pascal smet

 • PVDA en Comac naar de Pride

  pride_pvda will be there.jpg

  Zaterdag trekken we opnieuw met tienduizenden door de straten van Brussel om aandacht te vragen voor onze eisen. Ook de PVDA en haar jongerenbeweging Comac doen mee.

  Pride_Alice_b&w_0001.jpgZe lanceren een oproep tot onderlinge solidariteit: "Vrouwen, holebi’s, transgenders en allochtonen ervaren verschillende vormen van discriminatie, die echter ook heel wat gelijkenissen vertonen. Negatieve beeldvorming, uitsluiting in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, geweld en agressie zijn fenomenen die vragen om meer solidariteit tussen de gediscrimineerde groepen, terwijl die vaak tegen elkaar worden uitgespeeld"  schrijft Alice Vande Voorde (foto) in het artikel waarin de deelname van de linkse partij wordt aangekondigd.Comac_Breendonk0001.jpg Alice is lid van Comac en was ook actief in de solidariteitsbeweging voor de openstelling van het huwelijk in Frankrijk. Comac voerde onlangs ook actie tegen de GASboetes en bezocht het kamp van Breendonk (foto).

  Dag van Vrijheid

  PVDA en Comac steunen de organisatoren in hun houding niemand te censureren:  "Dit is immers de enige dag op het jaar dat homoseksuelen zich echt vrij voelen in de stad. De rest van het jaar moeten ze op hun hoede zijn voor homofobe of transfobe agressie. Wie er zelf bij was, weet echter dat de meeste deelnemers er niet anders rondlopen dan tijdens een doordeweekse wandeling. "

  Pride_2006_Boysboudoir.jpg

  En wie is tegen?

  De steun aan de Pride is niet voor alle partijen zo evident. Blijkbaar hebben nogal wat politici het er moeilijk mee dat holebi's en transgenders met tienduizenden tegelijk voor hun rechten opkomen.  Van het Vlaams Belang zal je allicht niets anders verwachten. Alexandra Colen vergeleek de Pride ooit met een nazi-optocht en Frank Vanhecke verklaarde in zijn rol als voorzitter:  “Wij hebben in het verleden wel harde kritiek geformuleerd tegen de uitspattingen die te zien zijn op Roze Zaterdag. Daar lopen dan mensen rond die zich verkleden als halve zotten maar niet representatief zijn voor hun gemeenschap. Met dat aanstootgevende gedrag hebben we inderdaad een probleem.”

  Parys_Dewever_Annemans.jpg

  Huidig voorzitter Gerolf Annemans is dan weer een van de grondleggers van de homofobie in zijn partij.  Alle quotes van het VB over de Pride lees je hier.  Bij de VLD  lazen we onlangs een niet mis te verstaan pleidooi tégen de manifestatie van VLD-politicus  Lorin Parys. Hij voelt  plaatsvervangende schaamte als hij beelden van de Pride ziet.  Ook Bart De Wever is tégen:  "Sommigen vinden het bijvoorbeeld nog altijd een goed idee om hier 'gay parades' te organiseren. Anderen beseffen, zoals Vlaamsgezinden weten dat de media er steevast de meest extreme en/of troosteloze figuren zullen uitpikken als ze op straat komen, dat zulke optochten precies aanleiding geven om stereotypen over homo's dik in de verf te zetten" schreef hij al in 2006.  Gelet op zijn recente uitlatingen over de regenboog-t-shirts is zijn afkeer voor  holebi's die zich zichtbaar en strijdbaar opstellen blijkbaar nog niet verminderd.

  Pascal Smet

  Pride_Pascal Smet.pngOok Pascal Smet liet zich op een niet zo onbewaakt moment ontvallen dat de optocht er voor hem ook teveel aan is. Toen ik hem interviewde voor het zakboekje van de Pride in 2010  zei hij: "Of de optocht moet blijven bestaan, dat vind ik niet essentieel. Ik zie daar soms iets te veel politici in rondlopen. Daar is niets verkeerds mee, maar om het een beetje karikaturaal te zeggen:  het mag ook geen optocht van politieke jongerenbewegingen worden." Je vindt dat interview nog altijd op zijn website.  Sommige politici hebben blijkbaar een zeer beperkte visie op democratie. Ze hebben het liefst dat je voor hen stemt en voor de rest niet te moeilijk doet. Met eisen op straat komen bijvoorbeeld.  De PVDA maakt er alvast een punt van dat je dat wèl blijft doen. Als Belgische partij mobiliseert ze meteen ook in beide landstalen.

  Wie met PVDA en Comac wil meestappen kan zich hier aanmelden.

 • Oog om oog...

  Sven Pichal001d.jpgGisteren werden  twee 13-jarige Marokkaanse jongens in Borgerhout opgepakt door de politie op beschuldiging van afpersing. Aanleiding is een undercoverreportage over homofobie.

  De voorgeschiedenis zagen we in een reportage van Volt  die op 7 november uitgezonden werd. Sven Pichal en Michiel Vanackere trekken hand in hand door Antwerpen en Brussel met de bedoeling 'aan te tonen' wat we al lang weten: de spanningen tussen holebi/transgenders en allochtonen in de steden.  Ze lopen ook door Borgerhout, een van de armste districten van Antwerpen. Een op de vier kinderen groeit er op in armoede. De helft van de jongeren vindt er geen werk. Kleine criminaliteit, druggebruik en gewelddadige frustraties zijn er schering en inslag. Frustraties die helaas ook worden uitgewerkt op holebi's en transgenders.  

  "Twijfels"

  Sven Pichal (foto) die achteraf in Knack te kennen gaf dat hij liever niet aan de reportage had meegewerkt, deed dat toch, allicht uit loyauteit met zijn werkgever, de VRT. Michiel Vanackere riep zichzelf achteraf uit tot de eerste provocateur van de LHBT-beweging. "Provoceren is het nieuwe sensibiliseren" schrijft hij enthousiast op facebook. De reacties op de reportage waren uiteenlopend.  Sven Pichal in Knack: "De mensen van çavaria, de koepel van holebi-organisaties, twijfelden er ook aan of onze reportage wel zo'n goed idee was. Ze waren bang dat de uitzending de onveiligheidsgevoelens van homo's nog zouden aanwakkeren."   

  Volt_Geef geld_0001.jpg

  Twee kinderen opgepakt 

  De uitzending kreeg een staartje. twee 13-jarigen die Sven Pichal en Michiel Vanackere bedreigden in de undercoverreportage zijn opgepakt. Er wordt hen poging tot afpersing ten laste gelegd. Je hoort hen in de reportage "Geef geld" roepen.  Volgens het parket zijn er nog onvoldoende aanwijzingen om te stellen dat "de feiten hun oorzaak vinden in homofobe motivaties". De vraag stelt zich of de politie hier niet de grenzen van het wettelijke overtreedt. Sven en Michiel fungeerden immers als 'uitlokkers' van een misdrijf en daar is speciale toestemming van het gerecht voor nodig. 

  wjnh,cavaria,moslim,jongeren,pascal smetWie heeft hier baat bij? 

  Als LHBT-activist en als  homo die in Borgerhout woont neem ik afstand van de reportage en van de mentaliteit die erachter zit.  Ik maakte dit reeds eerder duidelijk in dit artikel. Niemand is geholpen met dit soort provocaties. Sven Pichal had zijn terughoudendheid moeten laten doorwegen en afhaken.  Het enige wat ze bereikt hebben is dat de spanningen tussen holebi's, transgenders en allochtonen nog zijn toegenomen.  Dat betekent concreet dat het voor homo's in Borgerhout moeilijker is geworden om uit de kast te komen. Want laten we wel wezen: niet iedere homo wordt in Borgerhout uitgescholden. Gelukkig maar. Maar ik wil niet tot een club behoren die die ervoor gezorgd heeft dat twee kinderen van 13 door de politie zijn opgepakt wegens poging tot afpersing van... 1 euro.  

  Pascal likes it... 

  De LHBT-beweging pleit er al zeer lang voor dat kinderen van die leeftijd op school de juiste dingen leren over seksualiteit en gender. Het feit dat dit niet gebeurt is noch de verantwoordelijkheid van de ouders, noch van de jongeren zelf. Het is de verantwoordelijkheid van de minister van onderwijs.

  Provoceren_Pascal Smet0001.jpg

    Pascal Smet is - zeer merkwaardig - een van de facebookgebruikers die de triomfantelijke mededeling van Michiel Vanackere heeft geliked... Zijn enthousiasme bij het arresteren van twee kinderen staat scherp in tegenstelling met de passiviteit waarmee hij het dossier van homofoob geweld - en de noodzakelijke stappen in het onderwijs - totnutoe (vooral NIET) heeft aangepakt. 

  De bende van Michiel 

  Het artikel op de facebookpagina van Michiel kreeg intussen 75 likes. Het overgrote deel van die mensen kent de situatie van de jongeren in Borgerhout niet. 

  Zonnebril_16053_.jpg

  Hun blijdschap is begrijpelijk wegens de reëele dreiging van homofoob geweld die hen bezighoudt. Maar ze moeten beseffen dat het op de spits drijven van een conflict nooit goed afloopt.  Of denken ze dat de allochtone gemeenschap na dit voorval meer bereidheid zal tonen om met de LHBT-beweging in gesprek te gaan over homofobie en seksisme? Bovendien maken die 75 likers zich schuldig aan wat ze de allochtone jongeren zelf verwijten: een soort van primitief groepsgedrag waarbij iedereen achter de persoon aanloopt die het meeste lawaai maakt.  Dit is een sfeertje van 'oog om oog, tand om tand'. De bende van provocateur Michiel... Wat is de volgende stap? Met z'n 75 naar Borgerhout afzakken om een partijtje te gaan knokken met 13-jarigen? 

  Véél stof tot nadenken 

  Ik weet uit eigen ervaring dat je bij acties nooit helemaal op voorhand weet welk effect ze gaan hebben. Ik ga dus Michiel en Sven niet tot het einde der tijden met deze blunder achtervolgen. Ik heb ook fouten gemaakt. Maar een grondige bezinning over drie zaken dringt zich op:

  1. Hoe werkt de LHBT-beweging aan echte oplossingen voor dit probleem? Er zijn al voor minder studiedagen en congressen georganiseerd. Dat is ook mijn voorstel: breng alle belanghebbenden bijeen om op een rustige, niet gepolariseerde manier na te denken en naar oplossingen te zoeken.

  2. Hoe gaan we om met de sensatiezucht van de media die de LHBT-beweging graag gebruikt om de scoren maar niet nadenkt over de consequenties? Het is duidelijk dat de agenda van de media niet altijd samenvalt met die van de beweging.

  3. Wat is de drijfveer van een minister in functie die publiekelijk de arrestatie van twee kinderen goedkeurt?

  Lees ook:

  volt,wjnh,cavaria,moslim,jongeren,pascal smet

 • "Ik begrijp niet waarom minister Smet zo blijft talmen"

  Pride2012_Holebifoon_0001.jpg

  De Standaard ging deze week praten met Yves Aerts, algemeen coördinator van çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen. Het thema lag helaas voor de hand: het homofoob geweld.  Vijf gevallen van geweld tegen homo's maakten de afgelopen tien dagen nog eens pijnlijk duidelijk dat het nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie dringend nodig is. "We hebben maatregelen nodig die op alle onderdelen van het leven ingrijpen, van de geboorte tot de dood."

  Yves0001a.jpgZijn strengere straffen een goed idee?

  Yves Aerts: De symboliek is heel belangrijk, zo toont de overheid dat ze geen homo- en transfoob geweld tolereert. Maar hier en daar snel een wetswijziging volgens de waan van de dag zal niet volstaan om de mentaliteit van de bevolking te veranderen.

  Zendt de overheid geen vreemd signaal uit? Alsof het in elkaar slaan van een 80-jarige vrouw minder erg is dan het aanvallen van een homo.

  Yves Aerts: Alle geweld op basis van discriminatie wordt even streng bestraft. Dus als dat vrouwtje wordt ineen getimmerd omdat ze oud is, riskeert de dader ook die verhoogde maximumstraf. En een homo die overvallen wordt, is niet beter beschermd dan wie dan ook die overvallen wordt. Alleen wanneer het motief voor het misdrijf discriminatie is, bijvoorbeeld homofobie of racisme, geldt die betere bescherming. En dat is geen vreemd signaal. Want een homo die slaag krijgt omdat hij homo is, is meer getraumatiseerd dan een homo die slaag krijgt om zijn geld af te pakken. Het raakt je dieper, het gaat om je eigenheid, waar je niets aan kunt veranderen.

  b&w_Bruce Weber20120226a.jpgKan een repressief beleid een mentaliteitswijziging teweegbrengen?

  Yves Aerts: Strafregels zijn er in de eerste plaats om mensen af te schrikken een misdrijf te begaan. Om dat te bereiken, moet justitie natuurlijk wel haar job doen. En ik betwijfel dat dat nu gebeurt. Homofoob geweld is duidelijk geen prioriteit. Er wordt niet daadwerkelijk gestraft. In vijf jaar tijd zijn er ocharm een vijftal vonnissen geweest. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat er maar zoveel cases waren. Het excuus van justitie is dat het op basis van de pv's zeer moeilijk te bewijzen valt dat het misdrijf geïnspireerd was door homofobie. Wel, dat ze dan zelf een onderzoek instellen.

  Het lijkt weinig waarschijnlijk dat iemand opsluiten in de gevangenis hem van zijn homohaat zal afhelpen.

  Yves Aerts: Daarom lijken alternatieve straffen me zinvoller. Waarom zo iemand niet inschakelen in een organisatie die opkomt voor gelijke rechten, of in een instelling die werkt met slachtoffers?

  De intentie om daders harder aan te pakken mag er dan wel zijn, als slachtoffers blijven weigeren zich te melden, komt er toch geen straf.

  Yves Aerts: De politie moet ervoor zorgen dat slachtoffers tot bij hen komen. Zolang ze mensen slecht blijft opvangen, zal dat niet gebeuren. Er zijn genoeg verhalen over agenten die de problemen wegwuiven of er lacherig over doen. Om daar komaf mee te maken, zou bij de rekrutering van nieuwe agenten een extra selectieproef een goed idee zijn. Wat is de visie van de kandidaat op diversiteit? Kan hij opereren met holebicollegas en -slachtoffers?

  Politie79796689_.jpg

  En dan is er natuurlijk nog het imagoprobleem van de politie, die nog altijd aanzien wordt als een machobastion. Het zou al een verschil maken als holebi- en transgenderagenten zichtbaar zijn op de Gay Pride. Maar meelopen in uniform is verboden. Ook dat mag een punt worden in het actieplan.

  Moslims zouden homofober zijn dan katholieken of niet-religieuzen. Een tijd geleden schreeuwden affiches in Berlijn allochtonen toe dat ze tolerant moeten zijn voor homo's. Kan zo'n campagne, of is dat discriminerend?

  Yves Aerts: Natuurlijk kan zoiets. Maar we mogen ons niet blindstaren op allochtonen. De gruwelijke feiten van de afgelopen dagen hebben aangetoond dat het geweld uit heel diverse hoek komt. Er was maar één constante: alle daders zijn mannen. Dat moet de specifieke doelgroep zijn om mee te werken.

  Yves0001b.jpgCampagnes hebben maar een beperkte impact. Hoe kan men nog aan preventie doen?

  Yves Aerts: We hebben maatregelen nodig die op alle onderdelen van het leven ingrijpen, van de geboorte tot de dood. Van Kind & Gezin tot het rust-en verzorgingstehuis. We moeten onze kinderen op een andere manier opvoeden. Mannen en vrouwen zijn gelijk, holebi's en hetero's zijn gelijk. Dat moeten we hen vertellen.

  Doen we dat niet al?

  Kids_Huwelijk0001.jpgYves Aerts: Helemaal niet. Met zn allen herhalen we stereotiepe genderpatronen en overheerst de heteronormativiteit. Als een klas kleuters van vijf voor het schoolfeest een project maakt rond de luchtvaart, zie je dat alle meisjes stewardessen zijn en alle jongens piloot. Onbewust wordt iedereen met die cliché's grootgebracht: mannen horen achter het stuur, vrouwen nemen best een verzorgende rol op.

  Alexander Heirwegh001a.jpgWat heeft dat met homofobie te maken?

  Yves Aerts: Dat genderstereotiepdenken is wellicht de belangrijkste reden voor homofoob geweld. Daders blijken zich bedreigd te voelen door mensen die zich niet aan die traditionele rolpatronen houden. Een man die te elegant stapt of een vrouw die zich te mannelijk kleedt, daar hebben ze het moeilijk mee.

  15339_1970394245a.jpgHet onderwijs moet zijn verantwoordelijkheid nemen?

  Yves Aerts: Zeker, scholen moeten ophouden heteronormativiteit door te geven. Die genderklik moet in de eindtermen komen. Ik begrijp niet waarom minister Smet zo blijft talmen. Een jaar geleden beloofde hij hier werk van te maken. Nog steeds is er geen zicht op concrete stappen. Nog een schooljaar wachten, zou zeer dom tijdverlies zijn. Weet je wat me dit jaar het meest gechoqueerd heeft? Niet enkel het gruwelijke geweld, maar de brief van de 17-jarige voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel, waarin hij beschrijft hoe zijn leerkrachten met holebiseksualiteit omgaan. Precies zoals ik het ook meemaakte, maar dan wel bijna 25 jaar geleden. Wat hebben wij eigenlijk bereikt sindsdien?

  Bron: De Standaard

 • Boze Belweek

  cavaria,pascal smetVergrijzing. Ze slaan ons er mee om de oren. En het is niet allemaal rozegeur en maneschijn bij de senioren zoals in de reclamespotjes wordt gesuggereerd.  Çavaria heeft net de Roze Belweek achter de rug. Gericht op oudere LGBT. Niet zonder slag of stoot. En is 80.000 euro niet wat overdreven in deze barre tijden?

  De bekende telefonische hulpdienst Tele-Onthaal  kent het probleem ook. In een persbericht wijzen ze er ondermeer op dat de overgrote meerderheid (86%) van de ouderen die hen bellen alleen wonen. Geen prettig perspectief. Naar schatting leven er in Vlaanderen 100.000 oudere holebi’s. Daar mag al eens wat voor gedaan worden.

  Persbericht

  cavaria,pascal smetDat gebeurde dus de voorbije week. Na lang aandringen van de holebisenioren en van çavaria maakte Pascal Smet (hier op de foto met een aantal vrijwillig(st)ers), minister van emancipatiezaken, geld vrij. Mooi toch? Maar alles heeft zijn prijs. In het persbericht van çavaria waarin de belweek wordt aangekondigd lees je: "Op initiatief van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet vindt dit jaar voor de eerste maal de Roze Belweek plaats." Qué? De enige verdienste van de minister is dat hij zijn job heeft gedaan en voor geld heeft gezorgd. Dat hij graag in de picture staat weten we intussen en - sinds ik vandaag een een goede bui ben wegens het mooie weer -  dat is hem ook gegund. Maar çavaria laten schrijven dat hij aan de basis van het initiatief ligt? Hoogmoed komt voor de val, Pascal.

  Terzake: is dit om te lachen?

  Er kwam niet echt veel respons. De organisatoren hadden die ook niet verwacht omdat ze weten hoe moeilijk de doelgroep te bereiken is. Stof voor een evaluatie zodat het volgend jaar beter kan. Dat was helaas niet de teneur van de reportage in Terzake op donderdagavond. Roger Van Loon (foto), één van de vrijwilligers achter het project, is not amused: "De reportage over de Roze Belweek van Robin Raemakers was duidelijk niet cavaria,pascal smetbedoeld om de doelgroep die de organisatoren hoopten te bereiken, te ondersteunen. Op een licht spottende toon werd het initiatief onderuit gehaald. Blijkbaar heeft het markteconomisch denken stilaan alle regionen van de welzijnssector bereikt. Immers voor de reportagemaker bleek de belangrijkste vraag niet de soms penibele leefsituatie (op alle vlakken: economisch, psychologisch, maatschappelijk,…) van oudere holebi’s, maar wel of er niet wat veel geld werd aangegooid tegen een niche van een niche, zoals hij het zelf verwoordde."  De lakonieke reacties van enkele oudere heren op een terras zetten de toon van de reportage. Waar maken die actvisten zich druk over? Er wordt zelfs gesuggereerd dat de Pascal Smet zijn medejanetten precies nogal in de watten legt. Wie op het terrein werkt weet dat het tegendeel waar is.  

  Vermomde zelfdodingen

  Roger Van Loon ziet het anders: "Nog maar enkele dagen geleden verscheen er in de krant een artikel over zelfmoorden bij ouderen. Daarin algemene cijfers, geen aparte cijfers voor oudere holebi’s. Overigens een sterk cavaria,pascal smetonderschat fenomeen, want het blijkt dat nogal wat overlijdens vermomde zelfdodingen zijn. Maar misschien moeten we ons daarover maar niet te druk maken want het gaat hier toch maar over een groep mensen waarvan een groot deel hun ‘productieve’ fase in het actieve leven toch al achter te rug hebben."

  En die 80.000 euro? Roger heeft dat even uitgerekend: "We weten dat er in Vlaanderen alleen al zo’n 2.000.000 mensen zijn die ouder zijn dan 55. Als we uitgaan van 5 % holebi’s, dan leven er in Vlaanderen alleen al dus zo’n 100.000 oudere holebi’s. Dat is de doelgroep waar het over gaat. Er werd zo’n 80.000 euro aan de campagne besteed. Dat is omgerekend 0,80 euro per persoon. Is dat veel in vergelijking met andere campagnes? Ik weet het niet zeker, maar ik denk het niet. Verder wil ik ook nog aanstippen dat er van die 80.000 euro zo’n 45 % (dat is dus bijna de helft) naar de VRT gaat voor het uitzenden van de spot. Niet dat ik vind dat zoiets gratis zou moeten, maar het geeft wel een idee over de besteding van dat ‘vele geld."

  En nu afwachten of er volgend jaar opnieuw een roze belweek komt. VRT-journalist Robin Raemakers op de shortlist van de homofobieprijs lijkt me een gepaste reactie.

  Bekijk de reportage (vanaf 37:14) Lees ook: Oudere holebi's bang van rusthuis

 • Waanzin

  Einde_Pride_Brussel.jpgAls er niet dringend meer geld op tafel komt, is er volgend jaar geen Gay Pride in Brussel.  Dat blijkt uit documenten die Brussel Deze Week inkeek.

  Hoe dat zo? Brussel Deze Week brengt het verhaal. De Belgian Pride is een organisatie van (het Vlaamse) Çavaria, Arc-en-Ciel Wallonie en het Brusselse Regenbooghuis. Maar de bijdrage van de verschillende overheden is zeer ongelijk. De Vlaamse regering (50.000) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (20.000) zorgen in 2011 samen voor tweederde van de bijdragen. Ook de Brusselse overheden deden hun duit in het zakje: de Brusselse regering met 26.500 euro, de stad Brussel met 13.000 euro en logistieke steun.  Het Waalse gewest en de Franse Gemeenschapscommissie dragen samen maar 9.000 euro bij, de Franse Gemeenschap maar 4.000 en dan nog onder voorbehoud. Als de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie hun bijdrage niet substantieel verhogen, wordt gevreesd voor het voortbestaan van de Belgian Pride.

  Inspectie001.jpgDe inspectie komt langs

  Die ongelijke bijdrage is ook de Inspectie van Financiën opgevallen. De Inspectie, die de Vlaamse regering adviseert, gaf twee jaar na elkaar een negatief advies. Ze stelt zich onder andere vragen bij de hoogte van de bijdrage van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. En vooral bij de ongelijkheid van die bijdrage. Er wordt dus opnieuw een spelletje 'De Walen profiteren van de Vlamingen' van gemaakt.

  Dreigement Muyters (NVA)Philippe-Muyters0001.jpg

  Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) heeft twee jaar na elkaar de bijdrage van de Vlaamse regering tegen het advies van de inspectie in goedgekeurd. Waardoor hij eigenlijk zelf toegeeft dat het communautair opdelen van dit soort zaken van de pot gerukt is. Nu dreigt hij ermee dat volgend jaar niet langer doen. Daarmee staat de Vlaamse bijdrage voor de Gay Pride op de helling. Tenzij natuurlijk de Franse gemeenschap een vergelijkbare inspanning levert.

  Pride2011_01_black.jpgPride is uniek

  U hoeft dit echt niet te herlezen: het is echt waanzin. Het resultaat van een communautaire politiek waar alle partijen - behalve de PVDA - verantwoordelijk voor zijn. België - een land dat buitenaardse wezens niet eens zouden zien liggen als ze onze planeet overvliegen -  wordt in stukken gescheurd en de pride zit zodanig gekneld tussen deze helse machinerie dat ze mee het slachtoffer dreigt te worden. De pride is niet toevallig een van de weinige manifestaties waar Vlamingen, Walen, Brusselaars en al het volk dat nog in ons land woont (waaronder allochtonen en politieke vluchtelingen)  samen op straat komt om te feesten en om hun eisen kenbaar te maken. Een uniek gebeuren met een internationale uitstraling. Een feest voor iedere Brusselaar en een goudmijn voor de horeca.

  Chille0001.jpgReacties

  Gelukkig zijn de organisatoren van de pride verstandige en geduldige mensen. Chille Deman, Voorzitter van de  Belgian Pride en een van de LGBT-activisten die een monument verdienen (maar ik hoop dat het nog lang mag duren vooraleer hij het krijgt, want zolang je leeft krijg je het toch niet) zegt in een reactie: "Wij vinden dat alle overheden en instanties ervoor moeten zorgen dat de Belgian Pride zich verder kan ontwikkelen en wij stellen de problematiek veel breder dan die bepaald door de binaire tegenstelling franstalig/ nederlandstalig België. Christos Doulkeridis002.jpgBinenkort komen alle instanties opnieuw samen voor een tweede ronde tafel. Wij vertrouwen erin dat daar oplossingen gevonden worden die OK zijn voor iedereen." Jan Roegiers heeft al een vraag gesteld aan onze minister Pascal Smet en Christos Doulkeridis (Ecolo), Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois (Cocof), heeft al verklaard dat hun bijdrage wordt opgetrokken van 5.000 naar 20.000 euro.


 • Tips voor homoseksuele bloedgevers

  Canada-ban-gay-blood-donation.jpgTom De Cock heeft de kat de bel aangebonden. Hij wil als homo bloed kunnen geven terwijl het Rode Kruis dat weigert. Ben je ook in die situatie? Dan heb ik enkele suggesties voor jou.

  Vooreerst dit: stel dat je zelf een kind hebt dat in levensgevaar verkeert en dringend bloed nodig heeft. Of iemand uit je omgeving heeft zo'n kind. Als je kunt kiezen tussen twee zakjes bloed wat ga je dan nemen? Het zakje waarvan de kliniek weet dat het van een homo komt, of het tweede zakje waarvan de donor duidelijk heeft verklaard nooit homoseksuele contacten te hebben gehad?

  blood_test.jpgHet ene probleem verbergt een ander

  Het antwoord is duidelijk. En het heeft niets met homofobie te maken. Wie de homowereld kent en wie de statistieken goed leest weet dat het bloed van mannen die seks hebben met mannen een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Niet omdat ze daar zelf voor gekozen hebben.  Niet omdat ze een verkeerde levenswijze hebben. Maar omdat ze tot een groep behoren waarin om uiteenlopende redenen het hiv-virus zich veel sneller verspreidt. Volgens de meest recente cijfers zou 1 op 20 Belgische homomannen hiv hebben. Dit betekent dat 1 op 20 mensen binnen een klein gedeelte van de bevolking het virus dragen. Bovendien kennen 1 op de 6 homo's hun hiv-status niet, omdat ze zich niet laten testen. Doordat het aantal hiv-positieve mensen binnen deze kleine groep, toeneemt, is er sprake van een sneeuwbaleffect. 80 % van de homomannen heeft wisselende seksuele partners, blijkt uit onderzoek. Met 'homobloed' heb je 1 op 20 kans om besmet te worden, met 'heterobloed' is dat  1 op 1000. Dat is een factor 50 verschil.

  Hoe komt het001.jpgZijn wij achterlijk?

  Je hoeft je niet beledigd te voelen omdat het Rode Kruis jouw bloed weigert. Ze doen daar gewoon hun werk. Maar je boosheid is 100 procent terecht. Laat je niet sussen door mensen die suggeren dat je verkrampt zou reageren. Je hebt alle reden om boos te zijn omdat het hier om discriminatie gaat. Hoe is het mogelijk dat na meer dan 30 jaar aids men er niet in geslaagd is om homo's op een doeltreffende wijze te beschermen? Zijn wij dan zo achterlijk? Ik dacht van niet!

  Jouw boosheid is terecht, doe er iets mee!

  Hoe is het zover kunnen komen? Het antwoord daarop is vrij simpel: homoseksualiteit is in de maatschappij nog steeds niet aanvaard zoals dat zou moeten. Als homo's ziek worden is dat dus 'minder erg' dan als hetero's ziek worden. Dat is de redenering van nog veel mensen en instanties.   Homoseksuele bloedgevers zijn niet de enigen die dit ervaren. Homokoppels die kinderen willen opvoeden worden vaak nog van het kastje naar de muur gestuurd als ze willen adopteren. Ook zij willen - zoals jij dat wilt door bloed te geven -  de maatschappij een dienst bewijzen maar ze mogen niet. Jonge holebi's worden in vele scholen nog steeds aan hun lot overgelaten en lopen veel méér kans om zelfmoord te plegen of onveilig te vrijen. Je bent één van de velen die discriminatie ervaart. We zijn met velen. Dat is belangrijk om weten. We kunnen samen iets bereiken.

  Vrij veilig en voer actie

  Mijn tips:

  condom_jewel.jpg1. Vrij veilig en laat je regelmatig onderzoeken. 1 op de 6 homo's hun hiv-status niet, omdat ze zich niet laten testen. Als je besmet bent is het belangrijk om daar snel achter te komen zodat je zo vroeg mogelijk de nodige medische zorgen kunt krijgen. Volksgezondheid is ook jouw gezondheid. Meer info op Mannenseks.be

  2. Doe iets concreets met je boosheid. Er is een wereldwijd netwerk van organisaties en actiegroepen die vechten tegen discriminatie omwille van seksuele voorkeur. Enkele suggesties:

  ontwerp_Facebook001.jpg- Immanent vecht tegen de homofobe uitspraken van Mgr. Léonard. Over hiv verklaarde hij dat het een vorm van 'immanente rechtvaardigheid' is, met andere woorden: je eigen schuld.  Schrijver Bart Moeyaert zegt hierover: "Wat Léonard doet, is gif verspreiden. Als een persoon van aanzien iets zegt, zullen altijd een aantal mensen slaafs volgen. Dan voel ik het als mijn plicht om op zijn minst in te schatten of ik al dan niet moet reageren." Immanent wordt niet gesubsidieerd zoals bv. çavaria en ze kunnen je financiële steun dus goed gebruiken. Je kan de website ook verder bekend maken door stickers en ballonnen te verspreiden.


  Holebifoon001.jpg- Ga een paar uur per maand voor de holebifoon werken. Wist je dat deze hulplijn misschien moet verdwijnen omdat de Vlaamse overheid en 'onze' minister Pascal Smet het nodig vond çavaria minder subsidies te geven? Ook dat is een regelrechte schande.


  black_kiss002.jpg- Ook je solidariteit met holebitransgenders en mensen met hiv in de rest van de wereld is welkom. WISH werkt aan die solidariteit.


  Outrage_logo001.jpg- Outrage! is opgericht naar aanleiding van het homofobe geweld in steden zoals Antwerpen en Brussel. Een probleem dat je allicht ook aanspreekt. 

  blood.jpg3. Geef geen bloed zolang het Rode Kruis dat niet OK vindt. Wat dat betreft weten ze heel goed wat ze doen. Het is een vorm van discriminatie die je niet op je eentje kunt oplossen. Liegen is in dit geval geen optie, ook al denk je van jezelf dat je 100 % veilig bent. 

 • Een stad zonder homofoob geweld

  brussel,pascal smet,cavaria,wjnhHet gaat goed met de strijd tegen homofoob geweld in Brussel. Na de laffe aanval op Bart werden zaterdag Marleen en Veerle het slachtoffer. Ze hebben de feiten netjes aangegeven maar dat gaf niet de doorslag voor de stroomversnelling: vooral de nieuwe media-aandacht en de kordate reactie van Outrage! schudde een aantal mensen wakker.

  Daags na het persbericht van Outrage! reageerde de burgemeester van Brussel: "Brussel is een stad die openstaat voor iedereen en waar iedere vorm van geweld er een te veel is. Om die reden wenste ik dat de stad Brussel vanaf het begin deel uitmaakte van de Belgian Pride". Hij wees er ook op dat "Een gespecialiseerd team is daarvoor 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 aanwezig is. Bovendien hebben we sinds 2010 de patrouilles in het stadscentrum versterkt." Toen iemand op facebook de opmerking maakte dat burgemeester Thielemans dit om electorale redenen deed reageerde Yves Aerts van çavaria: "Ik vind dit een belangrijk signaal. Ik zou dit niet afdoen als goedkoop stemmen winnen. in het verleden deden politici dit soort uitspraken niet. nu doen De Lille, Smet, Thielemans, Turtelboom,.. het wél. vele hetero's vinden dit trouwens overroepen, 'hun eigen schuld', enzovoort. Of ze er stemmen mee winnen is dus nog maar de vraag."

  De Pride als troefkaart

  Pride2011_029.jpgYves heeft gelijk, maar hij schetst niet het volledige plaatje: de Brusselse burgervader vermeldt de Pride niet zo maar. De Pride is big business geworden voor Brussel. Dat is niet de enige, maar wel een belangrijke reden waarom men dat in Brussel belangrijk vindt. Stel je maar eens voor dat de LGBT beweging zou beslissen om haar jaarlijkse massamanifestatie in een andere stad te organiseren... Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in het vizier komt dat de Brusselse politici slecht uit. Het is een kaart die we ten gepasten tijde nog kunnen uitspelen indien nodig. Als de principes tekortschieten zullen we verplicht zijn we op het geldgewin in te spelen. Een Pride in je stad? Dat moet je verdienen!

  Bedenk acties!

  Yves Aerts was niet de enige uit de LGBT beweging die reageerde. Op de facebookpagina van Het Roze Huis kan je intussen suggesties doen. Sven Pichal liet in de eerste 'Peeters&Pichal' van het seizoen direct Veerle en quote_Michiel001.jpgMarleen aan het woord en meldde via facebook: "Ondertussen blijf ik vanuit mijn vrijwilligersengagement bij çavaria en Het Roze Huis ook druk zetten op politici om concreet dingen te doen. Maar ook iedereen hier kan bijdragen Mail politici, bedenkt acties, blijf praten, en meld je verhalen!"

  WJNH roept op tot overleg

  Michiel Vanackere
  van Wel Jong Niet hetero riep iedereen om om vooral hand in hand te blijven lopen in Brussel maar beseft ook dat individuele acties niet volstaan:  "De verontwaardiging is opnieuw bij iedereen groot. Ook politici en de holebi- en transgenderbeweging schuiven het belang van melden en sensibiliseren/informeren opnieuw naar voor… Super! Maar er is meer nodig! Is er een eenduidige oplossing? Nee! Zal het een makkelijk proces worden? Nee! Wat valt er aan te doen? Wel Jong Niet Hetero roept op om allereerst met politici, de beweging en de politie aan tafel te zitten, kijken wat de mogelijkheden zijn en dan pas te antwoorden op die vraag. Als het van ons afhangt: hoe sneller, hoe liever!"

  De minister met het skateboard

  En Pascal Smet? Hij belooft op facebook een "duurzaam en uitvoerig actieplan in samenwerking met de scholen." Zijn verantwoordelijkheid is groot. Sedert hij in september 2009 minister werd heeft hij wel heel weinig gedaan voor holebi's en transgenders. We hebben hem tot vervelens toe op alle recepties en feestelijkheden van LGBT-organisaties gezien maar dat heeft weinig indruk gemaakt. Om het met de woorden van Mieke Vogels, één van zijn Pascal Smet_Humo_sept2011_3.jpgvoorgangers te zeggen: iets minder blabla en iets meer boemboem graag. Op een moment dat twee lesbische vrouwen in mekaar geslagen worden is poseren met een skateboard geen goed idee. Een 44-jarige die de overjaarse puber uithangt is eigenlijk nooit een goed idee. In het Humo-interview (Humo van 30/08/2011) waar de foto bij staat wordt met geen woord gerept over de problematiek in Brussel. We vernemen in het interview wel dat hij minister-president van Brussel wil worden. Toch eerst nog wat huiswerk maken als minister van gelijke kansen.

  Zes voorstellen

  Het zal, zoals Michiel schrijft, geen gemakkelijk proces worden. We zullen moeten denken op korte én op lange termijn. Een stad zonder homofobie komt er niet vanzelf. Na tientallen discussies op facebook heb ik mijn actievoorstellen aangepast. Ik vertrek hierbij nog altijd van het uitgangspunt dat je homofobie nooit beantwoordt met racisme. Als U het daarmee eens bent zie ik uw commentaar en aanvulligen graag tegemoet op facebook.

  1. Crimineel gedrag wordt bestraft. Campagnes als deze dienen te worden veralgemeend over heel het land en gooi er maar wat meer geld tegenaan. Bezuinigen? Niet op plaatsen waar er doden dreigen te vallen. Aangifte doen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

  brussel,pascal smet,cavaria,wjnh

  2. Hou de daders uit de gevangenis. Geef ze taakstraffen bij holebi- en transgenderorganisaties. Zo leren ze 'onze wereld' beter kennen. Besteed aandacht voor het verhaal en de sociale achtergrond van de daders bij de betrokken organisaties. Zo leren holebitransgenders 'hun' wereld beter kennen, want ook dat is nodig om het vijandbeeld te doen vervagen. Breng hen in contact met holebitransgenderjongeren. Maak hen tot ambassadeurs van onze gemeenschap. Het verhaal van Jarno kan als inspiratie dienen.Interracial20110810.jpg

  3. Ga niet alleen in gesprek met politici en politie, maar zeker ook met de organisaties van 'allochtonen'. Praat meer MET dan OVER allochtonen. Er moet een overlegplatform komen waar holebi's, transgenders, migranten en asielzoekers de problemen bespreken en naar oplossingen zoeken. Fundamenteel uitganspunt is niet: "Wat kunnen allochtonen doen voor holebitransgenders?" maar wel: "Hoe kunnen we samen racisme, seksisme en homo/transfobie bestrijden?".

  4. Ondersteun initiatieven van vakbonden en andere middenveldorganisaties die de positie van allochtonen en holebitransgenders op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de media en andere maatschappelijke terreinen verbeteren. Sociale uitsluiting is immers de voedingsbodem voor agressief en Brussel_onderwijs001.jpgcrimineel gedrag. Werkloosheid en schoolmoeheid brengt homofobie op straat, waar het sneller een gewelddadig karakter krijgt. Dat heeft niets met cultuur te maken, maar met de socio-economische situatie van de betrokkenen.  Werk en een toekomstperspectief zijn de beste remedies tegen het indijken van geweld zoals we dat in de grote steden kennen.

  5. Onderwijs is een sleutelsector. Lessen over homoseksualiteit moeten zo snel mogelijk verplicht worden in alle onderwijsnetten.  Homoseksualiteit staat in de vakoverschrijdende eindtermen vermeld. Het is aan de schoolnetten om ze in hun leerplannen op te nemen en aan de individuele scholen om het te behandelen. Eindtermen zijn minimum en verplicht te behandelen leerstof. In vele scholen blijft dat dode letter. In Nederland is de situatie wat dat betreft vergelijkbaar. Daar is men een petitie gestart. Wie neemt hier het initatief? Of maakt minister Smet er direct werk van?

  Holebitext001.jpg.png6. Stop de kaasschaaf-bezuinigingen van de Vlaamse Overheid. Als Pascal Smet zich al heeft doen opmerken door de LGBT-beweging dan is het door de subsidies terug te schroeven. Omdat çavaria minder werkingsmiddelen van de overheid krijgt is een laagdrempelig project als Holebitext al afgeschaft. Hetzelfde dreigt te gebeuren met de Holebifoon. Dat is onaanvaardbaar.