transgender

 • Amerikaanse toestanden

  Witte Huis_Obama_0001.jpg

  Het Amerikaanse Hooggerechtshof hief op 26 juni het verbod  op same-sexhuwelijken op in de 50 staten van de VS en op alle Amerikaanse militaire basissen over de hele wereld.  Tot nu toe was het homohuwelijk al toegestaan in 37 staten. De 13 staten die een verbod hadden op het homohuwelijk, moeten het huwelijk tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht vanaf nu dus toelaten. Reden voor massa's gebruikers van Facebook (tot in Marokko) om hun profielfoto in de regenboogkleuren te hullen. Reden ook om even stil te staan bij de strijd voor de rechten van holebi's en transgenders in de VS.

  Lees meer...

 • Conchita over de Wereld

  Conchita_wild girls on high heels Himba_100145611.jpg

  "Het is geen missie, maar iets dat ik als volstrekt natuurlijk ervaar. De kans dat ik de wereld verbeter, is piepklein, maar toch probeer ik. Ik zou het mezelf kwalijk nemen mocht ik dat niet doen." Conchita Wurst over zichzelf en de wereld.

  Lees meer...

 • Het nieuwe vriendje van Mark Demesmaeker

  nva,transgender,europaDe vier verkozenen van de NVA in het Europees Parlement maken deel uit van  de ECR-fractie (Europese Conservatieven en Hervormers). Dat is de groep van Europarlementsleden die de Britse Conservatieve Partij van de Britse premier David Cameron rond zich verzamelde.  De beslissing om met deze extreem-rechtse rakkers in dezelfde groep te gaan zitten werpt een nieuw licht op het stemmingsgedrag van Mark Demesmaeker eerder dit jaar.

  Lees meer...

 • Transgender Infopunt biedt eerstelijnshulp

  Transgender_main_0001.pngIn amper tien jaar tijd steeg het aantal hulpvragen van transgenders bij het UZ Gent van nauwelijks twintig volwassen patiënten per jaar in de jaren negentig tot boven de honderd het voorbije jaar. Dat hiermee ook de nood aan een eerstehulpslijn steeg, spreekt voor zich. Het Transgender Infopunt, dat vrijdag 15 maart officieel werd opgestart door Pascal Smet, Vlaams minister van Gelijke Kansen, komt dan ook bijzonder gelegen.

  Stijgende cijfers

  Transgender_Prof. dr. T’Sjoen0002.pngSteeds meer transgenders komen langs met hulpvragen. Betekent dit dan er meer mensen een kloof tussen hun geslacht en hoe ze zichzelf zien? Prof. dr. T’Sjoen  van UZ Gent vermoedt eerder dan steeds meer mensen nu een naam kunnen kleven op hun vraag, en daarom bij hen aankloppen. “De toegenomen aandacht voor het transgender thema in de media en het beleid leidt meer mensen tot bij de gespecialiseerde hulp”, zegt hij. Wat waarschijnlijk een vicieuze cirkel kan opleveren: meer patiënten zorgen voor meer aandacht, meer aandacht voor meer herkenning, en die dan weer voor meer hulpvragen.

  Het gaat hierbij overigens niet alleen om volwassen transgenders. Er komen ook steeds meer ouders met hun kinderen langs. “Tien jaar geleden hadden we slechts een handvol dossiers”, vertelt T’Sjoen, “en nu ontvangen we haast 40 nieuwe gezinnen per jaar.”

  Meer nood aan opvang

  Dr. Motmans van het het nieuwe Transgender Infopunt legt uit dat hier de reden ligt voor het nieuwe centrum. “Dat steeds meer mensen hun weg vinden naar de specialisten is een goede zaak, maar tegelijk zorgt het ook voor langere wachtlijsten”, zegt hij. “En dan zijn er nog heel wat transgenders die nooit medische hulp zoeken, maar wel met vragen zitten over discriminatie of op zoek zijn naar een praatgroep. Tel daar alle partners, ouders, familie, vrienden, scholen, werkgevers, collega’s enzovoort bij, en je weet dat de groep met vragen zeer groot is. Zelfs voordat we van start gingen met het Infopunt, stond de telefoon hier al roodgloeiend.”

  Transgender_Joz Motmans0001.png

  Transgender Infopunt

  Het Transgender Infopunt kwam er met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van het gelijkekansenbeleid van minister Smet. Deze dienst wordt om praktische redenen ondergebracht in het UZ Gent, maar zal neutraal functioneren.

  Transgender_Logo_0001.png“Je kan bij ons terecht met alle vragen naar zorg, informatie of ondersteuning over de diverse aspecten van transgenderisme, zoals werkgerelateerde thema’s, discriminatie en meer”, zegt Motmans. “Het is de bedoeling dat we een laagdrempelig aanspreekpunt bieden voor transgender personen, hun familie en andere naaste contacten en hulpverleners.”

  Dr. Joz Motmans is aangesteld als coördinator van het Infopunt en neemt in die functie de dagelijkse werking op zich. De dienstverlening van het Transgender Infopunt staat is gratis, ongebonden, vrijwillig, open en toegankelijk voor iedereen, en anoniem (indien gewenst). De website  biedt een overzicht van alle relevante vragen over identiteit, leven als transgender, transgenderzorg of procedures voor o.a. geslachtswijziging en klachtenmelding.

  transgender

 • Fran in de Villa

  Fran Bambust20120809.jpg

  Fran Bambust is auteur van het kinderboek Het Plafondmeisje en hoodredactrice van het enige holebi + transgenderblad (Zizo) dat het Nederlands taalgebied rijk is. Fran Bambust wil het probleemloze rolmodel voor alle transgenders zijn. In Villa Vanthilt van 9 augustus kreeg ze alvast de kans om haar talenten te bewijzen. Ze doet dat niet slecht, al mag het iets minder nerveus maar dat is - zo weet ik uit ervaring - niet zo eenvoudig. 

  Kijk en oordeel zelf.


  Lees ook:

  Transgenders in Oeganda

  Seksisme: dit is Belgisch

  facebook_logo_klein.jpg

 • Gepest? Uitgelachen? Vernederd?

  transgender,vrouwen

  Je kan het allemaal kwijt en het is ook nuttig voor de wetenschap. Enige voorwaarde: je bent Transgender, Travestiet, Transseksueel, Drag queen of king, Androgyn of Bigender. Dr. Joz Motmans (foto) luistert.

  Het gaat over een onderzoek naar het welbevinden van bovenstaande groepen mensen. Ga naar www.steunpuntgelijkekansen.be/transonderzoek. Je kan het enquêteformulier afdrukken, bestellen of online invullen. Invullen duurt maximum 30 minuten en is volledig anoniem. De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans: www.steunpuntgelijkekansen.be/recherchetrans. Je hebt de tijd tot tot eind augustus 2012.

  Je krijgt vragen zoals...

  Is het leven als trans geweldig? Of ervaar je toch geweld? 

  Werd je al eens uitgescholden? Bespot?

  Gepest? Uitgelachen? Vernederd?

  Ben je als trans al eens bestolen? Aangerand? Klop gehad?

  Of heb je net helemaal geen problemen? 

  En loopt alles bij jou wonderwel?

  Meer informatie nodig? Contacteer Dr. Joz Motmans, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Lange Nieuwstraat 55, 2000 Antwerpen

  +32 3 2655961. Mail: joz.motmans@ua.ac.be 

 • Niet tussen je benen, maar tussen je oren

  Amsterdam, Canal Pride 2010Canalpride2010_001a.jpg

  Op de algemene vergadering van çavaria werd niet alleen een belangrijke verklaring over racisme goedgekeurd. Ook rond transgenders (die sedert 2009 deel uitmaken van de koepelorganisatie) werden knopen doorgehakt. 

  Holebi's en transgenders eisen erkenning van genderidentiteit

  Çavaria, de koepel van holebi- en transgendergroepen in Vlaanderen en Brussel, heeft zijn eisenplatform ingrijpend aangepast. Met Nepal en Australië als voorbeelden, pleit çavaria voor de 'derde genderidentiteit': man, vrouw of ander. De Wet op de Transseksualiteit zou moeten worden omgevormd naar een Wet op de Genderidentiteit. De huidige wet houdt enkel rekening met transseksuelen en gaat voorbij aan de noden van andere transgenders. De veranderingen in het eisenplatform zijn op zaterdag 17 maart met overweldigende meerderheid goedgekeurd in de algemene vergadering van de holebi- en transgenderkoepel.

  n608920442_1416558_662b.jpgErkenning derde genderidentiteit

  Genderidentiteit is de mate waarin je je man, vrouw, allebei of geen van beiden voelt. Voor de meeste mensen loopt de genderidentiteit gelijk met de biologische sekse, maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen voelen zich man in een vrouwenlichaam of andersom. Anderen voelen zich thuis in geen van beide identiteiten, of in beide, of soms in de ene en soms in de andere. Çavaria vraagt aan de samenleving én de politiek om af te stappen van het onjuist idee dat iedereen zich óf man, óf vrouw voelt, of zou moeten voelen. Het is het recht van eenieder om zich te identificeren als man, als vrouw óf als 'ander'.

  Aanpassing van genderidentiteit zonder medische vereisten

  Tot nu toe kun je je geslachtsvermelding -je M of V op je identiteitskaart- enkel laten aanpassen na een geslachtsaanpassende behandeling. Dat staat zo in de “Wet op de transseksualiteit”. Die wet vereist dat je na die operatie niet meer in staat mag zijn om je voort te planten volgens je geboortegeslacht. De wet is destijds opgesteld om het geopereerde transseksuelen makkelijker te maken hun geslachtsvermelding aan te passen, maar koppelde aan deze erkenning dus de voorwaarde van sterilisatie. Heel wat andere transgender personen voelen zich hier echter in ontkend. Veel transgenders willen geen verregaande aanpassingen aan hun lichaam en willen hun kinderwens helemaal niet opgeven.
  Boris Dittrich197126_.jpg
  Bovendien grijpt de wet in in het principe van medische zelfbeschikking. In de 'Yogyakarta-principes', een door internationale experts gemaakte vertaalslag van mensenrechtenstandaarden op de situatie van holebi's en transgenders, staat overduidelijk dat het vereisen van medische ingrepen als voorwaarde voor de erkenning van een aangepaste genderidentiteit in strijd is met internationale mensenrechten.

  Stop sterilisatie

  Om die reden gaf Human Rights Watch-woordvoerder Boris Dittrich (foto) vorig jaar nog een uitbrander aan de Nederlandse regering. Die zei de Yogyakarta-principes hoog in het vaandel te dragen, maar schond evenals België diezelfde principes door een soortgelijke sterilisatie-eis in de wetgeving. Ook een Zweeds gerechtshof bepaalde onlangs dat de sterilisatie-eis in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zowel Zweden als Nederland ondernemen momenteel stappen om de wetgeving aan te passen, Portugal deed dit al eerder.
  trans_roltrap0001.jpg

  Niet tussen je benen, maar tussen je oren

  In de samenleving en de wetgeving is de man/vrouw-indeling dominant, en vrijwel uitsluitend gebaseerd op biologische sekse. De wetenschap is er echter al lang van overtuigd dat genderidentiteit los staat (of op zijn minst kan staan) van de biologische sekse. Met andere woorden: het gaat er niet om wat tussen je benen zit, maar of je je tussen je oren man, vrouw, allebei of geen van beiden voelt. De geslachtsvermelding zou dan ook
  een genderidentiteitsvermelding moeten worden: een weergave van hoe je je voelt.

  Werk voor de Belgische regering

  En net als ieder het recht heeft zich te identificeren zoals hij of zij wil, moet het ook mogelijk zijn om de genderidentiteit officieel te laten aanpassen bij de burgerlijke stand, zonder al te veel plichtplegingen en medische, fysieke of andere eisen. Ook een verklaring van een deskundige, zoals in sommige nieuwe wetten wordt geopperd, is overbodig. Er is immers geen reden waarom een derde zich zou moeten uitspreken over jouw identiteit. Een verklaring op eer dient te volstaan om de verandering van je genderidentiteit te laten erkennen. In Argentinië is een soortgelijke wet in de maak. België zou in Europa een voortrekkersrol moeten spelen, een ambitie die in het regeerakkoord werd verwoord. Çavaria verwacht dan ook dat de huidige regering deze ambitie zal waarmaken.

  Het volledige eisenplatform is hier te vinden.