allochtonen

 • De Homofobie van Trump

  Homoerotic Picture Of Trump_Putin_0001.jpg

  Woensdag landt Donald Trump in Brussel. Maar ook duizenden betogers  zullen die avond in Brussel zijn. Ze zullen protesteren tegen het racisme, seksisme en de oorlogszucht van de nieuwe Amerikaanse regering. De LGBT+ beweging roept op om op 24 mei mee de straat op te gaan. Maar hebben holebi's en transgenders eigenlijk iets te vrezen van Trump?

  Lees meer...

 • Hoe gekleurd is de regenboogvlag?

  rainbow_black_0001.jpg

  De meeste holebi's en transgenders (LGBT) die tot een etnische minderheid behoren zeggen dat ze  te maken kregen met discriminatie op datingsites, in het uitgaansleven en in holebi-media. Sommigen worden afgewezen omwille van hun etnische afkomst. Anderen worden herleid tot een (seksueel) object omwille van hun huiskleur. 

  Lees meer...

 • Berbers in Denderleeuw

  Koen D'Haenens_Bart De Wever_0001.jpg

  Çavaria lanceerde een oproep naar alle gemeentebesturen om tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei een regenboogvlag op te hangen aan het stadhuis of een openbaar gebouw. Bijna alle gemeenten gingen daarop in.  Vanuit Denderleeuw kwam een reactie die mag worden toegevoegd aan de eindeloze reeks homofobe oprispingen van de NVA.

  Lees meer...

 • Verschillende discriminaties, zelfde mechanismen

  Mieke_0001.jpgMijn oude activistenhart klopte snel toen ik zaterdag op de Pride in Brussel de PVDA-delegatie aanschouwde.  Naast militanten van het eerste uur zoals Kris Merckx en Riet Dhondt,  zag ik volgende generaties zoals Bejamin Pestiau en  jong aanstormend talent zoals Ben Van Duppen. Ook Mieke Van Overveldt was op de Pride. 

  Lees meer...

 • Çavaria, blijf alstublieft weg van het proces Hachichi

  Laila001_B&W.jpgOp 15 januari maakte Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) bekend dat noch zijn organisatie noch Çavaria zich burgerlijke partij zullen stellen in de klacht van Jean Marie De Meester tegen Mgr. Léonard. Intussen loopt nog steeds het onderzoek rond de moord op Laila Hachichi, waarin beide organisaties zich uitdrukkelijk wél burgerlijke partij stellen. Ik vind dit de wereld op zijn kop. Het is nog niet te laat voor Çavaria om zich terug te trekken. Hieronder mijn pleidooi.

  De feiten

  Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak Laila Hachichi voor de rechtbank komt.  Het is de eerste en voorlopige enige burgerlijke partijstelling door Çavaria sedert het ontstaan van de anti-discriminatiewet in 2007. Door zich burgerlijke partij te stellen kan de holebitransgenderkoepel namens de holebitransgendergemeenschap optreden in dit proces.

  De 18-jarige Laila (foto) werd op 10 oktober 2009 in een huis in de Maasstraat in de Damwijk gevonden met derdegraadsbrandwonden. Reanimatie mocht niet meer baten. Al snel was duidelijk dat het niet om zelfmoord ging. Eind oktober werd een jonge gebedsgenezer opgepakt die betrokken zou zijn bij het 'zuiveringsritueel' waaraan Laila onderworpen werd. De ouders van het meisje worden verdacht van het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen met de dood als gevolg aan hun dochter. Zij zouden hebben opgetreden als mededaders. Ook zij zaten een tijd in de cel.  De andere kinderen werden intussen opgevangen door familie. De politie volgt de piste dat Laila aan een ritueel moest worden onderworpen omdat ze lesbisch was. Vooral het gebruik van het bijtende zuur natriumhydroxide, dat ondermeer in ontstopper voorkomt, veroorzaakte vreselijke wonden. Het product zou door haar huid en vlees tot op het bot gebrand hebben.

  Slachtbank

  De media speelden gretig in op het thema van het ‘lesbische Marokkaans meisje’ Het nieuws veroorzaakte onrust in de holebitransgendergemeenschap.  Als de feiten kloppen worden we nog eens met de neus gedrukt op homofobie en de tragische gevolgen ervan.Moordcommando.JPG De omstandigheden van de moord - een Marokkaans gezin, het gebruik van het bijtend zuur - waren onvermijdelijk ook aanleiding voor minder fraaie reacties: "We mogen ons niet verder naar de slachtbank laten leiden" was een kreet die je regelmatig las op facebook en in artikels. Het leek wel alsof er een islamitisch moordcommando was neergestreken in Antwerpen. Terwijl het eigenlijk om een tragisch familiedrama gaat. U kent dat wel: een dolgedraaide vader die vrouw en kinderen neerschiet. Als dat witte mensen zijn van Vlaamse origine levert dat enkele dagen een vorm van medeleven op. Hier was er vooral haat.

  Zelfmoord komt vaker voor

  zelfmoord20110101.jpgHet komt zelden of nooit voor dat ouders hun kinderen vermoorden wanneer ze ontdekken dat ze homo of lesbisch zijn. De zaak Hachichi is – gelukkig – het enige geval dat ons bekend is. En wat weten we over het zelfmoordgedrag bij holebitransgenderjongeren? Meer dan de helft van de lesbische meisjes heeft ooit aan zelfdoding gedacht, 15 procent heeft minstens 1 poging tot zelfdoding ondernomen. Over hoeveel doden per jaar gaat het? Dat weten we niet. Evenmin of het vooral over 'Marokkaanse' of 'Belgische' jongeren gaat. Zelfmoord is heel moeilijk te detecteren. Laat staan dat de reden voor de zelfmoord – problemen als holebi of transgender – door familie en omgeving gekend, laat staan publiek gemaakt. Uit de cijfers hierboven kan men wel afleiden dat zelfmoord veel vaker voorkomt.

  Holebihaan

  Het Vlaams Belang mengde zich in het debat en verklaarde bij monde van haar districtsraadslid Johan Bellens: "Moest een katholieke priester bij een duiveluitdrijving een lesbisch meisje doden… West-Europa zou te klein zijn. Over Laila Achichi kraait geen holebihaan. Hypocrieten."  Duiveluitdrijving komt ook in de katholieke kerk voor. En het is zeker geen evidente zaak voor alle moslims. Een activist van van de actiegroep Leonard&Co die een tijdje voor een moskee werkte bevestigde mij dat verzoeken om aan een duiveluitdrijving mee te werken daar steevast afgewezen worden. Het Vlaams Belang hoeft ons trouwens geen lessen te leren. Het is nog altijd de partij die zowel racisme als homofobie tot haar handelsmerk maakt. Als het VB verontwaardigd deed over de afzijdigheid van de holebitransgenderbeweging is dat enkel om de twee minderheden tegen elkaar uit te spelen en het racisme bij holebitransgenders op te drijven.duiveluitdrijving.jpg

  Applaus van het Vlaams Belang voor...

  Ook vanuit bepaalde liberale hoek werd druk gezet op koepelorganisatie Çavaria en op het CGKR om zich burgerlijke partij te stellen in deze zaak.  Ze speelden in op de emoties die de zaak had losgemaakt. Zij kregen een schouderklopje van het Vlaams Belang. Nu is het niet omdat het VB iets zegt dat we er automatisch tegen moeten zijn. Toen die partij zich uitsprak tegen de Lange Wapper was ik om die reden geen voorstander van de LangeWapper.  Het VB kon zich niet permitteren om voor de Lange Wapper te zijn. De meeste van hun kiezers in dat deel van Antwerpen waren er immers tegen. Dat is een verschil met dit dossier: hier speelt het VB op eigen terrein: het racisme. De partij profiteert graag van de spanningen tussen holebitransgenders en allochtonen en kiest daarbij zelfs tijdelijk de kant van de holebi’s. Tenminste, dat laatste lijkt zo. Dat duurt net zo lang tot het VB zich bij een volgende gelegenheid uitspreekt tégen homorelaties, zoals Filip Dewinter onlangs deed naar aanleiding van Wereld Aids Dag: "De beste preventie rond hiv is het promoten van duurzame en heteroseksuele relaties" verklaarde hij in het Vlaams Parlement.

  Reactie van Çavaria

  Het siert Çavaria dat ze lang hebben nagedacht. Men was zich bewust van de complexiteit van de zaak. Bovendien heeft Çavaria nog maar weinig expertise in huis als het aankomt op het dialogeren met moslims. Die problematiek werd totnogtoe - op enkele uitzonderingen na - verwaarloosd.  Dat is jammer. Holebitransgenders klagen over agressie door allochtonen en we stellen bij holebitransgenders racisme vast. Beide problemen kunnen niet los van mekaar gezien worden en vragen om een oplossing. Het lot van holebitransgenders in de Marokkaanse gemeenschap verbetert voor geen meter door de inbreng van Çavaria in dit proces.

  Uiteindelijk bezweek Çavaria - samen met het CGKR - voor de druk. In het persbericht waarin daarvan melding wordt gemaakt houdt men een slag om de arm. Mieke Stessens: "Door onze burgerlijke partijstelling zijn we er in elk geval zeker van dat het mogelijke haatmotief  'seksuele geaardheid' voldoende onderzocht wordt door de onderzoeksrechter. Dat is voor ons cruciaal. Als uit het onderzoek blijkt dat Layla's geaardheid geleid heeft tot haar tragische dood, dan moet dit gevolgen hebben. Homofobie is verwerpelijk. Daarom maakt onze wetgeving strafverzwaring mogelijk indien er gehandeld werd met een haatmotief." Het persbericht eindigt met: "Çavaria wacht nu de resultaten van het onderzoek af en zal, als de zaak voor de raadkamer komt, opnieuw reageren." Mogen we hieruit besluiten dat als het haatmotief wordt aangetoond Çavaria doorgaat in dit proces? Ik mag hopen van niet.

  Proces legt hypotheek op dialoog

  Laat dit heel duidelijk zijn: Çavaria hoeft zich niet te mengen in het proces om zeker te zijn dat de daders gestraft worden. Als de feiten bewezen worden zullen de daders hun straf krijgen. Daarover duiveluitdrijving_samen.jpgbestaat geen twijfel.

  De aanwezigheid van Çavaria kan wel voor een strafverzwaring zorgen. Daar begeeft Çavaria zich op glad ijs vermits ook de ouders een straf riskeren. We weten dat het gezin opgroeiende kinderen heeft. Elke dag dat de ouders langer in de gevangenis zitten kunnen ze die niet opvoeden. Dat kan niet de bedoeling zijn. De kinderen uit het gezin Lachichi hebben recht op de aanwezigheid van hun ouders vanaf het moment dat de voorziene straf is uitgezeten.  Hier dreigt Çavaria met haar aanwezigheid op het proces een hypotheek te leggen op de goede communicatie met moslims. Wie een klein beetje op langere termijn denkt zal beseffen dat een zwaardere straf door de betrokkenheid van Çavaria contraproductief werkt. Ga als vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap aan je achterban maar eens uitleggen dat je in dialoog wil gaan met een organisatie die ervoor gezorgd heeft dat je buurman langer in de gevangenis heeft moeten zitten. Gevangenisstraf is in dit dossier een rechtvaardige straf als de feiten bewezen zijn. Maar die straf mag geen dag langer duren dan wettelijk bepaald door het strafrecht. 

  Zizo

  Sedert 11 september zijn moslims zondebok nummer één. De homofobie bij moslims wordt uitvergroot. Dat gebeurt niet enkel in deze zaak. De Standaard bracht een stuk over de Antwerpse moskeegidsen waarin de feiten compleet verdraaid werden. Zizo_moskee.jpgDat deze negatieve sfeer ook binnendringt in de holebitransgenderbeweging zagen we aan het stukje in ZiZo (huisblad van çavaria) over de moskeegidsen dat ik hiernaast zet. De foutieve berichtgeving van De Standaard wordt daarin volledig en kritiekloos overgenomen. Men vond het niet nodig in het eerstvolgende nummer een rechtzetting te plaatsen.  Het gaat niet alleen om wat men schrijft, maar ook om wat men niet schrijft. Over het bezoek van de Afro-Amerikaanse homoseksuele imam Daayiee Abdullah  (goed voor 150 aanwezigen op twee avonden in Brussel en Antwerpen) geen woord in Zizo. Het werd nog niet eens aangekondigd op de teletekstpagina’s van Çavaria. De protestactie van 27 februari 2010 tegen Léonard werd doodgezwegen. Toen leden van het Brusselse Regenbooghuis met succes een dialoog aanknoopten met de muzikanten van Sexion D’Assaut was dat ook al geen nieuws voor Zizo. Het gaat hier telkens om initiatieven die werden genomen door verenigingen die bij Çavaria zijn aangesloten.

  Racisme? Nooit van gehoord

  Mochten de feiten zich hebben afgespeeld in een 'Vlaamse' context dan hadden de media het zonder twijfel over een gezinsdrama gehad. Nu werd de nadruk gelegd op de godsdienstige kant van de zaak. Islamofobie neemt toe. Een volwassen holebitransgenderbeweging houdt rekening met het politieke klimaat waarin zaken gebeuren en laat zich niet meeslepen door populisme en racisme. Hier gedragen de verantwoordelijken van çavaria zich als een witte club, die nauwelijk weet wat er onder de migranten leeft en daar zeker geen rekening mee houdt. In de beleidsnota 2011-2015 van Çavaria komt het woord racisme niet eens voor. Ik stel ook een heel groot wantrouwen vast bij vele holebitransgenders als het over moslims gaat. Het is nog altijd een situatie van ‘wij’ en ‘zij’. Wat doet Çavaria daaraan? Niets.

  Çavaria, pas aub de aanbevelingen van ILGA toe

  Çavaria is aangesloten bij ILGA, de Europese- en wereldkoepel van holebitransgenderorganisaties. Op de ILGA-conferentie van 2009 werd een oproep gedaan om het racisme aan te pakken binnen de eigen beweging. België is blijkbaar niet het enige land waar men dit als probleem aanvoelt. Op de jaarlijkse conferentie van ILGA Europe eind vorig jaar werd een resolutie goedgekeurd die de richting aangeeft hoe men omgaat met dit soort problemen zonder het racisme in de kaart te spelen. In de tekst staat ondermeer volgend zinnetje: "We kunnen niemand toelaten dat de verdediging van LGBTI-rechten gebruikt wordt om angst en haat op te wekken." Ik denk dat deze aanbeveling hier van toepassing is. De ene minderheid hoedt zich ervoor een andere minderheid te stigmatiseren. Dat is een duidelijke boodschap van ILGA.  Als Çavaria zich burgerlijke partij stelt focust ze gewild of ongewild op de homofobie binnen één bepaalde groep. Het is de allerslechtste manier om homofobie te bestrijden. Ilga.jpgDe zaak Hachichi mag voor Çavaria geen politieke duiveluitdrijving worden waarbij de homofobie exclusief geprojecteerd wordt op moslims. Als de koepelorganisatie doorgaat met het proces zal dit bij de publieke opinie onvermijdelijk zo overkomen. Waarom houdt Çavaria geen rekening met de bekommernis die internationaal leeft en tot uiting komt in deze resolutie? Is het dan zo moeilijk om te zeggen: er is racisme bij holebitransgenders en er is homo/transfobie bij moslims, laten we daar samen iets aan doen?

  De wet is er om de zwakkeren te beschermen

  Het kan niet de bedoeling zijn om een wetgeving, waar velen onder ons jarenlang voor hebben gevochten, gebruikt wordt om de kleine man/vrouw aan te pakken.  Het gaat niet alleen om het feit dat het Marokkanen zijn, maar ook dat het gewone werkende mensen zijn die net zoals wij allemaal onder invloed staan van racisme, seksisme en homofobie. De strafwet is er om misdrijven zoals de moord op Laila te bestraffen. De burgerlijke partijstelling gebruiken telkens er sprake is van geweld in dergelijke situaties is niet houdbaar. Daarvoor heeft çavaria niet de middelen. Waarom dan wèl in dit geval? Omdat een Marokkaans gezin een gemakkelijk doelwit is? Omdat men in deze zaak gemakkelijk kan scoren? Omdat men zich gedwongen voelt om tegemoet te komen aan racistische tendensen binnen de beweging?
   
  Vertegenwoordig(st)ers van minderheden praten met elkaar en doen elkaar geen processen aan

  Çavaria heeft hier een zware verantwoordelijkheid en gaat in de fout. Ik pleit ervoor om de dialoog te gebruiken in conflicten tussen holebitransgenders en moslims. Een interessante ervaring was de manier waarop met de Franse rapgroep Sexion D'Assaut is omgegaan. Ook hier had men de keuze tussen juridische stappen of de dialoog. Ook hier was er druk om Sexion D'Assaut 'hard aan te pakken'. Dat is gelukkig niet gebeurd. Met een mooi resultaat. De groep verspreidde op haar concert in Brussel een oproep tegen racisme, seksisme en homofobie. Een primeur. Het kan dus anders.

  Gebruik de burgerlijke partijstelling om de machthebbers te corrigeren

  Laten we het recht om ons burgerlijke partij te stellen niet gebruiken om gemakkelijke successen te behalen maar om verantwoordelijken voor de verspreiding van homofobie aan te pakken. In Nederland werd enkele jaren geleden de  imam Khalil El Moumni voor de rechtbank gebracht wegens homofobe uitlatingen.  In België weten we wie er momenteel een sport van maakt om holebi's en mensen met hiv te schofferen. leonard005a.jpgHij verdient wèl een nadrukkelijke aanwezigheid van Çavaria op het proces waarop hij zich moet verantwoorden. Dit zal niet zo eenvoudig zijn.  Maar het zal op termijn een belangrijk effect hebben op scholen, zieken- en bejaardentehuizen en alle instellingen die in handen zijn van de katholieke zuil en een ontradingseffect hebben op de leiders van andere godsdiensten. Heel concreet: De Holebifoon en Wel Jong Niet Hetero lanceerden een nieuwe affichecampagne in de scholen. Hoeveel katholieke scholen zullen gevolg geven aan hun oproep na de banvloeken van Léonard? 

  Alle artikels over moslims en de klacht tegen Mgr. Léonard

 • Wat gebeurt er in Amsterdam?

  Amsterdam Lodewijk Asscher Mayor.jpgPolitici met roze stropdassen, homo's en lesbo's verbaal en fysiek aangevallen door jongeren, twee demonstraties tegen al dat geweld en oproepen om roze knokploegen op te richten. Amsterdam is weer the place to be. Of net niet?

  Op 5 september kwamen holebi's en  transgenders voor de tweede keer op straat in Amsterdam om te protesteren tegen het geweld dat hen treft. Tijdens een eerdere demonstratie op 13 juni had waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher (PVDA, foto) de demonstranten verzekerd dat het allemaal in orde zou komen maar dat bleek drie maand later helemaal niet het geval. De actiegroep 'Right to feel safe' legt in een persbericht uit waarom men opnieuw de straat op gaat: "De nieuwe protestactie is een reactie op de aanhoudende golf van homogeweld in onze hoofdstad. De afgelopen weken werden homo´s en lesbiennes mishandeld op de Zeedijk, in de Reguliersdwarsstraat en op het Muiderpoortstation."

  Politie

  Amsterdam_equal003.jpgDe demonstranten eisen een efficiënt politieoptreden en daar hebben ze voor 100 % gelijk in. Het COC van Amsterdam wijst op de noodzaak om van elke incident aangifte te doen. COC Nederland roept de onderhandelende partijen op om de aanpak van geweld tegen holebi's en transgenders in het regeerakkoord op te nemen: "Het COC pleit voor forse maatregelen in het regeerakkoord om het anti-LHBT geweld de kop in te drukken. Zo zou er verplichte voorlichting over homoseksualiteit en transgenderisme op elke school moeten komen. Ook wil de belangenorganisatie een verankering in de wet van hogere straffen bij discriminerend geweld (een zgn. hatecrime-artikel). Er zou cameratoezicht moeten komen op plekken waar veel geweld plaatsvindt, de aangiftebereidheid moet worden vergroot en de registratie ingrijpend verbeterd. Niet één van deze maatregelen is opgenomen in de beleidsbrief die de huidige regering met het rapport naar de Tweede Kamer stuurt."

  Als het regent in Amsterdam...

  Druppelt het in Brussel? Dit najaar komt er een nieuwe campagne rond geweld tegen holebi’s op initiatief van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!). Want ook hier leeft het probleem. Volgens De Lille neemt het geweld tegen homo’s en lesbiennes niet toe in Brussel, maar is de sfeer er wel harder dan in andere steden zoals Antwerpen en Luik.Amsterdam_mocro002.jpg

  Maar dat is natuurlijk niet veel meer dan het bestrijden van symptomen.  Hoe komt het dat (vaak allochtone) jongeren zich tegen holebi's en transgenders keren? Je kan hun gedrag verklaren vanuit de machocultuur waarin ze leven. Maar ook dat is maar een stukje van de werkelijkheid.  Of zoals Yves Aerts het in De Standaard van 24 augustus analyseert: "Hoe groter de stad, hoe groter het proletariaat, zeg maar, en hoe uitgesprokener de machocultuur. Anders gezegd: hoe groter de stad, hoe meer mensen die sociaaleconomisch achtergesteld zijn. En het is die groep die het sterkst vasthoudt aan machogedrag, aan een strikte, traditionele rolverdeling tussen man en vrouw en aan rigide ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Want dat biedt houvast. Dat mannen beter zijn dan vrouwen, bijvoorbeeld. Waardoor er jongeren zijn die zich bijvoorbeeld aangetast voelen in hun mannelijkheid als ze een jongen zien die zich vrouwelijk gedraagt". Dat is allemaal waar.  Maar wat hebben we daar eigenlijk aan? Brengt het aarde aan de dijk om te blijven herhalen dat jonge allochtonen gefrustreerde macho's zijn? Wat ben ik daar mee als ik in mekaar geslagen ben?

  Amsterdam_love002.jpgRacisme leidt tot (meer) geweld

  Er ontbreekt een klein woordje in de analyse van Yves Aerts: racisme. Het lijkt wel alsof we dat woord niet meer durven gebruiken. Terwijl het racisme in onze gemeenschap verder woekert.  Hier is wat zich in Amsterdam afspeelt heel interessant. Daar is men zover dat er openlijk wordt opgeroepen tot het gebruik van geweld. jeugdtrendwatcher Bamber Delver riep in de Nederlandse krant Het Parool op tot het vormen van knokploegen: "Organiseer een tegentrend. Leer van de potenrammende straatvechters en leg een mobiele meldketen aan, zodat de gay knokploegen op tijd kunnen terugslaan." Ook stadsgenoot Erwin Olaf sluit het gebruik van geweld niet uit. Een nieuwe trend? Een lezer van de Gaykrant reageert op het artikel van Delver: "We hebben al tientallen jaren voorlichting gegeven, maar dat heeft niets geholpen. We vragen al jaren de politie(k) om ons te beschermen, maar dat helpt ook niet. Ik ben het dus volstrekt eens met Delver: we moeten eindelijk maar eens terug vechten..." Een andere lezer reageert: "Ik neig er naar het er mee eens te zijn. Maar... wie gaat knokken en wanneer? Het tuig is als vallende bladeren dat overal op onverwachte momenten in de stad ronddwarrelt. Wie gaat dan knokken? Hoe organiseer je dat? Het is makkelijk roepen, maar denk aan het vervolg. Die gastjes weten het wel, die hebben elkaars gsm-nummer paraat! Kunnen we nog wat van leren.... "

  Minderheden onder elkaar

  Als mensen op dergelijke wijze beginnen redeneren gaat er iets fout, zoveel is duidelijk. Hier zijn we nog niet zo ver en we weten ook wel dat stoere taal (wie zijn hier de macho's?) op internet met een korrel zout te consumeren valt. Maar toch. Ook in België zijn er mensen die pleiten voor 'confrontatie' met allochtonen, moslims. Het discours is altijd hetzelfde: allochtonen (of hun godsdienst en cultuur) vormen een bedreiging en 'Ik eis het recht om dat te mogen zeggen'.  Natuurlijk hebben we dat recht, maar als holebi/transgenderactivisten hebben we vooral de plicht om problemen op te lossen. Eenzijdige kritiek brengt geen aarde aan de dijk. Het versterkt enkel het superioriteitsgevoel van de witte mens. Het is een gevaarlijke trend van om het luidste roepen. Het versterkt de haat tegenover een segment van de maatschappij die uiteindelijk ook maar een kleine, langs alle kanten getergde minderheidsgroep is. Zoals wij dus.

  Draagvlak

  Het wordt tijd dat de holebi/transgenderbeweging op zoek gaat naar een gemeenschappelijk draagvlak met wat we moslims of allochtonen noemen. Op korte termijn zal dat weinig oplossen. Maar op lange termijn is het de enige oplossing voor de problemen zoals ze zich momenteel in onze steden voordoen.  Meer nog: het zal onze emancipatiestrijd een nieuwe dimensie geven en aan kracht doen winnen. Beide minderheden hebben hun lijstje met grieven en eisen. Die lijstjes moeten eens naast mekaar gelegd worden. Ze hebben heel veel gemeenschappelijk. interracial_hands.jpgProblemen zoals in de bedrijfswereld, het onderwijs, huisvesting, de sport, de media... we hebben ze allemaal gemeen met Marokkanen en Turken. Een verkenning van elkaars visie en het bundelen van krachten kan beide groepen enkel versterken. In plaats van 'wij' versus 'zij'  de omslag maken naar  'wij' + 'zij' = 'wij+'  Wie begint eraan?

  Lees ook: Voorbij wij & zij: naar een andere kijk op onze samenleving