23-10-14

De Nieuwe Michiel?

Michiel Vanackere_10660142_3.jpgMichiel Vanackere werkt sedert kort als raadgever gelijke kansen bij Vlaams minister Liesbeth Homans (NVA), bevoegd voor Gelijke Kansen. 

Lees meer...

16:31 | Permalink | Tags: wjnh, jongeren, cavaria, moslim |  Facebook |

10-10-14

Homofoob NVA'er in regering Michel

Theo Franken_6243371.jpg

Terwijl  men bij Zizo goed moeten zoeken om in het nieuwe federale regeerakkoord iets terug te vinden van het eisenplatform van çavaria legt Theo Francken, een notoir homofoob uit de NVA,  de eed af als minister.

Lees meer...

20:50 | Permalink | Tags: nva, cavaria, moslim |  Facebook |

16-09-14

Gematigd

Gematigd_Erhan Demirci_0002.jpgYves Desmet, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, deelde op Facebook een opinie van  Jilani Sayed uit Rotterdam. Een pareltje dat mij inspireerde tot onderstaande bedenkingen over gematigdheid en de gevaren ervan.

Lees meer...

15:15 | Permalink | Tags: nva, hiv, cavaria, moslim |  Facebook |

30-05-14

Iran: Homo's schaden getuigt van egoïsme en onwetendheid

français, moslim

Dr. Mostafa Eghlima leidt de Iraanse vereniging van maatschappelijk werkers. Hij sprak zich onlangs uit tegen homofobie in Nameh News, een populaire Iraanse website.  Hiermee breekt hij met de typische houding van politieke en religieuze leiders in Iran.

Lees meer...

16:17 | Permalink | Tags: français, moslim |  Facebook |

10-02-14

"Er bestaat geen goedaardige oorlog"

Omar Nahas heeft een toneelstuk geschreven: 'Minaretten van Damascus'. Het gaat niet over politiek, maar over menselijk lijden, zo zegt hij zelf. Ik stelde hem vier vragen.

Omar Nahas_47768_1.jpg

Lees meer...

10:14 | Permalink | Tags: cultuur, moslim |  Facebook |

25-09-13

BDW is een Islamofoob Kieken

nva,moslim,cavaria

MNM-dj Bert Beauprez heeft zijn coming-out gedaan.  Via de media. Net zoals Will Ferdy in 1970.  De reacties waren overwegend positief. Maar dat durfde hij - net zoals zijn illustere voorganger - niet eens hopen.

"Dit ging veel reacties opleveren en of dat goeie of slechte zouden zijn kon ik echt niet inschatten" zei hij in Reyers Laat. Het heeft Bert vijf jaar gekost alvorens hij het aan zijn ouders vertelde.  Hij noemt zichzelf een 'stoem kieken' omdat hij zo lang heeft gezwegen. Maar hij wil vooral mensen inspireren om niet dezelfde fout te maken.

nva,moslim,cavariaLange weg af te leggen

Hij kwam zijn coming-out toelichten in de talkshow Reyers Laat op woensdag 18 september. Zaten mee aan tafel: artiest Jan De Cock, policitus Bart De Wever, journalist Marc Van de Looverbosch en moderator Lieven Van Gils.  Het had een mooi gesprek kunnen worden over hoe langzaam de dingen erop vooruit gaan: bijna een halve eeuw na de coming-out van Will Ferdy blijkt het voor de BV's - en in het verlengde voor iedere holebi -  van vandaag nog altijd wikken en wegen of en wanneer  ze uit de kast komen.  Het zet je aan het denken over het werk dat je in de holebi- en transgenderbeweging doet en over de hardnekkigheid van homofobie, ook in je  eigen hoofd. Of om het met een quote uit de nieuwe brochure Recht op Liefde te zeggen: "hoe wijdverspreid vooroordelen, discriminatie en ongelijke behandeling van holebi's en transgenders blijven bestaan, en de lange weg die nog af te leggen is vooraleer seksuele diversiteit volledig maatschappelijk aanvaard is." Maar dat was naast Bart De Wever gerekend. Hij zal het gesprek een islamofobe wending geven en in functie daarvan andere sprekers twee keer onderbreken.
nva,moslim,cavaria

Na het verhaal van Bert ontspint zich onderstaande discussie.

Bart De Wever: "Ik ben er nogal optimistisch over. Ik denk dat Vlaanderen anno 2013 er klaar mee is. Homoseksualiteit is een normaal gegeven en dat is heel breed aanvaard. Al hebben we bepaalde tegenbewegingen in onze samenleving - zeker in onze steden -  die we toch moeten duiden als problematisch." De toon is gezet. 'Wij, Vlamingen' hebben geen problemen meer met homoseksualiteit.  Eigenlijk herhaalt hij hier wat hij reeds schreef in zijn column die in 2006 verscheen.  Als er nog problemen zijn worden ze veroorzaakt door de islam. Op de vraag van Lieven Van Gils wat hij precies bedoelt antwoordt De Wever met het gezicht van een betrapte misdienaar: "Ik ga hier misschien veel moeilijkheden mee krijgen, maar je ziet heel duidelijk dat bij de moslimjongeren er een herislamisering bezig is sedert de jaren '80 in een veel radicalere en rechtlijniger islam en dat de afwijzing van homoseksualiteit daar toeneemt in plaats van afneemt. Het is bijna apartheid: de hele samenleving gaat naar aanvaarding en zij gaan naar verwerping. Gaybashing komt op in mijn stad. Ik zie dat heel duidelijk.  We hebben zelfs in een nieuw meerjarenplan  een convenant met het Roze Huis om aan sensibilisering bij de moslims te gaan doen en bij het zonaal veiligheidsplan van de politie heb ik gaybashing als aandachtspunt gegeven. Dat neemt hand over hand toe."

Apartheid????

Interessant hier is dat De Wever het begrip  Apartheid gebruikt.  Dat is een vorm van racisme die we kennen uit de geschiedenis van Zuid-Afrika.  Het apartheidsregime beschouwde de zwarte Zuid-Afrikanen als tweederangsburgers. Dat was niet iets waar ze zelf voor kozen, maar wat hen was opgelegd door een witte minderheid.  Het woord is in deze context dus absoluut niet op zijn plaats. Bart De Wever geeft er een nieuwe betekenis aan: apartheid is vanaf nu een zelfgekozen vorm van isolement waarin moslims blijkbaar wensen te leven. Dat is klinkklare nonsens.

"Gaybashing komt op in mijn stad" zegt De Wever, meer nog: "neemt hand over hand toe". Uiteraard worden we verondersteld de gedachtegang te volgen en in onze fantasie een legertje moslims te zien die, vanuit een zelfgekozen getto, homo's te lijf gaan.

Bart De Wever kan ons echter onmiddellijk gerust stellen: de politie is gealarmeerd en het Roze Huis is ingeschakeld. De LHBT-beweging, met name het Roze Huis, krijgt meteen een duidelijke rol toebedeeld: zij moeten 'sensibiliseren'.  nva,moslim,cavariaHetzelfde is met zoveel woorden gezegd door Liesbeth Homans toen ze bekendmaakte dat het Roze Huis een beetje meer geld van de stad krijgt dan vroeger. Het is dus niet aan het Roze Huis om haar eigen prioriteiten te bepalen en democratisch te discussiëren over wat ze met het geld gaan doen. Dat hebben Homans en De  Wever al gedaan.  Tegelijkertijd worden de organisaties die met allochtonen werken financieel drooggelegd door het Antwerpse stadsbestuur.  Dat zal de samenwerking met die organisaties rond het thema zwaar bemoeilijken. Bovendien wordt het elke dag duidelijker dat homo- en transfoob geweld onderdeel zijn van een veel breder plaatje: agressie en geweld zullen toenemen zolang de economische crisis elke dag meer mensen in de onzekerheid en de armoede duwt.  Treinbegeleiders weten daar intussen al evenveel over dan holebi's en lesbiennes. Het Roze Huis wordt dus in het keurslijf 'wij versus zij' gedwongen. Dat is het gevaarlijkste wat een emancipatiebeweging kan overkomen.

nva,moslim,cavariaJan De Cock en Bert Beauprez voelen de bui hangen en proberen correcties aan te brengen. Jan De Cock: "Ik denk dat meneer De Wever een punt heeft maar het is niet alleen in die groep: de extremisering zit in alle lagen van de bevolking en zit vooral in verschillende types gemeenschappen en maatschappijen.  (...) Blanke jongeren gaan ook kinderen neerschieten, denk maar aan Columbine. Het is zeker geen islamprobleem."nva,moslim,cavaria Bert Beauprez voegt daaraan toe: “Ik zat bijvoorbeeld in een school in De Panne. Er was nogal een machocultuur in die school, maar in elke school hangt wel zo'n cultuur. Als er dan iemand 'homo' tegen je roept, ook al is dat grappig bedoelt, dan komt dat voor U duizend keer harder aan omdat ze dat niet weten natuurlijk." De Panne is niet meteen een stad met een grote moslimpopulatie.

nva,moslim,cavariaBart De Wever is niet onder de indruk en gaat ongestoord verder: "Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen die onder adolescenten uit de band springt wordt neergesabeld. Dat is eigen aan jongvolwassen mannen vooral. Maar in het volwassen Vlaanderen... als ik vandaag naar een familiefeest ga, daar zit een lesbisch koppel, daar zitten homo's aan tafel... In mijn partij (wij zijn geen linkse partij) ... Ik heb homo's in het parlement, de gemeenteraad en echt... 'We don't care'.  Daar zijn we echt voorbij. "

nva,moslim,cavariaHet is de tweede keer dat 'Vlaanderen' genoemd wordt en dan nog  in een typisch 'Vlaamse' context: het familiefeestje. Dat ideaalbeeld moet er worden ingepeperd. Dat een homokoppel in een Aalsters café door twee volbloed-Vlamingen  (foto) - die zonder twijfel ook op familiefeestjes komen - in mekaar werd getimmerd blijft uiteraard buiten beeld, net als de controverse die de deelname van enkele tientallen NVA'ers aan de pride, waar een NVA'er letterlijk schreef:  "Gelieve geen reclame meer te maken met jullie roze afwijking!"  De man verklaart lid te zijn geworden an de NVA  "Om te helpen bouwen aan een betere toekomst met hogere normen en waarden!"

nva,moslim,cavariaMarc Van de Looverbosch probeert het ook eens: "Wat mij wel verbaast is  - ik spreek dan vooral over die groepen in de bevolking met vooral een heel mannelijke cultuur die zeer star is want het gaat niet alleen over homo's maar ook tegen vrouwen (De Wever: 'absoluut') . Kijk naar de invoering van het homohuwelijk in Frankrijk nog recent - Neem ook de VS waar hysterische toestanden ..."

nva,moslim,cavariaHier onderbreekt Bart De Wever voor de tweede keer:  “Maar hoe snel dat je daar bijna voorbij bent... Hier was ook een beetje debat rond het homohuwelijk. Nu bestaat dat tien jaar. Wie maalt daar nog om?  Het gaat allemaal ongelooflijk snel. Maar er is een groep - waarvan men vroeger dacht: men is nog niet in kennis met de verlichting - waarvan ik vandaag durf zeggen: men weet het wel maar men verwerpt de verlichting.  Men kent ze wel maar men wil ze gewoon niet.  Men wijst een heel aantal waarden - die voor ons heel normaal zijn geworden -  gewoon af. Er is een tegenbeweging bezig en dat moeten we onder ogen zien. Je ziet die radicalisering en je ziet de uitingen daarvan en dat neemt toe.”
nva,moslim,cavaria

Bart De Wever legt nu het verband tussen de eerder aangehaalde 'tegenbeweging' en de moslims die problemen zouden hebben met 'De Verlichting'.  Niet zo maar problemen, maar willens nillens. Bovendien gebruikt hij nog eens dat bedreigende woord 'radicalisering' waarvan de uitingen toenemen. De invoering van het homohuwelijk daarentegen verliep volgens hem bijn als een fluitje van een cent: "Wie maalt daar nog om?" Dat de openstelling van het huwelijk in dit land tientallen jaren van strijd en een titanengevecht tegen rechts heeft gekost zijn we uiteraard ook al lang vergeten. Dat was "een beetje debat" De Wever weet wanneer hij iemand moet onderbreken: het is niet de bedoeling om de homofobie van niet-moslims in het gesprek te brengen. Nochtans is de (vaak gewelddadige) oppositie (foto) in Frankrijk tegen de openstelling van het huwelijk zeer relevant. Die beweging werd immers gedragen door partijen die om het zacht uit te drukken in dezelfde richting als de NVA denken en het aandeel van moslims in die beweging was marginaal. De Kameroenese actviste Alice Nkom wees er toen op dat wat in Frankrijk aan het gebeuren was zelfs negatieve gevolgen kon hebben voor de situatie van holebi's en transgenders in haar land.

Bart De Wever is een deel van het probleem

Toeval of niet, de dag dat Bart De Wever ons mocht waarschuwen tegen het grote moslimgevaar werd in Brussel een handleiding voorgesteld waarin methodes worden aangereikt om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken binnen etnisch-culturele minderheden. De visie van waaruit de samenstellers van deze handleiding vertrekt staat haaks op wat de NVA daarover vertelt. Bovendien brengt het discours van de NVA en andere islamofobe stromingen (NVA-gemeenteraadslid Martijn Van Esbroeck weigert zelfs om islamofobie als probleem te erkennen) grote schade toe aan homoseksuele moslims.nva,moslim,cavaria In de brochure Recht op Liefde merken de auteurs op: "We stellen vast dat de wijze waarop over islam en etnisch-culturele minderheden in relatie tot homoseksualiteit gesproken wordt bol staat van de veralgemeningen en stereotypen die nauwelijks ruimte laten aan nuance en de werkelijkheid te vaak geweld aandoen. Dergelijke problematische beeldvorming heeft bovendien ingrijpende gevolgen. Zij is niet alleen olie op het vuur van een voortschrijdende problematisering van moslims in onze samenleving, maar biedt tevens een slechte grond om holebi's binnen etnisch-culturele minderheden op een goede manier te begeleiden of ondersteunen. We komen in onze werking bijvoorbeeld regelmatig holebi's met een moslimachtergrond tegen die verder in de problemen terechtkwamen nadat ze aanklopten bij sociale diensten en daar advies kregen dat niet alleen misvormd was door de stereotypen en veralgemeningen over hoe hun leven eruit zou zien, maar ook ronduit schadelijk voor hun specifieke situatie en noden was. Het vernauwen van de discussie over homofobie tot een specifieke bevolkingsgroep komt de strijd voor een brede samenleving zonder discriminatie, waarin de specifieke trajecten van etnisch-culturele holebi's de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, allesbehalve ten goede."

Met andere woorden: Bart De Wever dwingt het Roze Huis om het 'probleem' van homofobie bij moslims op te lossen, maar is zelf een deel van dat probleem. Hij vergiftigt niet alleen de holebi- en transgendergemeenschap met islamofobie, hij zet ook het geluk van holebi's en transgenders met een moslimachtergrond op de helling. 

19:19 | Permalink | Tags: nva, moslim, cavaria |  Facebook |

24-09-13

Recht op Liefde: de handleiding

001.jpgOp woensdag 18 september werd in Brussel de handleiding Recht op Liefde - Seksuele diversiteit bespreekbaar maken binnen etnisch-culturele minderheden - voorgesteld.  Na het samenstellen van de brochure formuleerden de makers een aantal conclusies.

België heeft zich de afgelopen decennia weten profileren als een van de meest vooruitstrevende landen ter wereld op het vlak van gelijke rechten voor mensen met verschillende seksuele oriëntaties. In 2003 werd het huwelijk wettelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Sinds 2006 kunnen koppels van hetzelfde geslacht kinderen adopteren. Publieke figuren inclusief politici komen steeds meer openlijk uit voor hun seksuele geaardheid, ook als die afwijkt van de heteronorm. 'Coming-out' en 'Gender Bending' worden door de entertainmentbranche, de digitale media en ook de modewereld op een steeds ostentatiever manier gesteund. In een recent rapport van de Europese afdeling van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, behaalde België zelfs een tweede plaats op vriendelijkheid voor holebi's.

Maar een 'topscore' van slechts 67% geeft tevens aan hoe wijdverspreid vooroordelen, discriminatie en ongelijke behandeling van holebi's en transgenders blijven bestaan, en wijst op de lange weg die nog af te leggen is vooraleer seksuele diversiteit volledig maatschappelijk aanvaard is.

Gaybashing

Recente gevallen van homo- en transfoob geweld, die in de media veel stof deden opwaaien, illustreren dit punt. In 2011 deed Kris D. publiekelijk zijn relaas over hoe hij en zijn vriend door Noord-Afrikaanse mannen werden aangevallen omwille van hun seksuele geaardheid. Op 18 januari 2012 bracht Outrage een app uit voor smartphones die gekende locaties van 'gaybashing' (fysiek en verbale agressie ten aanzien van homoseksuelen) in kaart brengt. De moord op Ihsane Jarfi in april 2012, een homoseksuele Luikenaar van Marokkaanse origine, werd omschreven en geregistreerd als de eerste homofobe moord in de Belgische geschiedenis.

moslimTransfobie

Een recente studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bracht transfoob  geweld in België in kaart: zo'n 80% van transgenderpersonen hebben in hun levensloop geweld ervaren omwille van hun genderidenditeit. 33% hebben seksueel geweld ervaren, 25% fysiek geweld en 80% verbaal of psychologisch geweld. Dit geweld, of beter, de zichtbaarheid van dit geweld gaf aanleiding tot het opstarten van sensibiliseringscampagnes om de bewustwording rond homofobie te stimuleren, om slachtoffers aan te moedigen elke vorm van discriminatie te melden en de instanties erop te wijzen dat ze haatmisdrijven beter moeten registreren. Er zijn actieplannen voorgesteld over gender en seksuele diversiteit in het onderwijs en het tegengaan van homofoob en transfoob geweld.

'Etnicisering'  afwijzen

Opvallend in de recente discussie rond homofobie, is de wijze waarop etniciteit in de schijnwerpers komt te staan in het debat. Zo worden bepaalde etnisch-culturele en religieuze bevolkingsgroepen - en met name moslims - geviseerd als daders van seksuele discriminatie en homofoob geweld. Het feit dat het merendeel van de moordenaars van Ihsane Jarfi tot de etnische meerderheid behoorden leek weinig aan die beeldvorming te veranderen. Daarnaast verwonderden de media zich erover dat Ihsane 'aanvaard zou zijn' binnen zijn familie of de moslimgemeenschap. Het achterliggende idee in dergelijke beeldvorming is dat traditionele en religieuze opvattingen over seksuele diversiteit de 'oorzaak' zijn van homofoob geweld.moslim

Hoewel er slechts beperkt onderzoek beschikbaar is over homofobie in ons land, wijst een veelbesproken recente studie over homofobie bij jongeren tussen de 18 en 21 jaar, dat homofobie bij de jongerenpopulatie in het algemeen daalt, maar dat er een significante groep is, jonge moslimjongens, waarbij deze stijgt.  Een blik op het publieke debat van de laatste jaren toont ons dat homofobie hoe langer hoe meer gezien wordt als een probleem van specifieke etnische en religieuze minderheden. Vooral bevolkingsgroepen met roots in de Magreb of in het Midden-Oosten en moslims worden hierbij geviseerd. Deze trend beperkt zich niet alleen tot België, maar maakt deel uit van een meer globale tendens.

Vanuit het werk van Ella vzw en Merhaba vzw op het kruispunt van etniciteit enerzijds en gender en seksualiteit anderzijds, stellen wij deze 'etnicisering' van de kwestie van seksuele diversiteit in vraag. We doen dit vanuit verschillende motieven.

Stereotypen brengen schade toe

Ten eerste, we stellen vast dat de wijze waarop over islam en etnisch-culturele minderheden in relatie tot homoseksualiteit gesproken wordt bol staat van de veralgemeningen en stereotypen die nauwelijks ruimte laten aan nuance en de werkelijkheid te vaak geweld aandoen. Dergelijke problematische beeldvorming heeft bovendien ingrijpende gevolgen. Zij is niet alleen olie op het vuur van een voortschrijdende problematisering van moslims in onze samenleving, maar biedt tevens een slechte grond om holebi's binnen etnisch-culturele minderheden op een goede manier te begeleiden of ondersteunen.moslim  We komen in onze werking bijvoorbeeld regelmatig holebi's met een moslimachtergrond tegen die verder in de problemen terechtkwamen nadat ze aanklopten bij sociale diensten en daar advies kregen dat niet alleen misvormd was door de stereotypen en veralgemeningen over hoe hun leven eruit zou zien, maar ook ronduit schadelijk voor hun specifieke situatie en noden was. Het vernauwen van de discussie over homofobie tot een specifieke bevolkingsgroep komt de strijd voor een brede samenleving zonder discriminatie, waarin de specifieke trajecten van etnisch-culturele holebi's de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, allesbehalve ten goede.

Homofobie binnen de meerderheid

Ten tweede: we moeten vaststellen dat de 'etnicisering' van de kwestie van homoseksualiteit nog op een andere manier de strijd voor aanvaarding van seksuele diversiteit ondermijnt. Door homofobie op een specifieke bevolkingsgroep te projecteren, blijven de mechanismen van homofobie binnen de etnische meerderheid buiten schot. Dit gaat gepaard met impliciete en soms ook expliciete suggestie dat homofobie in de bredere samenleving (zo goed als) geen probleem meer zou zijn.

Een dergelijk uitgangspunt maakt het nog moeilijker om de bestaande homofobie in die bredere samenleving te bestrijden, en creëert vrijplaatsen waarbinnen homofobie ongestoord kan groeien, zonder dat we een cognitieve grip krijgen op de problematiek of adequate middelen ontwikkelen om die homofobie in te dijken. De massale straatprotesten in Frankrijk tegen de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, door voornamelijk leden van de etnische en religieuze meerderheidsgroep, tonen aan dat geen enkele groep een patent heeft op onverdraagzaamheid voor diversiteit. Maar meer nog, dergelijke protesten en stemmen worden letterlijk en dus onbeheersbaar als we homofobie als een probleem van etnische minderheden gaan kaderen.

moslim'Seksuele diversiteit' betekent effectief diversiteit

Het staat buiten kijf dat homofobie moet bestreden worden en dat er meer ademruimte gemaakt moet worden voor seksuele diversiteit. Dat is een belangrijk uitgangspunt van deze handleiding. Maar het staat eveneens buiten kijf dat er verschillen bestaan in de beleving van en de omgang met seksuele diversiteit die verbonden kunnen worden aan een veelheid van factoren zoals opvoeding, scholingsgraad, socio-economische status, etnische en culturele afkomst en ervaringen van maatschappelijke integratie, aanvaarding en uitsluiting.

'Seksuele diversiteit' betekent effectief diversiteit, en dus ook het bestaan van verschillende manieren om niet-heteronormatieve levens uit te bouwen en verschillende manieren om met seksualiteit om te gaan.

Vanuit dit inzicht, voorbij simplistische stereotypering, averechtse stigmatisering en het bieden van pasklare antwoorden of oplossingen, biedt deze handleiding een instrument om seksuele oriëntatie en genderidentiteit in etnisch-culturele minderheidsgroepen bespreekbaar te maken.

moslimOver de handleiding

Dit instrument onderscheidt zich op minstens drie vlakken van reeds bestaande methodieken die gericht zijn op de aanvaarding van seksuele diversiteit.

Ten eerste, zoals reeds uitgebreid benadrukt, staat het kruispuntdenken centraal in onze benadering. Ten tweede stelt deze handleiding kaders en ervaringen van etnisch-culturele minderheden wat betreft relatievorming en seksualiteit centraal. En ten derde engageert de handleiding zich uitdrukkelijk met de kwestie van religie.

Deze handleiding geeft geen kant- en klare oplossing, maar biedt wel een aantal degelijke referentiekaders en pistes om dit proces te begeleiden. De slaagkansen van het emancipatieproces dat deze handleiding wil bevorderen hangen uiteraard af van de mate waarin de  trainer vertrouwen weet op te bouwen in de groep en een groepsdynamiek in goede banen weet te leiden, alsook de mate waarin de deelnemers aan een vorming bereid zijn zich met de groep te engageren en diepgewortelde ideeën in vraag willen stellen. Maar de factoren die dit proces bevorderen of verhinderen blijven niet beperkt tot het niveau van een concrete vorming, of dynamieken binnen etnisch-culturele minderheden. We moeten vaststellen dat de maatschappelijke context, waarin etnisch-culturele minderheden keer op keer verantwoordelijk gemaakt worden voor de heersende homofobie in contrast met de manier waarop de etnische meerderheid zich graag als homotolerant profileert, hier tevens een grote rol speelt. Deze handleiding richt zich in eerste instantie op etnisch-culturele minderheidsgroepen, maar er is dus tevens een proces te doorlopen, en verantwoordelijkheid te nemen, aan de kant van de etnisch-culturele meerderheid.

moslimHet is, tot slot, belangrijk om voor ogen te houden dat mentaliteitswijzigingen nooit gerealiseerd worden in een dag. Noties van seksualiteit, intieme relaties of liefde zijn bij ons allen diepgeworteld. Ze maken deel uit van bredere complexe culturele contexten van opvattingen, normen, waarden en betekenissen die we met de paplepel ingelepeld kregen, en ze zijn deel geworden van hoe we onze identiteit en lichamelijkheid begrijpen en ervaren. Verandering op dit vlak betekent noodzakelijkerwijs een (langzaam) proces, een langer traject dat stapsgewijs begonnen en verdergezet wordt.

De illustraties in deze handleiding werden verzorgd door Zologie. Tussentitels en links heb ik zelf aangebracht.

De brochure bestellen kan via Ella vzw of Merhaba vzw

20:47 | Permalink | Tags: moslim, nva |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende