rusland

 • Vergelijk Poetin met Thatcher, niet met Hitler

  WJNH_Rusland_1604676_4a.jpg

  Succesvolle actie van Wel Jong Niet Hetero tegen de homofobie in Rusland. De Russische LHBT-avtivist Nikolai Alexeyev is blij met de internationale solidariteit maar waarschuwt voor overdrijvingen en hypocrisie.

  This article in English

  Lees meer...

 • Schrijft çavaria zich vast?

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaIk kreeg een persbericht in mijn mailbox: "Çavaria juicht ‘Schrijf-ze-VASTdag’-acties toe". Waarom?

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria"Vandaag voert Amnesty International actie tegen homo- en transfoob geweld. In plaats van een ‘Schrijf-ze-VRIJdag’ organiseert de organisatie dit jaar een ‘Schrijf-ze-VASTdag", legt çavariawoordvoerder Jeroen Borghs uit. "Amnesty international verklaart op haar website dat elke vorm van geweld op holebi’s en transgenders een aanval is op de mensenrechten. Daarom richt de organisatie zich dit jaar niet op het vrijlaten van bepaalde mensen maar op het opsluiten van daders van homofoob en transfoob geweld."  

   rusland,leonard,vlaams belang,cavariaVan 'Schrijf ze vrij' naar Schrijf ze vast'

  De 'Schrijf ze vrij'-acties van Amnesty International (AI)  zijn sedert jaar en dag een begrip.  De actie bestaat uit het schrijven van brieven naar instanties die mensen ten onrechte opsluiten. Op de website zie je dat het onder meer gaat over iemand die is opgepakt na acties in het Gezi park in Istanboel, een activist die ten onrechte veroordeeld werd voor het neerschieten van een agent van het FBI of mensen die deelnamen een vreedzame betoging tegen het beleid van de Indonesische president.  

  Het is uiteraard prima dat AI actie voert rond deze kwesties. Het heeft trouwens heel wat voeten in de aarde gehad voor AI  ertoe kon bewogen worden om het lot van holebi's en transgenders in haar actiepakket op te nemen.  Zoals in vele bewegingen moest ook hier weerstand overwonnen worden. Op 24 september 1991 bevestigde AI in  een brief aan het  Roze Aktiefront voor de eerste keer haar steun aan holebi’s die omwille van hun seksuele voorkeur vervolgd worden. Een beslissing die genomen werd op de internationale raad van AI begin september 1991. De vraag aan AI om dit te doen stond reeds begin jaren 1980 in het eisenplatform van de pride.

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Er is genoeg te doen: Zes jaar geleden werd het lichaam van Mihail Stoyanov (foto) teruggevonden in een park in Sofia, Bulgarije. Vermoord omdat hij homo was. Noxolo Nogwaza, een Zuid-Afrikaanse lesbische mensenrechtenactiviste, werd in 2011 brutaal verkracht en vermoord. Het onderzoek naar de daders ligt stil. Twee gevallen uit allicht duizenden.

   rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Vrij of Vast, een wereld van verschil

  De acties van AI zijn doorgaans gericht op het realiseren van een grotere vrijheid van mensen.  Dat je hierbij soms andere mensen van hun vrijheid berooft is onvermijdelijk.  Niemand zal beweren dat de daders van het homofobe geweld zoals we dat hier onder meer zagen tegen Ihsane Jarfi ongestraft mogen blijven. De vraag is echter hoe 'vast' je mensen moet zetten. Daarover is de actie van AI zeer vaag. Blijkbaar volstaat het om homofobe daders in de bak te draaien.   Er zijn politici (zoals onlangs nog Bart De Wever)  die er van dromen om zelfs in het buitenland gevangenissen te laten bouwen. Een 'harde aanpak' van de criminaliteit is al sedert jaar en dag een stokpaardje van het Vlaams Belang.  Ik vind dat de holebi- en transgenderbeweging zeer omzichtig moet omspringen met het opsluiten van mensen In dit artikel probeer ik daarvoor argumenten aan te reiken.

  Moet Poetin ook achter de tralies?

  çavaria heeft zich steeds gekant tegen het juridisch vervolgen van aartsbisschop Léonard met het argument dat het recht op vrije meningsuiting belangrijker is dan het recht om iemand te straffen wegens homofobe uitspraken.  Als het  gaat om mensen die de homofobe 'meningen' van religieuze en politieke leiders in de praktijk omzetten door het plegen van homofoob geweld is de koepelorganisatie blijkbaar iets minder tolerant. Nochtans komt homofobie niet uit de lucht vallen. De plegers van homofobe en vaak gewelddadige acties in Rusland voelen zich aangemoedigd door de homofobe wetten en uitspraken van politieke en religieuze leiders.  

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Hoe hoger de maatschappelijke status, hoe groter het 'begrip' van çavaria tegenover homofobie. De machtigen der aarde hoeven zich immers niet te verlagen tot ordinaire scheldpartijen of geweld. Voor hen volstaat het softe discours, zoals we dat kennen van Poetin (uit bovenstaande foto blijkt dat hij best weet hoe hij iemand neerknalt): "Sommige Europese landen legaliseren het homohuwelijk, maar de Europeanen sterven uit (...) en uit homohuwelijken komen geen kinderen voort. Heteroseksuele koppels moeten deze bevolkingsafname tegengaan. Laat ons onze eigen keuze maken, zoals wij geschikt achten voor ons land." 

  duurzame relaties tussen man en vrouw

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaOf van de sympathieke tooghanger Filip De Winter, die naar aanleiding van Wereld Aids Dag in het Vlaamse Parlement verklaarde: "Voor mij allemaal niet gelaten. Maar ik denk dat de beste preventie er niet in bestaat om condooms uit te delen maar - en dat  zou zeker moeten gelden voor een christendemocratische minister die bevoegd is - om te pleiten voor duurzame en heteroseksuele relaties. Ik weet dat dit politiek niet correct is om dat te zeggen maar ik doe het toch omdat ik meen dat we het licht van de zon terzake niet mogen ontkennen. En misschien zou men bij dergelijke preventiecampagnes maar een moeten inzetten op het aanduiden van de echte problemen en van de echte alternatieven terzake en dat is niet alleen maar condoomgebruik en het verspreiden van condooms maar ook durven pleiten voor het herstellen van het huwelijk als instituut, voor het durven pleiten voor duurzame relaties tussen man en vrouw."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaDe 'Ménage à trois' van Léonard

  Een scheutje afgemeten homofobie van aartsbisschop Léonard kan er altijd nog bij (U vindt al zijn homofobe uitspraken hier). Tijdens een van de bijeenkomsten in Madrid naar aanleiding van de katholieke Wereldjongerendagen in augustus 2011 wees hij er nadrukkelijk op dat seksualiteit een engagement is tussen man en vrouw in het sacrament van het huwelijk. Hij pleitte voor een ‘ménage à trois’: man, vrouw, en de heer. Hij had het over spontane neigingen tot homoseksualiteit, waarbij god de jongeren niet aanmoedigt om homoseksualiteit te beleven. 

  U merkt het: deze heren zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hun woorden zijn gewikt en gewogen. Hun uitspraken ademen zelfs een zekere 'beschaving' en lijken uit te nodigen tot debat.  Toch sluiten ze naadloos aan bij de gewelddadige homofobie die op straat bestaat.  Moet Poetin ook achter de  tralies, samen met Léonard en Filip Dewinter? Schrijf ze vast, of schrijf ze vrij? Wat zal het zijn? Wat is dat toch met çavaria dat ze homofoben met macht en invloed persé uit de gevangenis willen houden?

  Nergens beter dan thuis

  Als er één plek is waar niets gedaan wordt tegen homofobie dan is het wel de gevangenis. Zelfs in het ambitieuze plan Milquet ter bestrijding van homo- en transfobie staat er geen woord over. Men gaat de problemen aanpakken op het vlak van huisvesting, internationaal beleid, asiel en migratie, genderidentiteit, onderwijs, jeugd, de werkvloer en de wetenschap.  Het is op zich minstens merkwaardig dat çavaria - waarvan de medewerk(st)ers mee de pen hebben vastgehouden bij het schrijven van dit plan - geen woord besteed hebben aan mensen die - al dan niet wegens homofobie - in de gevangenis zitten.

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Nochtans hét ideale moment zou je denken. Mensen die vast zitten hebben tijd en je kan ze verplichten om - afhankelijk van hun misdrijf - stappen te zetten om hun leven te beteren.Tegenwoordig is er zelfs méér tijd beschikbaar dan vroeger want gevangenen zitten langer vast dan vroeger. Maar die kansen worden niet benut: "Bovendien wordt er in de gevangenissen zo goed als niet gewerkt met de gedetineerden. Er zijn weinig opleidingen en te weinig middelen voor personeel dat sociale bijstand moet verlenen met het oog op vrijlating," schrijft Joke Callewaert (foto) op Marx.be.

  Minder inkomen = langer in de gevangenis

  Iedereen legt spontaan het verband tussen de economische crisis en het stijgend aantal gedetineerden. Dat verband is er ook, maar op een zeer specifieke manier: "Niet het fenomeen criminaliteit, maar vooral economische, sociale en politieke factoren zijn doorslaggevend in het gebruik van het instrument detentie," schrijft Joke Callewaert. maar dat ligt niet aan het feit dat er méér criminaliteit is: "De criminaliteitscijfers blijven relatief stabiel en toch wordt er punitiever (= méér bestraffend) opgetreden en stijgt het aantal gedetineerden. Er wordt meer en langer gestraft."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Je wordt niet zo maar opgepakt en vastgehouden. Hoe lager je sociale status, hoe groter de pakkans: "Onderzoek heeft aangetoond dat iemand met een onstabiele sociaal-economische achtergrond meer kans heeft om preventief van zijn vrijheid te worden beroofd. Dit wil zeggen dat voor twee personen die dezelfde strafbare feiten gepleegd hebben, diegene met een minder fortuinlijke sociale situatie meer kans heeft om in voorlopige hechtenis te worden genomen. Personen in voorlopige hechtenis worden vaak gekenmerkt door een laag niveau van scholing en gezondheid, weinig officiële tewerkstelling en een instabiele familiale achtergrond." 

  Laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaHet wordt nog interessanter als je er de waarnemingen van de Nederlandse onderzoeker Laurens Buijs (foto) naast zet. Hij ontdekte een relatie tussen homohaat en sociaal-economische status. "Daders zijn opvallend vaak laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen. Potenrammen is voor deze mannen een manier om hun mannelijkheid te tonen aan hun vrienden. Homo's zijn een makkelijk doelwit, omdat ze door deze daders worden gezien als het toppunt van onmannelijkheid."

   

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  De vraag van 1 miljoen

  "De vraag die gesteld moet worden is: hoe het komt dat er een groep van mensen bestaat die niet kan meedraaien in een maatschappij zoals de onze en waarom deze groep almaar groter wordt."  Het antwoord daarop kan enkel een grotere sociale gelijkheid zijn. Joke Callewaert: "De vraag stellen is ze beantwoorden en leidt uiteindelijk tot het in vraag stellen van de maatschappij, van het sociale en economische systeem dat deze maatschappij schraagt. Ideaal zou zijn dat dit systeem verandert, maar dit is niet aan de orde van de dag. We staan nog ver verwijderd van een maatschappij met zo min mogelijk ongelijkheid."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaOp zoek naar werk? Schrijf je vast!

  Een ander fenomeen is de grotere aanwezigheid van bedrijven in de gevangenissen.  Nu zal niemand er bezwaar tegen hebben dat gevangenen zich tijdens hun straf nuttig maken. Het klassieke 'zakjes plakken' is echter al lang voorbijgestreefd en in de VS wordt er regelrecht schande gesproken van de uitbuiting van gevangenen. "Welkom bij de grootste toepassing van moderne slavernij, dames en heren" schrijft Terry Shropshire op de website Rolling Out. Private gevangenissen (wat we in België niet kennen, maar de privatiseringskoorts slaat ook hier toe) stellen tegenwoordig contracten op waarbij de overheid... boetes moet betalen als ze er niet in slaagt onvoldoende gevangenen te 'leveren'.  Met andere woorden: hier wordt 'schrijf ze vast' zelfs in contracten gegoten.

  Helpt dat nu, zo'n gevangenisstraf?

  Zijn gevangenissen de juiste remedie tegen homofoob geweld?  Of zijn ze eerder een kweekvijver voor nog méér misdaad? Angela Davis, feministe en mensenrechtenactiviste laat opmerken dat het tegen geweld op vrouwen alvast niets heeft uitgehaald: “De voorbije decennia kwam geweld tegen vrouwen op de agenda. Geweld tegen vrouwen werd gecriminaliseerd zodat daders eindelijk gestraft worden. Maar tegelijkertijd is het geweld niet verminderd. Als we onze maatschappij willen bevrijden van dat geweld, kunnen we niet afhangen van de gevangenis die dat geweld reproduceert. We hebben een systeem nodig dat herstelt, dat geneest, eerder dan dat het geworteld is in geweld en wraak.”

   rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Alternatieven

  Op korte termijn (Je haalt homofobe daders uit de maatschappij) mag het dan een opluchting zijn voor het slachtoffer, op lange termijn helpt iemand opsluiten voor geen meter in de strijd tegen homo- en transfobie. Waarom vasthouden aan een systeem dat niet werkt? Zijn er alternatieven? Angela Davis: "Het is ook belangrijk om misdaad los te maken van straffen. De grote meerderheid van de gevangenen zit daar omdat ze arm zijn, ongeletterd, omdat ze niet de kans hadden om te genieten van de diensten die de maatschappij hen moet bieden. Denk aan gezondheidszorg voor iedereen, en onderwijs, en jobs. Dat zou al het aantal mensen dat een traject bewandelt dat hen rechtstreeks naar de gevangenis leidt, drastisch verminderen. Hoe kunnen we een systeem creëren dat niet gebaseerd is op wraak? Dat niet de problemen reproduceert die het wil oplossen?”

  Er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen wraak, straf en herstel. Dat betekent niet enkel dat de relatie tussen slachtoffer en dader moet veranderen maar ook dat de maatschappij daarvoor de middelen en structuren moet aanreiken. Een mooie poging daartoe was het oprichten van de justitiehuizen. Op de website van het Antwerpse justitiehuis lees je: "Twee van de belangrijkste doelstellingen zijn: de toegankelijkheid van justitie verhogen alsook de humane aanpak in de strafuitvoering optimaliseren. Tevens proberen we de verstoorde relaties tussen dader, slachtoffer en maatschappij te herstellen."  

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaSchakel de beweging in

  Een van de maatregelen is de autonome werkstraf: "In correctionele zaken en politiezaken kan de rechter als hoofdstraf een autonome werkstraf opleggen. De rechter voorziet ook een vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf) ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd." Zoiets kan zeer creatief worden toegepast. Je zou bijvoorbeeld iemand die veroordeeld is wegens homofoob geweld kunnen laten werken in een afdeling van çavaria.  Mits goede begeleiding is dat een winsituatie voor iedereen: de dader leert er het voorwerp van zijn agressie op een totaal andere en positieve manier kennen en de verantwoordelijken van de holebi- of transgenderorganisatie  leren dat daders méér zijn dan een bedreiging waartegen je zelfverdedigingscursussen moet organiseren. Het creëert ook de mogelijkheid om - als het slachtoffer daarmee instemt - dader en slachtoffer met elkaar te verzoenen. Het geeft de holebi- en transgenderbeweging de mogelijkheid om daders én slachtoffers beter te leren kennen en dus veel bewuster en met meer kennis van zaken bij te dragen tot het beleid. 

  Goede plannen werden teruggeschroefd

  Helaas is dat geen prioriteit van de overheid. Joke Callewaert: "Nochtans had minister De Clerck goede voornemens in zijn nota van 1996. Hij had een plan om het aantal mensen in de gevangenissen te verminderen. De minister gaf aan dat er meerdere argumenten waren tegen de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit: o.a. het aanzuigeffect op de gevangenispopulatie, de enorme financiële en maatschappelijke last en het feit dat er vooral aan symptoombestrijding wordt gedaan in plaats van probleemoplossing."  Daar zou echter niet veel van in huis komen. "In 2007 kwam er het SOS-plan voor justitie, dat als basis zou dienen voor het beleid van de twee volgende ministers van Justitie (Vandeurzen en De Clerck).  (…)  Het bijbouwen van 1500 cellen werd als belangrijkste instrument naar voor geschoven om de overbevolking tegen te gaan. Deze beleidsnota werd hernomen in het Masterplan 2008 -2012 van minister Vandeurzen. De zinvolheid van de gevangenisstraf werd niet meer grondig in vraag gesteld. Er werden veel meer middelen voorzien voor de renovatie en de bouw van penitentiaire instellingen dan bijvoorbeeld voor justitiehuizen. Drie maal meer personeel voor de gevangenissen dan voor justitiehuizen. De justitiehuizen zijn nochtans de instellingen die de uitvoering van andere straffen dan gevangenisstraffen mogelijk maken." Terug naar af dus. Joke Callewaert: concludeert: "Waarom niet de nota van De Clerck van 1996 terug boven halen en daarmee aan de slag gaan... maar dit kan niet anders dan gepaard gaan met een overheid die inzet op onderwijs, tewerkstelling en sociale ondersteuning. Geen strafstaat. Wel een sociale staat."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Met het steunen van de actie ‘Schrijf-ze-VASTdag' van Amnesty International volgt çavaria de logica van het huidige beleid.  Met dank aan de regering Di Rupo, onder wiens beleid het homofoob geweld is toegenomen en er nauwelijks verbetering merkbaar is in het beleid daartegen. Van een middenveldorganisatie zoals çavaria zou je toch wel wat meer kritische zin mogen verwachten. Blijkbaar kennen ze bij çavaria niemand die in de gevangenis zit wegens homofoob geweld en gaan ze enkel mee in gevoelens van wraak en vergelding? 

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

 • Amerikaanse homofoben zowel in Afrika als Rusland actief

  Homofobe wetten worden wereldwijd geïnspireerd... door rechtsradicalen uit de VS. Dat beweren ze zelf. Maar er is ook internationaal verzet tegen.

  afrika,vs,homofobieScott Lively, één van de kopstukken van de Amerikaanse anti-homocampagnes in Afrika, beweert mede-inspirator te zijn van de controversiële Russische wetgeving die 'propaganda voor homoseksualiteit bij minderjarigen' verbiedt.  Lively juichte de wet toe op een blogpost in juli, waarin hij beweerde te hebben aangedrongen op dergelijke wetgeving tijdens zijn tournees in Rusland (hij spreekt nog van de Sovjet-Unie) in 2006 en 2007. Hij deed toen 50 steden aan. Ook voor het NBC-news bevestigde hij: "Ja, ik heb de Russische wet beïnvloed."

  To Russia with Hate

  afrika,vs,homofobie,ruslandLively beschreef die huidige wetgeving in Rusland als een model voor de westerse wereld: "De pro-familie beweging kan in de westerse wereld nog steeds de overwinning behalen als we bereid zijn daar de prijs voor te betalen." NBC citeerde Lively toen hij in 2007 voor een 1.000-koppig publiek in Novosibirsk (je kan hier een videofragment zien van zIjn speech) verklaarde: "Er is een oorlog bezig in de wereld. Een oorlog die reeds enkele decennia aan de gang is in de VS en Europa. Het is een oorlog tussen christenen en homoseksuelen."

  "Homo's zijn Nazi's"

  Scott Lively is de voorzitter van de 'Christian conservative Defend the Family International' en raakte  vooral bekend door zijn sleutelrol in het doordrukken van de homofobe wetgeving in Oeganda. In maart 2009 zat hij er een conferentie voor gewijd aan anti-homostrategieën. (zie blz. 9 in dit rapport).afrika,vs,homofobie,rusland Hij schreef ook een boek 'The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party', waarin hij een verband legt tussen de moderne LHBT-beweging en het nazisme en holebi- en transgenderrechten omschrijft als gevaarlijk.

  In de VS loopt intussen een rechtszaak naar aanleiding van de inmenging van Scott Lively in het tot stand komen van de homofobe wetten in Oeganda.  Het Center for Constitutional Rights' (CCR) diende klacht in tegen hem op verzoek van Sexual Minorities of Uganda (SMUG) in 2012. Een van de bekendste slachtoffers van het homofobe beleid in Oeganda is David Kato.

  Solidariteit in de VS

  afrika,vs,homofobie,ruslandHolly Richardson van Out Now, de LGBT-jongerenorganisatie in Springfield juicht het proces toe: "Dit is zo belangrijk voor LGBTQI-jongeren, zowel in Springfield MA, Oeganda én Rusland waar de recente homofobe wetten werden doorgedrukt. We moeten blijven vechten voor onze rechten en daarin bijleren, hier en in solidariteit met zij die dat in het buitenland doen. Scott Lively is een goed voorbeeld van de link tussen lokaal en internationaal werken." Op de foto: activisten aan het gerechtshof van Springfield, januari 2013.


  afrika,vs,homofobieafrika,vs,homofobie,ruslandLees ook: De Kus van Obama en Rusland heeft een Stonewall nodig




  afrika,vs,homofobie,rusland


 • Rusland heeft een Stonewall nodig

  Stonewall_hands_cover.jpgThis article in English

  Moeten we de Olympische Winterspelen in Sochi  boycotten omwille van de Russische antihomowetten? De linkse LHBT-activist Igor Yasin (foto)  vindt van niet en pleit ervoor dat de Russische holebi's en transgenders in de eerste plaats zelf terugvechten, niet rekenen op druk van Westerse regeringen maar wel kunnen genieten van de solidariteit van de beweging uit de hele wereld. Voor wie niet weet wat Stonewall was: klik eerst even hier.

  rusland, vsNog niet zo lang geleden werd in Moskou een film vertoond over de Stonewallrellen, met een discussie achteraf.  De Stonewallrellen waren een reeks van acties georganiseerd door de LHBT-gemeenschap in het New York van 1969. Aanleiding waren de politiebrutaliteiten tegen het café Stonewall Inn in Greenwich Village.rusland,vs Het was het startschot voor de beweging voor LHBT-rechten in de VS. Nu is het vertonen van zo'n film in Moskou al risicovol, maar wat sommige mensen die achteraf aan de discussie deelnamen vooral choqueerde was het levendige en gruwelijke beeld dat de film ophangt van de situatie in de VS in die tijd, niet vergelijkbaar met hoe wij tegenwoordig aankijken tegen LHBT-rechten. De toestand voor Stonewall was verschrikkelijk voor homo's en lesbiennes, slechter dan in het Rusland van vandaag. De omstandigheden waren natuurlijk volledig verschillend  maar het zogenaamde vooruitstrevende Amerikaanse rechtssysteem, met zijn grondwet, mensenrechten en democratische tradities garandeerde toen geen enkele rechtszekerheid voor de onderdrukte LHBT-bevolking, wiens bestaan gestuurd werd door vooroordelen. New York was het Moskou van toen...

  Vele holebi's en lesbiennes in het Rusland van vandaag geloven er niet in dat er toekomst zit in het bestrijden van homofobie. Ze worden behoorlijk depressief door de situatie in Rusland en denken dat ze er ofwel aan zullen moeten wennen ofwel emigreren. Maar in de jaren '60 konden Amerikaanse homo's en lesbiennes nergens naartoe. Ze moesten wel terugvechten. En dat is wat we vandaag ook in Rusland nodig hebben. Het is nu onze beurt: het front tegen de vooroordelen ligt nu in onze straten, of we dat leuk vinden of niet.

  rusland,vs

  Braaf zwart schaap

  Wij hebben niet om die strijd gevraagd. Sommige holebi's en transgenders worden zelfs nostalgisch als ze aan de 'goeie ouwe tijd' terugdenken, "voor al jullie optochten in de straten", toen politici zich niet bemoeiden met holebi's en transgenders waarvan velen vrolijk in de kast bleven zitten. Maar toen begonnen de politici - eerst lokaal, daarna op nationaal niveau - wetten te maken tegen 'homoproganda'. Ze hadden een braaf zwart schaap nodig in hun verkiezingscampagne en besloten dat wij aan dat profiel beantwoorden. Na de verkiezingen kwamen we nog steeds goed van pas: vooroordelen uitspelen is een goedkope en gemakkelijke manier om de publieke opinie te verdelen en af  te leiden van de echte sociale en politieke problemen.  Het Kremlin gebruikte die vooroordelen om protest tegen haar beleid te breken.

  rusland,vsActivisten van 'Creative Youth' voeren actie in Rusland met de slogan "Als je zoon homo zou zijn, zou je hem dan ook doden?

  Geen carnaval, maar acties voor gelijke rechten

  Het is onwaarschijnlijk dat veel mensen vandaag begrijpen of het zich herinneren wat een Gay Pride precies inhoudt - waarop holebi's en transgenders precies trots horen te zijn en waarom ze dat moeten tot uiting brengen.  Voor de meeste mensen is de Pride niet meer dan een optocht, een carnavalsstoet. Maar de eerste Gay Prides waren protestmanifestaties, waar  Stonewall in de VS dus het startschot van was.  Rusland is vandaag niet de plek om carnavalsoptochten te organiseren en dat is precies waarom we ons goed dienen te herinneren hoe die strijd voor gelijke rechten is begonnen. En dat waren geen carnavalsoptochten. Maar het is dank zij die beweging voor gelijke rechten dat ons leven hier in Rusland tegelijk eenvoudiger én ingewikkelder is.

  rusland,vsIngewikkelder

  Ingewikkelder omdat we theoretisch gesproken de strijd kunnen staken en gewoon verhuizen naar een plek waar anderen die strijd voor ons gewonnen hebben. Maar de meeste mensen kunnen gewoon niet zo maar emigreren, of willen dat niet. En zelfs als we allemaal zouden vertrekken komt er een nieuwe generatie holebi's en transgenders aan. We kunnen dus niet zo maar de strijd opgeven.  Onze tijd is aangebroken en we hoeven van niemand te verwachten dat ze het in onze plaats gaan doen. De zaken gaan niet veranderen tenzij we in actie schieten.

  Foto: actie aan de New York Metropolitan.

  Andere tijden, andere tactieken

  Het zal geen tweede Stonewall zijn, het zal onze eigen revolte zijn. Het is vandaag moeilijk te geloven maar gedurende een korte periode na de revolutie van 1917 werd de Sovjet-Unie beschouwd als een progressief land in haar houding tegenover seksualiteit en seksuele minderheden. Er was geen anti-homowetgeving en dus ook geen beweging voor LHBT-rechten. De sociale revolutie, de strijd tegen de clerus en het promoten van vrouwenrechten stonden bovenaan de agenda. In die korte periode was seksualiteit geen staatszaak tot Stalin aan de macht kwam en een tegenbeweging begon. Het komt er nu op aan om een systematische en solide LHBT-beweging op te bouwen om een nieuwe terugval te voorkomen.

  rusland,vs

  Eenvoudiger

  Anderzijds is ons leven eenvoudiger dat dat van onze voorgangers in het Westen. De holebi's en transgenders konden toen niet steunen op de solidariteit van lotgenoten in andere landen. Toen stonden we aan het prille begin, zonder ervaring of  succesverhalen. Maar dankzij hen hebben we die nu wel en kunnen we er inspiratie uit putten. Niet alles is universeel en even bruikbaar voor iedereen maar het belang ervan kan niet onderschat worden.

  rusland,vsRussische LGBT-atleten op de Antwerp Pride, augustus 2013

  Brezhnev of Mao

  In de jaren '60 en '70 van vorige eeuw kon de Amerikaanse LHBT-gemeenschap aan Brezhnev of Mao niet vragen om druk uit te oefenen op de regering in de VS, sancties in te voeren of inreisvisa te weigeren aan Amerikaanse regeringsleiders.  Nu kijken sommige Russische LHBT-activisten naar het buitenland om druk uit te oefenen op het Kremlin omdat ze twijfelen aan hun eigen kracht en hun twijfels hebben of ze wel voldoende steun gaan vinden bij het Russische volk.

  rusland,vsRegenbooglintjes aan het Russische consulaat, Antwerpen, augustus 2013

  We hoeven absoluut geen steun te verwachten van het Amerikaanse Congres of Obama zelf, die veel te druk bezig is met aanvalsplannen tegen Syrië. De hypocrisie van politieke wereldleiders is algemeen bekend. Het zou naïef zijn te denken dat de rechten van holebi's en transgenders in Rusland - evenmin als bijvoorbeeld die van de sjiieten in Saoedi-Arabië - voorrang krijgen op de interesse voor de olie- en gasvoorraden.  Toen president Obama een aantal vertegenwoordig(st)ers van NGO's ontmoette in Sint Petersburg maakte hij duidelijk dat mensenrechten niet bovenaan zijn agenda staan in zijn relaties met Rusland.

  rusland,vsProtestactie in Wenen.

  We weten dat het Kremlin seksuele minderheden graag afschildert als een 'vijfde colonne' van 'buitenlandse infiltranten'  die waarden opdringt die 'vreemd zijn aan Rusland'. Pogingen om westerse regeringen of organisaties te betrekken zal die mythes enkel versterken en het Kremlin en extreem-rechts een extra excuus bezorgen om ons verder te stigmatiseren.

  De beste manier voor mensen in het buitenland om ons te helpen bestaat uit empathie en echte solidariteit, niet uit isolement of een boycot.  Loekasjenko’s Belarus ondervindt al jaren sancties maar dat heeft de gewone mensen daar absoluut niet geholpen.

  rusland,vs

  Vergeet Obama

  De beste manier om homofobe wetten en vooroordelen te bestrijden is Obama te vergeten onze onze eigen grassroots-protestcampagnes te ontwikkelen.  Laat de homofobe griezels die naar het Westen willen reizen maar doen. We zullen hen outen als hypocrieten en leugenaars. Confronteer Poetin met protestdemonstraties overal waar hij in het buitenland opduikt.  De holebi- en transgenderbeweging laat zich niet gebruiken als pion in een nieuw soort van koude oorlog. Wij willen deel uitmaken van een internationale beweging voor echte democratie en gelijke rechten voor iedereen.

  rusland,vs

  Vandaag staan wij in Rusland op de frontlinie in de wereldwijde strijd tegen vooroordelen. We moeten een efficiënte strategie ontwikkelen om de opmars van de homofoben tegen te houden en zelf vooruit te gaan. We moeten de verdere verspreiding van homofobe wetten in Oekraïne, Armenië en andere landen tegenhouden. Internationale en openlijke solidariteit, met respect voor de Russische realiteit kan een verschil maken en onze beweging versterken. We hebben dan wel de strijd tegen de homofobe wet verloren, maar we moeten de strijd  tegen de vooroordelen winnen.

  rusland,vsLees ook: De Kus van Obama en Amerikaanse homofoben zowel in Afrika als Rusland actief

 • De kus van Obama

  Kiss In_Consulaat_Rusland_IMAG0108.jpg

  De Kiss In komt terug in de mode. Het was één van de drukst bijgewoonde acties sedert jaren in Antwerpen op 9 augustus aan het Russische consulaat(foto).  Op 8 september werd dit nog eens herhaald in Brussel naar aanleiding van een internationale oproep die werd opgevolgd in in tientallen steden.

  "Sommige Europese landen legaliseren het homohuwelijk, maar de Europeanen sterven uit (...) en uit homohuwelijken komen geen kinderen voort. Heteroseksuele koppels moeten deze bevolkingsafname tegengaan. Laat ons onze eigen keuze maken, zoals wij geschikt achten voor ons land." Gevleugelde woorden van de Russische president Vladimir Poetin in de Volkskrant.

  De wereldwijde protesten tegen het mishandelen en discrimineren van holebi's in Rusland waren niet weg te branden uit de (sociale) media en zo hoort het ook. Actie tegen homo- en transfobie is een internationale bezigheid geworden. Het kan ook moeilijk anders: een land waar holebi's en transgenders ongestoord hun leven kunnen leiden bestaat vooralsnog niet. De focus die de voorbije weken op Rusland lag had ook een ranzig kantje: een zekere Obama kon het niet laten om oude rekeningen te vereffenen met Rusland. enhanced-buzz-30875-1378137079-26.jpg

  De Amerikaanse droom...

  Russische activisten hadden de 'eer' om hem te ontmoeten tijdens G20-top in St. Petersburg. Daar hing Obama de sociale jongen uit: "Ik ben zeer trots op hun werk" verklaarde hij achteraf. "Een deel van goed bestuur is dat we ruimte creëren voor de burgermaatschappij". Hij schoot bijna vol toen hij opmerkte veel gemeen te hebben met de activisten: "Ik ben begonnen als organisator van gemeenschappen, wat we tegenwoordig een internationale NGO zouden kunnen noemen. Ik werd verkozen omdat ik mensen organiseerde aan de basis." Een straathoekwerker die het tot president brengt, het is eens wat anders dan een krantenverkoper die miljonair wordt.  De mythe van de Amerikaanse droom in een nieuwe kleedje.

  vs,obama,rusland... en de realiteit

  De rechten van holebi's en transgenders interesseren Obama nauwelijks. Mensenrechten evenmin.  In Rusland komt het hem goed uit om ze uit te spelen tegen wie de politiek van de VS niet klakkeloos wenst te volgen. Obama was razend toen de voortvluchtige Amerikaanse computerspecialist en klokkenluider Edward Snowden asiel kreeg in Rusland. Wie beschermde hier de mensenrechten? Alvast niet Obama. De toorn van de Amerikaanse president was te begrijpen. Snowden lekte geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Daaruit blijkt dat die op grote schaal internetberichten en telefoontjes onderschept. 

  Michiel Vanackere_Mr Gayworld_aug2013_Stars&stripes.jpg'Geen vlag is groot genoeg'

  Terwijl Snowden uit de klauwen van de VS kon blijven verging het  de 25-jarige ex-soldaat Bradley Manning veel minder goed. Hij werd ertoe veroordeeld om na zijn onthullingen weg te rotten in een Amerikaanse gevangenis.  In de brief waarin hij gratie vraagt schrijft Manning: "Als er onschuldige burgers gedood werden, kozen we ervoor om ons te verbergen achter de sluier van nationale veiligheid en geheime informatie, eerder dan verantwoordelijkheid op te nemen voor onze daden. En dit om geen publieke verantwoording te moeten afleggen” De klokkenluider schotelt Obama in zijn brief ook een citaat van activist Howard Zinn voor: "Er is geen vlag groot genoeg om de schaamte van de dood van onschuldige mensen te verbergen." De jongeman in dit T-shirt beseft het allicht niet, maar de Amerikaanse vlag die erop staat is wellicht het meest gehate (en verbrande) symbool ter wereld.  De voorbije decennia hebben de VS tientallen landen gebombardeerd of er staatsgrepen uitgelokt. Tegenwoordig beschikken ze over een spionagenetwerk waarbij zelfs geregistreerd wordt wanneer je dit artikel deelt op Facebook.  Lang voor Bin Laden het terrorisme uitvond beschikte Amerika reeds over een wapenarsenaal waarmee ze de gehele wereld kunnen controleren, inclusief chemisch en nucleair wapentuig.  Deze supermacht beschikt over alle middelen (check out hun arsenaal aan wapentuig, het grootste van de wereld) om hun wil aan de rest  van de wereld op te leggen. Het organiseren van het verzet daartegen is zeer belangrijk. De VS heeft immers nog geen enkel land ter wereld de democratie gebracht. Het aantal oorlogsmisdaden en dictaturen dat ze aan de wereld hebben opgelegd of geprobeerd op te leggen is daarentegen is gigantisch.

  1236633_427820917334292_1.jpg'Stel ik de verkeerde vragen?'

  Manning vroeg niet alleen gratie, hij kwam ook nog eens uit de kast als transgender. Bradley (foto onderaan) noemt zich vanaf nu Chelsea en richt de schijnwerpers op de gebrekkige transgenderrechten in haar land. Aan moed en doorzettingsvermogen ontbreekt het haar alvast niet.  Een transgevangene kan in de VS geen transitie ondergaan, aldus de woordvoerster van de militaire gevangenis.  Al zijn er intussen processen aan het lopen om daar verandering in te brengen. Het ontlokte bij çavariawoordvoerder Yves Aerts dit commentaar: "Obama geeft kritiek op Ruslands homofobe wetgeving (en de inperking van je recht op expressie). Mooi. En wat met de transgenderrechten in de USA (en de inperking van je recht op expressie)? Of stel ik de verkeerde vragen?"

  Homofobie in de VS

  Dit kaartje geeft niet echt een rooskleurig beeld van de holebi- en transgenderrechten in de VS. Bovendien is het een zeer crimineel land.  Volgens The Economist van 15 augustus telt  de VS 5 procent van de wereldbevolking en 25 procent van alle gevangenen. Geen enkel land ter wereld heeft in verhouding tot zijn bevolking zoveel gevangenen. Zoveel slechte mensen in de VS? Ik denk het niet. De economische situatie is daar zo slecht dat werkloosheid, sociale uitsluiting en criminaliteit er hand in hand gaan. 

  Chicago_995705_6.jpgBarak - 'God Bless America' - Obama wordt tegenwoordig nogal eens de hemel ingeprezen omdat hij het opneemt voor holebi's en transgenders. Dat is niet helemaal onjuist, maar om nu te zeggen dat de VS aan de wereld op dat vlak lessen te geven heeft is overdreven. Als je als homo geboren bent in een staat als Texas kan je maar beter migreren naar een ander stuk van de VS. Sommige gruwelverhalen uit de VS moeten niet onderdoen voor wat je tegenwoordig over Rusland hoort.  Een homokoppel uit Portland zat hand in hand in de vliegveld shuttle-bus in Albuquerque, New Mexico waar ze aan de Gaypride wilden deelnemen. Ze werden door de chauffeur prompt gesommeerd... om helemaal achteraan in de bus te gaan zitten. Een incident dat doet denken aan het racisme in de VS zoals we dat uit de jaren 1950-1960 kennen. Toen waren er zelfs wetten die zwarten verplichtten om achteraan in de bus plaats te nemen. In Chicago werd onlangs een lesbisch koppel (foto) toegetakeld door 10 mannen. Harde feiten die momenteel ondergesneeuwd raken door de berichten uit Rusland.

  Globalizing_0001.jpgGa er dan niet wonen

  Je hoeft uiteraard niet in Rusland of in de VS te gaan wonen. Veel erger is dat de VS - via haar extreme religieuze sektes - probeert homofobie (en aanverwante thema's zoals het verbod op abortus) uit te voeren naar het buitenland, met name naar Afrika.  Het standaardwerk waarin dit fenomeen wordt blootgelegd is Globalizing the Culture Wars, een brochure van Kapya Kaoma waarin de samenwerking tussen Amerikaanse conservatieven en Afrikaanse kerken grondig wordt beschreven. Het gaat over het uitwisselen van informatie, het financieel ondersteunen van Afrikaanse religieuzen door Amerikaanse organisaties.  Toen dit rapport in 2009 uitkwam was het ook voor vele activisten in de VS een revelatie. In de inleiding lezen we: "Net zoals de VS en andere landen uit het Noorden hun chemische en farmaceutische afval dumpen in landen van de Derde Wereld, exporteren wij nu ook een politiek discours dat in onze eigen samenleving als afval wordt beschouwd.  Amerikaans rechts heeft zichzelf opnieuw op de kaart gezet na een periode waarin ze waren weggehoond als supporters van de koloniale regimes. Ze trekken nu de kaart van de strijd tegen het 'moreel verval' in Afrika."

  vs,obama,ruslandDe ultra-conservatieve religieuze sektes zwermen ongestoord uit in Afrika en hebben de ambitie - en het geld - om daar - samen met de plaatselijke geestelijke leiders - de bevolking op te hitsen tegen holebi's en transgenders. Alles is immers beter dan een bevolking die in opstand komt tegen haar eigen corrupte leiders of - godbetert - tegen de VS zelf. Obama steekt geen vinger uit om die fanatici terug naar de VS te halen.

  In een recent artikel wordt erop gewezen dat wat in het rapport van Kaoma wordt beschreven gewoon verder gaat. Dezelfde rechts-christelijke organisaties die zich verzet hebben tegen de erkenning van same-sex huwelijken in de VS ondersteunen vandaag vergelijkbare campagnes in Kenya, Zimbabwe en Brazilië.

  549012_508660629209787_1.jpgHebben we Obama nodig voor LHBT-rechten?

  Het antwoord daarop is neen. Als we iets in beweging zetten rond onze rechten dan komt dat door onze eigen acties en contacten met bondgenoten. Hoopgevend zijn de positieve reacties van atleten en supporters. Obama en sommige andere politici komen daarop af als vliegen op siroop, als het hen uitkomt tenminste.  De acties rond Rusland geven de juiste richting aan: blijven mobiliseren zoals bij de Kiss Ins en rond de winterspelen. We zullen niemand uit de politieke wereld tegenhouden om onze acties lippendienst te bewijzen maar we zullen er ook blijven op wijzen dat hun agenda niet gelijkloopt met de onze.  Obama moet niet teveel praatjes verkopen in Rusland, hij moet vooral zijn extreem-rechtse christelijke sektes terughalen uit Afrika. Hoeveel Russische LHBT-activisten zouden trouwens weten dat de VS vuil spel speelt in Afrika?Het is niet omdat er vandaag een zwart poppetje in het Witte Huis woont (dat ons enigszins op een andere toon toespreekt dan zijn voorganger)  dat het karakter van de supermacht Amerika veranderd is. Onderstaande vergelijkende tabel over de militaire uitgaven spreekt boekdelen.vs,obama,rusland

   

  vs,obama,rusland

  Scott Lively, een van de evangelisten die Afrika bestookt met homofobie, verheugt zich over de antihomowetten in Rusland.

  vs,obama,rusland

 • Bart Swings ziet actie in Sotchi wel zitten

  Bart Swings_0001.jpg

  Ik heb Bart Swings, schaatser en medaillekandidaat op de winterspelen in Rusland, altijd met veel belangstelling gevolgd. Niet omdat ik zo'n liefhebber van het schaatsen ben maar eerder omdat hij nu eenmaal een jongensachtige schattigheid uitstraalt die mijn aandacht voor de sport doet opflakkeren. In Humo deze week verovert hij mijn hart ook nog eens door mij op mijn tweede gevoelig plek te raken.

  Jacques Rogge_0001.jpg"Laten we met alle atleten samen op de openingsceremonie een statement maken" kopt het weekblad Humo onder een interview met hem.  Dat gaat alvast een paar stappen verder dan de voorzichtige verklaring van IOC-voorzitter Jacques Rogge die zich 'zorgen' maakt over de toestand van holebi's en transgenders in Rusland. Bart Swings: "Ik ben een beetje aangeslagen zelfs. (...) zulke dingen kan je uiteraard niet  tolereren, en ik vind het goed dat het aangeklaagd wordt."

  Bart Swings_0002.jpg

  'Weet je wat? Ik sla die Spelen over!'

  Bart is tegen een boycot en hij legt uit waarom: "Dat evenement is een van de grootste ter wereld en net daarom moeten we het evenement aangrijpen om die wetten aan te klagen." Bart komt er ook eerlijk voor uit dat je zoiets een atleet ook niet kunt aandoen: "Je moet ook begrijpen dat het voor een atleet niet evident is om achter een boycot te gaan staan. We brengen zoveel offers, jaren aan een stuk, dus je kunt niet zomaar zeggen: 'Weet je wat? Ik sla die Spelen over!"

  Irene Wüst_0001.jpgEén grote vriendenkring

  Met het taboe rond homoseksualiteit in de schaatssport valt het volgens Bart wel mee: "Van de Nederlandse schaatsster Irene Wüst is al jaren bekend dat ze homoseksueel is, zij is als meervoudig Olympisch kampioen een icoon in Nederland en wordt door iedereen gerespecteerd. En in het skeeleren wordt al helemaal niet gediscrimineerd, daar is het echt één groep vrienden." Zijn voorstel: "Geen boycot, maar laten we met alle atleten samen op de openingsceremonie een statement maken." Dat is ook het standpunt van Joeri Gavrikov, organisator van de  St. Petersburg Pride en vanwege de anti-homowet gearresteerd.matthew_mitcham_04-640x823.jpg Tijdens de actie aan het Russische consulaat in Antwerpen riep hij op om de  Olympische Winterspelen niet te boycotten, maar bijvoorbeeld de openingsceremonie te gebruiken om een signaal te geven – bijvoorbeeld met regenboogvlaggen en door hand in hand te lopen.

  Nemen schaatsers en duikers het voortouw?

  Bart staat niet alleen met zijn voornemen. Shorttrackschaatser uit Nieuw Zeeland  Blake Skjellerup  weigert zich als openlijk homoseksuele atleet 'in te houden' en  kunstschaatser Johnny Weir houdt er zelfs rekening mee dat hij kan worden opgepakt als hij naar de spelen in Sotchi gaat, wat door de Russische minister Vitaly Mutko eerder bevestigd dan ontkend wordt.  Ook  onze openlijke homo en duiker Matthew Mitcham liet al van zich horen: "De Olympische Spelen is de beste ervaring die je ooit zal hebben als een atleet,  Dit ontsiert de hele ervaring en de herinnering eraan. Men geeft ons het gevoel dat we niet aanvaard worden en dat is een verschrikkelijk gevoel." Sportlegende, ex-duiker en homo-icoon Greg Louganis verwerpt ook de boycot: "Er is een betere manier om te protesteren  tegen Poetin: opkomen voor gelijke rechten en wereldwijd mensen opvoeden tegen de aanhoudende homofobie. Ik heb sinds het einde van mijn carrière als duiker niets anders gedaan. Ik heb mensen bewust gemaakt rond hiv en aids, de vrijheden van de LHBT-gemeenschap verdedigd en een standpunt ingenomen tegen de 'Don’t Ask, Don’t Tell.'-regel in het leger."

  Blake Skjellerup_999869_5.jpg

  Regenboogpin mag niet van het IOC

  Het is ook moedig van deze atleten om dit met zoveel woorden te zeggen. Het IOC verbiedt atleten om 'aan politiek te doen'. Het dragen van een regenboogpin bijvoorbeeld wordt verboden door het charter op straffe van... uitsluiting van de Spelen. Het Olympisch Charter bevat nog geen clausule over LHBT-rechten.  Wie op TV naar de IOC-manifestaties kijkt wordt dan weer wel om de oren geslagen met alle mogelijke vormen van reclame, uiteraard gereserveerd voor de bedrijven met een groot reclamebudget.  Dag mag wel van het IOC.

  rusland,cavaria'Jacques Rogge Haal uw kop uit het zand'

  De reacties van bovenstaande atleten klinkt allicht ook als muziek in de oren voor koepelorganisatie Çavaria die de Belgische sporters, bezoekers, organisatoren, officials en andere betrokkenen bij de winterspelen van 2014 oproept om de regenboogvlag te tonen als blijk van solidariteit met de Russische holebi’s en transgenders. Çavaria wil dat het sportevenement gebruikt wordt als een massaal protest tegen de Russische anti-homowet.  De koepelorganisatie vraagt ook aan voorzitter Rogge om wat meer ruggengraat te tonen:  "Jacques Rogge, haal uw kop uit het zand en zie de regenboog." schrijft  çavariawoordvoerder Jeroen Borghs (die, te oordelen op deze foto, de gepaste outfit in huis heeft om naar de winterspelen te gaan) in een opiniekstuk.

  Niet zo maar boycotten

  "Het is belangrijk om te luisteren naar wat de holebi- en transgenderorganisaties in Rusland zelf de beste benaderingswijze vinden," zegt  Borghs.  "De lokale betrokken partijen zijn vaak het best geplaatst om in te schatten welke internationale acties hun strijd vooruit helpen. Zo riep het ANC in 1959 op om Zuid-Afrika te boycotten. Op lange termijn droeg dit bij tot de afschaffing van de apartheid. Meer recent, in 2011-2012, verklaarden Oegandese holebi- en transgenderverenigingen dat de uitspraken van de Britse premier Cameron over het opschorten van ontwikkelingshulp aan Oeganda, naar aanleiding van het 'kill the gays'-wetsvoorstel, de situatie voor hen net erger maakten. Holebi's en transgenders kregen namelijk de schuld van de gevolgen van Camerons dreigement." Zie hierover ook mijn artikel over de moord op Eric Lembembe.

  Black Power_Olympics_1968_0003.jpg

  Historische voorbeelden

  Het voornemen van een groeiend aantal atleten om de spelen als tribune te gebruiken om voor mensenrechten te pleiten  doet terugdenken aan wat Tommie Smith, Peter Norman en John Carlos tijdens de spelen van 1968 in Mexico deden: ze droegen badges voor de mensenrechten op hun trainingspakken en de twee zwarte atleten staken de gebalde vuist omhoog toen het Amerikaanse volkslied weerklonk.  Leuke anekdote hierbij is dat ze slechts één paar zwarte handschoenen bij hadden zodat de ene de rechter- en de ander de linkervuist moest opsteken. De actie was geïnspireerd op de militante anti-racistische beweging van Martin Luther King en Malcolm X.

  Méér artikels over Rusland op mijn facebookpagina

 • Flashmob voor Sint Petersburg

  actie,ruslandOf ik foto's wil nemen van de flashmob in Antwerpen Centraal? Uiteraard wil ik dat.  Wijlen John Vincke zei me ooit dat activisme een vorm van therapie is voor LGBT. Een vuist maken geeft energie en verhoogt je zelfrespect. Het thema van de actie klinkt mij vertrouwd in de oren.

  De actie is gericht tegen de plannen om in St. Petersburg “Propaganda van sodomie, lesbische, biseksuele en transgender issues" strafbaar te stellen.  St. Petersburg heeft binnen de Russische Federatie een autonomie vergelijkbaar met die van een Amerikaanse staat en kan deze wet dus invoeren zonder goedkeuring van het centrale gezag. Verwacht wordt dat het stadsbestuur de wet definitief aan zal nemen. Het voorstel werd al twee actie,ruslandkeer eerder goedgekeurd. Afgelopen vrijdag, 24 februari, werd een openbare hoorzitting rondom het idee nog gemanipuleerd door voorstanders. De aanwezige stadsbewoners kregen onder meer foutieve statistieken betreffende homoseksualiteit uitgedeeld. Ook werden er lezingen gehouden over de perversie van homoseksualiteit en het isoleren van homoseksuelen. 

  Volg de instructies actie,rusland

  De actie wordt op hetzelfde moment in een tiental steden gevoerd: Milaan, New York, Parijs, Buenos Aires, Berlijn, Lissabon,  Antwerpen en St. Petersburg zelf. Op zich al een prestatie en een sterk staaltje van internationale LGBT-solidariteit. De actie in Antwerpen is van minuut tot minuut uitgewerkt. Van 17u50 tot 17u57 "Je komt aan in Antwerpen Centraal Station MET je mondbedekking. Je kan op een bank zitten, je kan rondlopen of een krant lezen. Pas op met sterke industriële duct tape, want je moet het snel kunnen verwijderen." zo luidt het in de instructies. vanaf 17u57: "Ga ergens staan en doe also je naar de klok kijkt. Sta niet allemaal samen, maar verdeeld over de hall. Kijk niet naar elkaar, maar hou in het oog wat er bovenaan de trap gebeurd. Hou ook je oren open. Terwijl je naar de trap kijkt, hou de poster die je hebt uitgeprint omhoog voor je borst." De mobbers houden zich strikt aan de richtlijnen. actie,ruslandDe flashmob als oefening in discipline...  Het is raar mensen zo te fotograferen. Je herkent ze soms maar half. Is dat niet?... Tiens, is die terug uit het buitenland?....

  De schreeuw

  "Een man/vrouw verschijnt met een regenboogvlag bovenaan de trap. Zodra de vlag in de lucht gestoken wordt verwijder je je mondbedekking en begin je te schreeuwen. Je mag adem happen, maar blijf schreeuwen." Hier loopt het een beetje mis: Björn, die de schreeuw inzet, houdt er iets te snel mee op.  Maar verder heel actie,ruslandgeslaagd met een dertigtal deelnemers. Enkele mensen gaan naar het stationsbuffet om hun fotomateriaal ter beschikking te stellen van Björn.  Beetje jammer dat niet iedereen naar hier kwam, een debriefing van zo'n actie is altijd wel boeiend.

  Stramien doorbroken

  Ik lees vandaag dat de kwestie maandag op de Antwerpse gemeenteraad ter sprake komt. Antwerpen is namelijk zusterstad met St. Petersburg. Dat is het gevolg van de druk die Outrage! en Het Roze Huis op het stadsbestuur hebben uitgeoefend. Ik ben zeer blij met deze campagne. De LGBT-beweging zit al te vaak in een stramien waar ze nauwelijks uit komt en die vooral is geïnspireerd door de in te vullen subsidiedossiers.  Prikkels zoals deze zijn goud waard. Het 'business as usual' is weer even doorbroken.actie,rusland

  Goedgekeurd

  Het feit dat de wet toch werd goedgekeurd zet uiteraard een domper op mijn enthousiasme. Vera Bergkamp van het COC verwoordt het treffend: "Deze ontwikkelingen zijn erg bedreigend voor de positie van LHBT’s in Rusland en de omringende landen. Inmiddels bestaan er ook in Litouwen en de Oekraïne plannen voor de invoering van dit soort wetgeving.... Ontzettend triest. Zichtbaar jezelf kunnen zijn, is een vitaal onderdeel van ons bestaan! " 

  Maggie deed het al... in 1988

  actie,ruslandEven ter vergelijking: Clause 28, een vergelijkbare wet in Groot Brittanië die werd ingevoerd door Margareth Thatcher heeft het uitgehouden van 1988 tot 2003. Ook tegen deze wet werden (ondermeer in België) solidariteitsacties georganiseerd. In Antwerpen trokken actvisten naar de toenmalige vestiging van Marks en Spencer op de Meir. Ook Boy George deed zijn duit in het zakje. Lees hier wat de RAF-nieuwsbrief in 1988 schreef over de Belgische solidariteit.

  Fotoverslag van mijn zus op De Wereld Morgen.  Mijn foto's op FacebookFoto's van de acties in andere steden. VRT-verslagen op radio en TV.