latijns-amerika

 • Salvador en de jeugd van tegenwoordig

  latijns-amerika,katholiek

  Gisteren de film over de activist Salvador Puig Antich gezien. Hij zat in de jaren '70 mee in het verzet tegen het regime van Franco in Spanje, vergelijkbaar met dat van Assad in Syrië nu. De rol wordt gespeeld door Daniel Brühl (En ja, hij heeft iets met de gevangenisbewaker maar kijk daarvoor maar naar de film). Schone gast, wat mijn krop in de keel nog dikker maakte toen hij op het einde aan de wurgpaal werd gedood.

  latijns-amerika,katholiekBarcelona, waar we allemaal zo graag naartoe gaan met ons vakantiegeld, leefde toen onder een dictatuur. In een interview op De Wereld Morgen geeft Noam Chomsky (foto), één van de intellectuelen die nadrukkelijk aan de kant staat van de Indignados en de pleinbezetters een striemende kritiek op mensen die het al te vaak over democratie hebben zonder echt te weten waarover ze spreken. Ik laat hem graag aan het woord.Hij begint met te zeggen wat mensen zoals hij en ik zoals te verwerken krijgen.

  Salvador_Chomsky0001.jpg"In een deftige maatschappij als de onze word je alleen maar belasterd en beledigd. In een vazalstaat van de VS, zoals bijvoorbeeld El Salvador schieten ze je de hersens uit je lijf. Hier trekken ze zich daar geen bal van aan of weten ze het niet eens. In de Sovjet-Unie ging je de gevangenis in of werd je verbannen."

  Liefde en geweldloosheid

  In november 1989 viel de Berlijnse Muur. Kort daarna stortte de Sovjet-Unie in. Dat werd massaal herdacht twintig jaar later. Wat daar over werd geschreven, is zeer accuraat en zeer ontluisterend. Het werd als een grote triomf verkondigd, volgens Vaclav Havel, een van de (toenmalige) helden, een triomf van liefde en geweldloosheid. Liefde en geweldloosheid overwon de Sovjet-Unie die in elkaar stuikte. Dat is de les die we leerden."

  Salvador_berlijn0001.jpg"Er is zelfs een generatie mensen die zich de ‘Niners’ noemen (die van het cijfer ‘negen’). Hun geweten was gevormd in november 1989 en ze waren toegewijd aan liefde en geweldloosheid. Obama was hun leider en zo. Dat is dus wat we hebben geleerd in november 1989 toen de Sovjet-Unie in elkaar zakte."

  Intussen, in El Salvador

  "Wel, één week na de val van de Muur gebeurde er iets anders. Een elitebataljon in El Salvador had net maanden van training achter de rug aan de John F. Kennedy Special Forces School in Fort Bragg (North Carolina). Een paar dagen later werd zelfs een speciale groep van ik denk een twaalftal Special Forces naar El Salvador gestuurd om hun training op te voeren. Dit ging over hét topbataljon van het Salvadoraans leger, de trots van het door de VS beheerde leger van El Salvador."

  "Onmiddellijk daarna vielen ze de universiteit binnen waar ze zes leidinggevende Salvadoraanse intellectuelen, priesters jezuïeten, hun huismeid en haar docher afslachtten. In november 2009 werd daarover in de Spaanse pers een artikel gepubliceerd - je kan er gemakkelijk aan - dat het originele document toont dat het bevel tot deze slachtpartij gaf."

  "Getekend, zoals altijd al vermoed was, maar nooit eerder bewezen, door de opperbevelhebber en topofficieren van het Salvadoraans leger, allemaal zo nauw betrokken bij het Pentagon en de Amerikaanse ambassade dat je amper een straaltje zon tussen beiden kon laten passeren."

  "Dat werd hier uiteraard nergens gepubliceerd of in Engeland of elders. Dat was dus in 1989. Liefde en Salvador_Romero0001.jpggeweldloosheid. Het is niet alleen de moord op de jezuïeten. Die moord sloot tien jaar van monsterlijke wreedheden af. In El Salvador zijn naar schatting 70.000 mensen vermoord, nog eens 100.000 in Guatemala, wie weet hoeveel in Nicaragua. Allemaal georganiseerd in Washington. Massale terroristische oorlog. Tien jaar in El Salvador … religieuze helden genoeg. De jaren tachtig begonnen trouwens met de moord op de aartsbisschop (Romero, foto) tijdens een misviering, door dezelfde personen."

  Rol van de katholieke kerk

  "Dat is dus geen klein bier. Meer nog, dit is een onderschatting. Die heeft te maken met de geschiedenis van de katholieke kerk. Die was in de vroege eeuwen radicaal pacifistisch. Daarom werden christenen vervolgd. In de vierde eeuw kwam daar een complete ommekeer in. De Romeinse keizer Constantijn nam de kerk over en maakte er de kerk van het Romeinse imperium van. Het kruis, dat een symbool van de armen was geweest, werd het symbool van het Romeinse Keizerrijk."

  Tegen de Gruwel van de VS

  Salvador_Johannes XXIII0001.jpg"Van de vierde eeuw tot vandaag is de kerk de kerk van de rijken en de vervolgers. In 1962 veranderde paus Johannes XXIII (de 23ste dus, zie foto) dat. Hij riep Vaticanum II samen, een grote conferentie en adopteerde wat hij noemde ‘de voorkeursoptie voor de armen’. Dat kwam uit de Bijbel. Dat leidde dan tot een beweging, vooral in Latijns-Amerika waar priesters, nonnen, leken en anderen de boodschap gingen brengen aan de arme boeren. Ze poogden hen te doen nadenken over de gruwelijke omstandigheden van het leven over de door de VS gedomineerde tirannieën en probeerden hen te organiseren om daar iets aan te doen."

  Salvador_Kennedy0001.jpgJohn F. Kennedy reageert

  "Wel, de VS wachtte niet lang. De reactie was er onmiddellijk. De katholieke (!) John F. Kennedy (foto)  organiseerde een militaire coup in Brazilië, een van de voornaamste centra (van die bevrijdingstheologie). De coup had plaats net na de moord (op John Kennedy), maar was al door hem en (zijn broer en minister van Justitie) Robert Kennedy in elkaar gestoken. Dat leidde tot de eerste van de neonazistische nationale veiligheidsstaten in Latijns-Amerika. Folteringen, slachtpartijen en zo. Brazilië is een enorm land, de domino’s begonnen te vallen."

  "Land na land viel onder een plaag van repressie die zijn gelijke niet had sinds de conquistadores. Uruguay, Chili, Allende en ten slotte Argentinië, misschien wel de ergste killers van allemaal, de favorieten van (president) Reagan. Dat verspreidde zich naar Centraal-Amerika in de jaren tachtig waar je dan die afzichtelijke terroristische oorlogen had."

  De V.S. hielpen de kerk vernietigen

  "We weten wie daar verantwoordelijk voor zijn, want ze zijn daar trots op. Neem de School of the Americas, waar de Latijns-Amerikaanse killers werden opgeleid. Als je naar hun spreekbeurten kijkt, hun reclameslogans, zijn ze trots over het feit dat het leger van de VS de bevrijdingstheologie heeft helpen vernietigen. Dat wil zeggen, ze hielpen de kerk vernietigen. De kerk van de bijbel. Dat is geen klein bier in de geschiedenis. Dat is veeleer een zeer betekenisvolle periode in de geschiedenis. Dat culmineerde dan in de slachtpartij van november 1989."

  Salvador_Jon Sobrino0001.jpg"Was dat een memorabele gebeurtenis? Wel, kijk en zie hoeveel commentaar daar over is. Ik kan je honderd procent van die commentaar geven."

  Bijna zero.

  "Kijken we hier in Boston waar we nu zijn. Ik weet van een debat daarover in Boston. In Boston College, de jezuïetenuniversiteit, waar ik trouwens zelf één van de sprekers was, maar één van de andere sprekers was Jon Sobrino (foto). Hij was de enige overlevende jezuïet (van die slachtpartij in El Salvador). Hij kwam een lezing geven. Een uitstekende lezing. Hij wees er op dat de moord op de jezuïtische intellectuelen erg genoeg was, maar dat de moord op de huismeid en haar dochter veel erger was, want zij waren – zoals hij dat stelde – de symbolen van de gekruisigde volkeren van de vazalstaten van de VS. Hoeveel commentaar was daarop?"

  Vaclav Havel krijgt staande ovatie

  "Wel, er was een commentaar. Vaclav Havel (foto), de held van Oost-Europa, kwam kort na de moord op zijn jezuïetencollega’s in El Salvador, en gaf een speech voor een gemeenschappelijke zitting van het Congres. Hij kreeg daar een staande ovatie omdat hij de VS de verdediger van de vrijheid noemde. Commentatoren waren euforisch, ook die van links."Salvador_Havel0001.jpg

  "De commentatoren van de Washington Post hadden het over ‘waarom kunnen wij zo geen geweldige intellectuelen hebben die ons zeggen dat wij de verdedigers van de vrijheid zijn’ net nadat ze die andere intellectuelen hadden afgeslacht in El Salvador en alles daarvoor."

  "Anthony Lewis, weet je, daar ergens ‘extreemlinks’ in het deftige kritische spectrum, bralde hoe wij in een romantisch tijdperk leefden en nog meer van dat. OK, komt daar iets van in de geschiedenisboeken? Kan men dat zelfs maar bevatten? Ik heb zelf geprobeerd daar over te praten. Een witte muur. Of woede. Gewoonlijk woede. En reacties, weet je, zo van ‘jij verdedigt wreedheden, jij praat Stalin goed en zo'."

  Meer over Noam Chomsky


 • Pleitbezorger 'Hetero Pride' vangt bot

  Brasil_pride001.jpg"Waarom organiseren jullie een pride voor homo's? Wij doen dat toch ook niet voor hetero's?" Het is een vraag die je wel eens voor de voeten gegooid krijgt als militant holebitransgender. Het was bijna zover in Brazilië.

  In Sao Paulo (Brazilië), de grootste stad van Zuid-Amerika, kwam Carlos Apolinário (foto) met dat idee opzetten. Hij zetelt in de gemeenteraad voor een conservatieve fractie die zich laat inspireren door evangelische groepen (het soort van groepen dat in Afrika homofobe boodschappen gaat verspreiden). Hij pleitte voor een 'Heteropride' als 'tegengewicht' voor de "excessen en privelegies" die de LGBT's zouden genieten. Hij vond de derde zondag van december een geschikte dag om te worden uitgeroepen tot de jaarlijkse "dag van heteroseksuele fierheid".  Een optocht wou Apolinário niet. Hij zag het eerder als een "symbolisch gebaar om de morele erosie in Brazilië tegen te gaan". 

  Carlos Apolinário001.jpgWaarom niet?

  Zo bruin zou hier alleen Alexandra Colen het kunnen bakken, al heb ik nog geen aanwijzingen dat ze iets in die zin van plan is. De Brazilliaanse LGBT-beweging beschuldigde Apolinário ervan "de juiste zaak van de LGBT neer te willen halen" De beweging wees erop dat - in tegenstelling met holebitransgenders - hetero's niet als dusdanig worden gediscrimineerd. Je hoeft weinig fantasie te hebben om te weten wat soort gespuis op dergelijke manifestatie zou afkomen en welke schade ze zouden aanrichten aan holebi's en transgenders. Stel je maar eens voor dat enkele duizenden homofoben samen een stad onveilig maken. Je zou er nog kunnen aan  toevoegen dat een LGBT-pride niet tégen, maar voor een aantal zaken is: grotere zichtbaarheid, gelijke rechten, solidariteit. 

  Gilberto Kassab001.jpgDe burgemeester zegt neen

  Dat is gelukkig ook de mening van burgemeester Gilberto Kassab (foto). Hij verwees het voorstel naar het rijk van de absurditeiten en merkte op dat zo'n dag enkel een tribune zou verlenen aan homofobie. "De grote meerderheid van de bevolking is heteroseksueel" onderstreepte hij: "Slachtoffers van heterofoob geweld bestaan niet". Een LGBT-groep in Bahia deed opmerken dat het aantal vermoorde holebi's en transgenders de voorbije vijf jaar verdubbeld is. 

  De machtige conservatieve kerk 'Assembleias de Deus' gaat nu proberen het voorstel op nationaal niveau door te drukken.

  Bron: E-llico.com  17/08/2011

 • Nominaties Folie- en Fobieprijzen bekend

  ARGENTINA_MARRIAGEX390.jpg

  Wie valt er dit jaar in de prijzen?  Vorig jaar zorgde dit jaarlijks weerkerend evenement nog voor een pittige discussie.  Dit jaar speelt çavaria op veilig. De Folieprijs gaat zoals ieder jaar naar een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakte in de strijd voor holebi- en transgenderemancipatie. De Fobieprijs gaat naar wie deze emancipatie verhinderde. Op 15 januari kennen we de winnaars. Vandaag maakte çavaria de genomineerden bekend.


  Folieprijs

  patrickreyntiens-tl-186.jpgPatrick Reyntiens  Patrick deed in de media meerdere malen zijn verhaal als hiv-positieve homoman. Patrick werkt ook voor Sensoa. Hij vertegenwoordigt het belang van de bespreekbaarheid van het hiv-thema en symboliseert ook de anonieme hiv-positieve homoman. Hiv is zeer onzichtbaar, ook al zijn de cijfers van het aantal hiv-besmettingen bij homomannen onrustwekkend hoog.

  Het Argentijnse parlement In juli 2010 werd het burgerlijk huwelijk voor holebi's opengesteld in Argentinië. Argentinië is daarmee het eerste land in Zuid-Amerika waar holebi's kunnen huwen. Holebivriendelijke wetgeving kan een positieve invloed hebben op de mentaliteit van een bevolking. Dat meer en meer landen het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht erkennen, is dan ook toe te juichen.

  Stefano Giuliani003.jpgDe ouders van 'So you think you can dance'-deelnemer Stefano. Zij verdienen een nominatie voor de steun aan hun homoseksuele zoon. Zij deden een hartverwarmende getuigenis op televisie en riepen andere ouders op om hun holebikinderen te steunen.

  Fobieprijs

  logo belgië_002.jpgDe Belgische regering  De huidige ontslagnemende regering gaf geen enkele impuls aan het parlement om de lacunes in de wetgeving aan te passen. Er zijn enkele dossiers hangende, zoals het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof, de aanpassing van de wet op de transseksualiteit of het toegankelijk maken van het adoptieverlof voor holebi's. Er is met deze dossiers niets gebeurd.

  DavidBahati_001.jpgDavid Bahati Dit Oegandese parlementslid is verantwoordelijk voor het beruchte wetsvoorstel dat strengere straffen wil opleggen aan holebi's. Hij pleit onder andere voor het toepassen van de doodstraf bij homoseksuele contacten. Bahati speelt een zeer grote rol in het homovijandige klimaat in Oeganda.

  Aartsbisschop André-Joseph Léonard  Léonard noemde hiv een 'vorm van immanente gerechtigheid'. Hij bracht hiv rechtstreeks in contact met het 'promiscue gedrag van homomannen'. In de Kamercommissie over seksueel misbruik in de Kerk, legde hij een link tussen schadevergoeding voor kinderen en opgroeien in een holebigezin.Leonard_rits003.jpg Je kan intussen ook lid worden van de nieuwe Facebookgroep 'Léonard moet dringend eens de mond gesnoerd worden / Léonard doit se taire' Onder het motto "haal dat condoom er stilaan maar uit! nieuwe campagne en kletsen uitdelen!" krijgt de strijd tegen Léonard ook hier een nieuw élan. Een radicalisering die ik alleen maar kan  toejuchen. Nu çavaria nog zo ver krijgen dat ze zich burgerlijke partij stellen in het proces dat Jean Marie Demeester tegen de aartsbisschop voert. Je kan hen daarvoor een mailtje sturen.

  De winnaars van de Folie- en Fobieprijs 2010 worden op 15 januari 2011 bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van çavaria. Die vindt plaats in de Balzaal van de Gentse Vooruit, vanaf 20u.

 • Fidel en homo's: wie doet het hem na?

  Cuban_flag.jpgIk heb het altijd een bizarre draai in de geschiedenis gevonden dat Castro Street, de bekendste homobuurt in Amerika en ver daarbuiten, onwillekeurig doet denken aan de Cubaanse leider Fidel Castro. Nochtans is 'The Castro', zoals de in San Francisco wijk ook genoemd wordt, niet genoemd naar Fidel maar naar José Castro (1808–1860), een Mexicaan van geboorte die opkwam voor zijn landgenoten in de VS. Hoe deze man dacht over homoseksualiteit is mij niet bekend maar de houding van de Cubaanse revolutionairen kort na het verdrijven van het pro-Amerikaanse regime was verre van positief.

  De Cubaanse hoofdstad Havanna was de hoerenbuurt én goktempel in de Amerikaanse achtertuin. Niet direct iets waar hardwerkende boeren behoefte aan hadden in een door de Amerikaanse boycot getroffen economie van toen. Zoals dat bij revoluties wel eens meer gebeurt werd er hard opgetreden. Wie niet bereid was om zingend de suikerrietvelden in  te trekken werd tot de arbeid gedwongen in werkkampen. De homo's die zich in Havana bevonden mochten mee.  De communistische partij was amper drie jaar aan de macht toen de homovervolging begon. In 1962 werden in de Cubaanse hoofdstad Havana razzia's gehouden. Tijdens de zogenaamde 'Nacht van de Drie P's' werden 'prostituees, pooiers en poten' opgepakt. Men schat het aantal gedwongen kampbewoners op  25.000. Daar zaten naast homo's ook heel wat katholieken bij.

  Razzia

  In 1968 besloot de overheid om de werkkampen te sluiten. Een mythe die daarbij de ronde doet is dat Fidel Castro dat besluit nam nadat hij zichzelf incognito liet opsluiten in zo'n werkkamp en daar hevig schrok van de manier waarop de gevangenen werden behandeld. Maar de veiligheid en rechtszekerheid voor holebi's en transgenders was daarbij allesbehalve geregeld. Op 24 augustus 1997 was er nog een grote razzia: honderden aanwezigen op een feest in Havanna's bekendste homoclub El Periquitón werden gearresteerd. Tussen de feestgangers bevonden zich de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar en de Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier.

  Havana_mei2010_pride.jpgSinds de razzia in 1997 is er veel veranderd. Homoseksualiteit is niet langer strafbaar en de overheid voert actief campagne tegen homofobie. Seksuologe Mariela Castro - dochter van Fidel's broer Raúl Castro - is de grote pleitbezorgster van de rechten van holebi's en transgenders. Operaties om van sekse te veranderen zijn gratis. Mariela is ook niet te beroerd om elk jaar de  Pride mee te vieren, zoals hier op de foto in Havana dit jaar.

  Castro

  "Als er iemand verantwoordelijk voor was ben ik het wel", geeft de Cubaanse leider toe in een interview met de Mexicaanse krant La Jornada"We hadden andere zorgen aan ons hoofd", stelt Fidel Castro. Hij noemt de dreiging van een Amerikaanse invasie en de voortdurende dreiging van een moordaanslag op zijn leven. Maar hij erkent ook dat uitgerekend zijn progressieve regime beter had moeten weten. "Het is alsof de Heilige zelf heeft gezondigd". Deze uitspraken haalden uitgebreid het nieuws maar het is niet de eerste keer dat Castro zich kritisch uitlaat over fouten uit het verleden. In een artikel op De Wereld Morgen verwijst Cuba-kenner Marc Vandepitte naar eerdere interviews en de vele toespraken van de jaren zeventig en tachtig waarin hij zich zeer kritisch uitlaat over de fouten uit het verleden en het heden, o.a. de homokwestie en de foute behandeling van gelovigen in de jaren zestig.fidel-castro-urss-1963.jpg

  Wie zonder zonde is...

  Castro is trouwens lang niet de enige zondaar. U mag mij één regime opnoemen dat in de jaren '50 en '60 niet homofoob was.  Homo's vlogen bij ons niet in werkkampen, maar werden op andere manieren voor het leven getekend. De holebi- en transgenderbeweging kwam pas vanaf eind jaren '60 goed op gang om daar iets aan te doen. Dirk Cantillon, een van de grondleggers van die beweging in België, vertelt in 'Een Ander Strand' hoe hij als puber gekraakt werd nadat bleek dat hij op jongens viel: "Van toen af wist ik dat geilen op een jongetje en spelen met zijn pietje niet kon voor de autoriteiten, al bleek daar ook nog wel eens verschil in te bestaan: het andere jong bleef gewoon op school, zijn pa was senator en in die tijd voorzitter van de CVP."

  Intussen is Cuba  een van de koplopers geworden op het vlak van holebi- en transgenderrechten in Latijns-Amerika. Niet slecht voor een land waar het machismo nog heel sterk speelt. De CVP (nu CD&V)-voorzitter uit het verhaal van Dirk Cantillon mag gerust het voorbeeld van Castro volgen.

 • Huwelijk open in Argentinië

  Argentina Legalizes Gay Marriage002.jpg

   

   

   

   

   

   

   

  Gevonden op een Argentijnse blog. Juichende menigte als de senaat de openstelling van het huwelijk voor holebi's goedkeurde op 15 juli. Koude rillingen of tranen in de ogen?

   

   

 • Morales biedt excuses aan over kippenuitspraak

  Latijns-Amerika is gelukkig niet meer wat het geweest is. De  tijd dat de Verenigde Staten hun 'achtertuin' bestuurden via dictatoriale regimes (waarvan U zich allicht het Chileense Pinochetregime nog herinnert) is voorbij. Een nieuwe generatie leiders kiezen voor een linkse, anti-imperialistische politiek.

  morales003Zo hield Chavez, president van Venezuela, op de klimaattop in Kopenhagen een speech waaruit de quote: "Was het klimaat een grote kapitalistische bank, dan waren de rijke landen al lang in actie geschoten." de wereld rond ging.

  De Boliviaanse president Evo Morales is er ook zo eentje. Tijdens een congres van klimaatactivisten trok hij fel van leer tegen het gevaar van het eten van industrieel gekweekte kippen. Hij beschuldigde er de Westerse wereld van de wereld te vergiftigen.  Hij legde niet alleen het verband tussen de hormonen en de toenemende kaalheid bij Europese mannen, hij zei ook dat de vrouwelijke hormonen slecht zijn voor de mannelijkheid.

  Dat laatste viel in slechte aarde bij de FELGTB, een Spaanse holebirechtenorganisatie. Zij reageerden per brief aan de Boliviaanse ambassade in Madrid. Morales is als progressief politicus aan de macht gekomen met de steun van de onderdrukten en dat vonden ze niet te rijmen met deze uitspraak. Antonio Poveda van FELGTB: "Deze verklaring kan  enkel de haat tegenover deze groep versterken. Lesbiennes, homo's, trans- en biseksuelen hebben in Bolivië absoluut geen rechten. Verder is het heel verrassend dat een president die zichzelf progressief en links noemt dit soort verklaringen aflegt. Homofobie is op geen enkele wijze verantwoord, dit komt als een dubbele verrassing voor ons".

  kiss001Duidelijke taal, die niet in dovenmansoren viel bij de president. Morales schreef FELGTB een brief terug waarin hij zijn respect voor diversiteit uitdrukte. Zijn woordvoerder Ivan Canelas verzekerde dat de president er niet aan dacht de rechten van holebi's en transgenders aan te vallen toen hij het over gemanipuleerde kippen had. Hij deed de interpretatie dat de uitspraak homofoob zou zijn af als ontoereikend.

  So far so good. Nu nog de wetgeving aanpassen zoals zijn Mexicaanse collega's hebben gedaan en het huwelijk openstellen voor koppels van hetzelfde geslacht.

  Bron: The Advocate, Merco Press

 • Mariela Castro neemt het op voor holebi's en transgenders

  Mariela Castro001a
  De discriminatie van homoseksuelen is nog altijd impleciet aanwezig in de schoot van de  Cubaanse communistische partij. Deze moet maatregelen nemen om dergelijke praktijken officieel te verbieden in haar rangen.

  Dat zei Mariela Castro, seksuologe, directrice van het Nationaal centrum voor seksuele opvoeding (Cenesex) en dochter van waaarnemend president Raul Castro. De Cubaanse Goedele Liekens is daarover een brief aan het voorbereiden: "personen mogen niet het slachtoffer zijn van discriminatie omwille van seksuele voorkeur of gender" verklaarde ze in de marge van een internationale conferentie over seksualiteit. De brief zou binnenkort publiek worden gemaakt.

  Mariela Castro voert al enkele jaren campagne tegen de homofobie in haar land. Met de steun van haar vader, zo verzekert ze. Toch is er nog terughoudendheid tegenover haar voorstellen om het huwelijk open te stellen voor homo- en lesbokoppels en het adopteren van kinderen mogelijk te maken. Ondanks het feit dat van sommige partijleden bekend is dat ze homo zijn en holebi's belangrijke posten bekleden in ministeries en publieke instellingen. Het blijft een taboe in Cuba.

  Cuba komt dan ook van heel ver. in de jaren '60 en '70 waren er heropvoedingskampen voor holebi's. De overheid werd toleranter, maar homofobe incidenten zijn er nog steeds.

  Op dezelfde conferentie had Muriela Castro goed nieuws voor de transgenders. Sedert 2008 worden seksoperaties op kosten van de Cubaanse staat uitgevoerd. Dit kon pas nadat de overheid een verbod daartoe had opgeheven. Cubaanse artsen werken hiervoor samen met Belgische collega's. De kosten worden betaald door de Cubaanse gezondheidszorg, ondanks protesten van mensen die vonden dat Cuba zich dergelijke maatregel niet kon veroorloven met de huidige economische problemen ten gevolge van de economische crisis en de boycot door de VS.  Dat is alllicht de reden waarom er per jaar slechts een beperkt aantal operaties plaatsvinden. Ook voor buitenlanders die hiervoor naar Cuba willen komen zit het er voorlopig niet in. Cuba is heel aantrekkelijk voor buitenlanders met medische problemen omwille van het hoge niveau van de gezondheidszorg.