht aan schenkt: de groeiende amoede, de sluiting van Ford, Arcelor Mittal, de bedrijven die miljarden aan belastingen ontlopen dankzij de notionele aftrek,... Niks daarover. Maar wel dat een loketbeambte geen T-shirt in regenboogkleuren mag dragen want dan out hij zich als homo. Dat betekent dus ook dat een hetero geen trouwring mag dragen want in het kader van gelijke kansen mag die zich ook niet als hetero outen, toch?"

  De Roze Ridder

  Wim Denolf_579114_1.jpgZeer lezenswaardig (je moét het gewoon lezen) is het opiniestuk van Wim Denolf in Knack.  Opvallend is dat hij zich in de eerste vier paragrafen bijna verontschuldigt dat hij over de lokettenkwestie schrijft: "Diverse collega’s in de media – hetero’s en holebi’s - waarschuwden me in de loop der jaren voor die onderwerpskeuze. “Je moet je niet zo profileren”, klonk het dan. Voor je het weet ben je de roze ridder van dienst of associëren lezers je alleen daar nog mee. Anderen wijzen je op je carrièremogelijkheden, want wie haalt nu een “relnicht” in huis?" Homofobie zoals die ervaren wordt door een journalist anno 2013.  Hij is niet mals voor BDW: "De uitspraken van de Antwerpse burgemeester hitsen de gemoederen alleen verder op. Een strategie van polarisatie die voor- en tegenstanders met elkaar in de clinch laat gaan rond een symbooldossier en, op de kap van een minderheidsgroep, uiteindelijk alleen de electorale belangen van de N-VA dient."

  Fran Bambust: voer dan een uniform in!

  "Ik ben bezorgd als ik zo'n dingen hoor. Dan hou ik toch een beetje mijn hart vast", zegt Fran Bambust van koepelorganisatie çavaria. "Dit is zo onduidelijk. Dit zet de deur open voor misbruik." De Wevers uitspraken vindt ze op zich niet discriminerend omdat ze vaag zijn, "maar het zet er wel de deur voor open". En ze voegde er niet zonder enig cynisme aan toe: “Op zich is er geen probleem als een overheid zich zo neutraal mogelijk wil opstellen. Maar houd dan een duidelijke lijn aan en voer een uniform in.”  Op de website van Het Nieuwsblad wordt dat: "HOLEBI-ORGANISATIES. 'Verbod op het dragen van regenboog-T-shirts niet stigmatiserend". Leonie_0001.jpgLeonie Nelissen (foto) van Het Roze Huis blijkt nogal wat begrip te hebben voor de uitspraak van BDW: "Hij spreekt in deze kwestie als werkgever." Maar ze heeft toch ook vragen bij de uitspraken van de burgemeester. "Voor heel veel mensen van onze achterban zie je ook zonder regenboog-T-shirt dat ze holebi of transgender zijn. Hoe ga je daarmee om?" In het VTM-Nieuws zet Leonie de burgemeester uit de wind door te zeggen dat het belangrijker is om holebi's en transgenders meer zichtbaarheid te geven in de straat, zonder dat ze zich bedreigd voelen. Dat noemt ze een veel belangrijker debat. BDW kan gerust zijn. Geen boze delegatie van het Roze Huis op de volgende gemeenteraad.

  Ik kreeg vragen over die lauwe aanpak van çavaria en het Roze Huis. Voor alle duidelijkheid: ik kan daar niets aan doen. Belangrijk om weten is - en ik zeg dat zonder enige ironie of sarcasme - dat organisaties zoals çavaria ('het middenveld') niet kunnen bestaan zonder subsidies van de overheid.  BDW wil het land veroveren en de grote vraag is of er in de grote Vlaamse Natie waaraan hij sleutelt nog zo veel plaats zal zijn voor organisaties die opkomen voor holebi's of allochtonen. Die subsidies zijn een mooie stok achter de deur en dat zou wel eens de reden voor de voorzichtige reacties van çavaria kunnen zijn. Wees er maar zeker van dat BDW het allemaal heel goed opvolgt. Hij heeft zelfs een mannetje zitten (sla Zizo nr. 120 open op bladzijde 32) in de werkgroep politiek van çavaria. Die groep heeft ondermeer tot doel om de woordvoerster bij te staan... bij een homofobe reactie van een Antwerps burgemeester bijvoorbeeld.  

  Explosieve coctail

  NVA_boek_9789491297304.jpgFran Bambust heeft het allicht niet zo bedoeld, maar als ze over het invoeren van een uniform spreekt zit er ze niet helemaal naast. Als het aan de NVA ligt gaan we allemaal wat meer in de pas moeten lopen. Dat is ook de waarschuwing van Ico Maly, auteur van een zeer lezenswaardig boek over BDW:  “Ik vrees dat er donkere tijden aankomen. De Wever is geen fascist, maar de situatie vandaag lijkt op die van het einde van de 19de en begin 20ste eeuw. Toen werd de grond gelegd waarop het fascisme kon groeien. De ingrediënten zijn er: een gigantische financiële en economische crisis, de roep om een sterke leider en de groei van de ideeën van de antiverlichting en van nationalisme. En N-VA speelt een cruciale rol in het mixen van die explosieve cocktail…

  Veel lipgloss

  David Davidse_560244_1.jpgAls de nood het hoogste is, is er nog altijd David Davidse voor een opbeurende noot: "Deze morgen wakker gebeld door een journalist van De Standaard ivm BDW's uitspraken. Wat ik niet gezegd heb maar nog altijd meen: De houding van de maatschappij tegenover homoseksualiteit is een barometer van de democratie. Aan elke loket-Jeannette zou ik aanraden van een beetje mascara en veel lipgloss te gebruiken. Als schminken niet meer mag zijn we echt discriminatoir bezig. Het doet mij denken aan een Vlaams Belangstandpunt: 'Wij hebben niets tegen homo's als ze zich normaal gedragen' Normaal? Geen regenboog meer? NVA de kracht van vergrijzing."

  484829_10200384997970473_1.jpg

  Wil je iets ondernemen? Stel de regenboog-A in als je profielfoto op facebook.