gemeenteraadsverkiezingen

 • Wat brengen ons de nieuwe heersers?

  Marij_Zohra0001.jpgWat weten we al over het lot van holebi's en transgenders in het 'veranderde' Antwerpen? Momenteel heb ik twee beleidsakkoorden kunnen inkijken. Dat van Antwerpen en van het district Borgerhout

  Voor wie Antwerpen niet zo goed kent: de stad is ingedeeld in 9 districten. Dat betekent dat je een stadsbestuur hebt (Met Bart De Wever als nieuwe burgemeester) en ook districtsbesturen. In het grootste district - Borgerhout - werd een districtsbestuur gevormd door PVDA, Groen, SP.A en een onafhankelijke ex-CD&V'er.  Marij Preneel (Groen) wordt districtsburgemeester en Zohra Othman de eerste allochtone PVDA-schepen. Daarmee krijgen we een interessante politieke situatie. Iedereen is benieuwd hoe het zal boteren (of botsen) tussen het rechtse bestuur van Dewever en het linkse van Preneel.

  Antwerpen_Ludo Smits0003.jpgAntwerpen wil ons geld

  In het bestuursakkoord van Antwerpen komt het woord 'holebi' één keer voor: "De stad wil een specifiek accountmanagement opzetten voor nichemarkten zoals jongeren-, rugzak- en holebitoerisme." Het woord 'gay' vinden we dan weer in: "We hanteren een nultolerantie voor alle vormen van geweld (dus ook voor bij- voorbeeld gay bashing, seksuele intimidatie, geweld tegen senioren, happy slapping, steaming en afpersing,..) " Opvallend is dat we hier vooral als een economische factor gezien worden. De betere middenklasse is welkom als ze bereid is om geld uit te geven. Dat merkte ook Ludo Smits (foto) van discotheek Red&Blue.  Op de vraag of hij de toekomst nog altijd rooskleurig ziet na de verkiezingsoverwinning van de NVA antwoordde hij: "Ik weet dat wij niet in de kou zullen blijven staan. Als ik dan even mag refereren naar 'Carnivale', de Pink Friday op de Sinksenfoor. Daar heb ik gesproken met de directe medewerkster van Bart De Wever. Zij vroeg of we NaviGAYtion niet terug naar Antwerpen kunnen brengen als zij de verkiezingen zouden winnen. Dus ik ben heel gerust in de toekomst."  (Inch, nov/dec 2012).Antwerpen_BDW_Red&Blue0001.jpg  

  Bart De Wever liet er trouwens geen gras over groeien en maakte kort na de verkiezingen zijn opwachting in de Red&Blue (foto). Antwerpen zal dus verder aangenaam worden gemaakt voor wie geld heeft en onaangenaam voor wie er geen heeft. 

  Armoede = geweld

  Of holebi's en transgenders met minder centen evenveel aandacht zullen krijgen is zeer de vraag. Meyrem Almaci van Groen vindt dat het diversiteitsbeleid ‘afwezig' is in het akkoord. "Er is geen enkel antidiscriminatiebeleid en er is geen beleidsruimte voor leefloners." Dat laatste mag best een aandachtspunt worden voor organisaties zoals het Roze Huis. De recente armoedecijfers liegen er niet om.  Het Jaarboek Armoede 2012 en het OESO-rapport voor de integratie van migranten geven een catastrofaal beeld: de ongelijkheid is nog nooit zo groot geweest in ons land. Op internationaal niveau staan we aan de top wat betreft ongelijkheid binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en helemaal bovenaan wat betreft kinderarmoede. Volgens de cijfers van de Nationale Bank zijn nergens in Europa zo weinig migranten aan het werk als in België. Antwerpen doet niet beter: 1 op 4 jongeren wordt er geboren in een arm gezin; meer dan 20.000 mensen staan er op de wachtlijst voor een woning en er zijn 35.000 werklozen voor slechts 6000 vacatures.

  Antwerpen_geweld0002.jpgDat is ook geen goed nieuws voor holebi's en transgenders. Elke gefrustreerde jongere is een potentiële gaybasher. We hadden er niet om gevraagd, maar het avontuur van Sven en Michiel in Borgerhout hebben het nog maar eens aangetoond: armoede en uitsluiting zijn triggers voor méér criminaliteit en de ermee gepaard gaande homo- en transfobie.

  Mag het iets meer zijn?

  Er is dus werk genoeg aan de winkel. Voorzitster Leonie Nelissen schrijft in het memorandum voor de steden en gemeenten in de provincie Antwerpen nav. de verkiezingen in 2012:  "Het Roze Huis heeft een goede samenwerking met de stad Antwerpen, met verscheidene  gemeenten binnen de provincie en met de provincie Antwerpen zelf. Zij heeft rechtstreeks kunnen ervaren dat zowel de stad, de lokale besturen, als de provincie een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de bekendmaking van het holebi- en transgenderthema in de provincie Antwerpen. Wij hopen dan ook dat steden, gemeenten en de provincie ook in de komende legislatuur deze taak zullen blijven opnemen." Voor zover ik zicht heb over wat het Roze Huis aan werkingsmiddelen van de vorige coalitie heeft gekregen mag het gerust iets meer zijn.

  Borgerhout: gelijke kansen voor iedereen

  Een heel andere toon vond ik in het bestuursakkoord voor het district Borgerhout. Daar worden de problemen bij naam genoemd en reikt men ook methodes aan om er iets aan te doen: "Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie... Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst..."

  Antwerpen_Inspraak0001.jpg

  Inspraak bij het begin

  Terwijl de coalitie onder leiding van De Wever vrij duidelijk is in het afwijzen van een doorgedreven inspraak van de bevolking (zie het artikel van Jan Blommaert)  wil Borgerhout daar juist nadrukkelijk op inzetten: "We blijven investeren in en experimenteren met nieuwe methodieken voor inspraak en betrokkenheid (naast avondvergaderingen ook e-inspraak, inspraakwandelingen, marktstandjes, pleinbevragingen, klankbordgroepen...). Hierbij gaan we opzoek naar aangepaste formules om mensen met verschillende achtergrond in staat te stellen te participeren en vertrekken we van het principe 'inspraak bij het begin van de plannen'. Voortdurende afstemming wordt hierbij een vanzelfsprekendheid. Inspraak moet ook vormen van medebestuur mogelijk maken (met wedstrijden, wijkfora en wijkbudgetten)."  Het zal zeer boeiend zijn om dit in de praktijk te zien.  Terwijl De Wever kiest voor een repressieve aanpak (met de gehate GAS-boetes) kiest Borgerhout voor een aanpak waarbij de bevolking maximaal betrokken wordt: "We richten de preventieraad op, een overleg tussen de verschillende partners over het veiligheids- en preventiebeleid in Borgerhout. Zo kunnen we er, in samenspraak met de bevolking, voor zorgen dat alle initiatieven hun doel raken en er geen overlappend werk gebeurt. Het versterken van het sociaal weefsel is een van de belangrijkste bouwstenen in het garanderen van een veilige en aangename woonomgeving."

  De reactie van PVDA-voorzitter Peter Mertens op het Antwerpse bestuursakkoordAntwerpen_Peter Mertens.jpg


 • Piet De Bruyn loopt achter

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenIn een gezamenlijk persbericht reageren NVA-politici Zuhal Demir en Piet De Bruyn (foto) op de VOLT-reportage over homofobie op straat.

  De Bruyn: "Er moet binnen de allochtone gemeenschap een debat op gang komen over de aanvaarding van homoseksualiteit op basis van waarden als respect, verdraagzaamheid en openheid. Het erkennen dat er een probleem bestaat bij een deel van de jonge allochtonen die discriminerend optreden tegenover holebi’s, is meteen ook de beste manier om aan te tonen dat inderdaad niet alle allochtonen negatief staan tegenover homoseksualiteit.nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingen Discriminatie tast de menselijke waardigheid aan. Daarover kunnen geen compromissen gesloten worden. Het is de taak van iedereen - ook van de allochtone gemeenschap - om alle vormen van discriminatie zonder onderscheid te bestrijden." Voor beide NVA-parlementsleden is het hoog tijd dat de allochtone gemeenschap nu zelf initiatief neemt.

  Wacht es even...

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenWaar is Piet De Bruyn de voorbije twee jaar geweest? Heeft hij eigenlijk wel naar het gesprek gekeken dat na de VOLT-reportage is uitgezonden? Daar zat ook Brahim Laytouss (foto), imam, islamleraar en docent Islamitische wetenschappen. Hij is een van de moslims die het probleem kent en bestrijdt. Eerder hebben allochtone politici zoals Ali Salmi, Khadija Zamouri, Selahattin Kocak en Yamila Idrissi zich duidelijk tegen homofobie uitgesproken.

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingen

  Initiatieven zoals Je weet waar discriminatie begint… de standpunten van organisaties zoals Federatie Marokkaanse Verenigingen en het Minderhedenforum zijn De Bruyn blijkbaar allemaal ontgaan. De vermoorde Marokkaanse homo Ihsane Jarfi kreeg ondanks zijn geaardheid een religieuze begrafenis. "Homoseksualiteit mag dan wel verboden zijn in de islam, het is niet aan ons om te oordelen. Dat kan alleen Allah", zei Manad Mohamed, een vriend van de familie.  Hassan Bensalah organiseerde  baanbrekend een project rond homoseksualiteit in jeugdhuis Vision.

  Hoog tijd dat de allochtone gemeenschap zelf initiatief neemt meneer De Bruyn?

  Wat heb ik aan de NVA?

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenToegegeven, we zijn er nog niet. Er moet nog veel méér gebeuren. Maar daarvoor moeten we blijkbaar ook niet op de NVA rekenen. Als ik het partijprogramma goed lees mogen allochtonen in Vlaanderen blijven als ze zich assimileren. Dat wil zeggen dat ze de 'Vlaamse' cultuur, normen en waarden volledig overnemen en hun eigen roots verloochenen. Dat is op zich al onmogelijk maar laten we er even van uitgaan dat men dit probeert. Zal de homofobie bij de perfect aangepaste allochtonen dan verdwenen zijn? Ik denk het niet. Toch niet als je de NVA als model neemt.

  Voor zover homofobie al niet rondzweefde in de partijrangen heeft deze ideologie alvast een ferme boost gekregen door de blijde intrede van 50 mandatarissen van het Vlaams Belang. "Discriminatie tast de menselijke waardigheid aan. Daarover kunnen geen compromissen gesloten worden." lees ik in het NVA-persbericht. Ik mag het graag geloven. Hebben die 50 Vlaams Belangers 'zelf het initiatief' genomen om een debat op gang te brengen over hun homofobie? Dat is - om de woorden van Piet de Bruyn te gebruiken - de beste manier om aan te tonen dat inderdaad niet alle VB'ers negatief staan tegenover homoseksualiteit. Ik ben er zeker van dat dit niet gebeurd is, anders zouden we het al lang weten. 

   nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingen

  Aalst als testcase

  De daders van het homofoob geweld in Aalst waren 'echte Vlamingen'. Wedden dat hun opvattingen over homoseksualiteit als twee druppels water op die van het Vlaams Belang lijken? Kijken we naar wat er nu in deze vrolijke stad gebeurt.  Vlaams Belang-kopstuk Karim Van Overmeire krijgt er het schepenambt van ‘Vlaamse Zaken en Integratie’. Integratie van allochtonen? Integratie van Holebi's en transgenders? Hij zou ook bevoegd zijn voor scholen en bibliotheken.  De Aalsterse lijsttrekker van de SP.A, Ann Van de Steen heeft aan burgemeester Christoph D'Haese (rechts op de foto) gevraagd om Van Overmeire (tweede van links) een andere post te geven. Zonder resultaat. Nog geen enkele NVA-mandataris heeft reeds het regenboogbeleid van çavaria onderschreven. Een teken aan de wand? 

  “Een open houding tegenover NVA  is aan te raden”

  nva,moslim,gemeenteraadsverkiezingenOver de situatie in Aalst hoor je de NVA niet en ook de NVA-holebi's houden de tanden op elkaar. Ik vroeg de Antwerpse NVA-verkozene en openlijk homo Martijn Van Esbroeck om een reactie op Van Overmeire. Hij mailde mij deze verhelderende tekst: ". Ik gaf u reeds eerder  te kennen alle extremen te veroordelen of ze nu  links of rechts zijn. Ik kan dit dus nogmaals bevestigen. Dit is niet anders voor andere N-VA-leden. Op individuele websites (ook die van Karim Van Overmeire) vind je duidelijke standpunten terug en antwoorden op uw vragen. Nuttige contacten zullen in Aalst gelegd worden. Zelf ben ik van plan om aandachtig te luisteren naar wat er leeft bij onze Antwerpse  holebi- verenigingen en de website van Cavaria is daar een goede leidraad voor. Toch vind ik het ook belangrijk om niet alles per se door een holebibril te bekijken. Laat ons als burger denken, vakjes zijn er al genoeg.  Laat de gemeentebesturen zich nu eerst vormen en vanaf januari begint het werk. Ik raad de lokale holebiverenigingen dan ook aan om zoveel mogelijk rechtstreeks en met een open houding het gesprek aan te gaan." 

  We hebben het begrepen. Vanaf het moment dat onze houding open genoeg is nemen we contact op.

  Bekijk het studiogesprek met Sven, Michiel en Brahim

   

 • Aalst heeft meer handtekeningen nodig

  Aalst_Karim Van Overmeire_Stonehenge0001.jpg

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  "We zijn niet bang, wel alert." schrijft Liever Spruitjes, de LHBT-jongerengroep uit Aalst. Het gaat over de aanstelling van Karim Van Overmeire, de Vlaams Belanger die 'een tweede kans krijgt' bij de NVA, tot schepen van... Vlaamse Zaken. Een kans om wat te doen?

  Van Overmeire (foto) schrijft op facebook:  "De felicitaties in verband met een schepenmandaat en specifieke bevoegdheden zijn nog iets te voorbarig. Het nieuwe college gaat pas in januari 2013 van start. Ondertussen moeten we rustig bekijken hoe we de belangrijke verantwoordelijkheden die aan N-VA toekomen, het best kunnen invullen. We gaan dat doen in de geëigende structuren, zonder ons te laten opjagen door gazetten, toogpraat en roddels. Sommige mensen schijnen al meer over mijn plannen te weten dan ikzelf. :-) Mocht ik schepen worden, dan zie ik dat in elk geval niet als een beloning maar als een opdracht die ik zes jaar lang moet vervullen in dienst van de 80.000 Aalstenaars."

  Vaagheid

  Vaagheid troef dus. Die vaagheid speelt in ons voordeel. Zo hebben we tijd om klaar en duidelijk te zeggen wat holebi's en transgenders nodig hebben in Aalst. En wat we vooral niet willen. Het feit dat Van Overmeire schepen wordt deed al flink wat stof opwaaien. Het zal de eerste VB'er zijn die via de NVA het cordon sanitair doorbreekt. Coalitiepartner CD&V liet weten zich hierover geen zorgen te maken. Die andere coalitiepartner, SP.A, voert intern discussie en lijkt het nog niet goed te weten. Nationaal SP.A-voorzitter Bruno Tobback sprak gespierde taal: "Ik zie dat niet zitten," zegt hij in De Morgen. "Dit is niet één brug te ver voor ons, dit is alle mogelijke bruggen te ver."  Ook de LHBT-beweging moet zo snel mogelijk klare taal spreken.

  Onderwijs en bibliotheken voor een VB'er?

  Aalst_De Wever_Le Pen0001.jpgOpen VLD'er Jean Jacques De Gucht schrijft op zijn blog: "in plaats van een algemene visie rond de toekomst van Aalst te ontwikkelen, wordt in eerste instantie een Schepen voor Vlaamse zaken aangesteld, die ook bevoegd is voor onderwijs en bibliotheken. Een functie die dan ook nog ingevuld wordt door één van de auteurs van het 70 puntenplan."

  Als Van Overmeire inderdaad onderwijs en bibliotheken onder zijn bevoegdheid krijgt is dat al reden te over om méér dan alert te zijn. De standpunten van het VB over onderwijs en seksuele voorlichting zijn bekend.  Het Front National  heeft in Zuidfranse steden zoals Orange de bibliotheken 'gezuiverd' van lectuur over homoseksualiteit en multiculturaliteit. Ex-leider Jean-Marie Le Pen (hier op de foto met een jonge BDW) is één van de ideologische inspiratoren van Bart Dewever

  Geen enkele andere politieke partij speelt het zo grof als de NVA: Karim van Overmeire is een kopstuk van het Vlaams Belang geweest. Dat betekent dat hij zeker achter de homofobe standpunten van die partij staat. Niets wijst immers op het tegendeel. Nooit heeft de NVA de overlopers  gevraagd om afstand te nemen van het racisme en de homofobie van het VB. Hem de bevoegdheid geven over onderwijs is een provocatie aan het adres van de LHBT-beweging. Daarop niet passend reageren is de deur openzetten voor homo/transfobie bij elke toekomstige coalitievorming waarbij NVA/Vlaams Belang betrokken is.

  Doorbreek de vaagheid, laat ze kleur bekennen

  Aalst_Regenboogbeleid_0000.jpg  De LHBT-beweging is terecht alert in deze zaak. En we hebben troeven die we kunnen uitspelen.

  Wie steunt het regenboogbeleid? De politici die in Aalst in de coalitie stappen kunnen met één muisklik duidelijk maken dat ze een beleid dat emancipatie van holebi's en transgenders steunt de max vinden. Ze hoeven enkel op regenboogbeleid.be hun gegevens in te vullen. çavaria zal hen zonder twijfel de nodige tips geven. Ik nam vandaag een kijkje op de website en noteerde dat er enkel politici van VLD en SP.A reeds hebben getekend in Aalst. Waar blijven de handtekeningennva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen van Christoph D'Haese (NVA) Ilse Uyttersprot (CD&V) Sarah Smeyers (NVA) Mia De Brouwer (NVA) Matthias De Ridder (NVA) Caroline Verdoodt (NVA) Iwein De Koninck (CD&V) Eddy Couckuyt (CD&V) Maarten Blommaert (NVA) Sanne Nieulandt (NVA) Paul Stockman (CD&V) Johan Van Dorpe (NVA) Caroline De Meerleer (NVA) Iwein Quintelier (NVA) Katrien Beulens (NVA) Karolien Devos (NVA) Kristof Devos (NVA) Johan De Veylder (NVA) Wouter Van Der Veken (NVA) Marc Gielens (CD&V) en Bart Van Lysebeth (CD&V)? Klik hier om de actuele lijst te zien.

  Aalst_Regenboogbeleid_000010.jpgSchepen voor gelijke kansen in Aalst Liever Spruitjes schrijft: "Wij hopen in ieder geval dat er een schepen voor Gelijke Kansen komt!" Ook dat is een interessante test. De NVA wil een schepen van 'Vlaamse Zaken'... dan kan er zeker ook een schepen van emancipatie af. Wie zal er anders een beleid ontwikkelen om het homofobe geweld tegen te gaan?  Die schepen kan niet Karim Van Overmeire heten. Tenzij hij natuurlijk ook de regenboogverklaring van çavaria ondertekent. Maar laten we vooral het onderscheid houden tussen fictie en werkelijkheid. Een beleid dat emancipatie bevordert geef je niet in handen van politici die terug willen naar het Vlaanderen van de leeuwenvlaggen. 

  Aalst_Mieke Van Hecke0001.JPGCharter over holebi's en transgenders in het onderwijs Uitgerekend deze week (Op de foto: Mieke Van Hecke) werd een belangrijke overeenkomst ondertekend. Daarin zetten overheid, netten, ouder- en leerlingenverenigingen een nieuwe en verdergaande engagementsverklaring op papier.  De ondertekenaars verbinden zich formeel om alle leerlingen, studenten of personeelsleden respectvol en evenwaardig te behandelen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De verklaring stelt dat discriminatie bestreden en verworpen wordt en dat niemand nog door genderverwachtingen beperkt wordt in studie of andere keuzes. Daarnaast verzekerden de ondertekenaars ook dat gender- en holebithema's in de lessen aan bod zullen komen. “En vooral die ene zin van de minister onthouden we”, zegt çavaria-coördinator Yves Aerts, “Ondertekenen is één zaak, praktijk is een ander". We zullen graag onze steun verlenen om er voor te zorgen dat het ook echt meer dan een indrukwekkend stel handtekeningen op een blad blijft, maar we hopen dat iedereen ook echt zijn belofte opneemt." Ook hier kan het nieuwe stadsbestuur van Aalst zich engageren.

  Als het nieuwe stadsbestuur van Aalst deze drie initiatieven tot pijlers van haar toekomstig beleid maakt... gaat ze straks nog een voortrekkersrol spelen. Dromen mag toch?  Het is aan de LHBT-beweging om dit op gang te trekken. Niemand zal het in onze plaats doen. En hou je vooral niet in om de LHBT-beweging daar in Aalst met raad en daad te ondersteunen.

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

  Het 70-puntenplan van het Vlaams Belang

  De homofobe standpunten van het Vlaams Belang

  Lees meer over NVA en homoseksualiteit

  Het BESTUURSAKKOORD zoals het op 16 oktober in de media werd aangekondigd

  Opnieuw schepen van gelijke kansen in Aalst?

  nva,vlaams belang,jongeren,gemeenteraadsverkiezingen

 • De tip van Ali Salmi

  Tip_Ali Salmi0001.jpg

  Als een 'allochtone' schepen uit de bocht gaat en een seksistische uitspraak doet staan Mechelen en omgeving op hun kop. Als de NVA daarop reageert met een racistische uitspraak heeft niemand dat gehoord.

  De verklaring van Ali Salmi: "Vrouwen moeten zich goed bewust zijn dat bepaalde signalen die ze uitzenden door de mannen anders kunnen worden geïnterpreteerd. Wees bewust van de reikwijdte van de signalen die je uitzendt. Dat is een heel goede tip die ik kan geven"  is absoluut niet representatief voor zijn opvattingen inzake seksisme. Hij deed die uitspraak bovendien bij het lanceren van een nieuwe campagne inzake seksuele intimidatie als schepen van preventie. Wat hij daar gezegd heeft staat haaks op zijn opvattingen en het beleid dat hij heeft gevoerd. Vlaams minister Pascal Smet verklaarde eerder dat hij niet hand in hand durft te lopen met zijn vriend in Brussel. Wat is het verschil met de uitspraak van Ali Salmi? De uitspraak van Pascal Smet suggereert hetzelfde naar homo's als de uitschuiver van Ali naar vrouwen: hou je gedeisd, provoceer niet. Waarom is Pascal Smet niet afgerekend op zijn verklaring?

  Ik reageer op dit incident omdat ik Ali Salmi als een bondgenoot beschouw in de strijd tegen discrimininatie. Hij heeft niet zo maar de homofolieprijs gekregen.  Ik kom op voor de PVDA dus het is niet aan mij om hem te verdedigen, dat kan hij zelf wel.  Maar enkele bedenkingen - vooral op de reacties - moeten mij toch van het hart.   

  Gedreven mensen gaan gemakkelijker uit de bocht. Pijnlijk, maar niet onvergeeflijk.  Ali heeft toegegeven dat zijn uitspraak ongelukkig was. Hij zegt op Facebook: "Ik heb inderdaad een ongelukkige uitspraak gedaan. Geef ik graag toe. Maar wie zonder fout is, werpe de eerste steen ... De mensen die aanwezig waren en de hele actie hebben meegemaakt weten maar al te goed dat de actie niet moet worden teruggebracht tot deze ene uitspraak, die ik niet had mogen doen. Ik wil me dan ook verontschuldigen en excuseren indien ik hier mensen, en in het bijzonder vrouwen, zou mee gekwetst hebben."   

  Tot zover deze rechtzetting. Nu over de echte problemen. 

  Ali Salmi is een van weinige politici - buiten de PVDA - die het mij mij eens zijn dat je seksisme, racisme en homofobie tegelijk en even krachtig dient te veroordelen en te bestrijden. In het PVDA-stadsprogramma voor Antwerpen staat: "De PVDA+ wil vermijden dat verschillende geviseerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo pleiten we er voor om samen het racisme en het heteroseksisme te bestrijden als alternatief voor de spanningen die tussen holebi’s, transgenders en allochtonen bestaan."  

  Het racisme van de NVA

  Dit standpunt vind ik niet terug bij de meeste kandidaten die op SP.A-lijsten staan. Zij pakken uit met de campagne "Seksisme en homofobie? Ik doe er niet aan mee!"  Dit volstaat niet. Zelfs NVA en VB zullen zich tegen seksisme en homofobie uitspreken als ze daar een racistische draai aan kunnen geven.  

  Tip_Pol Van Den Driessche0003.JPG

  Dat laatste wordt bevestigd in de reactie van de Mechelse NVA-lijsttrekker Marc Hendrickx: "Mechelen moet voor de N-VA een stad worden met nultolerantie wat betreft het fysiek of verbaal lastigvallen van vrouwen. Wat in Brussel gebeurt (zie "Femme de rue") gebeurt spijtig genoeg immers ook in Mechelen. Evenveel zelfs, en door exact hetzelfde type daders, namelijk jonge slecht opgevoede allochtone jongens. En daar moet zonder dralen paal en perk aan worden gesteld." de NVA reageert op het incident... met een racistische uitspraak. Marc Hendrickx zou zich diep moeten schamen. Is zijn partijgenoot Pol Van den Driessche een  slecht opgevoede autochtone jongen? Zal Bart Somers Marc Hendrickx tot de orde roepen zoals hij met Ali Salmi van plan is? 

  Bartje en zijn lokdames

  Tip_Dirk Tuypens0001.jpgBurgemeester Bart Somers wil Ali Salmi op het eerstvolgende schepencollege interpelleren over zijn uitspraak. Zelf liet Somers zich intussen goed gaan in het ontwikkelen en promoten van een repressief beleid. Het inzetten van lokdames het uitschrijven van de gehate GAS-boetes en sedert kort ook het gebruik van de uniformcamera. PVDA-lijsttrekker Dirk Tuypens (foto) noemt deze laatste techniek onwettig

  Hij citeert politie-expert Cyrille Fijnaut die in een interview met Knack zegt dat we ons altijd moeten afvragen wie de relschoppers zijn: "Daarvoor moet je kijken naar hun opleiding, hun kansen op de arbeidsmarkt, de economische situatie van hun buurt. Er is een geïntegreerde aanpak nodig: als je het alleen op de politie laat afkomen, krijg je al snel een patstelling. Dan wordt de politie de representant van de gevestigde orde, en dan wordt elke vorm van maatschappelijke onvrede een gevecht met de politie." 

  Geef de politie opdrachten die ze kunnen uitvoeren

  Daar zitten volgens Dirk Tuypens twee belangrijke elementen in. Ten eerste dat een sociaal-economische voedingsbodem voor baldadig gedrag en criminaliteit wel degelijk een realiteit is, hoezeer de hogepriesters van de repressie dat ook proberen te ridiculiseren. De mokerslagen van de repressie kunnen die realiteit misschien tijdelijk camoufleren, maar uitwissen nooit. Ten tweede is het duidelijk dat de politie in een zeer onwelriekende bufferpositie gemanoeuvreerd wordt. De politie krijgt namelijk een opdracht in de nek geduwd die onmogelijk kan worden volbracht, precies omdat de sociaal-economische voedingsbodem volstrekt genegeerd wordt. De finaliteit van een repressief beleid is niets anders dan het pacificeren van ‘probleemwijken’ en ‘probleemgroepen’. Een met harde hand opgelegde rust die dieperliggende oorzaken alleen tijdelijk toedekt. 

  Foto_Yvan_Lijst Gemeenteraad2012a.jpgDe PVDA formuleert onderstaande voorstellen: 

  1. Een kordate aanpak voor drugsdealers en amokmakers die veilig samenleven onmogelijk maken. Zero tolerantie voor de grote georganiseerde misdaad.

  2. Meer sociale controle, meer gemeenschapswachters, buurtwerkers, straathoekwerkers dicht bij de mensen, uit de wijk. Meer jeugdanimatoren.

  3. Conciërges in woonblokken, ondersteuning van buurtcomités.

  4. Cursussen in sociale en openbare samenlevingszin in de scholen.

  5. Geen afbouw van het aantal wijkagenten, maar herwaardering van de wijkagent.

  6. Een tweede begeleider-controleur op de tram en de bus.

  7. Herstelgerichte straffen voor kleine criminaliteit.

  8. Onderwijs, jobs en strijd tegen discriminatie om de problemen bij de wortel aan te pakken. 

  Toelichting bij deze voorstellen vind je hier.

  Website PVDA Mechelen

  Het volledige Antwerpse stadsprogramma van de PVDA-Antwerpen

  Lees ook: Seksisme: dit is Belgisch en Vrouwen over seksisme

   
 • Gaat Matthias Storme Jurgen Ceder achterna?

  jurgenceder.jpg.h381.jpgJurgen Ceder komt dan toch niet voor de NVA op bij de gemeenteraads- verkiezingen. De verontwaardiging binnen en buiten de NVA over de instroom van ex-Vlaams Belangers dreef hem tot dit besluit.  Maar hoe zit het met de homofobie die hem wordt aangewreven? En is hij de enige homofoob op de NVA-lijsten?

  In de open brief waarin hij zijn beslissing toelicht staat ondermeer: "Tussendoor werd er ook af en toe, zomaar en uit de losse pols, aan toegevoegd dat ik "homofobe uitspraken" zou gedaan hebben, zonder deze uitspraken aan te voeren."

  Op Mikpunt175.be staan alle quotes van VB'ers verzameld waarmee je het homofobe profiel van deze partij kunt waarnemen. Deze website wordt elke dag belangrijker. Het VB is immers niet meer zo gelukkig met dit imago en ze worden liefst zo weinig mogelijk herinnerd aan hun homofobie.  Momenteel vinden ze het interessanter om holebi's en transgenders op de racistische toer te krijgen. In de stijl van: "De islamisering van onze samenleving is de oorzaak van dit toenemende homofobe geweld" zoals Bert Schoofs het zo mooi kan uitleggen. Schoofs 'vergeet' dat we helemaal geen 'islamisering' nodig hebben om homofoob beweld te verantwoorden. Het Vlaams Belang heeft zelf een heel arsenaal uitspraken waar homofobe geweldenaars kracht uit kunnen putten.

  "Politiek correcte ijdeltuiten"

  Toegegeven, we hebben maar één quote van Ceder kunnen vinden maar die is dan ook niet mis te verstaan: "De pleitbezorgers van adoptie door homoseksuele koppels handelen niet uit altruïsme. Het zijn egoïsten en ijdeltuiten die hun populariteit in politiek correcte kringen kopen op kosten van de samenleving. Ze meten zich een aura van breeddenkendheid aan op rekening van de adoptiekinderen. Ze schaffen zich de schijn van morele superioriteit aan ten koste van wie de grootste maatschappelijke bescherming nodig hebben, namelijk de kinderen." Dat zei hij op 20 april 2006 in de Senaat, na de goedkeuring van de wet die adoptie voor holebi-paren mogelijk maakt. Alle mandatarissen van het VB stemden tegen. Zoals ze dat ook deden tegen de anti-discriminatiewet en de openstelling van het huwelijk.

  Matthias Storme_IJzerwake0003.jpgMatthias Storme, kandidaat voor de NVA

  Eén andere politieke griezel die wél opkomt voor de NVA is Matthias Storme, Professor aan de KU Leuven en de Universiteit van Antwerpen. Op de foto ziet U hem tijdens de door extreem-rechts gedomineerde IJzerwake.  Hij is derde lijstduwer op de NVA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent.  Hij slaagde erin als NVA-bestuurslid naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 2004 op te roepen... om voor het Vlaams Belang te stemmen. Hij noemde dat "bijna een morele plicht". Het Gentse Hof van Beroep had op 21 april 2004 drie vzw's van het Vlaams Blok veroordeeld wegens inbreuken op de racismewet, ondermeer wegens hun beruchte 70-puntenplan en daar was Storme niet blij mee. Ook ondertekende hij de 'petitie voor een vrije meningsuiting' op de website van het Vlaams Blok. Hij vloog uit het partijbestuur maar in een gezamenlijk persbericht van Storme en de NVA klinkt het: "De N-VA herhaalt dat de partij geen probleem heeft met de veroordeling van de anti-racismewet door Matthias Storme en zijn kritiek op de gerechtelijke vervolging van politieke partijen."  Het cordon sanitaire, een afspraak tussen de democratische partijen om nooit samen te werken met het VB kon toen ook niet op zijn sympathie rekenen: "Als je het cordon ruim interpreteert, wordt iedereen die zelfs maar genuanceerd naar het Blok kijkt, geviseerd. Dat komt neer op het instellen van een schutkring en is al kwalijker.”  Intussen weten we dat die schutkring heeft gewerkt. Ex-VB-voorzitter Frank Vanhecke geeft dat ruiterlijk toe. Op 18 juli noteerde Knack: "Een stem voor Vlaams Belang is volgens Vanhecke "verloren" vanwege het cordon sanitaire, aldus Vanhecke op Radio 1. Een stem voor de N-VA noemt hij een "efficiënt iets". 

  "Homofobie is een mensenrecht"

  Matthias Storme_Nova Civitas0001.jpgOp het vlak van de wetgeving die racisme en homofobie bestraffen is Storme het alvast met het VB eens. In een interview met Menzo van juni 2004 zei hij ondermeer:  "Racisme is natuurlijk dom. Er bestaat maar één ding dat nog dommer is: anti-racisme. Anti-racisme sluit de geesten." Menzo noteerde toen ook: "Mocht ik ooit in het parlement zetelen, dan zou mijn eerste wetsvoorstel de eis tot afschaffing van de antiracismewet en antidiscriminatiewet zijn” Op een bijeenkomst van de rechts-liberale denktank Nova Civitas (foto) trok hij van leer tegen de anti-discriminatiewet: "De winnaars zijn enkele goed georganiseerde minderheidsgroepen die vandaag de politieke agenda bepalen en de hele samenleving deconstrueren en koloniseren vanuit hun partijdige belang. Voor deze laatste zin heb ik in 2003 een nominatie gekregen voor de homofobieprijs. Helaas had het Vaticaan toen een nog homofobere uitspraak gedaan, zodat zij met de prijs zijn gaan lopen". Ook genoteerd die avond:  "Zo is homofobie geen misdrijf, maar een mensenrecht. Natuurlijk heeft iedereen het recht om homofobie te bestrijden, net zoals iedereen het recht heeft om de bestrijders van homofobie 'fobomanen' te noemen". 

  Storme probeerde ook met een procedure bij het Arbitragehof de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht ongedaan te maken. Dat mislukte.

  Siegfried Bracke_pride0001.jpgOok een stapje opzij?

  Misschien moet Matthias Storme ook maar een stapje opzij zetten zoals Jurgen Ceder? Hij heeft alvast nog niet laten blijken dat hij zijn opvattingen van toen heeft afgezworen. En die opvattingen lijken toch wel heel sterk op die van Ceder.  Op de website van NVA van Opwijk wordt hij omschreven als " sympathieke hoogleraar-advocaat, verdediger van de vrije meningsuiting en leidinggevende figuur in talrijke Vlaamse bewegingen" met "Een zeer duidelijke en doordachte visie van het toekomstige Vlaanderen." Het feit dat de NVA figuren als Storme niet afstoot zegt veel over die partij. Lijsttrekker Siegfried Bracke stond op 12 mei op het grote podum van de pride in Brussel solidair te wezen (foto) met holebi's en transgenders. We weten intussen dat dit met een flinke korrel moet genomen worden. 

  Lees ook: Waarom Jurgen Ceder zijn plaats had bij de N-VA

  pride,vlaams belang,gemeenteraadsverkiezingen

  Wist jij dat het Vlaams Belang homofoob is? De verkiezingen komen eraan. Je kan bij Mikpunt nog steeds stickers bestellen om de homofobie van het Vlaams Belang bekend te maken.