leonard

 • Schrijft çavaria zich vast?

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaIk kreeg een persbericht in mijn mailbox: "Çavaria juicht ‘Schrijf-ze-VASTdag’-acties toe". Waarom?

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria"Vandaag voert Amnesty International actie tegen homo- en transfoob geweld. In plaats van een ‘Schrijf-ze-VRIJdag’ organiseert de organisatie dit jaar een ‘Schrijf-ze-VASTdag", legt çavariawoordvoerder Jeroen Borghs uit. "Amnesty international verklaart op haar website dat elke vorm van geweld op holebi’s en transgenders een aanval is op de mensenrechten. Daarom richt de organisatie zich dit jaar niet op het vrijlaten van bepaalde mensen maar op het opsluiten van daders van homofoob en transfoob geweld."  

   rusland,leonard,vlaams belang,cavariaVan 'Schrijf ze vrij' naar Schrijf ze vast'

  De 'Schrijf ze vrij'-acties van Amnesty International (AI)  zijn sedert jaar en dag een begrip.  De actie bestaat uit het schrijven van brieven naar instanties die mensen ten onrechte opsluiten. Op de website zie je dat het onder meer gaat over iemand die is opgepakt na acties in het Gezi park in Istanboel, een activist die ten onrechte veroordeeld werd voor het neerschieten van een agent van het FBI of mensen die deelnamen een vreedzame betoging tegen het beleid van de Indonesische president.  

  Het is uiteraard prima dat AI actie voert rond deze kwesties. Het heeft trouwens heel wat voeten in de aarde gehad voor AI  ertoe kon bewogen worden om het lot van holebi's en transgenders in haar actiepakket op te nemen.  Zoals in vele bewegingen moest ook hier weerstand overwonnen worden. Op 24 september 1991 bevestigde AI in  een brief aan het  Roze Aktiefront voor de eerste keer haar steun aan holebi’s die omwille van hun seksuele voorkeur vervolgd worden. Een beslissing die genomen werd op de internationale raad van AI begin september 1991. De vraag aan AI om dit te doen stond reeds begin jaren 1980 in het eisenplatform van de pride.

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Er is genoeg te doen: Zes jaar geleden werd het lichaam van Mihail Stoyanov (foto) teruggevonden in een park in Sofia, Bulgarije. Vermoord omdat hij homo was. Noxolo Nogwaza, een Zuid-Afrikaanse lesbische mensenrechtenactiviste, werd in 2011 brutaal verkracht en vermoord. Het onderzoek naar de daders ligt stil. Twee gevallen uit allicht duizenden.

   rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Vrij of Vast, een wereld van verschil

  De acties van AI zijn doorgaans gericht op het realiseren van een grotere vrijheid van mensen.  Dat je hierbij soms andere mensen van hun vrijheid berooft is onvermijdelijk.  Niemand zal beweren dat de daders van het homofobe geweld zoals we dat hier onder meer zagen tegen Ihsane Jarfi ongestraft mogen blijven. De vraag is echter hoe 'vast' je mensen moet zetten. Daarover is de actie van AI zeer vaag. Blijkbaar volstaat het om homofobe daders in de bak te draaien.   Er zijn politici (zoals onlangs nog Bart De Wever)  die er van dromen om zelfs in het buitenland gevangenissen te laten bouwen. Een 'harde aanpak' van de criminaliteit is al sedert jaar en dag een stokpaardje van het Vlaams Belang.  Ik vind dat de holebi- en transgenderbeweging zeer omzichtig moet omspringen met het opsluiten van mensen In dit artikel probeer ik daarvoor argumenten aan te reiken.

  Moet Poetin ook achter de tralies?

  çavaria heeft zich steeds gekant tegen het juridisch vervolgen van aartsbisschop Léonard met het argument dat het recht op vrije meningsuiting belangrijker is dan het recht om iemand te straffen wegens homofobe uitspraken.  Als het  gaat om mensen die de homofobe 'meningen' van religieuze en politieke leiders in de praktijk omzetten door het plegen van homofoob geweld is de koepelorganisatie blijkbaar iets minder tolerant. Nochtans komt homofobie niet uit de lucht vallen. De plegers van homofobe en vaak gewelddadige acties in Rusland voelen zich aangemoedigd door de homofobe wetten en uitspraken van politieke en religieuze leiders.  

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Hoe hoger de maatschappelijke status, hoe groter het 'begrip' van çavaria tegenover homofobie. De machtigen der aarde hoeven zich immers niet te verlagen tot ordinaire scheldpartijen of geweld. Voor hen volstaat het softe discours, zoals we dat kennen van Poetin (uit bovenstaande foto blijkt dat hij best weet hoe hij iemand neerknalt): "Sommige Europese landen legaliseren het homohuwelijk, maar de Europeanen sterven uit (...) en uit homohuwelijken komen geen kinderen voort. Heteroseksuele koppels moeten deze bevolkingsafname tegengaan. Laat ons onze eigen keuze maken, zoals wij geschikt achten voor ons land." 

  duurzame relaties tussen man en vrouw

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaOf van de sympathieke tooghanger Filip De Winter, die naar aanleiding van Wereld Aids Dag in het Vlaamse Parlement verklaarde: "Voor mij allemaal niet gelaten. Maar ik denk dat de beste preventie er niet in bestaat om condooms uit te delen maar - en dat  zou zeker moeten gelden voor een christendemocratische minister die bevoegd is - om te pleiten voor duurzame en heteroseksuele relaties. Ik weet dat dit politiek niet correct is om dat te zeggen maar ik doe het toch omdat ik meen dat we het licht van de zon terzake niet mogen ontkennen. En misschien zou men bij dergelijke preventiecampagnes maar een moeten inzetten op het aanduiden van de echte problemen en van de echte alternatieven terzake en dat is niet alleen maar condoomgebruik en het verspreiden van condooms maar ook durven pleiten voor het herstellen van het huwelijk als instituut, voor het durven pleiten voor duurzame relaties tussen man en vrouw."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaDe 'Ménage à trois' van Léonard

  Een scheutje afgemeten homofobie van aartsbisschop Léonard kan er altijd nog bij (U vindt al zijn homofobe uitspraken hier). Tijdens een van de bijeenkomsten in Madrid naar aanleiding van de katholieke Wereldjongerendagen in augustus 2011 wees hij er nadrukkelijk op dat seksualiteit een engagement is tussen man en vrouw in het sacrament van het huwelijk. Hij pleitte voor een ‘ménage à trois’: man, vrouw, en de heer. Hij had het over spontane neigingen tot homoseksualiteit, waarbij god de jongeren niet aanmoedigt om homoseksualiteit te beleven. 

  U merkt het: deze heren zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hun woorden zijn gewikt en gewogen. Hun uitspraken ademen zelfs een zekere 'beschaving' en lijken uit te nodigen tot debat.  Toch sluiten ze naadloos aan bij de gewelddadige homofobie die op straat bestaat.  Moet Poetin ook achter de  tralies, samen met Léonard en Filip Dewinter? Schrijf ze vast, of schrijf ze vrij? Wat zal het zijn? Wat is dat toch met çavaria dat ze homofoben met macht en invloed persé uit de gevangenis willen houden?

  Nergens beter dan thuis

  Als er één plek is waar niets gedaan wordt tegen homofobie dan is het wel de gevangenis. Zelfs in het ambitieuze plan Milquet ter bestrijding van homo- en transfobie staat er geen woord over. Men gaat de problemen aanpakken op het vlak van huisvesting, internationaal beleid, asiel en migratie, genderidentiteit, onderwijs, jeugd, de werkvloer en de wetenschap.  Het is op zich minstens merkwaardig dat çavaria - waarvan de medewerk(st)ers mee de pen hebben vastgehouden bij het schrijven van dit plan - geen woord besteed hebben aan mensen die - al dan niet wegens homofobie - in de gevangenis zitten.

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Nochtans hét ideale moment zou je denken. Mensen die vast zitten hebben tijd en je kan ze verplichten om - afhankelijk van hun misdrijf - stappen te zetten om hun leven te beteren.Tegenwoordig is er zelfs méér tijd beschikbaar dan vroeger want gevangenen zitten langer vast dan vroeger. Maar die kansen worden niet benut: "Bovendien wordt er in de gevangenissen zo goed als niet gewerkt met de gedetineerden. Er zijn weinig opleidingen en te weinig middelen voor personeel dat sociale bijstand moet verlenen met het oog op vrijlating," schrijft Joke Callewaert (foto) op Marx.be.

  Minder inkomen = langer in de gevangenis

  Iedereen legt spontaan het verband tussen de economische crisis en het stijgend aantal gedetineerden. Dat verband is er ook, maar op een zeer specifieke manier: "Niet het fenomeen criminaliteit, maar vooral economische, sociale en politieke factoren zijn doorslaggevend in het gebruik van het instrument detentie," schrijft Joke Callewaert. maar dat ligt niet aan het feit dat er méér criminaliteit is: "De criminaliteitscijfers blijven relatief stabiel en toch wordt er punitiever (= méér bestraffend) opgetreden en stijgt het aantal gedetineerden. Er wordt meer en langer gestraft."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Je wordt niet zo maar opgepakt en vastgehouden. Hoe lager je sociale status, hoe groter de pakkans: "Onderzoek heeft aangetoond dat iemand met een onstabiele sociaal-economische achtergrond meer kans heeft om preventief van zijn vrijheid te worden beroofd. Dit wil zeggen dat voor twee personen die dezelfde strafbare feiten gepleegd hebben, diegene met een minder fortuinlijke sociale situatie meer kans heeft om in voorlopige hechtenis te worden genomen. Personen in voorlopige hechtenis worden vaak gekenmerkt door een laag niveau van scholing en gezondheid, weinig officiële tewerkstelling en een instabiele familiale achtergrond." 

  Laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaHet wordt nog interessanter als je er de waarnemingen van de Nederlandse onderzoeker Laurens Buijs (foto) naast zet. Hij ontdekte een relatie tussen homohaat en sociaal-economische status. "Daders zijn opvallend vaak laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen. Potenrammen is voor deze mannen een manier om hun mannelijkheid te tonen aan hun vrienden. Homo's zijn een makkelijk doelwit, omdat ze door deze daders worden gezien als het toppunt van onmannelijkheid."

   

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  De vraag van 1 miljoen

  "De vraag die gesteld moet worden is: hoe het komt dat er een groep van mensen bestaat die niet kan meedraaien in een maatschappij zoals de onze en waarom deze groep almaar groter wordt."  Het antwoord daarop kan enkel een grotere sociale gelijkheid zijn. Joke Callewaert: "De vraag stellen is ze beantwoorden en leidt uiteindelijk tot het in vraag stellen van de maatschappij, van het sociale en economische systeem dat deze maatschappij schraagt. Ideaal zou zijn dat dit systeem verandert, maar dit is niet aan de orde van de dag. We staan nog ver verwijderd van een maatschappij met zo min mogelijk ongelijkheid."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaOp zoek naar werk? Schrijf je vast!

  Een ander fenomeen is de grotere aanwezigheid van bedrijven in de gevangenissen.  Nu zal niemand er bezwaar tegen hebben dat gevangenen zich tijdens hun straf nuttig maken. Het klassieke 'zakjes plakken' is echter al lang voorbijgestreefd en in de VS wordt er regelrecht schande gesproken van de uitbuiting van gevangenen. "Welkom bij de grootste toepassing van moderne slavernij, dames en heren" schrijft Terry Shropshire op de website Rolling Out. Private gevangenissen (wat we in België niet kennen, maar de privatiseringskoorts slaat ook hier toe) stellen tegenwoordig contracten op waarbij de overheid... boetes moet betalen als ze er niet in slaagt onvoldoende gevangenen te 'leveren'.  Met andere woorden: hier wordt 'schrijf ze vast' zelfs in contracten gegoten.

  Helpt dat nu, zo'n gevangenisstraf?

  Zijn gevangenissen de juiste remedie tegen homofoob geweld?  Of zijn ze eerder een kweekvijver voor nog méér misdaad? Angela Davis, feministe en mensenrechtenactiviste laat opmerken dat het tegen geweld op vrouwen alvast niets heeft uitgehaald: “De voorbije decennia kwam geweld tegen vrouwen op de agenda. Geweld tegen vrouwen werd gecriminaliseerd zodat daders eindelijk gestraft worden. Maar tegelijkertijd is het geweld niet verminderd. Als we onze maatschappij willen bevrijden van dat geweld, kunnen we niet afhangen van de gevangenis die dat geweld reproduceert. We hebben een systeem nodig dat herstelt, dat geneest, eerder dan dat het geworteld is in geweld en wraak.”

   rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Alternatieven

  Op korte termijn (Je haalt homofobe daders uit de maatschappij) mag het dan een opluchting zijn voor het slachtoffer, op lange termijn helpt iemand opsluiten voor geen meter in de strijd tegen homo- en transfobie. Waarom vasthouden aan een systeem dat niet werkt? Zijn er alternatieven? Angela Davis: "Het is ook belangrijk om misdaad los te maken van straffen. De grote meerderheid van de gevangenen zit daar omdat ze arm zijn, ongeletterd, omdat ze niet de kans hadden om te genieten van de diensten die de maatschappij hen moet bieden. Denk aan gezondheidszorg voor iedereen, en onderwijs, en jobs. Dat zou al het aantal mensen dat een traject bewandelt dat hen rechtstreeks naar de gevangenis leidt, drastisch verminderen. Hoe kunnen we een systeem creëren dat niet gebaseerd is op wraak? Dat niet de problemen reproduceert die het wil oplossen?”

  Er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen wraak, straf en herstel. Dat betekent niet enkel dat de relatie tussen slachtoffer en dader moet veranderen maar ook dat de maatschappij daarvoor de middelen en structuren moet aanreiken. Een mooie poging daartoe was het oprichten van de justitiehuizen. Op de website van het Antwerpse justitiehuis lees je: "Twee van de belangrijkste doelstellingen zijn: de toegankelijkheid van justitie verhogen alsook de humane aanpak in de strafuitvoering optimaliseren. Tevens proberen we de verstoorde relaties tussen dader, slachtoffer en maatschappij te herstellen."  

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaSchakel de beweging in

  Een van de maatregelen is de autonome werkstraf: "In correctionele zaken en politiezaken kan de rechter als hoofdstraf een autonome werkstraf opleggen. De rechter voorziet ook een vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf) ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd." Zoiets kan zeer creatief worden toegepast. Je zou bijvoorbeeld iemand die veroordeeld is wegens homofoob geweld kunnen laten werken in een afdeling van çavaria.  Mits goede begeleiding is dat een winsituatie voor iedereen: de dader leert er het voorwerp van zijn agressie op een totaal andere en positieve manier kennen en de verantwoordelijken van de holebi- of transgenderorganisatie  leren dat daders méér zijn dan een bedreiging waartegen je zelfverdedigingscursussen moet organiseren. Het creëert ook de mogelijkheid om - als het slachtoffer daarmee instemt - dader en slachtoffer met elkaar te verzoenen. Het geeft de holebi- en transgenderbeweging de mogelijkheid om daders én slachtoffers beter te leren kennen en dus veel bewuster en met meer kennis van zaken bij te dragen tot het beleid. 

  Goede plannen werden teruggeschroefd

  Helaas is dat geen prioriteit van de overheid. Joke Callewaert: "Nochtans had minister De Clerck goede voornemens in zijn nota van 1996. Hij had een plan om het aantal mensen in de gevangenissen te verminderen. De minister gaf aan dat er meerdere argumenten waren tegen de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit: o.a. het aanzuigeffect op de gevangenispopulatie, de enorme financiële en maatschappelijke last en het feit dat er vooral aan symptoombestrijding wordt gedaan in plaats van probleemoplossing."  Daar zou echter niet veel van in huis komen. "In 2007 kwam er het SOS-plan voor justitie, dat als basis zou dienen voor het beleid van de twee volgende ministers van Justitie (Vandeurzen en De Clerck).  (…)  Het bijbouwen van 1500 cellen werd als belangrijkste instrument naar voor geschoven om de overbevolking tegen te gaan. Deze beleidsnota werd hernomen in het Masterplan 2008 -2012 van minister Vandeurzen. De zinvolheid van de gevangenisstraf werd niet meer grondig in vraag gesteld. Er werden veel meer middelen voorzien voor de renovatie en de bouw van penitentiaire instellingen dan bijvoorbeeld voor justitiehuizen. Drie maal meer personeel voor de gevangenissen dan voor justitiehuizen. De justitiehuizen zijn nochtans de instellingen die de uitvoering van andere straffen dan gevangenisstraffen mogelijk maken." Terug naar af dus. Joke Callewaert: concludeert: "Waarom niet de nota van De Clerck van 1996 terug boven halen en daarmee aan de slag gaan... maar dit kan niet anders dan gepaard gaan met een overheid die inzet op onderwijs, tewerkstelling en sociale ondersteuning. Geen strafstaat. Wel een sociale staat."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Met het steunen van de actie ‘Schrijf-ze-VASTdag' van Amnesty International volgt çavaria de logica van het huidige beleid.  Met dank aan de regering Di Rupo, onder wiens beleid het homofoob geweld is toegenomen en er nauwelijks verbetering merkbaar is in het beleid daartegen. Van een middenveldorganisatie zoals çavaria zou je toch wel wat meer kritische zin mogen verwachten. Blijkbaar kennen ze bij çavaria niemand die in de gevangenis zit wegens homofoob geweld en gaan ze enkel mee in gevoelens van wraak en vergelding? 

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

 • Gedaan met de onzin?

  onzin_is_besmettelijk_klein_0.jpgIn een interview met De Tijd en L’Echo verklaarde kardinaal Godfried Danneels. “Ik vind het een positieve evolutie dat staten vrij zijn het burgerlijk huwelijk voor homo’s open te stellen als ze dat willen”. Wat is er aan de hand?

  Volgens Jeroen Moens, woordvoerder van het aartsbisdom, heeft ook aartsbisschop  Léonard geen enkel bezwaar tegen de wettelijke verbintenis tussen homo’s. “Maar hij wil het geen huwelijk noemen”, laat hij weten. Wat gevoelig ligt, is de term. Voor de kerk is het huwelijk namelijk enkel en alleen bedoeld voor een man en een vrouw, en niet voor twee mensen van hetzelfde geslacht. “Laat ons zeggen dat Monseigneur Léonard een homoverbintenis onderschrijft”, aldus Moens, zo lezen we in een bericht van persagentschap Belga.

  Weinig reactie

  Je zou denken: dat gaat voor een regen aan commentaren zorgen vanuit de LHBT-beweging. Maar dat viel tegen. Koepelorganisatie çavaria bleef muisstil en Jean Marie De Meester, die aartsbisschop Léonard juridisch het vuur aan de schenen legde omwille van zijn homofobe uitspraken vond het zelfs niet nodig om het artikel te delen op zijn facebookpagina. Zijn de strijders moegestreden? Of vinden ze het de moeite niet?

  Zizo Online bracht het nieuws met dit commentaar: "De impact van Danneels’ uitspraken zijn moeilijk in te schatten, evenals of ze op veel bijval in Rome kunnen rekenen. Danneels liep ook in het verleden al enkele jaren vooruit. Maar het creëert toch een voorzichtige opening. De kerk wereldwijd is wel degelijk gekant tegen een burgerhuwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Of staat er toch langzaam maar zeker een kentering aan te komen? Zo liet aartsbisschop Piero Marini, door Benedictus XVI weggepromoveerd, zich onlangs ontvallen dat 'het tijd is om relaties tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen omdat veel stellen er onder lijden dat hun burgerrechten niet worden erkend." Je kan daar nog aan toevoegen dat ook de bisschoppenconferentie intussen een heel andere toon aanslaat dan we van Léonard gewend waren.
  Léonard_Danneels20100128.jpg

  Een stroomversnelling? Of een storm in een glas wijwater? De recentste homofobe uitspraak van Léonard dateert van eind maart 2013. Toen  verkondigde hij in Le Soir dat homoseksuelen beter voor het celibaat en seksuele onthouding kiezen. Toen luidde het nog dat christenen moeten kiezen tussen een heteroseksuele relatie of celibatair leven. Vanwaar komt die plotse draai? Vermits ik niet in de goddelijke voorzienigheid of de Heilig Geest geloof zet ik een aantal mogelijke factoren op een rijtje.

  Overal Strijd

  Paus Franciscus_0001.jpgJe zal maar tot paus verkozen worden en uit een van de landen komen waar het huwelijk in 2010  is opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.  Dat overkwam de Argentijnse aartsbisschop Jorge Mario Bergoglio, momenteel verblijvend in Rome als Paus Franciscus. Hij had zich in zijn vaderland met hand en tand tegen die openstelling verzet met uitspraken als "Laten we niet naïef zijn, dit is niet slechts een politieke strijd, het is een poging Gods plan te vernietigen. Het is niet slechts een wet (een eenvoudig instrument), maar een poging van de vader van de leugen, die tracht de kinderen van God te verwarren en misleiden."   Benieuwd of de uitspraak van zijn kardinaal Danneels hem zullen inspireren om hierop terug te komen.

  Naar Frankrijk

  In Frankrijk, één van de buurlanden van zowel België als Italië was de strijd voor de openstelling van het huwelijk volop aan het woeden toen Franciscus in maart 2013 verkozen werd. Een monsterverbond van katholieke gezagsdragers, extreem-rechtse groepjes, het Front National en de UMP van Sarkozy mobiliseerde honderdduizenden mensen tegen het wetsvoorstel van de Franse regering. Een alerte LHBT-beweging liet zich echter niet doen en reageerde. Ik was mee met een van de solidariteitsdelegaties (foto) vanuit België en ik kan je verzekeren dat het geen tamme bedoening was.

  Paris_44749_10200391273932348_.jpg


  Homofobie blijft een rechts fenomeen

  Clément Méric_0001.jpgExtreem-rechts liet zich in deze beweging opmerken op een manier die we hier al een tijdje niet meer kennen met als trieste orgelpunt de moord op de 19-jarige Clément Méric (antifascistisch activist en homo, hier rechts op de foto tijdens een manifestatie tegen homofobie) door een bende skinheads op 5 juni. Toen was de opening van het huwelijk reeds gestemd. De tegenbeweging bestaat dus uit méér dan homofobie. David Paternotte maakte voor zijn doctoraat in de politieke wetenschappen een thesis over de openstelling van het burgerlijk huwelijk. In een interview met het PVDA-weekblad Solidair zegt hij:  "Sommige rechtse krachten hebben de kwestie duidelijk politiek gerecupereerd, zowel bij de UMP als bij extreem rechts, om hun troepen te mobiliseren. Voor de UMP is het een gouden kans om de rangen te sluiten, nu ze intern overhoop liggen over de opvolging van Sarkozy. Ze hebben zich daarop gestort om het ongenoegen te richten tegen de regering die dat dossier de eerste maanden slecht heeft aangepakt." Alice Vande Voorde van Comac merkte op: "Men mag zich terecht afvragen wie er belang bij had dit debat zo lang te rekken. Er bestond immers geen twijfel over dat de volledige (overwegend linkse) regering deze wet wou doorvoeren.  Het getalm en het geschipper tussen steun aan het project en het in vraag stellen ervan was prominent aanwezig.  Was dit de bedoeling, zodat men het gebrek aan resultaten in andere dossiers en het gebrek aan ruggegraat van de regering kon verbergen?"

  ILGA_map_2013_A4.jpg

  De vlek wordt groter

  Getalm of niet, de wet is er door in Frankrijk.  Eerder werd dat gerealiseerd in  Nederland, Spanje, België, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Portugal, IJsland, Uruguay, Argentinië, Canada en Zuid-Afrika. Mensen met hetzelfde geslacht mogen in bepaalde staten in de VS trouwen. Ook in Mexico-Stad, het Mexicaanse Quintana Roo en het Braziliaanse Alaqoas is het homohuwelijk geen probleem. Die landen vormen intussen al een flinke vlek op de wereldkaart ondanks de schrijnende en mensonterende toestanden in zeer veel landen waar LHBT-rechten nog niet gerealiseerd zijn.

  Verzet in België

  Jean Marie De Meester_598440_1.jpgIn België reageerde de LHBT-beweging nogal flauwtjes op de homofobie van de kerk. Maar er was wèl de poster 'Onzin is besmettelijk' van çavaria (in beide landstalen!) en de juridische stappen van advocaat Jean Marie De Meester van wie ik intussen volgende reactie kreeg: "De uitspraken van Leonard en Danneels kwamen natuurlijk volledig toevallig twee dagen nadat mijn klacht tegen hen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen werd behandeld.Leonard_Sticker_Mikpunt001.png Er werd door mij een prejudiciële vraag gesteld aangaande de toepassing van de non-discriminatiewet van 2007. De uitspraak wordt eind deze maand behandeld. Hoedanook verwelkom ik de gewijzigde standpunten van beiden. Ze tonen aan dat maatschappelijke en mogelijk gerechtelijke druk toch kunnen werken om religies te bewegen om hun standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit en homohuwelijk bij te stellen. Indien Leonard zijn uitspraak herroept over het abnormaal zijn van holebi's ben ik bereid mijn klacht in te trekken. Iedereen heeft namelijk recht op een tweede kans voor zover hij of zij inziet dat hij of zij fout was en tot inkeer komt."  Jean Marie werd bij zijn actie ondersteund door meer dan honderd vrijwillig(st)ers van Immanent die met stickers en ballonnen voor de nodige animatie zorgden.  Ik heb naar in totaal 115 mensen en organisaties stickers en/of ballonnen verstuurd.

  Zijn we tevreden?

  Vandaag Pionier_Jan Beddeleem0001.jpgWe beginnen de resultaten te zien van al die strijd.  Jean Marie merkte al op dat er nog wel een en ander moet goedgemaakt worden. De uitspraken van Léonard over homo's en mensen met hiv (de beruchte immanente gerechtigheid)  zijn nog niet vergeten. Voor vele gelovigen mag het wel iets méér zijn. Jan Beddeleem, activist bij WISH, de organisatie die vele contacten heeft met katholieken en moslims uit Afrika, doet opmerken:  "dat ze moeten spreken over het sacrament van het huwelijk in plaats van de civiele maatschappij de levieten te lezen dat ze 'een nieuw woord' moeten gebruiken.  De droom van Léonard over een kleine kerk met strikte geloofsvoorschriften waarin voor homokoppels geen mogelijkheid is om hun relatie bevestigd te zien is legitiem in een land als België. Daar vormen de  katholieke gelovigen een kleine minderheid als je ze telt  op basis van het naleven van de strikte geloofsvoorschriften." Jan ziet een groot verschil met andere delen van de wereld: "Maar Europa is al lang niet meer het zwaartepunt als het over de levende kerk gaat, Léonard en Danneels hebben een morele verantwoordelijkheid om juist daar openheid voor homokoppels en voor seksuele diversiteit te promoten, maar daar staan ze ver af." En dat is gevaarlijk, besluit Jan Beddeleem: "Terugplooien op concepten die enkel moreel verantwoord zijn in een gesloten minderheidskerk getuigt niet van een lange termijn visie. In vele landen is er buiten de geloofsgemeenschap geen veilige plek voor wie zijn seksuele geaardheid openlijk wil beleven conform zijn gevoelens, er wacht de meerderheid enkel marginalisering."

  Tshepo Cameron Modisane & Thoba Calvin Sithol,aged 27, married 2013 in KwaZulu-Natal.jpg

  In Afrika speelt de acceptatie door de gelovige gemeenschap nog een zeer belangrijke rol. Dat bleek nog op 7 april toen in het Zuid-Afrikaanse dorp KwaDukuza een zeer speciale plechtigheid plaats vond: het eerste huwelijk tussen twee mannen (Tshepo Modisane enThoba Sithole) volgens de traditionele Afrikaanse Zulutraditie.

  Çavaria: grote stap vooruit

  cavaria,leonard,huwelijk,afrikaKoepelorganisatie çavaria is vooral tevreden. Woordvoerder Yves Aerts"Çavaria is vanzelfsprekend verheugd over het nieuwe standpunt van Danneels en Léonard. Vooral voor katholiek-gelovige holebi’s betekent dit een grote stap vooruit. Dat de katholieke Kerk dit geen 'huwelijk' wil noemen is haar zaak. Voor çavaria geldt er een scheiding van kerk en staat, en dus heeft de visie van deze kerkelijke verantwoordelijken haar rechten in het maatschappelijk debat, maar hebben we evenzeer het recht er een andere visie op na te houden."

  Debat gaat verder

  Het zal nog veel tijd en boterhammen vergen eer we zover zijn. Het feit dat de katholieke kerk het 'fenomeen' homoseksualiteit buiten de eigen religieuze sfeer wil houden is geen goede zaak voor heel wat holebi's en transgenders die proberen hun geloof en hun seksualiteit te verzoenen en al dan niet vrijwillig in hun geloofsgemeenschap blijven.  Dat gaat zowel over christenen in Afrika als moslims in Europa en de Arabische wereld.  Toonaangevende figuren in de katholieke en de moslimwereld (zie het uitstekende artikel van Mehdi Hasan, die bevestigt dat homofobie in zijn gemeenschap hardnekkig is)  snijden het onderwerp aan en dat is een goede zaak voor het debat, zowel in de religieuze gemeenschappen als in de LHBT-beweging.

  Léonard heeft toch nog problemen...

  cavaria,leonard,huwelijk,afrikaCommentaar van Yves Aerts: "En ik heb nog steeds problemen met enggeestige, immanent discriminerende, positie misbruikende prelaten. Waarom steeds uitsluiten en wijzen op verschillen, terwijl de kern van het katholicisme Liefde zou (moeten) zijn? Een houding en opinie die de meeste katholieken in Vlaanderen trouwens al lang innemen, ondanks Léonard en co."

 • Over Franciscus

  Franciscus_meeuw0001.JPG"Terstond kwamen de vogels die in de bomen zaten, naar hem toe en allen bleven zonder te bewegen voor hem zitten tot hij zijn preek beëindigd had."


  Ook zo benieuwd hoe de nieuwe paus het gaat doen?  Of kan het U geen reet schelen? In beide gevallen is het nuttig om zijn geloofsbrieven even door te nemen. De verkiezing van Jorge Mario Bergoglio tot paus Franciscus de eerste maakt hem tot een van de wereldleiders die flink wat invloed uitoefent.

   “Met zo iemand wordt het kwaad kersen eten"

  Franciscus_Fran.jpgOnze koepelorganisatie çavaria reageerde teleurgesteld maar leeft op hoop. De homofobe uitspraken van Bergoglio liegen er niet om.  Hij verzette zich in Argentinië zo hard tegen het homohuwelijk dat presidente Cristina Fernández de Kirchner opmerkte dat zijn uitspraken haar deden terugdenken aan “de tijden van de Inquisitie”. Hij had het voorstel onder andere “een zet van de vader des leugens” genoemd “om de kinderen van God in de war te brengen en te misleiden”.  Adoptie door holebi's noemt hij dan weer “discriminatie tegen kinderen” en de homobeweging zelf “demonisch van origine” “Met zo iemand wordt het kwaad kersen eten”, vreest woordvoerster Fran (!) Bambust. “Je hoopt natuurlijk altijd dat je toch vooruitgang zal boeken, dat de man de holebi- en transgenderbewegingen zal uitnodigen voor een gesprek om het over de rol van religie bij holebi- en transnegativiteit te hebben. Maar op basis van zijn voorgeschiedenis denken we dat we onze kansen niet te hoog mogen inschatten.”

  Hoop doet leven

  Franciscus_Yves Aerts.jpgYves Aerts van çavaria ziet toch nog een lichtpunt. “De nieuwe paus zou wel empathisch zijn en oog hebben voor minderheden heb ik me laten vertellen. Daarom zou hij ook deze naam gekozen hebben. Misschien overstijgt hij zijn vooroordelen? Hij heeft al getoond op te willen komen voor kinderen met aids, en zou condoomgebruik ook soms wel zien zitten. Dat zijn openingen die misschien verder kunnen worden opengewrikt? Bovendien had het erger gekund. Er stonden nog homofobere kandidaten op de lijst die nog minder openingen boden. Bergoglio heeft wel degelijk instemming betuigd met de kerkelijke leer over homoseksualiteit, met inbegrip van de leer dat homoseksuele mannen en vrouwen moeten worden aanvaard met respect, mededogen en gevoeligheid en dat elke vorm van discriminatie jegens hen moet worden vermeden."

  Elke vorm van discriminatie moet vermeden worden zegt hij, behalve dan natuurlijk het recht om te trouwen en kinderen op te voeden. Een kniesoor die daarover valt. Bovendien is Bergoglio een Jezuïet. De Jezuïtenorde is de super-elite in de katholieke kerk. Ze zijn ook de kampioenen van de dubbelzinnigheid. In 2001 bezocht Bergoglio een ziekenhuis, waar hij de voeten van twaalf aidspatiënten waste en kuste. Sommige mensen noemen zoiets mededogen, ik noem dat cynisme. Het woord 'jezuitenstreken' is niet zomaar uitgevonden.

  Zowel Danneels als Léonard zijn in de wolken over zijn verkiezing.  Voor Léonard is het zeker en vast een bevestiging dat hij zijn homofobie niet moet temperen. De Morgen publiceert vijf homofobe citaten die er niet om liegen. Léonard heeft er voorlopig een pak meer.

  Vrouwen

  Franciscus_Cristina Fernández de Kirchner0001.JPGOok over de rol van de vrouw heeft de nieuwe paus geen al te frisse ideën. Als reactie op de kandidatuur van Cristina Kirchner (foto) voor de Argentijnse presidentsverkiezingen zou Bergoglio verklaard hebben: "Vrouwen zijn ongeschikt voor een politieke functie. Zowel de natuurlijke orde als de feiten tonen ons dat het politieke leven per defintie mannelijk is. De Heilige Schrift leert ons dat vrouwen altijd de helpster van de man  - die nadenkt en handelt - zijn geweest, maar niets meer."

  Een politieke keuze

  Een paus wordt officieel verkozen op aansturen van de Heilige Geest, dat is één van de drie aandeelhouders in wat de kerk de Heilige Drievuldigheid noemt. Kerkelijke leiders hebben echter ook nog een eigen brein waarmee ze keuzes maken. Die keuzes zijn politiek.Franciscus_Polen0001.JPG Johannes Paulus II werd destijds gekozen omdat hij uit Polen kwam, het meest katholieke land van Oost Europa. Hij moest in het Oostblok de macht van de communisten bestrijden. Eén van zijn grootste fans, Lech Walesa (ooit vakbondsleider in de vakbond Solidarnosc) is de homofobie nog altijd niet afgeleerd. Een journalist vroeg Walesa  waar homoseksuele parlementsleden moeten plaatsnemen. Op de laatste rij, tegen de muur? Ze vertegenwoordigen immers slechts een minderheid. "Ja, bij de muur, en zelfs achter de muur. Het is de meerderheid die de democratie heeft uitgebouwd en de democratie behoort de meerderheid toe. Maar wat we krijgen is een minderheid die over de hoofden van de meerderheid loopt". Als reactie gingen Anna Grodzka en Robert Biedron (foto), de eerste openlijk homoseksuele- en transgenderparlementsleden, op de eerste rij in het parlement zitten. Hij werd voor deze uitspraak ook aangeklaagd wegens ‘propaganda van haat tegen een seksuele minderheid'.

  franciscus_che.jpgVandaag kennen we een enorme revival van het socialisme in Latijns-Amerika. Politiek gezien is het dus interessant om nu een Argentijn te kiezen, een erg katholiek land in Zuid-Amerika. Hij moet de opkomst van het socialisme stuiten in die regio. Hij noemt zich niet voor niets Franciscus, patroonheilige van de armen. Ze willen de armen in dat werelddeel een boegbeeld geven weg van linkse politieke leiders als Chavez, Morales en Castro. Van Bergoglio is geweten dat hij een rabiate tegenstander van de bevrijdingstheologie is. Maar Argentinië heeft ook Che Guevara voortgebracht, dus laten we hopen dat de Argentijnen nog altijd de rode rook verkiezen boven de witte.

  Nog meer politiek

  Franciscus_Videla0002.JPGBergoglio stelde zich zeer welwillend op tegenover Videla (hier op de foto naast een lachende Bergoglio) de generaal die tussen 1976 tot 1983 een bloedige dictatuur leidde. In die periode behandelden de VS de Latijns-Amerikaanse landen als hun achtertuin. De dictaturen (waarvan de bekendste allicht die van Pinochet in Chili is) hielden de Amerikaanse overheersing met terreur overeind.  Doordat de kerk de dictatuur weinig weerstand bood en zich niet openlijk uitsprak tegen de ontvoering van baby's en de moord op duizenden 'subversieve elementen', verloor ze in het Latijns-Amerikaanse land veel volgelingen.  De Abuelas van de Plaza de Mayo - moeders en grootmoeders die zich verenigd hebben nadat ze een kind of familielid verloren - hebben al een onderzoek naar de nieuwe paus gevraagd.franciscus_Lombardi0002.png Bergoglio zou betrokken geweest zijn bij de ontvoering van twee linkse jezuïeten. Die werden later wel vrijgelaten, maar werden in onmenselijke omstandigheden vastgehouden. Deze kwalijk episode uit het leven van paus Franciscus komt het Vaticaan niet echt gelegen. "Er is nooit een geloofwaardige beschuldiging tegen de huidige paus geweest"', zei Federico Lombardi (rechts op de foto) woordvoerder van het Vaticaan. Hij verklaart dat deze aantijgingen komen uit  "een linkse, antiklerikale hoek komen ‘om de kerk aan te vallen". Het zal wel.

  Een eenduidige houding ten aanzien van de dictatuur was er destijds niet, zegt  zegt onderzoeker Claudia Touris van de Universiteit van Buenos Aires. Daarom leunden sommige bisschoppen ideologisch aan bij de militairen omdat die "een vermeende communistische infiltratie" tegengingen. Maar er waren ook bisschoppen die aan de kant van de vervolgden stonden, zegt Touris. En tientallen priesters, nonnen, seminaristen en leken zijn ontvoerd of vermoord, of ze moesten in ballingschap gaan.

  Was Franciscus homo?

  Franciscus_saint francis of assisi.jpgIk ben opgegroeid met heiligenlevens. Als kind luisterde ik 's morgens bij het ontbijt naar het 'Liturgisch Bericht' op de radio. Daar kreeg je elke dag te horen welke heilige die dag werd gevierd.  Wat ik toen niet hoorde was dat Sint Franciscus allicht homo was. Het tafereel waarbij Franciscus zijn kleren uittrekt en daarmee zijn keuze bevestigt dat hij in armoede wil leven is mij wel bijgebleven.

  De homo-identiteit is uiteraard een constructie die men in de tijd van Franciscus (1181-1226) nog niet kende. Kevin Elphick, een Franciscaan en coördinator van een zelfmoordlijn in New York maakt zich sterk dat bij het bij het rechte eind heeft als hij beweert dat Franciscus Van Asisi de herenliefde toegedaan was. Hij maakt dat op uit de (eerste) biografie die over de heilige werd gepubliceerd in 1230 door Thomas van Celano, een volgeling en persoonlijke vriend. Twee jaar na het overlijden van Franciscus werd die biografie door Paus Gregorius IX officieel goedgekeurd bij zijn heiligverklaring. De informatie over de seksuele geaardheid van de heilige verdween op de achtergrond naarmate de kerk homofober werd. De jongeman met wie hij in zijn jeugd een relatie zou hebben gehad verdween uit de geschiedenisboekjes. In Franciscaanse geschriften wordt hij soms omschreven als 'moeder' en hij zou het aangenaam hebben gevonden om als 'Mevrouw armoede' te worden aangesproken. De Spaanse schilder José Benliure y Gil portretteerde hem schuilend in een grot samen met zijn geliefde. Franciscus - 'Sissy' - Van Asisi?

  franciscus_grot.png

  Toch wel leuk dat de homofoob Bergoglio zich paus Franciscus laat noemen. Zou hij op de hoogte zijn van  de homoseksuele obediëntie van onze genderdoorbrekende heilige? Zijn feestdag wordt elk jaar gevierd op 4 oktober.

  cavaria,leonardWhat the fuck?

  Voor vele Belgen zijn het gezag en de invloed van de katholieke kerk tot een historisch dieptepunt gedaald. We hebben ons grotendeels bevrijd van de onderdrukkende ideologie van het Vaticaan. Ook de greep van de kerk op het maatschappelijk gebeuren lijkt nagenoeg verdwenen. De tijd dat de pastoor de mensen dom hield en de fabrieksbaas de mensen arm lijkt voorbij.

  Er is echter een nieuwe ideologie in de plaats gekomen die zelfs kenmerken van de oude katholieke leer vertoont: het neoliberalisme. Het bezoek aan de biechtstoel is vervangen door het functioneringsgesprek. Wie niet meekan in de maatschappij krijgt meer en meer te horen dat het zijn of haar eigen schuld is. Het schuldgevoel van vroeger is niet weg, maar wordt ons nu aangepraat door experten, psychologen en andere nieuwe priesters. Alles gebeurt tot eer en glorie van het handvol superrijken wiens bezit niet in vraag wordt gesteld als ware het een natuurlijk gegeven. De vrije markteconomie is geen middel meer, maar een doel op zich waarvoor elementaire zaken als gezondheid en rust moeten wijken.cavaria, leonard, Armoede en racisme zijn acuter dan ooit. Er zijn nog nooit zoveel antidepressiva geslikt, want bidden helpt niet meer. "De neoliberale samenleving maakt ons ziek" zegt psycholoog Paul Verhaeghe: "In het neoliberalisme zijn er zo weinig houvasten dat een stoornis als borderline aan een sterke opmars bezig is. Het grootste probleem is echter de  toenemende eenzaamheid."

  Nieuwe ketters

  Gelukkig zijn er de nieuwe ketters: vakbondsmilitanten die stakingen aanvuren, Occupy-groepen die wantoestanden aanklagen en activisten van allerlei kleur die opkomen tegen sociale uitsluiting, racisme, seksisme en homo/transfobie. Daar zitten ook heel wat gelovigen tussen. Onderscheid maken op basis van geloof is immers nefast en leidt evengoed tot uitsluiting. In het bestuursakkoord van de linkse districtscoalitie van Borgerhout staat dan ook terecht: "Het district wil iedereen op een gelijkwaardige manier betrekken. Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie… Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi’s, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur …"

  cavaria,leonard

  cavaria,leonard


 • Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld

  Brahim Laytouss0001.jpgBrahim Laytouss, de imam van de bekendste moskee van Gent aan de Elyseese Velden, heeft gisteren tijdens het Vrijdaggebed het thema 'homohaat' aangekaart. Een primeur. Ook uit de katholieke wereld kwam een bemoedigend geluid. Aloys Jousten, bisschop van Luik, reageerde op het homofobe geweld in zijn stad.

  Brahim Laytouss is islamleraar en docent Islamitische wetenschappen. Hij leidt de moskee Al Markaz at-Tarbawi in Gent. Eerder sprak hij zich reeds uit tegen vrouwenbesnijdenis, een praktijk die hij als 'niet eigen aan de islam' omschreef.

  Vrijdagpreek

  Het tweede deel van een preek gaat altijd over de actualiteit. Tijdens de preek van het vrijdaggebed - op 27 juli in Kortrijk -  pleitte hij ervoor om homohaat en gaybashing "net als andere maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken". Hij is de eerste imam in België dit dit onderwerp aansnijdt: "Wij als imams moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en elke vorm van agressie veroordelen."Allah loves me.jpg

  Koran predikt geen geweld

  Laytouss weet waarover hij spreekt en relativeert het idee dat dit een exclusief moslimprobleem is: "Dikwijls worden bij feiten rond homohaat 'allochtone jongens' als daders genoemd. Maar natuurlijk zijn lang niet alle allochtonen moslims. Het is ook niet zo dat homohaat in de Koran gepredikt wordt. Misschien ligt het ook wel aan de tijdsgeest dat jongeren tegenwoordig al te vlug met geweld antwoorden op zaken die ze afkeuren."

  Alkhattab0001.jpgEnge visie moet verdwijnen

  Hij vindt dat imams niet langer mogen zwijgen. "De opinie van de islam over homoseksualiteit is bekend", vervolgt Laytouss. "Een relatie tussen man en vrouw is de ideale situatie. Maar het gaat hier niet om de opinie van de islam, het gaat om de manier over hoe wij daarmee omgaan. We leven in een maatschappij waarin homoseksualiteit aanvaard is. Dus moet die enge visie op homoseksualiteit als iets dat 'verboden' is, verdwijnen." Zijn verklaringen doen denken aan wat de Nederlandse moslimpreker Alkhattab (foto) in dit filmpje zegt.

  Persoonlijke keuze? 

  Björn Pius0001.jpg"Er wordt nog te weinig een onderscheid gemaakt tussen het homo-zijn, een persoonlijke keuze, en homofobie, wat betekent die persoonlijke keuze afwijzen. Het is vooral belangrijk om jongeren daarop te wijzen."  Hierop kwam al direct kritiek op facebook: "Je kiest niet voor 'homo zijn', dat zit in je genen, dat is aangeboren." schreef iemand op het prikbord van Outrage! Outrage-woordvoerder Björn Pius (foto) reageerde: "Dat is inderdaad een fundamentele fout, maar één die ik door de vingers zie bij religieuze vertegenwoordigers die zich positief opstellen ter verdediging van LGBT rechten en tegen geweld. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Ik vind het veel erger ditzelfde te horen van Joëlle Milquet, die het steeds heeft over "le CHOIX de l'orientation sexuelle". Als politicus en minister van gelijke kansen zou je beter moeten weten."

  Tariq Ramadan0001.jpgNiet meer in de kast blijven

  Het klopt dat je niet kiest voor je seksualiteit, maar je kiest wel om uit de kast te komen en dat is een groot taboe in de islam. Als moslim word je verondersteld in de kast te blijven. Als een imam  homofoob geweld afkeurt en coming-out ondersteunt is dat een flinke stap vooruit. Zijn opvattingen vind je ook deels terug bij de populaire islamgeleerde Tariq Ramadan (foto) die geweld tegen homo's ook reeds afwees. 

  Homofobie en Racisme

  Zoals de LGBT-koepelorganisatie çavaria legt de imam een verband tussen racisme en homofobie: "Sommige mensen kwamen me vragen wat ik precies bedoelde. Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo's mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat. Die mensen hebben zelf de keuze gemaakt om zo'n relatie aan te gaan en in een democratie hebben zij het recht om die keuze te maken. Het kan niet door de beugel om daarop met geweld te reageren. Jongeren zijn fout als ze denken dat ze zo iets goeds doen voor de islam."  

  Brahim Laytouss_quote.jpg

  Onderwijs

  Net zoals de holebitransgenderbeweging benadrukt Brahim Laytouss het belang van het onderwijs: "Al besef ik heel goed dat niet alles zomaar kan worden opgelost met een preek. Het thema moet worden doorgetrokken naar het onderwijs." 

  Dialoog met holebi's

  Na de aanval op Gentenaar Mathias Goethals  deze week riep de Gentse holebigemeenschap op om met de moslims samen te zitten, om het probleem aan te kaarten. "Daar staan wij zeker voor open", reageert Laytouss. "Het mag niet bij een preek of een oproep blijven. Wij willen weten wie zo reageert tegen homo's. Wij willen weten wat we eraan kunnen doen, zeker als dat de samenleving ten goede komt." Casa Rosa verwelkomt zijn reactie en noemt ze: "Een stap vooruit naar aanvaarding en een multiculturele samenleving"

  Aloys Jousten0002.jpgOok bisschop van Luik reageert

  De verklaring van Brahim Laytouss kwam er bijna gelijktijdig met een gelijkaardige oproep van de bisschop van Luik, Aloys Jousten: “De afgelopen weken is de Luikse agglomeratie het toneel geworden van dodelijk geweld.  Homofobie was één van de beweegredenen van dat geweld.  Homofobie is als dusdanig al laakbaar, nog minder duldbaar is dat ze leidt tot dergelijke daden” De mededeling verscheen ook op Kerknet, de officiële website van de katholieke kerk. 

  Ook de bisschop dringt aan op actie in het onderwijs. Hij roept de ‘publieke en educatieve’ verantwoordelijken op om na te denken over de oorsprong van het geweld:  "Vooral omdat het vaak de meest zwakke en meest kwetsbare leden van de samenleving zijn die het risico lopen de eerste slachtoffers te worden van dat geweld."

  Léonard teruggefloten

  leonard,moslim,homofobie,katholiekWe wisten al lang dat de agressieve homofobie van aartsbisschop Léonard bij vele katholieken niet in goede aarde valt.  Bisschop Jousten spreekt heel andere taal. Dat kon je ook al merken aan de verklaringen van Tommy Scholtes, woordvoerder van de bisschoppenconferentie en van moraaltheoloog Roger Burggraeve.  Léonard mag dan gelijk gekregen hebben van de rechtbank, zijn homofobe uitlatingen worden alvast niet gedeeld door de bisschop van Luik. Eerder sprak Johan Bonny,de bisschop van Antwerpen, verzoenende taal over homoseksuele relaties. "Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

  Bronnen: Zizo en Het Laatste Nieuws via Outrage!

  Lees ook: Nederlandse Kerken presenteren verklaring tegen anti-homogeweld

 • Twee schaduwen over Pride 2012

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  De pride van zaterdag 12 mei zal worden overschaduwd door twee gebeurtenissen. De laffe moord op Ihsane Jarfi en de onaanvaardbare partijdigheid van de Belgische justitie in de rechtszaak tegen Mgr. Léonard. De eerste is vermoord met homofoob geweld, de tweede wordt niet vervolgd omwille van zijn homofobe uitspraken.

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiBrussel bevriezen

  "Om ook paradedeelnemers en toeschouwers op de stoep deze boodschap mee te geven stopt om half vier de optocht, zwijgt de muziek op de praalwagens en vanaf het podium komt het signaal waarop heel de stoet en de volledige village stil worden, bevriezen. Alle geluid stopt, alle deelnemers gaan zitten en er volgt een oorverdovende stilte, drie minuten aaneen. Daarna staat iedereen op in een enorme kreet van solidariteit en van protest tegen homo- en transfoob geweld." Dat zijn de instructies van de pride-organisatoren en ik denk dat ze overschot van gelijk hebben om Brussel 'stil te leggen'.  De boel 'bevriezen' is het enige actiemiddel dat echt helpt.  Het is ook de essentie van staking als wapen tegen onrecht en sociale afbraak zoals de collega's van die andere 'allochtoon', de MIVB-controleur Iliaz Tahiraj het hebben gebruikt om een veiliger werkmilieu af te dwingen. Blokkeren die handel tot men toegeeft aan onze eisen.  

  Sp.a-minister kweekt nieuwe homobashers 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiMoet er eerst een dode vallen? vroeg ik mij vorige zomer af. Ja dus.  En dan nog vlak voor de pride. Dat de pride wel degelijk onze enige echte machtsontplooiing is merk je aan wat de voorbije week gebeurde. Donderdag werd de top van de Belgische LGBT-beweging dringend bijeengeroepen en ontvangen (foto onder) door Di Rupo. Nu kon het niet snel genoeg gaan. Tegelijk overhandigden Karolien Debecker (MNM-dj) Lieven Debrauwer (regisseur) en initiatiefnemer Jan Roegiers (Sp.a) een petitie aan Premier Di Rupo. De petitie werd ondertekend door meer dan 10.000 mensen en eist een kordaat optreden tegen homofoob geweld.  Een vorm van protest die aansloeg bij het publiek. Ik heb de petitie ondertekend, maar ook mijn kritiek erop geformuleerd.  In een opiniestuk schrijft Jan Roegiers: "Laat ons ook eindelijk de voedingsbodem voor homohaat en homofobie wegnemen. Laat ons het probleem bij de wortel aanpakken. We leven in een heteronormatieve maatschappij. Mannetje-vrouwtje wordt voorgesteld als de enige zaligmakende norm, zelden of nooit wordt afgeweken van dat ideale plaatje." Dat mag dan waar zijn, het is slechts een stuk van de oplossing. Terwijl hij met zijn petitie bij Di Rupo aan de deur stond las ik dat zijn partijgenote Monica De Coninck een grondige hervorming van de werkloosheid zal doorvoeren. 50.000 gezinshoofden verliezen vanaf november 12,5% van hun uitkering, 50.000 alleenstaanden verliezen 17,5%, 25.000 samenwonenden verliezen 41,5% en vallen terug op 484 euro per maand. Meer armoede, meer ongelijkheid. Nog meer gefrustreerde jongeren op straat die hun woede tegen dit systeem koelen op de eerste de beste.  Op deze manier kweekt men nieuwe homobashers aan de lopende band. "De wetenschap leert: hoe meer ongelijkheid in een samenleving, hoe groter de drang in sommige groepen om andere groepen als 'nog minder-waardiger' te bestempelen en erop te schoppen. Verminder dus ook de ongelijkheid."  Dat schrijft Guy Tegenbos, niet bepaald een extreem-linkse rakker, in De Standaard.

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  Homofobie bestrijden met racisme? 

  De tekst van Jan Roegiers die aan Di Rupo werd overhandigd bevat ook dat ene venijnige zinnetje: "Want we stellen vast dat de homobashers vaak jongeren van allochtone afkomst zijn, het is cruciaal om ook die jongeren ervan te overtuigen dat we allemaal gelijk voor de wet zijn.". Is dit kwade wil of gewoon onkunde? Moesten er eerst drie Belgen betrokken zijn bij de moord op een allochtoon voor men ophoudt met dit soort onzin te schrijven? Zoiets is gewoon koren op de molen van racistische partijen. Dat 'gelijk voor de wet zijn' klinkt ook wel heel cynisch als je bedenkt dat vele van deze jongeren wegens hun huidskleur of hun accent minder gemakkelijk aan werk geraken. Door het racisme zijn ze helemaal niet gelijk voor de wet. 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  De open houding van de ouders van Ihsane heeft dit soort racistische redeneringen intussen gerelativeerd. Tot verbazing van velen bleken ze hun zoon te accepteren ondanks het feit dat hij homo was. Koran of geen koran. Voor sommigen een donderslag bij heldere hemel, voor anderen - die 'allochtonen' niet als vijanden van een andere planeet zien maar als vrienden en bondgenoten - geen verrassing. 

  Léonard buiten schot 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiEr worden in dit land LGBT's in mekaar geramd en vermoord, in scholen gepest tot ze depressief worden of zelfmoord plegen. De man die zichzelf heeft uitgeroepen tot de ideoloog en patroonheilige van deze haatcultus wordt ongemoeid gelaten. Ik heb het over onze superhomofoob Léonard. Een klacht van Jean Marie De Meester werd in Antwerpen onontvankelijk verklaard omdat hij niet kan aantonen dat hij persoonlijke schade lijdt van het homofobe gekakel van de aartsbisschop. Dat zou ook niet nodig geweest zijn had het CGKR (Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) niet halstarrig geweigerd om zich in deze zaak burgerlijke partij te stellen. Het CGKR is een door de overheid gecontroleerde instantie die verondersteld wordt iniatiatieven te nemen of te ondersteunen bij racistische en homofobe kwesties. De botte weigering van het CGKR was een eerste teken dat het niet gemakkelijk zou zijn. De LGBT-koepel çavaria, die haar strategie 'afstemt' op die van het CGKR, weigerde na herhaaldelijk aandringen ook om deze zaak te steunen. Zowel çavaria als het CGKR beschikken over een inventaris van bewijzen hoe homofobie mensen treft.  Het Hof van Cassatie in Brussel gaf het gerecht in Antwerpen gelijk. Léonard wordt tenvolle gesteund door zijn vriendjes in Cassatie, die als lid van Opus Dei of als prof aan de universiteit innig met hem verbonden zijn. Léonard wordt in België niet vervolgd omwille van zijn homofobie. Met schuldig verzuim van het CGKR en çavaria.  Misschien moet Jan Roegiers met deze geestelijke leider maar eens gaan praten zoals hij in zijn petitie oppert? Of wordt Léonard binnenkort op het matje geroepen bij Di Rupo?

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfi

  De groeten aan Léonard 

  “België moet wat gelijkheid van de rechten van de holebi’s en de transgenders betreft een voortrekkersrol spelen”  staat in het regeerakkoord van de regering Di Rupo. België als model voor de rest van de wereld?  Eigenlijk is dit gewoon een grap. De hoogste kerkelijke gezagsdrager in dit land krijgt een vrijgeleide om homofobie te verkondigen en dat weten ze in het buitenland ook.  Ik wil wel eens horen hoe Di Rupo, of zijn minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, het gaan aanpakken om buitenlandse staatshoofden te interpelleren over hun homofobe politiek. "Doet U vooral mijn groeten aan Mgr. Léonard!" hoor ik ze daar in Afrika al roepen.  

  Tijd voor iets anders? 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiDe kritiek op de koepelorganisatie çavaria ('Opkomen voor holebi's en transgenders') dat ze de feiten achterna lopen is terecht. Zonder Outrage! zou er rond homofoob geweld niets wezenlijks gebeurd zijn. Zonder Merhaba stonden allochtone LGBT's nog in de kou. Zonder Merhaba en Mikpunt zou er geen duidelijke verklaring tegen het racisme gepubliceerd zijn door çavaria.  Moet er een alternatief voor çavaria komen?  Daarover is al een tijdje discussie. Wat er in elk geval ontbreekt is een bundeling van krachten die de officiële, compleet door de overheid gedomineerde koepelorganisatie een onvoldoende geven. Dat zou niet de eerste keer zijn.  Naast de koepelorganisatie bestond gedurende 25 jaar (1975-2000) een links-militante beweging: De Rooie Vlinder (1975 – 80) en het Roze Aktiefront (1980 – 2000). Deze 'tweede pijler' stimuleerde zowel het activisme als de politieke discussies in de beweging. Onderwerpen zoals de pride, aandacht voor gender en solidariteit met het zuiden werden door hen geïntroduceerd. Soms werkten ze samen met de koepelorganisatie, vaak ontwikkelden ze ook initiatieven op eigen kracht.  De afwezigheid van dergelijke organisatie laat zich duidelijk voelen. 

  Verlengstuk van de overheid

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiDe Rooie Vlinder (hier één van hun teksten) en het Roze Aktiefront (RAF) waren linkse organisaties.  Intussen hebben alle partijen hun interesse getoond voor de LGBT-gemeenschap. Terwijl in de tijd van de Rooie Vlinder er enkel steun kwam van de kleine linkse partijen hebben nu alle partijen hun homo's en lesbiennes van dienst. Dat zal - in dit verkiezingsjaar - zeer duidelijk te zien zijn in de pride. Die partijen doen veel goeds, maar fungeren tegelijk ook als waakhond: door te bepalen wie subsidies krijgt en hun mannetjes in de koepelorganisatie te zetten maken ze van çavaria in feite een verlengstuk van de overheid. Van militante beweging tot gewillige ambtenaren.  Dat is de reden waarom çavaria weigerde om Léonard juridisch aan te pakken. Léonard behoort tot de machtselite van dit land. Geen enkele politieke partij voelt zich geroepen om tegen zijn kar te rijden. çavaria kan zich in dit dossier niet profileren, al zouden een aantal actvisten van çavaria dat best wel willen. En zo doet de LGBT-beweging eigenlijk enkel nog wat voor het systeem aanvaardbaar is. 

  MIVB op de pride 

  Een radicalisering kan in twee richtingen. De ene richting is dat de beweging terugplooit op zichzelf en elke vorm van solidariteit met andere onderdrukten afwijst. Dan komen we in een 'eigen volk eerst' scenario terecht. De twee optie is het ontwikkelen van die solidariteit door het zoeken naar gemeenschappelijke strijdpunten. Het geweld is daarvan een actueel voorbeeld. Het Roze Aktiefront zocht actief naar bondgenoten bij andere onderdrukte groepen en sloot aan bij strijdbewegingen. Mocht het RAF nu nog bestaan dan waren we zekere naar de betogingen van het MIVB-personeel getrokken om onze solidariteit te betuigen en hen te informeren hoe wij worden geconfronteerd met homofoob geweld. 

  cavaria,leonard,moslim,ihsane jarfiWe hadden hen ook uitgenodigd om deel te nemen aan de pride. We hadden onze leden in de vakbonden gemobiliseerd.  Zo 'extreem-links' is dat niet. Zelfs een zittend politicus is het daarmee eens. Staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Bruno De Lille schrijft in een opiniestuk: "Ik hoop dan ook dat de Belgian Pride dit jaar nog diverser zal zijn dan de vorige jaren. Dat we niet alleen holebi’s en transgenders zullen zien maar ook hetero’s, de madammen van hollaback, moslimvrouwen met en zonder hoofddoek, de jonge gasten die de discotheken niet binnenkunnen, de interimkrachten die de stempel ‘allochtoon’ kregen en nergens aan de slag mogen, … Want we voeren dezelfde strijd." 

  Ik kreeg vandaag een mail van iemand die schreef: "Ik wil graag aan iets meewerken, omdat ik voel dat de nood groot is, maar enkel indien het een andere wereld een stapje dichter brengt. Zoals jullie dat vroeger zeiden: "Ik wil geen plekje onder de zon, ik wil een ander strand." 

  Wordt vervolgd.

   
 • De kunst van het verbieden

  Update 15:19 5-4-2012 Jan Roegiers schrijft op Facebook dat hij de Eric Smout van Democrazy heeft voorgesteld om het concert toch te laten doorgaan met (ik citeer) "een stevige en actief uitgedragen boodschap door artiest en concertorganisator van verdraagzaamheid en waarin afstand wordt genomen van homofobie. Ook tijdens het concert." (Dat is ongeveer wat ook tijdens het concert van Section D'Assaut gebeurd is in de AB.)  Hij reageert hiermee op mijn artikel. Ik heb Eric Smout om een reactie gevraagd.

  Lees meer...

 • Khadija Zamouri wil voorlichting verplicht maken en uitbreiden

  jongeren, leonardKhadija Zamouri, vlaams parlementslid voor open VLD, mengt zich in het debat. Ze reageerde op plannen om in St. Petersburg LGBT te vervolgen en kondigt een initiatief aan om - naar Nederlands voorbeeld - voorlichting over homoseksualiteit ook in Vlaanderen verplicht te maken.

  Dinsdag 28 februari organiseren het Roze Huis en Outrage! een flashmob in het centraal station van Antwerpen. Ze sluiten zich hiermee aan bij het internationaal protest tegen plannen om het 'propageren' van homoseksualiteit te verbieden in Sint-Petersburg. Ook Khadija Zamouri wijst dit idee af: "Het wetsvoorstel in Sint-Petersburg dat schrijven, spreken of lezen over homoseksualiteit verbiedt, vertrekt vanuit de foute premisse dat homoseksualiteit überhaupt wordt ‘gepropageerd’. Alsof er wordt gesproken over het promoten van sigaretten, alcohol of andere zaken die bedreigend zijn voor de volksgezondheid!"

  Too little Too late

  Khadija brak ook een lans voor het invoeren van lessen over gender in het lager onderwijs. Ze wijst erop dat de eindtermen van het Vlaams secundair hoger onderwijs al voorschrijven dat er aandacht moet zijn voor homoseksualiteit. ‘Maar... "dergelijke initiatieven zijn ‘too little’ en vooral ‘too late’.jongeren,leonard Uit het Zzzip-onderzoek is gebleken dat jongeren negatief staan ten aanzien van homoseksualiteit. Niet verwonderlijk als je weet dat kinderen in de basisschool het woord ‘homo’ al gebruiken als scheldterm. Eén op de zes jonge lesbische meisjes onderneemt bovendien een zelfmoordpoging! We hebben er dus alle belang bij om tijdig correcte en genuanceerde informatie aan onze jongeren te geven over seksuele diversiteit."

  Eindtermen: vaagheid troef

  Er is veel onduidelijkheid over die eindtermen. Naar aanleiding van het homofobe geweld zat ik samen met enkele activisten van Outrage! over de situatie in het onderwijs. Er kwamen vele vragen, weinig antwoorden. Wat is het effect van griezels zoals Léonard op het katholieke onderwijs? Waarom weigerden de onderwijsmensen het charter tegen homofobie in het onderwijs te ondertekenen  op een onderwijsdag in Antwerpen? In een artikel over die onderwijsdag noteert Geert Vanden Abeele: "Hier en daar wordt trouwens gefluisterd dat het bisdom dankbaar gebruik maakt van de weigerende houding van de joodse gemeenschap. Zij zouden nu het standpunt innemen dat ze een charter enkel willen onderteken als iedereen het doet. Dankzij de joodse gemeenschap moet het bisdom dus geen kleur bekennen over een initiatief dat het wellicht zelf niet helemaal ziet zitten. Iedereen die we erover aanspraken, deed hier nogal vaag over. Niemand kon (of durfde) dit te bevestigen of ontkennen." (De Magneet, zomereditie 2011) Iedereen verschuilt zich wel achter iets. Dat kan niet blijven duren.jongeren,leonard

  Khadija Zamouri: "In Nederland werd recent in de Tweede Kamer een motie goedgekeurd die voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in de basis- en secundaire scholen moet verplichten. Verbeter de wereld, begin met jezelf! Laat ons dus ook in Vlaanderen dergelijk initiatief nemen."

  Liever vandaag dan morgen. De zelfmoordcijfers tonen aan dat het nodig is.

  Lees ook: Vlaams parlementslid Khadija Zamouri pleit voor holebivoorlichting in lager onderwijs