Katholiek

 • Ontslag homofobe aartsbisschop in Kameroen

  Simon-Victor Tonyé Bakot_0001.jpgVandaag heeft Mgr Simon-Victor Tonyé Bakot , de aartbisschop van Kameroen, ontslag genomen.  Dat zei Alice Nkom, mensenrechtenactiviste en advocate in Kameroen deze morgen op de persconferentie van de World Outgames in Antwerpen.

  Volgens haar is dit het rechtstreeks gevolg van de uitspraak van paus Franciscus dat holebi’s niet veroordeeld of gemarginaliseerd mogen worden. "Dit geeft nieuwe hoop aan de holebi's en transgenders in Kameroen" verklaarde ze. "Zij weten dat ze niet alleen staan, dat ik hier ben en dat jullie hier zijn voor hen."

  afrika, katholiekBakot was volgens Alice Nkom de belangrijkste gangmaker voor de homo- en transfobe campagnes in haar land.  Zo omschreef hij homoseksualiteit als  "beschamend, een respectloze kritiek op God die heeft gekozen om man en vrouw te creëren."  In december 2005 noemde hij homoseksualiteit een misdaad tegen de familie en het huwelijk.  Daarop publiceerden enkele Kameroenese kranten artikels over een 'homoseksuele maffia'  samen met een lijst van een aantal prominenten, waaronder ministers als 'bewijs' voor die bewering.

  Onlangs werd Eric Lembembe, LHBT-activist in Kameroen, het slachtoffer van homofoob geweld en verloor daarbij het leven.

  Alice Nkom zal morgen de mensenrechtenconferentie openen.

  Bronnen: Alice Nkom, Camer.be, Ilga

  Meer foto's van de persconferentie op de facebookpagina van Karina Brys.

 • Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld

  Brahim Laytouss0001.jpgBrahim Laytouss, de imam van de bekendste moskee van Gent aan de Elyseese Velden, heeft gisteren tijdens het Vrijdaggebed het thema 'homohaat' aangekaart. Een primeur. Ook uit de katholieke wereld kwam een bemoedigend geluid. Aloys Jousten, bisschop van Luik, reageerde op het homofobe geweld in zijn stad.

  Brahim Laytouss is islamleraar en docent Islamitische wetenschappen. Hij leidt de moskee Al Markaz at-Tarbawi in Gent. Eerder sprak hij zich reeds uit tegen vrouwenbesnijdenis, een praktijk die hij als 'niet eigen aan de islam' omschreef.

  Vrijdagpreek

  Het tweede deel van een preek gaat altijd over de actualiteit. Tijdens de preek van het vrijdaggebed - op 27 juli in Kortrijk -  pleitte hij ervoor om homohaat en gaybashing "net als andere maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken". Hij is de eerste imam in België dit dit onderwerp aansnijdt: "Wij als imams moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en elke vorm van agressie veroordelen."Allah loves me.jpg

  Koran predikt geen geweld

  Laytouss weet waarover hij spreekt en relativeert het idee dat dit een exclusief moslimprobleem is: "Dikwijls worden bij feiten rond homohaat 'allochtone jongens' als daders genoemd. Maar natuurlijk zijn lang niet alle allochtonen moslims. Het is ook niet zo dat homohaat in de Koran gepredikt wordt. Misschien ligt het ook wel aan de tijdsgeest dat jongeren tegenwoordig al te vlug met geweld antwoorden op zaken die ze afkeuren."

  Alkhattab0001.jpgEnge visie moet verdwijnen

  Hij vindt dat imams niet langer mogen zwijgen. "De opinie van de islam over homoseksualiteit is bekend", vervolgt Laytouss. "Een relatie tussen man en vrouw is de ideale situatie. Maar het gaat hier niet om de opinie van de islam, het gaat om de manier over hoe wij daarmee omgaan. We leven in een maatschappij waarin homoseksualiteit aanvaard is. Dus moet die enge visie op homoseksualiteit als iets dat 'verboden' is, verdwijnen." Zijn verklaringen doen denken aan wat de Nederlandse moslimpreker Alkhattab (foto) in dit filmpje zegt.

  Persoonlijke keuze? 

  Björn Pius0001.jpg"Er wordt nog te weinig een onderscheid gemaakt tussen het homo-zijn, een persoonlijke keuze, en homofobie, wat betekent die persoonlijke keuze afwijzen. Het is vooral belangrijk om jongeren daarop te wijzen."  Hierop kwam al direct kritiek op facebook: "Je kiest niet voor 'homo zijn', dat zit in je genen, dat is aangeboren." schreef iemand op het prikbord van Outrage! Outrage-woordvoerder Björn Pius (foto) reageerde: "Dat is inderdaad een fundamentele fout, maar één die ik door de vingers zie bij religieuze vertegenwoordigers die zich positief opstellen ter verdediging van LGBT rechten en tegen geweld. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Ik vind het veel erger ditzelfde te horen van Joëlle Milquet, die het steeds heeft over "le CHOIX de l'orientation sexuelle". Als politicus en minister van gelijke kansen zou je beter moeten weten."

  Tariq Ramadan0001.jpgNiet meer in de kast blijven

  Het klopt dat je niet kiest voor je seksualiteit, maar je kiest wel om uit de kast te komen en dat is een groot taboe in de islam. Als moslim word je verondersteld in de kast te blijven. Als een imam  homofoob geweld afkeurt en coming-out ondersteunt is dat een flinke stap vooruit. Zijn opvattingen vind je ook deels terug bij de populaire islamgeleerde Tariq Ramadan (foto) die geweld tegen homo's ook reeds afwees. 

  Homofobie en Racisme

  Zoals de LGBT-koepelorganisatie çavaria legt de imam een verband tussen racisme en homofobie: "Sommige mensen kwamen me vragen wat ik precies bedoelde. Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo's mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat. Die mensen hebben zelf de keuze gemaakt om zo'n relatie aan te gaan en in een democratie hebben zij het recht om die keuze te maken. Het kan niet door de beugel om daarop met geweld te reageren. Jongeren zijn fout als ze denken dat ze zo iets goeds doen voor de islam."  

  Brahim Laytouss_quote.jpg

  Onderwijs

  Net zoals de holebitransgenderbeweging benadrukt Brahim Laytouss het belang van het onderwijs: "Al besef ik heel goed dat niet alles zomaar kan worden opgelost met een preek. Het thema moet worden doorgetrokken naar het onderwijs." 

  Dialoog met holebi's

  Na de aanval op Gentenaar Mathias Goethals  deze week riep de Gentse holebigemeenschap op om met de moslims samen te zitten, om het probleem aan te kaarten. "Daar staan wij zeker voor open", reageert Laytouss. "Het mag niet bij een preek of een oproep blijven. Wij willen weten wie zo reageert tegen homo's. Wij willen weten wat we eraan kunnen doen, zeker als dat de samenleving ten goede komt." Casa Rosa verwelkomt zijn reactie en noemt ze: "Een stap vooruit naar aanvaarding en een multiculturele samenleving"

  Aloys Jousten0002.jpgOok bisschop van Luik reageert

  De verklaring van Brahim Laytouss kwam er bijna gelijktijdig met een gelijkaardige oproep van de bisschop van Luik, Aloys Jousten: “De afgelopen weken is de Luikse agglomeratie het toneel geworden van dodelijk geweld.  Homofobie was één van de beweegredenen van dat geweld.  Homofobie is als dusdanig al laakbaar, nog minder duldbaar is dat ze leidt tot dergelijke daden” De mededeling verscheen ook op Kerknet, de officiële website van de katholieke kerk. 

  Ook de bisschop dringt aan op actie in het onderwijs. Hij roept de ‘publieke en educatieve’ verantwoordelijken op om na te denken over de oorsprong van het geweld:  "Vooral omdat het vaak de meest zwakke en meest kwetsbare leden van de samenleving zijn die het risico lopen de eerste slachtoffers te worden van dat geweld."

  Léonard teruggefloten

  leonard,moslim,homofobie,katholiekWe wisten al lang dat de agressieve homofobie van aartsbisschop Léonard bij vele katholieken niet in goede aarde valt.  Bisschop Jousten spreekt heel andere taal. Dat kon je ook al merken aan de verklaringen van Tommy Scholtes, woordvoerder van de bisschoppenconferentie en van moraaltheoloog Roger Burggraeve.  Léonard mag dan gelijk gekregen hebben van de rechtbank, zijn homofobe uitlatingen worden alvast niet gedeeld door de bisschop van Luik. Eerder sprak Johan Bonny,de bisschop van Antwerpen, verzoenende taal over homoseksuele relaties. "Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

  Bronnen: Zizo en Het Laatste Nieuws via Outrage!

  Lees ook: Nederlandse Kerken presenteren verklaring tegen anti-homogeweld

 • Salvador en de jeugd van tegenwoordig

  latijns-amerika,katholiek

  Gisteren de film over de activist Salvador Puig Antich gezien. Hij zat in de jaren '70 mee in het verzet tegen het regime van Franco in Spanje, vergelijkbaar met dat van Assad in Syrië nu. De rol wordt gespeeld door Daniel Brühl (En ja, hij heeft iets met de gevangenisbewaker maar kijk daarvoor maar naar de film). Schone gast, wat mijn krop in de keel nog dikker maakte toen hij op het einde aan de wurgpaal werd gedood.

  latijns-amerika,katholiekBarcelona, waar we allemaal zo graag naartoe gaan met ons vakantiegeld, leefde toen onder een dictatuur. In een interview op De Wereld Morgen geeft Noam Chomsky (foto), één van de intellectuelen die nadrukkelijk aan de kant staat van de Indignados en de pleinbezetters een striemende kritiek op mensen die het al te vaak over democratie hebben zonder echt te weten waarover ze spreken. Ik laat hem graag aan het woord.Hij begint met te zeggen wat mensen zoals hij en ik zoals te verwerken krijgen.

  Salvador_Chomsky0001.jpg"In een deftige maatschappij als de onze word je alleen maar belasterd en beledigd. In een vazalstaat van de VS, zoals bijvoorbeeld El Salvador schieten ze je de hersens uit je lijf. Hier trekken ze zich daar geen bal van aan of weten ze het niet eens. In de Sovjet-Unie ging je de gevangenis in of werd je verbannen."

  Liefde en geweldloosheid

  In november 1989 viel de Berlijnse Muur. Kort daarna stortte de Sovjet-Unie in. Dat werd massaal herdacht twintig jaar later. Wat daar over werd geschreven, is zeer accuraat en zeer ontluisterend. Het werd als een grote triomf verkondigd, volgens Vaclav Havel, een van de (toenmalige) helden, een triomf van liefde en geweldloosheid. Liefde en geweldloosheid overwon de Sovjet-Unie die in elkaar stuikte. Dat is de les die we leerden."

  Salvador_berlijn0001.jpg"Er is zelfs een generatie mensen die zich de ‘Niners’ noemen (die van het cijfer ‘negen’). Hun geweten was gevormd in november 1989 en ze waren toegewijd aan liefde en geweldloosheid. Obama was hun leider en zo. Dat is dus wat we hebben geleerd in november 1989 toen de Sovjet-Unie in elkaar zakte."

  Intussen, in El Salvador

  "Wel, één week na de val van de Muur gebeurde er iets anders. Een elitebataljon in El Salvador had net maanden van training achter de rug aan de John F. Kennedy Special Forces School in Fort Bragg (North Carolina). Een paar dagen later werd zelfs een speciale groep van ik denk een twaalftal Special Forces naar El Salvador gestuurd om hun training op te voeren. Dit ging over hét topbataljon van het Salvadoraans leger, de trots van het door de VS beheerde leger van El Salvador."

  "Onmiddellijk daarna vielen ze de universiteit binnen waar ze zes leidinggevende Salvadoraanse intellectuelen, priesters jezuïeten, hun huismeid en haar docher afslachtten. In november 2009 werd daarover in de Spaanse pers een artikel gepubliceerd - je kan er gemakkelijk aan - dat het originele document toont dat het bevel tot deze slachtpartij gaf."

  "Getekend, zoals altijd al vermoed was, maar nooit eerder bewezen, door de opperbevelhebber en topofficieren van het Salvadoraans leger, allemaal zo nauw betrokken bij het Pentagon en de Amerikaanse ambassade dat je amper een straaltje zon tussen beiden kon laten passeren."

  "Dat werd hier uiteraard nergens gepubliceerd of in Engeland of elders. Dat was dus in 1989. Liefde en Salvador_Romero0001.jpggeweldloosheid. Het is niet alleen de moord op de jezuïeten. Die moord sloot tien jaar van monsterlijke wreedheden af. In El Salvador zijn naar schatting 70.000 mensen vermoord, nog eens 100.000 in Guatemala, wie weet hoeveel in Nicaragua. Allemaal georganiseerd in Washington. Massale terroristische oorlog. Tien jaar in El Salvador … religieuze helden genoeg. De jaren tachtig begonnen trouwens met de moord op de aartsbisschop (Romero, foto) tijdens een misviering, door dezelfde personen."

  Rol van de katholieke kerk

  "Dat is dus geen klein bier. Meer nog, dit is een onderschatting. Die heeft te maken met de geschiedenis van de katholieke kerk. Die was in de vroege eeuwen radicaal pacifistisch. Daarom werden christenen vervolgd. In de vierde eeuw kwam daar een complete ommekeer in. De Romeinse keizer Constantijn nam de kerk over en maakte er de kerk van het Romeinse imperium van. Het kruis, dat een symbool van de armen was geweest, werd het symbool van het Romeinse Keizerrijk."

  Tegen de Gruwel van de VS

  Salvador_Johannes XXIII0001.jpg"Van de vierde eeuw tot vandaag is de kerk de kerk van de rijken en de vervolgers. In 1962 veranderde paus Johannes XXIII (de 23ste dus, zie foto) dat. Hij riep Vaticanum II samen, een grote conferentie en adopteerde wat hij noemde ‘de voorkeursoptie voor de armen’. Dat kwam uit de Bijbel. Dat leidde dan tot een beweging, vooral in Latijns-Amerika waar priesters, nonnen, leken en anderen de boodschap gingen brengen aan de arme boeren. Ze poogden hen te doen nadenken over de gruwelijke omstandigheden van het leven over de door de VS gedomineerde tirannieën en probeerden hen te organiseren om daar iets aan te doen."

  Salvador_Kennedy0001.jpgJohn F. Kennedy reageert

  "Wel, de VS wachtte niet lang. De reactie was er onmiddellijk. De katholieke (!) John F. Kennedy (foto)  organiseerde een militaire coup in Brazilië, een van de voornaamste centra (van die bevrijdingstheologie). De coup had plaats net na de moord (op John Kennedy), maar was al door hem en (zijn broer en minister van Justitie) Robert Kennedy in elkaar gestoken. Dat leidde tot de eerste van de neonazistische nationale veiligheidsstaten in Latijns-Amerika. Folteringen, slachtpartijen en zo. Brazilië is een enorm land, de domino’s begonnen te vallen."

  "Land na land viel onder een plaag van repressie die zijn gelijke niet had sinds de conquistadores. Uruguay, Chili, Allende en ten slotte Argentinië, misschien wel de ergste killers van allemaal, de favorieten van (president) Reagan. Dat verspreidde zich naar Centraal-Amerika in de jaren tachtig waar je dan die afzichtelijke terroristische oorlogen had."

  De V.S. hielpen de kerk vernietigen

  "We weten wie daar verantwoordelijk voor zijn, want ze zijn daar trots op. Neem de School of the Americas, waar de Latijns-Amerikaanse killers werden opgeleid. Als je naar hun spreekbeurten kijkt, hun reclameslogans, zijn ze trots over het feit dat het leger van de VS de bevrijdingstheologie heeft helpen vernietigen. Dat wil zeggen, ze hielpen de kerk vernietigen. De kerk van de bijbel. Dat is geen klein bier in de geschiedenis. Dat is veeleer een zeer betekenisvolle periode in de geschiedenis. Dat culmineerde dan in de slachtpartij van november 1989."

  Salvador_Jon Sobrino0001.jpg"Was dat een memorabele gebeurtenis? Wel, kijk en zie hoeveel commentaar daar over is. Ik kan je honderd procent van die commentaar geven."

  Bijna zero.

  "Kijken we hier in Boston waar we nu zijn. Ik weet van een debat daarover in Boston. In Boston College, de jezuïetenuniversiteit, waar ik trouwens zelf één van de sprekers was, maar één van de andere sprekers was Jon Sobrino (foto). Hij was de enige overlevende jezuïet (van die slachtpartij in El Salvador). Hij kwam een lezing geven. Een uitstekende lezing. Hij wees er op dat de moord op de jezuïtische intellectuelen erg genoeg was, maar dat de moord op de huismeid en haar dochter veel erger was, want zij waren – zoals hij dat stelde – de symbolen van de gekruisigde volkeren van de vazalstaten van de VS. Hoeveel commentaar was daarop?"

  Vaclav Havel krijgt staande ovatie

  "Wel, er was een commentaar. Vaclav Havel (foto), de held van Oost-Europa, kwam kort na de moord op zijn jezuïetencollega’s in El Salvador, en gaf een speech voor een gemeenschappelijke zitting van het Congres. Hij kreeg daar een staande ovatie omdat hij de VS de verdediger van de vrijheid noemde. Commentatoren waren euforisch, ook die van links."Salvador_Havel0001.jpg

  "De commentatoren van de Washington Post hadden het over ‘waarom kunnen wij zo geen geweldige intellectuelen hebben die ons zeggen dat wij de verdedigers van de vrijheid zijn’ net nadat ze die andere intellectuelen hadden afgeslacht in El Salvador en alles daarvoor."

  "Anthony Lewis, weet je, daar ergens ‘extreemlinks’ in het deftige kritische spectrum, bralde hoe wij in een romantisch tijdperk leefden en nog meer van dat. OK, komt daar iets van in de geschiedenisboeken? Kan men dat zelfs maar bevatten? Ik heb zelf geprobeerd daar over te praten. Een witte muur. Of woede. Gewoonlijk woede. En reacties, weet je, zo van ‘jij verdedigt wreedheden, jij praat Stalin goed en zo'."

  Meer over Noam Chomsky


 • Katholieke scholen weigeren charter over homoseksualiteit

   

  cavaria,proces leonard,katholiek,jongerenKomt deze kop u bekend voor? Als het holebitransgendergebeuren u aan het hart ligt hebt u hem zeker zien passeren. Of toch niet helemaal. Volgens de media waren het niet de katholieke maar de joodse scholen die in de fout gingen. Een staaltje van selectieve berichtgeving, zo bleek later.

  Het begon allemaal zo mooi. Robert Voorhamme, Antwerpse schepen van onderwijs en zelf trotse vader van een homozoon, bracht onderwijsmensen bijeen op een studiedag: "Onderzoek wijst uit dat jongeren een eerder negatieve kijk hebben op holebi-seksualiteit. Leerkrachten weten het thema vaak niet goed te integreren in hun lessenpakket. Holebi-jongeren vinden in het secundair onderwijs moeilijker aansluiting bij de school dan hun hetero leeftijdsgenoten." De studiedag moest eindigen met het plechtig ondertekenen van een charter tegen homofobie in het onderwijs. Prima idee. Het idee van een charter is niet nieuw. Çavaria nam enkele jaren geleden een gelijkaardig initiatief in samenwerking met de sportclubs.  De Vlaamse Sportfederatie ontving hiervoor de homofolieprijs 2009.

  Joden terug naar land van herkomst?

  Om bizarre redenen verspreidde de pers het verhaal over de joodse scholen die het charter niet willen tekenen. Dergelijke berichten kunnen op Facebook steevast op gespierde taal rekenen. Holebitransgenders kunnen het blijkbaar niet laten om op andere minderheden te schimpen, zeker als het over moslims of joden gaat. charter001.jpg"De joodse organisaties zijn er wel zelf steeds als de kippen bij om te klagen dat ze zich gediscrimineerd voelen, maar zelf anderen discrimineren mag dan weer wel... Tsss! Oeps, en in hun ogen ben ik door deze vaststelling natuurlijk een jodenhater. (...) Nieuwkomers die vrouwen, holebi's of transgenders als minderwaardig of zelfs "te stenigen" beschouwen zijn wat mij betreft niet welkom. Zij hebben dus de keuze: ofwel hun mening bij stellen (evt via bijscholingscursus) ofwel terug keren naar hun land van herkomst." Deze weldoordachte zinnen werden gepost door Jo Vansteenkiste, die zich in zijn vrije tijd ook lid van de raad van bestuur van çavaria mag noemen.

  "Geen enkele school discrimineert"

  Dat brengt mij naadloos tot bij het Vlaams Belang dat hier twee vliegen in één klap kon slaan. Ze maken er geen geheim van dat ze de joodse gemeenschap heel graag in hun kiezerskorps zouden inlijven en wat gaat er dan makkelijker in dan een scheut homofobie? De ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ van Philippe Van der Sande en Tanguy Veys verstuurde dezelfde dag nog een persmededeling: "Charter over homoseksualiteit in Antwerpen: vrijheid van onderwijs komt in het gedrang"  Ze feliciteren het joodse schoolnet: "Proficiat, vertegenwoordigers van Joodse scholen, om het charter niet te ondertekenen" en ze roepen het katholiek onderwijs op om het charter ook niet te ondertekenen. “Er is geen nood aan een charter om de scholen aan te zetten om niet te discrimineren”, zegt Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, fractieleider van het VB in de OCMW-raad in Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. “Geen enkele school discrimineert immers leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid.” 

  "Nooit de intentie gehad"

  Olivier Lins001.jpgWas er dan niemand in de media of in de holebitransgenderbeging die onraad rook? Hoe zou het nog gaan met het katholieke onderwijsnet en hun homofobie? Het antwoord op deze vraag stond te lezen op de website Joods Actueel. Hoofdredacteur Michael Freilich verdedigt de houding van de joodse scholen door erop te wijzen dat ook het katholieke onderwijsnet het charter niet zal ondertekenen. Hij citeert Olivier Lins (foto), woordvoerder van bisschop Bonny: “De scholen van het katholieke net hadden nooit de intentie om het charter van de onderwijsraad mee te ondertekenen.  De katholieke scholen willen verder werken met hun eigen pedagogisch project waarin waarden als diversiteit en respect centraal staan. De katholieke scholen vonden het trouwens geen goed idee om te verwachten dat de verschillende gemeenschappen zich op een dergelijke manier zouden confirmeren met één  bepaald politiek of ideologisch standpunt.”

  Vaagheden

  Pride2011_026.jpgMerkwaardig toch, dat wat voor iedere holebitransgenderactivist en journalist het eerste is wat je gaat checken over het hoofd wordt gezien. Het is nogal logisch dat het katholiek onderwijs dit charter niet zal tekenen. En toch zwijgt men daarover in alle talen. Ook Robert Voorhamme rept met geen woord over het njet van de katholieke zuil. Sven Pichal debiteert op ATV namens het Roze Huis enkele vaagheden zoals "hard blijven werken blijft nodig". Het lijkt wel alsof we terug in het katholieke Vlaanderen van de jaren '30 zitten. Ook toen kregen de joden de schuld van een en ander. Uiteraard verdient de houding van elke school die dergelijke initiatieven afwijst onze kritiek. Maar die paar tientallen joodse scholen zullen de sfeer van homofobie toch niet echt kunnen veranderen. De overgrote meerderheid van de leerlingen die in gosdienstig geïnspireerde scholen zitten doen dat in een katholieke school. Het is nu duidelijk waar ze aan toe zijn. Léonard heeft te touwtjes nog strak in handen.

  Iedereen krijgt de kans om de homofobie in de katholieke zuil daadwerkelijk te bestrijden. Immanent organiseert acties tegen de homofobie van Léonard, die blijkbaar door een flink deel van het katholieke onderwijsnet spookt. Vrijdag zijn we met onze ballonnen op de pride in Brugge.

  Lees ook:
  Jean Marie de Meester ook burgerlijke partij in proces Sharia4belgium

 • En daarmee basta!

  cavaria,proces leonard,katholiekÇavaria zit met een probleem. Enerzijds is er sympathie voor de actie van Immanent in samenwerking met Jean Marie de Meester, anderzijds worden de twijfelaars bewerkt met artikels in Zizo om vooral niet mee te gaan in de klacht tegen Léonard.

  "En daarmee basta!" Dat was het zinnetje dat in mij opkwam toen ik in Zizo aan het einde kwam van het opiniestuk van Joyca Leplae dat onder de kop: "Rappers en de aartsbisschop: Eén strijd?" moet dienen om lezers die het wagen om de actie van Immanent te steunen de daver op het lijf te jagen. In een vorig nummer hadden zij al een woordenvloed van vier bladzijden te verwerken gekregen rond hetzelfde thema. Wie denkt dat er op de bladzijden van Zizo een discussie mogelijk is mag het vergeten. Bijdragen waarin de klacht tegen Léonard verdedigd wordt komen er niet in. Opruiende teksten van relnichten zijn niet welkom.

  Expedition Y

  "En daarmee basta!" was het zinnetje waarmee een leerkracht uit mijn middelbare schooltijd steevast een discussie afblokte waarbij hij dreigde het pleit te verliezen.cavaria,proces leonard,katholiek als leerling wist je dan dat het afgelopen was. Het was ook niet ongewoon dat deze kreet in mijn richting gestuurd werd. En wat doen je dan als aankomende activist? Je zwijgt. Een beetje zoals nu leerlingen in de klas van een willekeurige katholieke school een discussie over de standpunten van Léonard ook niet echt kunnen winnen. Laat staan dat ze van de leekracht de boodschap krijgen dat het met homoseksualiteit wel OK is en dat je met vragen naar de holebifoon kunt bellen en met een beetje geluk op de volgende Expedition Y terechtkomt. Als Léonard mag zeggen dat holebi's abnormaal zijn dan mag iedere leekracht, schooldirectie of verpleegster dat. Met alle gevolgen van dien voor wie in hun handen terechtkomt.

  Recht van de sterkste

  Nu weten we allemaal dat een groot deel van de Zizo-lezers uit politici (foto: Léonard begroet zijn fans na zijn inauguratie) en kabinetsmedewerkers bestaat. Zij krijgen het blad gratis toegestuurd. Çavaria, de uitgever van Zizo doet dat niet zomaar. Het is belangrijk dat de politici met macht en invloed (en toegang tot de subsidiekranen) duidelijk weten waar de koepelorganisatie staat in discussie zoals deze. Als het nog niet duidelijk zou zijn: cavaria,proces leonard,katholiekçavaria doet niets meer tegen de homofobie van Léonard. NVA, CD&V en al wat nog meer paapsgezind is in dit land kunnen op hun twee oren slapen: de officiële holebi's zullen zich niet verzetten tegen homofobie. Toch niet als ze uit het aartsbisschoppelijk paleis komt. Of misschien toch wel: met een persbericht of zo, of met een mooie affiche. Maar niet met iets dat echt pijn doet zoals een rechtszaak. Çavaria heeft gekozen voor het recht van de sterkste. Dat Çavaria daarbij op één lijn zit met het CGKR (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding) is niet verwonderlijk. CGKR-voorzitter Jozef De Witte weet maar al te goed dat als hij de klacht tegen Léonard steunt hij naar een andere job mag uitkijken.

  Voor eeuwig en altijd

  De lezers krijgt van Joyca een belangrijke boodschap mee: de antidiscriminatiewet, gestemd in 2003, is een goede wet en zal dat ook blijven. En dan komt er dat rare zinnetje: "Al snel bleek dat de wet tegen zichzelf beschermd moest worden." Nu kennen we allemaal wel mensen die nu en dan tegen zichzelf beschermd moeten worden maar een wet? Joyca bedoelt eigenlijk dat iedereen die de wet wil gebruiken tegen gezagsdragers hem misbruikt en van zijn slagkracht beroofd. De wet mag volgens haar enkel gebruikt worden tegen wat ze noemt cavaria,proces leonard,katholiek"Ellende uit de echte wereld" zoals huurgeschillen en pesterijen op het werk. Uiteraard dient de wet om deze vormen van discriminatie te beteugelen. Maar iedere speurder met een beetje beroepsijver zal je zeggen dat je crimineel gedrag pas efficiënt kunt bestrijden als je ook de grote vissen kunt vangen. In ons geval: politieke en religieuze leiders die tot homofobie aanzetten. Iets wat "in de echte wereld" ook tot doffe ellende leidt. Of zijn de zelfmoordcijfers bij holebi-tieners plots niet meer relevant?

  Einde van de geschiedenis?

  Interessant is ook dat Joyca helemaal niet beweert dat de antidiscriminatiewet niet geschikt zou zijn om Léonard te vervolgen. Ze kan dat ook niet weten. Het is namelijk één van de dingen die Jean Marie de Meester wil te weten komen door de toepassing ervan tegen Léonard te vragen. Hij weet ook dat de moderne wetgeving niet zoiets is als de in stenen tafels geklopte tien geboden die door Moses van de berg werden gesleept. Wetten veranderen omdat ze moeten aangepast worden aan nieuwe tijden. Wie had in de jaren '80 er ooit van durven dromen dat holebi's zouden kunnen trouwen? Terwijl er ook nu nog heel wat mensen zijn die verkondigen dat het huwelijk enkel kan tussen cavaria,proces leonard,katholiekeen man en een vrouw. Het openstellen van het huwelijk heeft dan weer andere problemen blootgelegd, zoals de quasi onmogelijkheid om kinderen te laten adopteren door homokoppels. Zo zit een holebitransgenderbeweging in elkaar: een stap vooruit brengt hindernissen voort die dan weer leiden tot oplossingen en een volgende stap vooruit.

  Dit is dus niet het einde van de geschiedenis van de antidiscriminatiewet. Eigenlijk staan we nog maar aan het begin ervan. Het klopt dat de holebitransgenderbeweging er nog bitter weinig mee heeft gedaan ondanks het feit dat, zoals Joyca schrijft: "nochtans hard bevochten door generaties activisten." Hard gevochten? De activisten zijn nog lang niet klaar. De antidiscriminatiewet is geen relikwie die we in een glazen kastje laten steken en de sleutel aan de werkgroep politiek van çavaria geven. We gaan ermee aan de slag en we hebben een zeer interessant doelwit: Léonard.

  Over slagkracht

  Joyca geeft voor haar blijdschap over het feit dat de antidiscriminatiewet nooit werd gebruikt tegen mensen met macht volgende verklaring: "De zo felbevochten en langverwachte wet zou al na één jaar zijn slagkracht hebben verloren door zo'n negatief precedent." Dat klopt langs geen kanten. De klacht tegen Léonard zal de antidiscriminatiewet bekend maken voor een ruimer publiek. Gezien de diepe verontwaardiging over Léonard zal de toepassing ervan met zeer grote aandacht worden gevolgd. Het proces zal voor interessante debatten zorgen in de media en de publieke opinie. Politici zullen kleur moeten bekennen: was hun verontwaardiging over zijn homofobie gespeeld of niet? Mag Léonard publiekelijk blijven zeggen over holebi's wat hij al lang niet meer durft over joden of zigeuners? Als we het proces winnen hebben we een grote stap vooruit gezet. Als Léonard het proces wint ook. Want dan krijg je een nog veel interessanter debat: wat hebben we aan een wetgeving waarmee je de aanstokers en bewaarders van homofobie niet kunt aanpakken? Wordt het geen tijd dat de wet verstrengd wordt, zodanig dat homofoben met een goed werkende juridische dienst niet meer door de mazen in de huidige wetgeving kunnen glippen?

  Geprepareerde biefstuk

  Ik raad Joyca aan de brochure 'Kroniek van een aangekondigde dood' uit 1997 eens te lezen. cavaria,proces leonard,katholiekZe kan alvast beginnen met dit fragment. Ze zal er verbazende dingen in vernemen. Wat zij schrijft over 'het tegen zichzelf beschermen van de antidiscriminatiewet' is immers al veel eerder geschreven... door de felste tegenstanders van het wetsvoorstel dat toen op tafel lag. Kent U het soort biefstuk dat malser gemaakt is door er met een bepaald werktuig op te slaan? Zo verging het min of meer de antidiscriminatiewet, ooit gelanceerd als het wetsvoorstel Willems-Landuyt op 8 mei 1996. Voor de katholieke kerk en de CVP was het vlees veel te taai.

  Het roze onderbroekenjaar

  Wie herinnert zich het rampjaar 1996 nog? In De Morgen van 15 juni 1996 zegt CD&V (toen CVP-) voorzitter Marc Van Peel: "Ik ben voor non-discriminatie, hé. Ik vind het belangrijk een wetgeving te stemmen waarin alle daden van discriminatie van homofielen onmogelijk wordt, maar ik vind dat het alle personen en instanties vrij moet staan om hun mening te geven over homofilie" Welke instanties hij bedoelt wordt uitgelegd door René Stockman, provinciaal overste van de Broeders van Liefde: "De indieners van het wetsvoorstel doen er goed aan zich te bezinnen over het begrip `onrechtmatige discriminatie' en zullen misschien tot het inzicht komen dat hun wetsvoorstel zelf wel eens onrechtmatig zou kunnen zijn. En van de CVP mag ten slotte cavaria,proces leonard,katholiekworden verwacht, al is het natuurlijk geen kerkelijke partij, dat ze ook en bij voorkeur rekening blijft houden met de visie van de katholieke Kerk." In september 1996 zou het wetsvoorstel Willems-Landuyt begraven worden. 1996 was ook het jaar waarin de toenmalige CVP-voorzitter zijn beruchte onderbroekenuitspraak deed. In Terzake van 27 juni zei hij: "En als die mensen dan hun belangen verdedigd zien door mensen die in roze onderbroeken op roze zaterdag op de barrikaden kruipen en daar allerlei gekke stunts uithalen dan vraag ik mij af - maar ik weet dat ook velen van hen zich afvragen - of dat de juiste manier is om die belangen en die rechten te verdedigen." Het was dus nog onze eigen schuld ook. De Dutrouxgekte was intussen losgebarsten en Elio Di Rupo was van 'pedofilie' beschuldigd. Geen tijd voor gekke stunts dus, ook niet in de politiek. De holebitransgenderbeweging had een duidelijke boodschap gekregen: geen antidiscriminatiewet waarmee je de kerkelijke leiders kunt aanpakken. De versie die in 2003 uit de pan werd geschud was grondig geprepareerd naar de wensen van de katholieke elite van dit land. Dat is wat Joyca dus bedoeld met het tegen zichzelf beschermen van een wet.

  Staat Léonard boven de wet?

  Verhakkeld of niet, de wet is er en we zullen het er mee moeten doen. Intussen is er natuurlijk veel veranderd. de kerkelijke leiders hebben intussen, zeker na de seksuele schandalen, veel ontzag verloren. Ook op de uitspraken van Léonard over hiv en holebi's werd fel gereageerd. Wat niet wil zeggen dat Léonard zich daar iets van aantrekt. Hij weet zich stevig beschermd en geen enkele politicus zal het wagen om aan zijn macht en zijn geld te raken. Er mag wel wat gemord worden, maar als puntje bij paaltje komt blijft Léonard buiten schot. Het land mag op zijn kop staan, Léonard zit hoog en droog. Hij staat boven de wet. Zijn recente uitspraak over holebi’s in een interview met Klara maakt dit opnieuw duidelijk. Op die voorlopig laatste uitspraak is nauwelijks nog gereageerd. Ging çavaria niet reageren met een persbericht in dit soort gevallen? cavaria,proces leonard,katholiekBovendien treedt er sowieso een soort gewenning op, meestal gevolgd door het overnemen van dit soort opinies door een deel van de publieke opinie.  Dat maakt de klacht van Jean Marie de Meester juist zo interessant. Hij is zowat de enige die in België het aandurft om Léonard op iets stevigers te vergasten dan een 'hoe-is-het-mogelijk-maar-ja-hij-mag-zijn-mening-uiten'-persbericht. Maar hij is niet de enige. Net zoals er in de wereld meer en meer stemmen opgaan om het huwelijk open te stellen voor holebi's, zijn er ook meer en meer mensen voor een hardere aanpak van de kerkelijke leiders die zich laten opmerken door hun homofobie. Er is bijvoorbeeld het vonnis tegen een priester in Kroatië. Daar hebben ze (nog) geen antidiscriminatiewet. We hebben dus meer middelen in handen dan de Kroatische holebitransgenderbeweging.

  Léonard, de martelaar?

  Dat is ook het Vaticaan niet ontgaan. Een recente mededeling naar aanleiding van een vergadering over holebirechten bij de Verenigde Naties eindigt, na de gebruikelijke banvloeken over homoseksualiteit, met deze merkwaardige paragraaf: "En tenslotte Mijnheer de Voorzitter, willen we de aandacht vestigen op een storende trend in sommige van deze debatten: Mensen worden aangevallen omdat ze een standpunt innemen dat cavaria,proces leonard,katholiekseksueel gedrag tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet steunt. Zij worden gestigmatiseerd als zij hun morele overtuiging, een godsdienstige overtuiging, een wetenschappelijke stelling of hun opvatting over de menselijke natuur verwoorden. Ze worden niet alleen gestigmatiseerd maar - erger nog - belasterd en vervolgd. Dergelijke aanvallen zijn in tegenspraak met de fundamentele principes zoals die in drie resoluties van deze vergadering werden aangekondigd. De waarheid is dat deze aanvallen een aantasting vormen van fundamentele mensenrechten en niet kunnen worden gerechtvaardigd onder welke omstandigheden dan ook."

  Eigenlijk had Joyca haar opiniestuk met deze quote moeten eindigen. Krijgt het Vaticaan de Zizo eigenlijk al toegestuurd?

  cavaria,proces leonard,katholiekOPROEP

  Zorg dat het protest tegen Léonard in de lucht hangt op de pride van zaterdag 14 mei. Sluit je aan bij de ballon-actie van Immanent! Meld hier je aanwezigheid. Lees het persbericht van Immanent nav. de pride.

 • Léonard rides again

  leonard_rides again.jpgHeeft Léonard intussen geleerd zich te beheersen als het op het beledigen van holebi's aankomt? Het is nu intussen welletjes geweest, denkt u? Denk maar rap iets anders. Dit weekend was het weer prijs.

  De kranten melden dat hij op radiozender Klara zijn opvattingen dit keer koppelde aan een taallesje: "Als ik Nederlands spreek moet ik de regels van die taal respecteren", aldus Léonard. "Als de liefde zich uitdrukt op seksueel vlak moet zij ook de taal van de seksualiteit respecteren. Die taal is de complementariteit van man en vrouw." Met deze nieuwe vergelijking bewijst Léonard nog maar eens hoe versteend zijn opvattingen over seksualiteit zijn. Taal is immers, net zoals opvattingen over seksualiteit, het resultaat van invloeden en veranderingen. Taal wordt anders gesproken dan honderd jaar geleden.

  "Waarheid is waarheid"

  Het Laatste Nieuws weet nog te melden: "De aartsbisschop is naar eigen zeggen niet nederiger geworden door de kritiek die hij moet verduren. "Waarheid is waarheid", aldus de aartsbisschop. "Mijn diepe overtuiging is dezelfde gebleven." Het begint harder en harder te klinken. Wat gaat de leraar godsdienst antwoorden als leerlingen hem vragen hoe ze dit moeten interpreteren? Zal hij Léonard durven tegenspreken? Sommigen zullen dat doen, anderen niet. Ik zou dat jongetje niet willen zijn dat in de klas zit te hopen dat de leraar iets zegt dat zijn ontluikende homoseksualiteit een beetje zuurstof geeft... en met een krop in de keel de klas verlaat.

  proces leonard,katholiekDomme Léonard?

  Er zijn verschillende manieren om te reageren op de homofobie van Léonard. Sommigen maken het zich gemakkelijk en verklaren hem gewoon dom. Anderen zeggen dan weer dat hij met dit soort onzin zijn eigen ruiten - en die van de kerk - ingooit. Zij verschaffen zichzelf een alibi om passief te blijven. Denken ze nu echt dat Rome hem aan het hoofd van de Belgische kerkprovincie heeft gezet om de boel naar de bliksem te helpen? De kerk is en blijft een machtsfactor in dit land waar niemand aan durft te raken. Léonard weet heel goed waar hij naartoe wil: een afgeslankte kerk met hardere standpunten. Een kerk die aansluit bij rechts en extreem-rechts in de politiek. Daar is hij heel efficiënt aan bezig. Homofobie zal duidelijk één van de geloofspunten blijven. Iedereen gelooft wat hij/zij wil. Maar het is het recht van de holebitransgenderbeweging om het publiek uiten van opvattingen te toetsen aan de wetgeving.

  Geen woorden maar daden

  Het initiatief van Jean Marie de Meester om Léonard bij te sturen via de rechtbank krijgt door deze nieuwe uitspraak nog meer legitimiteit. Léonard leert het duidelijk niet af. Hij doet absoluut geen moeite om ons te ontzien. Dat heeft één positieve kant: hoe meer uitspraken hij aan mekaar rijgt hoe groter de kans dat hij kan vervolgd worden. Immanent ondersteunt het initiatief van 'Meester de Meester' en heeft hiervoor al een website en een sticker gemaakt. Op de Pride van 14 mei zorgen ze voor een leuke verrassing waarbij het verzet tegen Léonard letterlijk in de lucht zal hangen. Immanent kan niet rekenen op subsidies. Misschien is dat maar goed ook want wij hoeven ons niet af te vragen of de subsidiërende minister het wel een goed idee vindt om actie te voeren tegen Léonard. Immanent doet een beroep op de duizenden holebi's en transgenders die het actief in vraag stellen van homofobie belangrijk vinden. Een bijdrage kan bestaan uit het verspreiden van de sticker of het financeel steunen van de actie. Doe het nu!

  ontwerp_Facebook001.jpgStickers bestellen: mail je naam en adres + het aantal gewenste stickers naar immanent@skynet.be
  Financiële steun is welkom op 001-4849878-51 (IBAN: BE75 0014 8498 7851 - BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen.

   

  Lees ook: Katholiek priester veroordeeld in Kroatië
  Wat bedoelt Mgr. Léonard met immanente gerechtigheid?

 • Léonard, onze weigerambtenaar

  Henk Krol002a.jpgTwee aanleidingen voor dit artikel: de taartenslag tegen Léonard en een feestje in Nederland.

  Op 1 april vierden de Nederlanders dat tien jaar geleden het burgerlijk huwelijk opengesteld werd voor lesbische- en homoparen. In de Gay Krant zet hoofdredacteur Henk Krol (foto) terecht een feestneus op. Hij was een van de eersten om aan de kar te trekken. Intussen werd het Nederlandse voorbeeld gevolgd door België, Spanje, Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Nepal, Argentinië, het Britse Kanaaleiland Jersey, de Amerikaanse staten Massachusetts. New Hampshire, Connecticut, Iowa, Vermout, Maine en Washington DC en in Mexico de districten Coahuila en Mexico Stad. In andere landen kwam er een geregistreerd partnerschap.

  Keerzijde van de medaille: In meer dan 70 landen staat op homoseksualiteit een gevangenisstraf of de doodstraf, vaak om religieuze redenen. In onze kontreien stelden we een tegenoffensief proces leonard,katholiek,noord amerika,huwelijk,goeie clipsvast. Henk Krol is teleurgesteld in de Nederlandse politiek omdat de Kamer een al jaren klaarliggende motie om weigerambtenaren te verbieden, nog altijd niet heeft aangenomen. Weigerambtenaar is de term die gebruikt wordt om een ambtenaar van de burgerlijke stand aan te duiden die weigert om partners van het gelijke geslacht te huwen. Henk Krol legt uit waar de knoop ligt: "Er is een bijna Kamerbrede meerderheid die voor de motie van PvdA, VVD en D66 is, maar omdat de vorige én huidige coalitie afhankelijk is van de (gedoog-)steun van ChristenUnie en SGP, wordt de stemming steeds maar weer uitgesteld. Daar gaat een sterk negatief signaal van uit. Aan de ene kant roept de politiek dat homoseksualiteit volstrekt normaal is en aan de andere kant geeft ze zelf aanleiding om homo's juist anders te behandelen. Dat signaal wordt door homofoben dankbaar aangegrepen en misbruikt." Dat soort gijzelingen door (extreem-) rechtse partijen is ons totnogtoe bespaard gebleven omdat men steevast geweigerd heeft met het Léonard_taart001.jpgVlaams Belang bestuursakkoorden af te sluiten.

  Onze weigerambtenaar kreeg taart

  Wij hebben hier in België onze eigen versie van de weigerambtenaar. Zijn naam is André-Jozef Léonard. Hij noemt homoseksualiteit tegennatuurlijk en wil het huwelijk weigeren aan koppels van hetzelfde geslacht.  Hij schaamt zich er niet voor zijn mening en komt er te pas en te onpas mee naar buiten waardoor hij mensen ophitst om hun haat tegen holebi's en transgenders te uiten. Zijn macht is bijna onaantastbaar en zelfs verankerd in de grondwet. Een motie in de Kamer zal niet volstaan om hem tegen te houden. Hier is een rechtszaak het passende antwoord. We leven in een rechtsstaat en kunnen hem via de rechtbank corrigeren. Dat is niet alleen ons recht maar ook onze verdomde plicht tegenover iedereen die hij slachtoffer maakt van homofobie.

  Bijdrage in de frontlinie

  Homofobie is geen mening, homofobie is een misdaad. Een misdaad die jaarlijks vele slachtoffers maakt. Het past niet dat in een  beschaafd land - en eigenlijk over heel de wereld - dit soort crimineel gedrag gedoogd wordt onder het mom van het recht op vrije meningsuiting.  Het taartenoffensief van de studenten in Louvain-la-Neuve illustreert de woede en verontwaardiging die nog steeds leeft.

  De klacht tegen Léonard zou wel eens het belangrijkste thema voor de komende jaren kunnen worden voor de holebitransgenderbeweging. Ze geeft ons de mogelijkheid om opnieuw in het offensief te gaan, zoals we eerder deden toen we vochten voor de afschaffing van artikel 372bis en de openstelling van het huwelijk. We kunnen er de beweging alert mee houden. Het is een strijd die in de rest van de wereld met aandacht zal worden gevolgd.  De beelden van de universiteitscampus van Louvain-la-Neuve gaan nu al de wereld rond. Mensenrechtenactiviste Eva Brems zei in 'Reyers Laat' van 8 april dat de strijd voor holebirechten in de frontlinie van de mensenrechtenstrijd worden uitgevochten. Mogen we als Belgische beweging daar een 20090917767-Homo-Ehe-USA-_large.jpgbescheiden maar reële bijdrage toe leveren? Het zal gaan tijd worden mijn gedacht.

  Indommelen of tijdig reageren?

  Wat een indommelende beweging kan overkomen zien we in Californië. Daar werd een initiatief van extreem-rechtse christenen om het huwelijk via een referendum opnieuw te beperken tot heterokoppels door de beweging weggelachen. Het was een pijnlijk wakker worden de dag na de verkiezingen, waarbij een meerderheid van de bevolking zich voor 'Proposition 8' had uitgesproken. Je moet niet veel opmerkingsgave hebben om te zien dat ook in België een nieuwe opstoot van conservatieve en homofobe refleksen tot de mogelijkheden behoort. We hebben hier nog geen weigerambtenaren en we willen dat zo houden.  Daarbij is de aanval de beste verdediging.

  Immanent.be

  Op 3 april kwam de organisatie Immanent voor het eerst samen. Het is een coalitie van alle activisten die in de proces leonard,katholiek,noord amerika,huwelijk,goeie clipsloop van 2010 al actie voerden tegen Léonard, aangevuld met nieuwe mensen. Ze hebben zich verenigd om de klacht van Jean Marie de Meester te ondersteunen en er ruchtbaarheid aan te geven.Je kan Immanent steunen. Door de website te promoten en de sticker te verspreiden. Je kan ook een deel van Immanent worden, door actief mee te werken. Zo maken we een brede beweging die zich keert tegen Mgr. Léonard, 'Belgisch Homofoob nummer één' . Immanent zal de komende maanden initiatieven ontwikkelen om daar vorm aan te geven.

  Je kan stickers bestellen door een mailtje te sturen naar immanent@skynet.be met je naam/adres en het aantal stickers dat je nodig hebt.

  Bekijk de website van de campagne tegen Proposition 8