mikpunt

 • Çavaria reageert volwassen op homofobe agressie

  21 maart 2012_vuisten_001.jpgHet geweld tegen holebi's en transgenders lokte reeds heel wat reacties uit. De meesten waren oppervlakkig en bleven hangen in een 'schande schande'-retoriek waar je niet echt veel wijzer van wordt.  Çavaria greep de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie aan om een duidelijk statement te maken: holebitransgenders en allochtonen laten zich niet uit elkaar spelen.

  21 maart_Jan Roegiers0001.jpgOpen Brief

  De homofobe agressie zorgde alvast voor een nieuwe groep activisten. Outrage! veroverde de media en slaagde erin zich op korte tijd in de discussie te mengen. Er was ook het opmerkelijk initiatief van een aantal BV's die in een 'Open brief over geweld tegen holebi’s in ons land' (bijna 10.000 handtekeningen) pleiten voor een effectief vervolgings- en bestraffingsbeleid en het sensibiliseren rond seksuele diversiteit vanaf het basisonderwijs. De brief bevat ook een onhandige poging tot discussie met de allochtone gemeenschap: "Maak geestelijke leiders duidelijk dat holebi’s in dit land bepaalde rechten hebben opgebouwd, dat daar niet aan getornd kan worden en dat geweld tegen holebi’s bijgevolg totaal onaanvaardbaar is." Alsof we hier voor een stilzwijgende, onverschillige groep mensen staan die dringend 'iets moet duidelijk gemaakt worden'. Opvallend is ook dat zich onder de BV's die de brief mee lanceerden niemand van allochtone origine bevindt.  Initiatiefnemer Jan Roegiers (SP.A) zou nochtans moeten weten dat er in zijn partij en ook in ander partijen voldoende Belgen van Marokkaanse en Turkse afkomst zitten die over deze kwestie een mening hebben.

  21 maart_Yamila-Idrissi.jpgWij-zij-denken

  Dat kwam snel tot uiting in de tekst 'Stop met etiketten op te kleven' van Yamila Idrissi, Vlaams volksvertegenwoordiger voor SP.A. Het opiniestuk was mee ondertekend door nog acht andere andere politici en kunstenaars van Marokkaanse, Tunesische en Turkse origine. Ze verklaren zich akkoord met de intentie van de open brief maar geven er ook kritiek op: "De maatschappelijke veroordeling van homobashing overstijgt het wij-zij-denken. Het gevaar in het debat is dat de diabolisering gewoon verschuift van de ene groep naar de andere: van ‘de homo' naar ‘de allochtoon'. Dan zijn we even ver van huis. ‘Allochtonen' maken ook deel uit van onze maatschappij, dat maakt van het geweld tegen holebi's het probleem van een hele maatschappij. Dat maakt dat we het alleen samen kunnen aanpakken. Daarom komen wij ervoor uit dat we tégen gaybashing zijn, om een open en respectvol debat op gang te trekken. Een debat zonder taboes." 

  21 maart_Jef Neve0001.jpg'Terug naar Land van Herkomst'

  De 'groep Roegiers' en de 'groep Idrissi' hadden dus samen een tekst met meer diepgang kunnen schrijven. Een tekst die afstand neemt van de pijnlijke oprispingen die je op internetfora leest en waar tot mijn verbazing ook één van de ondertekenaars van de open brief zich schuldig aan maakt. In 'Reyers Laat' liet jazzpianist Jef Neve zich ontvallen dat "als ze het niet willen leren we hen maar terug naar hun land van herkomst moeten sturen". Dat is niet alleen een opmerking die je enkel van Filip Dewinter verwacht, het is ook onmogelijk. Het land van herkomst van de meeste homobashers is namelijk België. Of bedenken we voor Mgr. Léonard ook snel een land van herkomst?

  Verademing

  Het was dan ook een verademing (en niet enkel voor mijzelf, merk ik aan de talrijke positieve reacties) om op zaterdag 17 maart de algemene vergadering van çavaria het voorstel van Mikpunt en Merhaba te zien goedkeuren: een persbericht waarin van het 'Wij-zij-denken' afstand wordt genomen. Het kon niet beter passen: enkele dagen later zou de 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie' plaatsvinden. 21 maart_Sharpeville0001.jpgDe datum is gekozen om historische redenen. Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville, een zwarte township in Zuid-Afrika, een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de manifestanten en doodde 69 demonstranten.21 maart_nelson-mandela.jpg Zuid-Afrika was een van de eerste landen waar de holebitransgenderbeweging uitstekend samenwerkte met de antiracistische beweging.  Toen het ANC van Nelson Mandela de macht overnam na de val van het apartheidsregime zou Zuid-Afrika de eerste staat ter wereld worden die de rechten van holebi's en transgenders inschreef in de grondwet. Het land blijft nog steeds een lichtbaken en toevluchtsoord voor LGBT-activisten van het continent.

  Uit het Persbericht

  "Als minderheidsgroepen begrijpen we elkaar", zegt çavaria-woordvoerder Yves Aerts. "We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn,  het beoordeeld worden omwille van je identiteit. En vanuit dat inzicht vinden we het logisch dat we opkomen tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, en meestrijden voor openheid en respect voor iedereen."21 maart_Yves Aerts0001.jpg De Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen kwamen dit weekend bijeen voor de algemene vergadering van hun koepelorganisatie çavaria. De groepen Mikpunt, de groep die de homofobie van het Vlaams Belang in kaart brengt, en Merhaba, actief voor de belangen van allochtone holebi's en transgenders, riepen de aanwezigen op elke vorm van racisme en xenofobie uitdrukkelijk te veroordelen, naar aanleiding van de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. En met succes, zo bleek uit de unanieme steun voor dit initiatief.
   
  Veroordeling van geweld

  De voorbije jaren hebben ook allochtonengroeperingen regelmatig hun steun aan de holebi- en transgenderstrijd laten blijken. 21 maart_Naima Charkaoui0001.jpgTijdens een protestactie tegen homofoob geweld in Antwerpen vorig jaar, nam Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord: "Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging." Ook recent, toen de spanning tussen de holebi- en transgendergemeenschap en de allochtone gemeenschap leek te stijgen naar aanleiding van enkele uitingen van homofoob geweld, liet de allochtone gemeenschap weten dat ze dit geweld veroordeelde.

  21 maart 2012_trap_001.jpgSamen
   
  Çavaria steunt de allochtone gemeenschap door op deze dag uitdrukkelijk elke vorm van racisme en xenofobie te veroordelen. Op vele terreinen zoals de arbeidsmarkt, de media, het onderwijs en de woningmarkt worden mensen gediscrimineerd omwille van hun afkomst en/of omwille van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Holebi's, transgenders en allochtonen hebben er alle belang bij om samen op te komen tegen racisme, homofobie en transfobie.

  Lees ook:
  Vergeet Sharia4Belgium
  Spuugzat, mijn reactie op de Open Brief.

 • Holebi-imam over God en liefde

  Beluister het interview van Pinkwave met Daayie Abdullah
  Daayiee_Pascal Smet001.jpg

  De krant De Morgen moet blijven bestaan, al is het maar omdat Catherine Vuylsteke er voor schrijft. Telkens WISH iemand uit het buitenland uitnodigt (in dit geval in samenwerking met Mikpunt) staat ze klaar om er een mooi stuk over te maken.  Het interview met Daayiee Abdullah (hier handjes schuddend met minister Pascal Smet) is weer een pareltje geworden.

   

   Afro-Amerikaanse imam Daayiee Abdullah ziet geen conflict tussen Koran en homoseksualiteit


  Imam zijn en homo, het kan. "De Koran is als een glas oceaanwater. Wat erin zit, komt uit de oceaan, maar het is de oceaan niet", stelt de Afro-Amerikaanse homo-imam Daayiee Abdullah. Zijn reis ging van Detroit over Peking en Taiwan naar Cairo, Oman en Saoedi-Arabië. "Natuurlijk heeft de Koran verse lucht nodig", meent, deze zoon uit een baptistische familie uit Detroit, die op doorreis is in België. "Anders is de islam een dode religie"

  Je zou het verhaal van. Imam Daayiee Abdullah op vele plaatsen kunnen laten beginnen. Toen hij in 1983 in Peking studeerde bijvoorbeeld, en via zijn Oeigoerse studiegenoten kennismaakte met de islam. "Ik vertelde hen dat ik homo was en ze zeiden dat dat geen probleem kon zijn. God is liefde. Ze namen me mee naar hun moskee en introduceerden me in hun dertienhonderd jaar oude religie, een geloof dat veel zuiverder en toleranter was dan wat ik op dat moment kende van Nation of Islam of de wahabitische moskeeën in de VS."

  quote_Imam002.JPG

  Nood aan spiritualiteit

  Of je zou bij het sciencefictionboek kunnen starten, dat hij als jongen las. Dat ging over een wees die op Mars was geboren en bracht hem in contact met metafysica. "Mijn hoofd werd er groter van. (lacht) Echt. Tegelijk is religie altijd een deel geweest van mijn leven. Mijn ouders waren opgeleide baptisten. Er werd gebeden voor de maaltijden maar toch waren het ruimdenkende mensen. Toen ik hen op mijn achtste zei dat hun geloof me niet zo aansprak omdat ik me geen weg wist met de Heilige Drievuldigheid, hielden ze me voor dat ik iets anders moest zoeken dat houvast bood. En dus ging ik de hindoeïstische tempels en de moskeeën verkennen die je aan het einde van de jaren zestig in mijn geboortestad Detroit aantrof. Ik wist namelijk wel zeker dat ik nood had aan spiritualiteit"

  De ruimdenkendheid van zijn ouders valt ook af te leiden uit hun reactie op zijn coming-out, op zijn zestiende. "Ik wist sinds mijn vijfde dat ik homo was. Andere jongens praatten over meisjes en mij interesseerde dat niet. Toen ik veertien was, had ik Otis, mijn eerste vriendje, maar die pleegde een dik jaar later om onduidelijke redenen zelfmoord. Nog een jaar later outte ik me tegenover mijn ouders. 'We hebben hier zoveel jongens', zei mijn moeder, die zes zonen had. 'We kunnen er nog wel een jongen bij hebben. Breng die vriend maar mee."

  San Fransissy 

  Als 19-jarige verhuisde de imam, die toen nog gewoon Sidney Johnson heette, naar San Francisco. "San Fransissy, zo noemde ik deze homohoofdstad van Amerika, zij het dat er ook binnen de holebigemeenschap een sterke scheiding bestond tussen de rassen. De zwarten waren in de blanke kringen alleen welkom als ze een blanke partner hadden. Van daaruit is ook mijn activisme gekomen: in 1979 was ik een van de medeorganisatoren van Harvey Milks `Gay March on Washington' en dat maakte me duidelijk dat de blanken veel minder bezig waren met de sociaaleconomische kwesties dan wij Afro-Amerikanen. Er was wel degelijk een zwarte holebibeweging nodig. Bovendien leerde ik dat activisme zinvol is: in 1981 werd discriminatie op basis van seksuele geaardheid verboden onder druk van onze acties"Miami Beach Gay Pride2010_001a.jpg

  Johnson verhuisde naar Washington en werkte als griffier in de rechtbank. Zijn intelligentie trok de aandacht van een rechter, die hem aanraadde om rechten te studeren. "Maar zelf had ik het gevoel dat ik Chinees moest studeren, dat daarin antwoorden zouden liggen op mijn spirituele vragen. En aldus kreeg ik, met dank aan de positieve discriminatie die toen gold, in de lente van 1983 een beurs om naar Peking te gaan."

  Niet in het gareel lopen

  Van Peking en de bekering tot de islam ging het naar Taiwan, waar het Johnson vooral opviel "hoe de wahabieten een greep hadden op de islambeleving. Ik kon me daar volstrekt niet in vinden. Zij willen dat iedereen een kopie wordt van de ideale gelovige. In het gareel lopen, conformeren, dat is voor wahabieten belangrijk. Mij deed dat al te sterk denken aan de baptisten. Wat me in de islam van de Zijderoute van mijn Oeigoerse vrienden had aangesproken was juist het respect voorde individualiteit van elke gelovige en de nadruk op zijn of haar persoonlijke relatie tot God."

  Als hij in 1987 terugkeert naar de VS, begint Johnson plannen te smeden om Arabisch te leren. Met een nieuwe beurs vertrekt hij naar Cairo en later Oman, waar hij het soefisme ontdekt. Na afloop daarvan gaat hij rechten studeren in de VS en vervolgens neemt hij een baan als leraar aan in Saoedi-Arabië, waar het plan rijpt om imam te worden.

  Sodom002.jpgMannelijke suprematie

  "Een ding wat voor mij niet ter discussie kon staan, was de gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarvoor hield ik te veel van mijn moeder en mijn zus. Hen middels een legalistische invulling van de islam allerlei beperkingen opdringen vond en vind ik absolute larie. Naarmate ik meer teksten bestudeerde, kwam ik erachter dat het altijd weer om interpretatie gaat, en dat de islam vaak wordt misbruikt om de eigen mannelijke suprematie te handhaven. De Koran als instrument voor het beslechten van een machtsstrijd dus. Dat kan nooit Gods bedoeling zijn geweest. Dus ging ik zelf die teksten uitvlooien. Het verhaal van Lot bijvoorbeeld, dat aangewend wordt om 'te bewijzen' dat God homofoob zou zijn. Waar het in die parabel over gaat, is Gods afkeer voor verkrachters, niet voor homo's."

  Prisma

  Binnen de moslimgemeenschap werden de liberale zienswijzen van Johnson niet altijd even positief onthaald. "In 2003 was ik net aan het laatste semester van mijn imamopleiding begonnen toen me gevraagd werd of ik een islamitische dienst wilde houden voor een overleden aids-patiënt. Dat heb ik met plezier gedaan en het nieuws was vervolgens te lezen in een homoblad. Hoe dat precies is gegaan, mag Joost weten, maar de directie van mijn opleidingscentrum had het bericht ook gezien en dus werd ik eruit gegooid. Prisma001.jpgDat heeft me in mijn overtuiging gesterkt dat er nood is aan vernieuwing in de islam. De Koran is een glas oceaanwater. Zijn inhoud komt uit de oceaan maar is de oceaan niet. En ook: de Koran is een prisma. Als je dat louter rechtop houdt, zie je grijze streepjes licht. Alleen als je het ding kantelt, slaag je erin het prismamoment te vinden, de regenboog waarin alle mensen verenigd zijn. En daar gaat het in de islam fundamenteel om: tegemoet komen aan de noden van alle mensen. Dat die divers zijn, hoeft niet gezegd"

  Breken en onderdrukken

  Eenvoudig is Johnsons positie nooit geweest: atheïstische homo's keken hem vreemd aan en binnen de moslimgemeenschap was de scepsis groot. "Ik kreeg bijvoorbeeld brieven van zogenaamde moslimgeleerden, die erop wezen dat de rechtsbeginselen van de sharia voor 80 procent overeenkomen met het VS-strafrecht. Dus, gingen ze verder, waar maakt iedereen zich zo druk om? Om die andere 20 procent natuurlijk, die aangewend wordt om vrouwen, minderheidsgroepen, niet-gelovigen en wie dan ook te breken en te onderdrukken. Maar die opmerking werd me niet in dank afgenomen. Mijn combinatie van opleidingen komt me daarom goed van pas. Ze staat me toe de dingen simpel te stellen: de islam onderschrijft de universaliteit van de mensenrechten in al hun aspecten. Ze omvat die en is nog groter. Fundamenteel is dat de bottomline."

  Verschenen in De Morgen van 16 oktober 2010

  Lees ook 'Tijdelijk aanbod: een roze imam' en het verslag van Karolien Poisquet op de site van Kifkif

 • Achter de schermen van Mikpunt

  Poster001Je hoort er niet zoveel van, maar bij elke verkiezingscampagne zijn ze er weer: www.mikpunt175.be. Hun enige vijand is het Vlaams Belang. Een gesprek met Yvan Brys, een van de mede-oprichters van dit eigenzinnig groepje.

  Hoe en wanneer zijn jullie begonnen?

  Mikpunt heeft een voorgeschiedenis. In 1991 had het Roze Aktiefront al een folder verspreid met de belangrijkste homofobe uitspraken van het VB.  In 1994 en 2000 nam de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit (de çavaria van toen) het over. In 2000 was er zelfs een tweetalige folder want het VB kwam toen ook op in Brussel. Daarin ondermeer een foto van de legendarische spandoek van Liever Spruitjes.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 haalde het VB in Antwerpen 33 procent van de stemmen. Mikpunt is opgericht naar aanleiding van de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 2006. We vertrokken dus niet van nul. Het materiaal van het RAF werd samengelegd met het archief van Paul Borghs en we waren vertrokken. Folder_spruitjes001

  Zijn jullie niet bang om mensen juist naar het VB toe te drijven?

  Dat risico is er altijd. Maar je moet consequent zijn: als je de homofobie van het VB publiek maakt is dat voor iedereen  toegankelijk. Maar we proberen wel gerichte campagnes  te voeren. Dit jaar lukt dat vrij aardig via Facebook.

  Het VB gaat merkbaar achteruit, worden jullie niet stilaan overbodig?

  We hebben op een vergadering beslist dat we doorgaan tot het VB onder de kiesdrempel zit. We zijn dus blij met elke stem minder maar Dewinter zei deze week bij Phara dat elke extreem-rechtse partij in Europa op een vast percentage van ongeveer 11 procent terugvalt. Ik vind dat nog altijd griezelig veel. Maar we hebben intussen nog andere plannen.

  stickers_nsv001aEr staan op jullie website tientallen uitspraken van VB-mandatarissen waaronder een flink aantal uit de vorig eeuw. Zijn die stilaan niet irrelevant aan het worden?

  Ja en neen. Ze hebben geen direct effect meer. Daartegenover staat dat ze wel het bewijs zijn van een homofobe mentaliteit die in de loop de jaren niet is afgenomen. Alleen komt die mentaliteit nu minder naar boven en dat heeft natuurlijk te maken met de actualiteit: grote verworvenheden zoals openstelling van het huwelijk en de anti-discriminatiewet zijn afgdwongen en daar ga je dus het VB niet meer over horen. Maar had Mikpunt die quotes en daden van het VB sedert begin jaren ’80 niet bijgehouden en publiek blijven maken zou niemand er nog van weten. Het VB zou dan heel gemakkelijk kunnen zeggen dat ze helemaal niets tegen ons hebben en eigenlijk nooit iets tegen ons ondernomen hebben; dat de homofobie enkel een fatasietje is van Alexandra Colen...  Dat is het belang van Mikpunt. Het VB wil maar al te graag de geschiedenis uitwissen als het hen goed uitkomt.  Als Colen weinig stemmen haalt kan het VB eventueel hun anti-holebi-imago laten ‘uitdoven’ zoals een VB-militant het zo mooi uitdrukte. Maar ze blijven natuurlijk wel tegen alle eisen en verworvenheden waar we 50 jaar voor gevochten hebben. Ze blijven dus gevaarlijk.

  Colen is geen buitenbeentje?

  Colen is na Annemans en Dewinter de grootste stemmentrekker in de provincie Antwepen. Het is duidelijk dat ze in deze campagne voluit gaat. Ze moet wel, want ze is lijstduwer. Dat wil zeggen dat ze heel veel voorkeurstemmen moet halen om verkozen te worden. Maar onderschat haar macht niet. Het is niet omdat Dewinter haar ooit heeft uitgescholden voor 'puriteinse kwezel' dat ze zich niet weet te handhaven. Ik denk dat Dewinter en Colen 'koele minnaars' zijn. Politiek gesproken dan.  In een interview zegt ze de bewaakster te zijn van de lijn van Karel Dillen, de founding father van het VB. Dillen komt rechtstreeks uit de collaboratie.Karel Dillen003 Er bestaat een foto waarop je hem kan zien terwijl hij de hitlergroet brengt. Samen met Tanguy Veys bewaakt ze de ideologie van het fascisme rond homoseksualiteit, abortus en euthanasie. Tegelijk toont ze zich trouw aan de  rest van de partijlijn. Op het verkiezingscongres had ze het enkel over 'de vreemdelingen' en repte met geen woord over haar eigen thema's. Zelfs tegenover haar directe achterban weet ze dus heel goed wat ze wanneer moet zeggen.

  Hoe belangrijk zijn haar thema's?

  Politiek commentator Hugo De Ridder zegt in Humo dat heel wat CD&V-stemmers zo verontwaardigd zijn over het schandaal rond de seksuele misbruiken in de Kerk dat ze dat ze misschien wel eens voor een ander zouden gaan stemmen om de partij te treffen die het dichtst bij het kerkelijk apparaat staat. Colen speelt daar heel goed op in. Het amalgaam dat ze daarbij maakt  tussen homo's en pedo's is uiteraard slecht voor de holebi/transgenderbeweging. Nu is de wetgeving rond holebi's, abortus en euthanasie natuurlijk niet zomaar weg te blazen. Colen_Dewinter_Annemans001aMaar je kent partijen zoals de CD&V: als die nattigheid voelen zullen ze hun discours wel aanpassen en dat zal niet in ons voordeel zijn. Vergeet ook niet dat Colen in aarstbisschop Léonard een zeer invloedrijke bondgenoot heeft.

  Stel dat partijen als CD&V, NVA of LDD homofobe standpunten zouden innemen, wat gaat Mikpunt doen?

  Zoals gezegd zitten we vrij goed. Tijdens mijn korte loopbaan als medewerker van çavaria heb ik gemerkt dat de invloed van de holebi/transgenderbeweging redelijk goed verankerd is in die partijen. Reden te meer om het VB nog steeds als een speciaal geval te behandelen. De aanwezigheid van openlijke holebi's en transgenders is daarbij een niet te onderschatten factor. Het is niet toevallig dat holebi's in het VB het verbod krijgen om uit de kast te komen. Maar het is een feit dat çavaria bij die partijen een voet tussen de deur heeft en de CD&V-deur het meest knelt.

  Hoe is Mikpunt eigenlijk onthaald door de beweging?

  Met gemengde gevoelens. Meestal wordt een nieuwe groep met een algemeen handopsteken en applaus aanvaard op de algemene vergadering van çavaria. Bij Mikpunt was dat in 2007 niet zo. De grote meerderheid van de aanwezigen, bijna tachtig procent, steunde onze toetreding. Maar er waren toch dertien tegenstemmers en dertien onthoudingen. Het viel op dat vooral jonge mensen tegen stemden. Voor de stemming hadden ook een aantal mensen al gezegd dat ze bezwaar hadden tegen onze toetreding.

  stemkaarten_2Hoe verklaar je dat?

  Iemand merkte tijdens die vergadering op dat Mikpunt een organisatie met een politieke doelstelling is. Iemand anders merkte op dat we expliciet de naam van een politieke partij in onze doelstellingen vernoemen. Natuurlijk hebben we een politieke doestelling. Een heel ambitieuze doelstelling dan nog: het VB onderuithalen. Maar dat is een streefdoel over de partijgrenzen heen. Ooit hebben alle grote partijen, op initiatief van ondermeer Jos Geysels, Hugo Claus en Tom Lanoye, het 'cordon sanitaire' bedacht. Dat betekent dat alle politieke partijen er zich toe verbonden nooit en nergens met het VB een coalitie te sluiten. Gelukkig hebben ze dat toen gedaan. Anders had het VB flink wat stokken in de wielen kunnen steken, ik denk maar aan het fenomeen 'weigerambtenaren' in Nederland: ambtenaren die weigeren een huwelijk tussen twee mannen of vrouwen af te sluiten. Dat zou gesneden brood zijn voor iemand als Alexandra Colen. Als je A zegt moet je B zeggen: waarom niet met het VB? In ons geval omdat het VB extreem homofoob is en je daar dus beter ook niet voor stemt. Het is de logica zelve dat de beweging dan een groep heeft die zich daarmee bezig houdt en dat die groep daarvoor de nodige medewerking krijgt van de andere groepen.

  Baltic051aHoe verklaar je de reserve bij de jongeren op die vergadering?

  Ik begrijp dat wel. De huidige generatie jongeren is opgegroeid met het idee dat een partij als het VB de gewoonste zaak van de wereld is. Ik heb als jonge gast groepjes als VMO en Were Di bezig gezien. Ze waren openlijk nazistisch, met hakenkruisen en al. Die groepjes leken sterk op wat je nu overal in Oost-Europa ziet opduiken bij Prides. Ze dragen allemaal dezelfde T-shirts en bordjes met een verbodsteken waarin twee neukende mannetjes staan (foto genomen op de Baltic PrideVMO en Were Di bleven marginaal want de bevolking had nog het besef wat de nazi's hadden aangericht. Daaruit is het VB ontstaan. De paramilitaire uniformen werden vervangen door maatpakken.  Eigenlijk zou iedereen de reportage 'La Face Cachée du VB' moeten bekijken. Daarin wordt gedetailleerd aangetoond dat het VB eigenlijk een moderne nazipartij is.

  Hoor je soms van holebi's die toch voor het VB stemmen ook al weten ze dat het een homofobe partij is?

  We krijgen inderdaad reacties van mensen in de trant van: 'Ik weet dat het VB homofoob is, maar ik vind dat eerst het vreemdelingenprobleem moet worden opgelost en dus stem ik toch voor hen'. Je wordt dus geconfronteerd met botsingen tussen holebi's en allochtonen die kiezers naar het VB drijven. Dat is een probleem waar we de komende maanden over gaan nadenken en proberen tot een strategie te komen.

  Wat als het VB morgen plots de koers 180 graden zou wijzigen en holebi's en transgenders voluit steunen omdat dit meer stemmen oplevert?

  Dat is een van de punten waarop we in Mikpunt regelmatig terugkomen. Wat ik in deze campagne zie gebeuren is het dubbele gezicht dat opnieuw getoond wordt: Colen speelt volop de homofobie uit,Tim_Dewinter001 Dewinter zegt dat homo's welkom zijn in zijn partij. Mijn persoonlijke mening is dat dit nog een tijd zo zal blijven. Als we door het VB over de bol geaaid worden gebeurt dat heel gericht. Toen enkele verdwaalde VLD'ers het nodig vonden om holebi's een onveiligheidsgevoel aan te praten en daarmee in de krant kwamen kregen ze dezelfde dag nog een artikel op de site van het VB. Bevolkingsgroepen tegen mekaar opzetten is hun geliefkoosde tactiek.

  Wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst?

  Ilga_Den Haag001Op de conferentie van ILGA Europa op Malta vorig jaar werd door de Zweden het voorstel gedaan om het dit jaar over het racisme bij holebi's en transgenders te hebben. Vermits we met Mikpunt op hetzelfde probleem botsen gaan we dit jaar naar de conferentie in Den Haag. We gaan proberen dat goed voor te bereiden zodat we onze bijdrage kunnen leveren aan de discussie.

  Volgens berichten op een van de anti-Colen Facebookpagina's zou een zekere Jens Incognito in het campagneteam van Colen zitten en zelf homo zijn. Commentaar?

  Ik weet daar te weinig over. Maar als het klopt, als Jens homo of bi is, dan hoop ik dat hij snel mensen tegenkomt die hem aanmoedigen zichzelf te zijn. Colen is wel de laatste persoon om je als homo goed bij  te voelen. Jens volgt wel strict de partijlijn: wie homo is in het VB mag daar niks mee doen. Tenzij iets heel negatiefs, zoals hij nu aan het doen is.

  Als je Alexandra Colen iets zou mogen toewensen, wat zou dat dan zijn?

  Een lesbische dochter die mee de L-Day organiseert.


  Wie interesse heeft om aan het nieuwe project (Ilga-conferentie Den Haag) van Mikpunt mee te werken kan zich hier aanmelden. een copie van 'La Face Cachée du VB' word je gratis opgestuurd als je ze aanvraagt via Mikpunt.

  Lees ook: WJNH niet akkoord met profilering Vlaams Belang

  Vlaams Belang houdt homofobe politiek aan