scheldwoorden

 • Homofobe tweets tegen Di Rupo

  Laurent Louis0001.jpgHet heeft lang geduurd maar het was bijna onvermijdelijk: een openlijk homoseksuele premier is voor homofoben een alibi om hun afkeer en haat te spuien. Totnogtoe bleef het bij relatief onschuldige prentjes en verwijzingen naar Elio als 'dramaqueen'. Laurent Louis bij de spits af voor het ruigere werk.

  Laurent Louis zit in het federale parlement voor de MLD (Mouvement pour la Liberté et la Démocratie) nadat hij de PP (de Parti Populaire van de bekende advocaat Mischaël Modrikamen) had verlaten in februari 2011, waarvoor hij eerder de MR had verlaten. Een donkerblauwe populist zo te zien, vergelijkbaar met Jean-Marie Dedecker. al hebben we bij onze hardwerkende West-Vlaming nog nooit enige uiting van homofobie gehoord.

  Elio_Biep0001.jpgDe franstalige krant Le Soir publiceerde vandaag enkele tweets van Louis die er niet om liegen. Het begon met kritiek op het feit dat Elio zijn gelukwensen stuurde aan Laurent Kabila voor zijn herverkiezing tot president van Congo. Wat het ene met het andere te maken heeft is niemand duidelijk, maar hij vervolgt dat Di Rupo een twijfelachtige reputatie geniet wat betreft zijn intiem- en privéleven. Louis beweert ook dat die reputatie ervoor zorgt dat hij met handen en voeten gebonden is. (Aan Kabila???). Toen hij daarop reacties kreeg van andere tweeters twitterde hij: "Allez Allez, iedereen kent de smaak van onze eerste minister."

  "Alle Belgen weten waarover ik het heb"

  Het wordt nog smeuïger. Louis weet ook nog te vertellen dat een minderjarige vriend in de discotheek Le You recentelijk heeft ervaren wat hij bedoelt. "Onder de 18 jaar gaat het niet meer over homoseksualiteit" beweert hij. Het artikel 372bis, dat de leeftijdsgrens voor homoseksueel contact op 18 jaar legde is nochtans al afgeschaft sedert 1985. Elio Di Rupo001a.jpg16 jaar is nu voor iedereen de leeftijdsgrens. "Alle Belgen weet perfect waarover ik het heb" gaat Louis dapper verder. Alhoewel hij in L' Avenir toch een beetje gas terugneemt: "Ik heb respect voor homoseksuelen, maar niet voor Di Rupo, die voor alles staat wat ik bestrijd! In geen enkel ander land ter wereld zou Di Rupo premier kunnen worden!"

  Lees ook: Wat heb ik aan Di Rupo?

 • "We geven holebi-tieners de boodschap dat ze suicidaal zijn."

  jongeren,scheldwoordenEr zijn van die berichten die je leest met een gevoel van: "dat is nogal logisch". Maar je bent blij dat er weer eens onderzoek naar gedaan is want zonder wetenschappelijke gegevens is het toch zoveel moeilijker om beleidsmensen te overtuigen dat er iets moet gebeuren. Interessant nieuws uit de VS.

  Lesbische, homo- en biseksuele tieners maken vijf keer méér kans op een zelfmoordpoging dan hun heteroseksuele lotgenoten. Wie in een omgeving opgroeit die hen steunt kan er iets beter aan toe zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De bevindingen, die op de site van Pediatrics gepubliceerd werden, tonen aan dat lesbische, homo- en biseksuele tieners minder zelfmoord plegen in landen met een hogere zichtbaarheid van holebikoppels, in scholen met een GSA (gay-straight alliance) en een anti-discriminatiebeleid.

  Zelfmoordgedrag verminderen

  Auteur Mark Hatzenbuehler van de Columbia-universiteit van New York ziet zijn studie als "Een oproep tot actie en het ter beschikking stellen van een handleiding over hoe we kunnen beginnen met het verminderen van zelfmoordgedrag bij holebi-jongeren".

  jongeren,scheldwoordenInteressant is dat deze studie niet enkel aantoont dat het zelfmoordgedrag meer voorkomt bij holebi-tieners maar ook dat de onderzoekers - in tegenstellling tot vorige studies - in staat zijn om te zien hoe dat komt. Hatzenbuehler gebruikte gegevens die drie jaar geleden werden verzameld bij tieners. Het gaat over gegevens van 30.000 middelbare scholieren, verspreid over het hele grondgebied van de staat Oregon in de 11de graad. Tieners beantwoordden vragen over depressie, alcoholgebruik, hun seksualiteit en hun relatie tot generatiegenoten en familie.

  Om de sociale omgeving van de tieners te beoordelen gaf de wetenschapper aan elk van de 34 provincies waar onderzoek gebeurde een score gebaseerd op het aandeel van de holebikoppels die er leven, het percentage van geregistreerde kiezers die voor de Democraten stemmen, de aanwezigheid van gay-straight alliances, anti-discriminatiebeleid en beleid tegen homofoob geweld. Ongeveer 1.400 - dat is 4 à 5 procent - van de ondervraagde tieners identificeerden zich als homo, lesbisch of biseksueel. Uit deze groep gaf 22 procent aan het voorbije jaar een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Dat werd vergeleken met de heteroseksuele tieners, waarvan 4 procent een zelfmoordpoging bleek te hebben ondernomen.

  Mythe onderuithalen

  Zelfmoorpogingen blijken meer voor te komen bij holebi-tieners die last hebben van depressies en aan binge-drinken doen. Vergelijkbare resultaten vond men bij tieners die te lijden hadden van homofobie door medeleerlingen of fysiek misbruik door een volwassene.

  jongeren,scheldwoordenNaast al deze factoren speelt de sociale omgeving ook een rol. Tieners die leven in provincies waar de omgeving slecht reageert op homoseksualiteit hebben 20 procent meer kans op zelfmoorgedrag dan leeftijdsgenoten die ergens wonen waar ondersteunend wordt gereageerd. "Dit haalt de mythe onderuit dat holebi zijn inherent is aan zelfmoordgedrag" zegt Mark Hatzenbuehler. De gegevens laten zien dat scholen de sfeer voor holebi-tieners kunnen verbeteren door het nemen van concrete maatregelen en daarmee waarschijnlijk ook het aantal zelfmoordneigingen verminderen. Wat aanvoelt als een individueel probleem waartegen je niet opkunt wordt opgelost door actie en solidariteit.

  Verkeerde boodschap

  Dr. Ritch Savin-Williams, psycholoog aan de Cornell Universiteit in Ithaca, New York, stelde de opvatting dat holebi-tieners sneller tot zelfmoord overgaan fundamenteel in vraag.  Hij zei dat deze kwestie nog controversiëler is dan uit de studie blijkt. Hij meent dat het zelfmoordgedrag bij holebi-tieners ook beïnvloed wordt door de manier waarop erover wordt gesproken: "We geven hen de boodschap dat ze suicidaal zijn."  jongeren,scheldwoordenWat niet wil zeggen dat het leven makkelijk is voor deze tieners: "Vele van hun zelfmoorgedachten kunnen worden  toegeschreven aan het gevoel dat holebi's slachtoffer zijn van homofobie en gekwetst worden." Ook hij pleit ervoor dat scholen een anti-discriminatiebeleid moeten voeren: "Iedere leerling moet beschermd worden en veilig kunnen leven. Het is de verantwoordelijkheid van de school daarvoor te zorgen. Mijn benadering zou zijn: kijk welke capaciteiten U verplettert door holebi-kinderen niet te beschermen. Ik denk dat dit een groot verlies betekent." zegt de psycholoog. Hij sluit zich aan bij de voorstellen van zijn collega Hatzenbuehler.

  Onlangs kwamen sommige scholen en districten in aanvaring met de wet door gay-straight alliances te verbieden. Het artikel vermeldt scholen in Corpus Christi, een stad in Texas. De naam van de stad doet zoiets al vermoeden...

  GSA in Nederland

  jongeren,scheldwoordenGay-straight alliances (letterlijk: holebi-hetero allianties) bestaan niet in België maar werken wel met succes in Nederland. Een GSA is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maken. De solidariteit van de heteroseksuele medeleerlingen wordt dus tastbaar gemaakt.  Een GSA kan acties opzetten, zoals bijvoorbeeld een postercampagne, zorgen dat er voorlichters van het COC in de klas komen of bijvoorbeeld een debat organiseren. Foto: leden van de GSA op  De Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles uit Fryslân.

  Bron: Reuters via The Advocate

  Lees ook: De zwarte vlek op de klasfoto
   jongeren,scheldwoorden

 • Léonard wikt zijn woorden

  Léonard20100119
  Zijn homo's abonormaal? Volgens aartsbisschop Léonard heeft hij nooit het woord abnormaal of abnormaliteit in de mond genomen. Het citaat in Télémoustique was volgens hem niet waarheidsgetrouw. Terzake vroeg maandagavond hoe het dan wel zit.

  "Mijn positie is de volgende: seksualiteit komt van 'secare' = scheiden. Er is een verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ik zeg dat homoseksualiteit niet overeenkomt met de objektieve betekenis van de seksualiteit, met het contrast tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Maar dat laat mij hoegenaamd niet toe de homoseksuele mensen als abnormaal te beschouwen. Dat zou een scheldwoord zijn en dat zal ik nooit zeggen en dat heb ik ook nooit gezegd." Op de vraag of homo's in zijn kerk thuishoren: "Uiteraard. Toen ik professor was aan de KUL heb ik dikwijls contact gehad met studenten en ook soms studentinnen die deze situatie meeleefden. Ik heb nooit gezegd dat homoseksualiteit een ziekte is of abberant is. Ik heb gezegd dat het gaat om een ontwikkeling van de seksualiteit die niet overeenkomt met de objektieve bedoeling van de seksualiteit. Ik denk dat iedereen dat kan aanvaarden."

  Denkt u dat ook? We mogen het zijn, maar nog altijd niet doen. En als we het doen houden we het beter voor onszelf. Danneels of Léonard, het verschil is even dun als een hostie. Enkel de stijl is een beetje anders. Maar dat beetje kan heel wat homoseksuele katholieken zuur opbreken. De vraag is of Léonard zal proberen de katholieke visie harder door te drukken in scholen, klinieken en andere plaatsen waar de Kerk nog macht heeft.

  Fijn om weten is dat homoseksualiteit meteen een hot item is in de berichtgeving over de nieuwe kerkvorst. Dat wijst erop dat de holebi/transgenderbeweging er in slaagt de noden van holebi's op de agenda te houden. Tijd om punt 5 uit ons eisenplatform nog even in herinnering te brengen: "De holebibeweging is solidair met iedereen die ijvert voor de erkenning van een volwaardige seksualiteitsbeleving van holebi’s door hun geloofsgemeenschappen of levensbeschouwelijke verenigingen."

  Wordt zeker vervolgd.

 • Politie-inval Georgië: Verslag en achtergronden

  Me_003a
  Hieronder kan je het relaas lezen van de politie-inval in het kantoor van de Georgische LGBT-organisatie op 15 december. Interessant voor wie het nog niet heeft meegemaakt, en verhelderend voor wie wil weten hoe de beweging zich in Georgïe dient te verdedigen tegen intimidatie en repressie. De illustraties bij dit artikel komen uit "Me', het tijdschrift van 'Inclusive Foundation', de Georgische LGBT-beweging. De vertaling kan mogelijk niet 100 % accuraat zijn als het over specifiek Georgische begrippen gaat.

  Op 15 december 2009 om 19u vielen vijf gewapende mannen in burger het kantoor van de Georgische 'Inclusive Foundation' binnen. Het bestuur, samen met ongeveer vijftien leden van de vrouwenorganisatie waren daar aanwezig.  Ze kregen het bevel de ruimte waar ze bijeenzaten te verlaten. De politie was enkel geïnteresseerd in Paata Sabelashvili, de voorzitter. Hij werd meegenomen naar een apart lokaal. Toen werd er getelefoneerd en rond 20u kwam een tweede groep gewapende mannen binnen. Volgens getuigen droegen ze geen politie-uniformen (Verschillende mannen droegen nadien wel jassen met politie-insignes toen ze op het politiebureau waren). Ze konden geen huiszoekingsbevel voorleggen. Ze zeiden niets over hun identiteit, evenmin van welk bureau ze kwamen of waarvoor ze precies kwamen.

  Me_001'Perverten, zieken, satanisten'

  De politie werd door de aanwezigen aan herinnerd dat er volgens de wet getuigen moest worden toegelaten tijdens het doorzoeken van de lokalen. GSM's werd in beslag genomen. De vrouwen werden gedurende enkele uren vastgehouden in een lokaal dat bewaakt werd door verschillende mannen. Contact met de buitenwereld was verboden.  Ze kregen vernederende opmerkingen te horen: perverten, zieken, satanisten. Ze werden uitgelachen en ermee bedreigd dat ze zouden worden gefotografeerd en dat hun seksuele oriëntatie zou worden bekend gemaakt. Een van de mannen trok een poster van de muur. Eka Agdgomelashvili en Tinatin Japaridze werden bedreigd met de dood omdat ze bleven eisen dat men een huiszoekingsbevel  zou tonen. Andere mannen zeiden dat ze enkel papieren zouden tonen aan wie daar recht op heeft.

  Paata Sabelashvili werd gearresteerd. Onmiddellijk na zijn arrestatie zou hij bekend hebben 8 gram marijuana te bezitten. Een zeer omstreden bekentenis, die werd afgelegd vooraleer Paata zijn advokaat had kunnen zien.

  'Ik ben hier de wet'

  Een van de invallers, die eerder al was opgevallen door zijn homofobe en agressieve gedrag, stelde zich voor als agent van de staatsveiligheid (Constitutional Security Department of the Ministry of Interior) Bij het verhoor van Paata werd hij geïdentificeerd als David Khidesheli.  Een andere man, die later hoofd van de politie-afdeling bleek te zijn, bedreigde Eka Agdgomelashvili met de dood als ze niet onmiddellijk zou stoppen met zeggen dat de invallers de wet overtraden. Hij riep: "Ik ga jou doden, ik scheur je in stukken!" Toen een van de stafleden van 'Inclusive Foundation'opmerkte dat hij zijn boekje te buiten ging riep hij: "Klaag me maar aan, het kan me geen donder schelen, ik ben hier de wet, en de rechter!"

  De persoonlijke spullen van de stafleden werden doorzocht. Sommige zonder dat de eigenaars erbij mochten zijn. Daarna werden ze teruggegeven aan de eigenaars.

  Me_002Twee vrouwelijke agenten sleurden vrouwen (meestal per twee) naar de toiletten, dwongen hem zich volledig uit te kleden en fouilleerden hen. De vrouwen werden intussen voor 'zieken' uitgescholden. Achteraf is daar geen verslag van opgemaakt.  Na deze operatie verklaarde een van de vrouwelijke agenten "dat ze vrouwenlichamen was gaan haten".

  Stafleden van de organisatie worden sedertdien voortdurend geschaduwd. Zowel hun huizen, hun verplaatsingen in de stad en hun aanwezigheid in het kantoor worden in het oog gehouden door auto's vol met geüniformeerde agenten. Een van die auto's is permanent geparkeerd aan het huis van een van de stafleden.

  Tot zover het verslag van de gebeurtenissen op 15 december.

  Geen alleenstaand geval

  'Inclusive Foundation' ziet in deze operatie een logisch vervolg van de repressieve politiek die andere NGO's (Non-goevernementele organisaties) mochten ondervinden. Ze kadert in het marginaliseren, intimideren en in discrediet brengen van alle verdedigers van de mensenrechten in Georgië.  Organisaties zoals 'Human Rights Priority'en de krant 'Batumelebi'waren eerder het slachtoffer.  Politiemensen die bij deze incidenten betrokken waren gaan vrijuit, ondanks beloftes van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  "We maken ons zorgen dat onze organisatie door dit optreden van de overheid de agressie tegenover ons van radicale fundamentalistische groepen zal voeden" zegt de LGBT-beweging. "Het is opvallend dat de Georgische regering afwezig blijft als het over de verdediging van burgers in dit soort situaties gaat. Officieel heet het dat de regering zelf het slachtoffer is van conflicten tussen progressieven en fundamentalisten. Zelf mikken de politici op een traditioneel conservatief kiespubliek.  Het doelbewust in discrediet brengen van leiders uit het middenveld is alarmerend".

  Bron: ILGA-Europe

  Alles over dit onderwerp

 • 'Brüno staat aan onze kant'

  Bruno001Geen film die deze zomer meer gehypet is dan Brüno, de nieuwe van Sacha 'Borat' Baron Cohen. Maar wat vindt de groep naar wie zijn nieuwe typetje - een homo - gemodelleerd is? Weinig goeds, zo bleek in Amerika en Engeland.  Slecht voor ons imago, riepen Amerikaanse homo's. Redactrice Griet Plets van De Standaard ging kijken met vier holebi's van Cavaria, de vroegere Holebifederatie, en legden hen na afloop vier stellingen voor.

  1. Sacha Baron Cohen speelt 'de homo' te stereotiep.

  Geert (31): 'Ik vind die stereotiepe voorstelling net goed. Enkel doordat hij zo extreem doet, tonen de mensen rond hem hun ware aard. En die “ontmaskering, is vaak erg choquerend. De slotscène, waarin Brüno op een boksmatch in het homofobe zuiden van de States eerst doet alsof hij homo's haat maar zijn tegenstander plots begint te kussen, is gewoon ontluisterend. Twee mannen die met elkaar vechten, tot bloedens toe: dat wordt aangemoedigd. Maar twee mannen die elkaar kussen, lokt bij het publiek onvoorstelbaar veel agressie uit.'

  Yvan (53): 'De film bouwt echt naar die scène toe, vandaar dat die lange kolderieke aanloop zo belangrijk is. Als je meer van die kritische scènes in de film zou stoppen, zou het publiek meteen denken: daar heb je die drammerige aanklagers weer. Nu zitten de mensen de hele tijd met de janet te lachen, maar op het einde wordt die wel haast vermoord.'

  Bruno003Mieke (29): 'Ik vind trouwens dat de clichés die wel degelijk bestaan, ook getoond mogen worden. Homo's hoeven er toch niet in alle films en series als doodgewone jongens uit te zien.'

  Yvan: 'Als kenners zien wij de stereotypen ook sneller. Ik kan me voorstellen dat hetero's die scène met Milli Vanilli, waarin Brüno via een waarzegger contact zoekt met de zanger en hem in gedachten uitgebreid pijpt, niet helemaal snappen. Baron Cohen heeft die sekshandelingen zo goed bestudeerd, dat hij ze perfect uitvoert - en dat is voor veel homo's toch een slag in het gezicht. Want terwijl je hem bezig ziet, denk je: oh my god, dat ben ik!'

  2. De film is nefast voor homo's.

  Mieke: 'Ik heb niet het gevoel dat Baron Cohen ons belachelijk maakt. Uit wat hij doet, spreekt net sympathie voor holebi's. Hij staat aan onze kant. Al zou ik de film niet meteen als een educatief pakket gebruiken.'

  Yvan: 'Je weet natuurlijk niet wat mensen denken als ze de zaal buitenkomen. Wij zijn geraakt door die slotscène, maar wie niet van homo's moet weten, denkt wellicht: ze hebben die janet eens goed in elkaar geslagen. Ook homo's zelf kunnen op twee manieren reageren, denk ik. Als je als homo stevig in je schoenen staat, dan lach je met die stereotypen. En durf je jezelf erin te herkennen. Maar voor jonge homo's kan de film in extremis een rem zijn op hun outing. Stel je voor: je bent zeventien, je wilt eigenlijk wel vertellen dat je homo bent en 's ochtends aan de keukentafel komt Brüno ter sprake, want je ouders zijn de avond ervoor naar de film gaan kijken. Als vader op dat moment de verkeerde dingen vertelt, welke jongere durft dan nog te zeggen: papa en mama, ik ben ook een Brüno.'

  Bruno0043. 'Brüno' toont vooral Amerikaanse toestanden en die zijn ver van ons bed.

  Kenneth (28): 'Klopt niet. De slogans die je in de film op T-shirts ziet, genre Mijn anus dient alleen om te kakken, heb ik enkele jaren geleden ook in Krakau gezien, tijdens een betoging tegen de Gay Pride die er plaatsvond.'

  Yvan: 'De reactie van het publiek tijdens de boksscène is misschien extreem, maar tegelijk ook weer niet, want bij ons zeggen zeven op de tien profvoetballers ook dat homo's niet in het voetbal thuishoren. Of neem mijn moeder: die is bijna tachtig en gaat met vriendinnen elke dag een koffie drinken, maar ze heeft hen nog nooit gezegd dat haar zoon homo is. Al luistert ze natuurlijk heel scherp als haar vriendinnen over homo's praten. En bespreekt ze hun uitspraken thuis met mij. Veel mensen denken over homo's zoals ze over Marokkanen denken: geen enkele Marokkaan deugt, behalve mijn buurman. Ze kijken pas voorbij de clichés als ze in hun omgeving iemand kennen.'

  Bruno0054. De seks in de film is te expliciet.

  Yvan: 'Ik vind de seksscènes tussen Brüno en zijn vriendje net de beste. Ik heb nooit gedacht: dit is erover, maar veeleer: hm, dat wil ik wel (bulderlach). Ach, hij vergroot bepaalde reële situaties uit, daar moeten we eerlijk in zijn. Dat hele speeltjes-gedoe van homomannen of die scène waarin ze aan elkaar vastgebonden in een hotelkamer worden teruggevonden: helemaal onrealistisch zijn die niet. Zoals ook in het ziekenhuis geregeld jongens worden binnengebracht met iets in hun anus.'

  Mieke: 'Gsm's en zo.'

  Kenneth: 'De film zou ook zonder die scènes expliciet zijn, vind ik. Voor mij is de meest frappante scène geen seksscène, maar die waarin Brüno bij het leger gaat en al die rigide militairen haast gek maakt. Omdat ze maar geen vat op hem krijgen.'

  Yvan: 'Een bijzonder actuele scène is het, want in het Amerikaanse leger geldt nog altijd: don't ask, don't tell. Als je homo bent maar zwijgt, is er geen probleem; maar doe je een coming-out, dan word je uit het leger gezet.'

  Bron: De Standaard 7 juli 2009


 • scheldwoorden

  scheldwoorden,goeie clipsWe horen ze op straat, op het voetbalveld en op de speelplaats. We ondergaan ze, ze maken ons kwaad of brengen ons in de war.  Sommige van die scheldwoorden hebben ook een andere betekenis gekregen. Wie uitgescholden wordt scheldt terug, of geeft er een draai aan.

  Eind 2008 werd de Holebifederatie (intussen omgedoopt tot Çavaria) opgebeld door een journalist van De Standaard. Proximus had van de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame) de klacht gekregen dat het gebruik van het 'janet' stereotyperend was. Het  ging over een spotje waarbij een jongen een andere jongen opbelt om te vragen hoe met hem gaat. Als hij begint door te vragen, reageert de andere kortaf met: "Wa zegde gij nu? Zeg stop daarmee, janet". De JEP kaartte het probleem aan bij Proximus en 'janet' werd vervangen door 'jongen'. De journalist wilde weten wat de Holebifederatie daarover dacht. Onze eerste reactie was: gebruik het liever niet, zoals je ook het woord  'makak' niet gebruikt.

  De janetten van de wetstraat

  Enkele weken eerder was ons een uitspraak gesignaleerd van Bart Martens (SP.a) in een hoorzitting over de Oosterweelverbinding. Martens zei daar: "Ik weet niet of u veel in Middenvijver ging wandelen. Dat was vroeger een gebied voor bosjanetten, waar een jeugdbeweging niet naartoe dierf trekken". Ook hierover werd de Holebifederatie gecontacteerd: of dat zomaar kon ? Martens schrok er achteraf van dat zijn woordgebruik stof had doen opwaaien. Zijn partijgenoten Stijn Beckx en Jan Roegiers noemden zichzelf toch ook 'de janetten van de Wetstraat'? En of we  zijn vlammend betoog tijdens de hoorzitting  toch maar liever niet wilden interpreteren als een pleidooi voor het wegjagen van de cruisende mannen? Hij had, samen met zijn fractie, immers altijd holebivriendelijk gestemd.

  janet005Het is niet makkelijk om te beoordelen hoeveel venijn er precies in het woord 'janet' steekt. Dat toont het laatste voorbeeld aan.  Toch smaakt 'janet' zelden naar zoete broodjes. Zeg mij even na: "Ik ben blij dat ik die janet heb ontmoet". Geef toe: het vloekt. Als je de nadruk wil leggen op iemands homoseksuele geaardheid, gebruik je 'holebi', 'homo', of 'gay'. 'Janet' gebruik je nooit in een ondubbelzinnig positieve context.

  "Poëzie is voor janetten. En bij Poetry Hacking weten ze dat! Zo’n dichtbundel op uw nachtkastje is cool noch sexy", schreef Studio Brussel op zijn website. Datzelfde Stubru deed in 2009 moeite om homo's in de voetbalsport uit de kast te lokken.  De zender reikte een Roze Schoen uit "om het taboe van de homofobie in de voetbalwereld te doorbreken". Mooi zo. Opvallend detail: het woord 'janet' viel in deze context nergens te bespeuren. Voetballers die toevallig ook homo zijn noem je geen janetten. Toch niet bij Studio Brussel.

  Intimiderend

  Een lezer doet in Humo van maart 2007 zijn beklag over het gebruik van 'janet' door sommige BV's: "Sedert enkele jaren is het een trend geworden om iedereen die niet aan het overheersende 'machogedrag' voldoet als 'janet' of 'janetterig' te bestempelen, op een duidelijk denigrerende toon. Vooral bekende mediafiguren durven zich hier regelmatig aan bezondigen. Presentatoren, humoristen en schrijvers zoals Ben Crabbé, Mark Uytterhoeven en Herman Brusselmans bijvoorbeeld.  (...) Als jonge mensen, zowel holebi als hetero, hierdoor worden geïntimideerd en nadelig worden beïnvloed in hun dagelijkse leven en verdere evolutie, dan ligt de oorzaak bij onze huidige sport- en mediacultuur". Ook deze meneer is er duidelijk niet blij mee. Maar is het inderdaad machogedrag dat genoemde BV's ertoe brengt het woord in de mond te nemen? Of is het allemaal de schuld van Tom Lanoye?

  scheldwoorden,goeie clipsTom  Lanoye gebruikt het woord 'janet'  als een soort geuzennaam. Dat is een erenaam die men zichzelf geeft, terwijl hij oorspronkelijk door anderen als scheld- of spotnaam werd gebruikt. Kenmerkend voor een geuzennaam is dat de benaming door velen binnen de groep geaccepteerd wordt – men noemt zichzelf zo – maar dat het gebruik door buitenstaanders als beledigend wordt ervaren. De militante holebibeweging van de jaren '70 en '80 deed dus hetzelfde met 'janet' als Lanoye. Het zou kunnen dat het woord, dat  enkele bekende homo's zoals Tom Lanoye, David Davidse, Kurt Van Eeghem en 'de janetten van de Wetstraat' bij wijze van spreken populair maakten, bij andere mediafiguren is blijven hangen.  Als die het gebruiken, hoeft het dus niet per se als beledigend te worden ervaren.  De geuzennaam heeft de subcultuur verlaten en is een tweede leven in de mainstream gaan leiden.

  N'ayez pas peur Madame

  janet004

  Met de woorden "N'ayez pas peur Madame, ce ne sont que des gueux" (Wees niet bang mevrouw, het zijn slechts bedelaars) zou Charles de Berlaymont, adviseur van Margaretha van Parma, in 1566 de lage edelen hebben aangeduid die het "Smeekschrift der edelen" aanboden.  Het volk vernederlandste dit woord tot "geus" en het waren de 'Geuzen' die in opstand kwamen tegen de Spaanse overheersing. Andere bekende voorbeelden van geuzennamen zijn 'flikker' door Nederlandse homomannen en 'nigger' of 'nigga' door Afro-Amerikaanse jongeren. Dat blanken een woord als 'nigger' nog steeds als scheldwoord gebruiken en dat dit door Afro-Amerikanen ook zo ervaren wordt, doet geen afbreuk aan de geuzennaam.

  Maar voor welk deel van de gevallen gaat dit op ? Vraag aan eender welke Vlaamse leerkracht in welke sfeer het woord 'janet' over het schoolplein vliegt, en je zal versteld staan. Ook in het voetbalstadion is 'janet' alomtegenwoordig, als scheldnaam voor de spelers.

  Misschien ligt de sleutel wel gewoon bij de gebruiker van het woord. Wat 'janet' betekent, hangt af van wie het zegt. Of zoals het devies van Joe Jackson in 'Real Men' luidt:  "Don't call me a faggot, unless you are a friend" (noem me geen 'janet', tenzij je een vriend bent).

  Dit artikel verscheen eerder in Zizo.