proces leonard

 • Katholieke scholen weigeren charter over homoseksualiteit

   

  cavaria,proces leonard,katholiek,jongerenKomt deze kop u bekend voor? Als het holebitransgendergebeuren u aan het hart ligt hebt u hem zeker zien passeren. Of toch niet helemaal. Volgens de media waren het niet de katholieke maar de joodse scholen die in de fout gingen. Een staaltje van selectieve berichtgeving, zo bleek later.

  Het begon allemaal zo mooi. Robert Voorhamme, Antwerpse schepen van onderwijs en zelf trotse vader van een homozoon, bracht onderwijsmensen bijeen op een studiedag: "Onderzoek wijst uit dat jongeren een eerder negatieve kijk hebben op holebi-seksualiteit. Leerkrachten weten het thema vaak niet goed te integreren in hun lessenpakket. Holebi-jongeren vinden in het secundair onderwijs moeilijker aansluiting bij de school dan hun hetero leeftijdsgenoten." De studiedag moest eindigen met het plechtig ondertekenen van een charter tegen homofobie in het onderwijs. Prima idee. Het idee van een charter is niet nieuw. Çavaria nam enkele jaren geleden een gelijkaardig initiatief in samenwerking met de sportclubs.  De Vlaamse Sportfederatie ontving hiervoor de homofolieprijs 2009.

  Joden terug naar land van herkomst?

  Om bizarre redenen verspreidde de pers het verhaal over de joodse scholen die het charter niet willen tekenen. Dergelijke berichten kunnen op Facebook steevast op gespierde taal rekenen. Holebitransgenders kunnen het blijkbaar niet laten om op andere minderheden te schimpen, zeker als het over moslims of joden gaat. charter001.jpg"De joodse organisaties zijn er wel zelf steeds als de kippen bij om te klagen dat ze zich gediscrimineerd voelen, maar zelf anderen discrimineren mag dan weer wel... Tsss! Oeps, en in hun ogen ben ik door deze vaststelling natuurlijk een jodenhater. (...) Nieuwkomers die vrouwen, holebi's of transgenders als minderwaardig of zelfs "te stenigen" beschouwen zijn wat mij betreft niet welkom. Zij hebben dus de keuze: ofwel hun mening bij stellen (evt via bijscholingscursus) ofwel terug keren naar hun land van herkomst." Deze weldoordachte zinnen werden gepost door Jo Vansteenkiste, die zich in zijn vrije tijd ook lid van de raad van bestuur van çavaria mag noemen.

  "Geen enkele school discrimineert"

  Dat brengt mij naadloos tot bij het Vlaams Belang dat hier twee vliegen in één klap kon slaan. Ze maken er geen geheim van dat ze de joodse gemeenschap heel graag in hun kiezerskorps zouden inlijven en wat gaat er dan makkelijker in dan een scheut homofobie? De ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ van Philippe Van der Sande en Tanguy Veys verstuurde dezelfde dag nog een persmededeling: "Charter over homoseksualiteit in Antwerpen: vrijheid van onderwijs komt in het gedrang"  Ze feliciteren het joodse schoolnet: "Proficiat, vertegenwoordigers van Joodse scholen, om het charter niet te ondertekenen" en ze roepen het katholiek onderwijs op om het charter ook niet te ondertekenen. “Er is geen nood aan een charter om de scholen aan te zetten om niet te discrimineren”, zegt Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, fractieleider van het VB in de OCMW-raad in Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. “Geen enkele school discrimineert immers leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid.” 

  "Nooit de intentie gehad"

  Olivier Lins001.jpgWas er dan niemand in de media of in de holebitransgenderbeging die onraad rook? Hoe zou het nog gaan met het katholieke onderwijsnet en hun homofobie? Het antwoord op deze vraag stond te lezen op de website Joods Actueel. Hoofdredacteur Michael Freilich verdedigt de houding van de joodse scholen door erop te wijzen dat ook het katholieke onderwijsnet het charter niet zal ondertekenen. Hij citeert Olivier Lins (foto), woordvoerder van bisschop Bonny: “De scholen van het katholieke net hadden nooit de intentie om het charter van de onderwijsraad mee te ondertekenen.  De katholieke scholen willen verder werken met hun eigen pedagogisch project waarin waarden als diversiteit en respect centraal staan. De katholieke scholen vonden het trouwens geen goed idee om te verwachten dat de verschillende gemeenschappen zich op een dergelijke manier zouden confirmeren met één  bepaald politiek of ideologisch standpunt.”

  Vaagheden

  Pride2011_026.jpgMerkwaardig toch, dat wat voor iedere holebitransgenderactivist en journalist het eerste is wat je gaat checken over het hoofd wordt gezien. Het is nogal logisch dat het katholiek onderwijs dit charter niet zal tekenen. En toch zwijgt men daarover in alle talen. Ook Robert Voorhamme rept met geen woord over het njet van de katholieke zuil. Sven Pichal debiteert op ATV namens het Roze Huis enkele vaagheden zoals "hard blijven werken blijft nodig". Het lijkt wel alsof we terug in het katholieke Vlaanderen van de jaren '30 zitten. Ook toen kregen de joden de schuld van een en ander. Uiteraard verdient de houding van elke school die dergelijke initiatieven afwijst onze kritiek. Maar die paar tientallen joodse scholen zullen de sfeer van homofobie toch niet echt kunnen veranderen. De overgrote meerderheid van de leerlingen die in gosdienstig geïnspireerde scholen zitten doen dat in een katholieke school. Het is nu duidelijk waar ze aan toe zijn. Léonard heeft te touwtjes nog strak in handen.

  Iedereen krijgt de kans om de homofobie in de katholieke zuil daadwerkelijk te bestrijden. Immanent organiseert acties tegen de homofobie van Léonard, die blijkbaar door een flink deel van het katholieke onderwijsnet spookt. Vrijdag zijn we met onze ballonnen op de pride in Brugge.

  Lees ook:
  Jean Marie de Meester ook burgerlijke partij in proces Sharia4belgium

 • En daarmee basta!

  cavaria,proces leonard,katholiekÇavaria zit met een probleem. Enerzijds is er sympathie voor de actie van Immanent in samenwerking met Jean Marie de Meester, anderzijds worden de twijfelaars bewerkt met artikels in Zizo om vooral niet mee te gaan in de klacht tegen Léonard.

  "En daarmee basta!" Dat was het zinnetje dat in mij opkwam toen ik in Zizo aan het einde kwam van het opiniestuk van Joyca Leplae dat onder de kop: "Rappers en de aartsbisschop: Eén strijd?" moet dienen om lezers die het wagen om de actie van Immanent te steunen de daver op het lijf te jagen. In een vorig nummer hadden zij al een woordenvloed van vier bladzijden te verwerken gekregen rond hetzelfde thema. Wie denkt dat er op de bladzijden van Zizo een discussie mogelijk is mag het vergeten. Bijdragen waarin de klacht tegen Léonard verdedigd wordt komen er niet in. Opruiende teksten van relnichten zijn niet welkom.

  Expedition Y

  "En daarmee basta!" was het zinnetje waarmee een leerkracht uit mijn middelbare schooltijd steevast een discussie afblokte waarbij hij dreigde het pleit te verliezen.cavaria,proces leonard,katholiek als leerling wist je dan dat het afgelopen was. Het was ook niet ongewoon dat deze kreet in mijn richting gestuurd werd. En wat doen je dan als aankomende activist? Je zwijgt. Een beetje zoals nu leerlingen in de klas van een willekeurige katholieke school een discussie over de standpunten van Léonard ook niet echt kunnen winnen. Laat staan dat ze van de leekracht de boodschap krijgen dat het met homoseksualiteit wel OK is en dat je met vragen naar de holebifoon kunt bellen en met een beetje geluk op de volgende Expedition Y terechtkomt. Als Léonard mag zeggen dat holebi's abnormaal zijn dan mag iedere leekracht, schooldirectie of verpleegster dat. Met alle gevolgen van dien voor wie in hun handen terechtkomt.

  Recht van de sterkste

  Nu weten we allemaal dat een groot deel van de Zizo-lezers uit politici (foto: Léonard begroet zijn fans na zijn inauguratie) en kabinetsmedewerkers bestaat. Zij krijgen het blad gratis toegestuurd. Çavaria, de uitgever van Zizo doet dat niet zomaar. Het is belangrijk dat de politici met macht en invloed (en toegang tot de subsidiekranen) duidelijk weten waar de koepelorganisatie staat in discussie zoals deze. Als het nog niet duidelijk zou zijn: cavaria,proces leonard,katholiekçavaria doet niets meer tegen de homofobie van Léonard. NVA, CD&V en al wat nog meer paapsgezind is in dit land kunnen op hun twee oren slapen: de officiële holebi's zullen zich niet verzetten tegen homofobie. Toch niet als ze uit het aartsbisschoppelijk paleis komt. Of misschien toch wel: met een persbericht of zo, of met een mooie affiche. Maar niet met iets dat echt pijn doet zoals een rechtszaak. Çavaria heeft gekozen voor het recht van de sterkste. Dat Çavaria daarbij op één lijn zit met het CGKR (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding) is niet verwonderlijk. CGKR-voorzitter Jozef De Witte weet maar al te goed dat als hij de klacht tegen Léonard steunt hij naar een andere job mag uitkijken.

  Voor eeuwig en altijd

  De lezers krijgt van Joyca een belangrijke boodschap mee: de antidiscriminatiewet, gestemd in 2003, is een goede wet en zal dat ook blijven. En dan komt er dat rare zinnetje: "Al snel bleek dat de wet tegen zichzelf beschermd moest worden." Nu kennen we allemaal wel mensen die nu en dan tegen zichzelf beschermd moeten worden maar een wet? Joyca bedoelt eigenlijk dat iedereen die de wet wil gebruiken tegen gezagsdragers hem misbruikt en van zijn slagkracht beroofd. De wet mag volgens haar enkel gebruikt worden tegen wat ze noemt cavaria,proces leonard,katholiek"Ellende uit de echte wereld" zoals huurgeschillen en pesterijen op het werk. Uiteraard dient de wet om deze vormen van discriminatie te beteugelen. Maar iedere speurder met een beetje beroepsijver zal je zeggen dat je crimineel gedrag pas efficiënt kunt bestrijden als je ook de grote vissen kunt vangen. In ons geval: politieke en religieuze leiders die tot homofobie aanzetten. Iets wat "in de echte wereld" ook tot doffe ellende leidt. Of zijn de zelfmoordcijfers bij holebi-tieners plots niet meer relevant?

  Einde van de geschiedenis?

  Interessant is ook dat Joyca helemaal niet beweert dat de antidiscriminatiewet niet geschikt zou zijn om Léonard te vervolgen. Ze kan dat ook niet weten. Het is namelijk één van de dingen die Jean Marie de Meester wil te weten komen door de toepassing ervan tegen Léonard te vragen. Hij weet ook dat de moderne wetgeving niet zoiets is als de in stenen tafels geklopte tien geboden die door Moses van de berg werden gesleept. Wetten veranderen omdat ze moeten aangepast worden aan nieuwe tijden. Wie had in de jaren '80 er ooit van durven dromen dat holebi's zouden kunnen trouwen? Terwijl er ook nu nog heel wat mensen zijn die verkondigen dat het huwelijk enkel kan tussen cavaria,proces leonard,katholiekeen man en een vrouw. Het openstellen van het huwelijk heeft dan weer andere problemen blootgelegd, zoals de quasi onmogelijkheid om kinderen te laten adopteren door homokoppels. Zo zit een holebitransgenderbeweging in elkaar: een stap vooruit brengt hindernissen voort die dan weer leiden tot oplossingen en een volgende stap vooruit.

  Dit is dus niet het einde van de geschiedenis van de antidiscriminatiewet. Eigenlijk staan we nog maar aan het begin ervan. Het klopt dat de holebitransgenderbeweging er nog bitter weinig mee heeft gedaan ondanks het feit dat, zoals Joyca schrijft: "nochtans hard bevochten door generaties activisten." Hard gevochten? De activisten zijn nog lang niet klaar. De antidiscriminatiewet is geen relikwie die we in een glazen kastje laten steken en de sleutel aan de werkgroep politiek van çavaria geven. We gaan ermee aan de slag en we hebben een zeer interessant doelwit: Léonard.

  Over slagkracht

  Joyca geeft voor haar blijdschap over het feit dat de antidiscriminatiewet nooit werd gebruikt tegen mensen met macht volgende verklaring: "De zo felbevochten en langverwachte wet zou al na één jaar zijn slagkracht hebben verloren door zo'n negatief precedent." Dat klopt langs geen kanten. De klacht tegen Léonard zal de antidiscriminatiewet bekend maken voor een ruimer publiek. Gezien de diepe verontwaardiging over Léonard zal de toepassing ervan met zeer grote aandacht worden gevolgd. Het proces zal voor interessante debatten zorgen in de media en de publieke opinie. Politici zullen kleur moeten bekennen: was hun verontwaardiging over zijn homofobie gespeeld of niet? Mag Léonard publiekelijk blijven zeggen over holebi's wat hij al lang niet meer durft over joden of zigeuners? Als we het proces winnen hebben we een grote stap vooruit gezet. Als Léonard het proces wint ook. Want dan krijg je een nog veel interessanter debat: wat hebben we aan een wetgeving waarmee je de aanstokers en bewaarders van homofobie niet kunt aanpakken? Wordt het geen tijd dat de wet verstrengd wordt, zodanig dat homofoben met een goed werkende juridische dienst niet meer door de mazen in de huidige wetgeving kunnen glippen?

  Geprepareerde biefstuk

  Ik raad Joyca aan de brochure 'Kroniek van een aangekondigde dood' uit 1997 eens te lezen. cavaria,proces leonard,katholiekZe kan alvast beginnen met dit fragment. Ze zal er verbazende dingen in vernemen. Wat zij schrijft over 'het tegen zichzelf beschermen van de antidiscriminatiewet' is immers al veel eerder geschreven... door de felste tegenstanders van het wetsvoorstel dat toen op tafel lag. Kent U het soort biefstuk dat malser gemaakt is door er met een bepaald werktuig op te slaan? Zo verging het min of meer de antidiscriminatiewet, ooit gelanceerd als het wetsvoorstel Willems-Landuyt op 8 mei 1996. Voor de katholieke kerk en de CVP was het vlees veel te taai.

  Het roze onderbroekenjaar

  Wie herinnert zich het rampjaar 1996 nog? In De Morgen van 15 juni 1996 zegt CD&V (toen CVP-) voorzitter Marc Van Peel: "Ik ben voor non-discriminatie, hé. Ik vind het belangrijk een wetgeving te stemmen waarin alle daden van discriminatie van homofielen onmogelijk wordt, maar ik vind dat het alle personen en instanties vrij moet staan om hun mening te geven over homofilie" Welke instanties hij bedoelt wordt uitgelegd door René Stockman, provinciaal overste van de Broeders van Liefde: "De indieners van het wetsvoorstel doen er goed aan zich te bezinnen over het begrip `onrechtmatige discriminatie' en zullen misschien tot het inzicht komen dat hun wetsvoorstel zelf wel eens onrechtmatig zou kunnen zijn. En van de CVP mag ten slotte cavaria,proces leonard,katholiekworden verwacht, al is het natuurlijk geen kerkelijke partij, dat ze ook en bij voorkeur rekening blijft houden met de visie van de katholieke Kerk." In september 1996 zou het wetsvoorstel Willems-Landuyt begraven worden. 1996 was ook het jaar waarin de toenmalige CVP-voorzitter zijn beruchte onderbroekenuitspraak deed. In Terzake van 27 juni zei hij: "En als die mensen dan hun belangen verdedigd zien door mensen die in roze onderbroeken op roze zaterdag op de barrikaden kruipen en daar allerlei gekke stunts uithalen dan vraag ik mij af - maar ik weet dat ook velen van hen zich afvragen - of dat de juiste manier is om die belangen en die rechten te verdedigen." Het was dus nog onze eigen schuld ook. De Dutrouxgekte was intussen losgebarsten en Elio Di Rupo was van 'pedofilie' beschuldigd. Geen tijd voor gekke stunts dus, ook niet in de politiek. De holebitransgenderbeweging had een duidelijke boodschap gekregen: geen antidiscriminatiewet waarmee je de kerkelijke leiders kunt aanpakken. De versie die in 2003 uit de pan werd geschud was grondig geprepareerd naar de wensen van de katholieke elite van dit land. Dat is wat Joyca dus bedoeld met het tegen zichzelf beschermen van een wet.

  Staat Léonard boven de wet?

  Verhakkeld of niet, de wet is er en we zullen het er mee moeten doen. Intussen is er natuurlijk veel veranderd. de kerkelijke leiders hebben intussen, zeker na de seksuele schandalen, veel ontzag verloren. Ook op de uitspraken van Léonard over hiv en holebi's werd fel gereageerd. Wat niet wil zeggen dat Léonard zich daar iets van aantrekt. Hij weet zich stevig beschermd en geen enkele politicus zal het wagen om aan zijn macht en zijn geld te raken. Er mag wel wat gemord worden, maar als puntje bij paaltje komt blijft Léonard buiten schot. Het land mag op zijn kop staan, Léonard zit hoog en droog. Hij staat boven de wet. Zijn recente uitspraak over holebi’s in een interview met Klara maakt dit opnieuw duidelijk. Op die voorlopig laatste uitspraak is nauwelijks nog gereageerd. Ging çavaria niet reageren met een persbericht in dit soort gevallen? cavaria,proces leonard,katholiekBovendien treedt er sowieso een soort gewenning op, meestal gevolgd door het overnemen van dit soort opinies door een deel van de publieke opinie.  Dat maakt de klacht van Jean Marie de Meester juist zo interessant. Hij is zowat de enige die in België het aandurft om Léonard op iets stevigers te vergasten dan een 'hoe-is-het-mogelijk-maar-ja-hij-mag-zijn-mening-uiten'-persbericht. Maar hij is niet de enige. Net zoals er in de wereld meer en meer stemmen opgaan om het huwelijk open te stellen voor holebi's, zijn er ook meer en meer mensen voor een hardere aanpak van de kerkelijke leiders die zich laten opmerken door hun homofobie. Er is bijvoorbeeld het vonnis tegen een priester in Kroatië. Daar hebben ze (nog) geen antidiscriminatiewet. We hebben dus meer middelen in handen dan de Kroatische holebitransgenderbeweging.

  Léonard, de martelaar?

  Dat is ook het Vaticaan niet ontgaan. Een recente mededeling naar aanleiding van een vergadering over holebirechten bij de Verenigde Naties eindigt, na de gebruikelijke banvloeken over homoseksualiteit, met deze merkwaardige paragraaf: "En tenslotte Mijnheer de Voorzitter, willen we de aandacht vestigen op een storende trend in sommige van deze debatten: Mensen worden aangevallen omdat ze een standpunt innemen dat cavaria,proces leonard,katholiekseksueel gedrag tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet steunt. Zij worden gestigmatiseerd als zij hun morele overtuiging, een godsdienstige overtuiging, een wetenschappelijke stelling of hun opvatting over de menselijke natuur verwoorden. Ze worden niet alleen gestigmatiseerd maar - erger nog - belasterd en vervolgd. Dergelijke aanvallen zijn in tegenspraak met de fundamentele principes zoals die in drie resoluties van deze vergadering werden aangekondigd. De waarheid is dat deze aanvallen een aantasting vormen van fundamentele mensenrechten en niet kunnen worden gerechtvaardigd onder welke omstandigheden dan ook."

  Eigenlijk had Joyca haar opiniestuk met deze quote moeten eindigen. Krijgt het Vaticaan de Zizo eigenlijk al toegestuurd?

  cavaria,proces leonard,katholiekOPROEP

  Zorg dat het protest tegen Léonard in de lucht hangt op de pride van zaterdag 14 mei. Sluit je aan bij de ballon-actie van Immanent! Meld hier je aanwezigheid. Lees het persbericht van Immanent nav. de pride.

 • Léonard rides again

  leonard_rides again.jpgHeeft Léonard intussen geleerd zich te beheersen als het op het beledigen van holebi's aankomt? Het is nu intussen welletjes geweest, denkt u? Denk maar rap iets anders. Dit weekend was het weer prijs.

  De kranten melden dat hij op radiozender Klara zijn opvattingen dit keer koppelde aan een taallesje: "Als ik Nederlands spreek moet ik de regels van die taal respecteren", aldus Léonard. "Als de liefde zich uitdrukt op seksueel vlak moet zij ook de taal van de seksualiteit respecteren. Die taal is de complementariteit van man en vrouw." Met deze nieuwe vergelijking bewijst Léonard nog maar eens hoe versteend zijn opvattingen over seksualiteit zijn. Taal is immers, net zoals opvattingen over seksualiteit, het resultaat van invloeden en veranderingen. Taal wordt anders gesproken dan honderd jaar geleden.

  "Waarheid is waarheid"

  Het Laatste Nieuws weet nog te melden: "De aartsbisschop is naar eigen zeggen niet nederiger geworden door de kritiek die hij moet verduren. "Waarheid is waarheid", aldus de aartsbisschop. "Mijn diepe overtuiging is dezelfde gebleven." Het begint harder en harder te klinken. Wat gaat de leraar godsdienst antwoorden als leerlingen hem vragen hoe ze dit moeten interpreteren? Zal hij Léonard durven tegenspreken? Sommigen zullen dat doen, anderen niet. Ik zou dat jongetje niet willen zijn dat in de klas zit te hopen dat de leraar iets zegt dat zijn ontluikende homoseksualiteit een beetje zuurstof geeft... en met een krop in de keel de klas verlaat.

  proces leonard,katholiekDomme Léonard?

  Er zijn verschillende manieren om te reageren op de homofobie van Léonard. Sommigen maken het zich gemakkelijk en verklaren hem gewoon dom. Anderen zeggen dan weer dat hij met dit soort onzin zijn eigen ruiten - en die van de kerk - ingooit. Zij verschaffen zichzelf een alibi om passief te blijven. Denken ze nu echt dat Rome hem aan het hoofd van de Belgische kerkprovincie heeft gezet om de boel naar de bliksem te helpen? De kerk is en blijft een machtsfactor in dit land waar niemand aan durft te raken. Léonard weet heel goed waar hij naartoe wil: een afgeslankte kerk met hardere standpunten. Een kerk die aansluit bij rechts en extreem-rechts in de politiek. Daar is hij heel efficiënt aan bezig. Homofobie zal duidelijk één van de geloofspunten blijven. Iedereen gelooft wat hij/zij wil. Maar het is het recht van de holebitransgenderbeweging om het publiek uiten van opvattingen te toetsen aan de wetgeving.

  Geen woorden maar daden

  Het initiatief van Jean Marie de Meester om Léonard bij te sturen via de rechtbank krijgt door deze nieuwe uitspraak nog meer legitimiteit. Léonard leert het duidelijk niet af. Hij doet absoluut geen moeite om ons te ontzien. Dat heeft één positieve kant: hoe meer uitspraken hij aan mekaar rijgt hoe groter de kans dat hij kan vervolgd worden. Immanent ondersteunt het initiatief van 'Meester de Meester' en heeft hiervoor al een website en een sticker gemaakt. Op de Pride van 14 mei zorgen ze voor een leuke verrassing waarbij het verzet tegen Léonard letterlijk in de lucht zal hangen. Immanent kan niet rekenen op subsidies. Misschien is dat maar goed ook want wij hoeven ons niet af te vragen of de subsidiërende minister het wel een goed idee vindt om actie te voeren tegen Léonard. Immanent doet een beroep op de duizenden holebi's en transgenders die het actief in vraag stellen van homofobie belangrijk vinden. Een bijdrage kan bestaan uit het verspreiden van de sticker of het financeel steunen van de actie. Doe het nu!

  ontwerp_Facebook001.jpgStickers bestellen: mail je naam en adres + het aantal gewenste stickers naar immanent@skynet.be
  Financiële steun is welkom op 001-4849878-51 (IBAN: BE75 0014 8498 7851 - BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen.

   

  Lees ook: Katholiek priester veroordeeld in Kroatië
  Wat bedoelt Mgr. Léonard met immanente gerechtigheid?

 • Léonard, onze weigerambtenaar

  Henk Krol002a.jpgTwee aanleidingen voor dit artikel: de taartenslag tegen Léonard en een feestje in Nederland.

  Op 1 april vierden de Nederlanders dat tien jaar geleden het burgerlijk huwelijk opengesteld werd voor lesbische- en homoparen. In de Gay Krant zet hoofdredacteur Henk Krol (foto) terecht een feestneus op. Hij was een van de eersten om aan de kar te trekken. Intussen werd het Nederlandse voorbeeld gevolgd door België, Spanje, Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Nepal, Argentinië, het Britse Kanaaleiland Jersey, de Amerikaanse staten Massachusetts. New Hampshire, Connecticut, Iowa, Vermout, Maine en Washington DC en in Mexico de districten Coahuila en Mexico Stad. In andere landen kwam er een geregistreerd partnerschap.

  Keerzijde van de medaille: In meer dan 70 landen staat op homoseksualiteit een gevangenisstraf of de doodstraf, vaak om religieuze redenen. In onze kontreien stelden we een tegenoffensief proces leonard,katholiek,noord amerika,huwelijk,goeie clipsvast. Henk Krol is teleurgesteld in de Nederlandse politiek omdat de Kamer een al jaren klaarliggende motie om weigerambtenaren te verbieden, nog altijd niet heeft aangenomen. Weigerambtenaar is de term die gebruikt wordt om een ambtenaar van de burgerlijke stand aan te duiden die weigert om partners van het gelijke geslacht te huwen. Henk Krol legt uit waar de knoop ligt: "Er is een bijna Kamerbrede meerderheid die voor de motie van PvdA, VVD en D66 is, maar omdat de vorige én huidige coalitie afhankelijk is van de (gedoog-)steun van ChristenUnie en SGP, wordt de stemming steeds maar weer uitgesteld. Daar gaat een sterk negatief signaal van uit. Aan de ene kant roept de politiek dat homoseksualiteit volstrekt normaal is en aan de andere kant geeft ze zelf aanleiding om homo's juist anders te behandelen. Dat signaal wordt door homofoben dankbaar aangegrepen en misbruikt." Dat soort gijzelingen door (extreem-) rechtse partijen is ons totnogtoe bespaard gebleven omdat men steevast geweigerd heeft met het Léonard_taart001.jpgVlaams Belang bestuursakkoorden af te sluiten.

  Onze weigerambtenaar kreeg taart

  Wij hebben hier in België onze eigen versie van de weigerambtenaar. Zijn naam is André-Jozef Léonard. Hij noemt homoseksualiteit tegennatuurlijk en wil het huwelijk weigeren aan koppels van hetzelfde geslacht.  Hij schaamt zich er niet voor zijn mening en komt er te pas en te onpas mee naar buiten waardoor hij mensen ophitst om hun haat tegen holebi's en transgenders te uiten. Zijn macht is bijna onaantastbaar en zelfs verankerd in de grondwet. Een motie in de Kamer zal niet volstaan om hem tegen te houden. Hier is een rechtszaak het passende antwoord. We leven in een rechtsstaat en kunnen hem via de rechtbank corrigeren. Dat is niet alleen ons recht maar ook onze verdomde plicht tegenover iedereen die hij slachtoffer maakt van homofobie.

  Bijdrage in de frontlinie

  Homofobie is geen mening, homofobie is een misdaad. Een misdaad die jaarlijks vele slachtoffers maakt. Het past niet dat in een  beschaafd land - en eigenlijk over heel de wereld - dit soort crimineel gedrag gedoogd wordt onder het mom van het recht op vrije meningsuiting.  Het taartenoffensief van de studenten in Louvain-la-Neuve illustreert de woede en verontwaardiging die nog steeds leeft.

  De klacht tegen Léonard zou wel eens het belangrijkste thema voor de komende jaren kunnen worden voor de holebitransgenderbeweging. Ze geeft ons de mogelijkheid om opnieuw in het offensief te gaan, zoals we eerder deden toen we vochten voor de afschaffing van artikel 372bis en de openstelling van het huwelijk. We kunnen er de beweging alert mee houden. Het is een strijd die in de rest van de wereld met aandacht zal worden gevolgd.  De beelden van de universiteitscampus van Louvain-la-Neuve gaan nu al de wereld rond. Mensenrechtenactiviste Eva Brems zei in 'Reyers Laat' van 8 april dat de strijd voor holebirechten in de frontlinie van de mensenrechtenstrijd worden uitgevochten. Mogen we als Belgische beweging daar een 20090917767-Homo-Ehe-USA-_large.jpgbescheiden maar reële bijdrage toe leveren? Het zal gaan tijd worden mijn gedacht.

  Indommelen of tijdig reageren?

  Wat een indommelende beweging kan overkomen zien we in Californië. Daar werd een initiatief van extreem-rechtse christenen om het huwelijk via een referendum opnieuw te beperken tot heterokoppels door de beweging weggelachen. Het was een pijnlijk wakker worden de dag na de verkiezingen, waarbij een meerderheid van de bevolking zich voor 'Proposition 8' had uitgesproken. Je moet niet veel opmerkingsgave hebben om te zien dat ook in België een nieuwe opstoot van conservatieve en homofobe refleksen tot de mogelijkheden behoort. We hebben hier nog geen weigerambtenaren en we willen dat zo houden.  Daarbij is de aanval de beste verdediging.

  Immanent.be

  Op 3 april kwam de organisatie Immanent voor het eerst samen. Het is een coalitie van alle activisten die in de proces leonard,katholiek,noord amerika,huwelijk,goeie clipsloop van 2010 al actie voerden tegen Léonard, aangevuld met nieuwe mensen. Ze hebben zich verenigd om de klacht van Jean Marie de Meester te ondersteunen en er ruchtbaarheid aan te geven.Je kan Immanent steunen. Door de website te promoten en de sticker te verspreiden. Je kan ook een deel van Immanent worden, door actief mee te werken. Zo maken we een brede beweging die zich keert tegen Mgr. Léonard, 'Belgisch Homofoob nummer één' . Immanent zal de komende maanden initiatieven ontwikkelen om daar vorm aan te geven.

  Je kan stickers bestellen door een mailtje te sturen naar immanent@skynet.be met je naam/adres en het aantal stickers dat je nodig hebt.

  Bekijk de website van de campagne tegen Proposition 8

 • Wat heb ik aan çavaria?

  actie, cavaria, proces leonardOp de jaarlijkse algemene vergadering van çavaria stemde 71 procent tegen het voorstel om Jean Marie de Meester te steunen in zijn klacht tegen Mgr. Léonard. Een duidelijke score. Hoe moet het nu verder? Wordt de advocaat uit Brugge de laan uitgestuurd? En zo niet, wat zal de rol van de koepelorganisatie zijn in het verdere verloop van de actie?

  Daags na de vergadering schreef çavariacoördinator Yves Aerts op zijn Facebook blij te zijn "dat de AV van çavaria met zéér ruime meerderheid bevestigde dat de 'vrijheid van meningsuiting' haar zéér genegen is." Ik dacht even dat hij het had over het feit dat Jean Marie eindelijk gehoord werd door çavaria (na de boycot door Zizo en de werkgroep politiek)  maar dat was duidelijk niet de reden van zijn blijheid.  Een meerderheid van çavarialeden is rond Léonard gaan staan alsof hij bedreigd wordt door de Taliban, Sharia4belgium en Bin Laden tegelijk. Nu is opkomen voor de vrije meningsuiting van Léonard te vergelijken met geld inzamelen voor Maurice Lippens, een van de rijkste burgers van dit land. Lippens heeft dit soort solidariteit echt niet nodig.  Maar zoals gezegd: binnen de koepelorganisatie heeft een meerderheid beslist en zo zal geschieden. Daarmee is de kous niet af. Er was al langer een groepje mensen actief rond Léonard. actie,cavaria,proces leonardZe komen uit Mikpunt, Léonard&Co (de Facebookgroep van waaruit de manifestatie in Mechelen is gegroeid) en Immanent. Die mensen gaan gewoon door.

  Eerste Homodag

  Het is niet de eerste keer dat vernieuwende initatieven buiten de koepelorganisatie ontstaan en vorm krijgen. Legendarisch is de eerste 'Homodag' die in 1978 door de linkse actiegroep 'De Rooie Vlinder' werd georganiseerd. "Lang niet alle homo's staan achter homodag" kopte de krant 'Vooruit' (die later zou opgaan in 'De Morgen') toen. "Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de Rode Vlinder in het homomilieu overkomt als een randgroep met extreme ideeën" schreef de krant. Jacky Boeykens, voorzitter van wat toen de 'overkoepelende organisatie van de werkgroepen homofilie in Vlaanderen' (afgekort: FWH) genoemd werd verwijt de Rooie Vlinder aan ghettovorming te doen. Hij heeft niets tegen de homodag maar "wij zetten ons vooral in voor de verbetering van het klimaat (...) en  trachten de vooroordelen uit de weg te ruimen." De auteurs van 'Een Ander Strand', het boek dat achteraf over de Rooie Vlinder verscheen, blikken tevreden op de manifestatie terug: "Er kwamen méér dan 2.300 geïnteresseerden op af.  Alles liep in het honderd, de ravitaillering liep mis, de verhuis tussen de diverse gebouwen was een chaos, er vielen gaten in de programmatie, een bomalarm deed de rest... alle denkbare ellende, maar de ambiance was enorm. Tien uur lang optredens, films, debatten, feest. Iedereen met verstomming geslagen. De eerste massamanifestatie van homocultuur was een succes geworden en kreeg grote artikels in de pers." actie,cavaria,proces leonardEen jaar later organiseerde De Rooie Vlinder de eerste betoging door de straten van Antwerpen, ook zonder de FWH. In 1980 en 1982 (foto: een piepjonge Anke Hintjens in Antwerpen op 9 mei 1981) gebeurde dat in samenwerking tussen de Rooie Vlinder en FWH en ook enkele lesbiennegroepen sloten zich aan. In 1982 werd ik ontboden bij Ludo Smits, de toenmalige coördinator van FWH (Intussen wereldberoemd als de sympathieke eigenaar van de Red&Blue). Hij deelde mij droogjes mee dat het Roze Aktiefront (RAF), dat de plaats van de Rooie Vlinder had ingenomen, niet meer welkom was bij de organisatie van de jaarlijkse betoging. Met het voorspelbare gevolg dat er het jaar daarop geen sprake meer was van een betoging maar enkel nog van een groot feest in de Antwerpse stadsfeestzaal. U zult misschien opmerken dat ik dus al enige ervaring opgebouwd heb met coördinatoren van koepelorganisaties. U heeft dat juist opgemerkt.

  5 mei 1990

  Het kan ook anders. Eind jaren '80 slaagde Paul Van Gelder erin om het activisme in de FWH van binnenuit nieuw leven in te blazen. Van Gelder was voorzitter geworden op een moment dat de oude, conservatieve garde er het bijltje bij neergooide. De conservatief-katholieke Bert Weekers droeg de macht over aan een nieuwe ploeg die het activisme terug op de agenda zette. Drijvende krachten waren ondermeer De  Roze Drempel (nu: Driekant)  uit Leuven en HLWM uit Mechelen. Mechelaar Paul van Gelder kwam uit wat men intussen 'de witte woede' noemt, een strijdbare vakbondsvleugel in de zorgsector. Het RAF ondersteunde deze evolutie van buitenaf en werkte mee in het comité 'Roze 90' dat op 5 mei 1990 (foto: start van de betoging aan het stadspark in Antwerpen) de eerste in de reeks pride-manifestaties op poten zette zoals we ze nu nog steeds kennen. Het waren hele andere tijden. De beweging herontdekte het activisme. Het RAF sloot zich kort daarop aan bij de FWH en zou lid blijven tot de ontbinding in 2001.  actie,cavaria,proces leonardDe militante trend zou zich doorzetten tot het begin van de volgende eeuw en via paars-groen werden de belangrijkste eisen gerealiseerd: openstelling van het huwelijk, een anti-discriminatiewet en het legaliseren van adoptie door holebi's. Intussen is de jaarlijkse pride incontournable geworden.

  Begroting

  Op de algemene vergadering van 19 maart jl. leek de sfeer - wat de bereidheid tot activisme betreft -  meer op die van de donkere dagen. Niet dat er immer getreurd werd. De vergadering wordt intussen perfect georganiseerd met het nodige vertier tussen de ernstige agendapunten. Het grootste probleem was eigenlijk dat men er niet in geslaagd was een sluitende begroting op te maken. Met andere woorden: er moet fors bespaard worden. De Vlaamse Overheid besliste immers om alle organisaties die subsidies krijgen een bezuiniging op te leggen.  De gelatenheid waarmee de vergadering die nieuws opnam deed meer denken aan een club van boekhouders dan aan leden van een emancipatiebeweging. U zult begrijpen dat actie,cavaria,proces leonardhet niet echt het moment was om een actie waarbij Léonard het vuur aan de schenen wordt gelegd erdoor te krijgen. Ze zijn dan misschien ziekelijk en pervers volgens de aartsbisschop, maar ook zeer gezagsgetrouw.Zowel tegenover Léonard als tegenover de Vlaamse regering. Ter vergelijking: çavaria ontvangt jaarlijk ongeveer één miljoen subsidie per jaar. Vergeleken met wat  de katholieke kerk ontvangt (Alle overheden samen geven jaarlijks iets meer dan 300 miljoen euro uit aan de werking van de erediensten. Zo'n 80 tot 85 procent daarvan gaat naar de katholieke Kerk) is dit wel zeer weinig. Of zijn er zoveel méér katholieken dan holebi's?

  Met çavaria als het kan, zonder als het moet

  Het ziet er dus naar uit dat rond het proces Léonard een scenario komt dat vergelijkbaar is met wat in 1978 gebeurde. Ik blijf van mening dat je dat soort acties zoveel als mogelijk samen met de koepelorganisatie doet.  Maar de bui hangt er al een  tijdje en wie ze nu niet ziet hangen moet wel stekeblind zijn. Ongeveer een jaar geleden kwamen we op straat in Mechelen tegen Léonard. De leden van de raad van bestuur van çavaria... zaten toen te vergaderen in Brussel terwijl het perfect mogelijk was geweest de vergadering in Mechelen samen te roepen en een uurtje later te laten beginnen zodat de bestuurders de betoging konden vervoegen. Lichtpuntje is dan weer dat sommige leden van de raad van bestuur zich na de vergadering actie,cavaria,proces leonardal enigzins positiever uitlieten op Facebook. Dimitri Cools: "Het is lovend dat de jij en de andere anti-Léonard-bewegingen de situatie verder blijven opvolgen. Daarvoor verdienen jullie alle steun, maar probeer ook niet blind te wezen voor de (juridische) realiteit en de acties van anderen." en Jo Vansteenkiste deed er nog een interesssante suggestie bovenop: "Ik hoop trouwens oprecht dat J-M De Meester dit proces wint, en elke rechtspersoon (natuurlijke persoon of vzw) heeft het recht zich al dan niet mee burgerlijke partij te stellen. Waarom stellen alle groepen of individuën die voor het zich mee burgerlijke partij stellen door çavaria waren zich trouwens niet zelf niet mee als burgerlijke partij?" Uiteindelijk heeft çavaria de actie niet weggestemd maar alleen duidelijk gemaakt dat ze er niet willen bij betrokken worden. Hopelijk worden de initiatieven van Immanent in de sfeer van voorgaande citaten beoordeeld door çavaria. Dan hebben we toch iets geleerd uit het conflict van 1978. Dat niet iedereen warm te krijgen is voor een proces tegen Léonard mag daarbij geen obstakel zijn. Ook de jaarlijkse pride wordt nog steeds (ten onrechte) scheef bekeken door een heleboel holebi's en transgenders en dat is nooit een reden geweest om ermee te stoppen. Activisten roeien nu eenmaal graag tegen de stroom in.

  En dus is het alle hens aan dek. Je kan Immanent steunen door een bedrag te storten op 001-4849878-51 (IBAN: BE75 0014 8498 7851 - BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen.
  En bestel je stickers via dit emailadres. Ze zijn momenteel het enige medium (naast de website) om de actie bekend te maken.

  actie,cavaria,proces leonard

 • De sticker is er

  ontwerp_Facebook001.jpgVanaf nu kunnen wij spreken van het begin van de campagne rond de klacht van Jean Marie De Meester tegen Mgr. Léonard.  Er is een sticker om de website, die meer inhoud begint te krijgen, bekend te maken.

  Een lijkbleke Léonard tegen een achtergrond van flikkerende lichtjes in de regenboogkleuren.  Bespeur ik hier enige symboliek?  Hier is duidelijk over nagedacht. Van enige afstand lees je 'Homofobe Léonard'  waardoor je nieuwsgierigheid wordt gewekt. Als je dichterbij komt krijg je de volledige boodschap.

  De tekening is ons geleverd door striptekenaar Tom Bouden en het ontwerp is van Youri, eigenaar van een vensterraam in Mechelen dat nog steeds door vandalen wordt beplakt met adresklevertjes en ander ongeïnspireerde brol. Vanaf nu kan iedereen met stickers aan de slag in Mechelen en wijde omgeving. Liefst niet op het raam van Youri uiteraard.

  De creativiteit is ons gratis aangeleverd, het drukwerk niet. Mikpunt, de organisatie die de practische kant van de campagne verzorgt, heeft geen geld en krijgt ook geen subsidies.  Het drukken en versturen van de stickers wordt dus bekostigd... door jou.  Als je deze actie een goed hart toedraagt laat het dan spreken. Stort een gulle bijdrage op onderstaande rekening. Ben je meer van het activistische type en wil je de wereld mooier en wijzer maken bestel dan zoveel stickers als je kan plakken.

  Bestellen: mail je naam en adres + het aantal gewenste stickers naar immanent@skynet.be
  Financiële steun is welkom op 001-4849878-51 (IBAN: BE75 0014 8498 7851 - BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen.
  De Sticker zal zaterdag ook beschikbaar zijn op de Algemene Vergadering van Çavaria, waar ook zal gestemd worden over het engagement van de koepelorganisatie in deze campagne.

  Lees hier het interview met Jean Marie de Meester op De Wereld Morgen.

 • Wat Léonard mag, mag Leterme niet

  proces leonard,katholiek,actieHebt U ook al altijd willen weten wat ontslagnemend premier Leterme denkt over het opvoeden van een kind door twee vaders? Helaas. U zal het niet te weten komen. Toch niet de eerste jaren. Misschien later in zijn memoires. Mensen met macht en invloed houden deze meningen voor zichzelf en bemoeien zich met hun eigen zaken.

  Er is een heel goeie reden voor het stilzwijgen van Leterme over dit onderwerp. Het opvoeden van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht is immers bij wet geregeld. Het zou nogal een zootje worden mocht elke politicus zijn persoonlijke afkeuring te grabbel gooien over de wettelijke bescherming van minderheden. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat Leterme tégen het opvoeden van kinderen door twee vaders is. Ik weet het gewoon niet. En zo hoort het. Leterme gebruikt zijn positie als publieke figuur niet om holebi's het leven moeilijk te maken.

  Gedrag Léonard corrigeren

  Mgr. Léonard keurt publiekelijk en schaamteloos de levenswijze van homoseksuelen af.  Zijn uitspraken zijn duidelijk in tegenspraak met de geest van de wet die discriminatie omwille van seksuele geaardheid verbiedt. Blijkbaar denkt hij dat voor hem andere wetten gelden. Hij heeft het gemakkelijk omdat hij niet ter verantwoording kan geroepen worden. Niet door een parlement en ook niet door de leden van zijn gemeenschap. Zelfs  zijn eigen priesters en gelovigen kunnen hem niets maken. De enige bij wie hij op het matje zou kunnen komen is de paus maar die is het meestal met hem eens. Léonard kan zich dus veel permitteren. Als we willen dat zijn gedrag wordt gecorrigeerd zal het initiatief moeten komen van holebi's en transgenders die niet gebonden zijn aan de regels van de Kerk.  Van de holebitransgenderbeweging dus.

  De wetgeving gebruiken

  Zal Léonard zich ooit houden aan de antidiscriminatiewetgeving? Ook dat weten we (nog) niet. Totnutoe nam immers niemand het initiatief - ook de holebitransgenderbeweging niet - om hem met die wet te confronteren. Dat is op zich al vreemd want de wet bestaat sedert 27 maart 2003 en er is hard voor gevochten. De eis dook voor het eerst op in het eisenplatform van de optocht van 9 mei 1981. Het eerste wetsvoorstel werd neergelegd in mei 1996. Het heeft dan nog zeven jaar geduurd eer de wet er eindelijk was.  Hij is niet echt veel gebruikt en dan enkel voor kleine vormen van discriminatie. Uit het jaarverslag 2003 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) blijkt dat 59 procent van de klachten te maken had met vijandige gedragingen maar vooral met homofobie uitlatingen in publicaties, op TV en op het internet. proces leonard,katholiek,actieLéonard is dus niet echt origineel maar het feit dat hij hoofd is van de katholieke kerk geven zijn uitlatingen een veel groter gewicht. De cijfers geven ook aan dat mensen zwaar tillen aan homofobe taal. In het CGKR-rapport van 2009 worden 104 dossiers (of 6%) over discriminatie op basis van seksuele geaardheid gemeld, voornamelijk voor pesten op het werk en cyberhate. Dat is het topje van de ijsberg. Çavaria ging nooit actief op zoek naar uitingen van discriminatie en maakte nooit gebruik van het recht om zich als belangenorganisatie burgerlijke partij te stellen. De enige uitzondering hierop is de omstreden zaak Hachichi.

  Katholiek verzet

  Léonard zal zich bij een klacht - zoals die intussen is neergelegd door Jean Marie De Meester - zeker beroepen op zijn recht van vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid. Dat is niet nieuw. De katholieke kerk en haar politieke bondgenoten hebben er ook alles aangedaan om het tot stand komen van de wetgeving tegen te houden. Hierover meer in een apart artikel. Ze wisten - misschien beter dan de beweging zelf - dat zo'n wet hun vrijheid om holebi's en transgenders te verdrukken aan banden zou leggen.  In de RAF-brochure 'Kroniek van een aangekondigde dood', waarin de reacties op de antidiscriminatiewet onder de loep werden genomen, lezen we dat de verbetenheid waarmee een deel van katholiek Vlaanderen zich tegen het wetsvoorstel afzette zelfs voor de meestal bedaarde Yves Desmet teveel werd.proces leonard,katholiek,actie Hij dreigde zelfs even met outing: "Als de CVP er echt een strijdpunt van wil maken om trouwe heterokoppels tot enige toegelaten maatschappelijke norm te verheffen, als ze echt iedere andere samenlevingsvorm en relatie als minderwaardig blijft bestempelen en vooral behandelen, dan zal ze het ons niet kwalijk nemen als we in de toekomst scrupuleus zullen nakijken of al haar mandatarissen wel degelijk volgens deze norm leven. Is dit een dreigement? Eigenlijk wel ja." (De Morgen, 28.06.96)

  Antisemitisme

  proces leonard,katholiek,actieWe zijn van de katholieke kerk wel wat gewend. Door de eeuwen heen werden de meest bizarre standpunten verdedigd. In 1633 werd Galileo Galilei op 69-jarige leeftijd veroordeeld tot levenslang huisarrest. De kerkelijke leiders konden zijn wetenschappelijke standpunten over het feit dat de aarde rond de zon draait (en niet omgekeerd) niet pruimen. Het duurde tot oktober 1992 voor de paus zich hiervoor verontschuldigde en Galilei werd erkend als gelovig mens. Kerkelijke leiders hebben het recht op vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid eeuwenlang misbruikt om mensen te kwetsen, op te sluiten en te vermoorden als die hun macht in de weg stonden.

  Een voorbeeld van hoe de Kerk heeft moeten plooien voor de moderne tijd is hoe ze met het antisemitisme omgaat. In de geschiedenis hebben uitingen van antisemitische aard meermaals geleid tot moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de Holocaust. Voor de tweede wereldoorlog was de Kerk heel openlijk antisemitisch. Pius IX, die in het jaar 2000 zalig werd verklaard, als 'een lichtend voorbeeld voor allen' stond gekend als een hardleerse antisemiet die in de negentiende eeuw het Romeinse jodengetto opnieuw liet openen. De Joden hebben Jezus Christus toch gekruisigd? Bij de meeste christenen bestond het idee dat de kerk in de plaats van het volk Israël (de Joden) was gekomen. Eerder waren er sterke verhalen van Joden die kleine kinderen zouden vermoorden en opeten. Dutroux avant la lettre. In Nederland werd op het Provinciaal Concilie van 1924 het verbod op de omgang met joden uit het Concilie van 1865 bevestigd. In de jaren daarop gebruikten fascisten als de NSB-er Robert van Genechten en Zwart Front-leider Arnold Meijer deze anti-Joodse stellingname ter verdediging van hun eigen antisemitisme en dat van de Duitse nazi's.proces leonard,katholiek,actie

  En na de oorlog?

  Toen de Nazi's aan de macht kwamen in Duitsland werden de gevolgen van het antisemitisme op een verpletterende manier duidelijk. 6 miljoen Joden kwamen om in de concentratiekampen. Terwijl Pius XII een dubbelzinnige houding aannnam tegenover de jodenvervolging waren er wel vele katholieken die het antisemitisme lieten voor wat het was en -  met gevaar voor eigen leven - joodse medeburgers hielpen onderduiken. Dat zie je wel meer in katholieke middens: het leven is sterker dan de leer. De Gentse werkgroep ouders van holebi's speelde een vergelijkbare rol. Katholieke ouders namen het op voor hun kinderen en gingen in de jaren '90 bij toenmalige CVP-voorzitter Van Peel de rechten voor holebi's bepleiten.

  Holebi's bleven in de kou staan

  Na de tweede wereldoorlog werd in internationale mensenrechtenverdragen komaf gemaakt met antisemitisme. Je zal Léonard geen beledigende of denigrerende dingen over Joden horen verklaren. Kort na het schrijven van dit artikel raakte bekend dat de paus de Joden heeft 'vrijgesproken' van de kruisiging van Christus. En wij dan?  Heel wat mannen en vrouwen werden opgepakt en vermoord in de concentratiekampen wegens hun homoseksualiteit. Werd ook aan hen gedacht? Het was helaas nog veel te vroeg.  In die periode waren de zeldzame organisaties die onze rechten verdedigden vernietigd.  Het zou tot het einde van de eeuw duren vooraleer men aan wetten zou gaan werken die de discriminatie van holebi’s en transgenders verbieden. In België zijn we intussen zover. Als kerkelijke leiders het kunnen afleren om Joden te schofferen kunnen ze dat ook met holebi's en transgenders. Het is gewoon een kwestie van dit punt op de agenda te zetten en de juridische middelen te gebruiken waarover we beschikken. het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens stelt ondubbelzinnig: "De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien"

  Veroordeling Léonard is grotere vrijheid voor vele anderen

  Ondanks alle inspanningen is het antisemitisme niet als sneeuw voor de zon verdwenen. Zo werkt dat nu eenmaal niet. Maar de internationale gemeenschap heeft een duidelijk signaal gegeven: dit nooit meer.  Het zal voor holebi's niet anders zijn. We zullen moeten blijven vechten voor de rechten elke homo, lesbienne biseksueel en transgender. Maar een veroordeling door de rechtbank van de manier waarop Léonard zich uitlaat over homoseksualiteit en hiv zou in elk geval veel mensen een grotere vrijheid van spreken en handelen geven. Een katholieke schooldirectrice die nu nog aarzelt om een affiche van WJNH op te hangen zal na dergelijk vonnis misschien de stap toch zetten. Wie nu al holebitransgenderrechten verdedigt binnen de katholieke kerk zal zich gesteund weten. proces leonard,katholiek,actie Ook andere godsdiensten zullen dit niet kunnen negeren. Internationaal wordt het waarschijnlijk een primeur: 'België tikt aartsbisschop op de vingers'.  Zoals met de openstelling van het huwelijk zal het andere landen inspireren om hetzelfde te doen.

  Uitdaging

  De holebitransgenderbeweging is toe aan een nieuwe uitdaging zoals deze. Het is een logische volgende stap in onze emancipatiestrijd. Religieuze leiders zijn altijd de belangrijkste dragers geweest van het virus dat homofobie heet.  We moeten vooral niet bang zijn hen hiermee te confronteren want we hebben de wet aan onze kant. Het moment is er ook rijp voor: de katholieke gezagsdragers zijn in België veel van hun geloofwaardigheid kwijt. Gelovigen mogen dan weinig of geen kans krijgen om kritiek te uiten, als ze daartoe de kans krijgen blijkt dat ze verandering willen. Bij een enquête onder de katholieke priesters bleek dat zeventig procent van de ondervraagden inhoudelijk niet op dezelfde lijn zit als de aartsbisschop. In de loop der jaren hebben bij holebi's en transgenders gevoelens van angst en schaamte plaats gemaakt voor durf en trots. We hebben bovendien een beweging die de confrontatie aankan. Die beweging moet het alleen nog willen doen.