midden-oosten

 • Lachen met Jejoen

  schandpaal_0002a.jpgIedereen vindt Jejoen Bontinck (20) leuk. Tenminste: om mee te lachen.  Je kan lachen met zijn naam. Je kan dat ongestoord doen want hij is tenslotte een ex-Syriëstrijder en die verdienen toch niet beter om met stront en rot fruit bekogeld te worden? Je kan lachen met zijn vader. En nu kan je ook lachen - met dank aan het  VIER-programma ‘De Ideale Wereld’ - met het optreden van vader en zoon in de VT4-talentenshow ‘Move Like Michael Jackson’ in 2010.  

  Lees meer...

 • Franse holebi's voor rechtvaardige vrede in Palestina

  Rassemblement pro-Gaza du 2 août_Denfert-Rochereau_0001.jpgDelegatie van holebi's en transgenders op Palestinabetoging in Parijs

  Ik was blij verrast toen ik onderstaande tekst vond. Het is een oproep om als holebi's en transgenders de strijd van de Palestijnen te steunen.  Ik heb hem vertaald en hier en daar lichtjes bewerkt zodat hij beter verstaanbaar is geworden voor de Nederlandstalige lezer.

  Lees meer...

 • Geënsceneerde foto is Pinkwashing

  Israel Defense Forces.jpg

  Het Israëlische leger (IDF) postte op zijn facebookpagina een foto van twee soldaten die hand in hand lopen. Kijk  eens hoe homovriendelijk we zijn! De foto is een goed voorbeeld van het nieuwe woord dat we vandaag geleerd hebben: Pinkwashing. 

  "Het is pridemaand. Wist je dat het Israëlische leger al haar soldaten gelijk behandelt?" Dat stond te lezen naast bovenstaande foto. De foto bleek echter geënsceneerd. Wat je echt ziet: twee mannen van de dienst externe communicatie van het Israëlische leger. De krant The Times of Israel herkende zelfs de straat waarin het koppel loopt: toevallig net om de hoek van het kantoor van de dienst.

  Zo homovriendelijk als deze foto probeert te suggereren is het leger echter niet.  Brigitte Herremans werkt in het Midden-Oosten voor Broederlijk Delen en Pax Christi. Zij merkt op: "In het Israëlische leger zitten relatief weinig orthodoxe joden. Het is een minder conservatieve instantie dan de regering. De Israëlische maatschappij is zeer divers: er is een grote holebibeweging die erg actief is in de Palestijnse gebieden, maar tegelijk is er veel haat en intolerantie in religieuze middens. Nu steeds meer orthodoxe joden het leger vervoegen kan dat volgens mij in de toekomst wel tot grotere spanningen leiden." Aeyal Gross, professor rechten aan de universiteit van Tel Aviv: "Holebirechten zijn een public relations-tool geworden. Conservatieve en vooral religieuze politici blijven erg homofoob."

  Gaza_confrontatie0002.jpgEen volk dat een ander volk onderdrukt...

  Israëlische LGBT-actvisten noemen de foto een typisch voorbeeld van pinkwashing. Pinkwashing is zoiets als witwassen, maar dan door het gebruiken van een zogenaamd homovriendelijk beleid (Pink = roze) om andere vormen van discriminatie te verdoezelen. Het leger meet zich een progressief en verdraagzaam imago aan door holebirechten te ondersteunen terwijl het volop de mensenrechten blijft schenden. Israël blijft een racistische staat die het Palestijnse volk onder de knoet houdt. Voor vele LGBT-activisten is dat een even groot struikelblok als de homofobie van de Israëlische overheid. Een volk dat een ander volk onderdrukt kan niet vrij zijn. 

  Wat moet er ge-pinkwashed worden?

  Vijf jaar geleden legde Israël een draconische blokkade op in de Gazastrook. Internationaal veroorzaakt Israëls afsluiting van Gaza via land, zee en lucht weinig ophef. Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, vinden elf verantwoordelijken uit sociale bewegingen, vakbonden, de Noord-Zuidbeweging, de beweging voor mensenrechten en de vredesbeweging.

  midden-oosten,pinkwashingDe Verenigde Naties hebben meermaals gesteld dat de blokkade een aantasting vormt van essentiële mensenrechten. Het Internationale Comité van het Rode Kruis spreekt van collectieve bestraffing. Volgens de VN leeft 38 procent van de bevolking onder de armoedegrens en kampt meer dan helft met voedselonzekerheid. Bijna 30 procent van de bevolking is werkloos. Bovendien zijn 35 procent van de landbouwgrond en 85 procent van de visgronden (gedeeltelijk) ontoegankelijk. Na 5 jaar blokkade hebben meer dan 60 procent van de families te maken met voedselonzekerheid en ontvangt 80 procent van de bevolking humanitaire hulp. Het verkeer tussen Gaza en de Westoever is 1 procent van in september 2000. Het is overduidelijk: de blokkade vernietigt mens en economie. De inwoners van Gaza hopen dat ze op een dag weer een normaal leven kunnen leiden, maar zijn sceptisch. Er zijn immers talloze rapporten over de schrijnende situatie. De internationale wil ontbreekt echter om de druk op Israël op te voeren.midden-oosten, pinkwashing

  LGBT-beweging solidair met Palestijnen

  Het is duidelijk dat ook de LGBT-beweging bij dergelijke vorm van apartheid niet onverschillig kan blijven. De solidariteit met de strijd van het Palestijnse volk wordt dan ook door diverse LGBT-groepen georganiseerd. Pauline Park (foto), voorzitter van de New York Associaton for Gender Rights Advocacy (een vereniging die werkt rond rechten ivm. gender) organiseerde na haar terugkeer uit Palestina een discussie "Waarom is Palestina een LGBT-zaak" op de Creating Change conferentie. midden-oosten,pinkwashingPauline Park ondertekende ook een brief waarin  LGBT-activisten worden opgeroepen actie te voeren ter ondersteuning van de campagne om een einde te maken aan de bezetting van Palestina door Israel.  Begin maart van dit jaar ging een LGBT-delegatie (foto) op bezoek naar de Palestijnse gebieden.

  Bron: De Morgen 14/06/2012 en Ilga.

   

 • De schoonheid van de regenboog

  midden-oosten, afrika, moslimBij ons is 17 mei intussen 'onze' feestdag geworden, beter bekend als de Internationale Dag tegen Homo- en transfobie (IDAHO). In de Arabische wereld wordt hij ook al gevierd, maar ondergronds. Toch gingen holebi- en transgenderbewegingen uit de belangrijkste landen rond de tafel zitten en schreven onderstaande verklaring. Heel voorzichtig, met de nadruk op: accepteer ons!

  Op 17 mei 1990 riep de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op om homoseksualiteit te schrappen uit de lijst van mentale stoornissen. Daarmee kwam er een einde aan een periode van honderd jaar waarin homoseksualiteit als ziekte werd beschouwd. Het belang van deze dag was voor de internationale LGBT-gemeenschap reden om hem jaarlijks te vieren als Internationale dag tegen homo- en transfobie.

  midden-oosten;

  Nochtans is deze dag in vele landen - waaronder de Arabische landen - niet erkend en wordt hij genegeerd door de regeringen die homoseksualiteit nog als crimineel beschouwen.  Velen onder ons - homo's, lesbiennes, transgenders, biseksuelen en vrije mensen in het Midden-Oosten en Noord Afrika - kijken uit naar een kans zoals deze om hun bestaan uit te drukken in de maatschappij waarin ze leven. Het is ook een mogelijkheid tot erkenning en bevestiging van onze natuurlijk seksuele en genderidenditeit waarmee we geboren zijn. Homoseksueel zijn betekent niet dat we ons niet als een lid van de samenleving voelen en niet dat we de visie op fatsoen van onze medeburgers wensen uit te dagen.

  Om deze wereldgebeurtenis te herdenken willen we er iedereen graag op wijzen dat homoseksualiteit bestaat sedert het begin van van de tijdrekening in alle samenlevingen en beschavingen. Dat zie je duidelijk aan de de afbeeldingen in de tempels van de Farao, de beelden in de Griekse paleizen, de godsdienstige rituelen van de inheemse volkeren van Latijns Amerika en de Arabische en oosterse literaire erfenis die vol staat met verwijzingen naar homoseksualiteit.

  Basisrechten 

  afrika,moslim,midden-oosten

  Wij willen niemands seksuele oriëntatie veranderen en het is niet onze bedoeling u ervan te overtuigen onze genderrol over te nemen. Wij willen benadrukken dat of u homoseksualiteit goed of fout vindt, aanvaardbaar of niet aanvaardbaar, wij als mensen het recht hebben om in vrede te leven, getolereerd te worden en samen te leven met anderen zonder angst of zorgen. Deze basisrechten worden gegarandeerd door onze grondwet en door de universele verklaring van de rechten van de mens.

  De waarheid is dat wij jullie zonen, dochters, broers, zusters, vrienden, collega's en buren zijn. Of  onze seksuele oriëntatie u bekend is of niet.

  Dit betekend niet dat wij niet gebrandmerkt worden door wat er verschijnt in de gedrukte en de audiovisuele media. Zij gebruiken ons als voorwerp van spot, maken ons belachelijk en respecteren ons niet. Het vervormde beeld dat u in gedachten heeft is niet noodzakelijk een juist beeld van onze seksuele identiteit.

  midden-oosten; afrika,moslimOndanks de manier waarop sommigen ons willen voorstellen is homoseksualiteit nooit gelijk aan falen of psychologisch onevenwicht. In de samenlevingen waar homoseksualiteit wordt geaccepteerd zijn velen van ons wetenschappers, kunstenaars en leveren we een grote bijdrage tot de mensheid op diverse terreinen over de hele wereld.

  Het mengen van kleuren

  Wij dromen voortdurend van een wereld die de menselijke diversiteit en de verschillen tussen personen omhelst. Wij vragen uw ogen en harten te openen om deze nieuwe kleur te zien op het kleurenpalet van het leven.

  De schoonheid van de regenboog ontstaat door het mengen van al zijn kleuren. Hetzelfde kan worden gezegd over de menselijke diversiteit en de verschillen tussen de verschillende identiteiten op etnisch, cultureel, godsdienstig vlak en op het vlak van seksuele oriëntatie en gender.

  Ondertekend door onderstaande organisaties uit de Arabische wereld in het Midden Oosten op 17 mei 2011

  Helem, Libanon

  KifKif, Marokko

  ASWAT, Palestijnse Lesbische vrouwen

  Khamsa Network, The Arab Aghreb Network for Freedom and Diversity, Lybië, Tunesië, Algerije, Marokko, Mauretanië.

  Bedayaa - Homo's en lesbiennes uit de Nijlvallei, Egypte en Soedan.

  Freedom Sudan, De Soendanese LGBT organisatie

 • Arabische lente of strijd tegen racisme?

  cavaria,moslim,pride,vrouwen

  Foto: Cairo, februari 2011

  Ik schreef het vorig jaar al: de pride gaat internationaal. Dit jaar zegt çavaria het ook, dus moet het waar zijn. De holebitransgenderkoepel heeft internationale solidariteit tot thema van de pride gekozen. Een goede keuze. Maar wat betekent internationale solidariteit precies voor de beweging? Daarover kan men al eens van mening verschillen. Ik kreeg twee teksten binnen, geschreven vanuit een verschillende invalshoek. Aan U om te synthese te maken.

  Çavaria: Arabische lente op Belgian Pride

  Op 14 mei 2011 trekt de Belgian Pride door de straten van Brussel. Çavaria wil, in het kader van de huidige democratiseringsbewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, internationale solidariteit voorop plaatsen. Daarom gaat çavaria in zee met een nieuwe groep: 'Omnia', die bestaat uit holebi's en transgenders die hun land verlieten uit vrees voor vervolging omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Çavaria wil verandering in hun thuislanden mee ondersteunen, voor meer vrijheid voor holebi's en transgenders.

  voer sleutelwoorden inHolebi's en transgenders ontvluchten hun land wanneer zij daar geen openlijk en vrij leven kunnen uitbouwen of moeten vrezen voor vervolging. Ook in ons land vragen zij om bescherming, op zoek naar veiligheid. Çavaria vindt dat we deze mensen moeten verwelkomen als deel van onze beweging. Holebi-asielzoekers en vluchtelingen moeten de mogelijkheid krijgen om een actieve rol te spelen in de beweging. Hun kennis en vaardigheden komen van pas om internationale solidariteit en samenwerking binnen de holebi- en transgenderbeweging te versterken.

  Assaad van Omnia: "In de landen waar wij vandaan komen worden holebi's en transgenders gecriminaliseerd en dat is in België gelukkig niet het geval. Voor ons is het logisch dat wij zichtbaar aanwezig zijn op de Belgian Pride. Daarom is het thema internationale solidariteit voor ons zo belangrijk. In verschillende Arabische landen zijn revoluties aan de gang. Het is nu of nooit, ook op het vlak van holebi- en transgenderrechten. Tijdens de Belgian Pride willen wij deze boodschap zichtbaar naar buiten brengen".

  Merhaba: pas op voor racisme en islamofobie

  Op zaterdag 14 mei trekt naar jaarlijkse gewoonte de Belgian Pride door de Brusselse straten. Dit jaar staat de optocht in het kader van de internationale solidariteit met holebi’s en transgenders die vervolgd worden in hun landen van herkomst.

  Over de noodzaak aan meer internationale solidariteit zijn we het eens. Maar die eensgezindheid mag ons niet beletten om verder na te denken over wat solidariteit inhoudt. Meer nog, in een tijd van oorlogen, voer sleutelwoorden inbombardementen en bezettingen in de naam van mensenrechten, is het broodnodig om vragen te stellen bij die solidariteit. En stil te staan bij welke stemmen uit het Zuiden hier gemakkelijk gehoord worden, omdat ze naadloos bij de bestaande kaders aansluiten, en welke stemmen ongehoord en onbegrepen blijven.

  Internationale solidariteit mag evenmin gebruikt worden om de aandacht weg te trekken van het voorschrijdende racisme en de islamofobie in eigen land. Of van de complexe manier waarop discriminaties voor de meesten holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden meervoudig zijn; velen kunnen zich immers niet permitteren om in een sterke LGBT-identiteit te investeren, terwijl ze zich in andere aspecten van hun leven ook niet ten volle kunnen ontplooien omdat ze bv. minder kansen hebben op de arbeidsmarkt of op een degelijke huisvesting, …

  We passen dus om het algemeen verspreid vooroordeel in stand te houden dat het racisme waar we mee te maken hebben, minder zwaar zou zijn dan die beruchte homofobie in onze etnische gemeenschappen. Nu de blikken in het Westen met bewondering naar de vrijheidsstrijd in de Arabische wereld kijken, mogen we hopen dat de woorden van ‘een lesbisch meisje in Damascus’ ook echt gehoord worden: dat het voor haar makkelijker is om ‘out’ te zijn als lesbienne in Syrië dan als moslima in de VS.

  We haken af als internationale solidariteit betekent dat we tevreden moeten zijn met een beleid dat asiel op grond van seksuele oriëntatie (net iets) makkelijker maakt, in een context van een Europa dat haar grenzen sluit voor asiel, gezinshereniging en migratie in het algemeen. Wij weigeren gebruikt te worden als stok om etnische en religieuze minderheden te slaan. Behalve de andere nefaste gevolgen dat dit heeft voor onze gemeenschappen, is dit ook de minst efficiënte manier om homofobie te bestrijden.

  Homofobie bestrijdt je niet door islamofobie!

  Merhaba

  Lees ook: Wordt Çavaria racistisch?

  Update16:33 13-6-2011: De Blog "A Gay Girl in Damascus" blijkt een hoax (een vervalsing) te zijn. Bij het schrijven van dit artikel was dit nog niet bekend.

 • Egypte: Tahrirplein is trefplaats voor homo's

  moslim,afrikaOok zo begeesterd door de opstandigheid in de Arabische wereld? Als ik de beelden zie zit ik vaak te denken: hoe zouden holebi's zich daar voelen? Ik zocht en vond een interview met een een Egyptische blogger die homo is.  Hij noemt zich "IceQueer".

  Vertel ons over jezelf...

  Ik ben een 22-jarige Egyptenaar van Marokkaanse afkomst.  Ik volg een medische opleiding en heb interesse voor activisme, politiek, religie, muziek en nog een heleboel andere dingen.

  Waarover gaat je blog?

  Over mijn ideëen en mijn kijk op de realiteit. Soms zie ik het als een non-stop documentaire over sommige aspecten van mijn leven en persoonlijkheid.

  Wanneer en waarom ben je ermee begonnen?

  Ik ben begonnen in juli 2008. Eigenlijk puur toeval en een leuke anekdote tegelijk: thuis was de electriciteit uitgevallen dus begon ik met mijn laptop te prutsen en voor ik het wist had ik mijn eerste tekst gepost. In het begin noemde ik mijn blog: 'Mijn gedachten en bekentenissen'.  Na mijn eerste post heb ik hem de huidige naam gegeven.

  Zijn er veel holebi's die je blog lezen? Welke reacties krijg je?

  Van het aantal lezers kan ik nooit 100 % zeker zijn vermits niet iedereen commentaar achterlaat en mijn blog via blogger volgt. Maar volgens de statistieken, het aantal commentaren en het aantal followers zijn er toch wel een heleboel lezers (homo en hetero) die hem lezen. Ik krijg allerlei reacties en ik neem ze ook allemaal op en beantwoord ze. Eigenlijk zijn die commentaren een stimulans om verder te schrijven.

  moslim,afrikaJe was dinsdag op op het Tahrirplein. Vertel eens hoe het daar was?

  Ik denk dat ik geluk heb gehad want de dag dat ik er was ging het er zeer rustig aan toe. Het politiegeweld had opgehouden en de aanval van de aanhangers van Moebarak (op donderdag) moest nog komen. Ik voelde me verbazend opgewekt en vredig. Ik vind het prachtig te zien hoeveel diversiteit er in het verenigde Egypte nu te zien is! Ik hield een bordje vast met daarop 'Seculier' in het arabisch, engels en frans. Mijn vrienden (hetero, homo, meisjes, christenen en moslims) droegen gelijkaardige slogans en we zongen dat dit protest er is voor het volk en niet voor een partij of een godsdienst. Het was echt mooi en het deed me denken aan een Europees carnavalsfeest!
  Voor het internet was afgesloten was ik zeer actief op twitter en facebook. Ik probeerde iedereen bewust te maken van het belang van de manifestatie van 25 januari. Ik had nooit gedacht dat Facebook en Twitter zo machtig konden zijn en de dingen die je erop zet zoveel kunnen veranderen, al is het maar dat mensen betere informatie krijgen.moslim,afrika

  Je vermeldde dat je mensen bent gaan helpen in een hospitaal. Waren er veel gewonden? Zijn er vrienden of familieleden bij?

  Ja, helaas raakten veel mensen gewond zoals ook in het nieuws is gezegd. Mijn familie en vriend (die geen Egyptenaar is) zijn gespaard gebleven maar sommige van mijn vrienden raakten licht gewond en drie mensen zijn op 25 januari opgepakt maar 's anderendaags vrijgelaten. Het is gek dat homo's bang zijn om opgepakt te worden terwijl ik blij was dat deze drie gearresteerd werden omwille van hun inzet op 25 januari! Ik vind dat een hele eer.

  Denk je dat Egypte zal evolueren naar een democratie?

  Ik hoop dat er een overgang zal komen. Eerst moeten we af van stereotypen en de middeleeuwse ideologie waar vele Egyptenaren nog mee rondlopen door een gebrek aan degelijk onderwijs. De manifestatie van 25 januari is ontstaan in kringen van politiek bewust en geschoolde jongeren.

  Sommige commentatoren maken zich zorgen over de invloed van de Moslimbroederschap (een radicaal islamitische groepering nvdr.) Hoe realistisch is die?

  Ik denk niet dat de Moslimbroederschap  zoveel 'invloed' heeft op de meerderheid van de Egyptenaren.

  Ik neem aan dat het te riskant zou zijn en mischien zelfs contraproductief om tijdens de protesten LGBT-rechten naar voor te schuiven. Hoe situeer jij dit in de context van de revolutie en een bredere mensenrechten-agenda?

  moslim,afrikaJe kan voor heel wat veranderingen pleiten die een verschillende invloed zal hebben op mensen. Ik bedoel: als gewoon vrijheid  en de val van het regime eisen het land grondig overhoop kan halen, wat zou er gebeuren als we over LGBT-rechten beginnen? Ik geloof dat de Egyptische holebitransgendergemeenschap enkel haar rechten zal krijgen als Egypte een echte seculiere staat wordt.

  Kan je de sociaal-culturele situatie van holebitransgenders van de laatste jaren beschrijven?

  Die situatie is divers zoals in de rest van de wereld. Je hebt allerlei sociale en culturele verschillen. Dat gaat van extreem-conservatieven tot volledig progressieven. De toegang tot de westerse media via internet en televisie hielp heel wat mensen hun eigen seksualiteit te begrijpen te leren en te accepteren. Ik zie dat de nieuwe generatie minder tijd nodig heeft voor hun zelfacceptatie dan de vorige generatie.

  Kan je openlijk homo zijn in Egypte?

  Dat hangt van je karakter af, de sociale klasse waarin je zit, je vrienden en je famillie. Ik ben openlijk homo tegenover mijn ouders en goede vrienden.

  Wat zijn de reacties die je krijgt op je coming out?moslim,afrika

  Dat varieert. Sommigen zeggen dat ze je niet als vriend willen verliezen omdat je andere dingen in bed doet, anderen beginnen vermoeiende discussies over de vraag of homoseksualiteit zondig is of niet, of het een keuze is of niet... Zoals ik al zei hangt het af van je karakter, je omgeving en je godsdienstige achtergrond.

  Hoe ontmoeten mensen elkaar?

  Meestal via datingsites. Je kan ook terecht op privé-feestjes en ontmoetingen bij mensen thuis.

  Hoe staat het met de wet? We begrijpen dat er geen wet is die homoseksualiteit verbiedt maar dat men andere wetten gebruikt zoals de de wet op de openbare orde en moraal ( met de beruchte zaak van de 52 van Caïro). Er zouden ook politie-infiltranten in de chatrooms voor homo's zitten die op die manier mensen arresteren...

  Dat klopt. Er zijn geen wetten die homoseks of homoseksuele relaties beteugelen. Men brengt het meestal in verband met ontucht, openbare orde en moraal. Het is zo dat de politie nogal creatief omspringt met de wetteksten, mensen het practizeren van ontucht aanwrijven door hen te vragen of ze al dan niet homoseksuele contacten hebben. Ze laten mensen dan bekennen aan 'ontucht' te doen terwijl ze gewoon homoseks bedoelen. Er is ook een 'noodwet' die de politie de kans geeft een appartement te doorzoeken zonder huiszoekingsbevel.

  moslim,afrikaHet toeval wil dat het Tahrirplein een ontmoetingsplaats voor homo's is. Symbolisch?

  (lacht) Ja ik heb daar heel wat toespelingen op gemaakt toen ik met mijn vrienden naar het plein ging om te protesteren: "Een week geleden zouden jullie mij voor een perverse homo hebben gehouden als ik jullie had voorgesteld af te spreken op het Tahrirplein en in de richting van de Kasr El-Nil-brug te gaan".

  Bron: Gay Middle East.com

  http://confessions-room.blogspot.com/

  Radio-interview met IceQueer

  moslim,afrika,midden-oosten


 • Geen Donkey Parade in Jeruzalem

  Jerusalem_pride_2010_003.jpg
  Vanavond zendt de VPRO de documentaire 'Jerusalem is Proud to Present' uit. Een aanrader.

  Israel stelt zichzelf graag voor als de 'veilige haven' voor holebi's in het Midden Oosten. Deze film kijkt voorbij de politieke propaganda en laat de strijd zien die in 2007 gevoerd is om in Jeruzalem een Pride-optocht te mogen houden. Nitzan Gilady toont de politieke en religieuze spanningen die daarmee gepaard gingen.

  De beweging stuitte op fel en soms gewelddadig verzet van de 'ortodoxe' Joden. Zij verenigen zich in een fanatieke strijd tegen ‘de bezoedeling van de heilige stad’. De organisatoren van de parade worden geconfronteerd met gewelddadige uitingen van homohaat en persoonlijke bedreigingen. In combinatie met de alom aanwezige politieke en religieuze spanningen in Jeruzalem, lijkt de parade gedoemd te mislukken.  De activisten van The Open House, de organisatoren van de parade, laten zich ondanks alle tegenwerkende factoren niet uit het veld slaan. Ze krijgen de steun van burgerrechtenorganisaties en van Nitzan Horowitz, het enige homoseksuele raadslid in de volksvertegenwoordiging.

  De confrontatie zoals ze in de film wordt getoond is nog niet voorbij. In augustus vorig jaar werd een holebicentrum door extremistische Joden beschoten in Tel Aviv. Er vielen twee doden en elf gewonden. de 24-jarige Hen Lender was een van de zwaargewonden. Eind juli kwamen holebi's en transgenders opnieuw op straat in Jeruzalem, ondermeer om deze aanslag te herdenken. "De moordenaars lopen nog steeds vrij rond. Wij willen hier de slachtoffers herdenken en de leiders van dit land aanzetten tot een gewetensonderzoek" verklaarde hij tijdens de manifestatie.

  Ook dit jaar waren er tegenmanifestanten. De politie had eerder een aanvraag van Yitzhak Pindrus verworpen. Deze wou gelijktijdig met de parade een 'Donkey Parade' organiseren. Een optocht met ezels dus. Daarmee wou hij het 'bestiale' karakter van holebi's en transgenders symboliseren. De politie wou Pindrus niet helemaal teleurstellen en stelde voor dat zijn aanhangers kartonnen afbeeldingen van ezels zouden gebruiken.

  Jerusalem is Proud to Present, Nederland 2, woensdag 4 augustus, 23u35