ihsane jarfi

 • Ihsane Jarfi herdacht in Gent

  Ihsane_foto pamflet_0001.jpg

  Ihsane Jarfi, een Luikse jongeman van 32, werd in april 2012 vermoord door vier mannen, die vonden dat hij omwille van zijn homoseksualiteit niet het recht had om te leven. Sinds 2014 organiseert de Fondation Ihsane Jarfi, opgericht door Hassan Jarfi, de vader van Ihsane, elk jaar een mars ter nagedachtenis van Ihsane. Hieronder een verslag van de editie 2016. De eerstvolgende heeft plaats op donderdagavond 17 mei 2018 te Brussel. Meer info op deze facebookpagina.

  Lees meer...

 • Çavaria eist snelle uitvoering actieplan homo- en transfobe discriminatie

  cavaria,ihsane jarfi

  Zaterdag organiseerde çavaria, de holebi- en transgenderkoepel van Vlaanderen en Brussel, ‘Opvallen en Rechtslaan’,een congres over homo- en transfoob geweld. Aan het congres namen meer dan 150 mensen deel. “De uitkomst van het congres is duidelijk”, zegt Yves Aerts, coördinator van çavaria, “wij eisen dat het interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.”

  cavaria,ihsane jarfiIn de voormiddag lieten verschillende experts hun licht schijnen op homo- en transfobie. Een hoogtepunt was de emotionele getuigenis van Hassan Jarfi (foto), de vader van de vermoorde Ihsane Jarfi. Ook Naima Charkaoui van het Minderhedenforum nam het woord. In de namiddag waren er onder meer workshops van de Belgian Rainbow Cops, de vereniging van en voor holebi en transgender personeelsleden van de federale politie, Merhaba en Hollaback die een krijtactie rond straatintimidatie deden in de Brusselse straten.

  cavaria,ihsane jarfi'Neem de wortel van het probleem weg'

  Na het actieplan tegen homo- en transfoob geweld van begin dit jaar is er nu ook een actieplan dat focust op homofobe en transfobe discriminatie. “Het is zeer belangrijk dat dit tweede actieplan er kwam”, verklaart Jeroen Borghs (foto), de nieuwe woordvoerder van çavaria. “Het bestrijden van homofoob en transfoob geweld is belangrijk, maar daar stoppen neemt de wortel van het probleem niet weg. Daarvoor moeten we ruimer kijken en homofobe en transfobe discriminatie in het algemeen aanpakken”Dat is wat dit tweede actieplan poogt te doen.

   

  Onderwijs en sensibilisering

  cavaria,ihsane jarfi

  Enerzijds focust het actieplan op het wegwerken van structureel discriminerende situaties door het aanpassen van wet- en regelgeving. Anderzijds is er ook aandacht voor het bestrijden van stereotypen en het verbreden van normen in de ruimere samenleving. “We zijn blij dat er in het actieplan aandacht gaat naar onderwijs en sensibilisering”, zegt Yves Aerts,“maar we hopen ook dat het niet bij een plan blijft. Nu is het tijd om de actieplannen uit te voeren.”

  “We weten bijvoorbeeld dat de magistratuur en het openbaar ministerie zich niet altijd even goed bewust zijn van de specifieke situatie waarin slachtoffers van homo- en transfoob geweld zich bevinden”, zegt Jeroen Borghs. “Vaak is het moeilijk voor slachtoffers om aan te tonen dat zij effectief het slachtoffer waren van homofoob of transfoob geweld, of krijgen ze te horen dat het moeilijk is om daders voor zulke feiten te vervolgen. We hopen dan ook dat er snel extra training rond homo- en transfobie komt voor politie en magistraten.”

  cavaria,ihsane jarfiWeerbaarheid verhogen

  Ook aan de slachtoffer kant is er ruimte voor verbetering. “Mensen die zich slecht voelen in hun vel worden sneller het slachtoffer van homo- en transfoob geweld”, aldus Yves Aerts. “Daarom dat we teleurgesteld zijn dat er niet meer aandacht is voor algemeen welzijn. Meer inzetten op antipestbeleid, suïcidepreventie en de strijd tegen vereenzaming maakt mensen meer weerbaar en kan homo-en transfoob geweld voorkomen.”

  Wetgeving uitbreiden met transgenders

  Tot slot vraagt çavaria ook dat de plannen om de antidiscriminatiewetgeving uit te breiden onmiddellijk worden uitgevoerd. “Het opnemen van genderidentiteit en genderexpressie in de antidiscriminatiewetgeving is een topprioriteit voor ons”, zegt Jeroen Borghs. “Ook dringen we aan bij onze politici om alle discriminatiewetgevingen gelijk te schakelen. Het snijdt geen hout dat er bvb andere procedures zijn voor racisme en homo- of transfobie.”

  cavaria,ihsane jarfi

  Uit het officiële verslag van dit congres (dat je hier kan lezen): "Yvan Brys, de man achter de immer kritische blog Holebiplus, publiceerde nog voor het congres een lijst van interessante sprekers. Hij contacteerde ook gegadigden om ze aan te moedigen tot deelname."

  Nog enkele foto's van het congres.

 • Twee schaduwen over Pride 2012

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  De pride van zaterdag 12 mei zal worden overschaduwd door twee gebeurtenissen. De laffe moord op Ihsane Jarfi en de onaanvaardbare partijdigheid van de Belgische justitie in de rechtszaak tegen Mgr. Léonard. De eerste is vermoord met homofoob geweld, de tweede wordt niet vervolgd omwille van zijn homofobe uitspraken.

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiBrussel bevriezen

  "Om ook paradedeelnemers en toeschouwers op de stoep deze boodschap mee te geven stopt om half vier de optocht, zwijgt de muziek op de praalwagens en vanaf het podium komt het signaal waarop heel de stoet en de volledige village stil worden, bevriezen. Alle geluid stopt, alle deelnemers gaan zitten en er volgt een oorverdovende stilte, drie minuten aaneen. Daarna staat iedereen op in een enorme kreet van solidariteit en van protest tegen homo- en transfoob geweld." Dat zijn de instructies van de pride-organisatoren en ik denk dat ze overschot van gelijk hebben om Brussel 'stil te leggen'.  De boel 'bevriezen' is het enige actiemiddel dat echt helpt.  Het is ook de essentie van staking als wapen tegen onrecht en sociale afbraak zoals de collega's van die andere 'allochtoon', de MIVB-controleur Iliaz Tahiraj het hebben gebruikt om een veiliger werkmilieu af te dwingen. Blokkeren die handel tot men toegeeft aan onze eisen.  

  Sp.a-minister kweekt nieuwe homobashers 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiMoet er eerst een dode vallen? vroeg ik mij vorige zomer af. Ja dus.  En dan nog vlak voor de pride. Dat de pride wel degelijk onze enige echte machtsontplooiing is merk je aan wat de voorbije week gebeurde. Donderdag werd de top van de Belgische LGBT-beweging dringend bijeengeroepen en ontvangen (foto onder) door Di Rupo. Nu kon het niet snel genoeg gaan. Tegelijk overhandigden Karolien Debecker (MNM-dj) Lieven Debrauwer (regisseur) en initiatiefnemer Jan Roegiers (Sp.a) een petitie aan Premier Di Rupo. De petitie werd ondertekend door meer dan 10.000 mensen en eist een kordaat optreden tegen homofoob geweld.  Een vorm van protest die aansloeg bij het publiek. Ik heb de petitie ondertekend, maar ook mijn kritiek erop geformuleerd.  In een opiniestuk schrijft Jan Roegiers: "Laat ons ook eindelijk de voedingsbodem voor homohaat en homofobie wegnemen. Laat ons het probleem bij de wortel aanpakken. We leven in een heteronormatieve maatschappij. Mannetje-vrouwtje wordt voorgesteld als de enige zaligmakende norm, zelden of nooit wordt afgeweken van dat ideale plaatje." Dat mag dan waar zijn, het is slechts een stuk van de oplossing. Terwijl hij met zijn petitie bij Di Rupo aan de deur stond las ik dat zijn partijgenote Monica De Coninck een grondige hervorming van de werkloosheid zal doorvoeren. 50.000 gezinshoofden verliezen vanaf november 12,5% van hun uitkering, 50.000 alleenstaanden verliezen 17,5%, 25.000 samenwonenden verliezen 41,5% en vallen terug op 484 euro per maand. Meer armoede, meer ongelijkheid. Nog meer gefrustreerde jongeren op straat die hun woede tegen dit systeem koelen op de eerste de beste.  Op deze manier kweekt men nieuwe homobashers aan de lopende band. "De wetenschap leert: hoe meer ongelijkheid in een samenleving, hoe groter de drang in sommige groepen om andere groepen als 'nog minder-waardiger' te bestempelen en erop te schoppen. Verminder dus ook de ongelijkheid."  Dat schrijft Guy Tegenbos, niet bepaald een extreem-linkse rakker, in De Standaard.

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  Homofobie bestrijden met racisme? 

  De tekst van Jan Roegiers die aan Di Rupo werd overhandigd bevat ook dat ene venijnige zinnetje: "Want we stellen vast dat de homobashers vaak jongeren van allochtone afkomst zijn, het is cruciaal om ook die jongeren ervan te overtuigen dat we allemaal gelijk voor de wet zijn.". Is dit kwade wil of gewoon onkunde? Moesten er eerst drie Belgen betrokken zijn bij de moord op een allochtoon voor men ophoudt met dit soort onzin te schrijven? Zoiets is gewoon koren op de molen van racistische partijen. Dat 'gelijk voor de wet zijn' klinkt ook wel heel cynisch als je bedenkt dat vele van deze jongeren wegens hun huidskleur of hun accent minder gemakkelijk aan werk geraken. Door het racisme zijn ze helemaal niet gelijk voor de wet. 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  De open houding van de ouders van Ihsane heeft dit soort racistische redeneringen intussen gerelativeerd. Tot verbazing van velen bleken ze hun zoon te accepteren ondanks het feit dat hij homo was. Koran of geen koran. Voor sommigen een donderslag bij heldere hemel, voor anderen - die 'allochtonen' niet als vijanden van een andere planeet zien maar als vrienden en bondgenoten - geen verrassing. 

  Léonard buiten schot 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiEr worden in dit land LGBT's in mekaar geramd en vermoord, in scholen gepest tot ze depressief worden of zelfmoord plegen. De man die zichzelf heeft uitgeroepen tot de ideoloog en patroonheilige van deze haatcultus wordt ongemoeid gelaten. Ik heb het over onze superhomofoob Léonard. Een klacht van Jean Marie De Meester werd in Antwerpen onontvankelijk verklaard omdat hij niet kan aantonen dat hij persoonlijke schade lijdt van het homofobe gekakel van de aartsbisschop. Dat zou ook niet nodig geweest zijn had het CGKR (Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) niet halstarrig geweigerd om zich in deze zaak burgerlijke partij te stellen. Het CGKR is een door de overheid gecontroleerde instantie die verondersteld wordt iniatiatieven te nemen of te ondersteunen bij racistische en homofobe kwesties. De botte weigering van het CGKR was een eerste teken dat het niet gemakkelijk zou zijn. De LGBT-koepel çavaria, die haar strategie 'afstemt' op die van het CGKR, weigerde na herhaaldelijk aandringen ook om deze zaak te steunen. Zowel çavaria als het CGKR beschikken over een inventaris van bewijzen hoe homofobie mensen treft.  Het Hof van Cassatie in Brussel gaf het gerecht in Antwerpen gelijk. Léonard wordt tenvolle gesteund door zijn vriendjes in Cassatie, die als lid van Opus Dei of als prof aan de universiteit innig met hem verbonden zijn. Léonard wordt in België niet vervolgd omwille van zijn homofobie. Met schuldig verzuim van het CGKR en çavaria.  Misschien moet Jan Roegiers met deze geestelijke leider maar eens gaan praten zoals hij in zijn petitie oppert? Of wordt Léonard binnenkort op het matje geroepen bij Di Rupo?

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  De groeten aan Léonard 

  “België moet wat gelijkheid van de rechten van de holebi’s en de transgenders betreft een voortrekkersrol spelen”  staat in het regeerakkoord van de regering Di Rupo. België als model voor de rest van de wereld?  Eigenlijk is dit gewoon een grap. De hoogste kerkelijke gezagsdrager in dit land krijgt een vrijgeleide om homofobie te verkondigen en dat weten ze in het buitenland ook.  Ik wil wel eens horen hoe Di Rupo, of zijn minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, het gaan aanpakken om buitenlandse staatshoofden te interpelleren over hun homofobe politiek. "Doet U vooral mijn groeten aan Mgr. Léonard!" hoor ik ze daar in Afrika al roepen.  

  Tijd voor iets anders? 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiDe kritiek op de koepelorganisatie çavaria ('Opkomen voor holebi's en transgenders') dat ze de feiten achterna lopen is terecht. Zonder Outrage! zou er rond homofoob geweld niets wezenlijks gebeurd zijn. Zonder Merhaba stonden allochtone LGBT's nog in de kou. Zonder Merhaba en Mikpunt zou er geen duidelijke verklaring tegen het racisme gepubliceerd zijn door çavaria.  Moet er een alternatief voor çavaria komen?  Daarover is al een tijdje discussie. Wat er in elk geval ontbreekt is een bundeling van krachten die de officiële, compleet door de overheid gedomineerde koepelorganisatie een onvoldoende geven. Dat zou niet de eerste keer zijn.  Naast de koepelorganisatie bestond gedurende 25 jaar (1975-2000) een links-militante beweging: De Rooie Vlinder (1975 – 80) en het Roze Aktiefront (1980 – 2000). Deze 'tweede pijler' stimuleerde zowel het activisme als de politieke discussies in de beweging. Onderwerpen zoals de pride, aandacht voor gender en solidariteit met het zuiden werden door hen geïntroduceerd. Soms werkten ze samen met de koepelorganisatie, vaak ontwikkelden ze ook initiatieven op eigen kracht.  De afwezigheid van dergelijke organisatie laat zich duidelijk voelen. 

  Verlengstuk van de overheid

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiDe Rooie Vlinder (hier één van hun teksten) en het Roze Aktiefront (RAF) waren linkse organisaties.  Intussen hebben alle partijen hun interesse getoond voor de LGBT-gemeenschap. Terwijl in de tijd van de Rooie Vlinder er enkel steun kwam van de kleine linkse partijen hebben nu alle partijen hun homo's en lesbiennes van dienst. Dat zal - in dit verkiezingsjaar - zeer duidelijk te zien zijn in de pride. Die partijen doen veel goeds, maar fungeren tegelijk ook als waakhond: door te bepalen wie subsidies krijgt en hun mannetjes in de koepelorganisatie te zetten maken ze van çavaria in feite een verlengstuk van de overheid. Van militante beweging tot gewillige ambtenaren.  Dat is de reden waarom çavaria weigerde om Léonard juridisch aan te pakken. Léonard behoort tot de machtselite van dit land. Geen enkele politieke partij voelt zich geroepen om tegen zijn kar te rijden. çavaria kan zich in dit dossier niet profileren, al zouden een aantal actvisten van çavaria dat best wel willen. En zo doet de LGBT-beweging eigenlijk enkel nog wat voor het systeem aanvaardbaar is. 

  MIVB op de pride 

  Een radicalisering kan in twee richtingen. De ene richting is dat de beweging terugplooit op zichzelf en elke vorm van solidariteit met andere onderdrukten afwijst. Dan komen we in een 'eigen volk eerst' scenario terecht. De twee optie is het ontwikkelen van die solidariteit door het zoeken naar gemeenschappelijke strijdpunten. Het geweld is daarvan een actueel voorbeeld. Het Roze Aktiefront zocht actief naar bondgenoten bij andere onderdrukte groepen en sloot aan bij strijdbewegingen. Mocht het RAF nu nog bestaan dan waren we zekere naar de betogingen van het MIVB-personeel getrokken om onze solidariteit te betuigen en hen te informeren hoe wij worden geconfronteerd met homofoob geweld. 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiWe hadden hen ook uitgenodigd om deel te nemen aan de pride. We hadden onze leden in de vakbonden gemobiliseerd.  Zo 'extreem-links' is dat niet. Zelfs een zittend politicus is het daarmee eens. Staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Bruno De Lille schrijft in een opiniestuk: "Ik hoop dan ook dat de Belgian Pride dit jaar nog diverser zal zijn dan de vorige jaren. Dat we niet alleen holebi’s en transgenders zullen zien maar ook hetero’s, de madammen van hollaback, moslimvrouwen met en zonder hoofddoek, de jonge gasten die de discotheken niet binnenkunnen, de interimkrachten die de stempel ‘allochtoon’ kregen en nergens aan de slag mogen, … Want we voeren dezelfde strijd." 

  Ik kreeg vandaag een mail van iemand die schreef: "Ik wil graag aan iets meewerken, omdat ik voel dat de nood groot is, maar enkel indien het een andere wereld een stapje dichter brengt. Zoals jullie dat vroeger zeiden: "Ik wil geen plekje onder de zon, ik wil een ander strand." 

  Wordt vervolgd.

   
 • Doden in hokjes

  Doden_426393_380702338608565a.jpgNaam: onbekend 

  Beroep: scholier 

  Seksuele voorkeur: homo 

  Religie: katholiek 

  Doodsoorzaak: zelfdoding onder druk van Mgr. Léonard

    

  Doden in hokjes_container0007.jpgNaam: onbekend 

  Beroep: verstekeling 

  Seksuele voorkeur: onbekend 

  Religie: onbekend 

  Doodsoorzaak: uitputting

     doden_Iliaz Tahiraj0003.jpgNaam: Iliaz Tahiraj 

  Beroep: MIVB-controleur 

  Seksuele voorkeur: vermoedelijk hetero 

  Religie: Moslim 

  Doodsoorzaak: geweld

   

  doden_Ihsane Jarfi0002a.jpgNaam: Ihsane Jarfi 

  Beroep: Verkoper

  Seksuele voorkeur: homo

  Religie: Moslim

  Doodsoorzaak: geweld

   

  Twee doden zonder naam

  De anonieme scholier die zelfmoord pleegde omdat hij de homofobie in zijn omgeving niet meer aankon. Het soort homofobie dat je kop binnensijpelt via de lessen godsdienst. Dergelijke doden zijn enkel statistisch, meestal komen we hun naam niet te weten. We weten  dat Mgr. Léonard dat soort doden op zijn geweten heeft.  De zelfmoordcijfers bij LGBT-jongeren komen niet uit de lucht vallen. Léonard roept  niet op om homo's te vermoorden. Zijn aanpak is geweldloos of liever: hij laat het geweld  door de slachtoffers zelf plegen. Op zichzelf. Léonard heeft schone handen. 

  De tweede anonieme dode crepeerde in een container op de grote oceaan. Ook zijn naam is onbekend. Hij was op weg naar een beter leven. Dat dacht hij tenminste. 

  De derde dode heet Iliaz Tahiraj. Zijn collega's van de MIVB grepen zijn overlijden aan om de regering zwaar onder druk te zetten. ze hielden voet bij stuk tot ze resultaten zagen. Als werknemers bij het openbaar vervoer kunnen ze dat.  

  "Onze dode"

  De vierde dode is pas begraven. Zijn naam is Ihsane Jarfi. Hij wordt door de LGBT-beweging geclaimd als  'ons eerste dodelijk slachtoffer van homofoob geweld'. Maar wacht eens even... hij was ook allochtoon en moslim. Zijn broer wijst terecht op racisme als mogelijk motief. In welk hokje moeten we hem nu eigenlijk onderbrengen? Het is moeilijk om mainstreammedia wakker te schudden voor het gevaar van racisme en islamofobie. Vormen van uitsluiting in ‘moslimlanden’ ver weg lijken belangrijker dan discriminatie van moslims in eigen land.  Echt veilig kan je dit land ook niet noemen. Fourat Ben Chikha reageerde op Facebook: "En ik die dacht als 'allochtone homo' dat we het geluk hebben om in België te leven. Dat we hier tenminste niet moeten vrezen voor ons leven. Ik hoop dat bij deze dat de urgentie bij onze beleidsmaker eindelijk is ontwaakt want Ishane zal nooit meer kunnen ontwaken." 

  Liège crie contre l'homophobie_95 procent.jpg

  Iedere dode zit  in een hokje. Als het meevalt komen bij hun overlijden mensen die ook in dat hokje zitten op straat om te protesteren. Met wisselend succes. Na enkele dagen verdwijnen ze weer. Dat wordt netjes georganiseerd en geregeld. Iedereen houdt zich meestal aan die regeltjes.  Behalve dan misschien de MIVB-werknemers. Die begrepen dat het volgen van de regeltjes meestal niet tot resultaten leidt in dit soort situaties.

  Geweld is troef

  De wereld lijkt alsmaar gewelddadiger te worden.  De oorzaken zijn niet ver te zoeken.  Guy Tegenbos schreef: "Men moet ook de relatie durven zien met de groeiende ongelijkheid in onze steden. De wetenschap leert: hoe meer ongelijkheid in een samenleving, hoe groter de drang in sommige groepen om andere groepen als 'nog minder-waardiger' te bestempelen en erop te schoppen. Verminder dus ook de ongelijkheid."  

  Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog en psychoanalyticus aan de UGent ziet het zo: "De financiële gevechten tussen de eurolanden illustreren wat het met mensen doet. Solidariteit wordt een kostbare luxe en moet de plaats ruimen voor tijdelijke coalities met als voornaamste zorg dat men er meer winst uit haalt dan de anderen. Diepgaande sociale banden met collega's zijn daardoor uitgesloten, een emotionele betrokkenheid bij het werk zelf is er nog nauwelijks en al helemaal niet meer bij het bedrijf. Pesten was vroeger een probleem op de scholen, nu is het volop aanwezig op de werkvloer, als een typisch symptoom van onmacht. Onderhuids leeft er angst, van faalangst tot ruimere sociale angst." 

  Wat doen wij?

   Pride2012_logo.png


  Zaterdag is het Pride en dan is het aan de LGBT's om uit hun hokje te komen. Ze zullen dat massaal doen en ze zullen hun woede uitschreeuwen. Daana gaan ze feesten en op zondagavond kruipen ze terug in hun hokje. Of ze staan zondag op tijd op en trekken naar Luik, waar een protestactie plaatsvindt onder de slogan:  Liège crie contre l'homophobie  Onze vertegenwoordig(st)ers zullen later ontvangen worden door de premier. Dat kon hij echt niet meer uitstellen, zeker omdat de moord op Ihsane vlak voor de pride gebeurde. Hij moet zich daar immers ook nog kunnen vertonen zonder al teveel gezichtsverlies.  Veel druk zal de LGBT-beweging niet kunnen zetten. Holebi's en transgenders kunnen immers de hoofdstad maar enkele uren lam leggen en dat is een groot verschil met de MIVB-mensen.  Het zou geweldig zijn moest het personeel van de MIVB ons bijspringen en mee actie voeren tegen het geweld dat LGBT's overkomt. Maar dan moeten we wel en en ander herdenken. Dan moeten ook wij uit ons hokje komen als een ander deel van de bevolking met geweld geconfronteerd wordt.  Voorlopig gebeurt dat niet en dat is jammer. 

  "Onze premier"

  Stel dat Di Rupo op zijn afspraakje met de LGBT-beweging ook het personeel van het openbaar vervoer, asiel-actvisten, jongerenbewegingen en leden van de allochtone organisaties voor zijn deur ziet staan. Hij zou dan moeten luisteren naar iedereen die geconfronteerd wordt met geweld en hij zou verplicht zijn om een beleid te bedenken dat niet de symptomen, maar de werkelijke oorzaken van dat geweld aanpakt.  Dat is meer dan "Hoe kunnen we meer blauw op straat krijgen?"  

  Op de pride zal het thema  Zichtbare Burgers centraal staat.  Hopelijk wordt daar ook iets gezegd over die andere drie doden. 

   
  pride,cavaria,moslim,homofobie
  Lees ook dit artikel van Sidi Larbi Cherkaoui
  pride,cavaria,moslim,homofobie
 • Homofobie is dodelijk, ook in België

  Ihsane Jarfi0001.jpgOp 22 april werd de 32-jarige Luikenaar Ihsane Jarfi als vermist opgegeven. Dinsdag werd zijn stoffelijk overschot gevonden in een veld in de buurt van Nandrin. Hij werd mishandeld en zwaar gewond achtergelaten door drie jonge mannen uit reactie op seksuele voorstellen van Ihsane.

  Ihsane was gezien terwijl hij instapte in een grijze VW Polo. Er zouden zich vier personen in de auto hebben bevonden. Ze werden geïdentificeerd. Het gaat om Jeremy W., Jonathan L. en Mutlu K. De vierde persoon wordt nog gezocht. Het viertal was die 22ste april op stap om een verjaardag te vieren. De vier mannen hielden halt ter hoogte van de Rue des Mineurs tegenover de drankgelegenheid 'Open Bar'.  Ze waren gestopt toen ze een meisje - in het gezelschap van Ihsane - hadden opgemerkt. Ze vroegen haar om in te stappen maar dat weigerde ze. Ihsane wilde wel mee met hen en stapte in.

  Geslagen na seksuele voorstellen

  Jeremy W. en Jonathan L. legden gedeeltelijke bekentenissen af. Ze geven toe het slachtoffer te hebben geslagen. Aanleiding was dat Ihsane hen seksuele voorstellen had gedaan. Ze waren Luik uitgereden richting Marche. De auto stopte ter hoogte van het veld waar Ihsane werd gevonden. Hij werd met geweld uit de wagen gesmeten, bewerkt met vuistslagen en geschopt. Volgens het tweetal was Ihsane nog in leven toen ze hem achterlieten. Mutlu K., de derde verdachte, ontkent alles. De gerechtelijke politie zoekt verder naar de vierde persoon, die blijkbaar eigenaar is van de auto en er ook mee reed. Volgens de twee mannen die bekenden was hij ook betrokken bij het geweld. De drie mannen zijn aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.

  Ihsane Jarfi0006.jpgEerste reacties

  "Het gaat om de eerste dode door homofoob geweld in België", zegt Vincent Bonhomme, projectcoördinator bij Arc-en-Ciel Wallonie. "We vermoeden dat de bevolking en de overheid homofobie onderschatten en vragen van de overheid een anti-discriminatieplan. Het gaat waarschijnlijk niet om de eerste homofobe moord, maar wel als de eerste die zo gekwalificeerd wordt. Sinds 2006 zijn de parketten en de politie verplicht zoiets te melden."  De organisatie zal de komende dagen overleggen met de de instanties te Luik om de motieven en gevolgen van de moord nader te onderzoeken.

  “Een dergelijke intolerante haatcultuur mogen we niet toelaten. Onze moderne samenleving, en vooral onze politieke, culturele en religieuze leiders moeten dit krachtig veroordelen”, zegt Yves Aerts van de Vlaamse holebi- en transkoepel çavaria

  Ihsane Jarfi0005.jpg

  Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding zal zich burgerlijke partij stellen als het parket bevestigt dat Jarfi slachtoffer werd van een homofobe misdaad", aldus Edouard Delruelle, adjunct-directeur van het centrum. 

  Ishane wordt morgen op het islamitisch kerkhof van Jupile begraven. Zowel çavaria als Arc-en-Ciel Wallonie betuigen de familie hun medeleven.

  Bron: La Meuse

  facebook_logo_klein.jpg