nederland

 • Moslims homofoob? Valt best mee


  De islam wordt een hoop dingen verweten. Conservatisme en religieus fanatisme zijn er een paar van. Homofobie is een andere. Moslims zouden per definitie afkeurend staan tegenover homoseksualiteit en ze zouden allemaal vinden dat homoseksuelen gestenigd dienen te worden. Hun opvatting zou zijn dat homoseksualiteit een zonde is, waarvoor Allah je zal straffen. Valt best mee, schrijft een lezeres van de Gay Krant.

  moslim,nederland

  Nu zullen er ongetwijfeld moslims zijn die er zo over denken. Maar volgens mij ligt alles een stuk genuanceerder en valt het allemaal wel mee met de homofobie van moslims. Binnen de moslimgemeenschap wordt heel verschillend gedacht over homoseksualiteit en over of het nou wel of niet mag van de Koran. Er is een aantal soera's waaruit valt op te maken dat de liefde voor iemand van hetzelfde geslacht zondig is. Zo valt er in soera De Kantelen te lezen: "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat." Maar bedenk dan meteen wat er in Leviticus valt te lezen: "En gij zult geen gemeenschap hebben met één, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, een gruwel is het."  Alle grootste religies in ons land — katholicisme, protestantisme en islam — hebben moeite met homoseksualiteit. En voor al die religies geldt: er zijn zat mensen binnen die clubs die er een stuk opener tegenover staan.

  Respectvolle discussies

  Zo stuitte ik onlangs op een interessante discussie op het forum van Maroc.nl. De topicstarter vroeg zich af hoe men dacht over homoseksualiteit en of men ruimte zag binnen de islam voor discussie. Wat volgde was een inhoudelijke, respectvolle discussie over en weer. Een aantal mensen zag het als `test' van Allah en vond dat je ertegen moest vechten. moslim,nederland Er werd gezegd dat homo zijn 'haram' is, onrein. Maar de enige die daar iets aan kan doen, is de persoon zelf. Een buitenstaander kan alleen tot Allah bidden dat die persoon op het rechte pad blijft. Het is natuurlijk hun goed recht om er zo over te denken; vele van onze christenbroeders denken er precies hetzelfde over. Maar in die discussie was ook een tegengeluid te horen van moslimjongeren die het wél accepteren. Die zeiden dat ook homo's en lesbiennes een schepping van Allah zijn. "Wie zijn wij, wie ben jij om te oordelen en te veroordelen?", vroeg iemand zich af, "Er is er maar één die mag oordelen." Er werd door verscheidene mensen opgemerkt dat de Koran op verschillende manier valt te interpreteren en dat deze bovendien lang geleden geschreven is, in een tijd dat nageslacht ontzettend belangrijk was. Dan is het niet zo gek dat gelijkslachtige relaties verboden werden, daar komen immers geen kinderen uit voort.

  Staatkundig Gereformeerden

  De hele discussie liet mij inzien dat — in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt — moslims wel degelijk openstaan voor nieuwe denkbeelden. Of althans, een deel van hen. Dit bewijst maar weer dat niet alle moslims per definitie afwijzend staan tegen wat wij beschouwen als verworven rechten. moslim,nederlandDaarentegen is er in Nederland een club staatkundig gereformeerden (SGP) die homoseksualiteit faliekant afwijst. Die er — mijns inziens — verouderde denkbeelden op nahoudt wat betreft het huwelijk: "De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk." Deze mensen staan niet of nauwelijks open voor een inhoudelijke discussie over dit onderwerp, want zij hebben de Bijbel en daarmee de `waarheid' aan hun kant.

  Ik vraag mij af waarom er zo op wordt gehamerd dat moslims 'massaal' tegen homoseksualiteit zijn, terwijl de bible belt bevolkt wordt door protestanten die er nog veel conservatievere denkbeelden op nahouden. En die hebben geen mooi jongerenforum waarop inhoudelijk gediscussieerd wordt.

  Ellen Kluit

  Bron: Gaykrant, 4 juni 2011

 • Teveel gevraagd

  Faysal_Zouay001.jpg“Vergeet niet dat Nederland in de jaren zestig en zeventig op hetzelfde niveau zat van homotolerantie als de Marokkaanse gemeenschap nu. Dat was ook precies de periode waarin de eerste Marokkaanse gastarbeiders zich in Nederland vestigden. Zij hielden vast aan de normen en waarden van het land van herkomst, terwijl de normen en waarden in hun nieuwe omgeving veranderden.

  De tweede en derde generatie Marokkanen hebben weliswaar een ander referentiekader, maar ze hebben niet direct gebroken met traditionele opvattingen. De teneur in het debat is dat Marokkaanse Nederlanders dezelfde ontwikkeling moeten doormaken in een paar jaar als die waarvoor de rest van Nederland enkele decennia nodig had. Er wordt dus veel gevraagd van de Marokkaanse gemeenschap. Natuurlijk, als je in een ander land gaat wonen, moet je meegaan met de omgeving waarin je terecht komt. Maar de politieke discussie wordt nu zo scherp gevoerd, met al die pijlen gericht op Marokkaanse Nederlanders, dat de reactie dan wordt: bekijk het maar.”

  Faysal Zouay, raadslid voor GroenLinks in Nijmegen
  Lees het volledige artikel in VolZin

 • Wat gebeurt er in Amsterdam?

  Amsterdam Lodewijk Asscher Mayor.jpgPolitici met roze stropdassen, homo's en lesbo's verbaal en fysiek aangevallen door jongeren, twee demonstraties tegen al dat geweld en oproepen om roze knokploegen op te richten. Amsterdam is weer the place to be. Of net niet?

  Op 5 september kwamen holebi's en  transgenders voor de tweede keer op straat in Amsterdam om te protesteren tegen het geweld dat hen treft. Tijdens een eerdere demonstratie op 13 juni had waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher (PVDA, foto) de demonstranten verzekerd dat het allemaal in orde zou komen maar dat bleek drie maand later helemaal niet het geval. De actiegroep 'Right to feel safe' legt in een persbericht uit waarom men opnieuw de straat op gaat: "De nieuwe protestactie is een reactie op de aanhoudende golf van homogeweld in onze hoofdstad. De afgelopen weken werden homo´s en lesbiennes mishandeld op de Zeedijk, in de Reguliersdwarsstraat en op het Muiderpoortstation."

  Politie

  Amsterdam_equal003.jpgDe demonstranten eisen een efficiënt politieoptreden en daar hebben ze voor 100 % gelijk in. Het COC van Amsterdam wijst op de noodzaak om van elke incident aangifte te doen. COC Nederland roept de onderhandelende partijen op om de aanpak van geweld tegen holebi's en transgenders in het regeerakkoord op te nemen: "Het COC pleit voor forse maatregelen in het regeerakkoord om het anti-LHBT geweld de kop in te drukken. Zo zou er verplichte voorlichting over homoseksualiteit en transgenderisme op elke school moeten komen. Ook wil de belangenorganisatie een verankering in de wet van hogere straffen bij discriminerend geweld (een zgn. hatecrime-artikel). Er zou cameratoezicht moeten komen op plekken waar veel geweld plaatsvindt, de aangiftebereidheid moet worden vergroot en de registratie ingrijpend verbeterd. Niet één van deze maatregelen is opgenomen in de beleidsbrief die de huidige regering met het rapport naar de Tweede Kamer stuurt."

  Als het regent in Amsterdam...

  Druppelt het in Brussel? Dit najaar komt er een nieuwe campagne rond geweld tegen holebi’s op initiatief van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!). Want ook hier leeft het probleem. Volgens De Lille neemt het geweld tegen homo’s en lesbiennes niet toe in Brussel, maar is de sfeer er wel harder dan in andere steden zoals Antwerpen en Luik.Amsterdam_mocro002.jpg

  Maar dat is natuurlijk niet veel meer dan het bestrijden van symptomen.  Hoe komt het dat (vaak allochtone) jongeren zich tegen holebi's en transgenders keren? Je kan hun gedrag verklaren vanuit de machocultuur waarin ze leven. Maar ook dat is maar een stukje van de werkelijkheid.  Of zoals Yves Aerts het in De Standaard van 24 augustus analyseert: "Hoe groter de stad, hoe groter het proletariaat, zeg maar, en hoe uitgesprokener de machocultuur. Anders gezegd: hoe groter de stad, hoe meer mensen die sociaaleconomisch achtergesteld zijn. En het is die groep die het sterkst vasthoudt aan machogedrag, aan een strikte, traditionele rolverdeling tussen man en vrouw en aan rigide ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Want dat biedt houvast. Dat mannen beter zijn dan vrouwen, bijvoorbeeld. Waardoor er jongeren zijn die zich bijvoorbeeld aangetast voelen in hun mannelijkheid als ze een jongen zien die zich vrouwelijk gedraagt". Dat is allemaal waar.  Maar wat hebben we daar eigenlijk aan? Brengt het aarde aan de dijk om te blijven herhalen dat jonge allochtonen gefrustreerde macho's zijn? Wat ben ik daar mee als ik in mekaar geslagen ben?

  Amsterdam_love002.jpgRacisme leidt tot (meer) geweld

  Er ontbreekt een klein woordje in de analyse van Yves Aerts: racisme. Het lijkt wel alsof we dat woord niet meer durven gebruiken. Terwijl het racisme in onze gemeenschap verder woekert.  Hier is wat zich in Amsterdam afspeelt heel interessant. Daar is men zover dat er openlijk wordt opgeroepen tot het gebruik van geweld. jeugdtrendwatcher Bamber Delver riep in de Nederlandse krant Het Parool op tot het vormen van knokploegen: "Organiseer een tegentrend. Leer van de potenrammende straatvechters en leg een mobiele meldketen aan, zodat de gay knokploegen op tijd kunnen terugslaan." Ook stadsgenoot Erwin Olaf sluit het gebruik van geweld niet uit. Een nieuwe trend? Een lezer van de Gaykrant reageert op het artikel van Delver: "We hebben al tientallen jaren voorlichting gegeven, maar dat heeft niets geholpen. We vragen al jaren de politie(k) om ons te beschermen, maar dat helpt ook niet. Ik ben het dus volstrekt eens met Delver: we moeten eindelijk maar eens terug vechten..." Een andere lezer reageert: "Ik neig er naar het er mee eens te zijn. Maar... wie gaat knokken en wanneer? Het tuig is als vallende bladeren dat overal op onverwachte momenten in de stad ronddwarrelt. Wie gaat dan knokken? Hoe organiseer je dat? Het is makkelijk roepen, maar denk aan het vervolg. Die gastjes weten het wel, die hebben elkaars gsm-nummer paraat! Kunnen we nog wat van leren.... "

  Minderheden onder elkaar

  Als mensen op dergelijke wijze beginnen redeneren gaat er iets fout, zoveel is duidelijk. Hier zijn we nog niet zo ver en we weten ook wel dat stoere taal (wie zijn hier de macho's?) op internet met een korrel zout te consumeren valt. Maar toch. Ook in België zijn er mensen die pleiten voor 'confrontatie' met allochtonen, moslims. Het discours is altijd hetzelfde: allochtonen (of hun godsdienst en cultuur) vormen een bedreiging en 'Ik eis het recht om dat te mogen zeggen'.  Natuurlijk hebben we dat recht, maar als holebi/transgenderactivisten hebben we vooral de plicht om problemen op te lossen. Eenzijdige kritiek brengt geen aarde aan de dijk. Het versterkt enkel het superioriteitsgevoel van de witte mens. Het is een gevaarlijke trend van om het luidste roepen. Het versterkt de haat tegenover een segment van de maatschappij die uiteindelijk ook maar een kleine, langs alle kanten getergde minderheidsgroep is. Zoals wij dus.

  Draagvlak

  Het wordt tijd dat de holebi/transgenderbeweging op zoek gaat naar een gemeenschappelijk draagvlak met wat we moslims of allochtonen noemen. Op korte termijn zal dat weinig oplossen. Maar op lange termijn is het de enige oplossing voor de problemen zoals ze zich momenteel in onze steden voordoen.  Meer nog: het zal onze emancipatiestrijd een nieuwe dimensie geven en aan kracht doen winnen. Beide minderheden hebben hun lijstje met grieven en eisen. Die lijstjes moeten eens naast mekaar gelegd worden. Ze hebben heel veel gemeenschappelijk. interracial_hands.jpgProblemen zoals in de bedrijfswereld, het onderwijs, huisvesting, de sport, de media... we hebben ze allemaal gemeen met Marokkanen en Turken. Een verkenning van elkaars visie en het bundelen van krachten kan beide groepen enkel versterken. In plaats van 'wij' versus 'zij'  de omslag maken naar  'wij' + 'zij' = 'wij+'  Wie begint eraan?

  Lees ook: Voorbij wij & zij: naar een andere kijk op onze samenleving

   

 • Holebi's en Vangheluwe

  5_9_2010_MR.jpgNa de affaire Dutroux (1996) is het de tweede keer dat seksueel misbruik op grote schaal in de media komt. De schandalen in de katholieke kerk zorgen opnieuw voor een stroom aan berichten en commentaren. Ook voor holebi's en transgenders heeft de affaire interessante kantjes.

  De donkere jaren

  De getuigenissen en klachten over seksueel misbruik situeren zich vaak in de jaren '50 en '60.  Donkere jaren. De maatschappij was nog grotendeels in de greep van de kerk. Seks was vies en enkel toegelaten binnen een huwelijk en tussen man vrouw.  Masturberen zou voor allerlei ziektes zorgen. Homoseksualiteit werd behandeld met pillen en electroshocks. Maar het bloed (alsook het sperma) kruipt waar het niet gaan kan. In zijn ophefmakend artikel 'Psychiatrische moord op homoseksuele puber' beschrijft Dirk Cantillon (foto) hoe het er aan toeging op de patersschool: "Gemeenschappelijke kleedkamers waren taboe, maar de individuele kleedhokjes waren gemaakt uit hout en dat opent duidelijk mogelijkheden voor ieder die een dosis handigheid weet te koppelen aan een meer dan gemiddelde belangstelling voor jongenskontjes en primaire schaamhaartjes. Onze voorgangers hadden er net zo over gedacht want de houten tussenschotten waren met zakmesjes zodanig bijgewerkt dat ieder zijn voyeurslusten rustig kon botvieren. Er werd wat afgehijgd in die dampige hokjes. Je bekeek de andere, je geilde je eraan op. Je wist dat je bekeken werd,je geilde je eraan op." Dirk Cantillon_Ander Strand001.jpg Buiten het hokje dreigde het gevaar. Dirk wilde meer en betaalde de tol. Zijn leven werd een hel: "Ze hebben me mijn jeugd afgepakt en het is moeilijk in een toekomst te geloven als je geen verleden hebt."  Naast de slachtoffers van seksueel misbruik zijn er de slachtoffers van de seksuele repressie.

  Behaarde man

  Op bladzijde 44 van het eindrapport van de Commissie-Adriaenssens lezen we volgend verhaal: "Toen ik er 15 was (of zo ongeveer toch, ik herinner het mij niet zo goed meer) gingen wij met de jeugdbeweging tijdens de grote vakantie op bezinning (retraite zoals we dat dan noemden) bij de paters van congregatie A in xxxx. (...) 's Avonds als we al in bed waren (in ons 'chambrette' en wil je geloven dat ik het nederlandse woord daarvoor niet ken?) kreeg ik altijd bezoek van pater A. Wat nu gaat volgen zal misschien choqueren, misschien ook niet, maar ik vond het wel leuk. Ik herinner mij heel goed de eerste keer dat hij zijn soutanne omhoog deed en dat hij eronder naakt was. Ik herinner mij heel goed toen hij zich gans uitkleedde omdat ik eigenlijk nog nooit zo'n behaarde man gezien had. (...) Ik ben mij waarschijnlijk in die periode bewust geworden dat ik homoseksueel was (...) Vandaar dat ik hoegenaamd niet wens dat er veel gevolg gegeven wordt aan mijn verhaal." ac08281001.JPGMaar ook hier heeft de medaille een keerzijde: "Mijn trauma echter is iets heel anders. Door een of andere loslippigheid is dit aan de oren gekomen van X (hier ga ik de naam niet echt vermelden), een pilarenbijter van de ergste soort en toemalig verantwoordelijke van de jeugdbeweging in xxxx. Hij heeft maanden ja jaren gedreigd om alles te vertellen aan mijn vader en moeder als ik ook maar durfde een woord te zeggen tegen gelijk wie over mijn nachtelijke pleziertjes met pater A. En dat is veel erger... steeds met de schrik op het lijf moeten lopen dat hij iets zou zeggen tegen mijn ouders. Dus het is niet de pater die achter de tralies moet, maar de man die altijd alles onder de mat wou vagen om de goede naam van de pater, de jeugdbeweging of de Kerk te beschermen."

  Zelfonderdrukking

  cross_blood001.jpgDe repressie veroorzaakt nog een ander gevaarlijk fenomeen. Wat De Rooie Vlinder benoemde als zelfonderdrukking en wat met een duurder woord 'geïnterioriseerde homofobie' genoemd wordt. Het komt er op neer dat de homofobe signalen die je bewust of onbewust ervaart je eigen houding gaan beïnvloeden. Daardoor zullen holebi's hun coming out uitstellen, of zelfs hun eigen homoseksualiteit gaan ontkennen. In extreme gevallen leidt dat tot zelfmoord, depressies of tot geweld tegen andere holebi's. Je slaat als het ware je eigen seksualiteit kapot door anderen aan te vallen.  Een fenomeen dat ook een rol speelt in de gewelddadige confrontaties tussen holebi's en jongeren in bepaalde steden.

  Het slappe handje van Fernand

  Rond beerputten kruipt altijd wel ongedierte rond. Fernand Keuleneer (foto) is de advokaat van kardinaal Danneels. "Een briljante maar wat cynische intellectueel" noemt De Standaard hem.  Vijftien jaar geleden schreef hij naar aanleiding van de zaak Dutroux: "Bedankt de politici die nog durven komen aandragen met principes van niet-discriminatie op basis van seksuele geaardheid, voorkeur of beleving voor bewezen diensten, en maak ze werkloos bij de volgende verkiezingen. Herstel de traditionele opvattingen over normaliteit in intieme relaties. Zorg voor een herstel van de spontane sociale controle. Stigmatisering is wel degelijk effectief." Fernand Keuleneer001.jpgU denkt spontaan aan Alexandra Colen? Dat is geen toeval. Keuleneer en Colen kennen elkaar. Samen met Paul Beliën, Colens echtgenoot, werkten ze begin jaren negentig samen met Guy Verhofstadt in de Eén-oktobergroep. Verhofstadt wilde de PVV (nu open VLD) hervormen en dacht daarbij even aan een rechtse koers. Als student was Keuleneer lid van het rechts-katholieke KVHV en ontmoette daar VB-kopstuk Gerolf Annemans. In 2004 sprong hij het Vlaams Belang bij door zich af te zetten tegen de veroordeling van de partij wegens racisme. Zowel Colen, Keuleneer als Beliën zouden liefst het onderscheid tussen holebi's en pedo's in rook zien opgaan.

  Beliën naar Wilders

  Intussen vraagt COC Nederland (de Nederlandse holebi-koepelorganisatie) duidelijkheid over het nieuws dat Paul Belien (foto), de nieuwe adviseur is geworden van PVV-voorman Geert Wilders. Het is het COC niet ontgaan dat deze er uiterst homovijandige opvattingen op na houdt. Ze verwijzen ondermeer naar een artikel over adoptie waarin Beliën schrijft: "Wie kinderen toevertrouwt aan 'twee papa's' of 'twee mama's,' doet deze kinderen het grootst mogelijke onrecht: hij levert ze over aan de perversie." Elders noemt Beliën vrije abortus, vrije euthanasie, gelijke rechten voor homoseksuelen en legalisering van drugs, "symptomen van de dood van het liberalisme." Paul Belien001.jpgtoen holebi's en transgenders in Mechelen hun ongenoegen uitten over de aanstelling van Léonard tot nieuwe aarstbisschop kon dit ook op de afkeuring van Beliën en co rekenen. Vlaams Belanger Johan Bellens stelde toen op Beliëns website dat de beweging hypokriet is en zich van tegenstander vergist.


  Dubbele taktiek zoals bij het VB?

  "Van een partij die mee-onderhandelt over het regeerakkoord mag volstrekte helderheid over homorechten verwacht worden," stelt COC-voorzitter Vera Bergkamp. "Met een dergelijke topadviseur is daarvan geen sprake". Wilders heeft zich totnogtoe tegen homofobie uitgesproken. Dat komt hem handig uit omdat hij op die manier holebi's kan uitspelen tegen moslims. De aanwezigheid van Beliën in zijn rangen zou zijn homovriendelijk imago kunnen beschadigen. Paul Belien nam ook meerdere malen deel aan bijeenkomsten van het Vlaams Belang, terwijl Wilders samenwerking met Dewinter altijd heeft afgehouden. Wilders zag de bui hangen en reageerde in het Algemeen Dagblad: "De PVV is overtuigd voorstander en ook voorvechter van homorechten in de breedste zin van het woord en zal daar altijd voor blijven knokken". Dat doet denken aan wat we de voorbije verkiezingscampagne bij het Vlaams Belang zagen: Alexandra Colen mocht voluit de homofobe kaart trekken, terwijl Filip Dewinter met een uitgestreken gezicht verklaarde dat het VB 'niets tegen homo's heeft'

 • Flashmob in Nijmeegs café

  ElSombreroNijmegenAfgelopen nacht hebben zo'n 70 homoseksuele mannen en lesbische vrouwen uitgebreid staan zoenen in café-disco El Sombero aan de Molenstraat in het Nederlandse Nijmegen. De actie, die werd ondersteund door COC Nijmegen, was een reactie op een incident vorige week in El Sombrero.

  Twee vrouwen werden op donderdag 15 april jl. de uitgaansgelegenheid uitgezet, nadat ze met elkaar hadden gezoend. Om te kijken of El Sombrero daadwerkelijk homo-intolerant is, had COC Nijmegen via een flashmob- en e-mailactie haar achterban opgeroepen om op donderdagnacht naar de El Sombrero te gaan en daar met elkaar te gaan zoenen en ‘out & proud’ aanwezig te zijn. De actie was zeer succesvol, omdat meer dan 70 mensen zich verzamelden in de El Sombrero afgelopen middernacht. De actie trok niet alleen leden van COC Nijmegen, maar ook mensen uit de krakersbeweging, politieke (jongeren)partijen, leden van homojongerenorganisatie DITO! en sympathiserende heteroseksuelen.
   
  Begripvol

  ElSombreroNijmegen002Voor de andere bezoekers van de El Sombrero - er vond een feest plaats van drie studieverenigingen van de Radboud Universiteit - was het klaarblijkelijk een vreemde gewaarwording. Meewarrig sloegen ze het tafereel gade dat plaatsvond in de discotheek: plotseling uit het niets overal dansende en knuffelende homo’s en lesbo’s in een discotheek die vooral bij hetero’s geliefd is. De reacties werd desalniettemin begripvol en positief. Een homoseksuele jongen die toevallig aanwezig was en niets van deze actie af wist was blij eindelijk eens meer homo’s in dit etablissement te zien.

  Homo-top 100
   
  ElSombreroNijmegen003COC Nijmegen heeft sterk het vermoeden dat El Sombrero vooraf geïnformeerd was over deze actie. Normaal gesproken hanteert de El Sombrero een zeer strikt deurbeleid, terwijl nu iedereen met open armen ontvangen werd en er zelfs klassiekers uit de homo-top 100 te horen waren. "Ik hoop dat dit een aanmoediging is voor de horeca om de deuren open te zetten voor alle gasten", zegt Herman Janssen, voorzitter van COC Nijmegen. "Deze actie laat zien dat diversiteit in de horeca extra kleur en sfeer geeft ongeacht hoe je er uit ziet, welke kleren je draagt of met wie je zoent op de dansvloer".

  Op naar de volgende

  COC Nijmegen is van plan vaker dit soort flashmob-acties te organiseren. "In aanloop van deze actie zijn er talloze reacties binnen gekomen over andere horecagelegenheden die een boost diversiteit kunnen gebruiken en gezien het succes van vannacht kunnen andere gelegenheden alvast hun voorbereidingen gaan treffen voor de volgende Kiss-In", aldus Janssen.

  Bron: COC

   


  Kus-acties zoals deze worden opnieuw populair. Ook in Frankrijk wordt er regelmatig publiek en in groep gezoend. Laten overwaaien naar hier?


   

 • Carnaval, de leukste tijd van het jaar

  Homoprins001a
  Pastoor Luc Buyens in het Brabantse Reusel in Nederland heeft geweigerd de 24-jarige homoseksuele prins Gijs den Urste uit Reusel (Narrendonk) tijdens de carnavalsmis de communie te geven. Diverse kerkgangers protesteerden.

  Gijs Vermeulen was eerder bij de pastoor geweest om de mis voor te bereiden. Toen kreeg hij te horen dat de prins wel een kruisje op zijn voorhoofd, maar niet de communie kon ontvangen. Vermeulen was overrompeld en tekende geen bezwaar aan. Tijdens een tweede gesprek kwam Gijs hierop terug maar de pastoor was niet te verwurwen. De prins ging toch naar de mis, maar weigerde het kruisje ‘af te halen’. Diverse bezoekers bleven ook zitten, als protest tegen het besluit van de pastoor.

  In de plaatselijke pers heeft Vermeulen de afgelopen weken niet onder stoelen of banken gestoken dat hij al vijf jaar een samenwoont met zijn vriend Michael, dezer dagen ook lid van het prinselijk gevolg. Dat was de pastoor kennelijk niet ontgaan. In de officiële leer van de kerk geldt homoseksualiteit als een zonde en dat kan reden zijn om de communie te weigeren, al gebeurt dat in Nederland vrijwel nooit. "Ik heb een half uur met hem aan de telefoon gehangen’, aldus de prins. ‘Ik heb gezegd dat we niet meer in de veertiende eeuw leven. Maar hij bleef erbij"

  De pastoor is onder andere betrokken bij een hardnekkig protest van enkele katholieken tegen een Eindhovense abortuskliniek.

  Monseigneur Léonard zal de pastoor allicht niet tegenspreken... 

  Meer over Gijs Vermeulen

   

 • Expresso: Daar word ik nou ziek van!

  Expreszo_cover001

  Net zoals in België hebben ze ook in Nederland een wet die discriminatie omwille van seksuele geaardheid verbiedt. Het Nederlandse holebi-jongerenblad Expresso grijpt een bespreking in de Tweede Kamer aan om de wet te zuiveren van een wel zeer vervelend achterpoortje. Ze roepen op hiervoor actie te voeren op 8 februari.

  Expreszo: "Op 8 februari bespreekt de Tweede Kamer de ‘enkele-feit-constructie’ . Hierin staat dat leerkrachten en leerlingen van school gestuurd mogen worden als de school zich niet kan vinden in de manier waarop ze uiting geven aan hun seksuele voorkeur. De regering wil deze wet wel aanpassen, maar dan zo dat scholen de mogelijkheid houden om homo’s en lesbo’s te discrimineren. Ze mogen mensen nog altijd de klas uitsturen omdat ze 'homo doen'."

  De AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling) wordt dit jaar geëvalueerd, maar de kans dat de 'enkele feit'- constructie verdwijnt is uiterst klein. Deze bepaling in die in 1994 in de wet is opgenomen wordt immers bepleit door partijen als het CDA en de ChristenUnie. In de Tweede Kamer hebben de fracties van PvdA, VVD, SP, D66 en Groenlinks zich in het verleden al uitgesproken tegen de `enkele feit'-constructie. Weliswaar is onderscheid op grond van het `enkele feit' van homoseksuele gerichtheid verboden, maar `bijkomende omstandigheden' maken het voor bijvoorbeeld scholen met een levensbeschouwelijke grondslag mogelijk om homoseksuele kandidaten te weren. Dat betekent in de praktijk dat je wel homo mag zijn, maar daar niet voor mag uitkomen.

  In 2004 hebben onafhankelijke Europese deskundigen geconstateerd dat de definitie van `bijkomende omstandigheden' in de AWGB ruimer is dan de Europese Expreszo_cover003richtlijn (2000/78/EG) toelaat. Mede ingegeven door dat advies heeft de Europese Commissie afgelopen vrijdag officieel bezwaar aangetekend tegen deze gang van zaken en wil binnen twee maanden een reactie van de Nederlandse regering.

  Onder het motto 'Daar word ik nou ziek van!' doet Expreszo volgende oproep: "Wij zijn er ziek van. Leraren en leerlingen kunnen vandaag de dag nog steeds van school gestuurd worden omdat ze homo zijn en homo doen. Daar is Expreszo het niet mee eens en jij vast ook niet. Als deze wet je misselijk maakt, meld dat dan bij je school en kom op 8 februari om 12 uur naar het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag. Deze oproep doet Expreszo vandaag aan homo- en heterojongeren in heel Nederland. Of je nou homo of hetero bent, of je nou leraar of leerling bent, iedereen heeft recht op onderwijs en iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Laat Den Haag weten dat jij kotsmisselijk wordt van deze wetswijziging!Iedereen kan vanaf donderdag 4 februari z'n ziekbriefje downloaden op onze website. Vertel de regering op maandag 8 februari voor eens en altijd 'Wij zijn er ziek van!' (om 12 uur op het plein bij de Tweede Kamer)."