• Çavaria eist snelle uitvoering actieplan homo- en transfobe discriminatie

  cavaria,ihsane jarfi

  Zaterdag organiseerde çavaria, de holebi- en transgenderkoepel van Vlaanderen en Brussel, ‘Opvallen en Rechtslaan’,een congres over homo- en transfoob geweld. Aan het congres namen meer dan 150 mensen deel. “De uitkomst van het congres is duidelijk”, zegt Yves Aerts, coördinator van çavaria, “wij eisen dat het interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.”

  cavaria,ihsane jarfiIn de voormiddag lieten verschillende experts hun licht schijnen op homo- en transfobie. Een hoogtepunt was de emotionele getuigenis van Hassan Jarfi (foto), de vader van de vermoorde Ihsane Jarfi. Ook Naima Charkaoui van het Minderhedenforum nam het woord. In de namiddag waren er onder meer workshops van de Belgian Rainbow Cops, de vereniging van en voor holebi en transgender personeelsleden van de federale politie, Merhaba en Hollaback die een krijtactie rond straatintimidatie deden in de Brusselse straten.

  cavaria,ihsane jarfi'Neem de wortel van het probleem weg'

  Na het actieplan tegen homo- en transfoob geweld van begin dit jaar is er nu ook een actieplan dat focust op homofobe en transfobe discriminatie. “Het is zeer belangrijk dat dit tweede actieplan er kwam”, verklaart Jeroen Borghs (foto), de nieuwe woordvoerder van çavaria. “Het bestrijden van homofoob en transfoob geweld is belangrijk, maar daar stoppen neemt de wortel van het probleem niet weg. Daarvoor moeten we ruimer kijken en homofobe en transfobe discriminatie in het algemeen aanpakken”Dat is wat dit tweede actieplan poogt te doen.

   

  Onderwijs en sensibilisering

  cavaria,ihsane jarfi

  Enerzijds focust het actieplan op het wegwerken van structureel discriminerende situaties door het aanpassen van wet- en regelgeving. Anderzijds is er ook aandacht voor het bestrijden van stereotypen en het verbreden van normen in de ruimere samenleving. “We zijn blij dat er in het actieplan aandacht gaat naar onderwijs en sensibilisering”, zegt Yves Aerts,“maar we hopen ook dat het niet bij een plan blijft. Nu is het tijd om de actieplannen uit te voeren.”

  “We weten bijvoorbeeld dat de magistratuur en het openbaar ministerie zich niet altijd even goed bewust zijn van de specifieke situatie waarin slachtoffers van homo- en transfoob geweld zich bevinden”, zegt Jeroen Borghs. “Vaak is het moeilijk voor slachtoffers om aan te tonen dat zij effectief het slachtoffer waren van homofoob of transfoob geweld, of krijgen ze te horen dat het moeilijk is om daders voor zulke feiten te vervolgen. We hopen dan ook dat er snel extra training rond homo- en transfobie komt voor politie en magistraten.”

  cavaria,ihsane jarfiWeerbaarheid verhogen

  Ook aan de slachtoffer kant is er ruimte voor verbetering. “Mensen die zich slecht voelen in hun vel worden sneller het slachtoffer van homo- en transfoob geweld”, aldus Yves Aerts. “Daarom dat we teleurgesteld zijn dat er niet meer aandacht is voor algemeen welzijn. Meer inzetten op antipestbeleid, suïcidepreventie en de strijd tegen vereenzaming maakt mensen meer weerbaar en kan homo-en transfoob geweld voorkomen.”

  Wetgeving uitbreiden met transgenders

  Tot slot vraagt çavaria ook dat de plannen om de antidiscriminatiewetgeving uit te breiden onmiddellijk worden uitgevoerd. “Het opnemen van genderidentiteit en genderexpressie in de antidiscriminatiewetgeving is een topprioriteit voor ons”, zegt Jeroen Borghs. “Ook dringen we aan bij onze politici om alle discriminatiewetgevingen gelijk te schakelen. Het snijdt geen hout dat er bvb andere procedures zijn voor racisme en homo- of transfobie.”

  cavaria,ihsane jarfi

  Uit het officiële verslag van dit congres (dat je hier kan lezen): "Yvan Brys, de man achter de immer kritische blog Holebiplus, publiceerde nog voor het congres een lijst van interessante sprekers. Hij contacteerde ook gegadigden om ze aan te moedigen tot deelname."

  Nog enkele foto's van het congres.

 • "I hope to be Mister Belgium one day"

  Haroun_pride2013_994797_1.jpgHaroun at the Belgian Pride 2013

  Dit artikel in het Nederlands

  I met Haroun this spring during the annual general meeting of çavaria. He was there as a delegate for Why Me? We kept in touch via Facebook and I hope to meet him again at  the Human Rights Conference at the World Outgames. Meanwhile I did this interview with him. My Swahili is dreadful, fortunately he speaks english.

  Tell me about yourself

  I come from East Africa a state called Tanzania. I was born June 11, 1993. I took ma primary school in Zanaki and  secondary school in Biafra. I didn’t finish my lessons because ma family could not afford to pay the school fees. Tanzania_map_0001.jpgI interrupted my studies in 2010 and did not study until now.  About ma hobbies: Modeling I like most of all. I like to wear all kinds of clothing and choose different hairstyles. I hope to be Mister Belgium one day.  I  also like swimming, playing basketball. I am a gay top but I also can be bottom.

  You came to Belgium as a refugee because homosexuality is forbidden in your country. What is the exact situation in Tanzania about this?

  In Tanzania you can be imprisoned for 14 years when you get caught.  Tanzania is a very religious state. Islamic and christian religion are very powerful. They don't accept LGBT and they see it as a taboo.  Many people get killed, others get arrested and punished in prison.

  How is your situation now here?

  Since I came to Belgium I feel so safe and happy because I am free. Not like in Tanzania where I used to hide my homosexuality for my family. There are no clubs for LGBT in my country. Here I can enjoy being with my friends.

  I am really thankful and happy since February 14, 2013 when I asked for asylum. I have been helped with food, shelter and finance and medical care. I am happy to be in the procedure for asylum. During this process I have been called for the second interview on April 4 2013. The result was not good so I asked my lawyer to make appeal. Now I am waiting for the answer. I think I will make it and be accepted as a refugee in Belgium.Haroun_Alberic_Paul_972362_1.jpg

  When I had my first interview I received a leaflet from Why Me and got to know the president of this organization, Alberick (on the right in the picture). I want to thank him for connecting me with other people with the same attitude: Birds with the same wings fly together. I am a member of  'Why Me' now since the first meeting I went to in march 2013.

  You sent me video about some discussions in the Tanzanian parliament. What was that about?

  Tanzania_parliament0001.jpgIn June there was a debate in the parliament about homosexuality. One of the members, known as Wenje from the political party called Chadema was making a speech attacking that another political party, known als CUF is following the liberal view on homosexuality and promote same sex marriage and help LGBT to grant their rights and freedom. The members of parliament did not accept the view of the liberal party. A big debate started. The session was postponed.

  Are you going to the Human Rights Conference during the World Out games? What do you expect from it?

  Yeah, I will be there. I still have many things to learn. I will be happy to participate.

  How can people here in Belgium help you?

  I can use some cooperation, that is the best way to achieve my live.

 • "Ik hoop ooit Mister Belgium te worden"

  Haroun_pride2013_994797_1.jpgHaroun op de Belgian Pride 2013

  This article in English

  Ik ontmoette Haroun dit voorjaar op de algemene vergadering van çavaria.  Hij was mee met de delegatie die Why Me vertegenwoordigde.  Verder contact verliep via Facebook, al hoop ik hem te ontmoeten op de mensenrechtenconferentie naar aanleiding van de World Outgames.  Intussen hem toch maar eens interviewen. Mijn kennis van het Swahili is 0,000, maar hij spreekt gelukkig wel Engels.

  Vertel me eens wat meer over jezelf.

  Ik kom uit het Oost-Afrikaanse land Tanzania. Ik werd geboren op 11 juni 1993. Ik heb lagere school gelopen in Zanaki en mijn middelbare school in Biafra. Die heb ik niet afgemaakt omdat mijn familie geen geld had om mijn schoolgeld te betalen. Ik onderbrak mijn studies in 2010 en heb sindsdien niet meer gestudeerd.Tanzania_map_0001.jpg  Mijn belangrijkste hobby is model zijn: ik hou ervan allerlei soorten kleren uit te proberen en mijn haar in verschillende stijlen te leggen. Ik hoop ooit Mister Belgium te worden. Ik doe ook aan zwemmen en basketbal. Ik ben homo, top maar kan ook bottom zijn.

  Je kwam naar België als vluchteling omdat homoseksualiteit in je land verboden is. Hoe is de situatie precies in Tanzania?

  In Tanzania kan je 14 jaar gevangenisstraf krijgen als je daarop betrapt wordt. Het is een zeer religieus land met zowel moslims als christenen. Homoseksualiteit wordt er niet geaccepteerd, het is er een taboe. Veel mensen worden gedood, gearresteerd en opgesloten in de gevangenis.

  Hoe sta jij er nu voor?

  Sinds ik in België ben voel ik mij gelukkig omdat ik vrij ben. Niet zoals in Tanzania waar ik mijn homoseksualiteit moest verstoppen voor mijn familie. In mijn land zijn er geen ontmoetingsplaatsen voor holebi's en transgenders. Hier kan ik samen met vrienden plezier maken.  Ik ben dankbaar en gelukkig sedert mijn asielaanvraag op 14 februari. Ik kreeg eten, onderdak en medische zorgen. Ik ben blij dat ik in de procedure voor asiel zit. Intussen heb ik een tweede interview meegemaakt bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, dat was op 4 april. Het resultaat was negatief en dus heeft mijn advocaat beroep aangetekend. Ik wacht nu op het antwoord daarop. Ik denk dat ik het haal en als vluchteling in België zal erkend worden.Haroun_Alberic_Paul_972362_1.jpg

  Toen ik in Brussel was voor mijn eerste interview kreeg ik een foldertje van Why me. Ik leerde snel hun voorzitter Alberick (rechts op de foto) kennen. Ik ben hen dankbaar dat ze mij in contact brachten met andere mensen die in dezelfde situatie zitten. Vogels met dezelfde vleugels vliegen samen. Ik ben nu lid van Why Me sedert de eerste bijeenkomst in maart 2013.

  Je stuurde me een een video door over een discussie in het parlement van Tanzania Waar ging dat precies over?

  Tanzania_parliament0001.jpgIn juni was er een debat in het parlement over homoseksualiteit.  Wenje, één van de parlementsleden van de Chadema-partij hield een toespraak waarin hij de CUF, een meer liberale partij, aanviel. De CUF heeft een opener visie op homoseksualiteit en wil holebi's en transgenders steunen. Dat stuitte op groot verzet van andere parlementsleden en leidde tot een verhitte discussie die uiteindelijk werd uitgesteld.

  Ga je naar de mensenrechtenconferentie  tijdens de World Outgames? En wat verwacht je ervan?

  Ja, ik zal er zijn. Ik heb nog veel te leren. Ik zal met plezier meedoen.

  Hoe kunnen mensen hier jou helpen?

  Ik zou graag nog met meer mensen samenwerken. Dat is de beste manier om mijn leven gestalte te geven.

 • LHBT-activisten schrijven geschiedenis in Gezi Park

  Gezi_0003.jpg

  This article in English

  Iedereen kent intussen het Gezi Park in Istanboel. Wie de berichtgeving nauwkeurig gevolgd heeft zag nu en dan ook de regenboogkleuren opduiken in de manifestaties. LHBT-activisten waren bij de eersten om aan het protest deel te nemen.

  Naarmate de strijd evolueerde van een gevecht voor het behoud van een park naar een bredere beweging tegen de Turkse regering vonden de regenboogactivisten onverwachte bondgenoten in de buurt van Taksim Square. De regenboogvlag is er intussen een van de meest opvallende symbolen geworden.

  Er bestaat geen twijfel over dat homoseksualiteit verre van volledig geaccepteerd is in Turkije. Het leger beschouwt het bijvoorbeeld nog als een seksuele afwijking. Holebi- en transgenderactivisten waren nog nooit een sterke politieke kracht. Toch is het niet verwonderlijk dat homo's en lesbiennes op de eerste rij staan in de Occupy Gezi-beweging. Tenslotte was het park hun terrein, zeker 's nachts.

  Gezi_0002.jpg


  Homo's en conciërges

  Het park ligt een boogscheut verwijderd van Taksim Square, centrum van het uitgaansleven in Istanboel. Het park is dé plek voor de homoseksuele feestvierders om achteraf naar af te zakken. "Je hoeft maar eender welke homogids open te slaan en je vindt Gezi Park als trefplaats aangeduid" zegt Barbaros Sansal, een mode-ontwerper en activist die het park al meer dan 50 jaar bezoekt. "Het is de belangrijkste ontmoetingsplaats en cruising-plek voor homo's in Turkije. Wij hebben hier allemaal herinneringen."

  Overdag is het park helemaal anders. "Families met kinderen kwamen hier" zegt Sansal. "Het staat ook bekend als  het 'conciërgepark'. Tijdens het weekend was het park bevolkt met conciërges en hun familie die in de kelders van de luxueuze gebouwen in de buurt wonen. Het was de enige plek waar ze wat frisse lucht konden opsnuiven."

  Gezi_0001.jpg

  Struiken weggehaald

  Voor homo's en lesbiennes veranderde het park nog lang voor de overheid aankondigde dat ze er gebouwen wil neerzetten. De lokale overheid begon met het weghalen van het struikgewas zodat er geen gelegenheid meer was voor homo's om ongezien hun ding te doen. Vorig jaar begon de politie met het regelmatig controleren van de passanten. "Zelfs als je 's morgens gewoon een kop koffie wou drinken op een bank kwam de politie om je te ondervragen" zegt Yigit Karaahment, een freelance journalist voor de Turkse Vogue en GQ. "Op die manier werden homo's er geleidelijk uitgewerkt."

  En nu zijn ze dus terug, zichtbaarder dan ooit. "We hebben een eerste hulppost opgezet, artsen ingeschakeld en voor voedsel gezorgd," legt Boysan Yakar uit. Hij is actief in het 'LGBT-Blok', een LHBT-koepelorganisatie in Turkije. Alleen wordt er momenteel weinig aan cruising gedaan. "Ik zag  gisteren  iemand zijn Grindr raadplegen" grapt Karaahmet. "Maar infeite hebben de mensen meestal geen zin of energie om op de versiertoer te gaan. Ze zijn zelfs niet seksueel opgeladen wegens te druk bezig met protesteren."

  Nieuwe ontmoetingen

  Verrassend genoeg ontstaat er een heel andere vorm van ontmoeting. In de loop van het protest hebben homo- en lesbische organisaties bondgenootschappen gesloten met op het eerste zicht onverwachte vrienden zoals de fanclub van de Besiktas-voetbalploeg en antikapitalistische moslims. Meningsverschillen staan daarbij de solidariteit niet in de weg. Zo wordt er bij de actievoerders nogal wat bier gedronken. Het protest gaat tenslotte gedeeltelijk tegen een alcoholverbod. Op een woensdag vroegen religieuze activisten om tijdens hun gebed in het park geen alcolhol te drinken. Die oproep werd door de meesten opgevolgd. Wat niet wil zeggen dat er geen verschilpunten meer zijn, maar men weet blijkbaar wel respectvol met elkaar om te gaan. "Jarenlang werden homoseksuelen als een illegale splintergroep behandeld" zegt Kursad Kahramanoglu, columnist voor de linkse krant Birgün. "Maar er kwamen dus positieve zaken voort uit Gezi."

  Gezi_voetbalfans_0001.jpg

  Strijd tegen homofobie

  In het begin van het protest zagen de holebi's en lesbiennes homofobe graffiti in de buurt van het park. Sommige actievoerders gebruikten het woord 'ibne', een scheldwoord voor homo's dat ook 'waardeloos' betekent. Al gauw werden de beledigende graffiti overschilderd en werden duizenden stickers verspreid waarmee men wees op het gevaar van homofobie. Andere organisaties werden gecontacteerd met de vraag geen homoseksuelen, vrouwen of prostituees te beledigen. Het werkte. Sommige actievoerders - waaronder ook enkele leden van de Antikapitalistische moslims - beloofden hun medestrijders te ondersteunen tijdens de Gay Pride Week in Istanboel.

  "Erdogan noemde de actievoerders geen radicalen, maar marginalen," zegt Sansal. "Marginaal is een woord waarmee men meestal homo's bedoelt in Turkije. Hij gebruikte dat woord omdat hij overal regenboogvlaggen zag. Maar niemand maakt zich daar druk over. Het Gezi-protest speelde een historische rol in onze strijd tegen homofobie."

  azie,moslim,actieInteressant is dat ook het Tahrirplein in Caïro bekend staat als ontmoetingsplaats voor homo's. Helaas stond de LHBT-beweging daar nog niet sterk genoeg om een gelijkaardig proces in gang te zetten als in Istanboel. Het weghalen van struiken in parken waar homo's elkaar ontmoeten is een bekende praktijk, ook in het stadspark van Antwerpen.

   

  azie,moslim,actie


 • Gedaan met de onzin?

  onzin_is_besmettelijk_klein_0.jpgIn een interview met De Tijd en L’Echo verklaarde kardinaal Godfried Danneels. “Ik vind het een positieve evolutie dat staten vrij zijn het burgerlijk huwelijk voor homo’s open te stellen als ze dat willen”. Wat is er aan de hand?

  Volgens Jeroen Moens, woordvoerder van het aartsbisdom, heeft ook aartsbisschop  Léonard geen enkel bezwaar tegen de wettelijke verbintenis tussen homo’s. “Maar hij wil het geen huwelijk noemen”, laat hij weten. Wat gevoelig ligt, is de term. Voor de kerk is het huwelijk namelijk enkel en alleen bedoeld voor een man en een vrouw, en niet voor twee mensen van hetzelfde geslacht. “Laat ons zeggen dat Monseigneur Léonard een homoverbintenis onderschrijft”, aldus Moens, zo lezen we in een bericht van persagentschap Belga.

  Weinig reactie

  Je zou denken: dat gaat voor een regen aan commentaren zorgen vanuit de LHBT-beweging. Maar dat viel tegen. Koepelorganisatie çavaria bleef muisstil en Jean Marie De Meester, die aartsbisschop Léonard juridisch het vuur aan de schenen legde omwille van zijn homofobe uitspraken vond het zelfs niet nodig om het artikel te delen op zijn facebookpagina. Zijn de strijders moegestreden? Of vinden ze het de moeite niet?

  Zizo Online bracht het nieuws met dit commentaar: "De impact van Danneels’ uitspraken zijn moeilijk in te schatten, evenals of ze op veel bijval in Rome kunnen rekenen. Danneels liep ook in het verleden al enkele jaren vooruit. Maar het creëert toch een voorzichtige opening. De kerk wereldwijd is wel degelijk gekant tegen een burgerhuwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Of staat er toch langzaam maar zeker een kentering aan te komen? Zo liet aartsbisschop Piero Marini, door Benedictus XVI weggepromoveerd, zich onlangs ontvallen dat 'het tijd is om relaties tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen omdat veel stellen er onder lijden dat hun burgerrechten niet worden erkend." Je kan daar nog aan toevoegen dat ook de bisschoppenconferentie intussen een heel andere toon aanslaat dan we van Léonard gewend waren.
  Léonard_Danneels20100128.jpg

  Een stroomversnelling? Of een storm in een glas wijwater? De recentste homofobe uitspraak van Léonard dateert van eind maart 2013. Toen  verkondigde hij in Le Soir dat homoseksuelen beter voor het celibaat en seksuele onthouding kiezen. Toen luidde het nog dat christenen moeten kiezen tussen een heteroseksuele relatie of celibatair leven. Vanwaar komt die plotse draai? Vermits ik niet in de goddelijke voorzienigheid of de Heilig Geest geloof zet ik een aantal mogelijke factoren op een rijtje.

  Overal Strijd

  Paus Franciscus_0001.jpgJe zal maar tot paus verkozen worden en uit een van de landen komen waar het huwelijk in 2010  is opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.  Dat overkwam de Argentijnse aartsbisschop Jorge Mario Bergoglio, momenteel verblijvend in Rome als Paus Franciscus. Hij had zich in zijn vaderland met hand en tand tegen die openstelling verzet met uitspraken als "Laten we niet naïef zijn, dit is niet slechts een politieke strijd, het is een poging Gods plan te vernietigen. Het is niet slechts een wet (een eenvoudig instrument), maar een poging van de vader van de leugen, die tracht de kinderen van God te verwarren en misleiden."   Benieuwd of de uitspraak van zijn kardinaal Danneels hem zullen inspireren om hierop terug te komen.

  Naar Frankrijk

  In Frankrijk, één van de buurlanden van zowel België als Italië was de strijd voor de openstelling van het huwelijk volop aan het woeden toen Franciscus in maart 2013 verkozen werd. Een monsterverbond van katholieke gezagsdragers, extreem-rechtse groepjes, het Front National en de UMP van Sarkozy mobiliseerde honderdduizenden mensen tegen het wetsvoorstel van de Franse regering. Een alerte LHBT-beweging liet zich echter niet doen en reageerde. Ik was mee met een van de solidariteitsdelegaties (foto) vanuit België en ik kan je verzekeren dat het geen tamme bedoening was.

  Paris_44749_10200391273932348_.jpg


  Homofobie blijft een rechts fenomeen

  Clément Méric_0001.jpgExtreem-rechts liet zich in deze beweging opmerken op een manier die we hier al een tijdje niet meer kennen met als trieste orgelpunt de moord op de 19-jarige Clément Méric (antifascistisch activist en homo, hier rechts op de foto tijdens een manifestatie tegen homofobie) door een bende skinheads op 5 juni. Toen was de opening van het huwelijk reeds gestemd. De tegenbeweging bestaat dus uit méér dan homofobie. David Paternotte maakte voor zijn doctoraat in de politieke wetenschappen een thesis over de openstelling van het burgerlijk huwelijk. In een interview met het PVDA-weekblad Solidair zegt hij:  "Sommige rechtse krachten hebben de kwestie duidelijk politiek gerecupereerd, zowel bij de UMP als bij extreem rechts, om hun troepen te mobiliseren. Voor de UMP is het een gouden kans om de rangen te sluiten, nu ze intern overhoop liggen over de opvolging van Sarkozy. Ze hebben zich daarop gestort om het ongenoegen te richten tegen de regering die dat dossier de eerste maanden slecht heeft aangepakt." Alice Vande Voorde van Comac merkte op: "Men mag zich terecht afvragen wie er belang bij had dit debat zo lang te rekken. Er bestond immers geen twijfel over dat de volledige (overwegend linkse) regering deze wet wou doorvoeren.  Het getalm en het geschipper tussen steun aan het project en het in vraag stellen ervan was prominent aanwezig.  Was dit de bedoeling, zodat men het gebrek aan resultaten in andere dossiers en het gebrek aan ruggegraat van de regering kon verbergen?"

  ILGA_map_2013_A4.jpg

  De vlek wordt groter

  Getalm of niet, de wet is er door in Frankrijk.  Eerder werd dat gerealiseerd in  Nederland, Spanje, België, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Portugal, IJsland, Uruguay, Argentinië, Canada en Zuid-Afrika. Mensen met hetzelfde geslacht mogen in bepaalde staten in de VS trouwen. Ook in Mexico-Stad, het Mexicaanse Quintana Roo en het Braziliaanse Alaqoas is het homohuwelijk geen probleem. Die landen vormen intussen al een flinke vlek op de wereldkaart ondanks de schrijnende en mensonterende toestanden in zeer veel landen waar LHBT-rechten nog niet gerealiseerd zijn.

  Verzet in België

  Jean Marie De Meester_598440_1.jpgIn België reageerde de LHBT-beweging nogal flauwtjes op de homofobie van de kerk. Maar er was wèl de poster 'Onzin is besmettelijk' van çavaria (in beide landstalen!) en de juridische stappen van advocaat Jean Marie De Meester van wie ik intussen volgende reactie kreeg: "De uitspraken van Leonard en Danneels kwamen natuurlijk volledig toevallig twee dagen nadat mijn klacht tegen hen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen werd behandeld.Leonard_Sticker_Mikpunt001.png Er werd door mij een prejudiciële vraag gesteld aangaande de toepassing van de non-discriminatiewet van 2007. De uitspraak wordt eind deze maand behandeld. Hoedanook verwelkom ik de gewijzigde standpunten van beiden. Ze tonen aan dat maatschappelijke en mogelijk gerechtelijke druk toch kunnen werken om religies te bewegen om hun standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit en homohuwelijk bij te stellen. Indien Leonard zijn uitspraak herroept over het abnormaal zijn van holebi's ben ik bereid mijn klacht in te trekken. Iedereen heeft namelijk recht op een tweede kans voor zover hij of zij inziet dat hij of zij fout was en tot inkeer komt."  Jean Marie werd bij zijn actie ondersteund door meer dan honderd vrijwillig(st)ers van Immanent die met stickers en ballonnen voor de nodige animatie zorgden.  Ik heb naar in totaal 115 mensen en organisaties stickers en/of ballonnen verstuurd.

  Zijn we tevreden?

  Vandaag Pionier_Jan Beddeleem0001.jpgWe beginnen de resultaten te zien van al die strijd.  Jean Marie merkte al op dat er nog wel een en ander moet goedgemaakt worden. De uitspraken van Léonard over homo's en mensen met hiv (de beruchte immanente gerechtigheid)  zijn nog niet vergeten. Voor vele gelovigen mag het wel iets méér zijn. Jan Beddeleem, activist bij WISH, de organisatie die vele contacten heeft met katholieken en moslims uit Afrika, doet opmerken:  "dat ze moeten spreken over het sacrament van het huwelijk in plaats van de civiele maatschappij de levieten te lezen dat ze 'een nieuw woord' moeten gebruiken.  De droom van Léonard over een kleine kerk met strikte geloofsvoorschriften waarin voor homokoppels geen mogelijkheid is om hun relatie bevestigd te zien is legitiem in een land als België. Daar vormen de  katholieke gelovigen een kleine minderheid als je ze telt  op basis van het naleven van de strikte geloofsvoorschriften." Jan ziet een groot verschil met andere delen van de wereld: "Maar Europa is al lang niet meer het zwaartepunt als het over de levende kerk gaat, Léonard en Danneels hebben een morele verantwoordelijkheid om juist daar openheid voor homokoppels en voor seksuele diversiteit te promoten, maar daar staan ze ver af." En dat is gevaarlijk, besluit Jan Beddeleem: "Terugplooien op concepten die enkel moreel verantwoord zijn in een gesloten minderheidskerk getuigt niet van een lange termijn visie. In vele landen is er buiten de geloofsgemeenschap geen veilige plek voor wie zijn seksuele geaardheid openlijk wil beleven conform zijn gevoelens, er wacht de meerderheid enkel marginalisering."

  Tshepo Cameron Modisane & Thoba Calvin Sithol,aged 27, married 2013 in KwaZulu-Natal.jpg

  In Afrika speelt de acceptatie door de gelovige gemeenschap nog een zeer belangrijke rol. Dat bleek nog op 7 april toen in het Zuid-Afrikaanse dorp KwaDukuza een zeer speciale plechtigheid plaats vond: het eerste huwelijk tussen twee mannen (Tshepo Modisane enThoba Sithole) volgens de traditionele Afrikaanse Zulutraditie.

  Çavaria: grote stap vooruit

  cavaria,leonard,huwelijk,afrikaKoepelorganisatie çavaria is vooral tevreden. Woordvoerder Yves Aerts"Çavaria is vanzelfsprekend verheugd over het nieuwe standpunt van Danneels en Léonard. Vooral voor katholiek-gelovige holebi’s betekent dit een grote stap vooruit. Dat de katholieke Kerk dit geen 'huwelijk' wil noemen is haar zaak. Voor çavaria geldt er een scheiding van kerk en staat, en dus heeft de visie van deze kerkelijke verantwoordelijken haar rechten in het maatschappelijk debat, maar hebben we evenzeer het recht er een andere visie op na te houden."

  Debat gaat verder

  Het zal nog veel tijd en boterhammen vergen eer we zover zijn. Het feit dat de katholieke kerk het 'fenomeen' homoseksualiteit buiten de eigen religieuze sfeer wil houden is geen goede zaak voor heel wat holebi's en transgenders die proberen hun geloof en hun seksualiteit te verzoenen en al dan niet vrijwillig in hun geloofsgemeenschap blijven.  Dat gaat zowel over christenen in Afrika als moslims in Europa en de Arabische wereld.  Toonaangevende figuren in de katholieke en de moslimwereld (zie het uitstekende artikel van Mehdi Hasan, die bevestigt dat homofobie in zijn gemeenschap hardnekkig is)  snijden het onderwerp aan en dat is een goede zaak voor het debat, zowel in de religieuze gemeenschappen als in de LHBT-beweging.

  Léonard heeft toch nog problemen...

  cavaria,leonard,huwelijk,afrikaCommentaar van Yves Aerts: "En ik heb nog steeds problemen met enggeestige, immanent discriminerende, positie misbruikende prelaten. Waarom steeds uitsluiten en wijzen op verschillen, terwijl de kern van het katholicisme Liefde zou (moeten) zijn? Een houding en opinie die de meeste katholieken in Vlaanderen trouwens al lang innemen, ondanks Léonard en co."

 • Het overbruggen van verschillen

  Mehdi Hasan_0002.jpgThis article in English

  Mehdi Hasan schrijft voor The New Statesman en is politiek directeur van The Huffington Post UK. Als moslim worstelt hij met het idee van homoseksualiteit, maar hij is tegen homofobie.

  Het is het seizoen van de verontschuldigingen. In het bijzonder van onze fijnste academici die zich  bij bosjes verontschuldigen voor de publieke homofobe opmerkingen die ze maakten. Tim Winter_0001.jpgDr. Tim Winter, theoloog aan de universiteit van Cambridge en een van de toonaangevende moslimgeleerden maakte zijn excuses op 2 mei nadat beelden waren uitgezonden waarin hij homoseksualiteit de 'ultieme inversie' en 'onverklaarbare aberratie' noemde: "Het clipje op You Tube is minstens 15 jaar oud en het geeft op geen enkele manier mijn actuele mening weer. We hebben allemaal de voortvarendheid van de jeugd, en we evolueren allemaal."Niall Ferguson_0001.jpg Historicus en professor Niall Ferguson verontschuldigde zich 'zonder voorbehoud' op 4 mei voor 'stomme' en 'ongevoelige' opmerkingen waarin hij beweerd had dat de economist John Maynard Keynes niet de moeite gedaan had om 'op lange termijn' te denken omdat hij homo was en geen kinderen wilde.

  Jeugdige voortvarendheid

  Mag ik mijn niet-academische, niet-intellectuele stem toevoegen aan deze mix? Ik wil mijn eigen verontschuldigingen maken. Omdat ik ook een aantal behoorlijk ongepaste opmerkingen gaf in het verleden. Het zal U al dan niet verbazen dat ik als tiener 'homo' als scheldwoord hanteerde. Ik was een van die wannabe-macho kereltjes. U zult allicht geschokt zijn te ontdekken dat ik ook als twintiger deze schandelijke praktijk verderzette en onheus kleinerende opmerkingen over homoseksualiteit bleef maken. We zijn nu 2013 en ik ben 33 jaar oud. Mijn eigen 'jeugdige voortvarendheid' ligt, gelukkig, zij het met vertraging, achter mij.

  Wat is er gebeurd?

  Om te beginnen ben ik opgegroeid. Onverdraagzaamheid en het demoniseren van verschillen vormen het kenmerk van meestal onrijpe en kinderachtige geesten. Maar, om eerlijk te zijn, er gebeurde ook nog iets anders: ik kreeg een meer genuanceerd beeld van mijn islamitisch geloof en een beter inzicht in de moraal, de waarden en de capaciteit tot tolerantie ervan.

  islam20110211a.jpg

  Voor we verder gaan geef ik U een beetje context mee. Enkele weken geleden werd ik zwaar aangevallen door een medegelovige nadat ik had gesuggereerd dat teveel moslims in dit land een 'Joods probleem' hebben en dat we "het ongebreidelde antisemitisme in onze achtertuin vrolijk aan het negeren zijn." Ik hoop maar dat ik bij deze krijsende en verontwaardigde figuren niet een gelijkaardig ontkenningsgedrag losmaak als ik zeg dat vele moslims ook een probleem hebben met homoseksuelen of tenminste met homoseksualiteit.  Feit is dat een Gallup-enquête in 2009 vaststelde dat Britse moslims een zero-tolerance tegenover homoseksualiteit hebben. "Geen enkele van de 500 Britse moslims die werden ondervraagd geloven dat homoseksuele handeling moreel aanvaardbaar zijn" schreef The Guardian dat jaar.

  Koran_0001.jpg

  Verkeerde interpretatie van de Koran

  Daayiee Abdullah_0001.jpgNog wat meer context. De orthodoxe islam, zoals de orthodoxe interpretatie van de andere Arabische godsdiensten, ziet homoseksualiteit als zondig en ziet het huwelijk als een exclusieve heteroseksuele verbintenis. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen discussie is over het onderwerp. In april schreef The Washington Post over Daayiee Abdullah die als de enige openlijke homoseksuele imam wordt beschouwd. De krant citeerde hem: "Ik ben kandidaat voor een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht." Intussen liet de moslimgeleerde Scott Siraj al-Haqq Kugle weten dat de begrippen 'homo' en 'lesbisch' niet voorkomen in de Koran. Kugle doceert islamitische studies aan de Emoryuniversiteit in de VS.  Volgens hem is een verkeerde interpretatie door ultra-conservatieve mullahs de oorzaak van de vijandigheid van de islam tegenover homoseksualiteit.

  Scott Kugle_0001.jpg

  De Britse islamitische intellectueel en schrijver Ziauddin Sardar schreef in zijn boek 'Reading the Quran' (2011) dat er "absoluut geen bewijs bestaat dat de profeet ooit iemand zou hebben gestraft omwille van homoseksualiteit." Sardar voegde er aan toe: "De demonisering van homoseksualiteit in de islamitische geschiedenis is grotendeels gebaseerd op gefabriceerde tradities en niet gemotiveerde vooroordelen die in de meeste islamitische gemeenschappen voorkwamen." Ziauddin Sardar_0001.jpgHij citeert vers 31 van hoofdstuk 24 van de Koran, waarin we mannen "tegenkomen 'die geen seksueel verlangen hebben bij de charmes van vrouwen." Ik dien hier aan toe te voegen dat Abdullah, Kugle en Sardar tot een kleine minderheid behoren zoals ook de leden van homoseksuele moslimgroeperingen.  De meeste mainstream islamgeleerden beschouwen homoseksualiteit als een zware zonde. Ook zij die zich progressief en gematigd noemen zoals Imam Hamza Yusuf in de VS en Tariq Ramadan in Groot Brittannië.Tariq Ramadan0001.jpg  De Koran veroordeelt uiteindelijk het volk van Lot omdat ze "mannen benaderen" (26:165) en "mannen begeren in plaats van vrouwen" (7:81). Zij omschrijven het huwelijk als de instelling die bestemd is voor personen van verschillend geslacht en dient voor de voortplanting.

  En ik dan? Waar sta ik in deze?

  Vier jaar lang wilde ik daarop niet antwoorden. Ik was bang als homofoob gelabeld te worden. Ik wou niet dat mijn homoseksuele vrienden en collega's me zouden bekijken met angst, achterdocht of minachting. Laat ik duidelijk zijn: ja, ik ben een progressief die een seculiere samenleving verdedigt waarin je jouw geloof niet aan anderen opdringt en waar de overheid, hoe groot of klein ook, uit de slaapkamer moet blijven. Maar ik ben ook (tot blijvende teleurstelling van Richard Dawkins) een gelovige moslim. Het gevolg is dat ik worstel met het onderwerp homoseksualiteit. Als voorstander van secularisme ben ik bereid huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te aanvaarden voor de burgerlijke stand.  Maar als gelovige moslim wil ik er op aandringen dat geen enkele moskee gedwongen wordt dit te doen als men dat daar niet wil.

  Moskee_genk_600a.jpg

  Ahmadinejad en Taliban

  Ik wil jou als homo niet discrimineren, kleineren, pesten, fysiek mishandelen of beledigen. Absoluut niet. Ik wil niet terug naar de donkere dagen waarin homomannen en lesbische vrouwen werden gecriminaliseerd en in de gevangenis gegooid. De tijd van Section 28 en wettelijk toegelaten discriminatie is voorbij. Ik  walg van de gewelddadige onderdrukking van homoseksuelen in de meerderheid van de moslimlanden. Ik krimp in mekaar als ik beelden zie van een hansworst als Mahmoud Ahmadinejad die beweert: "In Iran hebben we geen homoseksuelen... wij kennen dat verschijnsel niet." Ik krijg buikpijn als ik lees hoe de Taliban in de late jaren negentig homo's levend begroef om daarna een stenen muur op hen te laten instorten.Gay Free Zone2_51367172.jpg

  Het probleem blijft niet beperkt tot het Midden-Oosten en het zuiden van Azië. In maart verbijsterde een islamitische luisteraar de presentator van een radiostation in New York toen deze belde om live in de ether te verklaren dat homoseksuele Amerikanen moeten behandeld worden volgens de 'sharia-wetgeving'. Hier in Groot Brittannië kregen de islamitische parlementsleden die voor de openstellling van het huwelijk stemden Sadiq Khan_0001.jpg- zoals Sadiq Khan - doodsbedreigingen en werden beschuldigd van afvalligheid door een handvol moslimextremisten. Vorig jaar lanceerden opgeblazen islamitische bendes in Oost-London een belachelijke sticker-campagne waarop ze een gebied uitriepen tot 'Gay-free zone'.


  Respect en wederzijds begrip

  Ik weet dat het moeilijk te geloven is maar de islam is geen religie van geweld, haat of onverdraagzaamheid. Dit ondanks de geweldige inspanningen van een minderheid van reactionairen en radicalen die anders spreken en handelen. Van de 114 hoofdstukken uit de Koran beginnen er 113 met de aankondiging dat Allah een god van barmhartigheid en mededogen is. De profeet Mohammed wordt beschouwd als 'genadevol voor de hele schepping'. Die genade is op iedereen van toepassing, homo of hetero. Of zoals Tariq Ramadan het formuleerde: "Ik mag dan niet akkoord gaan met wat U doet omdat het niet in overeenstemming is met mijn geloof maar ik respecteer wie U bent." Hij wijst er terecht op dat dit 'een zaak van respect en wederzijds begrip' is.

  Homotiener in brand gestoken

  Steven Simpson_0001.jpgIk wil ook nog opmerken dat de moslims in Groot Brittannië tegenstanders zijn van het vervolgen van homoseksuelen.  Uit een onderzoek in 2011 van de denktank Demos bleek dat minder dan een op vier Britse moslims niet akkoord ging met de stelling: "Ik ben fier hoe Groot Brittannië homoseksuelen behandelt." Er is veel reden tot fierheid, maar nog veel te doen. Homofobe agressie is wijdverbreid in onze scholen. Negen op tien homoseksuele of lesbische tieners heeft ervaring met homofobie op school. LHBT-tieners ondernemen drie keer meer zelfmoordpogingen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ondanks de recente en geringe terugval van 'seksueel georiënteerde haatmisdrijven' waren er in 2012 nog steeds 4.252 zulke misdrijven in Engeland en Wales waarvan vier op de vijf gepaard gingen met geweld. In maart werd een man in de gevangenis opgesloten omdat hij een homotiener gedood had door hem in brand te steken. De moordenaar kerfde homofobe beledigingen op het hoofd, de voorarm en de buik van de 18-jarige Steven Simpson.

  Patrick Strudwick_0001.jpg

  Zij aan zij tegen fanatiekelingen

  Vaste lezers weten dat ik veel van mijn tijd besteed aan het veroordelen van islamofobie: van de grove stereotiepen over moslims in de media, discriminatie van moslims op de werkvloer tot aanvallen op huizen, bedrijven en gebedsplaatsen van moslims.  De waarheid is dat islamofobie en homofobie heel veel gemeen hebben: volgens de homoseksuele journalist Patrick Strudwick zijn ze "minstens gedeeltelijk gevoed door angst. Angst voor het onbekende..." Moslims zijn net zoals LHBT het slachtoffer van deze angst - zeker als die zich vertaalt naar haatpraat of fysieke aanvallen. We moeten zij aan zij staan tegen de fanatiekelingen en handelaars in haat, of ze nu islamist zijn of extreem-rechts.  Eerder dan tegen elkaar in te gaan of ons tegen elkaar te laten opzetten. We dienen tegen elke prijs te  vermijden dat we elkaar demoniseren of stereotyperen. "De belangrijkste vraag die we als samenleving hebben" zegt een Moslimparlementair die anoniem wenst te blijven, "is hoe we verschillen overbruggen".

  Bedenk ook dat een negatieve houding tegenover homoseksualiteit  geen exclusief probleem van moslims is.  In 2010 bleek uit een Brits onderzoek dat 36 procent van de publieke opinie relaties tussen personen van hetzelfde geslacht 'altijd' of 'meestal fout' vond. Een moslimparlementariër die voor de openstelling van het huwelijk stemde vertelde me dat de meeste protestbrieven die hij ontving van evangelische christenen kwamen, niet van moslims. En het was uiteraard ook geen moslim die Steven Simpson doodde.

  Broeders in de mensheid
  Ali ibn abi talib.jpg

  Maar uiteindelijk heb ik dit stuk niet geschreven om de kloof tussen islam en homoseksualiteit te overbruggen. ik ben geen theoloog. Ik ben evenmin een politicus dus ik schrijf dit ook niet als reactie op het actuele parlementaire debat over de pro's en contra's van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Ik schrijf dit omdat ik in een maatschappij wil leven waarin alle minderheden - joden, moslims, homoseksuelen en anderen - beschermd worden tegen geweld en misbruik, demonisering en discriminatie. En omdat ik mij wens te verontschuldigen voor de pijn of aanvallen die ik mijn homoseksuele broeders en lesbische zusters mogelijk heb berokkend. En ja, wat onze meningsverschillen ook zijn - hetero of homo, gelovig of ongelovig, man of vrouw - we zijn allemaal broeders en zusters. Of zoals Ali ibn Abi Talib, de grote islamitische leider uit de zevende eeuw en schoonzoon van de profeet Mohammed ooit verklaarde: "Onthou dat er twee soorten mensen zijn: ofwel zijn ze je broeders in het geloof of jouw broeders in de mensheid."

  Mehdi Hasan - 20 mei 2013

  moslim

  moslim