seksisme

 • De tip van Ali Salmi

  Tip_Ali Salmi0001.jpg

  Als een 'allochtone' schepen uit de bocht gaat en een seksistische uitspraak doet staan Mechelen en omgeving op hun kop. Als de NVA daarop reageert met een racistische uitspraak heeft niemand dat gehoord.

  De verklaring van Ali Salmi: "Vrouwen moeten zich goed bewust zijn dat bepaalde signalen die ze uitzenden door de mannen anders kunnen worden geïnterpreteerd. Wees bewust van de reikwijdte van de signalen die je uitzendt. Dat is een heel goede tip die ik kan geven"  is absoluut niet representatief voor zijn opvattingen inzake seksisme. Hij deed die uitspraak bovendien bij het lanceren van een nieuwe campagne inzake seksuele intimidatie als schepen van preventie. Wat hij daar gezegd heeft staat haaks op zijn opvattingen en het beleid dat hij heeft gevoerd. Vlaams minister Pascal Smet verklaarde eerder dat hij niet hand in hand durft te lopen met zijn vriend in Brussel. Wat is het verschil met de uitspraak van Ali Salmi? De uitspraak van Pascal Smet suggereert hetzelfde naar homo's als de uitschuiver van Ali naar vrouwen: hou je gedeisd, provoceer niet. Waarom is Pascal Smet niet afgerekend op zijn verklaring?

  Ik reageer op dit incident omdat ik Ali Salmi als een bondgenoot beschouw in de strijd tegen discrimininatie. Hij heeft niet zo maar de homofolieprijs gekregen.  Ik kom op voor de PVDA dus het is niet aan mij om hem te verdedigen, dat kan hij zelf wel.  Maar enkele bedenkingen - vooral op de reacties - moeten mij toch van het hart.   

  Gedreven mensen gaan gemakkelijker uit de bocht. Pijnlijk, maar niet onvergeeflijk.  Ali heeft toegegeven dat zijn uitspraak ongelukkig was. Hij zegt op Facebook: "Ik heb inderdaad een ongelukkige uitspraak gedaan. Geef ik graag toe. Maar wie zonder fout is, werpe de eerste steen ... De mensen die aanwezig waren en de hele actie hebben meegemaakt weten maar al te goed dat de actie niet moet worden teruggebracht tot deze ene uitspraak, die ik niet had mogen doen. Ik wil me dan ook verontschuldigen en excuseren indien ik hier mensen, en in het bijzonder vrouwen, zou mee gekwetst hebben."   

  Tot zover deze rechtzetting. Nu over de echte problemen. 

  Ali Salmi is een van weinige politici - buiten de PVDA - die het mij mij eens zijn dat je seksisme, racisme en homofobie tegelijk en even krachtig dient te veroordelen en te bestrijden. In het PVDA-stadsprogramma voor Antwerpen staat: "De PVDA+ wil vermijden dat verschillende geviseerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo pleiten we er voor om samen het racisme en het heteroseksisme te bestrijden als alternatief voor de spanningen die tussen holebi’s, transgenders en allochtonen bestaan."  

  Het racisme van de NVA

  Dit standpunt vind ik niet terug bij de meeste kandidaten die op SP.A-lijsten staan. Zij pakken uit met de campagne "Seksisme en homofobie? Ik doe er niet aan mee!"  Dit volstaat niet. Zelfs NVA en VB zullen zich tegen seksisme en homofobie uitspreken als ze daar een racistische draai aan kunnen geven.  

  Tip_Pol Van Den Driessche0003.JPG

  Dat laatste wordt bevestigd in de reactie van de Mechelse NVA-lijsttrekker Marc Hendrickx: "Mechelen moet voor de N-VA een stad worden met nultolerantie wat betreft het fysiek of verbaal lastigvallen van vrouwen. Wat in Brussel gebeurt (zie "Femme de rue") gebeurt spijtig genoeg immers ook in Mechelen. Evenveel zelfs, en door exact hetzelfde type daders, namelijk jonge slecht opgevoede allochtone jongens. En daar moet zonder dralen paal en perk aan worden gesteld." de NVA reageert op het incident... met een racistische uitspraak. Marc Hendrickx zou zich diep moeten schamen. Is zijn partijgenoot Pol Van den Driessche een  slecht opgevoede autochtone jongen? Zal Bart Somers Marc Hendrickx tot de orde roepen zoals hij met Ali Salmi van plan is? 

  Bartje en zijn lokdames

  Tip_Dirk Tuypens0001.jpgBurgemeester Bart Somers wil Ali Salmi op het eerstvolgende schepencollege interpelleren over zijn uitspraak. Zelf liet Somers zich intussen goed gaan in het ontwikkelen en promoten van een repressief beleid. Het inzetten van lokdames het uitschrijven van de gehate GAS-boetes en sedert kort ook het gebruik van de uniformcamera. PVDA-lijsttrekker Dirk Tuypens (foto) noemt deze laatste techniek onwettig

  Hij citeert politie-expert Cyrille Fijnaut die in een interview met Knack zegt dat we ons altijd moeten afvragen wie de relschoppers zijn: "Daarvoor moet je kijken naar hun opleiding, hun kansen op de arbeidsmarkt, de economische situatie van hun buurt. Er is een geïntegreerde aanpak nodig: als je het alleen op de politie laat afkomen, krijg je al snel een patstelling. Dan wordt de politie de representant van de gevestigde orde, en dan wordt elke vorm van maatschappelijke onvrede een gevecht met de politie." 

  Geef de politie opdrachten die ze kunnen uitvoeren

  Daar zitten volgens Dirk Tuypens twee belangrijke elementen in. Ten eerste dat een sociaal-economische voedingsbodem voor baldadig gedrag en criminaliteit wel degelijk een realiteit is, hoezeer de hogepriesters van de repressie dat ook proberen te ridiculiseren. De mokerslagen van de repressie kunnen die realiteit misschien tijdelijk camoufleren, maar uitwissen nooit. Ten tweede is het duidelijk dat de politie in een zeer onwelriekende bufferpositie gemanoeuvreerd wordt. De politie krijgt namelijk een opdracht in de nek geduwd die onmogelijk kan worden volbracht, precies omdat de sociaal-economische voedingsbodem volstrekt genegeerd wordt. De finaliteit van een repressief beleid is niets anders dan het pacificeren van ‘probleemwijken’ en ‘probleemgroepen’. Een met harde hand opgelegde rust die dieperliggende oorzaken alleen tijdelijk toedekt. 

  Foto_Yvan_Lijst Gemeenteraad2012a.jpgDe PVDA formuleert onderstaande voorstellen: 

  1. Een kordate aanpak voor drugsdealers en amokmakers die veilig samenleven onmogelijk maken. Zero tolerantie voor de grote georganiseerde misdaad.

  2. Meer sociale controle, meer gemeenschapswachters, buurtwerkers, straathoekwerkers dicht bij de mensen, uit de wijk. Meer jeugdanimatoren.

  3. Conciërges in woonblokken, ondersteuning van buurtcomités.

  4. Cursussen in sociale en openbare samenlevingszin in de scholen.

  5. Geen afbouw van het aantal wijkagenten, maar herwaardering van de wijkagent.

  6. Een tweede begeleider-controleur op de tram en de bus.

  7. Herstelgerichte straffen voor kleine criminaliteit.

  8. Onderwijs, jobs en strijd tegen discriminatie om de problemen bij de wortel aan te pakken. 

  Toelichting bij deze voorstellen vind je hier.

  Website PVDA Mechelen

  Het volledige Antwerpse stadsprogramma van de PVDA-Antwerpen

  Lees ook: Seksisme: dit is Belgisch en Vrouwen over seksisme

   
 • Vrouwen over seksisme

  Household_556605_.jpg

  Sofie Peeters heeft met haar documentaire 'Femme de la rue' het seksisme opnieuw sexy gemaakt. Toch is niet iedereen tevreden. Sharia4Belgium noemde haar een hoer en het Vlaams Belang is wanhopig op zoek naar vrouwen met ballen.

  household_Sofie Peeters0001.jpgOp de vraag van Humo of het gescheld van Sharia4Belgium haar raakt antwoordt ze zuchtend: "Ga je die mensen echt aandacht geven? Alle vier? (zwijgt)" Eindelijk iemand die volwassen reageert op dit clubje. Ik betrap nogal met mensen erop dat ze naar Sharia4Belgium zitten te kijken als konijnen naar een lichtbak. Lees: hun TV- en computerscherm. Het is dankzij die konijnen dat ze zoveel aandacht krijgen. Ali Salmi reageerde fel na het incident en op de manier waarop Sharia4Belgium in de media: "Drie Mechelse Marokkanen hebben deze dagen dat dan ook erg duidelijk gedaan. Ze zijn het beu dat deze marginale groep hun gemeenschap steeds maar weer in een slecht daglicht stelt.  Ze vinden het jammer dat 'dé' pers zoveel aandacht geeft aan deze 'clowns, en benadrukken hun bruggenbouwend werk."

  Maar ik zou hier vrouwen aan het woord laten. 

  Seksisme is veel méér dan onbetamelijk gedrag op straat. Elisabeth Mertens (PVDA) brengt in herinnering wat in de jaren '80 van vorige eeuw gebeurde tijdens het bewind van de conservatieve president Ronald Reagan: "Paul Weyrich, goeroe van Ronald Reagan, lanceerde uiterst gewelddadige aanvallen op de rechten van de vrouw en organiseerde hierover uitgebreide campagnes en debatprogramma’s op de universiteiten om de jonge intellectuelen naar dit beeld te boetseren. De regeringen van Reagan en Bush waren heel sterk doordrongen van deze “backlashideologie”, dat wil zeggen:  de strategie van weerwraak tegen de feministische overwinningen."

  Vrouwen en Seksisme_quotes0001_70procent.jpgVrouwen als arbeidsreserve

  Het bleef niet bij debatten. In 1981 verkondigde de Heritage Foundation, opgericht door Weyrich, dat “vrouwenwerk een gevaar betekent voor het dalen van de lonen van mannen”. Nog in 1981 zette nieuw rechts zijn politieke programma op papier, de Family Protection Act, die alle wettelijke verworvenheden van de vrouwenbeweging ter discussie stelde: gemengd werken en gemengde sportactiviteiten moesten worden afgeschaft; meisjes moesten leren dat hun enige toekomst ligt in het huwelijk en het moederschap; wetten die mishandelde vrouwen beschermden moesten worden ingetrokken; abortus verboden, zelfs als het leven van de vrouw in gevaar is; informatiecentra voor anticonceptie, abortus en echtscheiding kregen geen subsidies meer; de wet op gelijke lonen moest afgeschaft; fiscale voordelen moesten gehuwde vrouwen aanzetten thuis te blijven.

  Household_Mother_daughter.jpg


  Elisabeth Mertens:
   "Economisch gezien vormen vrouwen een reserve aan arbeidskrachten voor de arbeidsmarkt. Als het crisis is, worden ze naar huis gestuurd." Zijn vrouwen thuis veiliger voor seksisme en geweld? Mertens spreekt dat tegen: "Maar het is juist thuis dat vrouwen het meest in gevaar zijn en het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van verkrachting, van seksueel misbruik en incest… Een op de vijf vrouwen ondergaat fysiek, psychologisch en/of economisch geweld, en het komt voor in alle sociale klassen."

  Vlaams Belang niet tevreden

  seksisme,vrouwen,moslim

  De documentaire (foto) van Sofie Peeters  werd ook met belangstelling bekeken door de top van het Vlaams Belang. Op het eerste zicht handig campagnemateriaal: allochtonen die zich misdragen tegenover vrouwen? Dat past toch volledig in hun politiek programma?  Sofie had haar documentaire echter niet zo bedoeld en dat wou ze wel heel duidelijk maken. Terwijl het VB blijft herhalen: "Cultuur en religie, daar gaat het om." zegt Sofie: "Het is méér dan een culturele kwestie. Een heel complexe zaak, een mix van factoren: sociale achterstelling, gebrek aan opvoeding, gebrek aan respect voor vrouwen, frustratie, verveling, werkloosheid. Onderschat het niet: mannen die niks omhanden hebben omdat ze van de rest van de samenleving afgesloten zijn. Wij zijn daar, als vrouwen, het eerste slachtoffer van. In de Anneessenswijk hebben ze ooit, om de buurt te verfraaien, bloembakken opgehangen. Die bakken hebben niet lang standgehouden: sommige waren al na een paar dagen kapotgesjot, uit diepgewortelde frustratie. Die frustratie los je niet op met een handvol bloemetjes, zo eenvoudig werkt het helaas niet. Het is een socio-economisch én cultureel probleem."

  "de lafheid van sommige vrouwen"

  household_feminist_Men against violence.jpgHet zit het Vlaams Belang hoog dat ze geen garen kunnen spinnen de film van Sofie Peeters. Op de partijwebsite vind je drie artikels waarin geprobeerd wordt er toch een VB-draai aan te geven. Vrouwen die de partijlijn niet volgen krijgen er flink van langs. In Vrouwen mét of zonder ballen: "Onze verontschuldigingen voor een taalgebruik dat je hier doorgaans niet zal aantreffen, maar het zijn wel de enige woorden die passen bij de lafheid die sommige vrouwen - vaak zelfverklaarde ‘feministes’ - tentoon spreiden in het oplaaiende debat over allochtoon seksisme in de multiculturele wijken van Brussel en andere steden. De domheid, blindheid of naïviteit van sommige vrouwen is zo mogelijk nog erger dan de intimidatie van hitsige allochtonen…"  In Taboe doorbroken? Hm? probeert het VB "wat naïeve en domme reacties van enkele vrouwen te weerleggen. (...) Het lijkt er eerder op dat het grote taboe angstvallig overeind moet gehouden worden: de onmiskenbare link met cultuur en religie." Bestond de jury op de RITS-filmschool die de film van Sofie moest beoordelen uit moslims?  Ze kreeg 14 op 20. waarop de Humojournalist opmerkt dat dit weinig is. Sofie: "Sommige mensen in de jury waren lyrisch, anderen zagen het probleem niet, zeiden ze. Vooral toen ik het onderwerp voorstelde, stuitte ik op weerstand. Iemand zei: 'is dàt een film waard?' De vraag kwam van een man die meteen ook vroeg: "Hoe loop jij daar ook gekleed in die achterstandswijken van Brussel?"  Waarop Sofie antwoordde: "In elk geval: niet in mijn bikini".

  Household_pink.jpgMannen met of zonder macht

  Seksisme is helemaal niet gebonden aan cultuur of religie. Dat wordt bevestigd door de vrouwen die in Humo (Het VB is behoorlijk pissed over dat artikel)  hun ervaringen vertellen.  Zuhal Demir (kamerlid voor NVA): "Het is in de eerste plaats een machoprobleem: het gaat over haantjes die vrouwen als makkelijk te domineren poppetjes beschouwen. Het is een algemeen probleem, maar we mogen onze kop niet in het zand steken: bij een deel van de allochtone gemeenschap is het probleem groter dan in de rest van de samenleving". Yamila Idrissi (SP.A): "Macht, daar gaat seksuele intimidatie over. Macht op het werk, macht op straat. Het zijn oermechanismen." Ans Persoons (columniste) voegt daar aan toe: "In de kantoren gaat het dan over bazen met macht, en op straat over jongens en mannen met te weinig macht." Ingrid van Hollaback!, een internationale beweging tegen seksisme op straat - zegt in Humo: "Vrouwen hebben lang gevochten voor gelijkwaardigheid en iedereen doet alsof die bereikt is, maar wij stuitten élke dag op ongelijkheid. Want het gebeurt niet alleen in de Anneessenswijk. ik woon nu achter het Vlaams Parlement en daar krijg ik opmerkingen van mannen in maatpak. We krijgen bij Hollaback! ook verhalen van meisjes uit Elsene die worden belaagd door Belgische studenten".

  Household_Sexism to sell309396_.jpgWesterse Waarden

  Er beweegt trouwens meer dan we soms vermoeden. Yamila Idrissi: "Ik ken een groep gekleurde vrouwen die elke eerste donderdag van de maand in zo'n mannencafé gaan zitten, zonder uit te dagen, en zonder een discussie aan  te gaan. Ze drinken daar gewoon hun thee en ze houden er hun tettersessie - kortom, ze eisen hun plek op. De focus ligt nu wel op Vlaamse vrouwen, maar vooral de Marokkaanse en Turkse vrouwen hebben er last van. Alleen zijn die nog niet zo mondig dat ze protesteren".

  Zuhal Demir: "Daarnaast mogen we onze westerse waarden ook maar eens onder de loep nemen. Moet ik het bijvoorbeeld normaal vinden dat het in de reclame wemelt van de halfnaakte vrouwen? Niet dat ik daar iets op tegen heb - ik ben verre van preuts. Maar als ze een mannenkostuum of een sofa aanprijst, vraag ik me toch af wat het verband is."

  Bron: Humo 7 augustus 2012 en PVDA-website.

 • Seksisme: dit is Belgisch

  Femme de la Rue_0001.jpg

  België heeft het seksisme ontdekt.  Het werd teruggevonden op straat in Brussel. Dat werd tijd. In de jaren '60 van vorige eeuw werden door feministes al BH's verbrand uit protest tegen de onderdrukking van de vrouw. Maar het ene seksisme is blijkbaar het andere niet.

  Eind 2010 werd het woord 'tentsletje' uitgeroepen tot woord van het jaar. Een tentsletje is een meisje dat op een camping (van een muziekfestival) aan de ingang van haar tentje zit te wachten om mannen/jongens seksueel van dienst te zijn. Een treffender voorbeeld van seksisme kan je moeilijker vinden. Het Vrouwen Overlegcomité (VOK) reageerde: "VRT en Van Dale hadden het woord gewoon niet in de shortlist moeten zetten, De verkiezing van tentsletje maakt seksisme sexy en biedt een uitgelezen excuus om zonder schroom nog eens sletten te gebruiken om vrouwen met wisselende seksuele partners te labelen. Dat een seksistische term voorkomt op de shortlist voor de verkiezing van het woord van het jaar 2010 is onaanvaardbaar.”  De verontwaardiging van het VOK vond weinig weerklank, ook niet in de LGBT-beweging. Toen ik aan Pinkwave voorstelde om iemand van het VOK in hun radioprogramma uit te nodigen werd dat afgewezen. Een medewerker zou zelfs verklaard hebben dat hij met 'die trutten van het VOK' niets wou te maken hebben.

  Seksisme_Patrick Dewael0001.jpgGevaarlijk en ongevaarlijk seksisme?

  Moest het fenomeen zich eerst in onze hoofdstad voordoen vooraleer aan de alarmbel getrokken werd? Ook dat volstond niet. Tenminste toch niet toen Patrick Dewael zich aan seksisme vergreep. Niet in een Brusselse volkswijk, maar in het heilige der heiligen van de democratie en onze westerse waarden: het parlement. In december 2009 zei kamervoorzitter Patrick Dewael tegen kamerlid Katrien Partyka – die op haar knieën met een mannelijke collega snel iets overlegde –  “Mevrouw Partyka, het is goed dat u af en toe op de knieën ligt, maar ik zou dat toch voor een andere gelegenheid voorbehouden.” Ook dat zorgde niet voor een rel. Er werd wat smalend over gedaan in een 'jongens onder mekaar'-sfeertje. Blijkbaar niet zo belangrijk, dat seksisme.

  Hét 'gevaarlijke' seksisme werd ontdekt toen Sofie Peeters het welletjes vond en een film maakte over de opmerkingen en voorstellen die jonge vrouwen in sommige delen van Brussel moeten ondergaan. Nu werd seksisme plots heel belangrijk wat de daders waren 'allochtonen'. Debatten, opiniestukken en scheldpartijen op facebook volgende elkaar op. 

  "Café's met enkel mannen"

  Je las de gekste dingen. Zo maakte iemand zich druk over  "het feit dat er in onze grootsteden na méér dan vijftig jaar opnieuw café’s opduiken waarin enkel mannen zitten" Die meneer heeft echt wel niet veel van Brussel gezien. Sedert jaar en dag bestaan er café's waar enkel mannen komen. De vrouwen die er worden toegelaten zijn daar enkel om die mannen seksueel te bevredigen. Die café's noemen we bordelen. Iemand anders riep: "Wanneer cultuur of religie in strijd komen met de fundamentele mensenrechten zoals absolute gelijkheid tussen man en vrouw dan is het onbetwistbaar dat de cultuur en religie maar moet wijken!"   Het Vlaams Belang zette de puntjes op de i: “Seksisme heeft geen kleur”, schreeuwt ze in Het Laatste Nieuws. Alsof wij zouden beweren dat het iets met ‘kleur’ te maken heeft. Wat een geniepige verdraaiing en vervuiling van het debat. Cultuur en religie, daar gaat het om." De moderne vorm van racisme, waar het Vlaams Belang weer volop mee uitpakt, heeft dus niet zoveel meer met kleur te maken.

  Seksisme en homofobie zijn vormen van geweld0001.jpg

  Drieluik

  Ik zie seksisme, homofobie en racisme als een drieluik van discriminaties. Het is nutteloos en zelfs schadelijk om de strijd tegen deze drie fenomenen apart te voeren. Slogans zoals "Seksisme en homofobie zijn vormen van geweld" zijn niet volledig. De problemen met homofobie en seksisme losmaken van het racisme effent de weg voor politiek misbruik van onze beweging.

  Toen ik mij documenteerde voor het schrijven van dit artikel kwam ik onderstaand opiniestuk van Sophie Withaeckx tegen. Ik heb daar - behalve wat hierboven staat - niets meer aan toe te voegen. Het is de beste samenvatting van het debat dat ik tegenkwam. De tussentitels zijn van mij.

  Seksisme en de gelijk(waardig)heid van de vrouw

  Sophie Withaeckx

  Femme de la Rue_montage0003.jpg

  De ophef over de documentaire (zie foto's hierboven) van Sofie Peeters is nog niet afgelopen: een eindeloze stroom columns en commentaren volgde al, en de politiek is er ongemeen snel bij door het opstellen  van een ad-hoc wetgeving en de oprichting van een commissie die het probleem “seksisme” moet aanpakken. Het gedrag van de gefilmde mannen wordt beschouwd als een aanslag op de waardigheid van de vrouw, en als een ondergraving van de centrale waarde van gelijkheid tussen man en vrouw. Als feministen zouden we onverdeeld blij moeten zijn met de plotse aandacht voor een probleem dat er jarenlang geen was. Inderdaad, als vrouwen willen we graag de kleren dragen die we leuk vinden, en op straat lopen zonder uitgemaakt te worden voor slet. Sofie Peeters heeft mooi aangetoond dat dergelijke aantijgingen, die je als vrouw over je heen krijgt, vernederend, beledigend en gewoonweg onaanvaardbaar zijn. Wat dat betreft, kunnen we haar hartelijk danken om dit probleem in beeld te brengen en op de agenda te zetten.Seksisme_quote003.jpg

  Niettemin  voel ik me ook al enkele dagen ongemakkelijk bij deze berichtgeving.

  Reeds uitgebreid aangehaald is het feit dat het weerom om een welbepaald soort seksisme gaat dat volop in de schijnwerpers wordt gezet: het gedrag van (sommige) allochtone jongens en mannen. Sofie Peeters zelf doet haar uiterste best om dit thema genuanceerd te brengen, en benadrukt dat het slechts om een problematische minderheid van allochtone mannen gaat, niet te veralgemenen naar alle allochtone mannen dus, en zeker niet te begrijpen als uiting van cultuur of religie.

  Seksisme van de machtelozen

  Sandwich_1015030166.jpgEen louter sociaal-economische verklaring, vanuit de achterstelling en frustratie van deze mannen, lijkt me anderzijds ook niet helemaal bevredigend. Zeker is dit een factor die een rol speelt als we dergelijke uitingen van seksisme willen begrijpen, maar als verklaring voldoet dit zeker niet: seksisme is een ideologie, een houding die door sommigen gebruikt wordt om de eigen status van superieure mannelijkheid te bevestigen door uit te gaan van de minderwaardigheid van vrouwen, een houding die klasse en afkomst overstijgt, en waarvoor daders bijgevolg nog altijd persoonlijke verantwoordelijkheid dragen. Seksisme vinden we immers in alle geledingen van de samenleving terug, maar neemt simpelweg verschillende uitingsvormen aan naargelang klasse, afkomst en socioculturele achtergrond. Vanuit dit opzicht is het seksisme van mannen die zich op de laagste trede van de maatschappelijke ladder bevinden en dat zich uit in fluiten en beledigen, weliswaar irriterend en vernederend, het is tegelijkertijd ook het seksisme van machtelozen: hoe onwenselijk ook, de gevolgen voor de slachtoffers blijven nog redelijk binnen de perken.

  Feminisme is een vies woord geworden

  Anders ligt het bij het seksisme van mannen met macht, en dat zijn vooralsnog eerder witte mannen uit de middenklasse, mannen die beschikken over geld, invloed, en een sociaal netwerk dat hen de hand boven het hoofd houdt. Uit hoofde van hun positie slagen dergelijke mannen erin om ongestoord en jarenlang vrouwelijke werknemers te misbruiken en vernederen, vrouwen wiens klachten kunnen leiden tot hun materiële en sociale degradatie en die er bijgevolg liever het zwijgen toe doen. Geen boetes of gevangenisstraffen voor hen: DSKghysen_van den driesche0001.jpg loopt nog vrolijk rond in Frankrijk,Jos Ghysen geniet van een welverdiende oude dag, en Pol Vanden Driessche krijgt simpelweg een nieuw baantje bij de NVA. Slachtoffers krijgen nog steeds het verwijt dat ze het zelf gezocht of uitgelokt hebben, dat ze niet eerder gereageerd hebben en als ze niet opletten, krijgen ze nog een proces wegens laster en eerroof aangesmeerd. Nee, dàt debat ging niet over gelijkwaardigheid van de vrouw, blijkbaar worden onze democratische waarden niet aangetast door DSK en consorten. Ook is de ene vorm van seksisme blijkbaar de andere niet: de echte hoeren mogen als koopwaar worden uitgestald in de etalages van de Aarschotstraat, en als je een Suzuki wil gaan kopen op het autosalon, moet je eerst de stoeipoezen van de motorkap vegen en masturberende mannen uit de auto schoppen. Feminisme is een vies woord geworden en gelijkwaardigheid is blijkbaar geen issue meer als vrouwen er zélf voor kiezen om hun lichaam ten gelde te maken.

  boerka_prostitutie0003.jpgAnderzijds staat deze golf van verontwaardiging m.b.t. seksisme in schril contrast met de lichtvaardigheid waarmee nog steeds met racisme wordt omgegaan. Toen Hans Van Themsche enkele jaren geleden met enkele welgemikte schoten een gesluierde vrouw, een zwarte vrouw en een witte kleuter met teveel affectie voor deze laatste neer maaide, werd ettelijke weken een debat gevoerd of het wel gepast was om deze moorden als “racistisch” te bestempelen.

  Rust- en ziekenhuizen

  Het zoveelste bewijs van discriminatie in de uitzendsector wordt met niet meer dan gefronste wenkbrauwen onthaald: “de sector zal zichzelf wel reguleren”. Hier geen boetes of onderzoekscommissies, en praktijktests voor discriminatie zijn er nog steeds niet. Steeds meer vrouwelijke migranten – sommigen wiens universitaire diploma niet erkend worden in België – werken als verzorgende in rust- en ziekenhuizen, waar ze dagelijks te maken krijgen met zowel racistische als seksistische uitlatingen, met bejaarden en zieken die niet door zwarten willen aangeraakt worden, of die juist menen dat ze zich bij zwarte vrouwen net iets meer kunnen permitteren. 

  Seksisme_verpleegster0001.jpg

  De nieuwe wetgeving m.b.t. gezinshereniging is ronduit discriminerend voor vrouwelijke migranten: aangezien vrouwen meer tewerkgesteld worden in laaggeschoolde, ondergewaardeerde en halftijdse jobs om de eisen van gezin en werk te kunnen verenigen, is het voor hen veel moeilijker dan voor mannen om aan te tonen dat ze in vijf jaar 468 dagen voltijds gewerkt hebben. Waar het beperken van de immigratie vooropstaat, is de gelijkheid van de vrouw plots niet meer zo belangrijk.

  Nultolerantie op racisme?

  Is dat dan geen aantasting van de menselijke waardigheid, staat in deze gevallen de gelijkheid van man en vrouw niet op het spel? Deze vrouwen maken geen documentaires, ze worden niet uitgenodigd in Terzake, en het onrecht dat hen wordt aangedaan leidt niet tot de roep naar “een nultolerantie op racisme”.  Hun problemen worden niet gehoord of gezien, en ze bestaan bijgevolg niet. Als je bovendien maar voldoende herhaalt dat het probleem bij de allochtonen zelf ligt – “Afrikanen zijn nu eenmaal lui, moslims zijn toch potentiële terroristen” – wordt discriminatie en uitsluiting geen kwestie van institutionele ongelijkheid, maar een kwestie van individuele verantwoordelijkheid: “ze moeten maar wat harder hun best doen”.

  Kruispuntdenken

  Dus ja, Sofie Peeters heeft het volste recht om het onrecht dat haar wordt aangedaan te filmen, en media en politici hebben de plicht om hierop te reageren met verontwaardiging en concrete maatregelen. Feministen hameren er echter al jaren op dat seksisme en racisme allebei systematische vormen van ongelijkheid zijn, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en sàmen moeten aangepakt worden vooraleer we een “gelijke” maatschappij kunnen realiseren. 

  Seksisme_66573_15044878.jpg

  Kruispuntdenken dus: nagaan hoe en waarom seksisme zich voor verschillende mensen op verschillende manieren uit, en hoe onze posities op de sociale assen van gender, afkomst en klasse ons meer of minder kwetsbaar maken voor vormen van discriminatie en uitsluiting. Bovenal houdt een echte bekommernis voor gelijkwaardigheid in dat élke vrouw een stem krijgt, en dat élke vorm van discriminatie leidt tot eenzelfde golf van verontwaardiging. Laten we dus hopen dat dit inzicht eindelijk ook doordringt op politiek niveau, en misschien ondertussen nog eens herhalen dat België echt wel een volwaardige opleiding genderstudies nodig heeft…

   Bron: Feministische blog

  Lees ook: 

  Marokkaanse Mechelaars zetten zich af tegen negativisme en polarisatie


  Jommeke en de Tentsletjes 

  Seksisme: Het is allemaal zo erg niet… of toch?

   

   


   

  vrouwen,vlaams belang,brussel,seksisme

   

   

   

   

   

   

   


  vrouwen,vlaams belang,brussel,seksisme

  vrouwen,vlaams belang,brussel,seksisme