vlaams belang

 • Pro Familia, Anti Homo

  Pro Familia_KVHV_Kathedraal Antwerpen_4jan2015_7922160_orig.jpgPromoactie voor de 'Mars voor het Gezin' aan de Antwerpse kathedraal op zondag 4 januari. De heren met de pet zijn van het KVHV, de extreem-rechtse studentenorganisatie waarvan de zoon van Jan Jambon de praeses is.

  Onder de misleidende titel "Monseigneur Bonny, wilt u alle homo's naar de hel?" reageert de extreem-katholieke organisatie Pro Familia op de brief van de bisschop van Antwerpen. In zijn brief van Bonny wordt gepleit voor een meer tolerante houding tegenover holebi's en transgendenders. "Johan Bonny verkondigt publiekelijk een valse en ketterse leer" schrijft Pro Familia. een vereniging die zich uitspreekt "voor de verdediging van het natuurlijke gezin"

  Lees meer...

 • Wat bezielt het KVHV?

  KVHV_werving_1507595_4.jpgKoepelorganisatie çavaria zette de Antwerpse bisschop Bonny op haar shortlist voor haar jaarlijkse Çavaria Campaign Award die op 17 januari wordt uitgereikt. çavaria noemt  zijn recente verklaringen "een hart onder de riem voor gelovige holebi's en hun ouders en familieleden."  De bisschop kan dezer dagen elke steuntje in de rug gebruiken. Zijn poging om homoseksualiteit uit de katholieke taboesfeer te halen ligt onder zwaar vuur vanuit extreem-rechtse (KVHV) en de fundamentalistische katholieken van Pro Familia, die een 'Mars voor het Gezin' organiseren.

  Lees meer...

 • De problemen van de NVA

  NVA_pride_uitgejouwd_IMAG0158.jpgNVA uitgejouwd op de Pride in Brussel

  Het Vlaams Belang, de partij die de homofobie en racisme belichaamt gaat forst achteruit. Een aantal van die stemmen is verhuisd naar de NVA. Is dat een stap vooruit? Zijn racisme en homo/transfobie minder erg als ze verhuizen van het VB naar het democratisch geachte NVA? Zijn deze 'democratisch' uitingen van racisme homo/transfobie minder gevaarlijk?

  Lees meer...

 • Op de goede weg met het Vlaams Belang?

  vlaams belang, verkiezingen 2014

  Tijdens de Antwerpse gemeenteraadszitting van maandag 24 februari deed Filip Dewinter (hier in het uniform van een neofascistische Kroatische militie) van het Vlaams Belang een merkwaardige tussenkomst. Naar aanleiding van een agendapunt over de World Outgames zei Dewinter: "Ik wil wel bereid zijn te streven naar gelijke rechten, maar er zijn ook grenzen. Willen we écht gelijke rechten voor hermafrodieten?".

  Lees meer...

 • Rode lintjes in Antwerpen

  aidslintje_heylen_0001.jpgZondag 1 december is Wereldaidsdag. çavaria roept op om actie te voeren aan de stations en de Antwerpse schepen Philip Heylen roept opnieuw alle ambtenaren op om - zoals vorig jaar - die dag (het zal wel voor de maandag erna of de vrijdag voordien  zijn veronderstel ik vermits 1 december op een zondag valt) een rood lintje te dragen als teken van solidariteit. Ook de ambtenaren die het publiek bedienen aan het loket. Fijn van çavaria, en fijn van Heylen. Welke van beide beweringen klopt en welke niet? U weet het na het lezen van dit artikel. We gaan even terug naar 2007.

  2007: Patrick Janssens voert het hoofddoekenverbod in

  Op 15 januari 2007 kwam het nieuwe Antwerpse stadsbestuur voor het eerst samen om het bestuursakkoord te bespreken. In dat akkoord stelt men “uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuiging” te willen verbieden voor stadspersoneel dat “rechtstreeks klantencontact” heeft.  Enkele organisaties roepen op tot het vormen van een menselijke ketting rond de Groenplaats. Zo willen ze het stadsbestuur aansporen om deze plannen op te bergen.

  Boeh_stadhuis_15 januari 2007.jpg

  De actie wordt aangestuurd door Boeh! (Baas Over Eigen Hoofd), een actieplatform met leden uit diverse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties:  "Boeh! wil dat vrouwen zelf beslissen wat ze op hun hoofd dragen zonder bemoeienis van de overheid of wie dan ook en komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen. De keuze om een hoofddoek te dragen is een mensenrecht, een volwaardige job uitoefenen en een diploma behalen evenzeer. Boeh! kant zich daarom tegen de vrouwonvriendelijke beslissing – opgenomen in het Antwerps bestuursakkoord 2007-2012 – die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen in functie van een job bij de stad." De technische benaming van het hoofddoekenverbod is  dienstnota D2007046, de dresscode  die het dragen van religieuze kentekens, symbolen van sportclubs, vakbonden, politieke partijen... verbiedt voor personeelsleden in loketfuncties. 

  De maatregel is eigenlijk compleet belachelijk. Enkel wie zichtbaar is voor het publiek wordt verboden om een hoofddoek te dragen. Dat betekent dus dat als je op een andere manier contact hebt met een ambtenaar in Antwerpen - via email, of via de telefoon - je absoluut niet weet of je een moslima-met-hoofddoek aan de lijn hebt.  Er is geen keuzetoets voorzien in de trant van: 'Wilt U een moslima-met-hoofddoek, druk 1 - wilt u een moslima-zonder-hoofddoek: druk 2'. als het al zo zou zijn dat moslim(a)s zich tegenover homo's discriminerend zouden gedragen kan je dat dus eigenlijk nooit echt weten. Blijkbaar wordt het dragen van een hoofddoek als een soort van 'magic touch' beschouwd: als je dat doet zien we dat je mogelijk homofoob bent.  Het doet aan de heksenbezweringen en duiveluitdrijvingen uit een ver verleden denken. Het doet mij ook denken aan de praktijken in callcenters waar meisjes met een Arabisch klinkende naam gevraagd wordt om bij het opnemen van de telefoon een 'westerse' naam aan te nemen, om geen (racistische) klanten af te schrikken.

  leeg_grijs0001_Hoofddoek.jpgHet hoofddoekenverbod is een van de meest omstreden beleidsdaden van de nieuwe burgemeester.  Vooraanstaande leden van de SP.A weten dat maar al te goed. "Onze partij zal in Antwerpen worden afgerekend op het hoofddoekenverbod" wist Rudi Kennes, voormalig vakbondsman bij Opel en getrouwd met een Marokkaanse.  Hij krijgt gelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

  Het Vlaams Belang is grote fan

  Grote fan van het hoofddoekenverbod is het Vlaams Belang. Als er binnen het ACV in Brussel stemmen opgaan om ook voor  voor de ambtenaren bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hoofddoekenverbod in te voeren staat de partij klaar om dat te ondersteunen. Tijdens een plenaire zitting van het Vlaams parlement in 2010 kwam het tot een incident toen Vlaams parlementslid Filip Dewinter eiste dat een moslima met een hoofddoek  in de publiekstribune deze uitdeed of de publieke tribune zou verlaten.  Ook in de Antwerpse districtsraden veroorzaakte het Vlaams Belang incidenten omdat moslima's - verkozen op de lijsten van de PVDA - met hoofddoek verschenen tijdens de raadszitting. Het VB is dus niet enkel voor een hoofddoekenverbod bij ambtenaren maar ook bij verkozenen. "Wie een hoofddoek draagt, tekent hiermee zijn terugkeercontract" verklaarde Filip De Winter in 2005. 

  Maria_(virgin_mary).jpgJe kan de discussie over het al dan niet dragen van een hoofddoek in publieke functies afdoen als een nutteloze symbolenstrijd.  In de praktijk gaat dat niet op: het verbieden van dergelijke symbolen heeft een politieke betekenis die gebruikt wordt om een bepaalde ideologie (het racisme) kracht bij te zetten. Je zal het Vlaams Belang bijvoorbeeld niet horen over Samuel Markowitz, die met een keppeltje in de  districtsraad van Antwerpen zetelt. Het VB richt immers haar racisme tegen moslims. Het feit dat een SP.A-burgemeester daarin meestapt zegt veel over de positie van de SP.A.  Later zullen we zien dat Bart De Wever het verbod zal uitbreiden naar homo-t-hirts. 

  2008: Rode lintjes voor één dag

  Intussen zijn we een jaar later en zien we een vreemd fenomeen: Het Antwerps stadsbestuur geeft al zijn personeelsleden, ook diegenen die aan het loket zitten, de toelating om op 1 december 2008, Wereldaidsdag, een hiv-lintje te dragen om hun solidariteit te betuigen met personen met hiv of aids. Dit staat in het collegebesluit 12312 van vrijdag 3 oktober 2008, dat ook expliciet vermeldt dat het hier gaat om een “uitzondering op dienstnota D2007046”  Het stadsbestuur bevriest hiermee voor één dag haar strikte dresscode voor ambtenaren in een loketfunctie.  Niemand heeft ooit begrepen waarom, maar iedereen die begaan is met de solidariteit met mensen met hiv is uiteraard tevreden. Boeh! reageert genuanceerd: "Boeh! heeft er op zich geen probleem mee dat het stadsbestuur zijn personeel aanmoedigt om op 1 december een hiv-speldje te dragen en zo bijdraagt tot een sensibilisering rond maatschappelijk relevante thema’s. Vandaag is dat hiv, morgen is dat borstkanker of armoede en voor Boeh! kan en mag dat allemaal. Boeh! klaagt wel de inconsequentie van het stadsbestuur aan, dat zijn dresscode, ingevoerd omwille van het neutraliteitsprincipe, een jaar later al overtreedt. In feite vraagt het stadsbestuur nu aan zijn personeel om op 1 december even niet neutraal (volgens de in de dresscode vooropgestelde visie) te zijn! Daar storen de Boeh!-vrouwen zich behoorlijk aan, niet alleen als Boeh!-leden maar ook als Antwerpse burgers. Een stad die haar eigen neutraliteitsregels overtreedt, overtreedt ook het beginsel van gelijke behandeling van haar burgers." Boeh_ATV_lintje_0001.jpgLid van Boeh! met rode lintje én hoofddoek in de studio van de Antwerpse lokale zender ATV.

  2012: Janssens gaat, De Wever komt, hoofddoekenverbod blijft

  Op 14 oktober 2012 wint de NVA de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Er wordt een coalitie gevormd met NVA, VLD en CD&V.  In het bestuursakkoord staat ondermeer: "Antwerpen is een stad waar iedereen aan bod komt, ongeacht huidskleur, geloof, seksuele geaardheid of handicap. De stad heeft een voorbeeldfunctie voor alle Antwerpenaren en zal daarom een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren." Maar onder punt 352 lezen we: "Voortvloeiend uit deze uitgangspunten, zal de stad de neutraliteit van de overheid handhaven. Het dragen van levensbeschouwelijke symbolen is een individuele keuze die de stad respecteert. De stad maakt echter geen individuele, maar algemene en principiële keuzes. Inzake de neutraliteit van de dienstverlening handhaven wij de beslissing en de uitvoeringsmodaliteiten zoals verwoord54/68 Bestuursakkoord 2013-2018."

  Onder het mom van empowerment en aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding wordt het hoofddoekenverbod dus gehandhaafd. Niemand had eigenlijk anders verwacht. De door de NVA gehanteerde slogan 'Kracht van Verandering'  belichaamt een nog rechtsere politiek dan onder Janssens. 

  Jan Blommaert_0001.jpgJan Blommaert (foto) volgt de coalitie in Antwerpen op de voet en schetst de houding van het bestuur als volgt: "De N-VA negeert racisme en discriminatie. Volgens Homans - de vrouw die in Antwerpen de sociale ongelijkheid moet aanpakken - is racisme ferm overroepen en wordt het 'vooral' gehanteerd om persoonlijke mislukkingen te maskeren. Over structurele achterstelling in onderwijs, huisvesting, tewerkstelling wordt niet gesproken, want de N-VA hanteert een puur neoliberaal mensbeeld (een puur ideologisch mensbeeld dus dat zich niet laat hinderen door de realiteit) waarin elkeen volstrekt gelijke kansen in het leven zou moeten hebben. Wie niet slaagt in de eigen ambities of wie niet voldoet aan de verwachtingen van de middenklasse mag enkel zichzelf verwijten maken. Ook hier spreekt de N-VA decennia onderzoek tegen die uitwijzen dat structurele en systemische discriminatie (a) fundamenteel belangrijke factoren zijn in het verklaren van sociale trajecten van mensen en (b) een hoge mate van persistentie hebben doorheen de tijd en vaak over de grenzen van generaties heen opereren. Racisme negeren staat gelijk aan het bevoordelen van degenen die al sociaal sterker staan - de elitaire dimensie die we steeds zien terugkeren in de visies van de N-VA." In een interview met Zizo verklaart NVA-gemeenteraadslid én homo Martijn Van Esbroeck niet te weten wat islamofobie is. Ik probeer het hem uit te leggen op mijn blog.

  2013: Bart De Wever doet er schepje bovenop

  In een interview met De Standaard van 2 februari 2013 zegt Bart De Wever:  "Mag een vrouw een hoofddoek dragen? Uiteraard. Maar niet achter een loket. Wie het gezicht is van de stad Antwerpen, wordt neutraliteit opgelegd. Een loketbeambte mag ook geen T-shirt dragen met het opschrift Eigen volk eerst . Ik wil ook niet dat iemand met een regenboog-T-shirt achter het loket zit. Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie is toegedaan. En andere mensen herkennen dat."

  Gay OK_993056_2a.jpg

  De quote maakt een storm van verontwaardiging los. Het is ook niet zo maar een opmerking in de marge.  Homo's vergelijken met de neonazi's van het Vlaams Belang? Het is een uitspraak die er zat aan te komen. Bart De Wever weet dat hij het in Antwerpen moet hebben van een grote groep extreem-rechtse kiezers.  Die moeten warm gehouden worden. En BDW weet hoe hij dat moet doen. Uiteraard komt er na deze harde woorden een 'nuancering', die echter nog duidelijker maakt dat het BDW om de extreem-rechtse achterban te doen is: "Als men hier nu van probeert te maken dat ik iets zou hebben tegen homoseksualiteit, dan is dat écht wel volslagen belachelijk. Ik ben altijd opgekomen voor de gelijkberechtiging van holebi's en ik heb dat standpunt altijd consequent verdedigd in woord en daad, in geschrift en in het parlement. Maar neutraliteit is neutraliteit, dan verwijs je naar opzichtige uitingen van persoonlijke voorkeuren."   Dat is exact wat het Vlaams Belang haar kiezers al 20 jaar voorhoudt: je mag desnoods wel homo zijn, maar hou het voor jezelf, blijf in de kast. Het is ook niet toevallig dat Bart De Wever in de periode waarin de World Outgames en de Antwerp Pride plaats vonden op vakantie was. De schepenen Philip Heylen en Ludo Van Campenhout mochten samen dat varkentje wassen. Als De Wever beweert dat hij het altijd heeft opgenomen voor holebi's en transgenders is het interessant om na te gaan wat daar nu precies van aan is. Dat kan je hier lezen.

  leeg_grijs0001_bdw_liegen.jpgEn wat die rode lintjes betreft...

  Enkele dagen later komt De Wever terug op het interview met De Standaard op de website van Knack. Hij zegt daar iets zeer merkwaardigs over de rode lintjes onder het bewind van Janssens: "Toen mochten ook de rode hiv-lintjes niet opgespeld worden. Alle partijen, behalve Groen, hebben dat altijd verdedigd. En nu krijg ik dit, omdat ik het ben, die dat zegt." Als Bart De Wever beweert dat onder Janssens het rode lintje op 1 december niet mocht gedragen worden staat hij keihard te liegen. Maar het licht al een tipje van de sluier op van wat de politiek dit jaar zal zijn.

  Ook de NVA-homo moet eraan geloven

  Later zal blijken dat BDW zeer goed wist wat hij deed toen hij de loketten-uitspraak deed. Ook binnen zijn eigen partij is homofobie geen klein bier. Dat werd duidelijk toen Stephane Rummens, mediawachter voor de NVA, op facebook een felle aanval lanceerde op Piet de Bruyn, NVA-homo en parlementslid: "Sedert wanneer heeft de N-VA een 'roze fractie'? Als die echt zou bestaan: meteen ontbinden aub!"  De uitval komt er kort na Antwerp Pride waar de NVA met een delegatie opstapte.  Rummens weet waarom hij de aanval plaatst. Al dat roze gedoe kan de NVA enkel schaden en dat wordt bevestigd door enkele reacties in volle Vlaams Belang-stijl. NVA'er André Vanhaeren:  "Omdat er enkele kaderleden bij N-VA homo zijn, moet blijkbaar iedereen bij N-VA het daar mee eens zijn. Ik respecteer mensen om hun waardigheid en hun daden, niet omdat ze met pauwenveren in hun gat rondlopen te kakelen en daarvoor aandacht vragen... DOE NORMAAL MENS."  Ook dit is niet nieuw: het Vlaams Belang maakt al jaren een karikatuur van de pride en zegt vervolgens dat de optocht een slechte zaak is voor holebi's en transgenders. Eigenlijk is het niet meer dan het herkauwen van de stelling van Bart De Wever zelf, die zich reeds in 2006 uitsprak tegen de pride en toen ook probeerde om de homofobie van het Vlaams Belang weg te relativeren. De spanningen tussen allochtonen en holebi's kunnen als het aan De Wever ligt niet hoog genoeg oplopen. Zo beweerde hij bij hoog en laag in Reyers Laat dat er enkel nog homofobie te vinden zou zijn bij allochtonen.

  Rummens_pride_gva.jpg

  Een kluif voor het Roze Huis?

  Je zou denken: het Roze Huis roept van alle daken dat ze alle holebi's en transgenders overkoepelt en opkomt voor alle mogelijke belangen die deze minderheden hebben. Verkeerd gedacht.  Vreemd genoeg blijken de woordvoerders van deze instelling - in scherp contrast met ongeveer de rest van de wereld -  niet verontwaardigd over de t-shirt-uitspraak van De Wever.  "Hij spreekt in deze kwestie als werkgever." horen we van voorzitster Leonie Nelissen. Wat meteen een hint is voor alle ondernemers die hetzelfde willen proberen. Geen probleem voor het Roze Huis.  Sven Pichal, ex-voorzitter en mediafiguur, vindt het eigenlijk eerder om te lachen: "Toen ik aangesloten was bij Enig Verschil had ik daarvan wel een t-shirt. Maar eigenlijk heb ik het alleen gedragen om te schilderen."  Sven Pichal, die zich als woordvoerder van de jongerenkoepel WJNH  ooit een fervent tegenstander van het Vlaams Belang toonde en alles deed om LHBT-jongeren daarrond bewust te maken, houdt  zich nu van den domme als de NVA een stuk van het VB-programma gestalte geeft.  Meer nog: hij ontpopt zich als een meester-provocateur als de VRT hem vraagt om samen met WJNH-woordvoerder Michiel Vanackere hand in hand door Borgerhout te lopen en op die manier te 'bewijzen' dat daar homofobie is. Een avontuur waarvoor hij schouderklopjes van het Vlaams Belang krijgt.  Er  worden ook twee Marokkaanse jongens in Borgerhout opgepakt naar aanleiding van de provocatie van Sven en Michiel.  Met dank namens alle ouders die vooral proberen hun kinderen uit de handen van politie en gerecht te houden. Het kan trouwens ook anders in Borgerhout. Op 1 mei 2013 mocht in tijdens een solidariteitsfeest een speech houden op de pui van het districtshuis (foto) waarin ik de pride en de World Outgames aankondigde.Yvan_solidariteitsfeest_1 mei 2013_bijgesneden.jpg

  Hoopvol lichtpuntje: Zizo, de spreekbuis van koepelorganisatie çavaria, brengt enkele bijdragen waarin het begrip neutraliteit zoals het in Antwerpen wordt ingevuld kritisch bekeken wordt. Yasmine Kherbache mag daarin ook aankondigen dat de SP.A intussen ook tegen het hoofddoekenverbod is. Ander lichtpuntje: op 27 mei 2013 wordt in Gent het hoofddoekenverbod afgeschaft na een intense campagne waarbij ondermeer 10.000 handtekeningen werden verzameld.

  Wat zit daar achter?

  Je zou toch minstens kunnen verwachten dat het Roze Huis formeel zou hebben geprotesteerd tegen de uitspraak van De Wever. Wie de situatie in Antwerpen van dichterbij bekijkt zal begrijpen waarom ze dat niet hebben gedaan. Ten eerste is er de 'bedrijfscultuur' die de voorbije jaren zich van het Roze Huis heeft meester gemaakt. Tekenend hiervoor is volgend grapje: "Weet je waarom het Roze Huis zo'n grote vergaderzaal heeft? Dan kunnen ze de zaken zéér breed bekijken zonder naar buiten te moeten kijken." 

  Roze Huis_Bdw_0007.jpgDe terughoudendheid van het Roze Huis om ook maar enige kritische noot te fluiten bij het beleid van het Antwerpse stadsbestuur is ook het gevolg van de manier waarop het  stadsbestuur omgaat met de sociale oppositie in de stad. Jan Blommaert: "Zet de critici op droog zaad. Vermits het nationalisme-van-onderuit niet zo best vlot, keert de N-VA zich tegen socioculturele organisaties die haar project niet of niet helemaal delen. Wie kritisch is over het nationalisme van de N-VA ziet de subsidiekraan dichtgedraaid. In verschillende plaatsen – Antwerpen op kop – worden kritische en/of allochtone culturele organisaties, jeugdclubs en dergelijke op droog zaad gezet. De kritiek wordt de mond gesnoerd, niet met argumenten maar met de macht van het geld."  Dat weten ze ook in het Roze Huis. Als het middenveld een protestactie organiseert tegen het terugschroeven van de subsidies blijven de verantwoordelijken van het Roze Huis braafjes tussen hun bakstenen zitten. Yves Aerts, woordvoerder van koepelorganisaties çavaria was daar wel. Het Roze Huis geeft de indruk van bewust niet veel meer dan een bijhuis van het door de NVA gedomineerde stadhuis te willen zijn.

  Wie zoet is krijgt lekkers!

  Homans_schoon verdiep_0001.jpgDie slaafse houding werd beloond op 28 juni 2013. Toen werd de achterban van het Roze Huis ontvangen door Liesbeth Homans.  Ze verklaarde dat ze drie prioritaire doelgroepen heeft: Holebi/transgenders, gepensioneerden en mensen met een beperking.  Ze had nog meer goed nieuws: Terwijl het Roze Huis totnogtoe van Janssens slechts  50.000 euro werkingsmiddelen kreeg, besliste ze om dat bedrag te verdubbelen.  Aan dat bedrag hangt wel een - informele - voorwaarde. Homans verwacht dat het Roze Huis met die centen de 'homofobie' bij de 'allochtonen' zal wegnemen. Een vergiftigd geschenk dus. De organisaties uit het middelveld die met 'allochtonen' werken zijn immers gepluimd. En zonder die organisaties zullen ze niet ver springen.

  Kan dat nog wel, die rode lintjes?

  Asielzoeker_3415740822.jpgIk ben blij dat U nog mee bent, beste lezer, want mijn verhaal is lang. Ik weet het. Maar wetende wat U nu weet zal U het volgende ook een stuk beter begrijpen. Het is allicht al duidelijk dat Bart De Wever en Liesbeth Homans niet van het dragen van rode lintjes en andere 'opzichtige uitingen van persoonlijke voorkeuren' (dixit De Wever) houden. En dat heeft niet alleen met de persoonlijke visie op kledij van deze twee fijne mensen te maken. Liesbeth Homans zal ondermeer de geschiedenis ingaan als de dame die mensen met hiv die hier asiel zoeken... de nodige medicatie weigert. Dat bleek in februari 2013.  Een bijwerking van de fameuze kracht van verandering? Niet echt. Onder  SP.A-burgemeester Janssens bleek dat ook al zo te zijn. Ik zeg het er maar bij voor de goede orde. Voor vele Afrikaanse asielzoekers betekent dat niets meer of niets minder dan een doodvonnis. Hierop reageerde het Roze Huis wel en drong erop aan "dat alle patiënten in België, los van hun verblijfsstatuut, toegang krijgen tot behandeling voor hiv wanneer dit nodig is. Dringende medische hulp is een mensenrecht en solidariteit met mensen die seropositief zijn is voor onze beweging van fundamenteel belang. Daarenboven blijkt dat wie geen behandeling volgt, het virus makkelijker doorgeeft, wat dit ook een zaak van volksgezondheid maakt." 

  Het zit er dit jaar niet in tenzij...

  Philip Heylen_0001a.jpg

  Het dragen van rode lintjes op Wereldaidsdag door ambtenaren aan het loket in Antwerpen zal er dit jaar dus niet inzitten. En misschien is dat maar goed ook. Het zou zeer hypocriet zijn gezien de onmenselijke houding tegenover asielzoekers met hiv. Maar anderzijds is het gemeentepersoneel niet verantwoordelijk voor de harde, asociale politiek van het Antwerpse stadsbestuur. Intussen prijkt op de website van Philip Heylen, de schepen die vorig jaar het dragen van het rode lintje nog met overtuiging promootte, nog steeds de oproep die hij onder het bewind van Patrick Janssens vorig jaar nog mocht doen. Hij citeert  daarin Boris Cruyssaert  van het expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa: "Elke minuut raken wereldwijd vijf mensen besmet met het hiv-virus. In 2011 kregen 1 177 Belgen te horen dat ze besmet raakten. Dat is een lichte daling van 2% ten opzichte van 2010. Dankzij de nieuwe medicijnen tegen hiv, het virus dat aids veroorzaakt, kunnen mensen met hiv een bijna normaal leven leiden. Maar dan moeten wij hen natuurlijk de kans geven. Toon je solidair en draag het rode lintje. En blijf vooral dezelfde fijne collega, vriend, vriendin of familielid als je te horen krijgt dat iemand met hiv leeft."   Wat vorig jaar nog een pakkende oproep was, is dit jaar dus kletspraat geworden. Tenzij Philip Heylen (hier in topvorm tijdens de World Outgames van afgelopen zomer) alsnog een oproep doet om de actie dit jaar te herhalen. 

  Ik verneem ook dat hij niet van plan is om sancties te nemen tegen ambtenaren die alsnog het lef zouden hebben om Bart De Wever tegen zich in het harnas te jagen en op vrijdag 29 november (1 december valt op een zondag, en dan wordt er vooralsnog niet gewerkt door de ambtenaren)  toch een rood lintje op te steken. De vraag is natuurlijk wie het aandurft om dat te doen, gezien het feit dat het Antwerpse stadsbestuur van plan is om een heleboel ambtenaren te ontslaan. Het is dus niet zonder risico om dit te doen zonder een officiële oproep van je directe baas, en dat is Philip Heylen.  Niemand houdt ons tegen om hem dat even te melden. Zijn contactgegevens vind je hier

  Doe zelf iets met het rode lintje

  logo_werreldaidsdag.jpgNaar aanleiding van Wereldaidsdag roept çavaria op om op 29 november rode lintjes uit te delen aan zoveel mogelijk stations. Je kan een handje toesteken in Gent Sint Pieters, Antwerpen Centraal (Jawel hoor, het Roze Huis doet mee...), Hasselt, Leuven, Sint-Niklaas of Aarschot.

 • Schrijft çavaria zich vast?

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaIk kreeg een persbericht in mijn mailbox: "Çavaria juicht ‘Schrijf-ze-VASTdag’-acties toe". Waarom?

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria"Vandaag voert Amnesty International actie tegen homo- en transfoob geweld. In plaats van een ‘Schrijf-ze-VRIJdag’ organiseert de organisatie dit jaar een ‘Schrijf-ze-VASTdag", legt çavariawoordvoerder Jeroen Borghs uit. "Amnesty international verklaart op haar website dat elke vorm van geweld op holebi’s en transgenders een aanval is op de mensenrechten. Daarom richt de organisatie zich dit jaar niet op het vrijlaten van bepaalde mensen maar op het opsluiten van daders van homofoob en transfoob geweld."  

   rusland,leonard,vlaams belang,cavariaVan 'Schrijf ze vrij' naar Schrijf ze vast'

  De 'Schrijf ze vrij'-acties van Amnesty International (AI)  zijn sedert jaar en dag een begrip.  De actie bestaat uit het schrijven van brieven naar instanties die mensen ten onrechte opsluiten. Op de website zie je dat het onder meer gaat over iemand die is opgepakt na acties in het Gezi park in Istanboel, een activist die ten onrechte veroordeeld werd voor het neerschieten van een agent van het FBI of mensen die deelnamen een vreedzame betoging tegen het beleid van de Indonesische president.  

  Het is uiteraard prima dat AI actie voert rond deze kwesties. Het heeft trouwens heel wat voeten in de aarde gehad voor AI  ertoe kon bewogen worden om het lot van holebi's en transgenders in haar actiepakket op te nemen.  Zoals in vele bewegingen moest ook hier weerstand overwonnen worden. Op 24 september 1991 bevestigde AI in  een brief aan het  Roze Aktiefront voor de eerste keer haar steun aan holebi’s die omwille van hun seksuele voorkeur vervolgd worden. Een beslissing die genomen werd op de internationale raad van AI begin september 1991. De vraag aan AI om dit te doen stond reeds begin jaren 1980 in het eisenplatform van de pride.

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Er is genoeg te doen: Zes jaar geleden werd het lichaam van Mihail Stoyanov (foto) teruggevonden in een park in Sofia, Bulgarije. Vermoord omdat hij homo was. Noxolo Nogwaza, een Zuid-Afrikaanse lesbische mensenrechtenactiviste, werd in 2011 brutaal verkracht en vermoord. Het onderzoek naar de daders ligt stil. Twee gevallen uit allicht duizenden.

   rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Vrij of Vast, een wereld van verschil

  De acties van AI zijn doorgaans gericht op het realiseren van een grotere vrijheid van mensen.  Dat je hierbij soms andere mensen van hun vrijheid berooft is onvermijdelijk.  Niemand zal beweren dat de daders van het homofobe geweld zoals we dat hier onder meer zagen tegen Ihsane Jarfi ongestraft mogen blijven. De vraag is echter hoe 'vast' je mensen moet zetten. Daarover is de actie van AI zeer vaag. Blijkbaar volstaat het om homofobe daders in de bak te draaien.   Er zijn politici (zoals onlangs nog Bart De Wever)  die er van dromen om zelfs in het buitenland gevangenissen te laten bouwen. Een 'harde aanpak' van de criminaliteit is al sedert jaar en dag een stokpaardje van het Vlaams Belang.  Ik vind dat de holebi- en transgenderbeweging zeer omzichtig moet omspringen met het opsluiten van mensen In dit artikel probeer ik daarvoor argumenten aan te reiken.

  Moet Poetin ook achter de tralies?

  çavaria heeft zich steeds gekant tegen het juridisch vervolgen van aartsbisschop Léonard met het argument dat het recht op vrije meningsuiting belangrijker is dan het recht om iemand te straffen wegens homofobe uitspraken.  Als het  gaat om mensen die de homofobe 'meningen' van religieuze en politieke leiders in de praktijk omzetten door het plegen van homofoob geweld is de koepelorganisatie blijkbaar iets minder tolerant. Nochtans komt homofobie niet uit de lucht vallen. De plegers van homofobe en vaak gewelddadige acties in Rusland voelen zich aangemoedigd door de homofobe wetten en uitspraken van politieke en religieuze leiders.  

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Hoe hoger de maatschappelijke status, hoe groter het 'begrip' van çavaria tegenover homofobie. De machtigen der aarde hoeven zich immers niet te verlagen tot ordinaire scheldpartijen of geweld. Voor hen volstaat het softe discours, zoals we dat kennen van Poetin (uit bovenstaande foto blijkt dat hij best weet hoe hij iemand neerknalt): "Sommige Europese landen legaliseren het homohuwelijk, maar de Europeanen sterven uit (...) en uit homohuwelijken komen geen kinderen voort. Heteroseksuele koppels moeten deze bevolkingsafname tegengaan. Laat ons onze eigen keuze maken, zoals wij geschikt achten voor ons land." 

  duurzame relaties tussen man en vrouw

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaOf van de sympathieke tooghanger Filip De Winter, die naar aanleiding van Wereld Aids Dag in het Vlaamse Parlement verklaarde: "Voor mij allemaal niet gelaten. Maar ik denk dat de beste preventie er niet in bestaat om condooms uit te delen maar - en dat  zou zeker moeten gelden voor een christendemocratische minister die bevoegd is - om te pleiten voor duurzame en heteroseksuele relaties. Ik weet dat dit politiek niet correct is om dat te zeggen maar ik doe het toch omdat ik meen dat we het licht van de zon terzake niet mogen ontkennen. En misschien zou men bij dergelijke preventiecampagnes maar een moeten inzetten op het aanduiden van de echte problemen en van de echte alternatieven terzake en dat is niet alleen maar condoomgebruik en het verspreiden van condooms maar ook durven pleiten voor het herstellen van het huwelijk als instituut, voor het durven pleiten voor duurzame relaties tussen man en vrouw."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaDe 'Ménage à trois' van Léonard

  Een scheutje afgemeten homofobie van aartsbisschop Léonard kan er altijd nog bij (U vindt al zijn homofobe uitspraken hier). Tijdens een van de bijeenkomsten in Madrid naar aanleiding van de katholieke Wereldjongerendagen in augustus 2011 wees hij er nadrukkelijk op dat seksualiteit een engagement is tussen man en vrouw in het sacrament van het huwelijk. Hij pleitte voor een ‘ménage à trois’: man, vrouw, en de heer. Hij had het over spontane neigingen tot homoseksualiteit, waarbij god de jongeren niet aanmoedigt om homoseksualiteit te beleven. 

  U merkt het: deze heren zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hun woorden zijn gewikt en gewogen. Hun uitspraken ademen zelfs een zekere 'beschaving' en lijken uit te nodigen tot debat.  Toch sluiten ze naadloos aan bij de gewelddadige homofobie die op straat bestaat.  Moet Poetin ook achter de  tralies, samen met Léonard en Filip Dewinter? Schrijf ze vast, of schrijf ze vrij? Wat zal het zijn? Wat is dat toch met çavaria dat ze homofoben met macht en invloed persé uit de gevangenis willen houden?

  Nergens beter dan thuis

  Als er één plek is waar niets gedaan wordt tegen homofobie dan is het wel de gevangenis. Zelfs in het ambitieuze plan Milquet ter bestrijding van homo- en transfobie staat er geen woord over. Men gaat de problemen aanpakken op het vlak van huisvesting, internationaal beleid, asiel en migratie, genderidentiteit, onderwijs, jeugd, de werkvloer en de wetenschap.  Het is op zich minstens merkwaardig dat çavaria - waarvan de medewerk(st)ers mee de pen hebben vastgehouden bij het schrijven van dit plan - geen woord besteed hebben aan mensen die - al dan niet wegens homofobie - in de gevangenis zitten.

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Nochtans hét ideale moment zou je denken. Mensen die vast zitten hebben tijd en je kan ze verplichten om - afhankelijk van hun misdrijf - stappen te zetten om hun leven te beteren.Tegenwoordig is er zelfs méér tijd beschikbaar dan vroeger want gevangenen zitten langer vast dan vroeger. Maar die kansen worden niet benut: "Bovendien wordt er in de gevangenissen zo goed als niet gewerkt met de gedetineerden. Er zijn weinig opleidingen en te weinig middelen voor personeel dat sociale bijstand moet verlenen met het oog op vrijlating," schrijft Joke Callewaert (foto) op Marx.be.

  Minder inkomen = langer in de gevangenis

  Iedereen legt spontaan het verband tussen de economische crisis en het stijgend aantal gedetineerden. Dat verband is er ook, maar op een zeer specifieke manier: "Niet het fenomeen criminaliteit, maar vooral economische, sociale en politieke factoren zijn doorslaggevend in het gebruik van het instrument detentie," schrijft Joke Callewaert. maar dat ligt niet aan het feit dat er méér criminaliteit is: "De criminaliteitscijfers blijven relatief stabiel en toch wordt er punitiever (= méér bestraffend) opgetreden en stijgt het aantal gedetineerden. Er wordt meer en langer gestraft."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Je wordt niet zo maar opgepakt en vastgehouden. Hoe lager je sociale status, hoe groter de pakkans: "Onderzoek heeft aangetoond dat iemand met een onstabiele sociaal-economische achtergrond meer kans heeft om preventief van zijn vrijheid te worden beroofd. Dit wil zeggen dat voor twee personen die dezelfde strafbare feiten gepleegd hebben, diegene met een minder fortuinlijke sociale situatie meer kans heeft om in voorlopige hechtenis te worden genomen. Personen in voorlopige hechtenis worden vaak gekenmerkt door een laag niveau van scholing en gezondheid, weinig officiële tewerkstelling en een instabiele familiale achtergrond." 

  Laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaHet wordt nog interessanter als je er de waarnemingen van de Nederlandse onderzoeker Laurens Buijs (foto) naast zet. Hij ontdekte een relatie tussen homohaat en sociaal-economische status. "Daders zijn opvallend vaak laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen. Potenrammen is voor deze mannen een manier om hun mannelijkheid te tonen aan hun vrienden. Homo's zijn een makkelijk doelwit, omdat ze door deze daders worden gezien als het toppunt van onmannelijkheid."

   

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  De vraag van 1 miljoen

  "De vraag die gesteld moet worden is: hoe het komt dat er een groep van mensen bestaat die niet kan meedraaien in een maatschappij zoals de onze en waarom deze groep almaar groter wordt."  Het antwoord daarop kan enkel een grotere sociale gelijkheid zijn. Joke Callewaert: "De vraag stellen is ze beantwoorden en leidt uiteindelijk tot het in vraag stellen van de maatschappij, van het sociale en economische systeem dat deze maatschappij schraagt. Ideaal zou zijn dat dit systeem verandert, maar dit is niet aan de orde van de dag. We staan nog ver verwijderd van een maatschappij met zo min mogelijk ongelijkheid."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaOp zoek naar werk? Schrijf je vast!

  Een ander fenomeen is de grotere aanwezigheid van bedrijven in de gevangenissen.  Nu zal niemand er bezwaar tegen hebben dat gevangenen zich tijdens hun straf nuttig maken. Het klassieke 'zakjes plakken' is echter al lang voorbijgestreefd en in de VS wordt er regelrecht schande gesproken van de uitbuiting van gevangenen. "Welkom bij de grootste toepassing van moderne slavernij, dames en heren" schrijft Terry Shropshire op de website Rolling Out. Private gevangenissen (wat we in België niet kennen, maar de privatiseringskoorts slaat ook hier toe) stellen tegenwoordig contracten op waarbij de overheid... boetes moet betalen als ze er niet in slaagt onvoldoende gevangenen te 'leveren'.  Met andere woorden: hier wordt 'schrijf ze vast' zelfs in contracten gegoten.

  Helpt dat nu, zo'n gevangenisstraf?

  Zijn gevangenissen de juiste remedie tegen homofoob geweld?  Of zijn ze eerder een kweekvijver voor nog méér misdaad? Angela Davis, feministe en mensenrechtenactiviste laat opmerken dat het tegen geweld op vrouwen alvast niets heeft uitgehaald: “De voorbije decennia kwam geweld tegen vrouwen op de agenda. Geweld tegen vrouwen werd gecriminaliseerd zodat daders eindelijk gestraft worden. Maar tegelijkertijd is het geweld niet verminderd. Als we onze maatschappij willen bevrijden van dat geweld, kunnen we niet afhangen van de gevangenis die dat geweld reproduceert. We hebben een systeem nodig dat herstelt, dat geneest, eerder dan dat het geworteld is in geweld en wraak.”

   rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Alternatieven

  Op korte termijn (Je haalt homofobe daders uit de maatschappij) mag het dan een opluchting zijn voor het slachtoffer, op lange termijn helpt iemand opsluiten voor geen meter in de strijd tegen homo- en transfobie. Waarom vasthouden aan een systeem dat niet werkt? Zijn er alternatieven? Angela Davis: "Het is ook belangrijk om misdaad los te maken van straffen. De grote meerderheid van de gevangenen zit daar omdat ze arm zijn, ongeletterd, omdat ze niet de kans hadden om te genieten van de diensten die de maatschappij hen moet bieden. Denk aan gezondheidszorg voor iedereen, en onderwijs, en jobs. Dat zou al het aantal mensen dat een traject bewandelt dat hen rechtstreeks naar de gevangenis leidt, drastisch verminderen. Hoe kunnen we een systeem creëren dat niet gebaseerd is op wraak? Dat niet de problemen reproduceert die het wil oplossen?”

  Er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen wraak, straf en herstel. Dat betekent niet enkel dat de relatie tussen slachtoffer en dader moet veranderen maar ook dat de maatschappij daarvoor de middelen en structuren moet aanreiken. Een mooie poging daartoe was het oprichten van de justitiehuizen. Op de website van het Antwerpse justitiehuis lees je: "Twee van de belangrijkste doelstellingen zijn: de toegankelijkheid van justitie verhogen alsook de humane aanpak in de strafuitvoering optimaliseren. Tevens proberen we de verstoorde relaties tussen dader, slachtoffer en maatschappij te herstellen."  

  rusland,leonard,vlaams belang,cavariaSchakel de beweging in

  Een van de maatregelen is de autonome werkstraf: "In correctionele zaken en politiezaken kan de rechter als hoofdstraf een autonome werkstraf opleggen. De rechter voorziet ook een vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf) ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd." Zoiets kan zeer creatief worden toegepast. Je zou bijvoorbeeld iemand die veroordeeld is wegens homofoob geweld kunnen laten werken in een afdeling van çavaria.  Mits goede begeleiding is dat een winsituatie voor iedereen: de dader leert er het voorwerp van zijn agressie op een totaal andere en positieve manier kennen en de verantwoordelijken van de holebi- of transgenderorganisatie  leren dat daders méér zijn dan een bedreiging waartegen je zelfverdedigingscursussen moet organiseren. Het creëert ook de mogelijkheid om - als het slachtoffer daarmee instemt - dader en slachtoffer met elkaar te verzoenen. Het geeft de holebi- en transgenderbeweging de mogelijkheid om daders én slachtoffers beter te leren kennen en dus veel bewuster en met meer kennis van zaken bij te dragen tot het beleid. 

  Goede plannen werden teruggeschroefd

  Helaas is dat geen prioriteit van de overheid. Joke Callewaert: "Nochtans had minister De Clerck goede voornemens in zijn nota van 1996. Hij had een plan om het aantal mensen in de gevangenissen te verminderen. De minister gaf aan dat er meerdere argumenten waren tegen de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit: o.a. het aanzuigeffect op de gevangenispopulatie, de enorme financiële en maatschappelijke last en het feit dat er vooral aan symptoombestrijding wordt gedaan in plaats van probleemoplossing."  Daar zou echter niet veel van in huis komen. "In 2007 kwam er het SOS-plan voor justitie, dat als basis zou dienen voor het beleid van de twee volgende ministers van Justitie (Vandeurzen en De Clerck).  (…)  Het bijbouwen van 1500 cellen werd als belangrijkste instrument naar voor geschoven om de overbevolking tegen te gaan. Deze beleidsnota werd hernomen in het Masterplan 2008 -2012 van minister Vandeurzen. De zinvolheid van de gevangenisstraf werd niet meer grondig in vraag gesteld. Er werden veel meer middelen voorzien voor de renovatie en de bouw van penitentiaire instellingen dan bijvoorbeeld voor justitiehuizen. Drie maal meer personeel voor de gevangenissen dan voor justitiehuizen. De justitiehuizen zijn nochtans de instellingen die de uitvoering van andere straffen dan gevangenisstraffen mogelijk maken." Terug naar af dus. Joke Callewaert: concludeert: "Waarom niet de nota van De Clerck van 1996 terug boven halen en daarmee aan de slag gaan... maar dit kan niet anders dan gepaard gaan met een overheid die inzet op onderwijs, tewerkstelling en sociale ondersteuning. Geen strafstaat. Wel een sociale staat."

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

  Met het steunen van de actie ‘Schrijf-ze-VASTdag' van Amnesty International volgt çavaria de logica van het huidige beleid.  Met dank aan de regering Di Rupo, onder wiens beleid het homofoob geweld is toegenomen en er nauwelijks verbetering merkbaar is in het beleid daartegen. Van een middenveldorganisatie zoals çavaria zou je toch wel wat meer kritische zin mogen verwachten. Blijkbaar kennen ze bij çavaria niemand die in de gevangenis zit wegens homofoob geweld en gaan ze enkel mee in gevoelens van wraak en vergelding? 

  rusland,leonard,vlaams belang,cavaria

 • Een roze bom onder de NVA?

  Anders durven denken & doen_logo.jpgIs dit logo de voorbode van de nakende implosie van de NVA? Piet De Bruyn, het gezicht van wat intussen de 'roze fractie' in de NVA is gaan heten, krijgt voor een tweede keer de volle laag van NVA'er Stephane Rummens die staalhard beweert: een roze fractie betekent het einde van de NVA. Het zal zo'n vaart niet lopen, maar de controverse is er wel degelijk.

  In een vorig artikel legde ik een conflict bloot tussen wat ik toen de 'ADDD'ers' noemde (naar hun vervorming van de NVA-slogan 'Denken, Durven, Doen'). Kort samengevat:  Rummens gooit een knuppel in het hoenderhok met volgende uitroep: "Sedert wanneer heeft de N-VA een 'roze fractie'? Als die echt zou bestaan: meteen ontbinden aub!"  Hij noemt het bestaan ervan een fout van de partijtop. Een en ander is te volgen in een thread op de mediapagina van Rummens.

  Waarom ontketent Rummens  juist nu zoveel drama?  Zoals iemand anders opmerkte: alle partijen (behalve het Vlaams Belang)  hebben openlijke holebi's  en transgenders in hun rangen en komen daar ook mee naar buiten. Waarom zou dat bij de NVA dan zo'n rampen veroorzaken? En hoe komt het dat Rummens & Co zich nu beginnen te roeren, terwijl er al sedert jaren een delegatie NVA'ers mee loopt in de pride?

  Piet De Bruyn_geel_76153_6.jpgPiet De Bruyn: volgend jaar gaan we terug, U toch ook?

  De discussie gaat intussen verder. Er komen ook voorstanders van de roze fractie aan het woord maar Rummens reageert met nog méér drama:  "U heeft er niets, helemaal niets van begrepen. En als er een roze fractie bestaat in de N-VA zal ze leiden tot het einde van de N-VA ..."  De NVA-deelname aan de Antwerp Pride is een gruwel in de ogen van Rummens:  "Sorry, wie kan zo'n stoet serieus nemen? Stel u voor dat we zo zouden opkomen voor confederalisme, iedereen lacht ons weg, en terecht." En dan te bedenken dat Piet De Bruyn (foto) in mei van dit jaar nog schreef: "Tot slot nog dit: tot spijt van wie het benijdt; ook volgend jaar zal de N-VA zonder aarzeling en vol overtuiging deelnemen aan de Pride. U toch ook?" Een opmerking die toen bedoeld was om zijn vastberadenheid tegenover een vijandig Brussels publiek te tonen maar die na de uitval van Rummens een heel andere dimensie krijgt.


  nva,vlaams belang,pride'U bent vrij te gaan'

  Flip Van Waeyenberghe maakt allusie op het feit dat het Vlaams Belang geen openlijke holebi's of transgenders in haar rangen duldt en wijst Rummens de uitgang:  "Alle partijen waren aanwezig en N-VA als brede volkspartij hoort hier zeker bij te zijn. Liever een partij zonder gays? U weet ze zitten en u bent vrij te gaan." De vraag is wie het eerst naar de parking zal worden begeleid: de roze fractie of de NVA'ers die op het standpunt staan dat De Wever al sedert 2006 verdedigt: homo's blijven maar beter ik de kast want ze hebben eigenlijk geen problemen.

  De koudwatervrees van Bart De Wever

  Het is duidelijk dat De Wever zijn standpunt rond homoseksualiteit zo laat mogelijk - en met lange tanden - heeft bijgesteld om zijn extreem-rechtse achterban (waarbij niet enkel racisme, maar ook homofobie nog uitgebreid voorkomen, dat merk je als je de  thread analyseert)  zo weinig mogelijk af te stoten. Pas drie jaar geleden, in 2010, verklaart de NVA-voorzitter zich voorstander van het openstelling van het huwelijk: "Ik vond het homohuwelijk eerst geen goed idee. Ik gun homo's en lesbiennes uiteraard alle rechten van hetero's, maar moet je dat ook een huwelijk noemen? Ik vond van niet. Maar gesprekken binnen en buiten de partij hebben me op andere gedachten gebracht. Als homo's die term huwelijk symbolisch belangrijk vinden, moet dat kunnen."leeg_grijs0001_De Bruyn.jpg Het was toen hard nodig om het 'verschil' tussen de NVA en het Vlaams Belang in de verf te zetten en er kwamen ook nog eens verkiezingen aan.  Die 'gesprekken binnen en buiten de partij'  gingen echter niet veel verder dan dat. "Dit zal wel volstaan" moet De Wever  gedacht hebben. Laat ze zich nu maar gedeisd houden. Dat een aantal holebi's en transgenders na het uiteenvallen van de Volksunie naar de NVA zijn overgestapt is voor Bart De Wever geen probleem, maar dat ze de strijd voor emancipatie samen met de beweging voeren is voor hem géén optie. De NVA dient daar niet voor. De NVA dient voor het splitsen van België en voor het installeren van een neoliberaal beleid in een Vlaamse Natie waar geen plaats is voor trivialiteiten zoals 'emancipatie' van homo's. Volgens De Wever is dat niet nodig.

  'Condition Humaine'

  Dewever schreef in 2006: "Voor Vlamingen van mijn generatie is het meestal een evidentie dat homoseksualiteit tot de condition humaine behoort." Behalve wat problemen met moslims was er toen volgens De Wever geen vuiltje aan de lucht:  "De emancipatie van de vrouw - toch ook niet echt een favoriet thema van radicaal rechts - maakte de weg vrij om vrouwenrechten te incorporeren in het verhaal over de noodzakelijke verdediging van onze samenleving tegen de godsdienst met de onderdrukkende hoofddoek. De rechten van de homosekuele medemens zullen hetzelfde lot ondergaan." Met andere woorden: los het 'islamprobleem' op en holebi's en trangenders leven in een paradijs. Opvallend is ook dat De Wever in die tekst de schijn wekt dat er ook in het Vlaams Belang geen homofobie meer zou zijn. Hij beweert zelfs: "VB'ers pakken intussen al ongegeneerd uit met de onthulling dat er onder de mandatarissen van de partij homo's zitten". Op één VB'er na is dat compleet onjuist, maar niet toevallig als je weet dat we in de periode zaten waarin er gedroomd werd van een Forza Flandria met VB en NVA in de hoofdrol.

  Mei '68: De ontaarding van de samenleving

  De moderne holebi- en transgenderbeweging zou niet bestaan en ook niet zoveel hebben bereikt zonder de sociale en politieke omwentelingen die men gemakshalve als  'mei 68' omschrijft. Dewever is daar absoluut tegen. In zijn boek over de NVA noteert Ico Maly:

  Ico Maly_cover.jpgWaar de wet bij de verlichtingsdenkers de basis is voor vrijheid, voor moraliteit en voor een goede samenleving, ziet De Wever er enkel een bedreiging in. Decadentie is het resultaat, niet méér vrijheid of geluk. "De onvermijdelijke opvulling van het vacuüm van de sociale normen door juridische normen kleurt alle facetten van ons samenleven"  aldus De Wever. De sociale normen van de gemeenschap, de sociale controle en het cement van de gemeenschap verdwijnen en hierdoor ontaardt de samenleving. Door de mei 68-generatie verdwijnen de sociale normen, die gebaseerd waren op het christendom, in sneltempo, aldus De Wever. "De sixties zetten immers ook de hakbijl in het gezonde hout van de traditionele samenleving."  Daardoor zien we “het steeds sneller wegkwijnen van georganiseerde religie in Europa” en ontstaat een “spirituele leegte in Europa.” De morele orde van de oorspronkelijke organische samenleving wordt aangetast door deze uitbreiding van vrijheden en rechten. (...) Hier zien we heel duidelijk de antiverlichtingsvisie van De Wever. Hij beklaagt het verdwijnen van subjectieve, spirituele banden (het verdwijnen van religie als grondslag om de samenleving te organiseren) ten voordele van een objectieve, juridische organisatie van de staat, wat het doel was van de verlichting. De rationaliteit van de wet en de vrijheid die eruit voortvloeit, ziet hij als een groot probleem, niet als een vooruitgang." (gelezen op blz. 247 in N-VA, Analyse van een politieke ideologie)

  Om het in twee woorden te zeggen: de bevrijdende kracht  van de bewegingen van vrouwen, zwarten en homo's uit de jaren '60 passen niet in het 'Vlaanderen' dat hij in petto heeft.  Als het kon gingen we met z'n allen terug naar de jaren '50, de periode waarin de homo's in de kast en de vrouwen aan de haard bleven.  En dat kan, als de NVA in 2014 de verkiezingen wint.  Dat is het plan. En niemand zal dat plan dwarsbomen. Dat vindt Stephane Rummens en de voorzitter zal hem niet tegenspreken.

  Pride_Trans.jpgDe Wever waarschuwde in 2006 al tegen 'gay parades'

  Bart De Wever schreef in 2006: "Sommigen vinden het bijvoorbeeld nog altijd een goed idee om hier 'gay parades' te organiseren. Anderen beseffen, zoals Vlaamsgezinden weten dat de media er steevast de meest extreme en/of troosteloze figuren zullen uitpikken als ze op straat komen, dat zulke optochten precies aanleiding geven om stereotypen over homo's dik in de verf te zetten."  Hij is sindsdien niet van gedachte veranderd en dook al die jaren ook nooit op in een NVA-delegatie op de pride.  Intussen hadden een aantal holebi's in de NVA de boodschap enigszins anders begrepen: ze bleven naar de jaarlijkse pride gaan en Piet De Bruyn profileerde zich als een van de Vlaamse parlementairen die, samen met Jan Roegiers (SP.A) en Johan Verstreken (CD&V)  de zaak van LHBT's behartigde.  De Bruyn hield zich daarbij aan het partijboekje: toen de berichtgeving over homofoob geweld uitbrak werd de schuld zoals het de NVA past in de schoenen van de 'allochtone gemeenschap' geschoven. Emancipatie van holebi's en transgenders als instrument om racisme en islamofobie te bestrijden en jongeren te criminaliseren. Dat Piet De Bruyn zich daarmee bezig hield was voor de NVA geen probleem.

  Hassan Jarfi_970386_5.jpgMaar de tijden veranderen. Het is niet meer voor iedereen zo vanzelfsprekend dat je méér vrijheid voor holebi's krijgt door het bestrijden van moslims. çavaria organiseerde een congres over homofoob geweld waar de aanwezige NVA'ers heel andere geluiden hoorden. Zowel Naima Charkaoui van het Minderhedenforum als Hassan Jarfi (zie foto, vader van de vermoorde Ihsane Jarfi) brachten daar een getuigenis die het  'moslim versus holebi'-verhaal doorprikte.   Beide minderheden hebben elkaar nodig, zo luidde het. çavaria volgt de NVA niet in het wij-zij discours.

  Transgenders genezen?

  Piet De Bruyn profileert zich intussen verder rond de emancipatie van transgenders. Het Vlaams Parlement zal zich - op initiatief van De Bruyn  – na het parlementair reces –  buigen over een voorstel van resolutie om de maatschappelijke aanvaarding van transgenders te verhogen. Ook hier steigert een deel van de NVA-achterban. Op een debatavond in Gent, georganiseerd door Laurens Himpe van Jong NVA UGent bleek een deel van van de kiezers waarop de NVA rekent, bij monde van KVHV-leider Jan De Backer, helemaal niet zo opgezet met het transgenderfenomeen. Hij vroeg  zich luidop af  of transgenderisme niet behandelbaar is: “Als het een aandoening is, kan je het laten behandelen. Het is goed dat er een wet is dat mensen niet in een opvlieging van geslacht gaan veranderen.”  En hij zij ook nog iets wat menigeen de wenkbrauwen deed fronsen: “Jullie willen aanvaard worden, maar hebben jullie eigen rusthuizen, verenigingen, feesten … Jullie willen gewoon anders zijn. Jullie stigmatiseren jullie zelf.” Of anders gezegd: jullie lokken zelf homofobie en homofoob geweld uit.  Het KVHV organiseerde ook een Juist Geparkeerd Fuif (meer foto's hier)Juist Geparkeerd_0001.jpg om het bestaan te hekelen van de Gentse LHBT-jongerengroep Verkeerd Geparkeerd.  Hier vertolkt de KVHV'er een standpunt dat blijkbaar niet zo maar te negeren valt en duidelijk bij een deel van de NVA-kiezers leeft.  Dat deel dat zegt: homo's moeten zich gedeisd houden: geen eigen verenigingen, geen eigen subcultuur. Ook hier dreigt de NVA stemmen te verliezen aan de (extreem-)rechtse kiezers. Mensen die struikelen over de thema's die wat moeilijker liggen: jongeren, 'afwijkend' gendergedrag, empowerment, de pride... De discussie over seksueel burgerschap gaat duidelijk aan hen voorbij.  Het massale protest tegen de openstelling van het huwelijk in Frankrijk zal een aantal NVA-kaderleden ook niet ontgaan zijn. Dat brengt wel wat meer mensen op de been dat dat handjevol partijleden op een pride.  Misschien haal je op die manier wel méér stemmen binnen dan met het gerommel in de marge van Piet De Bruyn?

  Dramaqueen Rummens vertolkt de nervositeit in de partij

  Rummens zegt luidop wat velen in de NVA allicht al  langer denken. Totnogtoe kon Piet De Bruyn ongeveer zijn zin doen. In een 'volkspartij' moest dat immers kunnen. Maar nu de moeder van alle verkiezingen eraan komt slaat de nervositeit toe. Terwijl men vroeger allicht dacht: "Baat het niet dan schaadt het niet" wordt er nu gecijferd en gepuzzeld. Brengen homoseksuelen ons  stemmen op, of kosten ze ons stemmen?  Zeker omdat grote baas Bart De Wever altijd al een koele minnaar is geweest van de roze fractie in zijn partij. Hij vond het nodig om dat nog eens heel duidelijk te onderstrepen toen hij het over de regenboog-t-shirts had. En laat Piet De Bruyn dan halsstarrig blijven vasthouden aan het paraderen met diezelfde regenboog? Je zou van minder zenuwachtig worden.  We weten niet wat Bart De Wever denkt van deze mini-rel die door Rummens werd ontketend. Maar hij volgt ze ongetwijfeld met veel belangstelling. T Shirts_shop_941038_4.jpg

  Overwinning NVA, goed voor holebi- en transgenderrechten?

  Het interne gekibbel in de NVA is één zaak, belangrijker is de uitslag van de verkiezingen. Wat gaat NVA doen met het plan Milquet? Wat als het politiek project van de partij (de splitsing van België, en alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan) door de kiezer wordt gesteund bij de verkiezingen van mei 2014?   Als reactie op de berichtgeving over homofoob geweld schreef de regering Di Rupo een actieplan. Dat plan is het belangrijkste project sedert de openstelling van het huwelijk.  De kans dat het nog wordt gerealiseerd tijdens deze regeerperiode is quasi nihil. Dat is ook niet zo erg, als de volgende regering(en) het in het nieuwe regeerakkoord opnemen en het uitvoeren. Maar wat als de NVA de verkiezingen wint?  Komt er dan een nieuw 'Vlaams' plan, met alle tijdsverlies dat daarmee gepaard zal gaan? Om nog maar te zwijgen van de politieke chaos die zal ontstaan als de NVA erin slaagt om België te laten barsten? Komt dat de rechten van holebi's en transgenders ten goede? Een vraag voor een volgend artikel.

  Mijn vorige artikels over de NVA gelezen? U vindt ze hier.

  nva,vlaams belang,pride